Рішення № 990 від 20 грудня 2018 року “Про створення Погоджувальної Ради Овруцької міської ради”

У К Р А Ї Н А

Овруцька міська рада Житомирської області

Р І Ш Е Н Н Я

Двадцять перша  сесія                                                      VІІ  скликання

Від  20 грудня 2018 року    №­­­­­990

Про створення Погоджувальної Ради

Овруцької міської ради

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійних депутатських комісій міської ради від  18.12.2018 року, міська рада

В И Р І Ш И Л А :

  1. Створити Погоджувальну Раду Овруцької міської ради.
  2. Затвердити Положення про Погоджувальну Раду Овруцької міської ради (Додаток 1).

Міський голова                                                                        І.Я.Коруд

Дєдух І.М._______________Рибинська Н.М.__________Косинська К.М_________

Додаток 1 до Рішення № 990

від  20 грудня  2018 року

Положення

про Погоджувальну Раду Овруцької міської ради

  1. Погоджувальна рада створюється як дорадчо-консультативний колегіальний орган Овруцької міської ради для попереднього розгляду порядку денного сесій, підготовки організаційних або інших питань роботи міської ради.
  2. До складу Погоджувальної ради з правом ухвального голосу входять міський голова, голови постійних депутатських комісій, а також по одному представнику від депутатських фракцій Овруцької міської ради. Загальний склад Погоджувальної    Ради – 13 чол.
  3. Головує на засіданнях Погоджувальної Ради міський голова, а у разі його відсутності – один з голів постійних депутатських комісій, обраний простою більшістю голосів присутніх на засіданні. У випадку відсутності міського голови та усіх голів постійних депутатських комісій, засідання Погоджувальної Ради не проводиться.
  4. Секретар міської ради бере участь у засіданнях Погоджувальної Ради з метою ведення протоколу без права ухвального голосу, окрім випадків, якщо фракція делегує секретаря на Погоджувальну Раду як свого представника.
  5. Погоджувальна Рада проводить свою роботу у формі засідань. Засідання Погоджувальної Ради є правомочним за умови присутності не менше половини її загального складу та відповідає п.3 даного Положення.
  6. Рішення на Погоджувальній Раді приймаються більшістю голосів від присутніх на її засіданні.
  7. Робота Погоджувальної Ради здійснюється гласно, її засідання є відкритими. Протокол засідання Погоджувальної Ради, підписаний головуючим на засіданні, повинен бути оформлений та оприлюднений на веб-сайті міської ради невідкладно, але не пізніше 5 робочих дів після засідання.
  8. Засідання Погоджувальної Ради відбуваються за потребою. Погоджувальна Рада скликається міським головою, або за ініціативою представників не менш як трьох депутатських фракцій.

Секретар ради                                                                   Дєдух І.М.  Завантажити документ

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *