ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік (квітень)

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік (квітень)(завантажити *.xlsx)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 2018 року № 908)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Овруцька міська рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ
Овруцька міська рада
(найменування місцевого фінансового органу)
розпорядження №46 від 18.03.2019р
ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019  рік
1 0100000 Овруцька міська рада
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000  Овруцька міська рада
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3 0110150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 19 614 450,00 гривень, у тому числі загального фонду – 19 579 950,00 гривень та
спеціального фонду- 34 500,00 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України “Про місцеві державні адміністрації в Україні”,наказ МФУ “Про затвердження основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів” від 02.08.2010 р.№805 зі змінами, рішення сесії ” Про міський бюджетОвруцької ОТГ на 2019 рік”
6. Мета бюджетної програми: Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого органу міської ради
7. Завдання бюджетної програми:
№ з/п Завдання
1 2
1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2 Здійснення виконавчими органами Автономної Республіки Крим наданих законодавством повноважень у відповідній сфері
3 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
8. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)
№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку Усього
1 2 3 4 5 6
1 Забезпечення виконання наданих закднодавством повноважень 19 579 950,00 34 500,00 13 500,00 19 614 450,00
УСЬОГО 19 579 950,00 34 500,00 13 500,00 19 614 450,00
9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)
Назва регіональної цільової програми та підпрограми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4
Усього 0,00
10. Результативні показники бюджетної програми:
№ з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7
Затрат 0,00
0 кількість  штатних одиниць од. штатний розпис 104,00 0,00 104,00
Продукту 0,00
0 кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг од. книга реєстрації вхідної кореспонденції 4 000,00 0,00 4 000,00
0 кількість прийнятих нормативно-правових актів од. журнал реєстрації прийнятих рішень 290,00 0,00 290,00
Ефективності 0,00
0 кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника од. журнал реєстрації прийнятих рішеньї 3,00 0,00 3,00
0 витрати на утримання однієї штатної одиниці тис.грн. розрахункові дані 144,50 0,00 144,50
0 кількість виконаних листів, звернень, скарг на одного працівника од. розрахункові дані 38,00 0,00 38,00
Міський голова І.Я.Коруд
(підпис) (ініціали і прізвище)
ПОГОДЖЕНО:
Заступник міського голови Н.М.Рибинська
(підпис) (ініціали і прізвище)
Начальник відділу фінансів Т.М.Шурло
(підпис) (ініціали і прізвище)

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *