Аналіз регуляторного впливу “Про встановлення ставки єдиного податку на території Овруцької об’єднаної територіальної громади на 2020 рік”

Додаток 1

до Методики проведення

аналізу впливу регуляторного акта

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

Назва регуляторного органу: Овруцька міська рада
Назва документа: проект рішення «Про встановлення ставки єдиного податку на території Овруцької об’єднаної територіальної громади на 2020 рік ».
Розробник аналізу регуляторного впливу:  відділ фінансів Овруцької міської ради.

I. Визначення проблеми

Відповідно до статті 10 Податкового кодексу України визначено перелік місцевих податків і зборів. Згідно зі статтею 12 Податкового кодексу України міські ради встановлюють місцеві податки і збори.

Згідно Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» повноваження щодо встановлення місцевих податків і зборів відносяться до виключної компетенції місцевої ради.

Враховуючи положення Податкового Кодексу України та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виникає необхідність встановлення на території Овруцької ОТГ єдиного податку на 2020 рік.

Проблемою є те, що в разі не встановлення міською радою місцевих податків, будуть застосовуватися мінімальні ставки податку, визначені в Податковому кодексі України, при цьому не будуть враховані інтереси громади по встановленню таких ставок.  Прийняття цього регуляторного акта дасть можливість здійснення контролю за додержанням правил розрахунку та сплати єдиного податку, поповнити місцевий бюджет, що у свою чергу надасть можливість  спрямувати отримані кошти від сплати податку на вирішення соціальних проблем територіальної громади та покращення інфраструктури міста.

За даними звітів відділу фінансів Овруцької міської ради про виконання дохідної частини бюджету, платники єдиного податку І–ІІ груп, для яких ставки регулюються  рішенням міської ради, сплачують до міського бюджету близько 4 млн. грн. щорічно.

Групи (підгрупи) Так Ні
Громадяни V  
Держава V  
Суб’єкти господарювання, V  
у тому числі суб’єкти малого підприємництва* V  

З метою безумовного виконання вимог Податкового кодексу України та недопущення суперечливих ситуацій, а також з метою вирішення проблеми щодо врегулювання питань справляння місцевих податків і зборів в межах Овруцької територіальної громади, і пропонується прийняття рішення міської ради «Про встановлення ставки єдиного податку на території Овруцької ОТГ на 2020 рік».

II. Цілі державного регулювання

Проект рішення розроблено з ціллю:

*Виконання вимог чинного законодавства.

*Врегулювання правовідносин між Овруцькою міською радою та суб’єктами господарювання в процесі нарахування та сплати єдиного податку.

*Встановлення ставок єдиного податку, які б дозволили забезпечити сталі надходження до міського бюджету для виконання програм соціально – економічного розвитку міста.

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

  1. Визначення альтернативних способів
Вид альтернативи Опис альтернативи
Не прийняття регуляторного акта (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін) По закінченню 2019 року діюче на території Овруцької ОТГ рішення про встановлення місцевих податків не поширюється на подальші періоди. Суб’єкти господарювання залишаться без нормативного акту.

Відповідно до підпункту 12.3.5 пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України  єдиний податок буде справлятись виходячи з норм Кодексу із застосуванням мінімальних ставок податку для суб’єктів господарювання, що суттєво погіршить надходження до місцевого бюджету у 2020 році.

Прийняття регуляторного акта відповідно до Податкового кодексу України з діючими у 2020 році ставками для платників єдиного податку І-ІІ груп Забезпечення досягнення цілей державного регулювання.

Сталі надходження до міського бюджету без погіршення умов для розвитку мікробізнесу.

Належне фінансування програм соціально-економічного розвитку міста.

 

  1. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Опис вигод та витрат за кожною альтернативою для сфер інтересів держави, громадян та суб’єктів господарювання.

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Не прийняття регуляторного акта (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін) Відсутні По закінченню 2019 року діюче на території Овруцької ОТГ рішення про встановлення місцевих податків не поширюється на подальші періоди. Суб’єкти господарювання залишаться без нормативного акту.

Відповідно до підпункту 12.3.5 пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України  єдиний податок буде справлятись виходячи з норм Кодексу із застосуванням мінімальних ставок податку для суб’єктів господарювання, що суттєво погіршить надходження до місцевого бюджету у 2020 році.

Прийняття регуляторного акта відповідно до Податкового кодексу України з діючими у 2020 році  ставками для платників єдиного податку І-ІІ груп. Забезпечує досягнення цілей державного регулювання, сталість надходжень до міського бюджету без погіршення умов для розвитку мікробізнесу, а також належне фінансування програм соціально-економічного розвитку міста.

 

Відсутні

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Не прийняття регуляторного акта (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін) Можливе незначне зменшення споживчих цін Відсутні
Прийняття регуляторного акта відповідно до Податкового кодексу України з діючими у 2020 році  ставками для платників єдиного податку І-ІІ груп Виділення коштів з міського бюджету на програми соціально-економічного розвитку міста

 

Відсутні

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Показник Великі Середні Малі Мікро Разом
Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць  0 0 0 660 660
Питома вага групи у загальній кількості, відсотків 0 0 0 100 Х

 

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Не прийняття регуляторного акта (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін) Суб’єкти господарювання – платники податку у 2020 році будуть сплачувати податок за мінімальними ставками .

 

 

Суб’єкти господарювання – платники податку у 2020 році будуть сплачувати податок за мінімальними ставками.

Витрати на сплату податку зменшаться, при цьому конкурентоспроможність не зміниться.

Прийняття регуляторного акта відповідно до Податкового кодексу України з діючими у 2020 році  ставками для платників єдиного податку І-ІІ груп Відсутні Суб’єкти господарювання будуть сплачувати податок за ставками згідно рішення Овруцької міської ради.

 

Сумарні витрати за альтернативами Сума витрат, гривень
Альтернатива 1 «Не прийняття регуляторного акта (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін)»

Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці “Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта”)

Альтернатива 2 «Прийняття регуляторного акта відповідно до Податкового кодексу України з діючими у 2020 році ставками для платників єдиного податку І-ІІ груп»

Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці “Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта”)

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми) Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки) Коментарі щодо присвоєння відповідного бала
Не прийняття регуляторного акта (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін) 1 Рішення про встановлення єдиного податку на 2019 рік не буде діяти у 2020 році, що значно зменшить надходження до міського бюджету. Проблема сплати податку в мінімальному розмірі буде існувати до 2021 року.
Прийняття регуляторного акта відповідно до Податкового кодексу України з діючими у 2020 році  ставками для платників єдиного податку І-ІІ груп 4  Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акта забезпечить поступове досягнення встановлених цілей.

 

Рейтинг результативності Вигоди (підсумок) Витрати (підсумок) Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу
Прийняття регуляторного акта відповідно до Податкового кодексу України з діючими у 2020 році  ставками для платників єдиного податку І-ІІ груп Належне фінансування програм соціально-економічного розвитку міста.

 

Суб’єкти господарювання І-ІІ груп будуть сплачувати податок за  ставками згідно рішення Овруцької міської ради без погіршення умов для розвитку мікробізнесу. Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акта забезпечить поступове досягнення встановлених цілей.
Не прийняття регуляторного акта (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін) Для держави і громадян вигоди відсутні.

Суб’єкти господарювання                будуть сплачувати єдиний податок за мінімальними ставками .

Суб’єкти господарювання – платники податку у 2020 році будуть сплачувати податок за мінімальними ставками, що суттєво зменшить надходжень у місцевий бюджет.

 

Рішення про встановлення єдиного податку на 2019 рік не буде діяти у 2020 році, що значно зменшить надходження до міського бюджету. Місто не отримає належного фінансування програм соціально-економічного розвитку.

 

Рейтинг Аргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативи Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта
Прийняття регуляторного акта відповідно до Податкового кодексу України з діючими у 2020 році  ставками для платників єдиного податку І-ІІ груп  Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акта забезпечить поступове досягнення встановлених цілей. Зміни у Податковому кодексі України, зниження платоспроможності платників податків, зменшення кількості суб’єктів господарювання. Політична та економічна ситуація в країні.
Не прийняття регуляторного акта (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін) Рішення про встановлення єдиного податку на 2019 рік не буде діяти у 2020 році, що значно зменшить надходження до міського бюджету. Місто не отримає належного фінансування програм соціально-економічного розвитку. Х

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

  1. Оприлюднення проекту рішення ««Про встановлення ставки єдиного податку на території Овруцької ОТГ на 2020 рік » з метою отримання зауважень та пропозицій.
  2. Встановлення ставок єдиного податку.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Здійснено розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва згідно з додатком 4 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (Тест малого підприємництва).

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

На дію цього регуляторного акта негативно можуть вплинути економічна  криза, значні темпи інфляції, різке здорожчання тарифів на енергоносії та продукти харчування при незмінному розмірі мінімальної заробітної плати. Ці фактори впливають на рівень платоспроможності населення та призводять до закриття підприємницької діяльності.

Позитивно на дію цього регуляторного акта може вплинути економічна стабільність в країні та підвищення темпів росту ВВП. Вихід з «тіні» бізнесу сприятиме збільшенню надходжень до бюджетів усіх рівнів.

Згідно вимог чинного законодавства строк дії запропонованого регуляторного акта обмежений. Строк дії регуляторного акта з 01.01.2020 року по 31.12.2020 року.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Виходячи з цілей державного регулювання, визначених у другому розділі аналізу регуляторного впливу, для відстеження результативності цього регуляторного акта обрано такі прогнозні показники:

Назва показника 2018 рік 2019 рік
Надходження до місцевого бюджету єдиного податку від всіх груп платників (тис. грн.) 14041,0 15000,0
Надходження до місцевого бюджету єдиного податку від платників І-ІІ груп (тис. грн.) 4 000,0 4200,0
Кількість платників єдиного податку І-ІІ груп, чол. 649 660
Витрати суб’єктів господарювання на адміністративні процедури щодо виконання регулювання та звітування (тис. грн.) 62,6 62,6
Рівень поінформованості суб’єктів господарювання стосовно основних положень регуляторного акта Проект рішення оприлюднюється на офіційній сторінці Овруцької міської ради в мережі Інтернет за адресою: https://ovruch.in.ua.

Один екземпляр надається до місцевого органу Державної фіскальної служби України.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Базове відстеження результативності дії регуляторного акту здійснюватиметься до дати набрання чинності цього регуляторного акта.

Повторне відстеження результативності буде здійснено за три місяці до дня закінчення визначеного строку, але не пізніше дня закінчення визначеного строку.

З огляду на показники результативності, визначені в попередньому розділі аналізу регуляторного впливу, відстеження буде проводитись за допомогою статистичного методу та шляхом опитування.

У рамках зазначених методів відстеження буде проведено аналіз звітності про виконання дохідної частини бюджету в частині інформації щодо розміру надходжень до міського бюджету, кількості осіб, на яких поширюватиметься дія акта, а також розміру коштів і часу, що витрачатимуться суб’єктами господарювання на виконання вимог акту.

Додаток 4
до Методики проведення

аналізу впливу регуляторного акта

ТЕСТ
малого підприємництва (М-Тест)

  1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з “02” лютого 2019 р. по “25” лютого 2019 р.

Порядковий номер Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо) Кількість учасників консультацій, осіб Основні результати консультацій (опис)
1 Круглий стіл

 

14 Доведено до відома СПД основні аспекти проекту регуляторного акта, надані роз’яснення щодо ставок, які пропонується затвердити.
2 Консультативна зустріч з фахівцями Державної фіскальної служби 3 Уточнення процедур у результаті консультацій:щодо визначення ставок інспектор ДФС повинен виконати такі процедури:

Здійснити контроль за  СПД щодо надання декларацій, підготувати звіт за результатами регулювання.

  1. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 660 (одиниця), у тому числі малого підприємництва 0 (одиниць) та мікропідприємництва 660 (одиниця);

питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 100 (відсотків) (відповідно до таблиці “Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання” додатка 1 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта).

  1. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання
Порядковий номер Найменування оцінки У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)
1 Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)  0
2 Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування 0
3 Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати – витратні матеріали) 0
4 Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)  0
5 Інші процедури (уточнити) (сплата податку) 20,0
6 Разом, гривень
Формула:
(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)
20,0
7 Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць  660
8 Сумарно, гривень 13200,0( Сума А)
Оцінка вартості адмістративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування
Розрахунок вартості 1 людино-години

Норма робочого часу на тиждень становить 40 год на тиждень

Середній рівень заробітної плати 4884 грн. та у погодинному розмірі 30,53 грн.

9 Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання
Формула:
витрати часу на отримання інформації про регулювання, отримання необхідних форм та заявок Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість форм
0,5*30,53*1 =15,27грн
  Витрати часу на отримання інформації про регуляторний акт 0,5 години

( Ознайомлення з рішенням щодо прийнятих ставок, пошук тексту рішення Овруцької міської ради на офіційному сайті та районному ЗМІ

10 Процедури організації виконання вимог регулювання
Формула:
витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб’єкта малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість внутрішніх процедур
0,1*30,53*1=3,06грн
  Витрати часу на розробку та впровадження внутрішніх для суб’єкта малого бізнесу процедур на впровадження вимог регуляторного акта Оціночно: Для фізичних осіб-підприємців – 0,1 години.
11 Процедури офіційного звітування
Формула:
витрати часу на отримання інформації про порядок звітування щодо регулювання, отримання необхідних форм та визначення органу, що приймає звіти та місця звітності + витрати часу на заповнення звітних форм + витрати часу на передачу звітних форм (окремо за засобами передачі інформації з оцінкою кількості суб’єктів, що користуються формами засобів – окремо електронна звітність, звітність до органу, поштовим зв’язком тощо) + оцінка витрат часу на корегування (оцінка природного рівня помилок)) Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість оригінальних звітів Х кількість періодів звітності за рік
(1 +0,2+0,5+0,15)*

30,53*1=56,48грн

  Витрати часу на отримання інформації про звіт щодо регуляторного акта. Отримання необхідних форм та визначення органу що приймає звіти та місця звітності Оціночно:1 година.

Знаходження бланку податкової декларації, уточнення місця знаходження та часи прийому Державної фіскальної служби, уточнення подання інформації до відповідного підрозділу фіскальної служби. Уточнення особливостей заповнення Податкової декларації.

  Витрати часу на заповнення звітних форм Оціночно:0,2 години.

Визначення ставки податку та заповнення Декларації.

 

  Витрати часу на передачу звітних форм Оціночно:0,5 години.

Передача звіту до Державної фіскальної служби.

 

  Оцінка витрат часу на корегування помилок Оціночно:0,15 години. Оціночно природний рівень похибок призаповненні декларацій 5% від загальної кількості

 

12 Процедури щодо забезпечення процесу перевірок
Формула:
витрати часу на забезпечення процесу перевірок з боку контролюючих органів Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість перевірок за рік
0
  Витрати часу на забезпечення процесу перевірки Відсутні. Перевірки відбуваються під час прийняття декларації інспектором державної фіскальної служби
13 Інші процедури (уточнити) 0
14 Разом, гривень
Формула:
(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)
74,81
15 Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць 660- мікропідприємства
16 Сумарно, гривень
Формула:
відповідний стовпчик “разом” Х кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 14 Х рядок 15)
74,81*660= 49374,60грн – мікропідприємства

( Сума Б) разом 49374,60

 Бюджетні витрати на адміністрування регулювання для суб’єктів великого і середнього підприємництва

Розрахунок бюджетних витрат на адміністрування регулювання здійснюється окремо для кожного відповідного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, що залучений до процесу регулювання.

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування регулювання:

Овруцьке управління  ГУ ДФС у Житомирській області

(назва державного органу)

Процедура регулювання суб’єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання малого підприємництва – за потреби окремо для суб’єктів малого та мікропідприємництв) Планові витрати часу на процедуру Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата) Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта Оцінка кількості суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання Витрати на адміністрування регулювання* (за рік), гривень
1. Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання 0,5  30,53грн за год( з розрахунку4884грн. на міс. 0,25 660 2521,20
2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі: 0,05 30,53  1 660 1007,49
Камеральні          
Виїзні          
3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання 20 30,53  1 10 6106,0
4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання 1 30,53  1 10 305,30
5. Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання  –
6. Підготовка звітності за результатами регулювання 0,25 30,53  1 660 5037,45
7. Інші адміністративні процедури (уточнити):
виклик платника, складання листа
 –
Разом за рік Х Х Х Х 14977,44
Сумарно за п’ять років Х Х Х Х
  1. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання
Порядковий номер Показник Рік регулювання
1 Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання 13200,0
2 Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування 49374,60
3 Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання 62574,6
4 Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва 14977,44
5 Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання 77552,04
  1. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

На основі оцінки сумарних витрат малого підприємництва на виконання запланованого регулювання (за рік регулювання) з метою вирівнювання питомої вартості адміністративного навантаження між суб’єктами великого, середнього та малого підприємництва пропонуються такі компенсаторні механізми (наприклад, зміна періодичності надання звітів для малого чи мікропідприємництва, поріг за розміром суб’єкта чи його розміром річного обороту для виключення з-під регулювання, запровадження інших компенсаторів) (опис та викладення уточнених норм регулювання):

__Відповідні норми встановлені Податковим кодексом України і не можуть бути врегульовані на рівні місцевих рад______________________________________________
На основі запропонованих компенсаторів для суб’єктів малого підприємництва проводиться повторна оцінка витрат суб’єктів малого підприємництва для скорегованих процедур починаючи з пункту 2 цього додатка.

Показник Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання за рік, гривень
Заплановане регулювання
За умов застосування компенсаторних механізмів для малого підприємництва
Сумарно: зміна вартості регулювання малого підприємництва

Міський голова                                                                    І.Я.Коруд

   Завантажити документ

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *