Проект рішення виконкому міської ради “Про Порядок підбору та направлення дітей Овруцької міської ОТГ до закладів відпочинку та оздоровлення”

ПРОЕКТ

У К Р А Ї Н А

Овруцька міська рада Житомирської області

Виконавчий комітет

Р І Ш Е Н Н Я

від 29.03.2019 року       № ____

Про Порядок підбору та направлення дітей
Овруцької міської ОТГ до закладів відпочинку

та оздоровлення

Відповідно до Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», статей 28, 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сесії Житомирської обласної ради від 07.02.2019 №1365 «Про внесення змін у рішення обласної ради від 18.12.2018 №1297 «Про обласну Програму оздоровлення та відпочинку дітей на 2019-2020 роки», Програми оздоровлення і відпочинку дітей Овруцької об’єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням №411 сесії міської ради від 20 квітня 2018 року, з метою забезпечення повноцінного і якісного оздоровлення, відпочинку дітей громади, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, створення належних умов для освітньої, культурно-виховної, оздоровчо-спортивної роботи, організації якісного медичного обслуговування та харчування, виконавчий комітет міської ради вирішив:

 1. Схвалити проект Порядку підбору та направлення дітей Овруцької ОТГ до закладів відпочинку та оздоровлення за кошти міського, обласного бюджету та кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством (додаток 1).
 2. Схвалити Перелік документів для отримання путівки до закладів відпочинку та оздоровлення (додаток 2).
 3. Визначити відділ з гуманітарних питань міської ради відповідальним за організацію оздоровлення та відпочинку дітей в Овруцькій ОТГ, а також за відбір та направлення дітей на оздоровлення.
 4. Керівникам закладів освіти Овруцької ОТГ визначити відповідальних працівників з прийому та реєстрації заяв, ведення електронних списків дітей, що потребують оздоровлення та відпочинку, з подальшою їх подачею для узагальнення та відбору до відділу з гуманітарних питань Овруцької міської ради.
 5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з гуманітарних питань Рибинську Н. М. та начальника відділу з гуманітарних питань Овруцької міської ради Сергійчука М. М.

Міський голова                                                                     Коруд І.Я.

Додаток 1

до рішення виконкому

Овруцької міської ради

від 29.03.2019 № _____

Порядок
підбору та направлення дітей Овруцької міської ОТГ

до закладів відпочинку та оздоровлення

 1. Направлення дітей на оздоровлення та відпочинок до закладів оздоровлення та відпочинку здійснюється з метою удосконалення організації повноцінного відпочинку та оздоровлення дітей, належного контролю за збереженням їх життя і здоров’я під час перевезення організованих груп.
 2. Порядок підбору та направлення дітей застосовується під час направлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, до закладів відпочинку та оздоровлення за кошти міського, обласного бюджету та кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством.
 3. Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради закуповує путівки для оздоровлення та відпочинку дітей в закладах оздоровлення та відпочинку за кошти міського бюджету або за кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством, шляхом проведення процедури закупівлі послуг відповідно до чинного законодавства.
 4. Придбані путівки надаються дітям відповідно до п.5 цього Порядку безоплатно або з частковою оплатою, що сплачується за рахунок батьків ( осіб, які їх змінюють), підприємств, установ та організацій усіх форм власності, благодійних організацій та фондів, добровільних внесків фізичних та юридичних осіб.
 5. До закладів оздоровлення та відпочинку направляються діти, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, віком від 7 до 18 років (перебувають самостійно) на підставі поданих заяв від їх батьків, з урахуванням дати їх подання.

Категорії дітей, яким надаються путівки на відпочинок та оздоровлення:

 • дітей-сиріт;
 • дітей, позбавлених батьківського піклування;
 • дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
 • дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) під час проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного під час участі в антитерористичної операції, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях;
 • дітей, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту;
 • дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи; дітей, які проживають у населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення;
 • рідні діти батьків-вихователів або прийомних батьків, які проживають в одному дитячому будинку сімейного типу або в одній прийомній сім’ї;
 • дітей, взятих на облік службами у справах дітей як такі, що перебувають у складних життєвих обставинах;
 • дітей з інвалідністю;
 • дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
 • дітей, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф;
 • дітей з багатодітних сімей;
 • дітей з малозабезпечених сімей;
 • дітей, батьки яких загинули від нещасного випадку на виробництві або під час виконання службових обов’язків, у тому числі діти журналістів, які загинули під час виконання службових обов’язків;
 • дітей, які перебувають на диспансерному обліку;
 • талановиті та обдаровані дітей – переможці міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінники навчання, лідери дитячих громадських організацій;
 • діти – учасники дитячих творчих колективів та спортивних команд.

При вирішенні питання щодо першочерговості оздоровлення та відпочинку дітей враховується соціальний статус дитини і матеріальне становище сім’ї, у якій вона виховується.

 1. Підбір та направлення дітей до закладів оздоровлення та відпочинку, путівки до яких закуповуються за рахунок виділених в установленому порядку коштів з міського бюджету, а також добровільних внесків юридичних і фізичних осіб та інших джерел, не заборонених законодавством, здійснюється відділом з гуманітарних питань Овруцької міської ради (далі – Відділ).
 2. Підбір дітей на оздоровлення та відпочинок здійснюється Відділом відповідно до категорій дітей, зазначених у пункті 5 цього Порядку, на підставі поданих заяв та документів, що підтверджують категорію дитини (додаток 2 до рішення).
 3. За рахунок коштів державного, обласного та міського бюджетів дитина має право на забезпечення путівкою до закладів оздоровлення та відпочинку лише один раз на рік. Списки дітей, які направляються до закладів оздоровлення та відпочинку іншими підрозділами, погоджуються із Відділом.
 4. Підставою для надання дитині безоплатної путівки до дитячих закладів або з частковою оплатою за рахунок коштів місцевого бюджету та внесення її до списку є документи, зазначені в підпунктах 1-19 пункту 1 розділу IV цього Порядку, які мають зберігатися в підрозділах протягом трьох років.
 5. У разі відсутності безоплатних путівок на бажання батьків (осіб, які їх замінюють) дитина пільгової категорії, яка має право на отримання безоплатної путівки, може отримати путівку з частковою оплатою вартості.
 6. Дитина пільгової категорії має право на отримання путівки за місцем постійного проживання. Дитина пільгової категорії, яка виїхала з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, зони проведення ООС, може отримувати путівки за місцем фактичного проживання.
 7. Перед відправленням діти, яким надається путівка, повинні пройти медичний огляд у встановленому законодавством порядку та отримати медичну довідку – форму первинної облікової документації «Медична довідка на дитину, яка від’їжджає в дитячий заклад оздоровлення та відпочинку». Батьки дитини (особи, які їх замінюють) дають письмову згоду на проведення в закладах оздоровлення та відпочинку необхідних діагностичних, лікувальних процедур у разі захворювання дитини та згоду на внесення і використання персональних даних дитини в базу даних відповідного закладу (якщо цього вимагає заклад).
 8. Для направлення до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку формується група дітей, її склад затверджується не пізніше, як за два дні до від’їзду.
 9. Перевезення групи дітей на оздоровлення до закладів оздоровлення та відпочинку та їх повернення у зворотному напрямку організовує Відділ, із залученням представників Національної поліції, закладу охорони здоров’я, у встановленому законодавством порядку.
 10. Проїзд дітей до закладів оздоровлення та відпочинку проводиться організовано, групами. З метою належного контролю за збереженням життя і здоров’я дітей, під час перевезення організованих груп дітей до таборів наказом по Відділу призначаються супроводжуючі, які проходять інструктаж з питань збереження життя і здоров’я дітей при організації оздоровлення дітей. Особи, які супроводжують дітей, повинні мати досвід роботи з дітьми.
 11. Кожна група до 15 дітей забезпечується особою, яка їх супроводжує. На кожну групу від 30 до 45 дітей додатково призначається один медичний працівник.
 12. Особи, які супроводжують дітей під час їх перевезення до або з місця оздоровлення та відпочинку, несуть персональну відповідальність за життя і здоров’я дітей до передачі їх працівникам відповідного дитячого закладу оздоровлення та відпочинку чи батькам або іншим законним представникам.
 13. Витрати на проїзд дітей до закладів оздоровлення та відпочинку здійснюється за рахунок коштів батьків (осіб, які їх замінюють), а також інших джерел, не заборонених чинним законодавством.
 14. Після затвердження списків дітей, які направляються до закладів оздоровлення та відпочинку супроводжуючі проводять збори батьків (осіб, які їх замінюють) з організаційних питань, зокрема з організації проїзду, перебування дітей в закладах оздоровлення та відпочинку тощо.
 15. За 5 днів до заїзду групи дітей на оздоровлення Відділ повідомляє адміністрацію закладу оздоровлення та відпочинку про кількість дітей, час і дату приїзду та від’їзду групи.
 16. Дітям, їх батькам (особам, які їх замінюють), путівки на руки не видаються.
 17. Заклад оздоровлення та відпочинку у день прибуття дітей повідомляє Відділ про їх фактичну кількість.
 18. У разі неприбуття дитини на оздоровлення та відпочинок (хвороба дитини, обставини непереборної сили тощо), у триденний термін Відділ вживає заходів щодо направлення іншої дитини.
 19. Батьки (особи, які їх замінюють) не мають права забрати дитину із закладу оздоровлення та відпочинку достроково (без поважних причин) без погодження із Відділом.

Начальник відділу                                                                М.М.Сергійчук

Додаток 2

до рішення виконкому

Овруцької міської ради

від 29.03.2019 № _____

Перелік
документів для відправлення дітей до закладів

відпочинку та оздоровлення

Категорія Перелік документів
Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування 1.    заява опікуна, піклувальника, інших законних представників;

2.    копія свідоцтва про народження дитини;

3.    копія документа, що підтверджує статус дитини-сироти та дитини,позбавленої батьківського піклування;

4.    медична довідка форма 070/о;

5.    довідка про щеплення;

6.    довідка про епідоточення;

7.    згода на збір персональних даних відповідно до вимог Закону України „Про захист персональних даних“ (далі-згода на збір та обробку персональних даних)

Діти осіб, визнаних учасниками бойових дій 1.   заява одного з батьків;

2.   копія свідоцтва про народження;

3.   копія посвідчення учасника бойових дій, видана на одного з батьків,

4.   медична довідка форма 070/о;

5.   довідка про щеплення;

6.   довідка про епідоточення;

7.   згода на збір та обробку персональних даних.

Діти, один із батьків яких загинув у районі проведення антитерористичних операцій, загинув під час масових акцій громадянського протесту, помер внаслідок поранення і т.д. 1.   заява одного з батьків;

2.   копія свідоцтва про народження;

3.   копія посвідчення члена сім’ї загиблого;

4.   медична довідка форма 070/о;

5.   довідка про щеплення;

6.   довідка про епідоточення;

7.   згода на збір та обробку персональних даних.

Діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи та фактично проживають на території Овруцької ОТГ 1.   заява одного з батьків;

2.   копія свідоцтва про народження;

3.   копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи

4.   медична довідка форма 070/о;

5.   довідка про щеплення;

6.   довідка про епідоточення;

7.   згода на збір та обробку персональних даних

Діти, взяті на облік як такі, що перебувають у складних життєвих обставинах 1.   заява одного з батьків;

2.   копія свідоцтва про народження;

3.   довідка про перебування дитини на обліку;

4.   медична довідка форма 070/о;

5.   довідка про щеплення;

6.   довідка про епідоточення;

7.   згода на збір та обробку персональних даних.

Діти-інваліди (направляються в разі відсутності медичних протипоказань та здатності до самообслуговування) 1.   заява одного з батьків;

2.   копія свідоцтва про народження;

3.   копія документа, який підтверджує належність дитини до зазначеної категорії;

4.   медична довідка форма 070/о;

5.   довідка про щеплення;

6.   довідка про епідоточення;

7.   згода на збір та обробку персональних даних.

Діти, потерпілі від наслідків Чорнобильської катастрофи

Діти, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф

1.   заява одного з батьків;

2.   копія свідоцтва про народження;

3.   копія документа, який підтверджує належність дитини до зазначеної категорії;

4.   медична довідка форма 070/о;

5.   довідка про щеплення;

6.   довідка про епідоточення;

7.   згода на збір та обробку персональних даних.

Діти з багатодітних сімей 1.   заява від одного з батьків

2.   копія свідоцтва про народження дитини ;

3.   копія посвідчення батьків та дитини з багатодітної сім’ї , у разі його відсутності, довідка про склад сім’ї

4.   медична довідка форма 070/о;

5.   довідка про щеплення;

6.   довідка про епідоточення;

7.   згода на збір та обробку персональних даних

Діти з малозабезпе-чених сімей 1.   заява від одного з батьків

2.   копія свідоцтва про народження дитини ;

3.   довідка про призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, яка дійсна на період заїзду дитини до дитячого закладу;

4.   медична довідка форма 070/о;

5.   довідка про щеплення;

6.   довідка про епідоточення;

7.   згода на збір та обробку персональних даних

Діти, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов’язків 1.   заява одного з батьків;

2.   копія свідоцтва про народження;

3.   копія документа, який підтверджує належність дитини до зазначеної категорії;

4.   медична довідка форма 070/о;

5.   довідка про щеплення;

6.   довідка про епідоточення;

7.   згода на збір та обробку персональних даних.

Діти, які перебувають на диспансерному обліку 1.   заява одного з батьків;

2.   копія свідоцтва про народження;

3.   медична довідка форма 070/о, яка підтверджує перебування дитини на диспансерному обліку

4.   довідка про щеплення;

5.   довідка про епідоточення;

6.   згода на збір та обробку персональних даних

Талановиті та обдаровані діти (переможці міжнародних, всеукраїнських, обласних, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад) 1.   заява одного з батьків;

2.   копія свідоцтва про народження;

3.   копія відповідного посвідчення, диплома, грамоти тощо про присвоєння звання переможця (1-3 особисте або командне місце) міжнародних, всеукраїнських, обласних, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, отримана упродовж останніх 2 років, завірена печаткою та підписом керівника закладу, в якому займається дитина

4.   медична довідка форма 070/о;

5.   довідка про щеплення;

6.   довідка про епідоточення;

7.   згода на збір та обробку персональних даних

Відмінники навчання 1.   заява одного з батьків;

2.   копія свідоцтва про народження;

3.   копія похвального листа та табеля успішності за останні 2 роки завірена печаткою та підписом керівника закладу освіти

4.   медична довідка форма 070/о;

5.   довідка про щеплення;

6.   довідка про епідоточення;

7.   згода на збір та обробку персональних даних

Начальник відділу                                                                М.М.Сергійчук  Завантажити документ

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Розмір тексту-+=