Проект рішення “Про податок на майно  на території Овруцької  об’єднаної територіальної громади та встановлення ставок податку на 2020 рік”

ПРОЕКТ

У К Р А Ї Н А

Овруцька міська рада Житомирської області

Р І Ш Е Н Н Я

Від        2019 року       №                                                              VII скликання

Про податок на майно  на
території Овруцької  об’єднаної
територіальної громади та
встановлення ставок податку

на 2020 рік

Відповідно до ст. 10, 12, 265, 266, 267, 269-287 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року N 2755-VI із змінами і доповненнями,  Постанови Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 року № 483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок   та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки», керуючись п.24 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Встановити на території Овруцької об’єднаної територіальної громади податок на майно в частині:

1.1. Плати за землю;

1.2. Податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки;

1.3. Транспортний податок.

 1. Затвердити «Положення про порядок обчислення та сплати плати за землю на території Овруцької об’єднаної територіальної громади згідно додатку 1.
 2. Встановити на території Овруцької об’єднаної територіальної громади на 2020 рік :

3.1. ставки земельного податку території Овруцької об’єднаної територіальної громади  згідно додатку 2;

3.2. пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, за переліком згідно  додатку 3.

 1. Затвердити Положення про порядок справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Овруцької об’єднаної територіальної громади згідно додатку
 1. Встановити на 2020 рік:

5.1. ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, згідно  додатку 5;

5.2. пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, за переліком згідно  додатку 6.

 1. Затвердити Положення про порядок справляння транспортного податку на території Овруцької об’єднаної територіальної громади згідно додатку 7.
 2. Встановити на 2020 рік ставку транспортного податку  з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 000 гривень за кожен легковий автомобіль, з року випуску якого минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість якого становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.
 3. Дане рішення підлягає оприлюдненню згідно чинного законодавства.
 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету, комунальної власності та соціально – економічного розвитку та заступника міського голови Рибинську Н.М.
 5. Рішення набирає чинності з 01.01.2020 року.

Міський голова                                                             І.Я. Коруд

ДОДАТОК  1

до рішення  міської ради

VІІ скликання

від                       №

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок обчислення та сплати плати за  землю на території Овруцької об’єднаної територіальної громади

 1. Положення розроблено у відповідності до Податкового кодексу України і є обов’язковим для виконання на території Овруцької об’єднаної територіальної громади.
 2. Платники земельного податку

2.1 Платниками земельного податку є:

власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);

землекористувачі.

 1. Об’єкти оподаткування

3.1 Об’єктами оподаткування є:

земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні;

земельні частки (паї), які перебувають у власності

4.База оподаткування

4.1 Базою оподаткування є:

нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого  Податковим кодексом України

площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено.

 1. Ставки земельного податку за земельні ділянки які розташовані в межах території Овруцької об’єднаної територіальної громади.

5.1.За земельні ділянки, нормативно грошову оцінку яких проведено (не залежно від місця знаходження) встановлюється в розмірі 1,0 відсотка від їх нормативної грошової оцінки.

5.2 За земельні ділянки загального користування, нормативну грошову оцінку яких проведено (не залежно від місця знаходження)  встановлюється в розмірі 1,0 відсотка від їх нормативної грошової оцінки,  для сільськогосподарських угідь встановлюється в розмірі 1,0 відсотка від їх нормативної грошової оцінки,  для лісових земель- 0,01відсотка від їх нормативної грошової оцінки.

5.3. За земельні ділянки розташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку, яких не проведено, встановлюється у розмірі 5 відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Житомирській області, а для сільськогосподарських угідь – 0,3 відсотка від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Житомирській області, для лісових земель -0,01 відсотка від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Житомирській області.

5.4. За земельні ділянки, власники (користувачі) яких житлово – будівельні кооперативи, житлові кооперативи, об’єднання співвласників багатоквартирних житлових будинків, гаражні кооперативи, підприємства, установи, організації, які проводять реконструкцію майна під житло та відомості про які внесені до Державного земельного кадастру встановлюється в розмірі 0,5 відсотків від їх нормативної грошової оцінки.

5.5. За земельні ділянки, перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності), нормативна грошова оцінка яких проведена встановлюється в розмірі 3 відсотка від їх нормативної грошової оцінки.

6.Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних та юридичних осіб

6.1. Від сплати податку звільняються наступні категорії фізичних осіб:

6.1.1. інваліди першої і другої групи;

6.1.2. фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

6.1.3. пенсіонери (за віком);

6.1.4. ветерани війни та особи, на яких поширюється дія ;

6.1.5. фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

6.2. Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб пунктом 6.1 цього пункту, поширюється на земельні ділянки за кожним видом використання у межах граничних норм:

6.2.1. для ведення особистого селянського господарства – у розмірі не більш як 2 гектари;

6.2.2. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) – не більш як 0,25 гектара;

6.2.3. для індивідуального дачного будівництва – не більш як 0,10 гектара;

6.2.4. для будівництва індивідуальних гаражів – не більш як 0,01 гектара;

6.2.5. для ведення садівництва – не більш як 0,12 гектара.

6.3. Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.

6.4. Якщо фізична особа, визначена у під, має у власності декілька земельних ділянок одного виду використання, то така особа до 1 травня поточного року подає письмову заяву у довільній формі до контролюючого органу за місцем знаходження земельної ділянки про самостійне обрання/зміну земельної ділянки для застосування пільги.

Пільга починає застосовуватися до обраної земельної ділянки з базового податкового (звітного) періоду, у якому подано таку заяву.

6.5. Від сплати податку звільняються наступні категорії юридичних осіб:

6.5.1. санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів;

6.5.2. громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці.

Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою, який надається уповноваженим органом відповідно до Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”.

У разі порушення вимог цієї норми зазначені громадські організації інвалідів, їх підприємства та організації зобов’язані сплатити суми податку за відповідний період, проіндексовані з урахуванням інфляції, а також штрафні санкції згідно із законодавством;

6.5.3. бази олімпійської та паралімпійської підготовки,  яких затверджується Кабінетом Міністрів України;

6.5.4. дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форми власності і джерел фінансування, заклади культури, науки (крім національних та державних дендрологічних парків), освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів.;

6.5.5. державні та комунальні дитячі санаторно-курортні заклади та заклади оздоровлення і відпочинку, а також дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення таких підприємств, установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

6.5.6. державні та комунальні центри олімпійської підготовки, школи вищої спортивної майстерності, центри фізичного здоров’я населення, центри з розвитку фізичної культури і спорту інвалідів, дитячо-юнацькі спортивні школи, а також центри олімпійської підготовки, школи вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацькі спортивні школи і спортивні споруди всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій, за земельні ділянки, на яких розміщені їх спортивні споруди. У разі виключення таких установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій, декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій.

6.6 Звільняються  від сплати земельного податку органи місцевого самоврядування, комунальні установи, організації, підприємства Овруцької міської ради, утворені на території Овруцької громади відповідно до рішень Овруцької міської ради, заклади, установи та організації комунальної власності для реабілітації, лікування та оздоровлення хворих, дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форм власності і джерел фінансування, заклади культури, науки, освіти, охорони здоров’я,  фізичної культури та спорту, музеї, бібліотеки, які повністю утримуються за рахунок коштів місцевого бюджету, за земельні ділянки об’єктів зеленого господарства (сквери, парки) комунальної власності, за земельні ділянки під розміщення спортивних споруд та інфраструктури, що перебувають у комунальній власності міста.

6.7. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком.

Не спалачується податок за:

6.7.1. сільськогосподарські угіддя зон радіоактивно забруднених територій, визначених відповідно до закону такими, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи (зон відчуження, безумовного (обов’язкового) відселення, гарантованого добровільного відселення і посиленого радіоекологічного контролю), і хімічно забруднених сільськогосподарських угідь, на які запроваджено обмеження щодо ведення сільського господарства;

6.7.2. землі сільськогосподарських угідь, що перебувають у тимчасовій консервації або у стадії сільськогосподарського освоєння;

6.7.3. земельні ділянки державних сортовипробувальних станцій і сортодільниць, які використовуються для випробування сортів сільськогосподарських культур;

6.7.4. землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального користування – землі під проїзною частиною, узбіччям, земляним полотном, декоративним озелененням, резервами, кюветами, мостами, штучними спорудами, тунелями, транспортними розв’язками, водопропускними спорудами, підпірними стінками, шумовими екранами, очисними спорудами і розташованими в межах смуг відведення іншими дорожніми спорудами та обладнанням, а також землі, що знаходяться за межами смуг відведення, якщо на них розміщені споруди, що забезпечують функціонування автомобільних доріг, а саме:

а) паралельні об’їзні дороги, поромні переправи, снігозахисні споруди і насадження, протилавинні та протисельові споруди, вловлюючі з’їзди, захисні насадження, шумові екрани, очисні споруди;

б) майданчики для стоянки транспорту і відпочинку, склади, гаражі, резервуари для зберігання паливно-мастильних матеріалів, комплекси для зважування великогабаритного транспорту, виробничі бази, штучні та інші споруди, що перебувають у державній власності, власності державних підприємств або власності господарських товариств, у статутному капіталі яких 100 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі;

6.7.5. земельні ділянки сільськогосподарських підприємств усіх форм власності та фермерських (селянських) господарств, зайняті молодими садами, ягідниками та виноградниками до вступу їх у пору плодоношення, а також гібридними насадженнями, генофондовими колекціями та розсадниками багаторічних плодових насаджень;

6.7.6. земельні ділянки кладовищ, крематоріїв та колумбаріїв;

6.7.7. земельні ділянки, на яких розташовані дипломатичні представництва, які відповідно до міжнародних договорів (угод), згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, користуються приміщеннями та прилеглими до них земельними ділянками на безоплатній основі;

6.7.8. земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення діяльності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку.

7 Податковий період.

7.1 Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.

8.Порядок обчислення та строк сплати плати за землю

8.1.Порядок обчислення та строк сплати земельного податку визначені статтею 286-287 Податкового кодексу України.

 1. Контроль

9.1 Контроль за правильністю та своєчасністю сплати плати за землю здійснюється Овруцьким управлінням ГУ ДФС у Житомирській області.

Секретар ради                                                                         І.М. Дєдух

ДОДАТОК  2

до рішення  міської ради

VІІ скликання

від                       №

СТАВКИ
земельного податку

Ставки встановлюються на 2020 рік та вводяться в дію з 1 січня 2020 року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області Код району Код
згідно з КОАТУУ
Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади
16 06 1824210100 Овруцька  міська об’єднана територіальна громада

 

Вид цільового призначення земель Ставки податку
(відсотків нормативної грошової оцінки)
за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження) за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено
код Найменування для юридичних осіб для фізичних осіб для юридичних осіб для фізичних осіб
01 Землі сільськогосподарського призначення
01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 1,000 1,000 0,3000 0,300
01.02 Для ведення фермерського господарства 1,000 1,000 0,3000 0,300
01.03 Для ведення особистого селянського господарства 1,000 1,000 0,3000 0,300
01.04 Для ведення підсобного сільського господарства 1,000 1,000 0,3000 0,300
01.05 Для індивідуального садівництва 1,000 1,000 0,3000 0,300
01.06 Для колективного садівництва 1,000 1,000 0,3000 0,300
01.07 Для городництва 1,000 1,000 0,3000 0,300
01.0 Для сінокосіння і випасання худоби 1,000 1,000 0,3000 0,300
01.09 Для дослідних і навчальних цілей 1,000 1,000 0,3000 0,300
01.10 Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства 1,000 1,000 0,3000 0,300
01.11 Для надання послуг у сільському господарстві 1,000 1,000 0,3000 0,300
01.12 Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції 1,000 1,000 0,3000 0,300
01.13 Для іншого сільськогосподарського призначення 1,000 1,000 0,3000 0,300
01.14 Для цілей підрозділів 01.01-01.13 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 1,000 1,000 0,3000 0,300
02 Землі житлової забудови
02.01 Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 1,000 1,000 5,000 5,000
02.02 Для колективного житлового будівництва 1,000 1,000 5,000 5,000
02.03 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку п.5.4 0,500 0,500 0,500 0,500
02.04 Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання 1,000 1,000 5,000 5,000
02.05 Для будівництва індивідуальних гаражів 1,000 1,000 5,000 5,000
02.06 Для колективного гаражного будівництва 0,500 0,500 0,500 0,500
02.07 Для іншої житлової забудови 1,000 1,000 5,000 5,000
02.08 Для цілей підрозділів 02.01-02.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 1,000 1,000 5,000 5,000
03 Землі громадської забудови
03.01 Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування 1,000 1,000 5,000 5,000
03.02 Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти 1,000 1,000 5,000 5,000
03.03 Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги 1,000 1,000 5,000 5,000
03.04 Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій 1,000 1,000 5,000 5,000
03.05 Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування 1,000 1,000 5,000 5,000
03.06 Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів 1,000 1,000 5,000 5,000
03.07 Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 1,000 1,000 5,000 5,000
03.08 Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування 1,000 1,000 5,000 5,000
03.09 Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ 1,000 1,000 5,000 5,000
03.10 Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури 1,000 1,000 5,000 5,000
03.11 Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки 1,000 1,000 5,000 5,000
03.12 Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування 1,000 1,000 5,000 5,000
03.13 Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування 1,000 1,000 5,000 5,000
03.14 Для розміщення та постійної діяльності органів ДСНС 1,000 1,000 5,000 5,000
03.15 Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови 1,000 1,000 5,000 5,000
03.16 Для цілей підрозділів 03.01-03.15 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 1,000 1,000 5,000 5,000
04 Землі природно-заповідного фонду
04.01 Для збереження та використання біосферних заповідників 1,000 1,000 5,000 5,000
04.02 Для збереження та використання природних заповідників 1,000 1,000 5,000 5,000
04.03 Для збереження та використання національних природних парків 1,000 1,000 5,000 5,000
04.04 Для збереження та використання ботанічних садів 1,000 1,000 5,000 5,000
04.05 Для збереження та використання зоологічних парків 1,000 1,000 5,000 5,000
04.06 Для збереження та використання дендрологічних парків 1,000 1,000 5,000 5,000
04.07 Для збереження та використання парків – пам’яток садово-паркового мистецтва 1,000 1,000 5,000 5,000
04.08 Для збереження та використання заказників 1,000 1,000 5,000 5,000
04.09 Для збереження та використання заповідних урочищ 1,000 1,000 5,000 5,000
04.10 Для збереження та використання пам’яток природи 1,000 1,000 5,000 5,000
04.11 Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків 1,000 1,000 5,000 5,000
05 Землі іншого природоохоронного призначення
06 Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися
для профілактики захворювань і лікування людей)
06.01 Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів 1,000 1,000 5,000 5,000
06.02 Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів 1,000 1,000 5,000 5,000
06.03 Для інших оздоровчих цілей 1,000 1,000 5,000 5,000
06.04 Для цілей підрозділів 06.01-06.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 1,000 1,000 5,000 5,000
07 Землі рекреаційного призначення
07.01 Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення 1,000 1,000 5,000 5,000
07.02 Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту 1,000 1,000 5,000 5,000
07.03 Для індивідуального дачного будівництва 1,000 1,000 5,000 5,000
07.04 Для колективного дачного будівництва 1,000 1,000 5,000 5,000
07.05 Для цілей підрозділів 07.01-07.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 1,000 1,000 5,000 5,000
 

08

 

Землі історико-культурного призначення

08.01 Для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини 1,000 1,000 5,000 5,000
08.02 Для розміщення та обслуговування музейних закладів 1,000 1,000 5,000 5,000
08.03 Для іншого історико-культурного призначення 1,000 1,000 5,000 5,000
08.04 Для цілей підрозділів 08.01-08.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 1,000 1,000 5,000 5,000
09 Землі лісогосподарського призначення
09.01 Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг 0,010 0,010 0,010 0,010
09.02 Для іншого лісогосподарського призначення 0,010 0,010 0,010 0,010
09.03 Для цілей підрозділів 09.01-09.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 0,010 0,010 0,010 0,010
10 Землі водного фонду
10.01 Для експлуатації та догляду за водними об’єктами 1,000 1,000 5,000 5,000
10.02 Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами 1,000 1,000 5,000 5,000
10.03 Для експлуатації та догляду за смугами відведення 1,000 1,000 5,000 5,000
10.04 Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами 1,000 1,000 5,000 5,000
10.05 Для догляду за береговими смугами водних шляхів 1,000 1,000 5,000 5,000
10.06 Для сінокосіння 1,000 1,000 5,000 5,000
10.07 Для рибогосподарських потреб 1,000 1,000 5,000 5,000
10.08 Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей 1,000 1,000 5,000 5,000
10.09 Для проведення науково-дослідних робіт 1,000 1,000 5,000 5,000
10.10 Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд 1,000 1,000 5,000 5,000
10.11 Для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів у межах прибережних захисних смуг морів, морських заток і лиманів 1,000 1,000 5,000 5,000
10.12 Для цілей підрозділів 10.01-10.11 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 1,000 1,000 5,000 5,000
11 Землі промисловості
11.01 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами 1,000 1,000 5,000 5,000
11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості 1,000 1,000 5,000 5,000
11.03 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств 1,000 1,000 5,000 5,000
11.04 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води) 1,000 1,000 5,000 5,000
11.05 Для цілей підрозділів 11.01-11.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 1,000 1,000 5,000 5,000
12 Землі транспорту
12.01 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту 1,000 1,000 5,000 5,000
12.02 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту 1,000 1,000 5,000 5,000
12.03 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту 1,000 1,000 5,000 5,000
12.04 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства 1,000 1,000 5,000 5,000
12.05 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту 1,000 1,000 5,000 5,000
12.06 Для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту 1,000 1,000 5,000 5,000
12.07 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд міського електротранспорту 1,000 1,000 5,000 5,000
12.08 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій 1,000 1,000 5,000 5,000
12.09 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту 1,000 1,000 5,000 5,000
12.10 Для цілей підрозділів 12.01-12.09 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 1,000 1,000 5,000 5,000
13 Землі зв’язку
13.01 Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій 1,000 1,000 5,000 5,000
13.02 Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку 1,000 1,000 5,000 5,000
13.03 Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв’язку 1,000 1,000 5,000 5,000
13.04 Для цілей підрозділів 13.01-13.03, 13.05 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 1,000 1,000 5,000 5,000
14 Землі енергетики
14.01 Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій 1,000 1,000 5,000 5,000
14.02 Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії 1,000 1,000 5,000 5,000
14.03 Для цілей підрозділів 14.01-14.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 1,000 1,000 5,000 5,000
15 Землі оборони
15.01 Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил 1,000 1,000 5,000 5,000
15.02 Для розміщення та постійної діяльності військових частин (підрозділів) Національної гвардії 1,000 1,000 5,000 5,000
15.03 Для розміщення та постійної діяльності Держприкордонслужби 1,000 1,000 5,000 5,000
15.04 Для розміщення та постійної діяльності СБУ4 1,000 1,000 5,000 5,000
15.05 Для розміщення та постійної діяльності Держспецтрансслужби 1,000 1,000 5,000 5,000
15.06 Для розміщення та постійної діяльності Служби зовнішньої розвідки 1,000 1,000 5,000 5,000
15.07 Для розміщення та постійної діяльності інших, утворених відповідно до законів, військових формувань 1,000 1,000 5,000 5,000
15.08 Для цілей підрозділів 15.01-15.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 1,000 1,000 5,000 5,000
16 Землі запасу 1,000 1,000 5,000 5,000
17 Землі резервного фонду 1,000 1,000 5,000 5,000
18 Землі загального користування 1,000 1,000 5,000 5,000
19 Для цілей підрозділів 16-18 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 1,000 1,000 5,000 5,000
20 Земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності). 3,000 3,000 3,000 3,000

 Секретар ради                                                                         І.М. Дєдух

ДОДАТОК  3

до рішення  міської ради

VІІ скликання

від                       №

ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих
відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового
кодексу України, із сплати земельного податку

Пільги встановлюються на 2020 рік та вводяться в дію з 1 січня 2020 року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області Код району Код згідно з КОАТУУ Найменування адміністративно-територіальної одиниці
або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади
16 06 1824210100 Овруцька  міська об’єднана територіальна громада

 

Група платників, категорія/цільове призначення
земельних ділянок
Розмір пільги (відсотків суми податкового зобов’язання за рік)
Фізичні особи:  
інваліди першої і другої групи 100
фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років 100
пенсіонери за віком 100
ветерани війни та особи, на яких поширюється дія закону України « Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» 100
фізичні особи визнані законом, особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 100
 

 

 
Юридичні особи:  
санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів 100
громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці 100
органи місцевого самоврядування, комунальні установи, організації, підприємства Овруцької міської ради, утворені на території Овруцької громади відповідно до рішень Овруцької міської ради, заклади, установи та організації комунальної власності для реабілітації, лікування та оздоровлення хворих, дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форм власності і джерел фінансування, заклади культури, науки, освіти, охорони здоров’я,  фізичної культури та спорту, музеї, бібліотеки, які повністю утримуються за рахунок коштів місцевого бюджету, за земельні ділянки об’єктів зеленого господарства (сквери, парки) комунальної власності, за земельні ділянки під розміщення спортивних споруд та інфраструктури, що перебувають у комунальній власності міста 100
державні та комунальні дитячі санаторно-курортні заклади та заклади оздоровлення і відпочинку, а також дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій 100
державні та комунальні центри олімпійської підготовки, школи вищої спортивної майстерності, центри фізичного здоров’я населення, центри з розвитку фізичної культури і спорту інвалідів, дитячо-юнацькі спортивні школи, а також центри олімпійської підготовки, школи вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацькі спортивні школи і спортивні споруди всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій, за земельні ділянки, на яких розміщені їх спортивні споруди 100

Секретар ради                                                                         І.М. Дєдух

ДОДАТОК  4

до рішення  міської ради

VІІ скликання

від                       №

Положення

про порядок справляння  податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Овруцької об’єднаної територіальної громади

 1. Положення розроблено у відповідності до ст. 266 Податкового кодексу України і є обов’язковим для виконання на території Овруцької об’єднаної територіальної громади.
 2. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.

2.2. Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

а) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

б) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

в) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

 1. Об’єкт і база оподаткування.

3.1. Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.

3.2. Не є об’єктом оподаткування:

а) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

б) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

г) гуртожитки;

ґ) житлова нерухомість непридатна для проживання, у тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад;

д) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину;

е) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;

є) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;

ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників (юридичних та фізичних осіб), віднесені до класу “Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства” (код 1271) Державного класифікатора будівель та споруд , та не здаються їх власниками в оренду, лізинг, позичку;

з) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств;

и) об’єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, та використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об’єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність;

і) будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності та джерел фінансування, що використовуються для надання освітніх послуг;

ї) об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення та відпочинку дітей, а також дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення і відпочинку дітей, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

й) об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів фізичного здоров’я населення, центрів з розвитку фізичної культури і спорту інвалідів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, а також центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацьких спортивних шкіл і спортивних споруд всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення таких установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

к) об’єкти нежитлової нерухомості баз олімпійської та паралімпійської підготовки.  таких баз затверджується Кабінетом Міністрів України;

л) об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним або прийомним сім’ям, у яких виховується п’ять та більше дітей.

3.3. Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється Овруцьким управлінням ГУ ДФС у Житомирській області (надалі-контролюючим органом) на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.

База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.

 1. Пільги із сплати податку.

База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості – на 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості – на 120 кв. метрів;

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), – на 180 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

Об’єднана територіальна громада, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад встановлює пільги з податку, що сплачується на відповідній території, з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, громадських об’єднань, благодійних організацій, релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями).

Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів житлової нерухомості, для фізичних осіб визначаються виходячи з їх майнового стану та рівня доходів.

Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів нежитлової нерухомості, встановлюються в залежності від майна, яке є об’єктом оподаткування.

Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів житлової нерухомості, для фізичних осіб не надаються на:

об’єкт/об’єкти оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, затвердженої рішенням органів місцевого самоврядування;

об’єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

4.1. Звільнити від сплати податку, що сплачується на відповідній території  з об’єктів нежитлової нерухомості:

– підприємства комунальної власності;

– господарські (присадибні) будівлі – допоміжні (нежитлові) приміщення;

– об’єкти релігійних та благодійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями).

Органи місцевого самоврядування до 25 грудня року, що передує звітному, подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості інформацію щодо ставок та наданих пільг юридичним та/або фізичним особам зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за , затвердженою Кабінетом Міністрів України.

 1. Ставка податку.

Ставки податку для об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюються у розмірі 0,75 відсотка  розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування.

Ставки податку для об’єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюються у розмірі 0,375 відсотка  розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування.

 1. Порядок обчислення суми податку.

6.1. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості у такому порядку:

а) за наявності у власності платника податку одного об’єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється, виходячи з бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів «а» або «б» пункту 4 цього Положення та відповідної ставки податку;

б) за наявності у власності платника податку більше одного об’єкта житлової нерухомості одного типу, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів зменшеної відповідно до підпункту «а»  або «б» пункту 4 цього Положення та відповідної ставки податку;

в) за наявності у власності платника податку об’єктів житлової нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпункту «в» пункту 4 цього Положення та відповідної ставки податку;

г) сума податку, обчислена з урахуванням підпунктів б і в цього пункту, розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої ваги загальної площі кожного з об’єктів житлової нерухомості.

г΄) за наявності у власності платника податку об’єкта (об’єктів) житлової нерухомості, у тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної чи юридичної особи – платника податку, загальна площа якого перевищує 300 квадратних метрів (для квартири) та/або 500 квадратних метрів (для будинку), сума податку, розрахована відповідно до підпунктів «а» – «г» цього підпункту, збільшується на 25000 гривень на рік за кожен такий об’єкт житлової нерухомості (його частку).

6.2. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості виходячи із загальної площі кожного з об’єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку.

6.3. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити, зокрема, органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням кожного з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

Контролюючі органи за місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний строк інформують відповідні контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення-рішення про сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

6.4. Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:

об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;

розміру загальної площі об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;

права на користування пільгою із сплати податку;

розміру ставки податку;

нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

6.5. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб території Овруцької міської об’єднаної громади (Овруцької міської ради), зобов’язані щоквартально у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем розташування такого об’єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

6.6. Платники податку – юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості декларація юридичною особою – платником подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

6.7. Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об’єкта оподаткування податком:

У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника – починаючи з місяця, в якому виникло право власності.

Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

 1. Податковий період.

Базовий податковий період дорівнює календарному року.

 1. Порядок сплати податку

Податок сплачується за місцем розташування об’єкта/об’єктів оподаткування і зараховується до міського бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

 1. Строки сплати податку.

Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:

а) фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами – авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

У разі якщо контролюючий орган не надіслав (не вручив) податкове/податкові повідомлення-рішення у строки, встановлені  пункту 6 цього положення, фізичні особи звільняються від відповідальності, передбаченої Податковим Кодексом за несвоєчасну сплату податкового зобов’язання.

 1. Контроль

Контроль за правильністю нарахування, повнотою та своєчасністю сплати податку з нерухомого майна відмінного від земельної ділянки здійснює Овруцьке управління ГУ ДФС у Житомирській області.

Секретар ради                                                                         І.М. Дєдух

ДОДАТОК  5

до рішення  міської ради

VІІ скликання

від                       №

СТАВКИ
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Ставки встановлюються на 2020 рік та вводяться в дію з 1 січня 2020 року.

Код області Код району Код згідно з КОАТУУ Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади
16 06 1824210100 Овруцька  міська об’єднана територіальна громада

 

Класифікація будівель та споруд Ставки податку за 1 кв. метр
(відсотків розміру мінімальної заробітної плати)
Код Найменування для юридичних осіб для фізичних осіб
1 зона 2 зона 3 зона 1  зона 2 зона 3 зона
11 Будівлі житлові
111 Будинки одноквартирні
1110 Будинки одноквартирні
1110.1 Будинки одноквартирні масової забудови 0,750 0,750
1110.2 Котеджі та будинки одноквартирні підвищеної комфортності 0,750 0,750
1110.3 Будинки садибного типу 0,750 0,750
1110.4 Будинки дачні та садові 0,750 0,750
112 Будинки з двома та більше квартирами
1121 Будинки з двома квартирами
1121.1 Будинки двоквартирні масової забудови 0,750 0,750
1121.2 Котеджі та будинки двоквартирні підвищеної комфортності 0,750 0,750
1122 Будинки з трьома та більше квартирами
1122.1 Будинки багатоквартирні масової забудови 0,750 0,750
1122.2 Будинки багатоквартирні підвищеної комфортності, індивідуальні 0,750 0,750
1122.3 Будинки житлові готельного типу 0,750 0,750
113 Гуртожитки
1130.1 Гуртожитки для робітників та службовців 0,000 0,000
1130.2 Гуртожитки для студентів вищих навчальних закладів 0,000 0,000
1130.3 Гуртожитки для учнів навчальних закладів 0,000 0,000
1130.4 Будинки-інтернати для людей похилого віку та інвалідів 0,000 0,000
1130.5 Будинки дитини та сирітські будинки 0,000 0,000
1130.6 Будинки для біженців, притулки для бездомних 0,000 0,000
1130.9 Будинки для колективного проживання інші 0,000 0,000
               
12 Будівлі нежитлові
121 Готелі, ресторани та подібні будівлі
1211 Будівлі готельні
1211.1 Готелі 0,375 0,375
1211.2 Мотелі 0,375 0,375
1211.3 Кемпінги 0,375 0,375
1211.4 Пансіонати 0,375 0,375
1211.5 Ресторани та бари 0,375 0,375
1212 Інші будівлі для тимчасового проживання
1212.1 Туристичні бази та гірські притулки 0,375 0,375
1212.2 Дитячі та сімейні табори відпочинку 0,375 0,375
1212.3 Центри та будинки відпочинку 0,375 0,375
1212.9 Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше 0,375 0,375
122 Будівлі офісні
1220 Будівлі офісні
1220.1 Будівлі органів державного та місцевого управління 0,000 0,00
1220.2 Будівлі фінансового обслуговування 0,375 0,375
1220.3 Будівлі органів правосуддя 0,000 0,000
1220.4 Будівлі закордонних представництв 0,000 0,000
1220.5 Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств 0,375 0,375
1220.9 Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші 0,375 0,375
123 Будівлі торговельні
1230 Будівлі торговельні
1230.1 Торгові центри, універмаги, магазини 0,375 0,375
1230.2 Криті ринки, павільйони та зали для ярмарків5 0,375 0,375
1230.3 Станції технічного обслуговування автомобілів 0,375 0,375
1230.4 Їдальні, кафе, закусочні тощо 0,375 0,375
1230.5 Бази та склади підприємств торгівлі і громадського харчування 0,375 0,375
1230.6 Будівлі підприємств побутового обслуговування 0,375 0,375
1230.9 Будівлі торговельні інші 0,375 0,375
124 Будівлі транспорту та засобів зв’язку
1241 Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів зв’язку та пов’язані з ними будівлі
1241.1 Автовокзали та інші будівлі автомобільного транспорту 0,375 0,375
1241.2 Вокзали та інші будівлі залізничного транспорту 0,375 0,375
1241.3 Будівлі міського електротранспорту 0,375 0,375
1241.4 Аеровокзали та інші будівлі повітряного транспорту 0,375 0,375
1241.5 Морські та річкові вокзали, маяки та пов’язані з ними будівлі 0,375 0,375
1241.6 Будівлі станцій підвісних та канатних доріг 0,375 0,375
1241.7 Будівлі центрів радіо- та телевізійного мовлення, телефонних станцій, телекомунікаційних центрів тощо 0,375 0,375
1241.8 Ангари для літаків, локомотивні, вагонні, трамвайні та тролейбусні депо 0,375 0,375
1241.9 Будівлі транспорту та засобів зв’язку інші 0,375 0,375
1242 Гаражі
1242.1 Гаражі наземні 0,375 0,375
1242.2 Гаражі підземні 0,375 0,375
1242.3 Стоянки автомобільні криті 0,375 0,375
1242.4 Навіси для велосипедів 0,375 0,375
125 Будівлі промислові та склади
1251 Будівлі промислові
1251.1 Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості 0,000 0,000
1251.2 Будівлі підприємств чорної металургії 0,000 0,000
1251.3 Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості5 0,000 0,000
1251.4 Будівлі підприємств легкої промисловості 0,000 0,000
1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості 0,000 0,000
1251.6 Будівлі підприємств медичної та мікробіологічної промисловості 0,000 0,000
1251.7 Будівлі підприємств лісової, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості 0,000 0,000
1251.8 Будівлі підприємств будівельної індустрії, будівельних матеріалів та виробів, скляної та фарфоро-фаянсової промисловості 0,000 0,000
1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне 0,000 0,000
1252 Резервуари, силоси та склади
1252.1 Резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу 0,375 0,375
1252.2 Резервуари та ємності інші 0,375 0,375
1252.3 Силоси для зерна 0,375 0,375
1252.4 Силоси для цементу та інших сипучих матеріалів 0,375 0,375
1252.5 Склади спеціальні товарні 0,375 0,375
1252.6 Холодильники 0,375 0,375
1252.7 Складські майданчики 0,375 0,375
1252.8 Склади універсальні 0,375 0,375
1252.9 Склади та сховища інші 0,375 0,375
126 Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення
1261 Будівлі для публічних виступів
1261.1 Театри, кінотеатри та концертні зали 0,375 0,375
1261.2 Зали засідань та багатоцільові зали для публічних виступів 0,375 0,375
1261.3 Цирки 0,375 0,375
1261.4 Казино, ігорні будинки 0,375 0,375
1261.5 Музичні та танцювальні зали, дискотеки 0,375 0,375
1261.9 Будівлі для публічних виступів інші 0,375 0,375
1262 Музеї та бібліотеки
1262.1 Музеї та художні галереї 0,375 0,375
1262.2 Бібліотеки, книгосховища 0,000 0,000
1262.3 Технічні центри 0,375 0,375
1262.4 Планетарії 0,000 0,000
1262.5 Будівлі архівів 0,000 0,000
1262.6 Будівлі зоологічних та ботанічних садів 0,375 0,375
1263 Будівлі навчальних та дослідних закладів
1263.1 Будівлі науково-дослідних та проектно-вишукувальних установ 0,375 0,375
1263.2 Будівлі вищих навчальних закладів 0,375 0,375
1263.3 Будівлі шкіл та інших середніх навчальних закладів 0,000 0,000
1263.4 Будівлі професійно-технічних навчальних закладів 0,000 0,000
1263.5 Будівлі дошкільних та позашкільних навчальних закладів 0,000 0,000
1263.6 Будівлі спеціальних навчальних закладів для дітей з особливими потребами 0,000 0,000
1263.7 Будівлі закладів з фахової перепідготовки 0,375 0,375
1263.8 Будівлі метеорологічних станцій, обсерваторій 0,375 0,375
1263.9 Будівлі освітніх та науково-дослідних закладів інші 0,375 0,375
1264 Будівлі лікарень та оздоровчих закладів
1264.1 Лікарні багатопрофільні територіального обслуговування, навчальних закладів 0,000 0,000
1264.2 Лікарні профільні, диспансери 0,000 0,000
1264.3 Материнські та дитячі реабілітаційні центри, пологові будинки 0,000 0,000
1264.4 Поліклініки, пункти медичного обслуговування та консультації 0,000 0,000
1264.5 Шпиталі виправних закладів, в’язниць та Збройних Сил 0,000 0,000
1264.6 Санаторії, профілакторії та центри функціональної реабілітації 0,000 0,000
1264.9 Заклади лікувально-профілактичні та оздоровчі інші 0,000 0,000
1265 Зали спортивні
1265.1 Зали гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, тенісні тощо 0,000 0,000
1265.2 Басейни криті для плавання 0,000 0,000
1265.3 Хокейні та льодові стадіони криті 0,000 0,000
1265.4 Манежі легкоатлетичні 0,000 0,000
1265.5 Тири 0,000 0,000
1265.9 Зали спортивні інші 0,000 0,000
127 Будівлі нежитлові інші
1271 Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства
1271.1 Будівлі для тваринництва 0,000 0,000
1271.2 Будівлі для птахівництва 0,000 0,000
1271.3 Будівлі для зберігання зерна 0,000 0,000
1271.4 Будівлі силосні та сінажні 0,000 0,000
1271.5 Будівлі для садівництва, виноградарства та виноробства 0,000 0,000
1271.6 Будівлі тепличного господарства 0,000 0,000
1271.7 Будівлі рибного господарства 0,000 0,000
1271.8 Будівлі підприємств лісівництва та звірівництва 0,000 0,000
1271.9 Будівлі сільськогосподарського призначення інші 0,000 0,000
1272 Будівлі для культової та релігійної діяльності
1272.1 Церкви, собори, костьоли, мечеті, синагоги тощо5 0,000 0,000
1272.2 Похоронні бюро та ритуальні зали 0,000 0,000
1272.3 Цвинтарі та крематорії 0,000 0,000
1273 Пам’ятки історичні та такі, що охороняються державою
1273.1 Пам’ятки історії та архітектури 0,000 0,000
1273.2 Археологічні розкопки, руїни та історичні місця, що охороняються державою 0,000 0,000
1273.3 Меморіали, художньо-декоративні будівлі, статуї 0,000 0,000
1274 Будівлі інші, не класифіковані раніше
1274.1 Казарми Збройних Сил 0,000 0,000
1274.2 Будівлі поліцейських та пожежних служб 0,000 0,000
1274.3 Будівлі виправних закладів, в’язниць та слідчих ізоляторів 0,000 0,000
1274.4 Будівлі лазень та пралень 0,375 0,375
1274.5 Будівлі з облаштування населених пунктів 0,000 0,000

 Секретар ради                                                                         І.М. Дєдух

ДОДАТОК  6

до рішення  міської ради

VІІ скликання

від                       №

ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки1

Пільги встановлюються на 2020 рік та вводяться в дію з 1 січня 2020 року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області Код району Код згідно з КОАТУУ Найменування адміністративно-територіальної одиниці
або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади
16 06 1824210100 Овруцька  міська об’єднана територіальна громада

 

Група платників, категорія/класифікація
будівель та споруд
Розмір пільги
(відсотків суми податкового зобов’язання за рік)
   
об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності) 100
об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки 100
будівлі дитячих будинків сімейного типу 100
Гуртожитки 100
житлова нерухомість непридатна для проживання, у тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад 100
об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину 100
об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках 100
будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств 100
будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників (юридичних та фізичних осіб), віднесені до класу “Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства” (код 1271) Державного класифікатора будівель та споруд , та не здаються їх власниками в оренду, лізинг, позичку

 

100
об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств 100
об’єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, та використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об’єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність 100
будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності та джерел фінансування, що використовуються для надання освітніх послуг 100
об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення та відпочинку дітей, а також дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення і відпочинку дітей, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій 100
об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів фізичного здоров’я населення, центрів з розвитку фізичної культури і спорту інвалідів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, а також центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацьких спортивних шкіл і спортивних споруд всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій 100
об’єкти нежитлової нерухомості баз олімпійської та паралімпійської підготовки. Перелік таких баз затверджується Кабінетом Міністрів України 100
об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним або прийомним сім’ям, у яких виховується п’ять та більше дітей 100
 підприємства комунальної власності

 

100
 господарські (присадибні) будівлі – допоміжні (нежитлові) приміщення

 

100
об’єкти релігійних та благодійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями).

 

100
об’єкти житлової нерухомості, які належать фізичним особам:

для квартири/квартир незалежно від їх кількості – на
60 кв. метрів;

для житлового будинку/будинків незалежно від їх
кількості – на 120 кв. метрів;

для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), – на 180 кв. метрів

100

Секретар ради                                                                         І.М. Дєдух

ДОДАТОК  7

до рішення  міської ради

VІІ скликання

від                       №

Положення

про порядок справляння  транспортного податку

на території Овруцької об’єднаної територіальної громади

 1. Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в органі внутрішніх справ згідно з законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до пункту 2 цього Положення є об’єктами оподаткування.
 2. Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та ринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

Така вартість визначається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику економічного розвитку, за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, виходячи з марки, моделі, року випуску, типу двигуна, об’єму циліндрів двигуна, типу коробки переключення передач, пробігу легкового автомобіля, та розміщується на його офіційному веб-сайті.

 1. Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до пункту 2 цього Положення.
 2. Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування.
 3. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.
 4. Порядок обчислення та сплати податку

6.1. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів оподаткування фізичних осіб здійснюється Овруцькою ОДПІ  (надалі – контролюючий орган)  за місцем реєстрації платника податку.

6.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його реєстрації до 1 липня року базового податкового (звітного) періоду (року).

Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам – нерезидентам здійснює контролюючий орган за місцем реєстрації об’єктів оподаткування, що перебувають у власності таких нерезидентів.

 1.  Орган внутрішніх справ зобов’язаний до 1 квітня 2019 року подати контролюючому органу за місцем реєстрації об’єкта оподаткування відомості, необхідні для розрахунку податку. З 1 квітня 2019 року орган внутрішніх справ зобов’язаний щомісячно, у 10-денний строк після закінчення календарного місяця подавати контролюючому органу відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем реєстрації об’єкта оподаткування станом на перше число відповідного місяця.

Форма подачі інформації встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової політики.

 1. Платники податку – юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцем реєстрації об’єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, декларація юридичною особою – платником подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

 1. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом звітного року податок обчислюється попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а новим власником – починаючи з місяця, в якому він набув право власності на цей об’єкт. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.
 2.  За об’єкти оподаткування, придбані протягом року, податок сплачується пропорційно кількості місяців, які залишилися до кінця року, починаючи з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу.
 3.  У разі спливу п’ятирічного віку легкового автомобіля протягом звітного року податок сплачується за період з 1 січня цього року до початку місяця, наступного за місяцем, в якому вік такого автомобіля досяг (досягне) п’яти років.
 4. У разі незаконного заволодіння третьою особою легковим автомобілем, який відповідно до пункту 2 цього положення є об’єктом оподаткування, транспортний податок за такий легковий автомобіль не сплачується з місяця, наступного за місяцем, в якому мав місце факт незаконного заволодіння легковим автомобілем, якщо такий факт підтверджується відповідним документом про внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, виданим уповноваженим державним органом.

У разі повернення легкового автомобіля його власнику (законному володільцю) податок за такий легковий автомобіль сплачується з місяця, в якому легковий автомобіль було повернено відповідно до постанови слідчого, прокурора чи рішення суду. Платник податку зобов’язаний надати контролюючому органу копію такої постанови (рішення) протягом 10 днів з моменту отримання.

 1. У разі незаконного заволодіння третьою особою легковим автомобілем, який відповідно до пункту 2 цього положення є об’єктом оподаткування, уточнююча декларація юридичною особою – платником податку подається протягом 30 календарних днів з дня внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

У разі повернення легкового автомобіля його власнику уточнююча декларація юридичною особою – платником податку подається протягом 30 календарних днів з дня складання постанови слідчого, прокурора чи винесення ухвали суду.

 1. Фізичні особи – платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем своєї реєстрації для проведення звірки даних щодо:

а) об’єктів оподаткування, що перебувають у власності платника податку;

б) розміру ставки податку;

в) нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів (зокрема документів, що підтверджують право власності на об’єкт оподаткування, перехід права власності на об’єкт оподаткування, документів, що впливають на середньоринкову вартість легкового автомобіля), контролюючий орган за місцем реєстрації платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

Фізичні особи – нерезиденти у порядку, визначеному цим пунктом, звертаються за проведенням звірки даних до контролюючих органів за місцем реєстрації об’єктів оподаткування».

 1. Порядок сплати податку

Податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і зараховується до місцевого бюджету, згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

 1. Строки сплати податку.

Транспортний податок сплачується:

а) фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення – рішення;

б) юридичними особами –   авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

 1. 17. Контроль за повнотою обчислення та своєчасною сплатою транспортного податку здійснює Овруцьке управління ГУ ДФС у Житомирській області.

 

 

 

 

 

Секретар ради                                                                         І.М. Дєдух

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Завантажити документ

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *