Рішення №1103 виконкому міської ради “Про затвердження форм журналу реєстрації пасік та довідки про реєстрацію пасіки”

У К Р А Ї Н А

Овруцька міська рада

Виконавчий комітет

Р І Ш Е Н Н Я

від  28 вересня 2020 року     № 1103

Про затвердження форм журналу
реєстрації пасік та довідки

про реєстрацію пасіки

З метою реєстрації пасік та ведення журналу обліку реєстрації пасік, відповідно до Законів України «Про бджільництво», «Про ветеринарну медицину», Порядку реєстрації пасік, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики України від 20 вересня 2000 року № 184/82 (зі змінами), керуючись ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Овруцької міської ради

В И Р І Ш И В:

  1. Затвердити форму журналу реєстрації пасік (Додаток 1).
  2. Затвердити форму довідки про реєстрацію пасіки (Додаток 2).
  3. Старостам (т.в.о. старост) старостинських округів Овруцької міської об’єднаної територіальної громади забезпечити проведення обстежень пасік за зверненням їх власників.

За результатами проведених обстежень  надавати довідки про підтвердження факту наявності пасіки та кількості бджолосімей для проведення подальшої її реєстрації.

  1. Виконавчому комітету Овруцької міської ради здійснювати реєстрацію пасік усіх форм власності, оформлення та видачу довідок  про реєстрацію пасіки, враховуючи п.п. 1, 2, 4 цього рішення.

Овруцький міський голова                                                  Іван КОРУД

Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

Овруцької міської ради

від 28.09.2020 р.№___

Почато: «____ »__20___ р.

Закінчено: «____ »__20___ р.


ЖУРНАЛ 
ОВРУЦЬКА  МІСЬКА РАДА

реєстрації пасік

Продовження Додатку 1

з/п

Прізвище, ім’я, по батькові або назва заявника  

 

 

Адреса заявника

Місце розташування пасіки Кількість

бджолосімей

Дата надання заяви про реєстрацію пасіки Дата реєстрації пасіки Підстава  

 

 

 

Примітка

 

 

 

 

 

1 2  

3

4 5 6 7 8  

9

 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
 

Додаток 2

до рішення виконавчого комітету

Овруцької міської ради

від 28.09.2020 р.№1103

ДОВІДКА

про реєстрацію пасіки

     Видана (П.І.Б. або назва заявника___________________________________,

в тому, що пасіка  зареєстрована у кількості __________наявних бджолосімей.

Пасіка розташована за адресою ____________________________________

Овруцький міський голова                                                             Іван КОРУД

П.І.Б. та № телефону

Виконавця

Керуючий справами виконавчого

комітету міської ради                                                                              С.А.Лобик  Завантажити документ