Рішення №1545 від 05 вересня 2019 року “Про внесення змін та затвердження  в новій редакції «Програми розвитку фізичної культури і спорту в Овруцькій міській раді на 2018 – 2020 роки»”

У К Р А Ї Н А

Овруцька міська рада Житомирської області

Р І Ш Е Н Н Я

Тридцять друга сесія                                          VІІ  скликання

Від  5 вересня 2019  року    №1545

Про внесення змін та затвердження  в новій
редакції «Програми розвитку фізичної
культури і спорту в Овруцькій міській раді

на 2018 – 2020 роки»

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Внести зміни до Програми розвитку фізичної культури і спорту у Овруцькій міській раді на 2018 -2020 роки (далі-Програма), затвердженої рішенням сесії Овруцької міської ради від 07.12.2017 року №77 зі змінами внесеними рішенням сесії Овруцької міської ради від 15.11.2018 року №860, від 16.04.2019р. №1210, виклавши її в новій редакції,  що додається (додаток 1) .
 2. Відділу з гуманітарних питань Овруцької міської ради забезпечити контроль за виконання заходів Програми та щоквартально надати інформацію про хід виконання даної програми до міської ради.
 3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з гуманітарних питань, освіти, медицини, культури, фізичного виховання та соціального захисту населення та в.о. начальника відділу з гуманітарних питань Рожка І.А.

Міський голова                                                               Коруд І.Я.

Додаток №1

до рішення міської  ради

від05.09.2019р. №1545

ПРОГРАМА

 розвитку фізичної культури і спорту у Овруцькій міській раді  на 2018-2020 роки

I. Загальні положення

Стан здоров’я та спосіб життя населення ОТГ потребує окремої уваги. Демографічна криза є загрозливим фактором для її майбутнього.

Нині кожна п’ята дитина народжується з відхиленнями в стані здоров’я. У 90% школярів діагностують різні захворювання. Значно зросла частота порушень постави у дітей.

Україна програє багатьом розвинутим країнам світу за тривалістю трудової і творчої активності людей – у середньому на 30 років. У більшості громадян після 40 років відчутні суттєві проблеми із здоров’ям, що після 50-річного віку кардинально заважають трудовій активності та нормальному життю. У громадян різко прогресують хронічні хвороби серця, гіпертонія, неврози, остеопороз, артрити, ожиріння тощо. Високий рівень захворюваності на розлади психіки і поведінки є наслідком вживання алкогольних напоїв, наркотичних та інших психо-активних речовин, особливо в молодіжному середовищі.

Дуже гостро відчувається проблема залучення різних верств населення до занять фізичною культурою та спортом, порівняно з європейськими країнами в Україні залучено лише близько 15 % населення, що безпосередньо впливає на здоров’я та довголіття нації.

Дотепер в українському суспільстві не сформовано сталих традицій та мотивацій щодо фізичного виховання і масового спорту як важливого чинника фізичного та соціального благополуччя, поліпшення стану здоров’я, ведення здорового способу життя і подовження його тривалості.

Активна пропаганда фізичної культури та занять спортом вплине на загальний стан здоров’я населення, розвиток фізичних та морально-вольових здібностей.

За таких умов пріоритетним напрямом гуманітарної політики ОТГ має стати розвиток сфери фізичної культури і спорту, що дасть можливість забезпечити оптимальну рухову активність кожної людини впродовж усього життя, створити умови для організації змістовного дозвілля і максимальної реалізації здібностей людини. Важливим є удосконалення форм залучення різних груп населення незалежно від статі, віку та соціального статусу до регулярних і повноцінних занять фізичною культурою і спортом, удосконалення організаційного підходу до проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в навчальних закладах, підтримки та поліпшення роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі – ДЮСШ), забезпечення умов розвитку олімпійських, параолімпійських, дефлімпійських та неолімпійських видів спорту, збереження та розвиток матеріально-технічної бази, потребує прийняття цієї програми.

Для ефективної реалізації Закону України «Про фізичну культуру і спорт» необхідно сконцентрувати зусилля органів місцевого самоврядування, громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, інших суб’єктів сфери фізичної культури та спорту із залученням бюджетних (усіх рівнів) та спонсорських коштів для виконання пріоритетних завдань.

Програма розвитку фізичної культури і спорту у Овруцькій міській раді на 2018 – 2020 роки, (далі – Програма) розроблена з метою створення умов для подальшого залучення широких верств населення до масового спорту, як важливої складової здорового способу життя, зміцнення здоров’я громадян, збереження, утримання та розвитку всіх ланок системи підготовки спортсменів високої кваліфікації, спорту вищих досягнень, вдосконалення матеріально – спортивної бази і розрахована на 2018 – 2020 роки.

Мета Програми:

Метою Програми є впровадження діючої системи формування традицій і культури здорового способу життя, престижу здоров’я, залучення громадян до активних занять фізичною культурою і спортом, формування нових цінностей, а також забезпечення розвитку видів спорту за допомогою підтримки дитячо – юнацького і резервного спорту, спорту вищих досягнень, спорту інвалідів і ветеранів, розвиток клубної мережі.

Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми дасть можливість:

підвищити рівень охоплення населення руховою активністю на 1-2 відсотки щороку;

створити умови для соціальної адаптації та реабілітації людей з інвалідністю
і осіб з обмеженими фізичними можливостями;

підвищити рівень готовності молоді до служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів, правоохоронних органах, рятувальних та інших спеціальних службах з метою захисту суверенітету та незалежності держави;

підвищити рівень зацікавленості дітей та молоді до участі в соціальних, профілактичних акціях, спрямованих на мотивацію свідомого ставлення до власного здоров’я;

підвищити рівень поінформованості та обізнаності різних груп населення щодо формування здорового способу життя та профілактики негативних явищ серед дітей та молоді;

забезпечити надання якісних фізкультурно-спортивних послуг спортивними клубами та фізкультурно-оздоровчими закладами, які функціонуватимуть відповідно до встановлених стандартів;

залучати до 3 відсотків дітей та молоді віком від 6 до 18 років до занять у дитячо-юнацькій спортивній школі;

формувати збірні команди ОТГ  для участі в чемпіонатах області та  України, Кубках області та  України.

удосконалити умови та форми діяльності  усіх  складових  сфер фізичної  культури  і  спорту за місцем проживання,  у тому числі кадрового, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення;

підвищити ефективність фізичного виховання та масового спорту у формуванні здорового способу життя населення ОТГ;

створити сприятливі умови в організації якісного, змістовного дозвілля жителів ОТГ;

покращити матеріально-технічну базу спортивних клубів, колективів фізичної культури, дитячо-юнацької спортивної школи шляхом проведення капітальних, поточних ремонтів;

забезпечити об’єднання зусиль щодо розвитку фізичної культури і спорту в ОТГ органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадських організацій, фізичних та юридичних осіб, широких верств населення;

сприяти всебічному гармонійному розвитку, відмові від шкідливих звичок, покращенню розумової і фізичної працездатності населення ОТГ;

Механізм реалізації Програми та контроль за її виконанням

Координація заходів, передбачених Програмою, покладається на відділ з гуманітарних питань Овруцької  міської ради.

Контроль за реалізацією заходів, передбачених Програмою, здійснюватиметься у межах компетенції Овруцької міської ради та її виконавчого комітету.

Виконавці заходів, передбачених Програмою, інформують
про хід її виконання відділ з гуманітарних питань Овруцької  міської ради щорічно до 20 грудня.

Узагальнену інформацію про хід та результати виконання заходів Програми відділ з гуманітарних питань Овруцької  міської ради подає щорічно до 20 січня виконавчому комітету Овруцької міської ради.

Обсяги та джерела фінансування

Видатки на виконання Програми здійснюються за рахунок коштів міського бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.

Обсяг видатків, необхідних для виконання Програми, визначається щороку на підставі розрахунків відділ з гуманітарних питань Овруцької  міської ради та з урахуванням можливостей міського бюджету під час формування їх показників.

IІ. Головні напрямки розвитку фізкультурно-оздоровчої

та спортивної діяльності в області

Навчально-виховна сфера

Заходи

 1. Сприяти проведенню фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи у всіх навчальних закладах ОТГ.

Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради та громадські організації,

2018-2020 роки

 1. Поліпшити матеріально-технічне, науково-методичне, медичне та фінансове забезпечення фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи у всіх навчальних закладах ОТГ.

Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради, ОМЦФЗН «Спорт для всіх», федерації з видів спорту та громадські організації, 2018-2020 роки

 1. Забезпечити розвиток олімпійських та неолімпійських видів спорту шляхом підтримки учнівського та студентського спорту.

Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради, ОМЦФЗН «Спорт для всіх», федерації з видів спорту та громадські організації, 2018-2020 роки

 1. Підвищити рівень охоплення учнівської та студентської молоді фізкультурно-оздоровчою та спортивно-масовою роботою.

Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради, ОМЦФЗН «Спорт для всіх», федерації з видів спорту та громадські організації, 2018-2020 роки

 1. Сприяти створенню у навчальних закладах ОТГ, незалежно від форм власності, спортивних клубів.

Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради, 2018-2020 роки

 1. Надавати в уставленому порядку можливість використання фізкультурно-спортивних споруд загальноосвітніх навчальних закладів в позаурочний час для занять фізичною культурою та спортом.

Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради 2018-2020 роки

Дитячо-юнацький спорт

Заходи

 1. Забезпечити збереження контингенту вихованців і тренерсько-викладацького складу дитячо-юнацької спортивної школи міста та сприяти підвищенню ефективності їх діяльності.

Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради ,2018-2020 роки

 1. Виходячи з фінансових можливостей рекомендувати забезпечити винаймання житла для іногородніх фахівців, які прийняті на основне місце роботи до ДЮСШ міста та штатних тренерів-викладачів ДЮСШ міста Овруча, які взяті на облік як громадяни, яким необхідне поліпшення житлових умов (протягом до 3-х років).

Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради, ДЮСШ, 2018-2020 роки

Спорт вищих досягнень

Заходи

 1. Забезпечити підготовку та проведення заходів з фізичної культури і спорту згідно календарного плану.

Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради, ОМЦФЗН «Спорт для всіх», федерації з видів спорту та громадські організації,2018-2020 роки

 1. Забезпечити підготовку та участь спортсменів у спортивних заходах обласного та всеукраїнського рівня з олімпійських та неолімпійських видів спорту згідно календарного плану.

Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради, ОМЦФЗН «Спорт для всіх», ДЮСШ, федерації з видів спорту та громадські організації,2018-2020 роки

 1. Забезпечити проведення заходів які спрямовані на популяризацію олімпійських видів спорту.

Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради, ДЮСШ, ОМЦФЗН «Спорт для всіх», федерації з видів спорту та громадські організації, 2018-2020 роки

 1. Сприяти підготовці та проведенню національних, міжнародних змагань в ОТГ.

Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради, ДЮСШ, ОМЦФЗН «Спорт для всіх», федерації з видів спорту та громадські організації, 2018-2020 роки

 1. Забезпечити підготовку учнів-спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень до складу національних збірних команд.

Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради, ДЮСШ, 2018-2020 роки

 1. Передбачити під час формування бюджету кошти на розвиток пріоритетних видів спорту, підготовки провідних спортсменів до Всеукраїнських змагань виходячи з можливостей відповідних бюджетів.

Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради, ДЮСШ,2018-2020 роки

 Розвиток фізичної культури та спорту серед спортсменів-ветеранів

Заходи

 1. Провести соціальний моніторинг щодо рівня залучення спортсменів-ветеранів до регулярних занять фізичною культурою і спортом та розробити заходи щодо активізації цієї роботи.

ОМЦФЗН «Спорт для всіх»,2018-2020 роки

 1. Забезпечити проведення та організацію масових фізкультурно-спортивних заходів за місцем проживання серед ветеранського руху ОТГ, забезпечити їх участь в обласних змаганнях і конкурсах.

ОМЦФЗН «Спорт для всіх»,2018-2020 роки

 1. Забезпечити підготовку та проведення заходів з фізичної культури і спорту місцевого значення серед спортсменів-ветеранів.

ОМЦФЗН «Спорт для всіх»,2018-2020 роки

ІІІ. Розвиток матеріально-технічної бази та інфраструктури

фізичної культури і спорту

Кадрове забезпечення

Заходи

 1. Визначити потребу у фахівцях фізкультурно-оздоровчого і спортивного профілю в ОТГ.

Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради, 2018-2020 роки

 1. Сприяти працевлаштуванню випускників вищих навчальних закладів спортивного профілю.

Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради, 2018-2020 роки

Фінансове, матеріально-технічне забезпечення

Заходи

 1. Провести необхідні заходи для реконструкції стадіону «Юність», включаючи облаштування штучним покриттям, тренажерами та будівництво огорожі.

Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради, 2018-2020 роки

 1. Створення ігрових спортивних майданчиків з баскетболу і волейболу та майданчиків для загальної підготовки населення за місцем проживання.

Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради, 2018-2020 роки

 1. Забезпечити цільове та ефективне використання і збереження майна спортивних майданчиків.

Балансоутримувачі,2018-2020 роки

 1. Внести дані про наявні в ОТГ спортивні споруди до Єдиного електронного всеукраїнського реєстру спортивних споруд.

Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради ,2018-2020 роки

 1. Передбачити під час формування міського бюджету кошти на поліпшення матеріально – технічної та інвентарної бази ДЮСШ.

Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради ,2018-2020 роки

Організаційне та інформаційне забезпечення

Заходи

 1. Забезпечити своєчасне подання річної статистичної звітності
  у відповідності із вимогами Міністерства молоді та спорту України.

Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради, ДЮСШ,2018-2020 роки

 1. Створити постійно діючі рубрики та програми в засобах масової інформації, радіо – та телебаченні про позитивний вплив на здоров’я людини

оптимальної рухової активності, залучити до пропаганди здорового способу життя об’єднання профспілкових організацій, роботодавців, державних та громадських діячів, ветеранів спортивного руху та відомих спортсменів.

Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради,

ОМЦФЗН «Спорт для всіх», ДЮСШ, федерації з видів спорту та громадські організації,2018-2020 роки

 1. Проводити прес-конференції, зустрічі, «круглі» столи за участю провідних спортсменів і тренерів з представниками засобів масової інформації, та сприяти інформуванню населення ОТГ через засоби масової інформації про хід виконання програми.

Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради, Відділ інформаційно-аналітичної роботи та комунікацій з громадськістю виконавчого комітету Овруцької міської ради, ОМЦФЗН «Спорт для всіх», ДЮСШ, федерації з видів спорту та громадські організації,2018-2020 роки

 1. Забезпечити розміщення та постійне оновлення на офіційному web-сайті Овруцької міської ради:

– анонсів спортивних заходів міжнародного, всеукраїнського та місцевого рівнів з переліком спортсменів та інформацією щодо фінансування їх участі в змаганнях;

– публічних анкет на кожного із спортсменів області, які досягли певних успіхів у спорті.

Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради, Відділ інформаційно-аналітичної роботи та комунікацій з громадськістю виконавчого комітету Овруцької міської ради, ОМЦФЗН «Спорт для всіх», ДЮСШ, федерації з видів спорту та громадські організації, 2018-2020 роки.

 1. Розробити умови та вдосконалити порядок проведення міського огляду-конкурсу на кращу організацію фізкультурно-оздоровчої роботи серед фізкультурних організацій ОТГ, визначення кращих спортсменів, тренерів ОТГ за підсумками року.

Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради, ОМЦФЗН «Спорт для всіх», ДЮСШ, федерації з видів спорту та громадські організації, 2018-2020 роки

 1. Пропагувати в засобах масової інформації здоровий спосіб життя та забезпечити виготовлення рекламно-агітаційної продукції з метою залучення населення до занять фізичною культурою і спортом.

Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради, Відділ інформаційно-аналітичної роботи та комунікацій з громадськістю виконавчого комітету Овруцької міської ради, ОМЦФЗН «Спорт для всіх», ДЮСШ, федерації з видів спорту та громадські організації, 2018-2020 роки

 1. Розробити та запровадити систему соціологічних досліджень серед різних верств населення, особливо молоді, з метою виявлення їх ставлення до занять фізичною культурою і спортом.

ОМЦФЗН «Спорт для всіх», 2018-2020 роки

 1. Розробити механізм співпраці між загальноосвітніми навчальними закладами, спортивними школами, клубами незалежно від їх підпорядкування щодо надання безкоштовного або на пільгових умовах спортивних об’єктів для проведення навчально-тренувальних занять, спортивних змагань.

Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради, ДЮСШ, 2018-2020 роки

ІV. Фінансове забезпечення Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету, які передбачаються для виконання програм і заходів з розвитку фізичної культури і спорту, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством, враховуючи власні ресурси громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, підприємств і організацій різних форм власності, вітчизняних та іноземних інвесторів, спонсорів, власні кошти громадян ОТГ.

Прогнозні обсяги фінансування Програми на 2018-2020 рік.

  Заходи Роки Прогнозні обсяги фінансування
Усього у тому числі
міський бюджет тис. грн. інші джерела, позабюджетні кошти
1 Фінансова підтримка спортивних споруд (реконструкція стадіону «Юність», реконструкція спортивних майданчиків, ремонтні роботи в приміщеннях для зайнять спортом  тощо)  

2018

2019

2020

В межах фінансових можливостей В межах фінансових можливостей

 

 

В межах фінансових можливостей
2 Створення нових спортивних майданчиків 2018

2019

2020

В межах фінансових можливостей В межах фінансових можливостей

 

 

В межах фінансових можливостей
3 Виділення коштів згідно календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів  м. Овруч (додається), згідно плану заходів на 2018-2020рік  

2018

2019

2020

В межах фінансових можливостей В межах фінансових можливостей

 

 

В межах фінансових можливостей
4 Інші заходи Програми, що потребують фінансування, в тому числі спортивні заходи та конкурси, які плануються на свята в ОТГ. 2018

2019

2020

В межах фінансових можливостей В межах фінансових можливостей

 

 

В межах фінансових можливостей
5 Придбання спортивних знарядь, фізкультурного та спортивного інвентарю, аксесуарів, спортивної форми, обладнання та спортивних тренажерів для проведення спортивних змагань, в тому числі для дитячо-юнацької спортивної школи та інших закладів спорту вОТГ.  

2018

2019

2020

В межах фінансових можливостей В межах фінансових можливостей

 

 

В межах фінансових можливостей
6 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань: на харчування в період проходження заходу, включаючи послуги з організації харчування ; паливомастильні матеріали для організації та проведення спортивних заходів, кошти на відрядження відповідального працівника міської ради, проїзд, автопослуги, вартість проживання учасників змагань та відповідального, придбання призів, атрибутики, кубків, фізкультурного та спортивного інвентарю, аксесуарів, спортивної форми для проведення змагань, придбання призів для нагородження згідно розпорядження міського голови, виплати грошових винагород переможцям та учасникам спортивних змагань в розмірах визначених розпорядженнями міського голови, придбання матеріалів та оплата послуг щодо підготовки місць проведення змагань та інші видатки пов’язані з проведенням спортивних змагань. 2018

 

 

 

2019

 

 

 

 

 

 

 

2020

В межах фінансових можливостей В межах фінансових можливостей

 

 

В межах фінансових можливостей
7 Надавати поточні трансфери (КЕКВ 2610) ФК «Арсенал-ДЛГ» м.Овруч, ФК «АРСЕНАЛ-ДЛГ-2»  м.Овруч на проведення змагань та спортивних заходів, тренувальних зборів, на проживання, харчування в період проходження заходів всіх учасників заходів (тренерів, гравців, суддів, медперсонал та інших учасників заходів)  , на придбання предметів, матеріалів, обладнання, інвентарю, тощо необхідного при проведенні тренувальних зборів, змагань та інших спортивних заходів, нагородження учасників заходів грошовими нагородами та подарунками (у разі перемоги, зайняття призових місць, заохочувальні нагородження, нагородження кращих тренерів, гравців та інших учасників заходів), інших видатків відповідно до кошторисів на проведення заходів, затверджених відділом з гуманітарних питань Овруцької міської ради. 2018

 

 

2019

 

 

2020

В межах фінансових можливостей В межах фінансових можливостей

 

 

В межах фінансових можливостей
8 Підтримка команд ветеранів з футболу 2018

2019

2020

В межах фінансових можливостей В межах фінансових можливостей

 

 

В межах фінансових можливостей
9 ОМЦФЗН «Спорт для всіх»

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань : на харчування в період проходження заходу, включаючи послуги з організації харчування ; паливо-мастильні матеріали для організації та проведення спортивних заходів, кошти на відрядження відповідального працівника , проїзд, авто-послуги, вартість проживання учасників змагань та відповідального, придбання призів, атрибутики, кубків, фізкультурного та спортивного інвентарю, аксесуарів, спортивної форми для проведення змагань, придбання призів для нагородження, виплати грошових винагород переможцям та учасникам спортивних змагань, придбання матеріалів та оплата послуг щодо підготовки місць проведення змагань та інші видатки пов’язані з проведенням спортивних змагань.

2018

2019

 

2020

В межах фінансових можливостей В межах фінансових можливостей

 

 

В межах фінансових можливостей
10 Надавати трансферти громадській організації  «ФЕДЕРАЦІЯ ФУТБОЛУ ОВРУЧЧИНИ» на проведення змагань та спортивних заходів, тренувальних зборів, на проживання, харчування в період проходження заходів всіх учасників заходів (тренерів, гравців, суддів, медперсонал та інших учасників заходів)  , на придбання предметів, матеріалів, обладнання, інвентарю, тощо необхідного при проведенні тренувальних зборів, змагань та інших спортивних заходів, нагородження учасників заходів грошовими нагородами та подарунками (у разі перемоги, зайняття призових місць, заохочувальні нагородження, нагородження кращих тренерів, гравців та інших учасників заходів), інших видатків відповідно до кошторисів на проведення заходів. 2019

 

2020

В межах фінансових можливостей В межах фінансових можливостей В межах фінансових можливостей
 1. Управління та контроль за ходом виконання Програми

Головними виконавцями і координаторами Програми є Овруцька міська рада та відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради.

Секретар ради                                                           Дєдух І.М.  Завантажити документ

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Розмір тексту-+=