Дмитро ЯВОРНИЦЬКИЙ – 165 років від дня народження

Дмитро ЯВОРНИЦЬКИЙ – 165 років від дня народження
Історик, археолог, етнограф, фольклорист, письменник Яворницький Дмитро Іванович (1855-1940) – один із перших українських учених, які свої дослідження ґрунтували на комплексному вивченні історичного явища. Подвижник збирання, дослідження й популяризації історії запорозького козацтва, організатор музейної справи, теоретик-музеєзнавець, архівіст і археограф. Автор фундаментальної «Історії запорозьких козаків» у трьох томах, укладач «Словника української мови». Академік Всеукраїнської Академії наук.
Людина надзвичайно різнобічних інтересів, Дмитро Яворницький народився в с. Сонцівка (тепер с. Борисівка) на Харківщині у родині псаломщика. Освіту здобував у повітовому училищі та Харківській духовній семінарії. Після закінчення історико-філологічного факультету Харківського університету (1881) Дмитро Яворницький був зарахований позаштатним стипендіатом для підготовки до професорського звання на кафедрі російської історії.
У 1885 році Яворницький переїздить до Петербурга, працює в кількох середніх навчальних закладах викладачем історії. З 1892 – 1895 рр. – чиновник з особливих доручень при туркестанському генерал-губернаторі в Самарканді. Згодом Яворницький переїздить до Варшави, де працює в архівах, а в 1896 році за допомогою В. Ключевського влаштовується приват-доцентом Московського університету.
Повернувшись в Україну 1902 року, Яворницький організовує та очолює Катеринославський історичний музей ім. О. Поля (тепер Дніпропетровський національний історичний музей ім. академіка Д.І.Яворницького). З 1904 року й до кінця життя він постійно жив у Катеринославі (з 1926 р. — Дніпропетровськ), був професором Катеринославського університету, працював у Інституті народної освіти, очолював створену ним кафедру українознавства. Під час будівництва Дніпрельстану Дмитро Яворницький – відповідальний керівник археологічних розкопок.
Дмитро Яворницький – учений широкого діапазону, який за 50 років наукової й громадської діяльності написав сотні праць з історії, етнографії, археології, фольклористики, упорядкував і видав своїм коштом тисячі документів і матеріалів, уклав оригінальний «Словник української мови». Майже все своє життя вчений присвятив вивченню історії запорозького козацтва, брав участь у численних експедиціях по місцях Запорозької Січі.
Вінцем багаторічної дослідницької праці вченого стала тритомна «Історія запорозьких козаків», перший том якої досі залишається еталоном наукового, творчого висвітлення історії.
До 165-річчя від дня народження Дмитра Івановича Яворницького працівники Овруцької центральної бібліотеки імені А.Малишка пропонують підбірку літератури про життєвий та творчий шлях видатного історика та вченого.