Аналіз регуляторного впливу “«Про податок на майно  на території Овруцької  об’єднаної територіальної громади та встановлення ставок податку на 2020 рік»”

АНАЛІЗ  РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

Назва регуляторного органу: Овруцька міська рада
Назва документа: проект рішення «Про податок на майно  на території Овруцької  об’єднаної територіальної громади та встановлення ставок податку на 2020 рік»

Розробник аналізу регуляторного впливу: відділ  фінансів Овруцької міської ради.

I. Визначення проблеми

Згідно зі статтею 10 та пунктом 12.3 статті 12 Податкового кодексу України законодавчо закріплено право органів місцевого самоврядування встановлювати місцеві податки та збори в межах своїх повноважень.

Податковим кодексом України визначено, що органи місцевого самоврядування приймають рішення про встановлення місцевих податків та зборів до 1 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується їх застосування, а саме; податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортний податок, плата за землю.

Враховуючи положення Податкового Кодексу України та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виникає необхідність встановлення на території Овруцької ОТГ   податку на майно  та встановлення ставок  податку на 2020 рік.

Відповідно до пункту 12.3.5 статті 12 Податкового кодексу України, якщо міська рада не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків і зборів, що є обов’язковими згідно з нормами Податкового кодексу України, такі податки до прийняття рішення справляються виходячи з норм Податкового кодексу із застосуванням їх мінімальних ставо

Місцеві податки та збори зараховуються в повному обсязі до міського бюджету об’єднаної територіальної громади  та є його бюджетоформуючим  джерелом, забезпечують збалансованість дохідної частини бюджету та задоволення нагальних потреб громади .

Виходячи з вищевикладеного, з метою безумовного виконання Податкового кодексу України, недопущення суперечливих ситуацій, забезпечення дохідної частини  бюджету , виконання програм соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади, міська рада має прийняти рішення «Про податок на майно  на території Овруцької ОТГ та встановлення ставок  податку на 2020 рік »

За даними звітів відділу фінансів Овруцької міської ради про виконання дохідної частини бюджету, платники сплатили податку на майно до міського бюджету у 2018 році 13605,8 тис. грн.

Підтвердження важливості проблеми:

Важливість проблеми при затвердженні місцевих податків, а саме; податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортний податок, плата за землю полягає в необхідності наповнення міського бюджету та спрямування отриманих коштів від сплати податків на вирішення соціальних проблем територіальної громади та покращення інфраструктури .

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи) Так Ні
Громадяни V  
Держава V  
Суб’єкти господарювання, V  
у тому числі суб’єкти малого підприємництва* V  

З метою безумовного виконання вимог Податкового кодексу України та недопущення суперечливих ситуацій, а також з метою вирішення проблеми щодо врегулювання питань справляння місцевих податків і зборів в межах Овруцької територіальної громади, і пропонується прийняття рішення міської ради  «Про податок на майно  на території Овруцької ОТГ та встановлення ставок  податку на 2020 рік »

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою ринкових механізмів:

Застосування ринкових механізмів для вирішення вказаної проблеми не є можливим, оскільки здійснення вищезазначених заходів є засобом державного регулювання та відповідно до Податкового кодексу України є компетенцією міської ради.

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою діючих регуляторних актів:

Зазначена проблема не може бути вирішена за допомогою діючих регуляторних актів з огляду на вимоги Податкового кодексу України. А саме, у разі, якщо міська рада у термін до 1 липня не прийняла та не оприлюднила рішення про встановлення місцевих податків і зборів на наступний рік, такі податки справляються, виходячи з норми Податкового кодексу України, із застосуванням їх мінімальних ставок та без застосування відповідних коефіцієнтів, а плата за землю справляється із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю.

 1. Цілі державного регулювання

Цілі державного регулювання, безпосередньо пов’язані з розв’язанням проблеми:

Проект регуляторного акта спрямований на розв’язання проблеми, визначеної в попередньому розділі.

Основними цілями регулювання є:

– здійснити планування та прогнозування надходжень від місцевих податків та зборів при формуванні бюджету;

– встановити доцільні і обґрунтовані розміри ставок місцевих податків і зборів з урахуванням рівня платоспроможності громадян та суб’єктів господарювання та відповідно до потреб міського бюджету;

– встановити пільги щодо сплати місцевих податків і зборів;

– забезпечити додаткові надходження до  бюджету об’єднаної територіальної громади  з метою забезпечення належного фінансування програми соціально-економічного  розвитку громади;

– забезпечити своєчасне надходження до місцевого бюджету місцевих податків та зборів;

– забезпечити відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування;

– привести рішення міської ради у відповідність до норм та вимог Податкового кодексу України.

ІІІ.  Визначення та оцінка способів досягнення визначених цілей

 1. Визначення альтернативних способів
Вид альтернативи Опис альтернативи
Альтернатива 1.

Не виносити на розгляд сесії міської ради та не приймати  рішення міської ради «Про податок на майно  на території Овруцької ОТГ та встановлення ставок  податку на 2020 рік »

 

 

Така альтернатива є неприйнятною в зв’язку з тим, що в даному випадку відповідно до пункту 12.3.5 статті 12 Податкового кодексу України, місцеві податки і збори сплачуються платниками у порядку, встановленому Кодексом за  мінімальними ставками, що не сприятиме наповненню місцевого бюджету в можливих обсягах.

Очікуванні втрати місцевого бюджету в результаті неприйняття рішення «Про податок на майно  на території Овруцької ОТГ та встановлення ставок  податку на 2020 рік » складатимуть: 2300,0 тис.грн.

Що не дозволить профінансувати заходи соціального значення об’єднаної  територіальної громади  (благоустрій, утримання комунальних закладів та інше.)

 

Альтернатива 2.

Прийняти  рішення «Про податок на майно  на території Овруцької ОТГ та встановлення ставок  податку на 2020 рік » на території Овруцької ОТГ на 2020 рік» у запропонованому вигляді

Прийняття даного рішення міської ради забезпечить досягнути встановлених цілей, чітких та прозорих механізмів справляння та сплати місцевих податків і зборів  та відповідне наповнення  міського бюджету.

Забезпечить  фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування, що дозволить профінансувати в повному об’ємі комунальні, дошкільні навчальні заклади, благоустрій та інші соціальні програми.

 

 1. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи  Вигоди   Витрати
Альтернатива 1 Відсутні Відсутні
Альтернатива 2 1. Забезпечить дотримання вимог Податкового кодексу України, реалізацію наданих органам місцевого самоврядування повноважень.

2. Забезпечить відповідні надходження до бюджету об’єднаної територіальної громади від сплати місцевих податків і зборів.

3.Створить сприятливі фінансові можливості міської влади для задоволення соціальних та інших потреб територіальної громади.

4. Вдосконалить відносини між міською радою, органом фіскальної служби та суб’єктами господарювання пов’язаних зі справлянням податків та зборів.

Витрати пов’язані з підготовкою регуляторного акту та проведення відстежень результативності даного регуляторного акта та процедур з його опублікування

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи  Вигоди   Витрати
Альтернатива 1 Сплата податку за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України Витрати пов’язані  зі сплатою податку на майно, а саме; податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортний податок, плата за землю.земельного податку
Альтернатива 2 Сплата податків і зборів за обґрунтованими ставками. Встановлення пільг по сплаті податків для окремих категорій громадян.

Відкритість процедури, прозорість дій місцевого самоврядування.

Вдосконалить відносини між міською радою, органом фіскальної служби та суб’єктами господарювання пов’язаних зі справлянням податків та зборів.

Відсутні

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання 

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Не прийняття регуляторного акта (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін) Можливе незначне зменшення споживчих цін Відсутні
Прийняття регуляторного акта відповідно до Податкового кодексу України з діючими у 2020 році  ставками для суб’єктів господарювання Виділення коштів з міського бюджету на програми соціально-економічного розвитку міста

 

Відсутні

 

Показник Великі Середні Малі Мікро Разом
Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць  0 44 111 389 544
Питома вага групи у загальній кількості, відсотків 0 8 20 72 100

 

Вид альтернативи  Вигоди   Витрати
Альтернатива 1 Сплата податків і зборів за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України Суб’єкти господарювання – платники податку у 2020 році будуть сплачувати податок за мінімальними ставками.

Витрати на сплату податку зменшаться, при цьому конкурентоспроможність не зміниться.

Альтернатива 2 Відсутні Суб’єкти господарювання будуть сплачувати податок за ставками згідно рішення Овруцької міської ради.

 Оцінка сумарних витрат за альтернативами

Сумарні витрати за альтернативами Сума витрат, гривень
Альтернатива 1 «Не прийняття регуляторного акта (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін)»

Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці “Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта”)

Альтернатива 2 «Прийняття регуляторного акта відповідно до Податкового кодексу України з діючими у 2019 році ставками для платників єдиного податку І-ІІ груп»

Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці “Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта”)

ІV.  Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми) Бал результативності ( за чотирибальною системою оцінки) Коментарі щодо присвоєння відповідного бала
Альтернатива 1 1 – цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати) Така альтернатива є неприйнятною в зв’язку з тим, що в даному випадку відповідно до пункту 12.3.5 статті 12 Податкового кодексу України, місцеві податки і збори сплачуються платниками у порядку, встановленому Кодексом за  мінімальними ставками, що не сприятиме наповненню  бюджету громади в можливих обсягах.

Очікуванні втрати  бюджету об’єднаної територіальної громади в результаті неприйняття рішення ««Про податок на майно  на території Овруцької ОТГ та встановлення ставок  податку на 2020 рік » складатимуть: 2300,0 тис.грн.

Що не дозволить профінансувати заходи соціального, економічного та інженерного значення  територіальної громади  (благоустрій, утримання комунальних закладів та інше.)

Альтернатива 2 3 – цілі прийняття проекту регуляторного акта можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть) Прийняття даного рішення міської ради забезпечить досягнути встановлених цілей, чітких та прозорих механізмів справляння та сплати місцевих податків на території громади та відповідне наповнення місцевого бюджету.

Забезпечить  фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування, що дозволить профінансувати в повному об’ємі комунальні дошкільні навчальні заклади, благоустрій та інші соціальні програми.

Таким чином, прийняттям вказаного рішення буде досягнуто балансу інтересів громади і платників податків

 

Рейтинг результативності Вигоди

(підсумок)

Витрати

(підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу
Альтернатива 2 Держава: – надходження додаткових коштів до місцевого бюджету; – спрямування додаткового фінансового ресурсу на соціально-економічний розвиток громади. Громадяни:

Сплата податків і зборів за обґрунтованими ставками Встановлення пільг по сплаті податків для окремих категорій громадян Суб’єкти господарювання: Сплата податків і зборів за обґрунтованими ставками. Запровадження корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва.

Держава:

Витрати, пов’язані з підготовкою регуляторного акта та його офіційним опублікуванням в друкованому засобі масової інформації. Громадяни:

Сплата податків за встановленими ставками

Суб’єкти господарювання: Витрати: Сплата податків за запропонованими ставками. Детальна інформація щодо очікуваних витрат наведено у додатках 2,4 до цього АРВ.

Наповнення місцевого бюджету, збереження суб’єктів господарювання та робочих місць
Альтернатива 1 Держава:

Відсутні

Громадяни:

Сплата податків за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України Суб’єкти господарювання: Сплата податків за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України

Держава:

відсутній регуляторний акт, унеможливлює нарахування та сплату податку на майно

Громадяни:

Відсутні

Суб’єкти господарювання:

Відсутні

 

Зменшення надходжень до місцевого бюджету, підвищення соціальної напруги по причині погіршення якості життя членів громади

 

Рейтинг Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта
Альтернатива 2 Цілі прийняття проекту рішення «Про податок на майно  на території Овруцької ОТГ та встановлення ставок  податку на 2020 рік » будуть досягнуті майже у повній мірі. До місцевого бюджету надійдуть додаткові кошти від сплати місцевих податків, а податкове навантаження для платників не буде надмірним. Таким чином, прийняттям вказаного рішення буде досягнуто балансу інтересів міської ради і платників податків. –          Зміни у Податковому кодексі України, зниження платоспроможності платників податків, зменшення кількості суб’єктів господарювання. Політична та економічна ситуація в країні
Альтернатива 1 У разі неприйняття регуляторного акта, податок справлятиметься по мінімальним ставкам, що спричинить втрати доходної частини бюджету і відповідно не виконання бюджетних програм.  Вказана альтернатива є неприйнятною. X

Таким чином для реалізації обрано Альтернативу 2 – встановлення економічно- обґрунтованих місцевих податків,  що є посильними для платників податків, та забезпечить фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування – Овруцької міської ради.

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

 1. Оприлюднення проекту рішення «Про податок на майно на території Овруцької ОТГ та встановлення ставок податку на 2020 рік »  на території Овруцької об»єднаної територіальної громади з метою отримання зауважень та пропозицій.
 2. Встановлення ставок по податку на майно.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги.

Здійснено Розрахунок витрат на одного суб»єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які викають внаслідок дії регуляторного акта.

Здійснено Розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва – Тест малого підприємництва згідно з додатком 4 до Методики проведення аналізу регуляторного впливу  додається.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

На дію цього регуляторного акта негативно можуть вплинути економічна  криза, значні темпи інфляції, різке здорожчання тарифів на енергоносії та продукти харчування при незмінному розмірі мінімальної заробітної плати. Ці фактори впливають на рівень платоспроможності населення та призводять до закриття підприємницької діяльності.

Позитивно на дію цього регуляторного акта може вплинути економічна стабільність в країні та підвищення темпів росту ВВП. Вихід з «тіні» бізнесу сприятиме збільшенню надходжень до бюджетів усіх рівнів.

Згідно вимог чинного законодавства строк дії запропонованого регуляторного акта обмежений. Строк дії регуляторного акта з 01.01.2020 року по 31.12.2020 року.

VIII.  Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Для відстеження результативності дії регуляторного акта визначено такі показники:

п/н Назва показника    
2018 2019
1 Разом надходжень до місцевого податку на майно, в тому числі: 13635,7 14947,0
  – Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки( тис.грн.) 2126,8 2642,0
  – Плата за землю ( тис.грн.)

 

11508,9 12305,0
2 Кількість суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта, осіб. 544 550
3 Витрати суб`єктів господарювання на адмістративні процедури щодо виконання регулювання та звітування ( тис.грн.) 47,7 47,3
4 Рівень поінформованості суб’єктів господарювання стосовно основних положень регуляторного акта Проект рішення оприлюднюється на офіційній сторінці Овруцької міської ради в мережі Інтернет за адресою: https://ovruch.in.ua.

Один екземпляр надається до місцевого органу Державної фіскальної служби України.

 1. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Базове відстеження результативності дії регуляторного акту здійснюватиметься до дати набрання чинності цього регуляторного акта.

Повторне відстеження результативності буде здійснено за три місяці до дня закінчення визначеного строку, але не пізніше дня закінчення визначеного строку.

З огляду на показники результативності, визначені в попередньому розділі аналізу регуляторного впливу, відстеження буде проводитись за допомогою статистичного методу та шляхом опитування.

У рамках зазначених методів відстеження буде проведено аналіз звітності про виконання дохідної частини бюджету в частині інформації щодо розміру надходжень до міського бюджету, кількості осіб, на яких поширюватиметься дія акта, а також розміру коштів і часу, що витрачатимуться суб’єктами господарювання на виконання вимог акту.

Додаток 2

до аналізу регуляторного впливу

В И Т Р А Т И

 на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

п/№ Витрати За перший рік За п’ять років
1 Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень 0 0
2 Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), гривень 146096,00 0
3 Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень 268,92 0
4 Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо), гривень 0 0
5 Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень 89,64 0
6 Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень 100,00 0
7 Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу, гривень 0 0
8 Інше (уточнити), гривень 0 0
9 РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), гривень 146554,56 0
10 Кількість суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць 44 0
11 Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10), гривень 6448400,64  

Розрахунок витрат відповідно до статті 12 ПК розраховується на перший рік дії регуляторного акту.

Додаток 4

до аналізу регуляторного впливу

ТЕСТ

 малого підприємництва (М-Тест)

 1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період  з “02” лютого 2019 р. по “25” лютого 2019 р.

Порядковий номер Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо) Кількість учасників консультацій, осіб Основні результати консультацій (опис)
1 Круглий стіл

 

14 Доведено до відома СПД основні аспекти проекту регуляторного акта, надані роз’яснення щодо ставок, які пропонується затвердити.
2 Консультативна зустріч з фахівцями Державної фіскальної служби 3 Уточнення процедур у результаті консультацій:щодо визначення ставок інспектор ДФС повинен виконати такі процедури:

Здійснити контроль за  СПД щодо надання декларацій, підготувати звіт за результатами регулювання.

 1. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

– кількість суб’єктів малого підприємництва, що сплачують податок на нерухоме майно,відмінне від земельної ділянки,  на яких поширюється регулювання: 187 ,

питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив  81,3%;

-кількість суб’єктів малого підприємництва, що сплачують транспортний податок,  на яких поширюється регулювання: 1 ,

питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив  100%;

-кількість суб’єктів малого підприємництва, що сплачують плату за землю,  на яких поширюється регулювання: 268

питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив  83,6%;

 1. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання
Порядковий номер Найменування оцінки У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)
1 Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)  0
2 Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування 0
3 Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати – витратні матеріали) 0
4 Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)  0
5 Інші процедури (уточнити) (сплата податку) 20,0
6 Разом, гривень
Формула:
(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)
20,0
7 Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць 500
8 Сумарно, гривень 10000,0( Сума А)
Оцінка вартості адмістративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування
Розрахунок вартості 1 людино-години

Норма робочого часу на тиждень становить 40 год на тиждень

Середній рівень заробітної плати 4884 грн. та у погодинному розмірі 30,53 грн.

9 Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання
Формула:
витрати часу на отримання інформації про регулювання, отримання необхідних форм та заявок Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість форм
0,5*30,53*1 =15,27грн
  Витрати часу на отримання інформації про регуляторний акт 0,5 години

( Ознайомлення з рішенням щодо прийнятих ставок, пошук тексту рішення Овруцької міської ради на офіційному сайті та районному ЗМІ

10 Процедури організації виконання вимог регулювання
Формула:
витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб’єкта малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість внутрішніх процедур
0,1*30,53*1=3,06грн
  Витрати часу на розробку та впровадження внутрішніх для суб’єкта малого бізнесу процедур на впровадження вимог регуляторного акта Оціночно: Для суб’єкта малого підприємництва  – 0,1 години.
11 Процедури офіційного звітування
Формула:
витрати часу на отримання інформації про порядок звітування щодо регулювання, отримання необхідних форм та визначення органу, що приймає звіти та місця звітності + витрати часу на заповнення звітних форм + витрати часу на передачу звітних форм (окремо за засобами передачі інформації з оцінкою кількості суб’єктів, що користуються формами засобів – окремо електронна звітність, звітність до органу, поштовим зв’язком тощо) + оцінка витрат часу на корегування (оцінка природного рівня помилок)) Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість оригінальних звітів Х кількість періодів звітності за рік
(1 +0,2+0,5+0,15)*

30,53*1=56,48грн

  Витрати часу на отримання інформації про звіт щодо регуляторного акта. Отримання необхідних форм та визначення органу що приймає звіти та місця звітності Оціночно:1 година.

Знаходження бланку податкової декларації, уточнення місця знаходження та часи прийому Державної фіскальної служби, уточнення подання інформації до відповідного підрозділу фіскальної служби. Уточнення особливостей заповнення Податкової декларації.

  Витрати часу на заповнення звітних форм Оціночно:0,2 години.

Визначення ставки податку та заповнення Декларації.

 

  Витрати часу на передачу звітних форм Оціночно:0,5 години.

Передача звіту до Державної фіскальної служби.

 

  Оцінка витрат часу на корегування помилок Оціночно:0,15 години. Оціночно природний рівень похибок призаповненні декларацій 5% від загальної кількості

 

12 Процедури щодо забезпечення процесу перевірок
Формула:
витрати часу на забезпечення процесу перевірок з боку контролюючих органів Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість перевірок за рік
0
  Витрати часу на забезпечення процесу перевірки Відсутні. Перевірки відбуваються під час прийняття декларації інспектором державної фіскальної служби
13 Інші процедури (уточнити) 0
14 Разом, гривень
Формула:
(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)
74,81
15 Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць 500
16 Сумарно, гривень
Формула:
відповідний стовпчик “разом” Х кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 14 Х рядок 15)
74,81*500= 37405грн

( Сума Б) разом 37405,0

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання для суб’єктів великого і середнього підприємництва

Розрахунок бюджетних витрат на адміністрування регулювання здійснюється окремо для кожного відповідного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, що залучений до процесу регулювання.

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування регулювання:

Овруцьке управління  ГУ ДФС у Житомирській області

(назва державного органу)

Процедура регулювання суб’єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання малого підприємництва – за потреби окремо для суб’єктів малого та мікропідприємництв) Планові витрати часу на процедуру Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата) Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта Оцінка кількості суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання Витрати на адміністрування регулювання* (за рік), гривень
1. Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання 0,5  30,53грн за год( з розрахунку4884грн. на міс. 0,25 500 1910,0
2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі: 0,05 30,53  1 500 765,0
камеральні          
виїзні          
3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання 20 30,53  1 10 6106,0
4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання 1 30,53  1 10 305,30
5. Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання  –
6. Підготовка звітності за результатами регулювання 0,25 30,53  1 500 3820,0
7. Інші адміністративні процедури (уточнити):
виклик платника, складання листа
 –
Разом за рік Х Х Х Х 12906,3
Сумарно за п’ять років Х Х Х Х
 1. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання
Порядковий номер Показник Рік регулювання
1 Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання 10000,0
2 Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування 37405,0
3 Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання 47405
4 Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва 12906,3
5 Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання 60311,3
 1. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

На основі оцінки сумарних витрат малого підприємництва на виконання запланованого регулювання (за рік регулювання) з метою вирівнювання питомої вартості адміністративного навантаження між суб’єктами великого, середнього та малого підприємництва пропонуються такі компенсаторні механізми (наприклад, зміна періодичності надання звітів для малого чи мікропідприємництва, поріг за розміром суб’єкта чи його розміром річного обороту для виключення з-під регулювання, запровадження інших компенсаторів) (опис та викладення уточнених норм регулювання):

__Відповідні норми встановлені Податковим кодексом України і не можуть бути врегульовані на рівні місцевих рад______________________________________________
На основі запропонованих компенсаторів для суб’єктів малого підприємництва проводиться повторна оцінка витрат суб’єктів малого підприємництва для скорегованих процедур починаючи з пункту 2 цього додатка.

Показник Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання за рік, гривень
Заплановане регулювання
За умов застосування компенсаторних механізмів для малого підприємництва
Сумарно: зміна вартості регулювання малого підприємництва

Міський голова                                                                      І.Я.Коруд

   Завантажити документ

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *