Проект рішення “Про Програму виконання заходів Державної соціальної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2021 року» Овруцької міської ради”

ПРОЕКТ

У К Р А Ї Н А

Овруцька міська рада Житомирської області

Р І Ш Е Н Н Я

_____________ сесія                                                                      VII скликання

від  __.06.2019 року       №______

Про Програму виконання заходів
Державної соціальної програми
«Національний план дій щодо реалізації
Конвенції ООН про права дитини»

на період до 2021 року» Овруцької міської ради

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 30 травня 2018 року №453 «Про затвердження Державної соціальної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2021 року», з метою створення ефективної системи захисту прав та інтересів дитини на рівні громади в умовах децентралізації, дружнього до дітей середовища відповідно до міжнародних стандартів та пріоритетів Стратегії Ради Європи з прав дитини, враховуючи рекомендації постійних комісій міської ради з гуманітарних питань від ___.06.2019, з питань бюджету від  ___.06.2019, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити Програму виконання заходів Державної соціальної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2021 року» Овруцької міської ради (додається).
 2. Виконавцям заходів Програми забезпечити виконання та інформувати про хід виконання відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради щороку до 01 лютого для узагальнення та інформування виконкому Овруцької міської ради до 10 лютого року наступного за звітним.
 3. Начальнику відділу фінансів Шурло Т. М. передбачити кошти на виконання заходів, передбачених програмою.
 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову міської ради Коруда І. Я.

Міський голова                                                                                І. Я. Коруд


Додаток

до рішення міської ради

від __.06.2019 №_____

Програма

 виконання заходів Державної соціальної програми

 «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2021 року» Овруцької міської ради (Далі –Програма)

 1. Загальна характеристика Програми
1. Ініціатор розроблення Програми Овруцька міська рада
2. Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми Обласна Програма виконання заходів Державної соціальної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2021 року», затверджена рішенням сесії Житомирської обласної ради №1295 від 18.12.2018 року
3. Розробник Програми Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради
4. Співрозробники Програми -/-
5. Відповідальний виконавець Програми Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради
6. Учасники Програми Виконком Овруцької міської ради, відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради, старостинські округи Овруцької міської ради; відділ муніципальної інспекції Овруцької міської ради; КНП «Овруцька міська лікарня» Овруцької міської ради, КНП “Овруцький ЦПМСД”, районний центр соціальних служб для сім´ї, дітей і молоді Овруцької райдержадміністрації (за згодою);  Овруцьке відділення Коростенського відділу поліції в Житомирській області, Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації (за згодою); служба у справах дітей райдержадміністрації (за згодою)
7. Термін реалізації Програми ІІ півріччя 2019-2021 роки
8. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми  

Міський бюджет

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, тис. грн. У межах кошторисних призначень
9.1. у тому числі бюджетних коштів, тис. грн. У межах кошторисних призначень
  із них коштів обласного бюджету, тис. грн. У межах кошторисних призначень
10. Основні джерела фінансування Міський бюджет
11. Інші види спонсорських коштів, не заборонених законодавством (в т. ч. благодійних коштів) У межах кошторисних призначень

 

 1. Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма

На сьогодні за первинним обліком служби у справах дітей Овруцької райдержадміністрації в Овруцькій міській ОТГ перебуває 83 дитини-сироти, дитини, позбавлені батьківського піклування, з них 76 дітей охоплено сімейними формами виховання, решта – перебувають в державних закладах.

Органами місцевого самоврядування, їх структурними підрозділами, які опікуються дітьми, проводиться робота щодо захисту законних прав та інтересів дітей. Однак, ще існують такі негативні явища в дитячому середовищі як бездоглядність, безпритульність, соціальне сирітство.

Станом на 01.06.2019 року 130 дітей перебувають на обліку як такі, що потрапили у складні життєві обставини, з них 2 – залучені до найгірших форм дитячої праці.

В ОТГ проводиться робота щодо розвитку сімейних форм виховання. Так, станом на 01.06.2019 рік під опікою, піклуванням, в дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім’ях перебуває 91,5% дітей. В ОТГ також діє 4 прийомні сім’ї, в яких виховується 5 дітей. Впродовж 2018 року було усиновлено 2 дітей, з них громадянами України – 1.

Найбільш поширеною формою виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, й надалі залишається опіка та піклування. Станом на 01.06.2019 рік під опікою, піклуванням громадян перебуває 66 дітей, що становить 79,5% від загальної кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування по Овруцькій ОТГ.

Для тимчасового догляду, виховання та реабілітації дітей на період подолання її батьками складних життєвих обставин законодавством передбачено нову форму – патронат над дитиною.

На жаль, потрібно констатувати, що не кожна дитина-сирота чи дитина, позбавлена батьківського піклування, має можливість зростати в сприятливому новому сімейному оточенні. Значна частина дітей продовжує утримуватися й виховуватися в закладах. Проте, збереглася позитивна тенденція щодо зменшення чисельності вихованців з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які в них перебувають. Так, на даний час таких дітей 10, проводиться робота щодо перевлаштування 3 дітей в сімейні форми виховання.

За 9 місяців 2018 року зафіксовано факт зменшення питомої ваги дітей, що навчаються в школах-інтернатах по заявах батьків. Діти, учні шкіл-інтернатів, перебувають на обліку служби у справах дітей як такі, що перебувають у складних життєвих обставинах. Для дитини, яка проживає у закладі, з метою формування у неї практичних навичок, спрямованих на адаптацію її до самостійного життя, зокрема щодо вирішення побутових питань, розпоряджень власним майном та коштами, передбачено наставництво.

Для підвищення ефективності роботи щодо захисту прав дітей  необхідна концентрація зусиль органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування і громадянського суспільства навколо забезпечення сталого розвитку дітей.

 1. Мета Програми

Метою Програми є послідовна реалізація положень Конвенції  ООН про права дитини, розбудови ефективної системи захисту прав та інтересів дитини на рівні територіальної громади в умовах децентралізації, створення дружнього до дітей середовища.

 1. Шляхи і засоби розвязання проблеми, обсяг та джерела фінансування,

 строки виконання Програми

Шляхами і засобами розв’язання проблеми є:

 • організація ефективної роботи щодо запобігання соціальному сирітству, реабілітації бездоглядних та безпритульних дітей, схильних до бродяжництва;
 • створення умов для розвитку і виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, у сім’ях або в умовах, максимально наближених до сімейних;
 • посилення співпраці між структурними підрозділами райдержадміністрації, що опікуються проблемами дітей, та об’єднаною територіальною громадою щодо проведення роботи з дітьми кризових категорій;
 • розвиток патронату над дітьми;
 • контроль за станом утримання дітей в сім’ях;
 • підвищення професійного рівня спеціалістів з питань захисту дітей об’єднаних територіальних громад;
 • удосконалення превентивних заходів, спрямованих на формування здорового способу життя підростаючого покоління;
 • забезпечення раннього виявлення сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах, надання їм своєчасної та ефективної соціальної допомоги;
 • активізація інформаційно-просвітницької роботи із запобігання усіх форм насильства над дітьми;
 • проведення заходів культурно-естетичного спрямування.

Ресурсне забезпечення Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету,  а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання  Програми 2019 р. 2020 р. 2021 р. Всього витрат на виконання Програми,

тис. грн.

 

1 2 3 4 5
Обсяг ресурсів усього,
тис. грн.
У межах кошторисних призначень У межах кошторисних призначень У межах кошторисних призначень У межах кошторисних призначень
у тому числі міський бюджет, тис. грн. У межах кошторисних призначень У межах кошторисних призначень У межах кошторисних призначень У межах кошторисних призначень

 Програма розрахована на три роки (2019 – 2021).

Порядок використання коштів міського бюджету

на реалізацію Програми

 1. Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених в міському бюджеті на виконання заходів Програми.
 2. Головним розпорядником коштів міського бюджету та відповідальним виконавцем Програми є відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради.
 3. Фінансування видатків міського бюджету здійснюється в межах асигнувань, затверджених на реалізацію заходів Програми, відповідно до помісячного розпису асигнувань загального фонду міського бюджету.
 4. Порядок визначає механізм фінансування таких напрямів Програми як:
  • проведення рейдів-обстеження стану утримання та виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у сімейні форми виховання та дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах; проведення профілактичних рейдів щодо виявлення бездоглядних та безпритульних дітей;
  • проведення заходів до Дня захисту дітей із залученням соціально незахищених категорій дітей;
  • проведення новорічних та Різдвяних свят для дітей різних категорій;
  • проведення зустрічі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які є випускниками загальноосвітніх шкіл, з керівництвом міської ради, облдержадміністрації та обласної ради;
  • проведення заходів до Дня усиновлення із залученням сімей, які взяли на виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
 5. Розподіл бюджетних коштів за напрямами здійснюється згідно із затвердженим календарним планом на рік та виходячи з обґрунтованої потреби в бюджетних коштах, визначеної на підставі детальних розрахунків видатків за кожною категорією витрат, діючих цін і тарифів, особливостей програм і заходів, принципу економного витрачання бюджетних коштів та максимальної ефективності їх використання, а також з урахуванням необхідності виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік в органах Казначейства.
 6. Операції з бюджетними коштами здійснюються відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 23.08.2012 № 938, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 12.09.2012 № 1569/21881 «Про затвердження порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів».
 7. Закупівля товарів і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.
 8. Не використані на кінець бюджетного періоду відповідно до цього Порядку кошти субвенції підлягають перерахуванню органами Державної казначейської служби до міського бюджету у порядку встановленому чинним законодавством.
 9. Не допускається спрямування бюджетних коштів за напрямами (завданнями та заходами), не передбаченими Програмою, реалізацію завдань і заходів, метою яких є отримання прибутку або виконання яких не може забезпечити ефективну реалізацію державної політики у сфері захисту прав дітей.
 10. Складання та подання фінансової звітності про використання бюджетних коштів здійснюється головним розпорядником коштів, відповідальним виконавцем заходів Програми в установленому законодавством порядку.
 11. Відповідальність за цільове та ефективне використання коштів субвенції несе розпорядник коштів згідно з чинним законодавством.
 12. Контроль за цільовим та ефективним використанням коштів міського бюджету здійснюється в установленому законодавством порядку.

Показники продукту Програми

з/п

Назва показника Одини-ця виміру Вихідні дані на початок дії Програми 2019 2020

 

 

2021

 

 

 

Усього витрат на виконання Програми,

тис. грн.

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Кількість випускників загальноосвітніх шкіл з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування-учасників зустрічей з керівництвом облдержадміністра-ції, обласної ради Кіль-кість осіб

 

2 2 3 4 У межах кошторисних призначень
2 Проведення культурологічних заходів для різних категорій дітей Кіль-кість осіб 1000 1000 1000 1000 У межах кошторисних призначень
3

 

Проведення профілактичних рейдів Кіль-кість рейдів 60 60 60 60 У межах кошторисних призначень
 1. Напрямки діяльності та заходи Програми
№ з/п Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання) Перелік заходів Програми Термін виконання заходу Виконавці Джерела фінансування Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн., в т.ч.: Очікуваний результат
2019 2020 2021  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
І. Створення сприятливих умов для життя та розвитку дитини.
1. 1. Розроблення та затвердження мінімальних стандартів благополуччя та безпеки дитини 1. Забезпечити ведення державної статистики щодо дітей 2019-2021 Структурні підрозділи КНП «Овруцький ЦПМСД» Фінан-сування не потребує       Ведеться статистична інформація щодо дітей
2. Забезпечення дитини якісною і доступною медичною допомогою від народження, у тому числі запровадження програм профілактики захворювань 1. Забезпечити подальше застосування глобальної ініціативи Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) щодо інтегрованого ведення хвороб дитячого віку на первинному медико-санітарному рівні 2019-2021 Структурні підрозділи КНП «Овруцький ЦПМСД» Фінан-сування не потребує       Зменшено втрату дітей у віці від 0 до 5 років життя.
2. Проводити тренінги та навчальні семінари для медичних фахівців, які використовують протоколи медичної допомоги інтегрованого ведення хвороб дитячого віку. 2019-2021 Структурні підрозділи КНП «Овруцький ЦПМСД» Фінан-сування не потребує       Тренінги та навчальні семінари для медичних фахівців, які використовують протоколи медичної допомоги інтегрованого ведення хвороб дитячого віку проведено.
3. Забезпечити роботу з подальшого впровадження в районі  стратегії розширеної ініціативи «Лікарня, доброзичлива до дитини», у тому числі принципів грудного вигодовування 2019-2021 Структурні підрозділи КНП «Овруцький ЦПМСД» Фінан-сування не потребує       Стратегію розширеної ініціативи «Лікарня, доброзичлива до дитини», у тому числі принципів грудного вигодовування впроваджено
4. Сприяти поширенню інформації серед населення щодо роботи «Вікна життя» для новонароджених дітей в ЛПЗ району 2019-2021 Структурні підрозділи КНП «Овруцький ЦПМСД» Фінан-сування не потребує       Організовані і функціонують  «Вікна життя» для новонароджених дітей в ЛПЗ області
5. Забезпечити спільно з соціальними працівниками патронажне сестринське спостереження за новонародженими і дітьми раннього віку із сімей зі складними життєвими обставинами 2019-2021 Структурні підрозділи КНП «Овруцький ЦПМСД» Фінан-сування не потребує       Діти раннього віку із сімей зі складними життєвими обставинами охоплені патронажним спостереженням
6. Впроваджувати механізм взаємодії: пологовий будинок – патронажна сестра – первинна медична ланка – відділення катамнестичного спостереження – служба раннього втручання – центри реабілітації – сім’я 2019-2021 Структурні підрозділи КНП «Овруцький ЦПМСД», Фінан-сування не потребує       Механізм розроблений і впроваджений
7. Продовжити моніторинг звернень за медичною допомогою дітей в заклади охорони здоров’я  районуі з приводу насильства та жорстокого поводження з ними 2019-2021 Структурні підрозділи КНП «Овруцький ЦПМСД» Фінан-сування не потребує       Моніторинг проводиться
8. Забезпечити моніторинг індикаторів якості та ефективності медичної допомоги пацієнтам з орфанними захворюваннями на територіальному рівні 2019-2021 Структурні підрозділи КНП «Овруцький ЦПМСД», на території яких проживають діти, хворі на орфанні захворювання. Фінан-сування не потребує       Моніторинг забезпечується
9. Забезпечити оновлення реєстру дітей, хворих на орфанні захворювання 10 числа наступного за кварталом місяця Структурні підрозділи КНП «Овруцький ЦПМСД», на території яких проживають діти, хворі на орфанні захворювання. Фінан-сування не потребує       Реєстр оновлюється
10. Забезпечити інформування відповідальних за ведення реєстрів про кошти місцевих бюджетів, що були виділені для лікування, закупівлі лікувального харчування та кількість безкоштовних рецептів, виписаних для дітей, хворих на орфанні захворювання, в розрізі нозологій 10 числа наступного за кварталом місяця Структурні підрозділи КНП «Овруцький ЦПМСД», на території яких проживають діти, хворі на орфанні захворювання. Фінан-сування не потребує       Інформування забезпечується
11. Забезпечити раннє виявлення дітей зі зниженим слухом та постановка в чергу на кохлеарну імплантацію за державні кошти 2019-2021 Структурні підрозділи КНП «Овруцький ЦПМСД» Фінан-сування не потребує       Забезпечено раннє виявлення
3. Удосконалення превентивних заходів, спрямованих на формування здорового способу життя підростаючого покоління 1. Проводити інформаційно-просвітницькі кампанії з різних аспектів просування/промоції здоров`я, формування здорового способу життя і мотивації дітей та молоді до такого способу життя 2019-2021 Структурні підрозділи КНП «Овруцький ЦПМСД» Фінан-сування не потребує       Рівень обізнаності дітей та їх батьків щодо здорового способу життя підвищено
2. Надавати консультативну допомогу зацікавленим відомствам, установам і організаціям з питань здорового способу життя 2019-2021 Структурні підрозділи КНП «Овруцький ЦПМСД» Фінан-сування не потребує       Консультативна допомога надається
6.  Формувати в учнів 5-9 класів свідомого ставлення до свого життя і здоров’я, удосконалення навчання життєвим навичкам на компетентнісних засадах у межах предмета “Основи здоров’я”, формування здоров’язберігаючої компетентності шляхом реалізації у предметах інваріантної складової навчальних планів наскрізної змістової лінії “Здоров’я і безпека” з використанням сучасних інформаційних технологій 2019-2021 Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради Фінан-сування не потребує       Свідоме ставлення учнів до свого життя, здоров’я сформовано

 

7.  Підвищувати рівень обізнаності дітей та їх батьків щодо здорового способу життя, у тому числі профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу 2019-2021 Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради Фінан-сування не потребує       Рівень обізнаності дітей та їх батьків щодо здорового способу життя підвищено
4. Створення ефективного, доступного та доброзичливого освітнього середовища, спрямованого на розвиток дитини, її талантів, розумових і фізичних здібностей; забезпечення доступу до якісної освіти, насамперед у сільській місцевості 1. Забезпечити дітей з особливими освітніми потребами місцями у закладах дошкільної освіти 2019-2021 Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради, виконком Овруцької міської ради Фінан-сування не потребує       Створено умови для розвитку дітей з особливими освітніми потребами , забезпечено їх місцями у закладах дошкільної освіти
2. Забезпечити інклюзивне навчання дітей з особливими освітніми потребами у закладах загальної середньої освіти 2019-2021 Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради, виконком Овруцької міської ради Фінан-сування не потребує       Відкрито інклюзивні класи у закладах загальної середньої освіти
5. Забезпечення духовного, морального і культурного розвитку дитини 1. Проводити зустрічі керівництва міської ради, забезпечувати участь у зустрічах керівництва облдержадміністрації та обласної ради з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, – випускниками  загальноосвітніх шкіл громади 2019-2021 Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради Міський бюджет У межах кошторисних призначень У межах кошторисних призначень У межах кошторисних призначень Забезпечено участь у заході необхідної кількості дітей
2. Забезпечити проведення заходів до Дня захисту дітей із залученням соціально незахищених категорій дітей 2019-2021 Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради, Овруцький РБК, Овруцька РБ для дітей, Овруцька РБ для дорослих ім. А. Малишка, заклади позашкільної освіти Міський бюджет У межах кошторисних призначень У межах кошторисних призначень У межах кошторисних призначень Забезпечено участь у заході якнайбільшої кількості дітей
3. Забезпечувати участь дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у заходах до Дня усиновлення 2019-2021 Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради Міський бюджет У межах кошторисних призначень У межах кошторисних призначень У межах кошторисних призначень Забезпечено участь у заході 50 дітей
4. Організувати проведення новорічних та Різдвяних свят для дітей різних категорій 2019-2021 Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради, Овруцький РБК Міський бюджет У межах кошторисних призначень У межах кошторисних призначень У межах кошторисних призначень Забезпечено участь у заході якнайбільшої кількості дітей
5. Сприяти створенню умов для забезпечення потреби дітей та молоді у творчій самореалізації, їх інтелектуального, духовного, фізичного розвитку 2019-2021 Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради, виконком Овруцької міської ради Фінан-сування не потребує       Підвищено духовний, моральний і культурний розвиток дитини
6. Залучати дітей до заняття в любительських об’єднаннях і клубах за інтересами, художній самодіяльності, музичних, театральних студіях 2019-2021 Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради, Овруцький РБК Фінан-сування не потребує      
7.  Проводити культурно-мистецькі  акції, спрямовані на вивчення народних традицій, звичаїв, обрядів з метою виховання та всебічного розвитку підростаючого покоління на основі національних традицій 2019-2021 виконком Овруцької міської ради, Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради, Овруцький РБК, Овруцька РБ для дітей, Овруцька РБ для дорослих ім. А. Малишка, заклади позашкільної освіти Фінан-сування не потребує      
8. Проводити спільно із відповідними органами влади в межах їхньої компетенції, міського самоврядування роз’яснювальну роботу серед учнів, батьків та педагогічних колективів загальноосвітніх навчальних закладів щодо забезпечення умов для повноцінного, всебічного розвитку дитини в родині та створення безпечного простору в навчальних закладах. Постійно Овруцьке відділення Коростенського відділу поліції в Житомирській області (за згодою), заклади освіти, громадські організації (за згодою) Фінан-сування не потребує       Роз’яснювальна робота серед батьків проведена
6. Інтеграція дітей, які утримуються в інтернатних закладах, у соціальний простір територіальної громади 1. Запроваджувати наставництво над дітьми, які проживають в закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, інших закладах для дітей 2019-2021 виконком Овруцької міської ради, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (за згодою) Фінан-сування не потребує       Запроваджено наставництво над дітьми, які повертаються із закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, іншому закладі для дітей.
2. Надавати профорієнтаційні послуги  майбутнім випускникам загальноосвітніх навчальних закладів, в тому числі  інтернатних закладів 2019-2021 районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (за згодою), районний центр зайнятості (за згодою) Фінан-сування не потребує       Мотивація до набуття навичок, затребуваних на ринку праці у молоді сформована
ІІ. Забезпечення рівних можливостей для всіх дітей.
7. Зміцнення системи захисту прав та інтересів дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування  1. Забезпечувати своєчасне виявлення, облік та соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

 

2019-2021 Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради, старостати Овруцької міської ради, відділ муніципальної інспекції Овруцької міської ради, заклади охорони здоров’я Фінан-сування не потребує       Облік дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування ведеться, соціальний захист здійснюється
2. Забезпечувати контроль за станом утримання, виховання та розвитку дітей у сім’ях опікунів, піклувальників, прийомних сім’ях,  дитячих будинках сімейного типу 2019-2021 Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради, старостати Овруцької міської ради, відділ муніципальної інспекції Овруцької міської ради, районна служба у справах дітей (за згодою) Фінан-сування не потребує       Належні умови утримання, виховання та розвитку дітей створені
3. Вести облік та контроль нерухомого майна, право власності або право користування яким мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування 2019-2021 виконком Овруцької міської ради Фінансування не потребує       Контроль  за наявністю/відсутністю житла та забезпечення належного його утримання здійснюється
4. Вести облік дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, які мають право на отримання соціального житла 2019-2021 виконком Овруцької міської ради, старостати Овруцької міської ради, відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради Фінансування не потребує       Облік ведеться
5. Захист житлових та майнових прав та інтересів осіб з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування (збереження житла у придатному для проживання стані) 2019-2021 виконком Овруцької міської ради, старостати Овруцької міської ради, відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради Фінансування не потребує       Житлові та майнові права захищені
ІІІ. Зміцнення інституту сім’ї та формування відповідального батьківства.
8. Запровадження в територіальній громаді широкого спектру превентивних послуг з метою забезпечення рівного доступу до соціальних послуг за потребою 1. Забезпечити дітям рівний  доступу до необхідних соціальних послуг на рівні територіальної громади відповідно до індивідуальних потреб дівчат і хлопців 2019-2021 виконком Овруцької міської ради, відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради, управління праці та соціального захисту населення (за згодою), районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (за згодою) Фінансування не потребує       Забезпечена діяльність фахівців із соціальної роботи, які забезпечують оцінку потреб та організацію надання соціальних послуг відповідно до індивідуальних потреб дівчат і хлопців
9. Забезпечення догляду та виховання ді-тей, у тому числі дітей з інвалідністю, в сім’ях або в умовах, макси-мально набли-жених до сімейних 1. Сприяти в реалізації права  кожної дитини-сироти  і дитини, позбавленої батьківського піклування, в тому числі з інвалідністю на виховання в сім’ї, або умовах наближених до сімейних

 

2019-2021 виконком Овруцької міської ради, старостинські округи, відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради, служба у справах дітей (за згодою), районний центр соціальних служб для сім´ї, дітей та молоді (за згодою) Фінансування не потребує       Реалізовано право дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в тому числі з інвалідністю, на виховання в сім’ї, або в умовах наближених до сімейних
2. Забезпечити влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в сім’ї громадян України (усиновлення, опіка, піклування, створення прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу) 2019-2021 виконком Овруцької міської ради, старостинські округи, відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради, районна служба у справах дітей (за згодою) Фінансування не потребує       Відсоток дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих до сімейних форм виховання не нижче середньо-го по Україні
3. Забезпечити дотримання пріоритетності усиновлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, громадянами України 2019-2021 виконком Овруцької міської ради, старостинські округи, відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради, районна служба у справах дітей (за згодою) Фінан-сування не потребує       Кількість дітей, усиновлених громадянами України збільшено
10. Посилення роботи з профілактики бездоглядності та безпритульності дітей 1.  Проводити профілактичну роботу щодо запобігання самовільному залишенню дітьми місця проживання 2019-2021 Овруцьке відділення Коростенського відділу поліції в Житомирській області (за згодою), відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради, виконком Овруцької міської ради, старостати Овруцької міської ради; відділ муніципальної інспекції Овруцької міської ради; районна служба у справах дітей (за згодою); районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (за згодою) Фінан-сування не потребує       Зменшено кількість дітей, які самовільно залишають місце постійного проживання, утримання
2.  Забезпечити проведення спільних профілактичних заходів (рейдів) «Діти вулиці», «Вокзал», Всеукраїнський    профілактичний  захід «Урок» тощо з метою попередження бездоглядності та безпритульності, інших негативних проявів у дитячому середовищі 2019-2021 виконком Овруцької міської ради, відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради, відділ муніципальної інспекції Овруцької міської ради; Овруцьке відділення Коростенського відділу поліції в Житомирській області (за згодою), районна служба у справах дітей (за згодою); районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (за згодою) Міський бюджет ? ? ? Профілактичні заходи (рейди) проведено
3. Проводити рейди-обстеження стану  утримання та виховання дітей, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування,  влаштованих у сімейні форми виховання та дітей,  які перебувають у складних життєвих обставинах тощо 2019-2021 виконком Овруцької міської ради, відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради, відділ муніципальної інспекції Овруцької міської ради; старостати Овруцької міської ради; районна служба у справах дітей (за згодою) Контроль за станом утримання дітей даних категорій здійснюється
11. Запровадження раннього виявлення сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах та надання їм своєчасної та ефективної соціальної допомоги 1. Забезпечити здійснення раннього виявлення та обліку сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, проведення оцінки їх потреб, відповідно до яких надання соціальних послуг: соціального супроводу, соціальної профілактики, консультування тощо. 2019-2021 виконком Овруцької міської ради,  районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (за згодою) Фінан-сування не потребує       Раннє виявлення сімей з дітьми, які опинились у складних життєвих обставинах, надання якісних соціальних послуг забезпечено.
2. Забезпечити виявлення дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, ведення їх обліку та здійснення комплексних заходів щодо захисту прав та інтересів таких дітей 2019-2021 виконком Овруцької міської ради, відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради, районна служба у справах дітей (за згодою) Фінан-сування не потребує       Облік дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах ведеться, соціальний захист здійснюється
3. Сприяти запровадженню в громаді послуги патронату над дитиною, пошук кандидатів у патронатні вихователі та їх первинний відбір 2019-2021 виконком Овруцької міської ради,  районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (за згодою) Фінан-сування не потребує       Патронат над дитиною запроваджено, патронатні сімʼї створено
4. Здійснювати контроль за дотриманням прав дітей, влаштованих у патронатну сім’ю 2019-2021 виконком Овруцької міської ради, відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради,  районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (за згодою), районна служба у справах дітей (за згодою) Фінан-сування не потребує       Контроль за станом утримання дітей в сім’ях патронатних вихователів здійснюється.

 

12. Удосконалення соціально-педагогічної роботи з формування відповідального батьківства, сімейних цінностей у підлітків, підготовка молоді до сімейного життя 1. Проводити культурно-мистецькі та освітні акції, фестивалі, конкурси, що популяризують сімейні цінності 2019-2021 виконком Овруцької міської ради, відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради, Овруцький РБК, Овруцька РБ для дітей, Овруцька РБ ім. А. Малишка; ЦДЮТ; районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (за згодою) Фінан-сування не потребує       Культурно-мистецькі та освітні акції, фестивалі, конкурси проведено
2. Проводити роз’яснювальну роботу щодо формування у громадян відповідального ставлення до своїх обов’язків по вихованню дітей, а також роз’яснювати наслідки невиконання цих обов’язків 2019-2021 Відділ муніципальної інспекції Овруцької міської ради, Овруцьке відділення Коростенського відділу поліції в Житомирській області (за згодою) Фінан-сування не потребує       Виховний потенціал батьків підвищено
ІV. Захист  дітей від насильства
13. Формування політики громадської нетерпимості до всіх форм насильства над дітьми в суспільстві  1. Забезпечити проведення інформаційно-просвітницьких заходів, спрямованих на формування громадянської небайдужості до усіх форм насильства та жорстокого поводження з дітьми. 2019-2021 виконком Овруцької міської ради, відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (за згодою) Фінан-сування не потребує       Підвищено поінформованость з питань попередження насильства

 

14. Створення системи ефективної профілактики та протидії домашньому насильству над дітьми 1. Сприяти  розвитку та доступності соціальних, інформаційних, правових послуг для дітей, які постраждали від домашнього насильства 2019-2021 виконком Овруцької міської ради; районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (за згодою) Фінан-сування не потребує       Діти, які постраждали від домашнього насильства, одержали послуги, відпові-дно до потреби
2. Забезпечити виявлення та облік дітей, які зазнали фізичного, психологічного, сексуального або економічного насильства в сім’ї 2019-2021 виконком Овруцької міської ради; районна служба у справах дітей (за згодою), районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (за згодою)  Фінан-сування не потребує       Облік дітей, які зазнали насилля або жорстокого поводження, ведеться, соціальний захист забезпечено
3. Забезпечити вилучення та  подальше влаштування дітей із сімей, в яких існує безпосередня загроза їх життю або здоров’ю 2019-2021 виконком Овруцької міської ради; районна служба у справах дітей (за згодою), районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (за згодою) Фінан-сування не потребує       Діти із небезпечного середовища вилучені та влаштувані  в сім´ї громадян
15. Удосконалення заходів щодо протидії найгіршим формам дитячої праці, проституції та порнографії.
Захист дітей від експлуатації, сексуального насильства та торгівлі людьми
 1. Здійснювати систематичний моніторинг сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, в яких виховуються діти, з метою попередження потрапляння дітей у ситуації, пов’язані з тооргівлею людьми, виявлення та ідентифікації у разі їх потрапляння у такі ситуації 2019-2021 виконком Овруцької міської ради; районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (за згодою), відділ муніципальної інспекції, Овруцьке відділення Коростенського відділу поліції в Житомирській області (за згодою), Фінан-сування не потребує       Потрапляння дітей у ситуації, пов’язані з торгівлею людьми попереджено
2.  Забезпечити виявлення, облік та захист прав дітей, які постраждали від торгівлі дітьми 2019-2021 виконком Овруцької міської ради; відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради, районна служба у справах дітей (за згодою), районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (за згодою)  Фінан-сування не потребує       Облік дітей, які постраждали внаслідок торгівлі дітьми, ведеться, соціальний захист здійснюється
16. Активізація інформаційно-просвітницької роботи із запобігання усім формам насильства над дітьми 1. Розроблення та поширення інформаційних матеріалів для дітей та підлітків з профілактики потрапляння у конфліктні ситуації 2019-2021 виконком Овруцької міської ради; відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (за згодою) Фінан-сування не потребує       Ріст обізнаності серед дітей знань щодо профілактики конфліктів, булінгу тощо. Позитивний мікроклімат в учнівських, дитячих колективах створено.
2. Проводити із зацікавленими органами та службами, громадськими організаціями превентивні заходи спрямовані на попередження та припинення фактів домашнього насильства, а також проявів агресії та насильства серед дітей 2019-2021 Відділ муніципальної інспекції Овруцької міської ради, Овруцьке відділення Коростенського відділу поліції в Житомирській області (за згодою) Фінан-сування не потребує       Проведено првентивні заходи та заходів реагування щодо припинення фактів насильств над дітьми
3. Вживати заходи реагування відповідно до чинного законодавства в разі надходження інформації щодо вчинення домашнього насильства та надавати, у межах компетенції, правову допомогу дітям, постраждалим від насильства. 2019-2021 Відділ муніципальної інспекції Овруцької міської ради, Овруцьке відділення Коростенського відділу поліції в Житомирській області (за згодою) Фінан-сування не потребує       Заходи реагування вживаються
                                           V. Створення системи правосуддя, дружнього до дитини
17. Удосконалення системи захисту прав та інтересів дітей, які вчинили правопорушення 1. Забезпечити  надання соціальних послуг відповідно до потреб дітям, які відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, а також звільненим від подальшого відбування зазначених видів покарань з підстав, передбачених законом, надання інших соціальних послуг відповідно до потреб 2019-2021 виконком Овруцької міської ради; районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (за згодою); Відділ муніципальної інспекції Овруцької міської ради; Овруцьке відділення Коростенського відділу поліції в Житомирській області (за згодою) фінансування не потребує       діти, які відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, а також звільнені від подальшого відбування зазначених видів покарань з підстав, передба-чених законом, одержують соціальні послу-ги відповідно до потреб
VІ. Врахування найкращих інтересів та думки дитини під час прийняття рішень.
18. Удосконалення механізмів урахування думки дитини під час виріше-ння питань, що стосуються її життя Сприяти розвитку учнівського самоврядування, пошук нових форм, методів і моделей його організації, поширення кращого педагогічного досвіду 2019-2021 виконком Овруцької міської ради; відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради Фінан-сування не потребує       Механізми

урахування думки

дитини удосконалено

VІІ. Забезпечення захисту прав та інтересів дитини в умовах воєнних дій чи збройного конфлікту.
19. Недопущення участі дітей у воєнних діях чи збройному конфлікті 1. Забезпечити проведення широкої інформаційно-роз’яснювальної
роботи щодо захисту дітей від участі у воєнних діях чи збройних конфліктах
2019-2021 виконком Овруцької міської ради; відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (за згодою) Фінан-сування не потребує       Недопущення участі дітей у збройних конфліктах
20. Забезпечення захисту прав дітей, які перебувають у зоні воєнних дій чи збройних конфліктів 1. Забезпечити реалізацію та захист прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей без супроводження законних представників з числа внутрішньо переміщених осіб 2019-2021 виконком Овруцької міської ради; відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради, районна служба у справах дітей (за згодою), районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (за згодою) Фінан-сування не потребує       Поліпшено  умови соціальної адаптації внутрішньо переміщених осіб на новому місці проживання
2. Забезпечити підготовку проектів рішень органу опіки та піклування щодо надання дітям та особам статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 2019-2021 виконком Овруцької міської ради; районна служба у справах дітей (за згодою), районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (за згодою) Фінан-сування не потребує       Соціальний захист дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів здійснюється
VІІІ. Створення безпечного інформаційного простору для дітей.
21. Забезпечення захисту персо-нальних даних дитини та іншої конфіденційної інформації про неї, забезпе-чення безпеки дітей в інфор-маційному просторі 1. Висвітлення на офіційних веб-сайтах органів влади та в засобах масової інформації заходів Програми із дотриманням встановлених вимог до її змісту та форми подання 2019-2021 виконком Овруцької міської ради; відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради, відділ інформаційно-аналітичної роботи та комунікацій з громадськістю Овруцької міської ради Фінан-сування не потребує       Захист даних про дитину забезпечено
2. Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед батьків або осіб, які їх замінюють, представників установ та організацій, щодо безпечного використання дітьми інформаційних ресурсів  шляхом розміщення відповідної інформації на офіційних веб-сайтах органів влади, в ЗМІ та участі в інформаційних кампаніях 2019-2021 виконком Овруцької міської ради; відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради, відділ інформаційно-аналітичної роботи та комунікацій з громадськістю Овруцької міської ради, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (за згодою) Фінан-сування не потребує       Захист даних про дитину забезпечено
22. Формування політики запобігання проявів радикалізму, расизму, ксенофобії та інших форм екстремізму дітей Проведення комплексних заходів
із запобігання формуванню у дітей проявів радикалізму, расизму, ксенофобії та інших форм екстремізму
2019-2021 виконком Овруцької міської ради; відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради Фінан-сування не потребує       Роботу з питань запобігання проявів радикалізму, расизму, ксенофобії та інших форм екстремізму удосконалено
23. Впровадження системи соціально-педагогічної роботи з батьками з питань безпеки дітей в інформаційному просторі 1. Проведення соціально-педагогічної роботи  з батьками або особами, які їх замінюють, з питань безпеки дітей в інформаційному просторі 2019-2021 відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради Фінан-сування не потребує       Знання з питань безпеки в інформаційному просторі батьками набуті
ІХ. Активізація ролі територіальної громади у вирішенні питань забезпечення прав дітей в умовах децентралізації
24. Формування громади, доброзичливої до дітей 1. Забезпечити комплексне оцінювання забезпечення прав дітей у територіальній громаді з метою визначення проблемних питань дитинства та шляхів їх вирішення 2019-2021 виконком Овруцької міської ради; відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради Фінан-сування не потребує       Реалізацію прав дітей, які проживають на території громад, на освіту, відпочинок тощо забезпечено
2. Забезпечити  захист  прав дітей в об’єднаних територіальних громадах 2019-2021 виконком Овруцької міської ради; відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради, старостати Фінан-сування не потребує       Захист прав дітей в об’єднаних територіальних громадах забезпечено
3. Забезпечити  створення у структурах виконавчих органів об´єднаних територіальних громад служб у справах дітей 2019-2021 виконком Овруцької міської ради Фінан-сування не потребує       Служби у справах дітей створені

* Конкретні обсяги фінансування визначаються щороку, виходячи з реальних фінансових можливостей

 6. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координацію та контроль з виконання заходів Програми здійснює відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради шляхом узагальнення оперативної інформації, що подається учасниками Програми.

Учасники Програми подають звіт про виконання заходів відповідальному виконавцю  щорічно до 10 лютого року, наступного за звітним.

Відповідальний виконавець Програми раз у рік до 25 лютого подає Овруцькій міській раді узагальнену інформацію про стан  її виконання.

Міський голова                                                                             Іван КОРУД

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Розмір тексту-+=