Рішення № 985 від 27 грудня 2018 року “Про затвердження Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у закладах дошкільної освіти ОТГ.”

У К Р А Ї Н А

Овруцька міська рада Житомирської області

Р І Ш Е Н Н Я

Двадцять перша сесія                                                                    7  скликання

Від 20 грудня  2018 року       № 985

Про затвердження Порядку встановлення плати
для батьків за перебування дітей

у закладах дошкільної освіти ОТГ.

З метою забезпечення виконання статті 35 Закону України «Про дошкільну освіту», на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку» (редакція станом на 29.03.2016)», наказу Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 року № 667 «Про затвердження Порядку встановлення плати для батьків за  перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах», керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити Порядок встановлення плати для батьків за перебування дітей у комунальних закладах дошкільної освіти Овруцької міської ОТГ згідно додатку.
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії міської ради з гуманітарних питань, освіти, медицини, культури, фізичного виховання та соціального захисту населення та з питань бюджету, комунальної власності та соціально-економічного розвитку та керівника гуманітарного відділу, керівників дошкільної освіти ОТГ.

Міський голова                                                                        І.Я.Коруд

Додаток

до рішення міської ради

№985 від  20.12.2018 р.

Порядок
встановлення плати батьків за перебування дітей
у комунальних закладах дошкільної освіти

Овруцької міської  об’єднаної територіальної громади

 1. Загальні положення

«Порядок встановлення плати батьків за перебування дітей у комунальних закладах дошкільної освіти Овруцької міської об’єднаної територіальної громади» (далі – Порядок) розроблено відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст. 26), «Про дошкільну освіту» (ст. 35), «Про державний бюджет України на 2018 рік» (ст. 9), «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про поліпшення матеріального становища учасників бойових дій та інвалідів війни», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», постанови Кабінету Міністрів України від 26.08.2002 № 1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів» та Наказу Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 № 667 «Про затвердження Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах», з метою визначення процедури встановлення плати для батьків за перебування дітей у комунальних закладах дошкільної освіти Овруцької міської об’єднаної територіальної громади  (далі – ЗДО), звільнення від плати або зменшення розміру плати для певних категорій громадян.

 1. Установлення плати для батьків за перебування дітей в ЗДО

1) Відповідно до статті 35 Закону України «Про дошкільну освіту» батьки або особи, які їх замінюють, вносять плату за харчування дітей в розмірі:

– 40 відсотків від вартості харчування на день у закладах дошкільної освіти ОТГ.

2) Розмір плати зменшується на 50 відсотків:

для батьків, у сім’ях яких троє і більше дітей (багатодітні сім’ї). При зменшенні на 50 відсотків батьківської плати за харчування дітей у ЗДО нарівні з рідними дітьми враховуються падчерки та пасинки, які проживають у цій сім’ї, якщо вони не були враховані в сім’ї іншого з батьків.

– для батьків, сім’я яких одержує соціальну допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;

для батьків, у сім’ї яких хоча б один з них є учасником бойових дій (учасники бойових дій та інваліди війни, учасники бойових дій у зоні проведення антитерористичної операції, воїни-афганці тощо).

Зменшенню розміру плати підлягають батьки або особи які їх замінюють, у сім’ях яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї (родичі першої лінії, які проживають спільно і отримують доходи) за попередній квартал з урахуванням індексу зростання цін не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку установлюється Законом «Про Державний бюджет України».

3) Від плати за харчування дітей звільняються:

батьки, які мають дітей-інвалідів, що відвідують ЗДО;

– батьки або особи, що їх замінюють і мають на вихованні дітей, які мають статус дитини-сироти (дітей-сиріт; дітей позбавлених батьківського піклування та дітей, які перебувають під опікою і виховуються в сім’ях).

4) Звільнення батьків від плати або зменшення розміру плати за харчування дітей у ЗДО проводиться щорічно, згідно наказу директора ЗДО і може переглядатися протягом року, але не більше одного разу, та запроваджується в місячний термін після подання до ЗДО наступних документів:

Багатодітні сім’ї:

 • заява одного з батьків або осіб, що їх замінюють, щодо звільнення від плати за харчування дитини;
 • довідка про склад сім’ї;
 • посвідчення багатодітної родини (за наявності);
 • довідка про сукупний дохід кожного члена сім’ї (родичі першої лінії, які проживають спільно і отримують доходи) за попередній квартал, видана за місцем отримання доходів.

Малозабезпечені сім’ї:

 • заява одного з батьків або осіб, що їх замінюють, щодо звільнення від плати за харчування дитини;
 • довідка управління праці та соціального захисту населення про отримання допомоги відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;
 • довідка про склад сім’ї;
 • довідка про сукупний дохід кожного члена сім’ї (родичі першої лінії, які проживають спільно і отримують доходи) за попередній квартал, видана за місцем отримання доходів.

Сім’ї, у яких хоча б один з батьків є учасником бойових дій або інвалідами війни:

 • копія посвідчення на пільги, встановлені законодавством України для ветеранів війни-учасників бойових дій, довідка (наказ) з військової частини в якій дійсно один з батьків виконував (виконує) службові (бойові завдання) у зоні проведення антитерористичної операції, довідка з військкомату;
 • довідка про склад сім’ї;
 • довідка про сукупний дохід кожного члена сім’ї (родичі першої лінії, які проживають спільно і отримують доходи) за попередній квартал, видана за місцем отримання доходів.

Сім’ї, у яких ЗДО відвідують діти-інваліди:

 • заява одного з батьків або осіб, що їх замінюють, щодо звільнення від плати за харчування дитини;
 • копію документа, який підтверджує інвалідність.

Сім’ї, що мають на вихованні дітей, які мають статус дитини-сироти (дітей-сиріт; дітей позбавлених батьківського піклування та дітей, які перебувають під опікою і виховуються в сім’ях):

 • заява одного з батьків або осіб, що їх замінюють, щодо звільнення від плати за харчування дитини;
 • копія рішення про визнання статусу дитини та/або призначення опікуна над дитиною, яка опинилася без батьківського піклування.

5) Плата за харчування дітей у закладах дошкільної освіти вноситься щомісяця, не пізніше 26 числа поточного місяця, на наступний місяць, до банківських установ (їх філій). Директори ЗДО несуть відповідальність за своєчасне надходження батьківської плати. У разі невнесення плати в установлені строки ці суми стягуються в порядку, визначеному чинним законодавством.

6) Якщо представлені батьками документи, перелічені в пункті 2.4. викликають сумнів щодо їх достовірності, директор ЗДО може зробити запит до підприємств, організацій, установ, які видали довідки, щодо необхідних уточнень. При виявленні факту недостовірності документів, що дали право батькам на звільнення або зменшення розміру плати за харчування дітей у ЗДО, плата з них справляється за весь період, на який батьки були звільнені від плати, або зменшено її розмір, але не більше ніж за минулий рік і місяці поточного року та відповідна інформація направляється до Овруцького відділення поліції Коростенського відділу поліції ГУНП в Житомирській області.

7) Батьки сплачують лише за дні відвідування дитиною ЗДО. За дні, у які дитина не відвідувала закладу (у разі хвороби, карантину, санаторного лікування, відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, у літній оздоровчий період (75 днів) тощо), плата з батьків не справляється.

8) З осіб, які не подали необхідних документів щодо звільнення від плати або зменшення розміру плати, плата справляється в розмірі визначеному в п.2.1. цього Порядку.

9) Копія наказу ЗДО, про звільнення батьків від плати за харчування (зменшення її розміру) дітей в ЗДО, протягом 5 робочих днів надається до відділу з гуманітарних питань Овруцької міської ради до відома.

Секретар ради                                                                           Дєдух І.М.  Завантажити документ

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *