Рішення №1768 від 26 листопада 2019 року “Про припинення комунального підприємства «Проектувальник» шляхом його ліквідації”

У К Р А Ї Н А

Овруцька міська рада Житомирської області

Р І Ш Е Н Н Я

Тридцять шоста  сесія                                                       VІІ  скликання

від 26 листопада 2019 року    №1768

Про припинення комунального
підприємства «Проектувальник»

шляхом його ліквідації

Враховуючи фінансовий стан комунального підприємства «Проектувальник», керуючись ст. 143 Конституції України, ст. 59 Господарського кодексу України, ст.ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації  засідання постійних комісій міської ради, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

  1. Припинити діяльність комунального підприємства «Проектувальник» Овруцької міської ради Житомирської області код ЄДРПОУ 20401534, юридична адреса: 11101, Житомирська область, м. Овруч, вул. Тараса Шевченка 31а шляхом його ліквідації як юридичної особи.
  2. Створити Комісію з припинення комунального підприємства «Проектувальник» Овруцької міської ради Житомирської області шляхом його ліквідації (далі – Комісія), згідно додатку.
  3. Зобов’язати Комісію, утворену відповідно до пункту 2 цього рішення, вжити організаційно-правових заходів, передбачених чинним законодавством України щодо ліквідації комунального підприємства «Проектувальник» Овруцької міської ради Житомирської області, в тому числі:

3.1. У встановленому порядку повідомити державного реєстратора про припинення комунального підприємства «Проектувальник» Овруцької міської ради Житомирської області шляхом його ліквідації з наданням права внесення змін до Державного реєстру Кушнерчук Т.М. (т. в. о. директора КП «Проектувальник»  – голова ліквідаційної комісії).

3.2. Встановити строк заявлення кредиторами своїх вимог до установи 2 місяці з дати опублікування повідомлення про рішення щодо припинення КП «Проектувальник»   Овруцької міської ради Житомирської області шляхом ліквідації.

3.3. В порядку передбаченому законом, розмістити повідомлення в друкованому засобі  масової інформації, а саме – в громадсько-політичній газеті Овруцького району «Зоря», про припинення КП «Проектувальник»  Овруцької міської ради Житомирської області шляхом його ліквідації (для задоволення потреб кредиторів). Явних (відомих) кредиторів повідомити персонально у письмовій формі у встановлені даним пунктом строки.

3.4. Вжити всіх необхідних заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості КП  «Проектувальник»  Овруцької міської ради Житомирської області та письмово повідомити кожного з боржників про припинення установи шляхом ліквідації.

3.5. Закрити рахунки, відкриті у фінансових установах, окрім рахунка, який використовується для розрахунків з кредиторами під час ліквідації комунального підприємства.

3.6. Скласти проміжний баланс по закінченню строку пред’явлення вимог кредиторами, що включає відомості про склад майна комунального підприємства  «Проектувальник»  Овруцької міської ради Житомирської області, яке ліквідується, перелік пред’явлених кредиторами вимог та результат їх розгляду і подати його на затвердження сесії Овруцької міської ради.

3.7. Після завершення розрахунків з кредиторами скласти ліквідаційний баланс і подати його на затвердження сесії Овруцької міської ради.

3.8. Вжити інші дії передбачені законодавством України, спрямовані на припинення КП «Проектувальник»   Овруцької міської ради Житомирської області шляхом  ліквідації.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію міської ради з питань бюджету, комунальної власності та соціально-економічного розвитку та комісію з припинення комунального підприємства  «Проектувальник» Овруцької міської ради Житомирської області шляхом ліквідації.

Міський голова                                                                                        Іван КОРУД

Додаток до рішення

Овруцької міської ради

від  26.11.2019р. №1768

Комісія з припинення
комунального підприємства «Проектувальник» Овруцької міської ради Житомирської області шляхом ліквідації

Голова комісії:

Кушнерчук Тетяна Миколаївна

Т.в.о директора КП «Проектувальник»  Овруцької міської ради Житомирської області
Члени комісії:  
Головач Алла Володимирівна Головний бухгалтер комунального підприємства «Проектувальник» Овруцької міської ради Житомирської області
Макаревич Сергій Васильович Начальник відділу комунальної власності Овруцької міської ради Житомирської області
Юрківська Олена Валеріївна Провідний спеціаліст юридичного відділу Овруцької міської ради Житомирської області
Князєва Валентина Василівна Головний спеціаліст – бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та консолідованої звітності Овруцької міської ради Житомирської області

Секретар ради                                                                                 Ірина   ДЄДУХ  Завантажити документ

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *