Рішення № 976 від 27 грудня 2018 року “Про внесення змін до Програми соціального захисту населення Овруцької міської ради на 2018 – 2020 роки.”

УКРАЇНА

Овруцька міська рада Житомирська область

РІШЕННЯ

Двадцять перша сесія                                                                   VII скликання

від 20 грудня 2018 року         №976

Про внесення змін до Програми соціального
захисту населення Овруцької міської ради

на 2018 – 2020 роки.

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Бюджетного кодексу України, враховуючи рекомендації постійних депутатських комісій міської ради, міська рада

В И Р І Ш И Л А :

 1. Внести зміни до Програми соціального захисту населення Овруцької міської ради  на 2018 – 2020 роки та викласти її в новій редакції (додаток №1).
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з гуманітарних питань, освіти, медицини, культури, фізичного виховання та соціального захисту населення та сектор соціального захисту міської ради.

Міський голова                                                                                  І.Я. Коруд

ДОДАТОК № 1

до рішення 21-ої сесії міської ради

VІІ скликання

від 20.12.2018 року  №976

ПРОГРАМА

соціального захисту населення Овруцької міської ради  на 2018 – 2020 роки

І. Загальна характеристика Програми

1 Ініціатор розроблення Програми Овруцька міська рада
2 Розробник Програми Виконавчий комітет міської ради
3 Відповідальний виконавець Програми Виконавчий комітет міської ради
4 Термін реалізації Програми 2018-2020 роки
5 Перелік бюджетів, що беруть участь у виконанні Програми Кошти міського та обласного бюджетів
6 Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми В межах фінансових можливостей
7 Основні джерела фінансування Програми Бюджетні і не бюджетні кошти

ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма та обґрунтування необхідності її розв’язання шляхом розроблення і виконання Програми

При розробці Програми враховувались наступні обставини:

 • реальна соціально-економічна ситуація сьогодення, внаслідок якої все більша кількість інвалідів, пенсіонерів, багатодітних сімей опиняється не тільки за межею малозабезпеченості, але й за межею виживання;
 • доцільність поліпшення організаційно-правого забезпечення надання фінансової допомоги громадянам міста та підтримки громадських організацій ветеранів і інвалідів;
 • необхідність збереження пріоритетних напрямів соціального захисту, що дозволяють реально підтримувати життєдіяльність найбільш соціально незахищених верств населення;
 • соціальний захист окремих категорій громадян, які відповідно до чинного законодавства мають  право на пільги, а саме: забезпечення  пільгових категорій населення Овруцької міської ради  пільговим перевезенням автомобільним та залізничним транспортом.
 • вирішення пріоритетних завдань державної політики у сфері забезпечення житлових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа;
 • надання одноразової матеріальної допомоги громадянам Овруцької міської ради, згідно Положення.
 • співпраця з Овруцьким районним центром зайнятості щодо організації та проведення громадських робіт.

Програма соціального захисту населення на 2018 – 2020 роки (далі Програма) підготовлена  відповідно до Законів України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про статус ветеранів війни, гарантії х соціального захисту», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Бюджетного кодексу України» та ряд інших нормативно-правових актів, наказ Міністерства соціальної політики України від 06.11.2015 № 1092 «Про затвердження рішення колегії Міністерства соціальної політики України від 29.10.2015 «Про основні пріоритети державної політики у соціальній сфері з питань забезпечення прав дітей в Україні», Закону України «Про зайнятість населення»

На території Овруцької міської ради проживають близько 12 тисяч пільгових категорій громадян.

В місті діє територіальний центр УПСЗН, соціальними робітниками обслуговуються по місту інваліди, престарілі громадяни, ветерани, які потребують стороннього догляду, і отримують соціальні послуги вдома. Також – денне відділення по догляду дітей-інвалідів на базі ДНЗ № 10.

Проблемами ветеранів та інвалідів опікуються громадські організації: міська рада ветеранів війни та праці, міська спілка військових пенсіонерів, районна організація ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів), районний клуб «Пошук», районна громадська організація «Спілка ветеранів АТО», районна ГО «Союз Чорнобиль Україна», районна ГО «Союз ветеранів ліквідації ЧАЕС в Овруцькому районі», районна ГО «УТОС».

ІІІ. Мета та основні завдання Програми

 1. Підвищення соціального захисту та надання матеріальної підтримки ветеранам війни, учасникам бойових дій, дітям війни, інвалідам (війни, ЧАЕС та загального захворювання), дітям-інвалідам, ліквідаторам ЧАЕС, малозабезпеченим непрацездатним громадянам, багатодітним сім’ям, дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківської опіки та піклування на лікування або на вирішення соціально-побутових проблем тих, які тимчасово потрапили в скрутне матеріальне становище та складні життєві обставити і громадянам, які потерпіли від стихійного лиха, пожежі тощо.
 2. Підтримка громадських організацій, діяльність яких має соціальне спрямування.
 3. Вирішення пріоритетних завдань державної політики у сфері забезпечення житлових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа.
 4. Співпраця з Овруцьким районним центром зайнятості щодо організації та проведення громадських робіт.
 5. Надання одноразової матеріальної допомоги громадянам Овруцької міської ради, згідно Положення.

ІV. Фінансове забезпечення Програми

Фінансування заходів щодо виконання Програми здійснюватиметься за рахунок коштів міського, обласного бюджету, із залученням благодійних внесків та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.

Видатки на виконання заходів Програми передбачатимуться, виходячи з реальних фінансових можливостей бюджету Овруцької міської ради.

 1. Очікувані результати

Виконання  Програми забезпечить:

 1. Посиленню соціального захисту ветеранів, осіб з обмеженими фізичними можливостями, ліквідаторів ЧАЕС, малозабезпечених, непрацездатних громадян, інвалідів, багатодітних сімей, дітей-сиріт, дітей інвалідів і громадян, які потерпіли від стихійного лиха, пожежі тощо.
 2. Вирішенню проблеми надання грошової допомоги громадянам міста, які потрапили у скрутне фінансове становище та у зв’язку з виникненням складних життєвих обставин.
 3. Підтримку громадських організацій, діяльність яких має соціальне спрямування.
 4. Взаємодії з ветеранськими організаціями з питання виховання підростаючого покоління в дусі патріотизму.
 5. Організації на належному рівні заходів з нагоди Дня ветерана, Дня інвалідів, Дня Святого Миколая для дітей-інвалідів і дітей-сиріт, Дня вшанування учасників ліквідації ЧАЕС та ін. заходи, приурочені вшануванню учасників бойових дій та захисників.
 6. Соціальний захист окремих категорій громадян, які відповідно до чинного законодавства мають право на пільги, а саме: забезпечення  пільгових категорій населення Овруцької міської ради  пільговим перевезенням автомобільним та залізничниця  державної політики у сфері забезпечення житлових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа;
 7. Проведення громадських робіт на території Овруцької міської ради.

VІ. Напрями діяльності та заходи Програми

№№ з/п Перелік заходів Терміни виконання заходу Виконавці Джерело фінансування Орієнтовні обсяги фінансування (тис.грн.)
2018 2019 2020 р
1 Здійснювати обстеження матеріально-побутових умов проживання ветеранів, інвалідів, учасників війни та АТО, малозабезпечених, багатодітних та ін. громадян пільгової категорії Постійно Виконком міської ради Не потребує фінансування В межах фінансових можливостей
2 Сприяти проведенню зустрічей з представниками ветеранських організацій Постійно Виконком міської ради Не потребує фінансування
3 Організувати привітання ветеранів, учасників бойових дій з ювілейними датами Постійно Виконком міської ради Міський бюджет
4 Підтримувати у своїй діяльності громадські організації:

 

–     міську раду ветеранів війни та праці

 

–     районну спілку ветеранів афганської війни

–     районний клуб «Пошук»;

–     ГО «Спілка ветеранів АТО»

–     ГО»Овруцька міська спілка ветеранів АТО»

 

 

Постійно Виконком міської ради міський бюджет та благодійні внески
5 Сприяти діяльності самодіяльного хору ветеранів війни та праці «Гомін» Постійно Міський бюджет
6 Підтримувати громадські організації, які опікуються проблемами ветеранів та інвалідів , учасників АТО. Надавати фінансову підтримку для проведення заходів: на придбання предметів, матеріалів, обладнання, послуг згідно кошторисів організацій на заходи, на лікування та надання матеріальних допомог (в розмірах визначених рішенням сесії міської ради), придбання медикаментів, перев’язувальних матеріалів Постійно Виконком міської ради Міський бюджет
7 Надавати одноразову матеріальну допомогу ветеранам війни, учасникам бойових дій, дітям війни, інвалідам (війни, ЧАЕС та загального захворювання), дітям-інвалідам, ліквідаторам ЧАЕС,  постраждалим учасникам АТО (у разі поранення, контузії чи каліцтва, у тому числі встановлення інвалідності або часткової втрати працездатності, інших пошкоджень, одержаних під час здійснення АТО) та членам сімей загиблого в зоні АТО, малозабезпеченим, непрацездатним громадянам, багатодітним сім’ям, дітям-сиротам на лікування та вирішення матеріально-побутових питань, також громадянам, які потерпіли від стихійного лиха, пожежі тощо Постійно Виконком міської ради Міський бюджет
8 Проведення заходів з нагоди чергової річниці виводу військ з Афганістану Лютий

2018 – 2020 р.р.

Виконком міської ради Міський бюджет
9 Проведення заходів з нагоди Дня Перемоги у другій Світовій війні Травень

2018 – 2020 р.р.

Виконком міської ради Міський бюджет
10 Проведення заходів з нагоди Дня захисту дітей Червень

2018 – 2020р.р.

Виконком міської ради Міський бюджет
11 Проведення заходів з нагоди Дня партизанської слави та Дня ветерана Вересень – жовтень

2018 – 2020 р.р.

Виконком міської ради Міський бюджет
12 Проведення заходів з нагоди Дня визволення міста від фашистських загарбників Листопад

2018 – 2020 р.р.

Виконком міської ради Міський бюджет
13 Проведення заходів з нагоди Дня інвалідів (денне відділення догляду дітей-інвалідів на базі ДНЗ № 10) Грудень

2018 – 2020 р.р.

Виконком міської ради Міський бюджет
14 Проведення заходів з нагоди дня Святого Миколая Грудень

2018 – 2020 р.р.

Виконком міської ради Міський бюджет
15 Проведення заходів з нагоди Дня вшан ування учасників ліквідації ЧАЕС та річниці Чорнобильської катастрофи Грудень, квітень 2018– 2020 р.р. Виконком міської ради Міський бюджет
16. Організовувати громадські роботи на території Овруцької міської ради Постійно Виконком міської ради Міський бюджет
17. Компенсація перевізнику за перевезення пільгових категорій населення Овруцької міської ради  автомобільним та залізничним транспортом  загального користування на приміських та міжміських рейсах Виконком міської ради Міський бюджет
18. Забезпечення житлових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа При потребі Виконком міської ради Міський бюджет
19 Соціальна підтримка, лікування учасників антитерористичної операції та членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції, внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованої території, районів проведення антитерористичної операції на територію громади, постраждалих від аварії на ЧАЕ 2018-2020 роки Виконком міської ради Міський бюджет, інші бюджети, інші джерела
20 Надавати  співфінансування  по Програмі соціальної підтримки учасників антитерористичної операції та членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції, внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованої території, районів проведення антитерористичної операції на територію Житомирської області у 2018 році, затвердженої рішенням сесії Житомирської обласної ради від 21.12.2017р. №874, в розмірах, визначених Реєстрами пролікованих учасників антитерористичної операції та членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції, поданих Житомирською ОДА. на рахунки медичних закладів, відкриті в органах казначейської служби 2018-2020 роки Виконком міської ради Міський бюджет, інші бюджети, інші джерела
21 Фінансова підтримка обласної клінічної лікарні  ім. О.Ф.Гербачевського та інших закладів медицини, в тому числі шляхом надання інших субвенцій іншим бюджетам 2018-2020 роки Виконком міської ради Міський бюджет, інші бюджети, інші джерела
22 Підтримувати Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Овруцького району, виділяти фінансування на  утримання соціальних робітників, які надають соціальні послуги,  на матеріально- технічне забезпечення та утримання центру ( придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря, на виконання робіт, послуг тощо), в тому числі шляхом надання субвенції районному бюджету

 

Постійно Виконком міської ради Міський бюджет, інші бюджети, інші джерела
23 Надання іншої субвенції  УПСЗН Овруцької РДА для виплати компенсації громадянам, які здійснюють надання соціальних послуг , на забезпечення  соцпослугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей- інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги фізичними особами Постійно Виконком міської ради Міський бюджет, інші бюджети, інші джерела
24 Створення належних умов   для забезпечення своєчасності нарахування та виплати пільг, допомог та субсидій малозахищеним верствам населення Овруцької ОТГ ( надання іншої субвенції на  реконструкцію вузлів обліку газу щодо облаштування їх засобами дистанційної передачі даних для УПСЗН Овруцької РДА, підтримка УПСЗН (надання іншої субвенції на утримання УПСЗН) 2018-2020 роки Виконком міської ради Міський бюджет, інші бюджети, інші джерела
25 Утримання  Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Овруцького району шляхом надання субвенцій районному бюджету 2018-2020 роки Виконком міської ради Міський, районний
26 Співфінансування на придбання ангіографічного комплексу  для КУ обласна клінічна лікарня імені О.Ф.Гербачевського 2019р. Виконком міської ради Міський, обласний 254400 грн.
27 Забезпечення доступних, якісних послуг архівних установ державного,обласного, районного і міського рівнів для населення та установ громади; надання субвенцій з міського бюджету іншим бюджетам на утримання архівних установ Постійно Виконком міської ради Міський бюджет, інші бюджети, В межах фінансових можливостей

VІІ. Координація і контроль за виконанням Програми.

Координацію та контроль за ходом виконання Програми здійснює постійна комісія міської ради з питань гуманітарних питань, освіти, медицини, культури, фізичного виховання та соціального захисту населення.

Додаток №1

до Програми

Порядок
відшкодування компенсації проїзду автомобільним транспортом пільгових категорій  громадян Овруцької міської ради

І. Загальні положення

1.1. Цей порядок визначає механізм проведення відшкодування компенсації проїзду за перевезення пільгових категорій населення автомобільним транспортом на маршрутах загального користування, за рахунок коштів міського бюджету підприємствами та іншими суб’єктами підприємницької діяльності, що здійснюють автотраспортне перевезення населення на міжміському та приміських маршрутах загального користування у звичайному режимі руху (далі-Перевізник).

1.2.Порядок розроблено на підставі:

– Бюджетного кодексу України;

– Закону України «Про автомобільний транспорт»;

– Постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.1996 року «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)»

– Постанови Кабінету Міністрів України від 29.01.2003 року «Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги»;

– Інструкції про порядок облік пасажирів, що перевозять громадським транспортом на маршрутах, затвердженої наказом Міністерства статистики України від 27.05.1996 року № 150, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 30.05.1996 року.

1.3. Відшкодування витрат за перевезення пільгових категорій населення автотранспортом здійснюється Овруцькою міською радою відповідно до вимог чинного законодавства, на підставі зведених розрахунків  та відповідних документів УПСЗН Овруцької РДА .

1.4. Порядок установлює Єдину методику розрахунків на міжміському та приміських автобусних маршрутах загального користування, які фінансуються за рахунок коштів з міського бюджету.

1.5. Порядок розроблено з урахуванням чинного законодавства України, економічних умов діяльності перевезення на підставі договору .

1.6. Обсяги коштів з міського бюджету на відшкодування витрат за перевезення пільгових категорій населення у транспорті загального користування затверджується рішенням   міської  ради.

1.7. Загальна сума коштів, що переказується в межах кошторисних призначень УПСЗН Овруцької РДА  на підставі чинних нормативно-правових актів  не може бути вищою від суми коштів передбачених в міському бюджеті.

ІІ. Перелік категорій пільговиків

2.1 Даним Порядком визначено категорії пільговиків, які мають право на пільговий та безоплатний проїзд автомобільним транспортом загального користування, що фінансуються за рахунок міського бюджету.

Нормативний документ Категорія пільговика
1. Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та інші нормативно- правові документи Інваліди війни, учасники бойових дій, сім’ї загиблих учасників АТО
2. Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» та інші нормативно- правові документи Постраждалі внаслідок ЧАЕС 1 категорії, ліквідатори аварії на ЧАЕС 2 категорії, дитина-інвалід, якій встановлено інвалідність пов’язану із ЧАЕС
3. Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» та постанови Кабінету Міністрів України від 16.08.1994 року «Про поширення чинності постанови Кабінету Міністрів України від 17 травня 1993 року»

Постанова №555 від 16.08.1994 «Про поширення чинності постанови Постанови Кабінету Міністрів України від  17.05.1993 №354»  та інші нормативно- правові документи

Інваліди 1-2 групи, діти інваліди (з дитинства), особи, які супроводжують інвалідів 1 групи або дітей інвалідів (не більше одного супроводжуючого).
6. Закон України «Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» та інші нормативно- правові документи Особи, звільнені з військової служби, які стали інвалідами під час проходження військової служби, батьки військовослужбовців, які загинули чи померли або пропали безвісти під час проходження військової служби
7 Постанова Кабінету Міністрів України №354 від  17.05.1993 «Про безоплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування»

та інші нормативно-правові документи, які надають право громадянам на безкоштовний проїзд

Пенсіонери за віком та інші категорії громадян, які згідно діючого законодавства мають право на безоплатний проїзд .
8 Закон України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист» Ветерани військової служби, ветерани органів внутрішніх справ, ветерани державної пожежної охорони, ветерани Національної поліції
9 Закон України «Про охорону дитинства» Діти з багатодітних сімей

 2.2. Пільговим (безоплатним або 50% вартості тощо)  проїздом мають право користуватися особи, які проживають на території Овруцької міської ради на підставі посвідчення, що дає право на пільги.

ІІІ. Розрахунок та контроль за наданням послуг на відшкодування витрат за перевезення пільгових категорій громадян Овруцької міської ради

3.1.Компенсація витрат за пільгове перевезення окремих категорій громадян здійснюється наступним  чином:

3.1.1. Талони на пільгове перевезення видаються Управлінню праці та соціального захисту населення Овруцької РДА Овруцькою міською радою згідно акту  для подальшої видачі пільговим категоріям населення  у відповідності до законодавства.

3.1.2. Щомісяця, до 20 числа, старостинські округи подають потребу у видачі пільгових талонів до УПСЗН Овруцької РДА у вигляді списків із зазначенням П.І.Б. пільговика та маршруту проїзду.

3.1.3. На підставі потреби УПСЗН Овруцької РДА опрацьовує інформацію старостинських округів з даними ЄДАРП, виписує талони.

3.1.4. До 1-го числа УПСЗН Овруцької РДА передає талони старостинським округам для подальшої видачі пільговикам.

3.1.5. Пільгові категорії громадян, які проживають в м. Овруч, безпосередньо, звертаються до УПСЗН Овруцької РДА за видачею талонів на проїзд.

3.1.6. Перевізник щомісяця до 5 числа подає розрахунки за надані послуги по пільговому перевезенню та відомості  відповідно до талонів на відшкодування витрат, пов’язаних при перевезенні окремих категорій населення автомобільним транспортом у міжміському та приміському сполученні.

3.1.7. УПСЗН Овруцької РДА щомісяця до 10 числа на підставі перевірених розрахунків поданих Перевізником подає зведену інформацію про фактичні витрати понесені перевізником на пільгове перевезення  населення до Овруцької міської ради.

3.1.9. Овруцька міська рада на підставі договору, укладеного з УПСЗН Овруцької РДА, Перевізником, звітних даних, плану розподілу перераховує суми відшкодування витрат за перевезення пільгових категорій населення Овруцької міської ради наступним чином:

– перерахування коштів для проведення відшкодування за пільгове перевезення автомобільним транспортом проводиться щомісяця згідно з планом розподілу передбаченого у міському бюджеті на відшкодування витрат за перевезення пільгових категорій населення міської ради по фактично виконаних рейсах;

– нарахована сума коштів на пільгових маршрутах не може перевищувати планових призначень за місяць.

– відшкодування витрат за перевезення пільгових категорій громадян Овруцької міської ради здійснюється шляхом надання іншої субвенції районному бюджету для УПСЗН Овруцької РДА для подальших розрахунків з Перевізником.

– УПСЗН Овруцької РДА на підставі підтвердних документів (акт на відшкодування компенсації вартості  пільгового проїзду , відомість) перераховує кошти Перевізнику та здійснює контроль за цільовим використанням коштів.

У разі неможливості здійснення оплати (арешт рахунків УПСЗН Овруцької РДА, тощо)  Управлінням праці та соціального захисту населення Овруцької РДА Перевізнику, міська рада здійснює оплату з відповідного рахунку міської ради  безпосередньо Перевізнику.

3.2. Овруцька міська рада має право здійснювати перевірку Перевізника щодо пільгових перевезень пасажирів та правильністю оформлення талонів

3.3. УПСЗН Овруцької РДА забезпечує  видачу талонів пільговим категоріям громадян на  місяць :

– 4 талони пільговим категоріям громадян, які проживають в м. Овруч (2 маршрути в обидві сторони) для проїзду по території Овруцького району згідно маршрутів, 8 талонів по маршруту Овруч-Корчівка;

– 4 талони пільговим категоріям громадян, які проживають в сільській місцевості (2 маршрути в обидві сторони) для проїзду до м. Овруч та в зворотньому напрямку;

– дітям з багатодітних сімей – 8 талонів згідно маршрутів

– 4 талони  учасникам бойових дій, які проживають на території Овруцької міської ради по маршруту «Овруч-Житомир »,

–  4 талони приміського сполучення жителям сіл, які межують з м. Овруч, як жителям  міста Овруч

 1. Прикінцеві положення

Цей порядок діє до моменту врегулювання на державному рівні питання фінансування відшкодування витрат за перевезення пільгових категорій населення за рахунок коштів з Державного бюджету України.

Секретар ради                                                                              Дєдух І.М.  Завантажити документ

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *