Оголошення про конкурс на заміщення вакантних посад

Згідно розпорядження Овруцького міського голови від 29.01.2019 року № 14-к у виконкомі Овруцької міської ради оголошено конкурси на заміщення вакантних посад начальника відділу інформаційно-аналітичної роботи та комунікацій з громадськістю, провідного спеціаліста юридичного відділу, провідного спеціаліста з питань реєстрації сектору реєстрації місця проживання ЦНАП Овруцької міської ради.

Основні вимоги до кандидатів згідно з чинним законодавством:

На посаду начальника відділу інформаційно-аналітичної роботи та комунікацій з громадськістю:

 1. Громадянство України.
 2. Повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра.
 3. Стаж роботи за фахом в державній службі або службі в органах місцевого самоврядування не менше 2-х років або стаж роботи на керівних посадах в інших сферах не менше 3 років.
 4. Досконале володіння державною мовою.
 5. Досконале володіння роботи на персональному комп’ютері; знання відповідних комп’ютерних програм (основних офісних програм); здійснення моніторингу та обробки, аналізу інформації в мережі інтернет; досвід роботи з написання статей, публікації тощо; навики роботи з виготовлення та обробки фотоматеріалів.
 6. Системні знання в області чинного законодавства, зокрема: Конституції України;законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”,”Про службу в органах місцевого самоврядування”, “Про державну службу”, “Про засади запобігання та протидії корупції”, інших законів України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування; указів і розпоряджень Президента України, постанов Верховної Ради України, постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України, інших підзаконних нормативно-правових актів; інструкції з діловодства; правил внутрішнього трудового розпорядку; правил ділового етикету; правил охорони праці та протипожежної безпеки; основних програм роботи на комп’ютері.

На посаду провідного спеціаліста юридичного відділу:

 1. Громадянство України.
 2. Повна вища юридична освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.
 3. Стаж роботи за фахом не менше 3-х років.
 4. Стаж державної служби або служби в органах місцевого самоврядування не менше 2-х років.
 5. Добре володіння державною мовою.
 6. Системні знання в області чинного законодавства, зокрема: Конституції України, служби в органах місцевого самоврядування, антикорупційного законодавства, законів України, указів Президента України, постанов Верховної Ради України, актів Кабінету Міністрів України а також інших нормативно-правових актів.
 7. Володіння навиками роботи на персональному комп’ютері, знання відповідних комп’ютерних програм.

На посаду провідного спеціаліста з питань реєстрації сектору реєстрації місця проживання ЦНАП Овруцької міської ради

 1. Громадянство України.
 2. Повна вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра.
 3. Стаж роботи не менше 3-х років.
 4. Добре володіння державною мовою.
 5. Системні знання в області чинного законодавства, зокрема: Конституції України, служби в органах місцевого самоврядування, антикорупційного законодавства та законодавства у сферах міграції та реєстрації; знання основ діловодства та навички ділового спілкування.
 6. Володіння навиками роботи на персональному комп’ютері, знання відповідних комп’ютерних програм.

Документи для участі в конкурсі приймаються протягом 30 календарних днів з дня опублікування даного оголошення за адресою: м. Овруч, вул. Т. Шевченка, 43. Оголошення в газеті «Зоря» буде опубліковано 01 лютого 2019 року.

Інформацію щодо порядку проведення конкурсу, переліку документів, що додаються до заяви про участь у конкурсі, розміру і умов оплати праці, основних функціональних обов’язків та іншу додаткову інформацію можна отримати у відділі кадрової роботи за тел. (04148) 4-24-86.

Міський голова                                                                                 І.Я. Коруд


Документи для участі в конкурсах:

заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та проходження служби;

заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками; (завантажити)

дві фотокартки розміром 4 х 6 см;

копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою, передбаченою ; ()

копію документа, який посвідчує особу, копія ід. кода;

копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності),

копію трудової книги.


Кандидати, які бажають взяти участь у конкурсному відборі на посаду директора КП «Овруч» Овруцької міської ради подають до кадрової служби міської ради:

– заяву кандидата про участь у конкурсному відборі на посаду з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”;

– ксерокопії першої та другої сторінок паспорта громадянина України та сторінок, де зазначаються відомості про місце реєстрації кандидата, або документа, що надається громадянинові України у зв’язку з втратою паспорта (для іноземців та осіб без громадянства – іншого документа, що посвідчує особу);

– автобіографію Кандидата, що обов’язково повинна містити такі відомості: прізвище (усі прізвища у разі зміни), власне ім’я (усі власні імена, в тому числі у разі зміни) та по батькові (за наявності), число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду, місце роботи (заняття), громадську роботу (в тому числі на виборних посадах), членство у політичних партіях, у тому числі в минулому, наявність трудових або будь-яких інших договірних відносин з політичною партією упродовж року, що передує поданню заяви (незалежно від тривалості), склад сім’ї, місце реєстрації та фактичного проживання, контактний номер телефону, адресу електронної пошти, відомості про наявність чи відсутність судимості;

– особовий листок з обліку кадрів кандидата;

– копію документів про освіту, науковий ступінь, вчене звання;

– копію заповненої частини трудової книжки (за наявності);

– дві фотокартки 4х5 см;

– бізнес-план розвитку відповідного комунального підприємства, складений кандидатом.


Питання на іспит начальника відділу інформаційно-аналітичної роботи та комунікацій з громадськістю

Питання на іспит провідного спеціаліста з питань реєстрації сектору реєстрації місця проживання ЦНАП Овруцької міської ради

Питання на провідного спеціаліста юридичного відділу

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *