Проект рішення “Про затвердження Положення Почесну грамоту, Грамоту та Подяку Овруцької міської ради.”

ПРОЕКТ

У К Р А Ї Н А

Овруцька міська рада Житомирської області

Р І Ш Е Н Н Я 

Двадцять третя сесія                                                       VІІ  скликання

від  25 січня 2019  року               № ____

Про затвердження Положення Почесну грамоту,

Грамоту та Подяку Овруцької міської ради.

З метою визначення порядку відзначення (нагородження) окремих осіб, трудових колективів підприємств, установ і організацій міста всіх форм власності за значні досягнення, особистий внесок у розвиток економічної, гуманітарної, науково-технічної та соціально-культурної сфери, активну участь у громадському житті територіальної громади тощо, відповідно до статей 26, 42, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Овруцька міська рада  ВИРІШИЛА: 1. Затвердити Положення про Почесну грамоту, Грамоту та Подяку Овруцької міської ради (додається).

 1. Відділу фінансів виконавчого комітету Овруцької міської ради (начальник Шурло Т.М.), виходячи з потреб, забезпечити щорічне включення до кошторису видатків бюджету Овруцької міської ради кошти, необхідні для виготовлення (придбання) бланків Почесних грамот, Грамот, Подяк, рамок та папок до Грамот і Подяк, придбання квітів та виплату грошових винагород.
 2. Відділу інформаційно-аналітичної роботи та комунікацій з громадськістю виконавчого комітету Овруцької міської ради забезпечити оприлюднення цього рішення протягом п’яти робочих днів з дати його прийняття на офіційному сайті Овруцької міської ради.
 3. Вважати такими, що втратили чинність, рішення 9-ої сесії Овруцької міської ради VІ скликання від 29.09.2011 року № 220 «Про затвердження Положення про Подяку міського голови» (зі змінами) та рішення 5-ої сесії Овруцької міської ради V скликання від 21.12.2006 року №262 «Про затвердження Положення про Почесну грамоту та Грамоту Овруцької міської ради» (зі змінами).

Міський голова                                                                                 І.Я. Коруд

ДОДАТОК №1

До рішення 23-ї сесії міської ради VІІ скликання

від 25.01.2019 року №____

ПОЛОЖЕННЯ

про Почесну грамоту, Грамоту та Подяку Овруцької міської ради

І. Загальні положення

 1. Почесна грамота, Грамота та Подяка Овруцької міської ради (далі – Почесна грамота, Грамота та Подяка) є формою відзначення громадян та трудових колективів за вагомий внесок у соціально-економічний і культурний розвиток територіальної громади, участь у проведенні заходів щодо забезпечення законності, прав і свобод громадян, а також за сумлінну працю, вагомі трудові досягнення у виробничій, соціально-культурній, науковій, військовій, правоохоронній, творчій, спортивній, громадській та інших сферах діяльності, активну участь у вихованні підростаючого покоління, миротворчу, благодійну діяльність та з нагоди державних, професійних свят, пам’ятних, ювілейних дат.
 2. Нагородження Почесною грамотою, Грамотою та Подякою оформляється розпорядженням Овруцького міського голови.

Питання нагородження вищевказаними відзнаками Овруцької міської ради є внутрішньоорганізаційними.

 1. Фінансування, пов’язане з реалізацією даного Положення, здійснюється за рахунок коштів міського бюджету.
 2. У разі втрати чи псування Почесної грамоти, Грамоти або Подяки, їх дублікат не видається.

ІІ. Порядок нагородження

 1. Почесною грамотою, Грамотою та Подякою Овруцької міської ради нагороджуються депутати рад усіх рівнів, керівники та працівники підприємств, установ, організацій усіх форм власності, представники громадських організацій, працівники державних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, трудові колективи, окремі громадяни, які своєю працею, громадською діяльністю зробили вагомий внесок у соціально-економічний і культурний розвиток Овруцької територіальної громади.
 2. До нагородження Почесною грамотою, Грамотою та Подякою представляються особи, які мають трудовий стаж на відповідному підприємстві, в установі або організації не менше 3-х років.
 3. При нагородженні Почесною грамотою вручається грошова винагорода в розмірі 300 грн.

При нагородженні Грамотою вручається грошова винагорода в розмірі 200 грн.

При нагородженні Подякою вручається грошова винагорода в розмірі 100 грн.

 1. Висунення кандидатур для відзначення Почесною грамотою, Грамотою та Подякою Овруцької міської ради здійснюється гласно за ініціативою органів державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань, творчих спілок, трудових колективів та за особистою ініціативою Овруцького міського голови.
 2. Подання про відзначення Почесною грамотою, Грамотою, Подякою Овруцької міської ради вносяться до міської ради за 10 днів до дати, що передує дню вручення нагороди. У поданні вказуються відомості про виробничі та інші досягнення, за які особа представляється до відзначення, підписані керівником відповідного підприємства, установи, організації.
 3. При представленні до нагородження необхідно дотримуватись послідовності у нагородженні: Подяка, Грамота, Почесна грамота міської ради.
 4. Особи можуть бути представлені до повторного нагородження: Грамотою або Подякою – не раніше як через 2 роки; Почесною грамотою – не раніше як через 3 роки. У виняткових випадках представлення до нагородження може відбуватись раніше.
 5. При представленні особи до нагородження Грамотами або Подякою до подання додаються копії паспорта (перша, друга сторінки, реєстрація місця проживання) та ідентифікаційного номера.
 6. При представленні до нагородження Почесною грамотою, Грамотою та Подякою трудового колективу підприємства, установи, організації до подання додаються відомості про досягнення підприємства, установи або організації із зазначенням його економічних показників. Крім того, при представленні трудового колективу підприємства, установи, організації до нагородження Грамотами або Подякою до подання додаються копії паспорта керівника підприємства, установи, організації та ідентифікаційного номера.
 7. У разі представлення до нагородження з нагоди ювілею підприємства, установи, організації, до нагородних документів додається архівна довідка або інший документ, який засвідчує дату заснування підприємства.
 8. Подання та нагородні матеріали щодо відзначення Почесною грамотою, Грамотою або Подякою попередньо розглядаються відділом інформаційно-аналітичної роботи та комунікацій з громадськістю виконкому міської ради. За результатами розгляду після погодження із секретарем міської ради, заступником міського голови, керуючим справами виконавчого комітету міської ради відповідно до розподілу функціональних повноважень відділ інформаційно-аналітичної роботи та комунікацій з громадськістю виконкому міської ради надає міському голові пропозиції щодо нагородження.
 9. Підготовку проекту розпорядження міського голови про нагородження забезпечує відділ інформаційно-аналітичної роботи та комунікацій з громадськістю виконкому міської ради.
 10. Почесна грамота, Грамота, Подяка міської ради підписуються міським головою.
 11. Облік і реєстрація Почесних грамот, Грамот та Подяк здійснюється відділом інформаційно-аналітичної роботи та комунікацій з громадськістю виконкому міської ради.

ІІІ. Порядок вручення

 1. Вручення Почесної грамоти, Грамоти та Подяки Овруцької міської ради здійснюється в урочистій обстановці міським головою або за його дорученням секретарем міської ради, заступниками міського голови, керуючим справами виконкому міської ради в приміщенні міської ради або в трудовому колективі за місцем роботи нагороджених осіб.
 2. На місце роботи (служби) нагородженої особи надсилається копія розпорядження Овруцького міського голови про нагородження, яке є підставою для внесення відповідного запису до трудової книжки або військово-облікових документів.
 3. Фінансування видатків, пов’язаних з нагородженням
 4. Кошти, передбачені на виготовлення (придбання) бланків Почесних грамот, Грамот, Подяк, квітів, папок та рамок до Грамот і Подяк щорічно передбачаються в кошторисі видаткової частини міського бюджету.
 5. Отримання готівки та виділення коштів на покриття витрат, пов’язаних з нагородженням, проводиться відділом бухгалтерського обліку та консолідованої звітності виконкому міської ради відповідно до розпорядження Овруцького міського голови.

Секретар ради                                                                                      І.М. Дєдух  Завантажити документ

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *