Оголошення про прийом звернень і пропозицій по “Проект Інвестиційної програми на 2020 рік”

Додаток 2
до Порядку розроблення, погодження
та затвердження інвестиційних програм
суб’єктів господарювання у сфері
централізованого водопостачання
та водовідведення

 

ПОГОДЖЕНО

Рішенням виконачого комітету

Овруцької міської ради

Житомирської області

(найменування органу місцевого самоврядування)

 

від ____________________ № ______

М.П.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор КП «Водоканал» Овруцької міської ради Житомирської області
(посадова особа ліцензіата)

 

___________________ Латаш О. А.
(підпис)                                      (П.І.Б.)

“___” _______________ 2019 року

М.П.

 ПРОЕКТ

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА

 КП «Водоканал» Овруцької міської ради Житомирської області

 (найменування ліцензіата)

на 2020 рік

Додаток 3
до Порядку розроблення, погодження
та затвердження інвестиційних програм
суб’єктів господарювання у сфері
централізованого водопостачання
та водовідведення


КП «Водоканал» Овруцької міської ради Житомирської області
 ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 
ліцензіата до інвестиційної програми
на _____2020 рік_______
(строк)

(найменування ліцензіата)

  1. Загальна інформація про ліцензіата
Найменування ліцензіата Комунальне підприємство «Водоканал» Овруцької міської ради Житомирської області
Рік заснування 22.07.2016
Форма власності Комунальна власність територіальної громади міста
Місце знаходження Житомирська область, м. Овруч, вул.. І, Франка, 5-а
Код за ЄДРПОУ 40788675
Прізвище, ім’я, по батькові посадової особи ліцензіата, посада Директор – Латаш Олександр Андрійович
Тел., факс, е-mail 0414842018, kp.ovruch.mr@ukr.net, economist_kp@ukr.net
Ліцензія на _________________________
(№, дата видачі, строк дії)
Розпорядження голови Житомирської ОДА № 287 від 25.07.2017 р. безстроково – на право провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення
Статутний капітал ліцензіата, тис.грн 5,00
Балансова вартість активів, тис.грн 11721,0
Амортизаційні відрахування за останній звітний період, тис. грн 376,0
Заборгованість зі сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) 0
  1. Загальна інформація про інвестиційну програму
Цілі інвестиційної програми Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання та водовідведення; заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища; заходи щодо зниження питомих витрат та втрат ресурсів
Строки реалізації інвестиційної програми 2020 р.
На якому етапі реалізації заходів, зазначених в інвестиційній програмі, ліцензіат знаходиться Розробка завдання, придбання матеріалів та обладнання
Головні етапи реалізації інвестиційної програми 1.                Розробка завдання

2.                Погодження завдань програми

3.                Придбання матеріалів та обладнання

4.                Заміна, установка та монтаж обладнання

  1. Відомості про інвестиції за інвестиційною програмою
Загальний обсяг інвестицій, тис.грн
власні кошти 349,240
позичкові кошти 0
залучені кошти 0
бюджетні кошти 0
Напрямки використання інвестицій (у % від загального обсягу інвестицій):
Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів 31,41
Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів
Заходи зі зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби
Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання та водовідведення 34,95
Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій
Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення
Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища 33,64
Інші заходи
  1. Оцінка економічної ефективності інвестиційної програми
Чиста приведена вартість 349,240
Внутрішня норма дохідності 9,5 %
Дисконтований період окупності 3,65 року (43,8 місяців)
Індекс прибутковості 0,27
 

Керівник ліцензіата

 

 

____________
(підпис)

 

 

_____Латаш О.А._________
(прізвище, ім’я, по батькові)

М.П.

ЗМІСТ

№ п/п Назва документа № стор.
1. Інформаційна картка
2. Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми
3. Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх врахування у структурі тарифів на 12 місяців
4. План витрат за джерелами фінансування на виконання інвестиційної програми для врахування у структурі тарифів на 12 місяців
5. Пояснювальна записка
6. Опис заходів інвестиційної програми
7. Техніко-економічне обґрунтування,  розрахунок строку окупності та економічного ефекту
8. Комерційні пропозиції
9. Кошториси на виконання робіт поточного ремонту водопровідої мережі
10. Зобов’язання ліцензіата щодо досягнення очікуваних результатів реалізації інвестиційної програми
11. Узагальнена характеристика об’єктів з централізованого водопостачання та водовідведення
12. Інформаційна згода посадової особи ліцензіата на обробку персональних даних
13. Фінансова звітність підприємства за 6 місяців 2019 року

Директор КП «Водоканал»                                                О. А. Латаш


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА щодо  необхідності  впровадження Інвестиційної програми (Програма) на 2020 рік

ПЛАН ЗАХОДІВ Інвестиційної програми на 2020 рік КП «Водоканал» Овруцької міської ради Житомирської області

Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходів

ЗОБОВЯЗАННЯ Комунального підприємства «ВОДОКАНАЛ» Овруцької міської ради Житомирської області щодо досягнення очікуваних результатів реалізації Інвестиційної програми у сфері ліцензованої діяльності

Додаток 4 (ФІНАНСОВИЙ ПЛАН використання коштів для виконання інвестиційної програми на 2019 рік)

Додаток 5 (Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх врахування у структурі тарифів на 12 місяців 2020 року)

Додаток 6 (ПЛАН ВИТРАТ за джерелами фінансування на виконання інвестиційної програми для врахування у структурі тарифів на 12 місяців 2020 року)

Додаток 7 (УЗАГАЛЬНЕНА ХАРАКТЕРИСТИКА об’єктів з централізованого водопостачання та водовідведення)

Додаток 8 (ІНФОРМАЦІЙНА ЗГОДА посадової особи ліцензіата на обробку персональних даних)

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *