Проект рішення “Про внесення змін до Програми соціального захисту населення Овруцької міської ради на 2018 – 2020 роки”

УКРАЇНА

Овруцька міська рада Житомирська область

РІШЕННЯ

Двадцять третя сесія                                                                   VIIскликання

від 24 січня 2019 року         №___                     ПРОЕКТ

Про внесення змін до Програми
соціального захисту населення

Овруцької міської ради  на 2018 – 2020 роки.

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Бюджетного кодексу України, враховуючи рекомендації постійних депутатських комісій міської ради, міська рада

В И Р І Ш И Л А :

  1. Внести зміни до Програми соціального захисту населення Овруцької міської ради  на 2018 – 2020 роки, затвердженої рішенням сесії Овруцької міської ради від 22.12.2017р. №142 зі змінами і доповненнями ( далі-Програма):

1.1 Розділ VІ. Напрями діяльності та заходи Програми  доповнити  пунктом 28 наступного змісту:

28 Забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, багатодітні сім’ї, громадян, які потребують соціального захисту (придбання, надання житла тощо) 2018-2020 роки Виконком міської ради Міський бюджет, інші бюджети, інші джерела  

В межах фінансових можливостей

  1. Начальнику відділу фінансів Шурло Т.М. передбачити кошти на виконання заходів передбачених Програмою.
  2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з гуманітарних питань, освіти, медицини, культури, фізичного виховання та соціального захисту населення та сектор соціального захисту населення Овруцької міської ради.

Міський голова                                                                                  І.Я. Коруд


Інформація про виконання Овруцького міського бюджету

 за 2018 рік

 По загальному та спеціальному фондах міського бюджету надійшло доходів 273 млн. 839,2 тис. грн., виконання в цілому становить 101,4%, по загальному фонду становить 100,5 % – надійшло доходів 257 млн. 165,0 тис. грн., по спеціальному фонду  надійшло доходів 16 млн. 674,3 тис. грн. (виконання 117,7%)

За  2018 рік в порівнянні з 2017 року (36385,7 тис. грн.) доходів надійшло на 237 млн. 453,5  тис. грн. більше.

До Овруцького міського бюджету за 2018 рік  надійшло доходів без урахування міжбюджетних трансфертів 124 млн. 756,4 тис. грн., що становить  45,6 %  в загальній структурі надходжень.

До загального фонду бюджету надійшло  109 млн. 922,8 тис. грн. і спеціального фонду – 14 млн. 833,6 тис. грн., що в порівнянні з 2017 роком більше на 94 млн. 213,0 тис. грн.  (  2017р. всього надходжень – 30 млн. 543,4 тис. грн.).

Найбільшу питому вагу в структурі надходжень ( без урахування трансфертів)    становлять:

  • податок та збір на доходи фізичних осіб – 59 млн. 220,7 тис. грн. (47,5%),
  • акцизний податок – 13 млн.329,0 тис. грн. (10,7%)( 2017р.-10млн.614,6 тис. грн.),
  • податок на майно- 13 млн. 605,8 тис. грн.( 10,9%) (2017р. – 6млн.356,1 тис.грн.) ,
  • єдиний податок – 19 млн. 235,8 тис. грн.(15,4%) (2017р.-9млн.769,2 тис.грн.),
  • кошти від продажу землі – 3 млн. 677,8 (3,0%) ( 2017р.- 1173,0 тис. грн.),
  • кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності  – 5131,8 тис. грн. (4,1%) ( 2017р.- 897,2 тис. грн.)

Рівень виконання доходів (без міжбюджетних трансферт) загального фонду по річних показниках  становить 101,3 %, спеціальному фонду 119,6%.

Надійшло  міжбюджетних  трансфертів всього  148 млн. 997,6  тис. грн.

За  2018 рік міським бюджетом   у повному обсязі отримано  з державного бюджету базову дотацію, обсяг якої становить 9 млн. 913,4 грн. та дотацію з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету  13 млн. 81,4 тис. грн.

Загальна сума субвенцій, що надійшли до міського  бюджету, становить 126 млн. 002,8 тис. грн., у тому числі:

–          освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  58 млн. 773,9 тис. грн.;

–          медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 26 млн. 635,2 тис. грн.;

–          субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад – 9 млн. 845,2 тис.грн.

–           субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів  щодо соціально-економічного розвитку окремих категорій – 3 млн.398,0 тис.грн.

–         субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів- 590,3 тис.грн.

–         інша субвенція з місцевого бюджету ( спецфонд) – 1165,1 тис.грн.

–          субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам- 25 млн. 595,1 тис. грн., в тому числі:

– субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився    на початок бюджетного періоду – 313,1 тис.грн.

– субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету –381,2тис.грн

–  субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 1047,2 тис.грн.

–   субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 4300,0 тис.грн.

– субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції 15236,6 тис.грн.

– Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду 11,4 тис.грн.

– субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 1830,0 тис.грн.

  • інші субвенції з місцевого бюджету – 1615,6 тис.грн.
  • субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на кінець 2017 року – 810,0 тис.грн.
  • Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 50,0 тис.грн.

Всього спрямовано асигнувань (видатків) по загальному та спеціальному  фондах Овруцького міського бюджету за 2018 рік

 – 273 млн.   803,3 тис. грн. ( 2017р.- 42 млн. 222,2 тис. грн.)

 

(загальний фонд 233 млн.199,0 тис. грн., спеціальний фонд 40 млн. 604,4 тис. грн.) . В тому числі по галузях:

 

  • галузь “Освіта  128 млн. 500,0 тис. грн.,

(75,9млн. – трансферти, 52,6 млн.- міський бюджет)

 

  • галузь «Охорона здоров’я» – 66 млн. 779,8 тис. грн.

(51,3 млн.. – трансферти та 15,5 млн.- міський бюджет)

 

  • галузь ”Управління”–18 млн. 326,1 тис. грн.,

 

  • галузь “Соціальний захист”– 3 млн. 206,0 тис. грн
  • галузь “Культура” –  6 млн. 411,6 тис. грн.,
  • галузь «Фізична культура і спорт» – 2 млн. 537,6 тис. грн.
  • галузь «Житлово-комунальне господарство» – 30 млн. 451,1 тис. грн.

 

В тому числі:

  • «водопровідно- каналізаційне господарство» – 11 млн. 480,7 тис.грн.
  • «благоустрій» – 16 млн. 025,4 тис. грн.

 

  • «Інша діяльність пов’язана з експлуатацією об’єктів ЖКГ» –2 млн. 769,2 тис. грн.
  • «Інша діяльність у сфері ЖКГ» -175,9 тис. грн.
  • галузь «Економічна діяльність» – 13 млн. 726,6 тис. грн.

 

В тому числі:

  • «будівництво та регіональний розвиток»- 6 млн. 358,2 тис. грн.
  • «транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство» – 6 млн. 586,8 тис. грн.
  • «проведення експертної грошової оцінки земельних»-345,7 тис. грн.
  • «здійснення заходів із землеустрою»- 335,9 тис. грн.

 

  • інша діяльність –  999,4 тис. грн.
  • Міжбюджетні трансферти – 2 млн. 865,0 тис. грн.

В тому числі:

  • Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету (кпк 9800)- 239,5 тис. грн.
  • Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам (кпк 9700)- 2 млн. 625,5 тис. грн.  

Із загальної суми  фінансування  видатки  на заробітну   плату з нарахуваннями склали 175 млн. 262,3 тис. грн. ( 64,0 %), соціальні виплати -7 млн. 096,1 тис. грн.( 2,6  %), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв  13 млн. 462,8тис. грн. (4,9%), продукти харчування  3 млн. 514,5тис. грн.(1,3%), медикаменти – 1 млн. 713,8 тис. грн. (0,6%)

Видатки бюджету здійснювались згідно діючих нормативно – правових  актів ( Бюджетний кодекс України,  Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік»,  Постанова Кабінету Міністрів  № 228  від 28.02.2002 року “Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог щодо виконання кошторисів бюджетних установ”,  рішення сесій міської ради).

Прострочена кредиторська заборгованість по соціально-захищеним статтям видатків  відсутня.  Кошти з резервного фонду не виділялись.  Завантажити документ

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *