Проект рішення “Про встановлення ставки єдиного податку на території Овруцької об’єднаної територіальної громади  на 2020 рік”

ПРОЕКТ

У К Р А Ї Н А

Овруцька міська рада Житомирської області

Р І Ш Е Н Н Я

Від        2019 року       №                                               VII скликання

Про встановлення ставки єдиного
податку на території Овруцької
об’єднаної територіальної громади

на 2020 рік

Відповідно до ст. 10, 12, 293 Податкового Кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755- VI із змінами і доповненнями, керуючись п.24 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада

ВИРІШИЛА:

  1. Встановити ставки єдиного податку на території Овруцької об’єднаної територіальної громади для фізичних осіб-підприємців, які здійснюють господарську діяльність залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:

1.1 для першої групи платників єдиного податку –  в розмірі 10 відсотків від прожиткового мінімуму працездатних осіб, встановленого законом  на 1 січня податкового (звітного) року;

1.2 для другої групи платників єдиного податку – в розмірі  15 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

2.Затвердити Порядок справляння єдиного податку відповідно

додатку 1.

  1. Дане рішення підлягає оприлюдненню згідно чинного законодавства.
  2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету, комунальної власності та соціально – економічного розвитку та заступника міського голови Рибинську Н.М.
  3. Рішення набуває чинності з 01.01.2020 року.

 

 

 

Міський голова                                                             І.Я. Коруд

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК № 1

до рішення  міської ради

VІІ скликання

від         2019 №

Порядок справляння єдиного податку

1.Платники податку

Суб’єкти  господарювання,   які   застосовують  спрощену   систему

оподаткування, обліку та звітності, поділяються на такі групи платників єдиного податку :

1) перша група – фізичні особи – підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300000 гривень;

2) друга група – фізичні особи – підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

обсяг доходу не перевищує 1500000 гривень.

Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб – підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (група 70.31 ), а також здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння. Такі фізичні особи – підприємці належать виключно до третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для такої групи;

Не можуть бути платниками єдиного податку (п. 291.5. та 291.51 ст. 291 ПКУ зі змінами та доповненнями)

1) Не можуть бути платниками єдиного податку першої- другої груп, які здійснюють:

– діяльність з організації, проведення азартних ігор, лотерей (крім розповсюдження лотерей), парі (букмекерське парі, парі тоталізатор),

– обмін іноземної валюти,

– виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів та діяльності фізичних осіб, пов’язаної з роздрібним продажем пива та столових вин),

– видобуток, виробництво, реалізацію дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, у тому числі органогенного утворення (крім виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння),

– видобуток, реалізацію корисних копалин, крім реалізації корисних копалин місцевого значення,

– діяльність у сфері фінансового посередництва, крім діяльності у сфері страхування, яка здійснюється страховими агентами, визначеними Законом України «Про страхування», сюрвейєрами, аварійними комісарами та аджастерами, визначеним розділом ПКУ,

– діяльність з управління підприємствами,

– діяльність з надання послуг пошти та зв’язку (крім кур’єрської діяльності) та зв’язку (крім діяльності, що не підлягає ліцензуванню),

– діяльність з продажу предметів мистецтва та антикваріату, діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату,

– діяльність з організації, проведення гастрольних заходів.

2) фізичні особи – підприємці, які здійснюють технічні випробування та дослідження (група 74.3 КВЕД ДК 009:2005) діяльність у сфері аудиту.

3) фізичні особи – підприємці, які надають в оренду земельні ділянки, загальна площа яких перевищує 0,2 гектара, житлові приміщення, загальна площа яких перевищує 100 квадратних метрів, нежитлові приміщення (споруди, будівлі) та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 300 квадратних метрів.

4) Страхові (перестрахові) брокери, банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії, інші фінансові установи, визначені законом; реєстратори цінних паперів.

5) Фізичні  особи – нерезиденти.

6) Суб’єкти господарювання, які на день подання заяви про реєстрацію платником єдиного податку мають податковий борг, крім безнадійного податкового боргу, що виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

2.Обєкт та база оподаткування  платниками єдиного податку першої – другої груп визначаються статтею 292 Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями.

3.Ставки єдиного податку

Ставки єдиного податку для платників першої групи встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року, другої групи  – у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної  плати , встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року), та третьої групи – у відсотках до доходу (відсоткові ставки).

Фіксовані ставки єдиного податку встановлюються міською радою для фізичних осіб – підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:

1)    для першої групи платників єдиного податку –   10 відсотків до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

2)    для другої групи платників єдиного податку –  15 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.

У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп кількох видів господарської діяльності застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений для таких видів господарської діяльності.

У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп господарської діяльності на територіях більш як однієї сільської, селищної або міської ради застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений для відповідної групи таких платників єдиного податку.

Встановлені ставки застосовуються з урахуванням таких особливостей:

1)    платники єдиного податку першої групи, які у календарному кварталі перевищили обсяг доходу, визначений для таких платників Кодексом, з наступного календарного кварталу за заявою переходять на застосування ставки єдиного податку, визначеної для платників єдиного податку другої або третьої групи, або відмовляються від застосування спрощеної системи оподаткування.

Такі платники до суми перевищення зобов’язані застосувати ставку єдиного податку у розмірі 15 відсотків.

Заява подається не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу;

2)    платники єдиного податку другої групи, які перевищили у податковому (звітному) періоді обсяг доходу, визначений для таких платників Кодексом, в наступному податковому (звітному) кварталі за заявою переходять на застосування ставки єдиного податку, визначеної для платників єдиного податку третьої групи, або відмовляються від застосування спрощеної системи оподаткування.

Такі платники до суми перевищення зобов’язані застосувати ставку єдиного податку у розмірі 15 відсотків.

Заява подається не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу;

3)    платники єдиного податку третьої групи (фізичні особи – підприємці), які перевищили у податковому (звітному) періоді обсяг доходу, визначений для таких платників Кодексом, до суми перевищення застосовують ставку єдиного податку у розмірі 15 відсотків, а також зобов’язані у порядку, встановленому цією главою, перейти на сплату інших податків і зборів, встановлених Кодексом.

4.Податковим (звітним) період для платників єдиного податку першої, другої груп є календарний рік, що визначено статтею 294 Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями.

5.Порядок нарахування та строки сплати єдиного  податку визначаються статтею 295 Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями.

6.Ведення обліку, складання звітності платниками єдиного податку визначаються статтею 296 Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями.

7.Особливості нарахування, сплати та подання звітності з окремих

податків і зборів платниками єдиного податку, їх відповідальність визначаються згідно зі статтями 297, 300 Податкового кодексу України зі змінами та доповненням.

 8.Контроль

Контроль за правильністю нарахування, повнотою та своєчасністю сплати єдиного податку здійснює Овруцьке управління ГУ ДФС у Житомирській області.

Секретар ради                                                                         І.М. Дєдух

   Завантажити документ

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *