ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ ОВРУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ НА 2019-2020 рр.

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ

ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ

ОВРУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

НА 2019-2020 рр.

 

  З М І С Т 

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ ОВРУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ НА 2019-2020 рр.

Розділ 1. ОСВІТА..

 1. 1. ДОШКІЛЬНА ОСВІТА…

1.2. ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА…

1.3. ПОЗАШКІЛЬНА ОСВІТА…

1.4. ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

1.5. ШКІЛЬНИЙ АВТОБУС

Розділ 2. КУЛЬТУРА, МИСТЕЦТВО І ТУРИЗМ  

2.1. ЗБЕРЕЖЕННЯ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ, РОЗВИТОК МУЗЕЙНОЇ СПРАВИ

2.2. ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА ОСВІТА  

2.3. РОЗВИТОК БІБЛІОТЕЧНОЇ СПРАВИ  

2.4. РОЗВИТОК КУЛЬТУРНО-ДОЗВІЛЛЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

2.5. ЗМІЦНЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ЗАКЛАДІВ КУЛЬТУРИ

2.6. ТУРИЗМ

3.ФІНАНСУВАННЯ, МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ

 

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ

 ОВРУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ НА 2019-2020 рр.

 1. Ініціатор розроблення та відповідальний виконавець Програми – Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради.
 2. Учасники Програми: структурні підрозділи Овруцької міської ради; районна державна адміністрація; старостинські округи.
 3. Термін реалізації Програми – 2019-2020 роки.
 4. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми: обласний, субвенція з державного бюджету, місцевий бюджет та інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством.
 5. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми:всього – у межах кошторисних призначень.

 

Метою даної Програми є необхідність створення в регіоні поступального та цілеспрямованого розвитку сфери освіти, культури та туризму,подальше удосконалення гуманітарної складової середовища Овруцької міської ради об’єднаної територіальної громади, в якому забезпечені оптимальні умови для розвитку інтелектуального, культурного, освітнього потенціалу окремої особистості та суспільства в цілому.

Особливе місце в сфері життєдіяльності Овруцької міської ради займає, звичайно, галузь освіти.

Розвиток освітянської галузі у нинішніх умовах передбачає рішуче подолання технократичних підходів, застарілих стереотипів і штампів минулого в організації навчально-виховного процесу, наповнення його новим змістом, а отже, й вихід на якісно нові параметри та стандарти функціональної підготовки індивідуумів, здатних адекватно реагувати на стрімкі й далеко непрості виклики сьогодення, самостійно вирішувати назрілі проблеми і, зрештою, забезпечити прогресивний поступ людської цивілізації у ХХІ столітті. У сучасному розумінні мова йде про нагальну необхідність формування моделі учня нового типу, всебічно озброєного основами знань, з чіткими світоглядними орієнтирами, широким соціальним мисленням, науковим баченням загальної картини світу.

Очікувані результати:

 • створення умов для розвитку доступної та якісної системи освіти в Овруцькій міській раді відповідно до вимог суспільства, запитів особистості та потреб держави;
 • повне забезпечення закладів загальної середньої освіти навчальними комп’ютерними комплексами та мультимедійними системами для підтримки навчально-виховного процесу, бібліотечної справи та управлінської діяльності керівників установ;
 • забезпечення гарантованого, надійного, безперебійного підвезення дітей та вчителів до закладів освіти та в зворотному напрямку шкільними автобусами;
 • оптимізація мережі закладів гуманітарної сфери відповідно до потреб населення;
 • створення єдиної системи виявлення, відбору та підтримки обдарованої молоді;
 • організація перепідготовки педагогічних працівників з урахуванням вимог сучасного інформаційно-технологічного суспільства;
 • зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей шляхом належної організації оздоровлення та відпочинку;
 • збереження закладів культури і мистецтва музеїв, створення якісного туристичного продукту;
 • формування світоглядної потреби молоді в здоровому способі життя. Надання можливостей громадянам з різних верств населення займатися фізичною культурою та спортом.

 РОЗДІЛ 1. ОСВІТА                  

Аналіз динаміки та головні тенденції розвитку сфери діяльності

Необхідність змін та модернізація освіти полягає у приведенні її у відповідність із потребами сучасного життя, цілеспрямованій орієнтації на задоволення запитів жителів Овруцької ОТГ у якісній та доступній освіті.

Мережа закладів освіти громади станом на 01.01.2019 року сформована:

1) по закладах загальної середньої освіти, що функціонують як самостійні юридичні особи публічного права, перебувають на самостійному бухгалтерському обслуговуванні та фінансуються за рахунок коштів державного бюджету (освітньої субвенції) та міського бюджету і утримуються за рахунок коштів міського бюджету:

в такому вигляді:

– всього закладів загальної середньої освіти – 18, в тому числі:

а) закладів загальної середньої освіти I-III ступенів – 9:

– ОЗО «Бондарівський ЗЗСО I-III ступенів» – 155 учнів -11 класів;

– ОЗО «Покалівський ЗЗСО I-III ступенів» – 151 учень – 11 класів;

– ОЗО «Овруцька гімназія ім. А.Малишка» – 515 учнів – 29 класів;

– ОЗО «Овруцький ЗЗСО I-III ступенів № 1» – 791 учень – 38 класів;

– ОЗО «Овруцький ЗЗСО I-III ступенів № 4» – 576 учнів -28 класів;

– Овруцький ЗЗСО I-III ступенів № 3 -345 учнів – 19 класів;

– Кирданівський ЗЗСО I-III ступенів – 143 учні – 11 класів;

– Норинський ЗЗСО I-III ступенів – 158 учнів – 11 класів;

– Шоломківський ЗЗСО I-III ступенів – 180 учнів 11 класів;

б) закладів загальної середньої освіти I-II ступенів – 2, в тому числі:

– Великофоснянський ЗЗСО I-II ступенів – 111 учнів – 9 класів;

– Піщаницький ЗЗСО I-II ступенів – 84 учні – 9 класів;

в) шкіл-філій – 7, в тому числі:

– Великохайчанська філія I-II ступенів ОЗО «Бондарівський ЗЗСО I-III ступенів» – 86 учнів – 9 класів;

– Хлуплянська філія I-II ступенів ОЗО «Покалівський ЗЗСО I-III ступенів» – 36 учнів – 6 класів;

– Невгодівська філія I-II ступенів ОЗО «Овруцька гімназія ім. А.Малишка»-36 учнів – 4 класи;

– Гошівська філія I-II ступенів ОЗО «Овруцький ЗЗСО I-III ступенів № 1»-62 учні – 8 класів;

– Черепинська філія I-II ступенів ОЗО «Овруцький ЗЗСО I-III ступенів № 1» – 38 учнів – 5 класів;

– Великочернігівська філія I-II ступенів ОЗО «Овруцький ЗЗСО I-III ступенів № 4»- 53 учні – 6 класів;

– Раківщинська філія I-II ступенів ОЗО «Овруцький ЗЗСО I-III ступенів № 4» -77 учнів – 9 класів.

2) по закладах дошкільної освіти, що функціонують як самостійні юридичні особи публічного права, перебувають на самостійному бухгалтерському обслуговуванні та фінансуються і утримуються за рахунок коштів міського бюджету:

всього закладів дошкільної освіти – 16, в тому числі:

– Овруцький ЗДО № 1 – 210 дітей – 9 груп;

– Овруцький ЗДО № 4 – 102 дитини – 4 групи;

– Овруцький ЗДО № 5 – 91 дитина – 4 групи;

– Овруцький ЗДО № 6 – 103 дитини – 4 групи;

– Овруцький ЗДО № 8 – 80 дітей – 3 групи;

– Овруцький ЗДО № 10 – 72 дитини – 3 групи;

– Бондарівський ЗДО +група В.Хайча – 55 дітей – 3 групи;

– Великочернігівський ЗДО – 15 дітей – 1 група;

– Великофоснянський ЗДО – 26 дітей – 1 група;

– Зарічанський ЗДО – 31 дитина -2 групи;

– Кирданівський ЗДО – 41 дитина – 2 групи;

– Норинський ЗДО – 32 дитини – 2 групи;

– Піщаницький ЗДО – 20 дітей – 1 група;

– Покалівський ЗДО – 22 дитини -1 група;

– Черепинський ЗДО – 13 дітей – 1 група;

– Шоломківський ЗДО + група с.Слобода-Шоломківська – 41 дитина -2 групи.

3) по закладах позашкільної освіти:

а) що функціонують як самостійні юридичні особи публічного права, перебувають на бухгалтерському обслуговуванні централізованої бухгалтерії відділу з гуманітарних питань та фінансуються і утримуються за рахунок коштів міського бюджету – 5:

– Овруцька Мала академія народних мистецтв та ремесел – 94 дітей;

         – Центр дитячої та юнацької творчості – 364 дитини;

         – Овруцька дитяча музична школа – 169 дітей;

         – Овруцька дитяча художня школа – 283 дітей;

         – Дитячо-юнацька спортивна школа – 70 дітей.

4) кількість міжшкільних навчально-виробничих комбінатів, що функціонують як самостійні юридичні особи публічного права, перебувають на бухгалтерському обслуговуванні відділу з гуманітарних питань та фінансуються і утримуються за рахунок коштів міського бюджету – 1, а саме:

– Острівський міжшкільний навчально-виробничий комбінат – 1 (з ліцензованим обсягом учнів – 120 чол.) – 137 дітей – 8 груп.

Кількість класів по всіх закладах загальної середньої освіти становить 234, в них навчається 3597 учнів, при проектній потужності закладів 7436 місць.

Середня наповнюваність класів становить 15,4 учня: по місту (з філіями) – 17,2, по селу (з філіями) – 12,5. Груп продовженого дня – 36, в них 1082 учні.

При опорних закладах освіти функціонують такі малочисельні філії І-ІІ ступенів, де навчається менше 40 учнів: Невгодівська – 36 учнів, Хлуплянська – 36 учнів, Черепинська – 38 учнів; менше 100 учнів – Великохайчанська – 86 учнів, Гошівська – 62 учні, Великочернігівська – 53 учні, Раківщинська – 77 учнів.

В закладах загальної середньої освіти ОТГ 31 учень навчається за індивідуальною формою навчання в класах менше 5 учнів, зокрема в Невгодівській філії – 13 учнів, Великочернігівській філії – 9 учнів; Черепинській філії – 7 учнів; Гошівській філії – 2 учні.

Враховуючи специфіку діяльності освітньої галузі Овруцької ОТГ, інфраструктуру освітніх закладів потреба у підвозі дітей та працівників щороку залишається сталою і становить на початок 2019 року 1022 учні та дошкільники, 156 педагогічних працівників, зокрема до:

 • Овруцького ОЗО №1 підвозиться 207 учнів (разом з філіями) з таких населених пунктів: Дубовий Гай, Рулівщина, Грезля, Гаптарі, Товкачі, Сташки, Редчичі та до філій: Гошівської – з Потапович, Базарівки, Смоліно, Овруч (1 дитина); Черепинської – з Овруча (8 дітей), Коренівки, Засьок;
 • Бондарівського ОЗО – 95 учнів (разом з філіями) з таких населених пунктів: с.Збраньки (4 учні), с.папірня, с.Бондарівка, с.Красносілка,  с.Норинськ;
 • до Великофоснянського ЗЗСО – 48 учнів з таких населених пунктів: с.М.Фосня, м.Овруч (2 учні, с.Острів – 4 учні, с.Заріччя – 5 учнів);
 • Овруцького ОЗО №4 -272 учні (разом з філіями) з таких населених пунктів: с.Підруддя, с.Яцковичі, с.Колосівка, с. В.Мошки, с.В.Чернігівка, с. Заріччя, с.Острів, с.Зяськи, с.Черепин та філій: Великочернігівської з с. Камінь, с. Мала Чернігівка, с.Богданівка та Раківщинської з с.Гуничі, с. Раківщина, с. В.Мошки (10 учнів, а в зворотному напрямку – 3 (11 клас);
 • ОЗО «Овруцька гімназія» – 38 учнів (разом з філіями) з таких населених пунктів: с. Заріччя, с. Лукишки, с. Мачульня, с. Товкачі, с. Зяськи, с. Кирдани;
 • Овруцького ЗЗСО №3 – 52 учні з таких населених пунктів: с. Заріччя, с. Корчівка, с. Черепин, с. Острів, с. Лукишки;
 • Кирданівського ЗЗСО -38 учнів з таких населених пунктів: с. Корчівка, с. Зяськи;
 • Норинського ЗЗСО – 60 учнів з таких населених пунктів: с. Кайтанівка, с. Підвелідники, с. Бондарівка, с. М.Хайча ( 1учень);
 • Піщаницького ЗЗСО – 28 учнів з таких населених пунктів:  с.Поліське, с. Мишковичі, с.Клинець, с. Мочульня;
 • Покалівського ОЗО -78 учнів з таких населених пунктів: с.Слобода, с.Ясенець, с.Заболоть, с.Кораки, с.Дівошин, с.Хлупляни, с.Нагоряни, с.Скребеличі, с.Гаєвичі, с.Коптівщина;
 • Шоломківського ОЗО – 106 з таких населених пунктів: с.Заріччя (24 учні), с.Слобода – Шоломківська, с.Збраньки (35 учнів), м. Овруч (1 учень).

Для учнів, дітей дошкільного віку та педагогічних працівників підвіз забезпечується 8 шкільними автобусами.

Важливим показником роботи з обдарованими дітьми є результативність виступів учнів на конкурсах, предметних олімпіадах різних рівнів, конкурсах-захистах науково-дослідницьких робіт МАН.

У 2018 році було проведено ІІ (районний) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з 18 предметів.

З них 132 дитини стали призерами олімпіад. Перше місце вибороли 36 учнів, ІІ місце – 45 учнів, ІІІ місце – 41 учень.

Ефективною формою активізації наукової діяльності школярів є навчання у Малій академії наук учнівської молоді. Однак невелика кількість учнів Овруцької ОТГ демонструє зацікавленість таким видом науково-дослідницької діяльності. Так, у 2018-2019 н. р. лише 23 учнів взяли участь у І етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України з них 12 вибороли перемогу та візьмуть участь у ІІ етапі. Тому актуальним залишається питання заохочення учнів шкіл до навчання у Малій академії наук учнівської молоді.

Крім того, маємо призерів і серед учасників різних конкурсів.

Важливим методом мотивації обдарованої молоді до такої діяльності є заохочення у вигляді винагороди. З цією метою у 2018 році було нагороджено грошовими преміями 144 переможці олімпіад та конкурсів районного, обласного та Всеукраїнського рівнів.

2018-2019 навчальний рік проходить під гаслом НУШ – Нової української школи.

Отож основні завдання галузі освіти ОТГ на 2018/2019 навчальний рік – це імплементація основних положень Закону України «Про освіту» та розбудова Нової української школи.

Для реалізації новозмін в Овруцькій ОТГ проведено спеціальну підготовку вчителів початкових класів, вчителів іноземної мови, фізичного виховання тощо, які викладають у 1 класах НУШ.

За парти з 1 вересня 2018 року сів 391 першокласник, проведено прийом документів до перших класів закладів освіти ОТГ за територією обслуговування.

Педагогами вивчено нові типові освітні програми та обрано ті, за якими здійснюється навчання (у кожному закладі вони при обговорюванні схвалювалися педагогічною радою); відповідно до обраної освітньої програми адміністрацією закладів за погодженням із вчителями, що викладатимуть у 1 класах, замовлено підручники для першокласників.

Згідно з вимогами НУШ у перших класах, які з 1 вересня навчаються за новим стандартом початкової школи, було організовано вісім навчальних осередків, серед яких осередок навчально-пізнавальної діяльності з партами, змінні тематичні осередки (дошки/фліп-чарти/стенди для діаграм з ключовими ідеями), осередок гри, осередок художньо-творчої діяльності (полички для зберігання приладдя та стенд для змінної виставки дитячих робіт), куточок живої природи для проведення дослідів, осередок відпочинку з килимом для сидіння та гри, стільцями, кріслами-пуфами, дитяча класна бібліотечка та осередок вчителя.

Відділом з гуманітарних питань та Овруцькою міською радою було здійснено перерозподіл освітньої субвенції, згідно з яким Овруцька ОТГ отримала субвенцію у сумі 1 млн. 140 тис.грн, з них: на закупівлю дидактичних матеріалів для учнів початкових класів, що навчаються за новими методами – 519 тис. грн., на закупівлю сучасних меблів для початкової школи –440,00 тис. грн., на закупівлю комп`ютерного обладнання, відповідного мультимедійного контенту для початкових класів 181,2 тис. грн.

На сесії міської ради були виділені додаткові кошти на співфінансування в розмірі 95988 грн., окрім того за рахунок субвенції з державного бюджету було придбано 23 комплекти обладнання для 1-х класів (ноутбук, ламінатор, багатофункціональний пристрій). Також, всі перші класи НУШ отримали безкоштовно ігрові конструктори LEGO, які сприятимуть дітям в освітньому процесі. Вони будуть використовуватися на уроках логіки, математики, художнього мистецтва, інших предметах. Саме з цією метою у МОН України підписали меморандум про взаєморозуміння з The LEGO Foundation, яке надало ці набори безкоштовно українським школам.

Протягом 2019 року триватиме оновлення освітнього середовища на що в Бюджеті України передбачено 1 млрд. гривень. Впродовж 2019 року мають пройти навчання всі вчителі початкових класів ОТГ, адже компетентнісний підхід запроваджують не лише для першачків і тих дітей, які перейдуть у 2-гі класи, а й у 3–4-х класах теж.

Робота тільки розпочалась, але багато що вже зроблено, багато, що ще треба вивчити, дослідити.

 

 • Розвиток дошкільної освіти

Завдання :

 • забезпечення максимального охоплення дітей дошкільною освітою та поліпшення її якості;
 • розвиток мережі закладів для дітей дошкільного віку з урахуванням демографічних показників;
 • забезпечення обов’язкової дошкільної освіти дітей старшого дошкільного віку;
 • забезпечення соціально-педагогічного патронату в населених пунктах де відсутні ЗДО;
 • створення системи додаткових освітніх послуг;
 • комп’ютеризація, впровадження інноваційних методик навчання дітей, створення сайтів дошкільних закладів;
 • розвиток нових форм дошкільної освіти відповідно до запитів населення;
 • забезпечення доступності дошкільної освіти для дітей з особливими потребами, дітей з інвалідністю;
 • забезпечення інтегрованого підходу до розв’язання проблем психологічного розвитку дитини;
 • створення умов для інтелектуального розвитку, підтримки обдарованих і талановитих дітей дошкільного віку;
 • реалізація у практиці роботи здоров’язберігаючих технологій;
 • здійснення соціально-педагогічного патронату сім’ї;
 • посилення соціального захисту дітей дошкільного віку;
 • забезпечення підвищення кваліфікації медичних та педагогічних працівників закладів дошкільної освіти;
 • активізація участі батьків у освітньому процесі, підвищення їх загальної педагогічної культури;
 • модернізація та зміцнення матеріально-технічної бази закладів дошкільної освіти;
 • покращення системи харчування;
 • впровадження енергозберігаючих технологій;
 • забезпечення протипожежного захисту будівель та приміщень закладів дошкільної освіти.

Очікувані результати:

 • удосконалення та розвиток мережі закладів дошкільної освіти різних типів;
 • 100% охоплення дітей 5-тирічного віку дошкільною освітою;
 • підвищення показника охоплення різними видами дошкільної освіти, забезпечення її якості та доступності;
 • створення в закладах дошкільної освіти груп інтенсивного розвитку для обдарованих дітей;
 • розроблення програми планування здоров’язберігаючих технологій у всіх видах пізнавальної діяльності;
 • покращення якісних показників здоров’я дітей дошкільноговіку;
 • забезпечення системи додаткових освітніх послуг, спрямованих на створення умов розвитку особистості;
 • створення розвивального середовища для дітей дошкільного віку з урахуванням їх вікових та індивідуальнихособливостей;
 • забезпечення закладів дошкільної освіти сучасним обладнанням, навчально-методичними матеріалами;
 • забезпечення впровадження енергозберігаючих технологій;
 • зміцнення матеріально-технічної бази закладів дошкільної освіти;

 

1.2.         Розвиток загальної середньої освіти

Завдання :

 • забезпечення для населення об’єднаної територіальної громади державних гарантій доступності та рівних можливостей отримання якісної та повноцінної освіти незалежно від місця проживання і матеріального статку, безоплатності повної загальної середньої освіти в межах державних стандартів;
 • забезпечити інформування населення через засоби масової інформації, загальні збори, громадські слухання про успіхи та проблеми в діяльності закладів освіти, забезпечення соціального захисту учасників освітнього процесу;
 • здійснити належну підготовку закладів дошкільної, загальної середньої освіти до нового навчального року, безперешкодний доступ дітей з особливими освітніми потребами до будівель і приміщень закладів освіти;
 • досягнення нової сучасної якості загальної середньої освіти з варіативною соціальною адресністю умов її здобуття відповідно до запитів та можливостей здобувачів освітніх послуг;
 • максимальне наближення навчання і виховання кожного учня до їх сутності, здібностей та особливостей;
 • якісний розвиток мережі закладів загальної середньої освіти (оптимізація, створення філій), впровадження різних форм навчання (у т.ч. екстернатного, індивідуального);
 • забезпечення наступності між дошкільною та початковою освітою;
  • відпрацювання нових моделей (у тому числі освітніх округів, опорних закладів), ефективного використання наявних матеріально-технічних, кадрових, навчально-методичних, інформаційно – комп’ютерних та інших ресурсів, широкого доступу до інформаційних ресурсів Інтернету;
  • розвиток сучасного інформаційно – комунікаційного, матеріально-технічного оснащення освітнього процесу в кожномузакладі загальної середньої освіти;
  • проаналізувати  результати зовнішнього незалежного оцінювання 2019 року в закладах загальної середньої освіти, здійснити моніторинг результатів зовнішнього незалежного оцінювання 2019 року з української мови в опорних ЗЗСО;
  • активізувати роботу з обдарованими і талановитими дітьми, створювати умови для розвитку їх творчих здібностей і навичок самостійного наукового пізнання, самоосвіти та самореалізації. Налагодити співробітництво з закладами вищої освіти щодо роботи з обдарованими дітьми;
 • створення умов для організації навчально-виховного процесу з фізичної культури та спорту;
 • упровадження технологій управління на новій методологічній основі перерозподілу та консолідації фінансових, кадрових та матеріальних ресурсів розвитку освіти;
 • забезпечення умов для апробації та ефективного впровадження прогресивних технологій інноваційного розвитку, сучасних принципів організації навчально-виховного процесу в усіх ланках освіти;
 • створювати нове освітнє середовище шляхом облаштування шкіл сучасними меблями, комп’ютерним обладнання і дидактичними матеріалами, необхідними для впровадження компетентнісного навчання
 • впровадження єдиних стандартів у сфері національно-патріотичного виховання;
 • застосування сучасних технологій створення баз даних про освіту та освітні середовища, оперативного збору, обробки і обміну інформації;
 • оновлення й удосконалення матеріально-технічної та навчально-методичної бази закладів загальної середньої освіти;
 • забезпечити впровадження Концепції національно –патріотичного виховання дітей, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 28.05.2015 року № 582;
 • забезпечити проведення районної Спартакіади школярів (Положення додається).

 

Очікувані результати:

 • розвиток мережі всіх типів закладів загальної середньої освіти;
 • впровадження нових Державних стандартів загальної середньої освіти;
 • створення рівних умов для доступності здобувачів освіти до якісної загальної середньої освіти;
 • підвищення якості навчально-виховного процесу з урахуванням досягнень педагогічної науки та якості надання освітніх послуг;
 • забезпечення якості навчання і виховання шляхом впровадження новітніх педагогічних та інформаційних технологій, поглиблення інтеграції освіти і науки, підвищення кваліфікації, компетентності та відповідальності педагогічних кадрів;
 • підтримка лідерів освітніх інновацій, стимулювання педагогічних колективів, що здійснюють експериментальну роботу з упровадження інноваційних технологій навчання;
 • забезпечення закладів освіти сучасним обладнанням, навчально- методичними матеріалами; покращення матеріально-технічної та навчальної бази закладів загальної середньої освіти;
 • забезпечення, підтримка та розвиток Всеукраїнської дитячо-патріотичної гри «Сокіл» («Джура-прикордонник»), проведення конкурсу з визначення проектів національно-патріотичного виховання;
 • забезпечення впровадження енергозберігаючих технологій;
 • забезпечення формування здорового способу життя учнів громади.

Критерії ефективності:

Основними результатами розвитку системи освіти будуть системні позитивні зміни її якості, зокрема:

 • оптимізація мережі закладів освіти відповідно до потреб населення;
 • створення єдиної системи виявлення, відбору та підтримки обдарованої молоді;
 • створення єдиного освітнього простору на основі наступності та інтеграції змісту дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти;
 • підвищення рівня та якості освіти через впровадження та поширення прогресивного міжнародного досвіду.

1.3.         Розвиток позашкільної освіти

Завдання:

 • створення мережі гуртків та секцій відповідно до потреб здобувачів освіти та їх батьків;
 • забезпечення матеріально-технічної бази позашкільних закладів освіти;
 • забезпечення здобуття знань, умінь та навичок за інтересами, потреби у творчій самореалізації, організації змістовного дозвілля молоді;
 • розробка та впровадження нових виховних програм, технологій;
 • формування банку даних щодо нормативно-правової бази функціонування та розвитку позашкільної освіти;
 • створення системи моніторингу якості позашкільної освіти.

Очікувані результати:

 • впровадження якісно нових форм організації позашкільної освіти, задоволення освітніх потреб дітей шляхом залучення до науково-експериментальної, дослідницької, технічно-конструктивної, художньої, декоративно-прикладної, еколого-прикладної, туристсько-краєзнавчої та інших видів творчості;
 • забезпечення соціально-педагогічного захисту неповнолітніх та організації їх дозвілля через систему позашкільної освіти;
 • залучення до гурткової роботи дітей з девіантною поведінкою, схильних до правопорушень, дітей соціально-незахищених категорій (з багатодітних та малозабезпечених сімей, дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, тих, які потрапили у скрутні життєві обставини, дітей з особливими освітніми потребами);
 • розширення у закладах загальної середньої освіти, що розташовані у сільській місцевості, мережі гуртків, клубів та творчих об’єднань в тому числі за рахунок вирішення питання підвезення фахівців з позашкільної освіти до сільських закладів освіти;
 • зміцнення матеріально-технічної бази позашкільних закладів освіти;
 • створення дієвих систем багатоканального фінансування галузі, інформатизації позашкільної освіти;
 • орієнтація позашкільної освіти та виховання на трудову діяльність у ринкових умовах;
 • розробки педагогічними працівниками позашкільних закладів модифікованих та авторських програм гурткової роботи, участь в обласних та всеукраїнських конкурсах науково-методичних розробок за напрямами позашкільної освіти;
 • створення умов для налагодження співробітництва та обміну досвідом з питань розвитку талантів і здібностей дітей із закладами освіти в Україні та закордоном.

1.4.         Інклюзивна освіта дітей з особливими освітніми потребами

 

Завдання :

 • забезпечити раннє виявлення, психолого – педагогічне вивчення та повне охоплення дітей з особливостями психофізичного розвитку спеціальною освітою;
 • поновлювати банк даних дітей з особливими освітніми потребами;
 • здійснювати навчально-методичний супровід корекційно-розвивального навчання;
 • упроваджувати комп’ютерно – орієнтовані корекційні педагогічні технології;
 • здійснювати підготовку педагогічних працівників закладів освіти об’єднаної громади для роботи з дітьми, які мають особливі освітні потреби;
 • забезпечити в навчальних закладах соціально-психологічні та організаційно-педагогічні умови для навчання, розвитку, адаптації в суспільстві та підготовки до трудової діяльності дітей з особливостями психофізичного розвитку, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
  • пропагування та популяризація культури здорового способу життя;
  • поширювати інклюзивну модель освіти в систему діяльності закладів освіти громади.

Очікувані результати:

 • забезпечення прав дітей із особливими потребами щодо здобуття ними рівного доступу до якісної освіти;
 • удосконалення системи соціального захисту дітей пільгових категорій і тих, які перебувають у несприятливих умовах та екстремальних ситуаціях;
 • поповнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази та створення належних умов функціонування навчальних кабінетів практичних психологів та соціальних педагогів закладів освіти для організації роботи дітей з особливими освітніми потребами;
 • створення умов для якісного психолого-медико-педагогічного супроводу, адаптації та інтеграції у суспільство осіб із обмеженими можливостями.

Обсяг фінансування завдань, визначених у розділі програми, уточнюється щороку при формуванні відповідних бюджетів.

1.5.         Шкільний автобус 

Завдання:

 • забезпечення прав громадян на доступність здобуття загальної середньої освіти шляхом організації безперебійного, безпечного, безоплатного перевезення здобувачів освіти закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти, та педагогічних працівників, які мешкають за межами пішохідної доступності до закладів освіти і додому;
 • забезпечення підвезення здобувачів освіти та педагогічних працівників на олімпіади, турніри, конкурси, гуртки, спортивні змагання, захист науково – дослідницьких робіт, конкурси фахової майстерності, до пунктів тестування, за маршрутами туристичних екскурсій;
 • придбання двох шкільних автобусів для забезпечення регулярного перевезення;
 • вирішення питань матеріально-технічного, кадрового забезпечення транспортних перевезень автобусами;
 • забезпечення місць постійного зберігання автобусів;
 • врегулювання питань організації випуску на лінію та безпечної експлуатації транспортних засобів;
 • розроблення та затвердження спеціалізованих транспортних маршрутів відповідно до діючого порядку;
 • організація режиму роботи закладів освіти з врахуванням графіка підвезення дітей;

Очікувані результати:

 • забезпечення соціального захисту учасників навчально-виховного процесу;
 • досягнення позитивних зрушень у забезпеченні життєдіяльності сільського населення;
 • наявність необхідної кількості шкільних автобусів;
 • створення оптимальної мережі закладів загальної середньої освіти у сільській місцевості;

–    створення належних умов для здобуття повної загальної середньої освіти.

 

1.     1. ДОШКІЛЬНА ОСВІТА

Заклад дошкільної освіти №1 м. Овруч

№ з/п Заходи Програми Відповідальні за виконання Термін виконання Орієнтовні обсяги фінансування

 (тис. грн.)

Субвенція з державно

го бюджету

Обласний  бюджет Місцевий бюджет Інші джерела фінансування Всього
1. Провести модернізацію технологічного обладнання харчоблоку ЗДО №1 м.Овруч Дирекція закладу дошкільної освіти 2019 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0 В межах кошторисних призначень
2020 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0 В межах кошторисних призначень
Всього: 2019-2020 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0 В межах кошторисних призначень
2. Забезпечення ЗДО №1 одним сучасним комплектом комп’ютерної техніки та комп’ютерними програмами Дирекція закладу освіти

Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради

2019 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0  В межах        кошторисних призначень
2020 0,0 0,0 0,0 0,0
Всього:   2019-2020 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0   В межах     кошторисних призначень
3. Забезпечити проведення поточних ремонтних робіт в ЗДО №1 (утеплення І корпусу), придбання інвентарю, обладнання, товарів навчально-виховного та господарського призначення Дирекція ЗДО №1 Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради 2019 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0 В межах кошторисних призначень
2020 0,0 0,0 0,0
Всього:

 

 

 

 

 

 

  2019-2020 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0 В межах кошторисних призначень
4. Будівництво тіньового навісу на ігровому майданчику ЗДО №1 Дирекція ЗДО №1 м.Овруч 2019 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0 В межах кошторисних призначень
2020 0,0 0,0 0,0
Всього: 2019-2020 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0 В межах кошторисних призначень
5. Створення належних умов навчання та виховання дітей шляхом підключення закладу дошкільної освіти №1 до якісної мережі Інтернет Дирекція ЗДО №1 м.Овруч 2019 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Всього: 2019-2020 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0 В межах кошторисних призначень
6 Обладнання приміщення ЗДО системами протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5.-56:2014 «Системи протипожежного захисту» Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради

Дирекція ЗДО

2019     В межах кошторисних призначень   В межах кошторисних призначень
  2020     В межах кошторисних призначень   В межах кошторисних призначень
  2019-2020      

 

 Заклад дошкільної освіти №4 м. Овруч

№ з/п Заходи Програми Відповідальні за виконання Термін виконання Орієнтовні обсяги фінансування

 (тис. грн.)

Субвенція з державного бюджету Обласний  бюджет Місцевий бюджет Інші джерела фінансування Всього
1 Провести модернізацію технологічного обладнання харчоблоку ЗДО №4 м.Овруч Дирекція закладу дошкільної освіти 2019 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0 В межах кошторисних призначень
2020 0,0 0,0 0,0 0,0
Всього: 2019-2020 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0 В межах кошторисних призначень
2 Забезпечення ЗДО №4 одним сучасним комплектом комп’ютерної техніки та комп’ютерними програмами Дирекція закладу освіти

Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради

2019 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0  В межах        кошторисних призначень
2020 0,0 0,0 0,0 0,0
Всього:   2019-2020 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0   В межах     кошторисних призначень
3 Забезпечити проведення поточних ремонтних робіт в ЗДО №4, придбання інвентарю, обладнання, товарів навчально-виховного та господарського призначення Дирекція ЗДО №4 2019 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0 В межах кошторисних призначень
2020 0,0 0,0 0,0
Всього:

 

 

 

  2019-2020 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень

 

0,0 В межах кошторисних призначень

 

4 Створення належних умов навчання та виховання дітей шляхом підключення закладу дошкільної освіти №1 до якісної мережі Інтернет Дирекція ЗДО №4 м.Овруч 2019 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Всього: 2019-2020 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0 В межах кошторисних призначень
5 Обладнання приміщення ЗДО системами протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5.-56:2014 «Системи протипожежного захисту» Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради

Дирекція ЗДО №4

 

2019     В межах кошторисних призначень   В межах кошторисних призначень
  2020     В межах кошторисних призначень   В межах кошторисних призначень
  2019-2020      

 

 Заклад дошкільної освіти №5 м. Овруч

№ з/п Заходи Програми Відповідальні за виконання Термін виконання Орієнтовні обсяги фінансування

 (тис. грн.)

Субвенція з державного бюджету Обласний  бюджет Місцевий бюджет Інші джерела фінансування Всього
1. Провести модернізацію технологічного обладнання харчоблоку ЗДО №5 м.Овруч Дирекція закладу дошкільної освіти 2019 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0 В межах кошторисних призначень
2020 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0 В межах кошторисних призначень
Всього: 2019-2020 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0 В межах кошторисних призначень
2. Забезпечення ЗДО №5 одним сучасним комплектом комп’ютерної техніки та комп’ютерними програмами Дирекція ЗДО

Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради

2019 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0  В межах        кошторисних призначень
2020 0,0 0,0 0,0 0,0
Всього:   2019-2020 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0   В межах     кошторисних призначень
3. Забезпечити проведення поточних ремонтних робіт в ЗДО №5, придбання інвентарю, обладнання, товарів навчально-виховного та господарського призначення Дирекція ЗДО 2019 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0 В межах кошторисних призначень
2020 0,0 0,0 0,0
Всього:

 

 

  2019-2020 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0 В межах кошторисних призначень
4. Виготовлення проектно – кошторисної документації на капітальний ремонт та термосонацію ЗДО №5 м.Овруч Дирекція ЗДО №5 м.Овруч 2019 0,00 0,0 100,00 0,0 100,00
2020 0,0 4500,00 0,0 4500,00
Всього: 2019-2020 0 4500,0 100,00 0,0 4600,00
5. Створення належних умов навчання та виховання дітей шляхом підключення закладу дошкільної освіти №5 до якісної мережі Інтернет Дирекція ЗДО №5 м.Овруч 2019 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0 В межах кошторисних призначень
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Всього: 2019-2020 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0 В межах кошторисних призначень
6 Обладнання приміщення ЗДО системами протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5.-56:2014 «Системи протипожежного захисту» Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради 2019     В межах кошторисних призначень   В межах кошторисних призначень
  2020     В межах кошторисних призначень   В межах кошторисних призначень
  2019-2020      

 

 

 

Заклад дошкільної освіти №6 м. Овруч

№ з/п Заходи Програми Відповідальні за виконання Термін виконання Орієнтовні обсяги фінансування

 (тис. грн.)

Субвенція з державного бюджету Обласний  бюджет Місцевий бюджет Інші джерела фінансування Всього
1. Провести модернізацію технологічного обладнання харчоблоку ЗДО №6 м.Овруч Дирекція закладу дошкільної освіти 2019 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0 В межах кошторисних призначень
2020 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0 В межах кошторисних призначень
Всього: 2019-2020 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0 В межах кошторисних призначень
2. Забезпечення ЗДО №6 одним сучасним комплектом комп’ютерної техніки та комп’ютерними програмами Дирекція ЗДО

Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради

2019 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0  В межах        кошторисних призначень
2020 0,0 0,0 0,0 0,0
Всього:   2019-2020 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0   В межах     кошторисних призначень
3. Забезпечити проведення поточних ремонтних робіт в ЗДО №6, придбання інвентарю, обладнання, товарів навчально-виховного та господарського призначення Дирекція ЗДО 2019 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0 В межах кошторисних призначень
2020 0,0 0,0 0,0
Всього:

 

 

  2019-2020 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0 В межах кошторисних призначень
4. Заміна регістрів системи опалення ЗДО №6 м.Овруч Дирекція ЗДО №6 м.Овруч 2019 0,00 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0 В межах кошторисних призначень
2020 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0
Всього: 2019-2020 0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0 В межах кошторисних призначень
5. Заміна тіньових навісів в ЗДО №6 м.Овруч Дирекція ЗДО №6 м.Овруч 2019 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0 В межах кошторисних призначень
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Всього: 2019-2020 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0 В межах кошторисних призначень
6 Обладнання приміщення ЗДО системами протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5.-56:2014 «Системи протипожежного захисту» Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради 2019     В межах кошторисних призначень   В межах кошторисних призначень
  2020     В межах кошторисних призначень   В межах кошторисних призначень
  2019-2020      
7 Асфальтування подвір»я ЗДО №6 м.Овруч Дирекція ЗДО №6 м.Овруч 2019 0,00 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0 В межах кошторисних призначень
2020 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0
Всього: 2019-2020 0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0 В межах кошторисних призначень

 

Заклад дошкільної освіти №8 м. Овруч

№ з/п Заходи Програми Відповідальні за виконання Термін виконання Орієнтовні обсяги фінансування

 (тис. грн.)

Субвенція з державного бюджету Обласний  бюджет Місцевий бюджет Інші джерела фінансування Всього
1. Виготовлення проектно-кошторисної документації, капітальний ремонт (теплосанація) ЗДО №8 м.Овруч Дирекція закладу дошкільної освіти 2019 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0 В межах кошторисних призначень
2020 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0 В межах кошторисних призначень
Всього: 2019-2020 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0 В межах кошторисних призначень
2. Забезпечення ЗДО №8 одним сучасним комплектом комп’ютерної техніки та комп’ютерними програмами Дирекція ЗДО

Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради

2019 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0  В межах        кошторисних призначень
2020 0,0 0,0 0,0 0,0
Всього:   2019-2020 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0   В межах     кошторисних призначень
3. Забезпечити проведення внутрішніх поточних ремонтних робіт в ЗДО №8, придбання інвентарю, обладнання, товарів навчально-виховного та господарського призначення Дирекція ЗДО 2019 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0 В межах кошторисних призначень
2020 0,0 0,0 0,0
Всього:

 

 

  2019-2020 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0 В межах кошторисних призначень
4. Створення належних умов навчання та виховання дітей шляхом підключення закладу дошкільної освіти №8 до якісної мережі Інтернет Дирекція ЗДО №8 м.Овруч 2019 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0 В межах кошторисних призначень
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Всього: 2019-2020 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0 В межах кошторисних призначень

 

Заклад дошкільної освіти №10 м. Овруч

№ з/п Заходи Програми Відповідальні за виконання Термін виконання Орієнтовні обсяги фінансування

 (тис. грн.)

Субвенція з державного бюджету Обласний  бюджет Місцевий бюджет Інші джерела фінансування Всього
1. Провести модернізацію технологічного обладнання харчоблоку ЗДО №10 м.Овруч Дирекція закладу дошкільної освіти 2019 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0 В межах кошторисних призначень
2020 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0 В межах кошторисних призначень
Всього: 2019-2020 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0 В межах кошторисних призначень
2. Забезпечення ЗДО №10 одним сучасним комплектом комп’ютерної техніки та комп’ютерними програмами Дирекція ЗДО

Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради

2019 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0  В межах        кошторисних призначень
2020 0,0 0,0 0,0 0,0
Всього:   2019-2020 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0   В межах     кошторисних призначень
3. Забезпечити проведення поточних ремонтних робіт в ЗДО №10 (ясельна та старша групи), придбання інвентарю, обладнання, товарів навчально-виховного та господарського призначення Дирекція ЗДО 2019 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0 В межах кошторисних призначень
2020 0,0 0,0 0,0
Всього:

 

 

  2019-2020 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0 В межах кошторисних призначень
4. Заміна 2-ох вхідних дверей ЗДО №10 м.Овруч

 

Дирекція ЗДО №10 м.Овруч 2019 0,00 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0 В межах кошторисних призначень
2020 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0
Всього: 2019-2020 0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0 В межах кошторисних призначень
5. Заміна передньої лінії огорожі Дирекція ЗДО №10 м.Овруч 2019 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0 В межах кошторисних призначень
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Всього: 2019-2020 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0 В межах кошторисних призначень
6 Обладнання приміщення ЗДО системами протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5.-56:2014 «Системи протипожежного захисту» Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради 2019     В межах кошторисних призначень   В межах кошторисних призначень
  2020     В межах кошторисних призначень   В межах кошторисних призначень
  2019-2020      
7 Ремонт та фарбування майданчиків ЗДО №10 м.Овруч Дирекція ЗДО №10 м.Овруч 2019 0,00 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0 В межах кошторисних призначень
2020 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0
Всього: 2019-2020 0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0 В межах кошторисних призначень

 

 

Бондарівський заклад дошкільної освіти

№ з/п Заходи Програми Відповідальні за виконання Термін виконання Орієнтовні обсяги фінансування

 (тис. грн.)

Субвенція з державного бюджету Обласний  бюджет Місцевий бюджет Інші джерела фінансування Всього
1. Провести модернізацію технологічного обладнання харчоблоку Бондарівського ЗДО Дирекція закладу дошкільної освіти 2019 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0 В межах кошторисних призначень
2020 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0 В межах кошторисних призначень
Всього: 2019-2020 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0 В межах кошторисних призначень
2. Забезпечення ЗДО одним сучасним комплектом комп’ютерної техніки та комп’ютерними програмами Дирекція ЗДО

Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради

2019 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0  В межах        кошторисних призначень
2020 0,0 0,0 0,0 0,0
Всього:   2019-2020 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0   В межах     кошторисних призначень
3. Забезпечити проведення поточних ремонтних робіт в Бондарівському ЗДО, придбання інвентарю, обладнання, товарів навчально-виховного та господарського призначення Дирекція ЗДО 2019 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0 В межах кошторисних призначень
2020 0,0 0,0 0,0
Всього:

 

 

 

 

 

 

  2019-2020 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0 В межах кошторисних призначень

 

Великофоснянський заклад дошкільної освіти

№ з/п Заходи Програми Відповідальні за виконання Термін виконання Орієнтовні обсяги фінансування

 (тис. грн.)

Субвенція з державного бюджету Обласний  бюджет Місцевий бюджет Інші джерела фінансування Всього
1. Провести модернізацію технологічного обладнання харчоблоку Великофоснянського ЗДО Дирекція закладу дошкільної освіти 2019 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0 В межах кошторисних призначень
2020 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0 В межах кошторисних призначень
Всього: 2019-2020 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0 В межах кошторисних призначень
2. Забезпечення ЗДО одним сучасним комплектом комп’ютерної техніки та комп’ютерними програмами Дирекція ЗДО

Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради

2019 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0  В межах        кошторисних призначень
2020 0,0 0,0 0,0 0,0
Всього:   2019-2020 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0   В межах     кошторисних призначень
3. Забезпечити проведення поточних ремонтних робіт в Великофоснянському ЗДО (заміна одного вікна на енергозберігаюче та заміна вхідних дверей, придбання інвентарю, обладнання, товарів навчально-виховного та господарського призначення Дирекція ЗДО 2019 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0 В межах кошторисних призначень
2020 0,0 0,0 0,0
Всього:

 

 

 

 

  2019-2020 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0 В межах кошторисних призначень
             
4 Обладнання приміщення ЗДО системами протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5.-56:2014 «Системи протипожежного захисту» Дирекція ЗДО

Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради

2019     В межах кошторисних призначень   В межах кошторисних призначень
  2020     В межах кошторисних призначень   В межах кошторисних призначень
  2019-2020      

 

 

Великочернігівський заклад дошкільної освіти

Обладнання приміщення ЗДО системами протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5.-56:2014 «Системи протипожежного захисту»

№ з/п Заходи Програми Відповідальні за виконання Термін виконання Орієнтовні обсяги фінансування

 (тис. грн.)

Субвенція з державно

го бюджету

Обласний  бюджет Місцевий бюджет Інші джерела фінансування Всього
1. Провести модернізацію технологічного обладнання харчоблоку Великочернігівського ЗДО Дирекція закладу дошкільної освіти 2019 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0 В межах кошторисних призначень
2020 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0 В межах кошторисних призначень
Всього: 2019-2020 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0 В межах кошторисних призначень
2. Забезпечення ЗДО одним сучасним комплектом комп’ютерної техніки та комп’ютерними програмами Дирекція ЗДО

Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради

2019 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0  В межах        кошторисних призначень
2020 0,0 0,0 0,0 0,0
Всього:   2019-2020 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0   В межах     кошторисних призначень
3

 

Забезпечити проведення поточних ремонтних робіт в Великочернігівському ЗДО, придбання інвентарю, обладнання, товарів навчально-виховного та господарського призначення Дирекція ЗДО 2019 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0 В межах кошторисних призначень
2020 0,0 0,0 0,0
Всього:

 

 

 

 

 

 

 

  2019-2020 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0 В межах кошторисних призначень
Дирекція ЗДО

Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради

2019 В межах кошторисних призначень В межах кошторисних призначень
2020 В межах кошторисних призначень В межах кошторисних призначень
Всього 2019-2020 В межах кошторисних призначень В межах кошторисних призначень

 

Зарічанський заклад дошкільної освіти

№ з/п Заходи Програми Відповідальні за виконання Термін виконання Орієнтовні обсяги фінансування

 (тис. грн.)

Субвенція з державно

го бюджету

Обласний  бюджет Місцевий бюджет Інші джерела фінансування Всього
1. Провести модернізацію технологічного обладнання харчоблоку Зарічанського ЗДО Дирекція закладу дошкільної освіти 2019 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0 В межах кошторисних призначень
2020 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0 В межах кошторисних призначень
Всього: 2019-2020 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0 В межах кошторисних призначень
2. Забезпечення ЗДО одним сучасним комплектом комп’ютерної техніки та комп’ютерними програмами Дирекція ЗДО

Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради

2019 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0  В межах        кошторисних призначень
2020 0,0 0,0 0,0 0,0
Всього:   2019-2020 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0   В межах     кошторисних призначень
3. Забезпечити проведення поточних ремонтних робіт в Зарічанському ЗДО (побілка, фарбування дитячого майданчику та дверей, заміна лінолеуму в спальних кімнатах), придбання інвентарю, обладнання, товарів навчально-виховного та господарського призначення Дирекція ЗДО 2019 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0 В межах кошторисних призначень
2020 0,0 0,0 0,0
Всього:

 

 

 

 

 

 

  2019-2020 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0 В межах кошторисних призначень
Всього: 2019-2020 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0 В межах кошторисних призначень
4 Обладнання приміщення ЗДО системами протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5.-56:2014 «Системи протипожежного захисту» Дирекція ЗДО

Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради

2019     В межах кошторисних призначень   В межах кошторисних призначень
  2020     В межах кошторисних призначень   В межах кошторисних призначень
  2019-2020      
5 Ремонт тіньового навісу в Зарічанському ЗДО Дирекція ЗДО

Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради

2019     В межах кошторисних призначень   В межах кошторисних призначень
2020      
Всього 2019-2020     В межах кошторисних призначень   В межах кошторисних призначень

 

Кирданівський заклад дошкільної освіти

№ з/п Заходи Програми Відповідальні за виконання Термін виконання Орієнтовні обсяги фінансування

 (тис. грн.)

Субвенція з державно

го бюджету

Обласний  бюджет Місцевий бюджет Інші джерела фінансування Всього
1. Провести модернізацію технологічного обладнання харчоблоку Кирданівського ЗДО Дирекція закладу дошкільної освіти 2019 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0 В межах кошторисних призначень
2020 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0 В межах кошторисних призначень
Всього: 2019-2020 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0 В межах кошторисних призначень
2. Забезпечення ЗДО одним сучасним комплектом комп’ютерної техніки та комп’ютерними програмами Дирекція ЗДО

Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради

2019 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0  В межах        кошторисних призначень
2020 0,0 0,0 0,0 0,0
Всього:   2019-2020 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0   В межах     кошторисних призначень
3. Забезпечити проведення поточних ремонтних робіт в Кирданівському ЗДО придбання інвентарю, обладнання, товарів навчально-виховного та господарського призначення Дирекція ЗДО 2019 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0 В межах кошторисних призначень
2020 0,0 0,0 0,0
Всього:

 

 

 

 

 

 

 

 

  2019-2020 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0 В межах кошторисних призначень
             
4 Обладнання приміщення ЗДО системами протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5.-56:2014 «Системи протипожежного захисту» Дирекція ЗДО

Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради

2019     В межах кошторисних призначень   В межах кошторисних призначень
  2020     В межах кошторисних призначень   В межах кошторисних призначень
  2019-2020      
5 Поточний ремонт тепломережі Кирданівського ЗДО (заміна батарей) Дирекція ЗДО

Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради

2019     В межах кошторисних призначень   В межах кошторисних призначень
2020      
ВСЬОГО 2019-2020     В межах кошторисних призначень   В межах кошторисних призначень

 

Норинський заклад дошкільної освіти

№ з/п Заходи Програми Відповідальні за виконання Термін виконання Орієнтовні обсяги фінансування

 (тис. грн.)

Субвенція з державно

го бюджету

Обласний  бюджет Місцевий бюджет Інші джерела фінансування Всього
1. Провести модернізацію технологічного обладнання харчоблоку Норинського ЗДО Дирекція закладу дошкільної освіти 2019 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0 В межах кошторисних призначень
2020 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0 В межах кошторисних призначень
Всього: 2019-2020 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0 В межах кошторисних призначень
2. Забезпечення ЗДО одним сучасним комплектом комп’ютерної техніки та комп’ютерними програмами Дирекція ЗДО

Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради

2019 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0  В межах        кошторисних призначень
2020 0,0 0,0 0,0 0,0
Всього:   2019-2020 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0   В межах     кошторисних призначень
3. Забезпечити проведення поточних ремонтних робіт в Норинському ЗДО придбання інвентарю, обладнання, товарів навчально-виховного та господарського призначення Дирекція ЗДО 2019 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0 В межах кошторисних призначень
2020 0,0 0,0 0,0
Всього:

 

 

 

 

 

 

 

 

  2019-2020 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0 В межах кошторисних призначень
             
4 Обладнання приміщення ЗДО системами протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5.-56:2014 «Системи протипожежного захисту» Дирекція ЗДО

Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради

2019     В межах кошторисних призначень   В межах кошторисних призначень
  2020     В межах кошторисних призначень   В межах кошторисних призначень
  2019-2020      
5 Поточний ремонт каналізаційної мережі Норинського ЗДО Дирекція ЗДО

Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради

2019     В межах кошторисних призначень   В межах кошторисних призначень
2020      
Всього 2019-2020     В межах кошторисних призначень   В межах кошторисних призначень
6 Облаштування тіньового навісу Норинського ЗДО Дирекція ЗДО

Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради

2019     В межах кошторисних призначень   В межах кошторисних призначень
2020      
Всього 2019-2020     В межах кошторисних призначень   В межах кошторисних призначень

 

Піщаницький заклад дошкільної освіти

№ з/п Заходи Програми Відповідальні за виконання Термін виконання Орієнтовні обсяги фінансування

 (тис. грн.)

Субвенція з державно

го бюджету

Обласний  бюджет Місцевий бюджет Інші джерела фінансування Всього
1. Провести модернізацію технологічного обладнання харчоблоку Піщаницького ЗДО Дирекція закладу дошкільної освіти 2019 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0 В межах кошторисних призначень
2020 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0 В межах кошторисних призначень
Всього: 2019-2020 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0 В межах кошторисних призначень
2. Забезпечення ЗДО одним сучасним комплектом комп’ютерної техніки та комп’ютерними програмами Дирекція ЗДО

Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради

2019 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0  В межах        кошторисних призначень
2020 0,0 0,0 0,0 0,0
Всього:   2019-2020 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0   В межах     кошторисних призначень
3. Забезпечити проведення поточних ремонтних робіт в Піщаницькому ЗДО придбання інвентарю, обладнання, товарів навчально-виховного та господарського призначення Дирекція ЗДО 2019 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0 В межах кошторисних призначень
2020 0,0 0,0 0,0
Всього:

 

 

 

 

 

 

 

 

  2019-2020 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0 В межах кошторисних призначень
             
4 Обладнання приміщення ЗДО системами протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5.-56:2014 «Системи протипожежного захисту» Дирекція ЗДО

Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради

2019     В межах кошторисних призначень   В межах кошторисних призначень
  2020     В межах кошторисних призначень   В межах кошторисних призначень
  2019-2020      

 

Покалівський заклад дошкільної освіти

№ з/п Заходи Програми Відповідальні за виконання Термін виконання Орієнтовні обсяги фінансування

 (тис. грн.)

Субвенція з державно

го бюджету

Обласний  бюджет Місцевий бюджет Інші джерела фінансування Всього
1. Провести модернізацію технологічного обладнання харчоблоку Покалівського ЗДО Дирекція закладу дошкільної освіти 2019 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0 В межах кошторисних призначень
2020 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0 В межах кошторисних призначень
Всього: 2019-2020 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0 В межах кошторисних призначень
2. Забезпечення ЗДО одним сучасним комплектом комп’ютерної техніки та комп’ютерними програмами Дирекція ЗДО

Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради

2019 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0  В межах        кошторисних призначень
2020 0,0 0,0 0,0 0,0
Всього:   2019-2020 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0   В межах     кошторисних призначень
3. Забезпечити проведення поточних ремонтних робіт в Покалівському ЗДО (заміна підлоги, ремонт підвального приміщення котельні(відмостка), придбання інвентарю, обладнання, товарів навчально-виховного та господарського призначення Дирекція ЗДО 2019 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0 В межах кошторисних призначень
2020 0,0 0,0 0,0
Всього:

 

 

 

 

 

 

 

 

  2019-2020 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0 В межах кошторисних призначень
             
4 Обладнання приміщення ЗДО системами протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5.-56:2014 «Системи протипожежного захисту» Дирекція ЗДО

Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради

2019     В межах кошторисних призначень   В межах кошторисних призначень
  2020     В межах кошторисних призначень   В межах кошторисних призначень
  2019-2020      
5 Обрізка дерев біля паркані Покалівського ЗДО Дирекція ЗДО

Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради

2019     В межах кошторисних призначень   В межах кошторисних призначень
2020      
Всього 2019-2020     В межах кошторисних призначень   В межах кошторисних призначень

 

Черепинський заклад дошкільної освіти

№ з/п Заходи Програми Відповідальні за виконання Термін виконання Орієнтовні обсяги фінансування

 (тис. грн.)

Субвенція з державно

го бюджету

Обласний  бюджет Місцевий бюджет Інші джерела фінансування Всього
1. Провести модернізацію технологічного обладнання харчоблоку Черепинського ЗДО Дирекція закладу дошкільної освіти 2019 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0 В межах кошторисних призначень
2020 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0 В межах кошторисних призначень
Всього: 2019-2020 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0 В межах кошторисних призначень
2. Забезпечення ЗДО одним сучасним комплектом комп’ютерної техніки та комп’ютерними програмами Дирекція ЗДО

Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради

2019 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0  В межах        кошторисних призначень
2020 0,0 0,0 0,0 0,0
Всього:   2019-2020 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0   В межах     кошторисних призначень
3. Забезпечити проведення поточних ремонтних робіт в Черепинському ЗДО, придбання інвентарю, обладнання, товарів навчально-виховного та господарського призначення Дирекція ЗДО 2019 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0 В межах кошторисних призначень
2020 0,0 0,0 0,0
Всього:

 

 

 

 

 

 

 

 

  2019-2020 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0 В межах кошторисних призначень
             
4 Обладнання приміщення ЗДО системами протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5.-56:2014 «Системи протипожежного захисту» Дирекція ЗДО

Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради

2019     В межах кошторисних призначень   В межах кошторисних призначень
  2020     В межах кошторисних призначень   В межах кошторисних призначень
  2019-2020      

 

Шоломківський заклад дошкільної освіти

№ з/п Заходи Програми Відповідальні за виконання Термін виконання Орієнтовні обсяги фінансування

 (тис. грн.)

Субвенція з державно

го бюджету

Обласний  бюджет Місцевий бюджет Інші джерела фінансування Всього
1. Провести модернізацію технологічного обладнання харчоблоку Шоломківського ЗДО Дирекція закладу дошкільної освіти 2019 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0 В межах кошторисних призначень
2020 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0 В межах кошторисних призначень
Всього: 2019-2020 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0 В межах кошторисних призначень
2. Забезпечення ЗДО одним сучасним комплектом комп’ютерної техніки та комп’ютерними програмами Дирекція ЗДО

Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради

2019 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0  В межах        кошторисних призначень
2020 0,0 0,0 0,0 0,0
Всього:   2019-2020 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0   В межах     кошторисних призначень
3. Забезпечити проведення поточних ремонтних робіт в Шоломківському ЗДО, придбання інвентарю, обладнання, товарів навчально-виховного та господарського призначення Дирекція ЗДО 2019 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0 В межах кошторисних призначень
2020 0,0 0,0 0,0
Всього:

 

 

 

 

 

 

 

 

  2019-2020 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0 В межах кошторисних призначень
             
4 Обладнання приміщення ЗДО системами протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5.-56:2014 «Системи протипожежного захисту» Дирекція ЗДО

Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради

2019     В межах кошторисних призначень   В межах кошторисних призначень
  2020     В межах кошторисних призначень   В межах кошторисних призначень
  2019-2020      

 

1.2. ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА 

ОЗО «Бондарівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів»

№ з/п Заходи Програми Відповідальні за виконання Термін виконання Орієнтовні обсяги фінансування

(тис. грн.)

Всього
Субвенція з державного бюджету Обласний  бюджет Місцевий бюджет Інші джерела  фінансування
1 2 3 4 6 5 7 8 9
  Всього:   2019-2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1 Виготовлення проектно-кошторисної документації по ремонту покрівлі ОЗО «Бондарівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів» Дирекція закладу освіти, відділ з гуманітарних питань 2019 0,0 0,0 39000 0,0 39000
2020 0,0 0,0 0,0 0,0
Всього: 2019-2020 0,0 0,0 39000 0,0 39000
2 Капітальний ремонт покрівлі ОЗО «Бондарівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів» Дирекція закладу освіти, відділ з гуманітарних питань 2019 0,0 0,0 140000   140000
2020 0,0 0,0      
Всього 2019-2020 0,0 0,0 140000   140000
3 Капітальний ремонт внутрішніх систем опалення ОЗО «Бондарівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів» Дирекція закладу освіти

 

 

 

2019 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень   В межах кошторисних призначень
2020 0,0 0,0      
Всього 2019-2020 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень   В межах кошторисних призначень
4. Капітальний ремонт спортивного залу ОЗО «Бондарівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів» Дирекція закладу освіти, відділ з гуманітарних питань

 

2019 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень   В межах кошторисних призначень
2020 0,0 0,0      
Всього: 2019-2020 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень   В межах кошторисних призначень
5 Заміна вікон на їх енергозберігаючі металево-пластикові аналоги в ОЗО «Бондарівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів» (104 шт) та Великохайчанській філії «ЗЗСО І-ІІ ступенів» ОЗО «Бондарівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів» (24 шт.) Дирекція ОЗО «Бондарівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів»

 

 

2019 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень   В межах кошторисних призначень
2020 0,0 0,0      
Всього: 2019-2020 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень   В межах кошторисних призначень
6.

 

Капітальний ремонт системи водовідведення в Великохайчанській філії «ЗЗСО І-ІІ ступенів» ОЗО «Бондарівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів» Дирекція ОЗО «Бондарівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів»

 

 

2019 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень   В межах кошторисних призначень
2020 0,0 0,0      
Всього: 2019-2020 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень   В межах кошторисних призначень
7 Капітальний ремонт тепломережі в підвальному приміщенні ОЗО «Бондарівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів» Дирекція ОЗО «Бондарівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів»

 

 

2019 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень   В межах кошторисних призначень
2020 0,0 0,0      
Всього: 2019-2020 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень   В межах кошторисних призначень
8 Заміна глибинного насосу в Великохайчанській філії «ЗЗСО І-ІІ ступенів» ОЗО «Бондарівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів» 2019 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень   В межах кошторисних призначень
2020 0,0 0,0      
Всього

 

 

2019-2020 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень   В межах кошторисних призначень
9 Заміна ламп освітлення на енергозберігаючі в ОЗО «Бондарівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів» та Великохайчанській філії «ЗЗСО І-ІІ ступенів» ОЗО «Бондарівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів» Дирекція ОЗО «Бондарівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів»

 

2019 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень   В межах кошторисних призначень
2020 0,0 0,0      
Всього 2019-2020 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень   В межах кошторисних призначень
10 Обладнання приміщень ОЗО «Бондарівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів» та Великохайчанської філії «ЗЗСО І-ІІ ступенів» системами протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5.-56:2014 «Системи протипожежного захисту» Дирекція ОЗО «Бондарівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів»

 

 

2019 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень   В межах кошторисних призначень
2020 0,0 0,0      
Всього: 2019-2020 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень   В межах кошторисних призначень

 

Великофоснянський ЗЗСО І-ІІ ступенів

№ з/п Заходи Програми Відповідальні за виконання Термін виконання Орієнтовні обсяги фінансування

(тис. грн.)

Всього
Субвенція з державного бюджету Обласний  бюджет Місцевий бюджет Інші джерела  фінансування
1 2 3 4 6 5 7 8 9
  Всього:   2019-2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1 Заміна вікон на їх енергозберігаючі металево-пластикові аналоги в Великофоснянському ЗЗСО І-ІІ ступенів (136 шт.)

 

Дирекція закладу освіти, відділ з гуманітарних питань 2019 0,0 0,0 500000 0,0 500000
2020 0,0 0,0 0,0 0,0
Всього: 2019-2020 0,0 0,0 39000 0,0 39000
2 Поточний ремонт 4 внутрішніх туалетів у Великофоснянському ЗЗСО І-ІІ ступенів

 

Дирекція закладу освіти 2019 0,0 0,0 25000   25000
2020 0,0 0,0      
Всього 2019-2020 0,0 0,0 25000   25000
3 Заміна плитки всередині приміщення та на сходах у Великофоснянському ЗЗСО І-ІІ ступенів

 

Дирекція закладу освіти

 

 

 

2019 0,0 0,0 72000   72000
2020 0,0 0,0      
Всього 2019-2020 0,0 0,0 72000   72000
4. Поточний ремонт (заміна 50 м. труб) зовнішньої водогінної мережі

 

Дирекція закладу освіти, відділ з гуманітарних питань

 

2019 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень   В межах кошторисних призначень
2020 0,0 0,0      
Всього:

 

 

 

2019-2020 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень   В межах кошторисних призначень
 

5

Придбання та встановлення другого котла Дирекція Великофоснянського ЗЗСО І-ІІ ступенів, відділ з гуманітарних питань 2019 0,0 0,0    
2020 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень   В межах кошторисних призначень
Всього: 2019-2020 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень   В межах кошторисних призначень

 

Норинський ЗЗСО І-ІІІ ступенів

№ з/п Заходи Програми Відповідальні за виконання Термін виконання Орієнтовні обсяги фінансування

(тис. грн.)

Всього
Субвенція з державного бюджету Обласний  бюджет Місцевий бюджет Інші джерела  фінансування
1 2 3 4 6 5 7 8 9
  Всього:   2019-2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1 Заміна вікон на їх енергозберігаючі металево-пластикові аналоги в Норинському ЗЗСО І-ІІІ ступенів Дирекція закладу освіти, відділ з гуманітарних питань

 

2019 0,0 0,0 295000 0,0 295000
2020 0,0 0,0 0,0
Всього: 2019-2020 0,0 0,0 295000   295000
2 Придбання та заміна дверей в Норинському ЗЗСО І-ІІІ ступенів Дирекція закладу освіти 2019 0,0 0,0   65000 65000
2020 0,0 0,0      
Всього 2019-2020 0,0 0,0   65000 65000
3 Реконструкція електромережі по класах Норинського ЗЗСО І-ІІІ ступенів Дирекція закладу освіти, відділ з гуманітарних питань

 

2019 0,0 0,0 270000   270000
2020 0,0 0,0      
Всього 2019-2020 0,0 0,0 270000   270000
4. Поповнення інструментів та обладнання для шкільної майстерні Норинського ЗЗСО І-ІІІ ступенів Дирекція закладу освіти 2019 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 20000 20000
2020 0,0 0,0      
Всього: 2019-2020 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 20000 20000
5 Придбання спортивного інвентарю Норинського ЗЗСО І-ІІІ ступенів Дирекція закладу освіти

 

2019 0,0 0,0 40000   40000
2020 0,0 0,0      
Всього:

 

2019-2020 0,0 0,0 40000   40000
6.

 

Придбання шкільних класних дошок в Норинський ЗЗСО І-ІІІ ступенів Дирекція закладу освіти

 

2019 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень   В межах кошторисних призначень
2020 0,0 0,0      
Всього: 2019-2020 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень   В межах кошторисних призначень
7 Придбання віконних жалюзей для Норинського ЗЗСО І-ІІІ ступенів Дирекція закладу освіти

 

2019 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень   В межах кошторисних призначень
2020 0,0 0,0      
Всього: 2019-2020 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень   В межах кошторисних призначень
8 Обладнання приміщення ЗЗСО системами протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5.-56:2014 «Системи протипожежного захисту» Дирекція закладу освіти

 

 

2019 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень   В межах кошторисних призначень
2020 0,0 0,0      
Всього: 2019-2020 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень   В межах кошторисних призначень

 

Шоломківський ЗЗСО І-ІІІ ступенів

№ з/п Заходи Програми Відповідальні за виконання Термін виконання Орієнтовні обсяги фінансування

(тис. грн.)

Всього
Субвенція з державного бюджету Обласний  бюджет Місцевий бюджет Інші джерела  фінансування
1 2 3 4 6 5 7 8 9
  Всього:   2019-2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1 Заміна вікон на їх енергозберігаючі металево-пластикові аналоги в Шоломківському ЗЗСО І-ІІІ ступенів Дирекція закладу освіти, відділ з гуманітарних питань

 

2019 200000 0,0 0,0 200000
2020 0,0 0,0 0,0
Всього: 2019-2020 200000 0,0 200000   200000
2 Капітальний ремонт даху Шоломківського ЗЗСО І-ІІІ ступенів Дирекція закладу освіти 2019 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень   В межах кошторисних призначень
2020 0,0 0,0      
Всього 2019-2020 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень   В межах кошторисних призначень
3 Поточний ремонт даху котельні Шоломківського ЗЗСО І-ІІІ ступенів Дирекція закладу освіти, відділ з гуманітарних питань

 

2019 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень   В межах кошторисних призначень
2020 0,0 0,0      
Всього 2019-2020 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень   В межах кошторисних призначень
4. Поповнення інструментів та обладнання для шкільної майстерні Шоломківського ЗЗСО І-ІІІ ступенів Дирекція закладу освіти 2019 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень   В межах кошторисних призначень
2020 0,0 0,0      
Всього: 2019-2020 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень   В межах кошторисних призначень
5 Придбання спортивного інвентарю для Шоломківського ЗЗСО І-ІІІ ступенів Дирекція закладу освіти

 

2019 0,0 0,0 40000   40000
2020 0,0 0,0      
Всього: 2019-2020 0,0 0,0 40000   40000
6.

 

Ремонт огорожі Шоломківського ЗЗСО І-ІІІ ступенів Дирекція закладу освіти

 

2019 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 20000 В межах кошторисних призначень
2020 0,0 0,0      
Всього: 2019-2020 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 20000 В межах кошторисних призначень
7 Придбання віконних жалюзей для Шоломківського ЗЗСО І-ІІІ ступенів Дирекція закладу освіти

 

2019 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень   В межах кошторисних призначень
2020 0,0 0,0      
Всього: 2019-2020 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень   В межах кошторисних призначень
8 Обладнання приміщення ЗЗСО системами протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5.-56:2014 «Системи протипожежного захисту» Дирекція закладу освіти

 

 

2019 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень   В межах кошторисних призначень
2020 0,0 0,0      
Всього: 2019-2020 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень   В межах кошторисних призначень

 

Овруцький ЗЗСО І-ІІІ ступенів №3

1Реконструкція спортивного майданчика Овруцького ЗЗСО І-ІІІ ступенів №3  2Встановлення відео спостереження в початковому корпусі  Овруцькому ЗЗСО І-ІІІ ступенів №33Поточний ремонт системи водопостачання та каналізації Овруцького ЗСО І-ІІІ ступенів №37Поповнення матеріально-технічної бази Овруцького ЗЗСО І-ІІІ ступенів №3 (комп’ютерний комплекс 2 шт. (12+1 та 15+1), комплект меблів та інтерактивні комплекси для облаштування кабінетів хімії, фізики, біології, лінгафонно-тестова система з комп’ютером на 16 учнів, крісла для актової зали -70 шт., класна дошка магнітна – 5 шт.)

№ з/п Заходи Програми Відповідальні за виконання Термін виконання Орієнтовні обсяги фінансування

(тис. грн.)

Всього
Субвенція з державного бюджету Обласний  бюджет Місцевий бюджет Інші джерела  фінансування
1 2 3 4 6 5 7 8 9
  Всього:   2019-2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1 Капітальний ремонт (термосанація) приміщень Овруцького ЗЗСО І-ІІІ ступенів №3 Дирекція закладу освіти, відділ з гуманітарних питань

 

2019 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 5800,00 200,000 6000,00
Всього: 2019-2020 0,0 5800,0 200,000   6000,000
2 Обладнання приміщення медіатеки в Овруцькому ЗЗСО І-ІІІ ступенів №3 Дирекція закладу освіти 2019 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень   В межах кошторисних призначень
2020 0,0 0,0      
Всього 2019-2020 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень   В межах кошторисних призначень
3 Поточний ремонт тепломережі Овруцького ЗЗСО І-ІІІ ступенів №3 Дирекція закладу освіти, відділ з гуманітарних питань

 

2019 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень   В межах кошторисних призначень
2020 0,0 0,0      
Всього 2019-2020 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень   В межах кошторисних призначень
4. Заміна електропроводки в Овруцькому закладі загальної середньої освіти №3 Дирекція закладу освіти 2019 0,0 0,0 250000   250000
2020 0,0 0,0      
Всього: 2019-2020 0,0 0,0 250000   250000
5 Виготовлення проектно-кошторисної документації та капітальний ремонт покрівлі Овруцького ЗЗСО І-ІІІ ступенів №3 Дирекція закладу освіти

 

2019 0,0 0,0 40000   40000
2020 0,0 0,0 260000   260000
Всього: 2019-2020 0,0 0,0 300000   300000
6.

 

Капітальний ремонт підвального приміщення Овруцького ЗЗСО І-ІІІ ступенів №3 з переоблаштуванням під майстерню та кабінет предмету «Захист Вітчизни» Дирекція закладу освіти

 

2019 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 20000 В межах кошторисних призначень
2020 0,0 0,0      
Всього: 2019-2020 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 20000 В межах кошторисних призначень
7 Ремонт спортзалу Овруцького ЗЗСО І-ІІІ ступенів №3 (заміна підлоги – 155 м2, стелі – 154 м2, дверних блоків – 4 шт., ремонт стін – 296 м2. Дирекція закладу освіти

 

2019 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень   В межах кошторисних призначень
2020 0,0 0,0      
Всього: 2019-2020 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень   В межах кошторисних призначень
8

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

11

 

 

 

12

Обладнання приміщення ЗЗСО системами протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5.-56:2014 «Системи протипожежного захисту» Дирекція закладу освіти

 

 

2019 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень   В межах кошторисних призначень
2020 0,0 0,0      
Всього: 2019-2020 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень   В межах кошторисних призначень
Дирекція закладу освіти, відділ з гуманітарних питань

 

2019 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень   В межах кошторисних призначень
2020 0,0        
Всього:

 

2019-2020 0,0   В межах кошторисних призначень   В межах кошторисних призначень
Дирекція закладу освіти 2019 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень В межах кошторисних призначень
2020 0,0 0,0    
Всього 2019-2020 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень В межах кошторисних призначень
Дирекція закладу освіти, відділ з гуманітарних питань

 

2019 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень В межах кошторисних призначень
2020 0,0 0,0
Всього 2019-2020 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень В межах кошторисних призначень
Дирекція закладу освіти

 

2019 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень В межах кошторисних призначень
2020 0,0 0,0
Всього: 2019-2020 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень В межах кошторисних призначень

 

ОЗО «Овруцька гімназія ім.А.Малишка»

№ з/п Заходи Програми Відповідальні за виконання Термін виконання Орієнтовні обсяги фінансування

(тис. грн.)

Всього
Субвенція з державного бюджету Обласний  бюджет Місцевий бюджет Інші джерела  фінансування
1 2 3 4 6 5 7 8 9
  Всього:   2019-2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1 Заміна вікон на їх енергозберігаючі металево-пластикові аналоги в ОЗО «Овруцька гімназія ім.А.Малишка» Дирекція закладу освіти, відділ з гуманітарних питань

 

2019 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0 В межах кошторисних призначень
2020 0,0 0,0    
Всього: 2019-2020 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень   В межах кошторисних призначень
2 Капітальний ремонт ремонт внутрішніх туалетів в ОЗО «Овруцька гімназія ім.А.Малишка» Дирекція закладу освіти 2019 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень   В межах кошторисних призначень
2020 0,0 0,0      
Всього 2019-2020 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень   В межах кошторисних призначень
3 Реконструкція ІІ поверху приміщення ОЗО «Овруцька гімназія ім.А.Малишка» (ліквідація дерев»яних панелей та ремонт сходів) Дирекція закладу освіти, відділ з гуманітарних питань

 

2019 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень   В межах кошторисних призначень
2020 0,0 0,0      
Всього 2019-2020 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень   В межах кошторисних призначень
4. Облаштування медіатеки в ОЗО «Овруцька гімназія ім.А.Малишка» Дирекція закладу освіти 2019 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень   В межах кошторисних призначень
2020 0,0 0,0      
Всього: 2019-2020 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень   В межах кошторисних призначень
5 Придбання спортивного інвентарю для ОЗО «Овруцька гімназія ім.А.Малишка» та Невгодівської філії «ЗЗСО І-ІІ ступенів» ОЗО «Овруцька гімназія ім.А.Малишка» Дирекція закладу освіти

 

2019 0,0 0,0 40000   40000
2020 0,0 0,0      
Всього: 2019-2020 0,0 0,0 40000   40000
6.

 

Придбання сучасних мікроскопів для кабінету біології ОЗО «Овруцька гімназія ім.А.Малишка» Дирекція закладу освіти

 

2019 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень   В межах кошторисних призначень
2020 0,0 0,0      
Всього: 2019-2020 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень   В межах кошторисних призначень
7 Обладнання приміщень ОЗО «Овруцька гімназія ім.А.Малишка» та Невгодівської філії «ЗЗСО І-ІІ ступенів» ОЗО «Овруцька гімназія ім.А.Малишка»системами протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5.-56:2014 «Системи протипожежного захисту» Дирекція закладу освіти

 

 

2019 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень   В межах кошторисних призначень
2020 0,0 0,0      
Всього: 2019-2020 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень   В межах кошторисних призначень
8.

 

Заміна віконних блоків на енергозберігаючі в ОЗО «Овруцька гімназія ім.А.Малишка»

 

Дирекція закладу освіти

 

2019 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень В межах кошторисних призначень
2020 0,0 0,0
Всього: 2019-2020 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень В межах кошторисних призначень

Кирданівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів

№ з/п Заходи Програми Відповідальні за виконання Термін виконання Орієнтовні обсяги фінансування

(тис. грн.)

Всього
Субвенція з державного бюджету Обласний  бюджет Місцевий бюджет Інші джерела  фінансування
1 2 3 4 6 5 7 8 9
  Всього:   2019-2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1 Заміна вікон на їх енергозберігаючі металево-пластикові аналоги в Кирданівському ЗЗСО І-ІІІ ступенів (50 шт.) Дирекція закладу освіти, відділ з гуманітарних питань

 

2019 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0 В межах кошторисних призначень
2020 0,0 0,0    
Всього: 2019-2020 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень   В межах кошторисних призначень
2 Заміна вхідних дверей в Кирданівському ЗЗСО І-ІІІ ступенів (10 шт.)

 

Дирекція закладу освіти 2019 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень   В межах кошторисних призначень
2020 0,0 0,0      
Всього 2019-2020 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень   В межах кошторисних призначень
3 Побудова спортивного майданчика зі штучним зі штучним Дирекція закладу освіти, відділ з гуманітарних питань

 

2019 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень   В межах кошторисних призначень
2020 0,0 0,0      
Всього 2019-2020 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень   В межах кошторисних призначень
4. Заміна електричного освітлення в спортивному залі Кирданівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів Дирекція закладу освіти 2019 0,0 0,0 40000   40000
2020 0,0 0,0      
Всього:

 

 

2019-2020 0,0 0,0 40000   40000
5 Виготовлення проектно-кошторисної документації та капітальний ремонт (термосанація) Кирданівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів Дирекція закладу освіти, відділ з гуманітарних питань

 

2019 0,0 0,0      
2020 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень   В межах кошторисних призначень
Всього: 2019-2020 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень   В межах кошторисних призначень

 

Піщаницький ЗЗСО І-ІІ ступенів

4.Поточний ремонт порогів та фундаменту (цоколь) піщаницького ЗЗСО І-ІІ ступенів4.Придбання мотокоси та бензопили

№ з/п Заходи Програми Відповідальні за виконання Термін виконання Орієнтовні обсяги фінансування

(тис. грн.)

Всього
Субвенція з державного бюджету Обласний  бюджет Місцевий бюджет Інші джерела  фінансування
1 2 3 4 6 5 7 8 9
  Всього:   2019-2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1 Заміна вікон на їх енергозберігаючі металево-пластикові аналоги в Піщаницькому ЗЗСО І-ІІ ступенів (33 шт.) Дирекція закладу освіти, відділ з гуманітарних питань

 

2019 0,0 200,000 0,0 200,000
2020 0,0 0,0    
Всього: 2019-2020 0,0 0,0 200,000   200,000
2 Заміна вхідних дверей в Піщаницькому ЗЗСО І-ІІ ступенів (2 шт.)

 

Дирекція закладу освіти 2019 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень   В межах кошторисних призначень
2020 0,0 0,0      
Всього 2019-2020 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень   В межах кошторисних призначень
3 Заміна електрообладнання їдальні (електроплита, жарофа шафа)

 

Дирекція закладу освіти, 2019 0,0 0,0 30,000 30,000
2020 0,0 0,0      
Всього 2019-2020 0,0 0,0   30,000 30,000
4. Придбання комп»ютерної техніки (монітори, принтери) Дирекція закладу освіти 2019 60,000 0,0   60,000
2020 0,0 0,0      
Всього:

 

 

2019-2020 60,000 0,0     60,000
5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

Обладнання приміщення ЗЗСО системами протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5.-56:2014 «Системи протипожежного захисту» Дирекція закладу освіти, відділ з гуманітарних питань

 

2019 0,0 0,0      
2020 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень   В межах кошторисних призначень
Всього: 2019-2020 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень   В межах кошторисних призначень
Дирекція закладу освіти 2019 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень   В межах кошторисних призначень
2020 0,0 0,0      
Всього: 2019-2020 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень   В межах кошторисних призначень
Дирекція закладу освіти 2019 60,000 0,0 20,000   20,000
2020 0,0 0,0      
Всього: 2019-2020 60,000 0,0 20,000   20,000

 

ОЗО «Овруцький ЗЗСО І-ІІІ ступенів №1»

№ з/п Заходи Програми Відповідальні за виконання Термін виконання Орієнтовні обсяги фінансування

(тис. грн.)

Всього
Субвенція з державного бюджету Обласний  бюджет Місцевий бюджет Інші джерела  фінансування
1 2 3 4 6 5 7 8 9
  Всього:   2019-2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1 Капітальний ремонт (термосанація) ОЗО «Овруцький ЗЗСО І-ІІІ ступенів №1» Дирекція закладу освіти, відділ з гуманітарних питань

 

2019 18000,00 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0 18000,00
2020 0,0 0,0    
Всього: 2019-2020 18000,00 0,0 В межах кошторисних призначень   18000,00
2 Капітальний ремонт їдальні ОЗО «Овруцький ЗЗСО І-ІІІ ступенів №1» Дирекція закладу освіти 2019 0,0 0,0 159,672   159,672
2020 0,0 0,0      
Всього 2019-2020 0,0 0,0 159,672   159,672
3 Поточний ремонт системи опалення, водопостачання, каналізації та електричних мереж ОЗО «Овруцький ЗЗСО І-ІІІ ступенів №1», Гошівської та Черепинської філій «ЗЗСО І-ІІ ступенів» ОЗО «Овруцький ЗЗСО І-ІІІ ступенів №1» (на виконання припису ДСНС) Дирекція закладу освіти, відділ з гуманітарних питань

 

2019 0,0    
2020 0,0 0,0 150,00   150,00
Всього 2019-2020 0,0 0,0 150,00   150,00
4. Капітальний ремонт (оздоблення стін коридорів) приміщення навчального корпусу №3 (початкові класи) ОЗО «Овруцький ЗЗСО І-ІІІ ступенів №1» Дирекція закладу освіти 2019 0,0 300,00   300,00
2020 0,0 0,0      
Всього: 2019-2020 0,0 300,00     300,00
5 Капітальний ремонт (модернізація) інфраструктури ОЗО «Овруцький ЗЗСО І-ІІІ ступенів №1» Дирекція закладу освіти

 

2019 0,00 0,0     500,00
2020 500,00 0,0      
Всього: 2019-2020 500,00 0,0     500,00
6.

 

Поточний ремонт спортивної зали Гошівської філії «ЗЗСО І-ІІ ступенів» ОЗО «Овруцький ЗЗСО І-ІІІ ступенів №1» Дирекція закладу освіти

 

2019 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень   В межах кошторисних призначень
2020 0,0 0,0      
Всього: 2019-2020 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень   В межах кошторисних призначень
7 Обладнання приміщень Гошівської та Черепинської філії «ЗЗСО І-ІІ ступенів» ОЗО «Овруцький ЗЗСО І-ІІІ ступенів №1»системами протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5.-56:2014 «Системи протипожежного захисту» Дирекція закладу освіти

 

 

2019 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень   В межах кошторисних призначень
2020 0,0 0,0      
Всього: 2019-2020 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень   В межах кошторисних призначень
8.

 

Заміна віконних блоків на енергозберігаючі в Гошівській та Черепинській філії «ЗЗСО І-ІІ ступенів» ОЗО «Овруцький ЗЗСО І-ІІІ ступенів №1»

 

Дирекція закладу освіти

 

2019 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень В межах кошторисних призначень
2020 0,0 0,0
Всього: 2019-2020 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень В межах кошторисних призначень

ОЗО «Овруцький ЗЗСО І-ІІІ ступенів №4»

№ з/п Заходи Програми Відповідальні за виконання Термін виконання Орієнтовні обсяги фінансування

(тис. грн.)

Всього
Субвенція з державного бюджету Обласний  бюджет Місцевий бюджет Інші джерела  фінансування
1 2 3 4 6 5 7 8 9
  Всього:   2019-2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1 Виготовлення проектно-кошторисної документації та капітальний ремонт (термосанація) ОЗО «Овруцький ЗЗСО І-ІІІ ступенів №4» Дирекція закладу освіти, відділ з гуманітарних питань

 

2019 0,0 190,00 0,0 190,00
2020 9000,0 0,0   9000,00
Всього: 2019-2020 9000,00 0,0 190,00   9190,00
2 Продовження ремонту внутрішніх санвузлів в ОЗО «Овруцький ЗЗСО І-ІІІ ступенів №4» Дирекція закладу освіти 2019 0,0 0,0 195,00   195,00
2020 0,0 0,0      
Всього 2019-2020 0,0 0,0 195,00   195,00
3 Заміна огорожі по Раківщинській філії «ЗЗСО І-ІІ ступенів» та початкових класах ОЗО «Овруцький ЗЗСО І-ІІІ ступенів №4» Дирекція закладу освіти, відділ з гуманітарних питань

 

2019 0,0    
2020 0,0 0,0 70,00   70,00
Всього 2019-2020 0,0 0,0 70,00   70,00
4. Придбання наочних посібників, реактивів для кабінетів фізики, хімії ОЗО «Овруцький ЗЗСО І-ІІІ ступенів №4» Дирекція закладу освіти 2019 0,0   В межах кошторисних призначень   В межах кошторисних призначень
2020 0,0        
Всього:

 

 

 

2019-2020 0,0   В межах кошторисних призначень   В межах кошторисних призначень
5 Ремонт відмостки та придбання відливів для Великочернігівської філії «ЗЗСО І-ІІІ ступенів» ОЗО «Овруцький ЗЗСО І-ІІІ ступенів №4» Дирекція закладу освіти

 

2019 0,00 0,0   40,00 40,00
2020   0,0      
Всього: 2019-2020   0,0   40,00 40,00
6.

 

Облаштування трубчастого колодязя для Раківщинської філії «ЗЗСО І-ІІ ступенів» ОЗО «Овруцький ЗЗСО І-ІІІ ступенів №4» Дирекція закладу освіти

 

2019 0,0 0,0 180,00   180,00
2020 0,0 0,0      
Всього: 2019-2020 0,0 0,0 180,00   180,00
7 Обладнання приміщень ОЗО «Овруцький ЗЗСО І-ІІІ ступенів №4», Великочернігівської та Раківщинської філії «ЗЗСО І-ІІ ступенів» ОЗО «Овруцький ЗЗСО І-ІІІ ступенів №4»системами протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5.-56:2014 «Системи протипожежного захисту» Дирекція закладу освіти

 

 

2019 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень   В межах кошторисних призначень
2020 0,0 0,0      
Всього: 2019-2020 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень   В межах кошторисних призначень
8.

 

Заміна віконних блоків на енергозберігаючі в ОЗО «Овруцький ЗЗСО І-ІІІ ступенів №4» Дирекція закладу освіти

 

2019 0,0 0,0 300,00   300,00
2020 0,0 0,0      
Всього: 2019-2020 0,0 0,0 300,00   300,00

 

ОЗО «Покалівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів»

№ з/п Заходи Програми Відповідальні за виконання Термін виконання Орієнтовні обсяги фінансування

(тис. грн.)

Всього
Субвенція з державного бюджету Обласний  бюджет Місцевий бюджет Інші джерела  фінансування
1 2 3 4 6 5 7 8 9
  Всього:   2019-2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1 Поточний ремонт внутрішніх санвузлів в ОЗО «Покалівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів» Дирекція закладу освіти, відділ з гуманітарних питань

 

2019 0,0 190,00 0,0 190,00
2020 0,0 0,0   0,00
Всього: 2019-2020 0,00 0,0 190,00   190,00
2 Поточний ремонт системи опалення в ОЗО «Покалівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів» Дирекція закладу освіти 2019 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень   В межах кошторисних призначень
2020 0,0 0,0      
Всього 2019-2020 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень   В межах кошторисних призначень
3 Заміна вікон на енергозберігаючі в ОЗО «Покалівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів» (5 шт.) Дирекція закладу освіти, відділ з гуманітарних питань

 

2019 0,0   30,00   30,00
2020 0,0 0,0      
Всього 2019-2020 0,0 0,0 30,00   30,00
4. Будівництво еко-класу «Острівок щастя» в ОЗО «Покалівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів» Дирекція закладу освіти 2019 0,0   В межах кошторисних призначень   В межах кошторисних призначень
2020 0,0        
Всього: 2019-2020 0,0   В межах кошторисних призначень   В межах кошторисних призначень
5 Заміна підривних клапанів та короба димохідної труби в шкільній котельні ОЗО «Покалівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів» Дирекція закладу освіти

 

2019 0,00 0,0 В межах кошторисних призначень   В межах кошторисних призначень
2020   0,0      
Всього: 2019-2020   0,0 В межах кошторисних призначень   В межах кошторисних призначень
6 Обладнання приміщень ОЗО «Покалівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів», та Хлуплянської філії «ЗЗСО І-ІІ ступенів» ОЗО «Покалівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів», системами протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5.-56:2014 «Системи протипожежного захисту» Дирекція закладу освіти

 

 

2019 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень   В межах кошторисних призначень
2020 0,0 0,0      
Всього: 2019-2020 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень   В межах кошторисних призначень

 

1.3. ПОЗАШКІЛЬНА ОСВІТА

Центр дитячої та юнацької творчості

Створення молодіжного центру в ЦДЮТ

№ з/п Заходи Програми Відповідальні за виконання Термін виконання Орієнтовні обсяги фінансування

(тис. грн.)

Всього
Субвенція з державного бюджету Обласний бюджет Місцевий бюджет Інші джерела  фінансування
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Забезпечити дітей, які проживають у сільській місцевості, безкоштовним проїздом до Центру дитячої та юнацької творчості Дирекція закладу позашкільної освіти 2019 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0 В межах кошторисних призначень
2020 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0 В межах кошторисних призначень
Всього 2019-2020 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0 В межах кошторисних призначень
2

 

Розширення мережі гуртків з передбаченням розширення профільності гуртків патріотичного, науково-дослідницького, туристсько-краєзнавчого, фізкультурно-оздоровчого, еколого-натуралістичного, технічного напрямів Дирекція закладу позашкільної освіти

Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради

2019 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0 В межах кошторисних призначень
2020 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0 В межах кошторисних призначень
Всього 2019-2020 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0 В межах кошторисних призначень
3 Забезпечити проведення:

– семінарів-практикумів для працівників позашкільних закладів освіти;

Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради 2019 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0 В межах кошторисних призначень
2020 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0 В межах кошторисних призначень
Всього 2019-2020 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0 В межах кошторисних призначень
4 Виготовлення КПД:

термосанацію приміщення ЦДЮТ та підвального приміщення;

встановлення сонячних батарей;

заміна системи опалення

Дирекція закладу позашкільної освіти

Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради

2019 0,0 0,0 200,00 0,0 200,00
2020 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0 В межах кошторисних призначень
Всього 2019-2020 0,0 0,0 200,00 0,0 200,00
5 Поточний внутрішній ремонт приміщення ЦДЮТ Дирекція закладу позашкільної освіти

 

2019     В межах кошторисних призначень 0,0 В межах кошторисних призначень
Всього: 2020      
2019-2020     В межах кошторисних призначень 0,0 В межах кошторисних призначень
6 Створення центру розвитку дитини (Центр дитячої та юнацької творчості) Дирекція закладу позашкільної освіти

Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради

2019 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0 В межах кошторисних призначень
2020 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0 В межах кошторисних призначень
Всього 2019-2020 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0 В межах кошторисних призначень
7 Забезпечити участь дитячих колективів художньої самодіяльності у творчих заходах та фестивалях мистецтв Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради 2019 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0 В межах кошторисних призначень
2020 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0 В межах кошторисних призначень
Всього   2019-2020 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0 В межах кошторисних призначень
8 Заміна системи водопостачання та водовідведення ЦДЮТ Дирекція закладу позашкільної освіти

Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради

2019 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0 В межах кошторисних призначень
2020 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0 В межах кошторисних призначень
Всього

 

  2019-2020 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0 В межах кошторисних призначень
9 Повна заміна електромережі ЦДЮТ Дирекція закладу позашкільної освіти

 

2019 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0 В межах кошторисних призначень
2020 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0 В межах кошторисних призначень
Всього

 

 

  2019-2020 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0 В межах кошторисних призначень
10 Обладнання приміщень ЗЗСО системами протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5.-56:2014 «Системи протипожежного захисту» Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради 2019 В межах кошторисних призначень 0,0 В межах кошторисних призначень
2020 В межах кошторисних призначень 0,0 В межах кошторисних призначень
Всього   2019-2020
11 Міжнародне співробітництво з питань позашкільної освіти Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради 2019 0,0 0,0 0,0 0,0
    2020 0,0 0,0 0,0 0,0
Всього   2019-2020 0,0 0,0 0,0 0,0
Дирекція закладу позашкільної освіти

Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради

2019 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0 В межах кошторисних призначень
2020 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0 В межах кошторисних призначень
Всього

 

2019-2020 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0 В межах кошторисних призначень

 

Мала академія народних мистецтв та ремесел

№ з/п Заходи Програми Відповідальні за виконання Термін виконання Орієнтовні обсяги фінансування

(тис. грн.)

Всього
Субвенція з державного бюджету Обласний бюджет Місцевий бюджет Інші джерела  фінансування
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Забезпечити дітей, які проживають у сільській місцевості, безкоштовним проїздом до Малої академії народних мистецтв та ремесел Дирекція закладу позашкільної освіти 2019 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0 В межах кошторисних призначень
2020 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0 В межах кошторисних призначень
Всього 2019-2020 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0 В межах кошторисних призначень
3 Забезпечити проведення:

– семінарів-практикумів для працівників позашкільних закладів освіти;

Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради 2019 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0 В межах кошторисних призначень
2020 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0 В межах кошторисних призначень
Всього 2019-2020 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0 В межах кошторисних призначень
4 Капітальний ремонт покрівлі та облаштування фасаду будинку Цалка (Мала академія народних мистецтв та ремесел) Дирекція закладу позашкільної освіти

Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради

2019 0,0 0,0 200,00 0,0 200,00
2020 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0 В межах кошторисних призначень
Всього 2019-2020 0,0 0,0 200,00 0,0 200,00
5 Завершення ремонтних робіт та відкриття музею на базі Малої академії народних мистецтв та ремесел Дирекція закладу позашкільної освіти

 

2019     В межах кошторисних призначень 0,0 В межах кошторисних призначень
Всього: 2020      
2019-2020     В межах кошторисних призначень 0,0 В межах кошторисних призначень
Всього

 

 

  2019-2020 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0 В межах кошторисних призначень
6 Обладнання приміщень ЗПО системами протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5.-56:2014 «Системи протипожежного захисту» Дирекція закладу позашкільної освіти

Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради

2019 В межах кошторисних призначень 0,0 В межах кошторисних призначень
2020 В межах кошторисних призначень 0,0 В межах кошторисних призначень
Всього   2019-2020
7 Міжнародне співробітництво з питань позашкільної освіти Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради 2019 0,0 0,0 0,0 0,0
    2020 0,0 0,0 0,0 0,0
Всього   2019-2020 0,0 0,0 0,0 0,0

 

Острівський міжшкільний навчально-виробничий комбінат

№ з/п Заходи Програми Відповідальні за виконання Термін виконання Орієнтовні обсяги фінансування

(тис. грн.)

Всього
Субвенція з державного бюджету Обласний бюджет Місцевий бюджет Інші джерела  фінансування
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Забезпечити дітей, які проживають у сільській місцевості, безкоштовним проїздом до Острівського МНВК Дирекція МНВК 2019 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0 В межах кошторисних призначень
2020 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0 В межах кошторисних призначень
Всього 2019-2020 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0 В межах кошторисних призначень
2

 

Заміна віконних блоків на енергозберігаючі (21 шт.) в МНВК Дирекція закладу

Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради

2019 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0 В межах кошторисних призначень
2020 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0 В межах кошторисних призначень
Всього 2019-2020 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0 В межах кошторисних призначень
3 Заміна дверних блоків МНВК (1 шт.) Дирекція закладу

 

2019 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0 В межах кошторисних призначень
2020 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0 В межах кошторисних призначень
Всього 2019-2020 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0 В межах кошторисних призначень
4 Придбання для ремонту автотранспорту МНВК (водяний насос – 2 шт., фільтри масляні – 5 шт., вижим ний підшипник – 2 шт., наконечники рульових тяг, свічки запалення – 34 шт., автошини -8 шт, фарба для автомобілів. Дирекція закладу

Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради

2019 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0 В межах кошторисних призначень
2020 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0 В межах кошторисних призначень
Всього 2019-2020 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0 В межах кошторисних призначень
5 Поточний косметичний ремонт приміщення Острівського МНВК Дирекція закладу позашкільної освіти

 

2019     В межах кошторисних призначень 0,0 В межах кошторисних призначень
Всього: 2020      
2019-2020     В межах кошторисних призначень 0,0 В межах кошторисних призначень
6 Обладнання приміщень МНВК системами протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5.-56:2014 «Системи протипожежного захисту» Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради 2019 В межах кошторисних призначень 0,0 В межах кошторисних призначень
2020 В межах кошторисних призначень 0,0 В межах кошторисних призначень
Всього   2019-2020

 

Дитяча музична школа

№ з/п Заходи Програми Відповідальні за виконання Термін виконання Орієнтовні обсяги фінансування

(тис. грн.)

Всього
Субвенція з державного бюджету Обласний бюджет Місцевий бюджет Інші джерела  фінансування
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Забезпечити дітей, які проживають у сільській місцевості, безкоштовним проїздом до ДМШ Дирекція ДМШ 2019 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0 В межах кошторисних призначень
2020 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0 В межах кошторисних призначень
Всього 2019-2020 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0 В межах кошторисних призначень
2

 

Виготовлення ПКД, проведення

тендерних процедур та визначення генпідрядника робіт, добудова приміщення та санвузла і термосанація ( (утеплення фасаду) ДМШ

 

Дирекція закладу

Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради

2019 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0 В межах кошторисних призначень
2020 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0 В межах кошторисних призначень
Всього 2019-2020 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0 В межах кошторисних призначень
3 Поточний внутрішній ремонт приміщення ДМШ (зменшення висоти стелі, заміна підлоги, облицювання внутрішніх стін, заміна електромережі) Дирекція закладу

 

2019 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0 В межах кошторисних призначень
2020 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0 В межах кошторисних призначень
Всього 2019-2020 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0 В межах кошторисних призначень
4 Заміна вихідного навісу ДМШ Дирекція закладу

Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради

2019 0,0 0,0 200,00 0,0 200,00
2020 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0 В межах кошторисних призначень
Всього 2019-2020 0,0 0,0 200,00 0,0 200,00
5 Поточний косметичний ремонт приміщення Острівського МНВК Дирекція закладу позашкільної освіти

 

2019     В межах кошторисних призначень 0,0 В межах кошторисних призначень
Всього: 2020      
2019-2020     В межах кошторисних призначень 0,0 В межах кошторисних призначень
6 Обладнання приміщень МНВК системами протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5.-56:2014 «Системи протипожежного захисту» Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради 2019 В межах кошторисних призначень 0,0 В межах кошторисних призначень
2020 В межах кошторисних призначень 0,0 В межах кошторисних призначень
Всього   2019-2020

 

Дитяча художня школа

№ з/п Заходи Програми Відповідальні за виконання Термін виконання Орієнтовні обсяги фінансування

(тис. грн.)

Всього
Субвенція з державного бюджету Обласний бюджет Місцевий бюджет Інші джерела  фінансування
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Забезпечити дітей, які проживають у сільській місцевості, безкоштовним проїздом до ДХШ Дирекція ДХШ 2019 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0 В межах кошторисних призначень
2020 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0 В межах кошторисних призначень
Всього 2019-2020 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0 В межах кошторисних призначень
2 Поточний внутрішній ремонт приміщення ДХШ (лакування підлоги, фарбування панелей стін тощо) Дирекція закладу

 

2019 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0 В межах кошторисних призначень
2020 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0 В межах кошторисних призначень
Всього 2019-2020 0,0 0,0 В межах кошторисних призначень 0,0 В межах кошторисних призначень
3 Обладнання приміщення ДХШ системами протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5.-56:2014 «Системи протипожежного захисту» Дирекція закладу

Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради

2019 В межах кошторисних призначень 0,0 В межах кошторисних призначень
2020 В межах кошторисних призначень 0,0 В межах кошторисних призначень
Всього   2019-2020 В межах кошторисних призначень 0,0 В межах кошторисних призначень

 

Розділ 2. КУЛЬТУРА, МИСТЕЦТВО І ТУРИЗМ

Аналіз динаміки та головні тенденції розвитку сфери діяльності

У сучасному світі культура перетворюється на ключовий елемент суспільного, гуманітарного розвитку. Завдяки їй члени суспільства мають змогу реалізувати свій творчий потенціал, долучитись до духовного й художнього багатства світової цивілізації, зберігати і збагачувати власну історико-культурну спадщину у всьому її різноманітті.

Протягом останньго року в Овруцькій територіальній громаді проведено значну роботу по різних напрямках розвитку галузі культури.

Мережа закладів культури регіону складається з 45 установ: 29 сільських клубних закладів, районний будинок культури, 10 сільських бібліотек, 2 районні бібліотеки, музей та 2 школи естетичного виховання.

Для покращення матеріально-технічної бази провідних народних аматорських колективів, які є активними учасниками обласних та Всеукраїнських заходів, нагальною потребою є придбання костюмів, взуття, комплектів музичних інструментів.

Визначити реальний стан існування, збереження та використання пам’яток культурної спадщини можливо за умови складання облікової документації (паспорти, акти технічного стану) на пам’ятки історії, що розташовані на території Овруцької міської ради.

Через обмеженість фінансування туризм на Овруччині недостатньо ефективно розвивається. Одним із шляхів вирішення проблемних питань в туристичній галузі є розроблення туристичних маршрутів на території ОТГ, проведення консультацій, семінарів, круглих столів з питань розвитку зеленого туризму.

З метою покращення умов для роботи у 2018 році, по міським та сільським закладах культури проведені поточні ремонти (фарбування підлоги, елементів фасаду, внутрішніх стін та стелі, вікон, дверей) на суму 97 тис. грн.

Часткова заміна вікон та дверей відбулася у Овруцькій ДМШ, Великофоснянському, Піщаницькому СБК, Заськівському, Черепинському, Підрудянському СК на суму 280 тис. грн.

Ремонти даху відбулися у Невгодівському, Хлуплянському, Піщаницькому СБК на суму 40 тис. грн.

Передплачено періодичні видання на суму 39 тис. грн.

Придбано музичну апаратуру для закладів культури на суму 153 тис.грн. та музичні інструменти для Овруцької ДМШ на суму 179 тис. грн..

 

Пріоритетні цілі і завдання: 

 • розбудова культурно–мистецької інфраструктури, розвиток професійного та аматорського мистецтва, збереження культурного надбання, активізація туристичної діяльності;
 • забезпечення паспортизації об’єктів культурної спадщини;
 • активізація розбудови туристичної сфери в регіоні;
 • відродження культурних і просвітницьких традицій у сільській місцевості,
 • часткове відновлення роботи опалювальних систем в приміщеннях сільських закладів культури.

Очікувані результати:

 • задоволення потреб населення в культурних послугах і товарах, істотному підвищенні якості дозвілля;
 • забезпечення повноцінного функціонування закладів культури;
 • збереження та актуалізація культурної спадщини;
 • створення конкурентноспроможного туристичного продукту.
 • залучення широких верств населення до культурно-мистецьких надбань та культурної спадщини;
 • запобігання повної руйнації будівель закладів культури на селі як попередження збільшення фінансових витрат у майбутньому.

2.Культура, мистецтво, туризм

п/п

Зміст заходу Відповідальні за виконання Строки

виконання

Прогнозні суми витрат (тис.грн)
усього у тому числі за рахунок
місцевого

бюджету

Інших

джерел

2.1.Збереження культурної спадщини, розвиток музейної справи
1 2 3 4 5 6 7
1. Виконання в повному обсязі завдань, передбачених чинним законодавством в пам’ятко-охоронній сфері Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради 2019

 

В межах кошторисних призначень В межах кошторисних призначень
2020 В межах кошторисних призначень В межах кошторисних призначень
2. Підтримка створення і видання краєзнавчої літератури по історії населених пунктів Овруччини, рекламної продукції Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради 2019

 

В межах кошторисних призначень В межах кошторисних призначень
2020 В межах кошторисних призначень В межах кошторисних призначень
3.   Сприяти проведенню ремонтів пам’яток культурної спадщини, що знаходяться на території Овруцької міської ради Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради 2019

 

В межах кошторисних призначень В межах кошторисних призначень
2020 В межах кошторисних призначень В межах кошторисних призначень
4.   Розширення музею історії Овруччини шляхом переміщення його до приміщення колишнього райвиконкому (за умови врахування інтересів учнів початкових класів та їхніх батьків ЗЗСО №3 (проект та реконструкція ЗДО №8 для створення

 

 

 

відповідних умов для навчання відповідно до сучасних вимог НУШ)

Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради 2019

 

В межах кошторисних призначень В межах кошторисних призначень
2020 В межах кошторисних призначень В межах кошторисних призначень
2.2. Художньо-естетичне виховання та освіта
1. Забезпечення доступності початкової мистецької освіти Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради 2019

 

В межах кошторисних призначень В межах кошторисних призначень
2020 В межах кошторисних призначень В межах кошторисних призначень
2. Сприяти участі учнів та викладачів в обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсах Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради 2019

 

В межах кошторисних призначень В межах кошторисних призначень
2020 В межах кошторисних призначень В межах кошторисних призначень
3. Забезпечити зміцнення,

розвиток та модернізацію

матеріально-технічної бази

Овруцької ДМШ, Овруцької ДХШ

Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради 2019

 

В межах кошторисних призначень В межах кошторисних призначень
2020 В межах кошторисних призначень В межах кошторисних призначень
4.   Сприяти системному

підвищенню кваліфікації

викладачів шкіл естетичного виховання

 

Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради 2019

 

В межах кошторисних призначень В межах кошторисних призначень
2020 В межах кошторисних призначень В межах кошторисних призначень
2.3. Розвиток бібліотечної справи
1. Популяризація сучасної української та світової літератури Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради 2019

 

В межах кошторисних призначень В межах кошторисних призначень
2020 В межах кошторисних призначень В межах кошторисних призначень
2. Впорядкування мережі бібліотечних установ ОТГ (створення централізованої бібліотечної системи) Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради 2019

 

В межах кошторисних призначень В межах кошторисних призначень
2020 В межах кошторисних призначень В межах кошторисних призначень
3. Завершення процесу створення краєзнавчого електронного каталогу Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради 2019

 

В межах кошторисних призначень В межах кошторисних призначень
2020 В межах кошторисних призначень В межах кошторисних призначень
4. Покращення передплати періодичних видань для повного задоволення інформаційних потреб населення Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради 2019

 

В межах кошторисних призначень В межах кошторисних призначень
2020 В межах кошторисних призначень В межах кошторисних призначень
5. Забезпечення участі кращих читачів громади в обласних та Всеукраїнських заходах Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради 2019

 

В межах кошторисних призначень В межах кошторисних призначень
2020 В межах кошторисних призначень В межах кошторисних призначень
6. Проведення заходів до державних свят, ювілеїв українських та зарубіжних письменників та інших знаменних дат (відзначення 100 – літнього ювілею Овруцької ЦРБ та ін) Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради 2019

 

В межах кошторисних призначень В межах кошторисних призначень
2020 В межах кошторисних призначень В межах кошторисних призначень
7. Організовувати проведення персональних виставок самодіяльних художників та майстрів декоративно­прикладного мистецтва        Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради 2019 В межах кошторисних призначень В межах кошторисних призначень
2020 В межах кошторисних призначень В межах кошторисних призначень
8.  Систематизація з подальшим виданням накопичених топонімічних матеріалів Овруцької ОТГ      Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради 2019 В межах кошторисних призначень В межах кошторисних призначень
2020 В межах кошторисних призначень В межах кошторисних призначень
9.  Створення молодіжного центру на базі Овруцької ЦРБ ім. А. Малишка       Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради 2019 В межах кошторисних призначень В межах кошторисних призначень
2020 В межах кошторисних призначень В межах кошторисних призначень
10 Облаштування сучасної районної бібліотеки для дітей в приміщенні Овруцької ЦРБ ім.А.Малишка Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради 2019 В межах кошторисних призначень В межах кошторисних призначень
2020 В межах кошторисних призначень В межах кошторисних призначень
2.4. Розвиток культурно – дозвіллєвої  діяльності
 

1.

Сприяти проведенню

фольклорно-етнографічних

експедицій селами

Овруччини

Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради 2019

 

В межах кошторисних призначень В межах кошторисних призначень
2020 В межах кошторисних призначень В межах кошторисних призначень
2. Здійснювати заходи щодо збереження та відродження традиційних свят народного календаря Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради 2019

 

В межах кошторисних призначень В межах кошторисних призначень
2020 В межах кошторисних призначень В межах кошторисних призначень
3. Сприяти відновленню, збереженню та вдосконаленню молодіжних та дитячих шоу, свят, тощо; традиційних форм культурно – дозвілєвої роботи у закладах культури ОТГ Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради 2019

 

В межах кошторисних призначень В межах кошторисних призначень
2020 В межах кошторисних призначень В межах кошторисних призначень
4. Сприяти стабільній роботі аматорських художніх  (народних) колективів ОТГ

 

Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради 2019

 

В межах кошторисних призначень В межах кошторисних призначень
2020 В межах кошторисних призначень В межах кошторисних призначень
5. Проводити роботу по залученню нових учасників до участі у творчих колективах та гуртках

 

 

 

 

 

 

 

 

Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради 2019

 

В межах кошторисних призначень В межах кошторисних призначень
2020 В межах кошторисних призначень

 

В межах кошторисних призначень
2.5. Зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури
1. Продовжити обстеження сільських закладів культури  на території громади

 

Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради 2019 В межах кошторисних призначень В межах кошторисних призначень
2020 В межах кошторисних призначень В межах кошторисних призначень
2. Проведення поточних ремонтів в сільських закладах культури Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради 2019 В межах кошторисних призначень В межах кошторисних призначень
2020 В межах кошторисних призначень В межах кошторисних призначень
3. Провести ремонт приміщення абонементу та фойє другого поверху Овруцької ЦРБ Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради

 

 

 

2019 В межах кошторисних призначень В межах кошторисних призначень
2020 В межах кошторисних призначень В межах кошторисних призначень
4. Провести  ремонт коридору та збудувати приміщення під сан-вузол Овруцької ДМШ Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради 2019 В межах кошторисних призначень В межах кошторисних призначень
2020 В межах кошторисних призначень В межах кошторисних призначень
5 Сприяти збільшенню обсягу надання платних послуг населенню, активізації роботи із залучення позабюджетних коштів, спонсорської допомоги Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради 2019

 

В межах кошторисних призначень В межах кошторисних призначень
2020 В межах кошторисних призначень В межах кошторисних призначень
6 Провести ремонт приміщення духового оркестру, УТОГ, гримерної , методкабінету РБК Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради 2019 В межах кошторисних призначень В межах кошторисних призначень
2020 В межах кошторисних призначень В межах кошторисних призначень
7 Придбання музичних інструментів та звукопідсилюючої апаратури для ВІА Овруцького РБК Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради 2019 В межах кошторисних призначень В межах кошторисних призначень
2020 В межах кошторисних призначень В межах кошторисних призначень
8 Придбання сценічних костюмів для духового оркестру РБК, ансамблю «Вручий» РБК та костюмів казкових героїв та банерів для сцени Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради 2019 В межах кошторисних призначень В межах кошторисних призначень
2020 В межах кошторисних призначень В межах кошторисних призначень
9 Поточний ремонт сільського музею с.В.Фосня Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради 2019 В межах кошторисних призначень В межах кошторисних призначень
2020 В межах кошторисних призначень В межах кошторисних призначень
2.6. Туризм

 

1. Розроблення та введення в дію туристичних маршрутів на території ОТГ Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради

 

 

 

2019

 

В межах кошторисних призначень В межах кошторисних призначень
2020 В межах кошторисних призначень В межах кошторисних призначень
2. Проведення консультацій, семінарів, круглих столів з питань розвитку зеленого туризму в регіоні Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради 2019

 

В межах кошторисних призначень В межах кошторисних призначень
2020

 

В межах кошторисних призначень В межах кошторисних призначень

 

 1. Фінансування Програми

 

Фінансове забезпечення Програми передбачається здійснювати за рахунок: коштів обласного бюджету, субвенції з державного бюджету, місцевого бюджету, інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.

Фінансування закладів та установ передбачається здійснювати з урахуванням першочергових пріоритетних потреб.

Під час виконання Програми обсяги коштів можуть бути змінені або уточнені, виходячи з реальних можливостей бюджету, доцільності та інших об’єктивних причин.

Головним розпорядником коштів є відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради.

 Механізм реалізації та контроль за виконанням Програми:

 1. Відповідальними за виконання заходів Програми є відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради.
 2. Координатором дій щодо виконання заходів є Овруцька міська рада.
 3. Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради надає інформацію про хід виконання заходів до Овруцької міської ради до 20 січня щороку.
 4. Контроль за виконанням Програми здійснює Овруцька міська рада.

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *