Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік (завантажити *.xlsx)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 2018 року № 908)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Овруцька міська рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ
Овруцька міська рада
(найменування місцевого фінансового органу)
Розпорядження №15 від 28.01.2019р
ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019  рік
1 0100000 Овруцька міська рада
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Апарат Овруцької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3 0116013 0620 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 5 000,00 гривень, у тому числі загального фонду – 0,00 гривень та
спеціального фонду- 5 000,00 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Констиція України, Бюджетний кодекс України, Закон України ” Про державний бюджет України на 2019 рік”, Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 року №836 ” Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів, Закон України” Про благоустрій населених пунктів” від 06.09.2005 р.№ 2807, рішення ” Про міський бюджет на 2019 рік”
6. Мета бюджетної програми: Забезпечення належної та безперебійної роботи об`єктів комунального господарства
7. Завдання бюджетної програми:
№ з/п Завдання
1 2
1 Проведення капітального ремонту водогіннихї мереж
8. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)
№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку Усього
1 2 3 4 5 6
1 Забезпечення виконання наданих закднодавством повноважень 0,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00
УСЬОГО 0,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00
9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)
Назва регіональної цільової програми та підпрограми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4
Усього 0,00
10. Результативні показники бюджетної програми:
№ з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7
Продукту 0,00
0 кількість підприємств водопрвідно- каналізаційного господарства, які потребують підтримки од. Проектно – кошторисна документація 0,00 1,00 1,00
Ефективності 0,00
0 середні витрати на один об”єкт тис.грн. Розрахунок 0,00 5,00 5,00
Якості 0,00
0 відсоток готовності відс. Розрахунок 0,00 100,00 100,00
Міський голова І.Я.Коруд
(підпис) (ініціали і прізвище)
ПОГОДЖЕНО:
Заступник міського голови Н.М.Рибинська
(підпис) (ініціали і прізвище)
Начальник відділу фінансів Т.М.Шурло
(підпис) (ініціали і прізвище)

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *