Проект рішення “Про внесення змін до рішення міської ради від 29.08.2018 року № 711  «Про затвердження Регламенту та Переліку адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Овруцької міської ради»”

ПРОЕКТ

У К Р А Ї Н А

Овруцька міська рада Житомирської області

Р І Ш Е Н Н Я 

Двадцять дев’ята  сесія                                                VІІ  скликання

Від 21 травня 2019 року      №

Про внесення змін
до рішення міської ради
від 29.08.2018 року № 711
«Про затвердження Регламенту та
Переліку адміністративних послуг,
які надаються через Центр надання
адміністративних послуг виконавчого

комітету Овруцької міської ради»

Керуючись  законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, «Про адміністративні послуги», з урахуванням Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 р. №588 (зі змінами), Переліком адміністративних послуг які надаються через центр надання адміністративних послуг, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 р. № 523-р, рішенням Овруцької міської ради від 27 липня 2018 року  №634 «Про внесення змін до рішення міської ради від 27.11.2017 року № 58 «Про затвердження структури та штатного розпису виконавчого комітету Овруцької міської ради у новій редакції», з метою приведення його діяльності у відповідність до вимог чинного законодавства, Овруцька міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Внести зміни  в додаток 2 до рішення сесії міської ради від 29.08.2018 року № 711 «Про затвердження Регламенту та Переліку адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Овруцької міської ради»

  1. Затвердити перелік адміністративних послуг, які надаються через центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Овруцької міської ради згідно з додатком 2.
  2. Суб’єктам надання адміністративних послугОвруцької міської ради постійно здійснювати контроль за своєчасністю та якістю надання адміністративних послуг відповідно до визначених повноважень.
  3.   Секретарю ради оприлюднити дане рішення згідно чинного законодавства.
  4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника Центру надання адміністративних послуг виконкому Овруцької міської ради та комісію з питань законності, правопорядку, депутатської етики, регламенту та регуляторної діяльності.

Міський голова                                                                      І.Я. Коруд

Додаток 2

до рішення сесії міської ради

від  21.05.2019  №

ПЕРЕЛІК
адміністративних послуг які надаються через центр надання адміністративних послуг виконкому Овруцької міської ради
Найменування адміністративної послуги Правові підстави для надання адміністративної послуги
1. Державна реєстрація юридичної особи (у тому числі громадського формування) Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань”
2. Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу (у тому числі громадське формування), що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи (у тому числі громадського формування) – ” –
3. Державна реєстрація переходу юридичної особи на діяльність на підставі модельного статуту – ” –
4. Державна реєстрація переходу юридичної особи з модельного статуту на діяльність на підставі установчого документа – ” –
5. Державна реєстрація включення відомостей про юридичну особу (у тому числі громадське формування), зареєстровану до 1 липня 2004 р., відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань – ” –
6. Державна реєстрація рішення про виділ юридичної особи (у тому числі громадського формування) – ” –
7. Державна реєстрація рішення про припинення юридичної особи (у тому числі громадського формування) – ” –
8. Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення юридичної особи (у тому числі громадського формування) – ” –
9. Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії), голови комісії або ліквідатора (у тому числі громадського формування) Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань”
10. Державна реєстрація припинення юридичної особи (у тому числі громадського формування) в результаті її ліквідації – ” –
11. Державна реєстрація припинення юридичної особи (у тому числі громадського формування) в результаті її реорганізації – ” –
12. Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу юридичної особи (у тому числі громадського формування) – ” –
13. Державна реєстрація змін до відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи (у тому числі громадського формування), що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань – ” –
14. Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу юридичної особи (у тому числі громадського формування) – ” –
15. Державна реєстрація фізичної особи – підприємця – ” –
16. Державна реєстрація включення відомостей про фізичну особу – підприємця, зареєстровану до 1 липня 2004 р., відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань – ” –
17. Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу – підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань – ” –
18. Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця – ” –
19. Державна реєстрація права власності на нерухоме майно Закон України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”
20. Державна реєстрація інших (відмінних від права власності) речових прав на нерухоме майно – ” –
21. Державна реєстрація обтяжень нерухомого майна – ” –
22. Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна – ” –
23. Внесення змін до записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень – ” –
24. Скасування державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень – ” –
25. Скасування запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно – ” –
26. Скасування рішення державного реєстратора – ” –
27. Надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно – ” –
28. Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру Закон України “Про Державний земельний кадастр”
29. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про земельну ділянку – ” –
30. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, з видачею витягу – ” –
31. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць з видачею витягу Закон України “Про Державний земельний кадастр”
32. Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу – ” –
33. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені безпосередньо законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, з видачею витягу – ” –
34. Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, допущеної органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу – ” –
35. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі:
1) витягу з Державного земельного кадастру про:
землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць
обмеження у використанні земель
земельну ділянку
2) довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території)
3) викопіювань з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану)
4) копій документів, що створюються під час ведення Державного земельного кадастру
– ” –
36. Видача довідки про:
1) наявність та розмір земельної частки (паю)
2) наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання)
Земельний кодекс України
37. Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою Закон України “Про землеустрій”
38. Видача довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями – ” –
39. Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки Закон України “Про оцінку земель”
40. Видача висновку про погодження документації із землеустрою Земельний кодекс України
41. Видача рішення про продаж земельних ділянок комунальної власності – ” –
42. Надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельний кодекс України, Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»
43. Затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок – ” –
44. Надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою на земельні ділянки    – ” –
45. Затвердження технічної документації із землеустрою на земельні ділянки   – ” –
46. Надання дозволу на розробку проекту детального плану території    – ” –
47. Про затвердження детального плану території    – ” –
48. Поновлення договорів оренди землі.    – ” –
49. Припинення договору оренди земельної ділянки   – ” –
50 Надання в оренду земельної ділянки – ” –
51. Уточнення цільового призначення, площі та місця розташування щодо земельних ділянок, які передані у власність рішеннями, прийнятими відповідно до Декрету КМУ № 15-92 від 26.12.1992 року «Про приватизацію земельних ділянок громадянами» – ” –
52. Про встановлення строкового особистого земельного сервітуту на право розміщення тимчасової споруди (малої архітектурної форми) – ” –
53. Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення – ” –
54 Про  надання дозволу на розроблення  технічної документації по    визначенню    нормативної    грошової оцінки  земельних ділянок – ” –
55. Про  затвердження  технічної документації по    визначенню    нормативної    грошової оцінки  земельних ділянок – ” –
56. Про надання дозволу на виготовлення експертної грошової оцінки земельної ділянки – ” –
 57. Внесення до паспорта громадянина України відомостей про зміну нумерації будинків, перейменування вулиць (проспектів, бульварів, площ, провулків, кварталів тощо ), населених пунктів, адміністративно-територіальних одиниць. Постанова Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 № 207 «Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру»
57. Реєстрація місця проживання особи – ” –
58. Зняття з реєстрації місця проживання особи – ” –
59. Реєстрація місця перебування особи – ” –
 60. Видача довідки про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання/перебування особи – ” –
61. Видача довідки про проживання в зоні посиленого радіологічного контролю внаслідок аварії на ЧАЕС Закон України «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок ЧАЕС», Закон України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”
 62. Прийом документів для надання пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу Постанова Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 р. № 77 «Порядок
надання пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам” Закони України: “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, , “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, “Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист”,  “Про охорону дитинства”

Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»

Секретар міської ради                                                  Дєдух І.М.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Розмір тексту-+=