Рішення № 963 від 20 грудня 2018 року “Про  внесення змін до Положення про порядок надання в оренду земельних ділянок.”

У К Р А Ї Н А

Овруцька міська рада Житомирської області

Р І Ш Е Н Н Я

Двадцять перша  сесія                                                           VІI  скликання

від  20 грудня 2018 року        № 963

Про  внесення змін до Положення
про порядок надання

в оренду земельних ділянок.

Заслухавши інформацію начальника відділу регулювання земельних відносин Жука С. П., керуючись п.п. 288.5.1. п. 288.5 ст. 288 Податкового кодексу України, п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні, враховуючи рекомендації засідання постійної депутатської комісії міської ради від 17.12.2018р., міська рада

В И Р І Ш И Л А:

  1. Внести зміни до Положення про порядок надання в оренду земельних ділянок, затвердженого рішенням 7-ої сесії міської ради V скликання від 21.02.2007 року № 107 наступним чином:

         1.1. пункт 3.3. Розділу 3  «Орендна плата»  викласти в наступній редакції:

«  3.3. При встановленні розміру відсотків орендної плати Овруцька міська ради має право зменшити його розмір, передбачений п. 3.1 цього Положення, але не нижче розміру ставки земельного податку, встановленого відповідним рішенням про встановлення місцевих податків та зборів  на території Овруцької ОТГ, у наступних випадках:

– на земельній ділянці розпочинається нове виробництво (в даному випадку знижений відсоток надається на строк не більше 3 років);

– на земельній ділянці розміщений соціально-значимий об’єкт для громади;

– на земельній ділянці розміщений об’єкт торгівельного, побутового соціально-культурного обслуговування населення у віддаленому куточку ОТГ.  »

  1. Всі інші пункти вказаного Положення залишити без змін.
  2. Положення про порядок надання в оренду земельних ділянок викласти в новій редакції (додається).

Міський голова                                                                    І. Я. Коруд

  Д О Д А Т О К

до рішення 21-ої позачергової сесії

міської ради

  VІI скликання

 від  20.12.2018 року № 963

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ПОРЯДОК НАДАННЯ В ОРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК

  1. Загальні положення.

1.1. Це Положення визначає засади  надання в оренду земельних ділянок.

1.2. Об’єктом оренди є земельні ділянки комунальної власності, що належать Овруцькій об’єднаній територіальній громаді.

1.3. Орендодавцем земельних ділянок являється Овруцька міська рада.

1.4. Земельні ділянки можуть передаватися в оренду громадянам та юридичним особам України, іноземним громадянам і особам без громадянства, іноземним юридичним особам, міжнародним об’єднанням і організаціям (Орендарі).

1.5. Земельні ділянки надаються в оренду юридичним особам, приватним підприємцям, громадянам для здійснення ними господарської діяльності та  для забезпечення їх особистих потреб.»

1.6. Оренда земельних ділянок може бути короткостроковою – не більше 5-ти років та довгостроковою – не більше 50 років.

1.7. Підставою для укладення договору оренди і набуття права на оренду земельної ділянки, що перебуває в межах Овруцької ОТГ, є рішення міської ради (Орендодавець), які приймаються на засіданнях сесії.

1.8. Орендарі набувають права оренди земельної ділянки  на підставах і в порядку, передбачених  Земельним  кодексом  України, Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України «Про оренду землі», іншими законами України і договором оренди землі.

1.9. У разі набуття права оренди земельної ділянки на конкурентних засадах підставою  для  укладення  договору  оренди  є  результати аукціону чи конкурсу.

1.10. Договір оренди  землі  укладається  у  письмовій  формі  і за бажанням однієї із сторін може бути посвідчений нотаріально.

1.11. Типова форма  договору  оренди землі затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 3 березня 2004 р. N 220.

1.12. право оренди земельної ділянки

1.13. Приступати до використання земельної ділянки до отримання договору оренди та його державної реєстрації забороняється.

1.14. Спори, пов’язані з  орендою землі,  вирішуються у судовому порядку.

  1. Порядок укладення договору оренди землі

2.1.  Особа, яка бажає отримати земельну ділянку в оренду із земель комунальної власності Овруцької ОТГ, подає до органу  місцевого самоврядування за місцем розташування земельної ділянки заяву (клопотання). До заяви мають бути додані наступні документи:

для юридичних осіб:

-витяг(виписку)з ЄДРПОУ,

-копія та оригінал довідки 4-ОПП,

-копія та оригінал свідоцтва платника ПДВ,

-довідка з установи банку про наявність розрахункових рахунків,

-копія договору оренди / купівлі-продажу приміщення (свідоцтва на праві власності), яке знаходиться на даній земельній ділянці (за його наявності),

– витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

для фізичних осіб-приватних підприємців:

– витяг(виписку)з ЄДРПОУ,

– копія паспорту,

-копія ідентифікаційного коду,

-копія довідки 4-ОПП,

-копія свідоцтва про сплату єдиного/фіксованого податку,

-довідка з установи банку про наявність розрахункових рахунків,

-копія договору оренди / купівлі-продажу приміщення (свідоцтва на праві власності), яке знаходиться на даній земельній ділянці (за його наявності),

– витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

для інших фізичних осіб (не приватних підприємців):

-копія та оригінал паспорту,

-копія ідентифікаційного коду,

-копія договору оренди / купівлі-продажу приміщення (свідоцтва на праві власності), яке знаходиться на даній земельній ділянці (за його наявності),

– витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

2.2. Заява про виділення земельної ділянки в оренду повинна бути зареєстрована у міській раді та розглянута на засіданні сесії.

2.3. У разі надходження двох або більше заяв (клопотань) на оренду однієї і тієї самої земельної ділянки, міська рада проводить аукціон або конкурс щодо набуття   права   оренди земельної  ділянки, якщо  законом  не встановлено інший порядок.

2.4.  Передача в оренду земельних ділянок, межі яких визначені в натурі, без зміни їх цільового призначення, здійснюється без розробки проекту їх відведення. На протязі трьох місяців після прийняття рішення про передачу в оренду земельних ділянок, межі яких визначені в натурі, без зміни їх цільового призначення, Орендар зобов’язаний з даним рішенням звернутися до землевпорядної організації для виготовлення відповідної документації. Після її розроблення Орендар має надати, погоджену в установленому Законом порядку,  документацію до Овруцької міської ради для її розгляду та надання земельної ділянки в користування на умовах  оренди.

2.5. У договорі оренди землі мають бути вказані:

– об’єкт оренди (кадастровий номер, місце розташування та розмір земельної ділянки);

– строк дії договору оренди;

– орендна плата із зазначенням її розміру, індексації, способу та умов розрахунків, строків, порядку її внесення і перегляду та відповідальності за її несплату.

За згодою сторін у договорі оренди землі можуть зазначатися інші умови.

2.6. В разі закінчення дії договору оренди земельної ділянки, Орендар, який має наміри продовжити користування земельною ділянкою на умовах оренди, зобов’язаний звернутися до міської ради з заявою про поновлення даного договору за 60 днів до дати його закінчення.»

  1. Орендна плата

3.1   Розмір річної орендної плати встановлюється на рівні :

3.1.1. 3 відсотків від нормативної грошової оцінки для земель сільськогосподарського призначення (садівництва, сінокосіння та випасання худоби, городництва) ;

3.1.2. 3  відсотків від нормативної грошової оцінки для земельних ділянок житлової забудови, приватного житлового фонду; житлово-будівельних кооперативів, житлових кооперативів, об’єднання співвласників багатоквартирних житлових будинків тощо); громадських організацій;  кооперативного гаражного будівництва; об’єктів, діяльністю яких є реалізація (продаж) друкованих видань, книг; обслуговування об’єктів комунального майна; закладів освіти та охорони здоров’я комунальної власності; легалізованим релігійним організаціям під будівництво та обслуговування  культових будівель; підприємствам, установам, організаціям, які проводять реконструкцію майна під житло; хлібопекарським підприємствам та суб’єктам підприємницької діяльності, які здійснюють хлібопекарську діяльність; автостанцій, вокзалів, майданчиків зі збору, сортування переробки вторинної сировини (крім металобрухту); для земельних  ділянок, наданих для розміщення, будівництва, обслуговування та експлуатації об’єктів енергетики, які виробляють електричну енергію з відновлюваних джерел енергії, включаючи технологічну інфраструктуру таких об’єктів.

Для всіх категорій земель

3.1.3. 3 відсотків від нормативної грошової оцінки для підприємств і суб’єктів підприємницької діяльності харчової і легкої промисловості та для підприємств і суб’єктів підприємницької діяльності, які здійснюють діяльність в галузі будівництва,  виробництва будівельних матеріалів, ремонту, утримання доріг; підприємств, які здійснюють гуртову торгівлю паливно-мастильними матеріалами.

Для всіх категорій земель

3.1.4.  5  відсотків від нормативної грошової оцінки для суб’єктів підприємницької діяльності, які надають ритуальні послуги, послуги з вантажно-транспортних перевезень, займаються ремонтом та обслуговуванням автомобілів, шиномонтажем, здійснюють гуртову торгівлю, для обслуговування складських приміщень, для орендарів об’єктів водного фонду та риборозведення, для обслуговування індивідуальних гаражів, (нежитлових приміщень, які використовуються для гаражів), що здійснюють побутове обслуговування населення (перукарні, салони краси, фотостудії, косметичні салони, лазні, виробництво (вирощування), переробку сільськогосподарської продукції, розміщення автостоянок, землі рекреаційного, іншого природоохоронного та історико-культурного призначення, земель ринків, що здійснюють виготовлення та продаж виробів з деревини (які не є будівельними матеріалами).

Для всіх категорій земель

3.1.5. 7 відсотків від нормативної грошової оцінки для банківських, кредитних, фінансових установ, ломбардів, страхових компаній, ювелірних майстерень, майданчиків з приймання металобрухту, суб’єктів підприємницької діяльності роздрібної торгівлі, які здійснюють свою діяльність поза межами ринків, платних лікувальних та навчальних закладів, магазинів, кіосків, барів, ресторанів, кафе, літніх майданчиків, офісів, аптек (крім комунальних), АЗС, АГЗС, готелів (мотелів), для будівництва, розміщення та обслуговування башт мобільного зв’язку, під розміщення офісів, та інших приміщень суб’єктів підприємницької діяльності, які надають консультації в галузях права, бухгалтерського обліку, оподаткування, туристичні, здійснюють надання послуг з оренди та продажу об’єктів нерухомості та оціночно-експертні послуги, приватні нотаріальні контори.

Для всіх категорій земель

3.1.6.  12 відсотків від нормативної грошової оцінки для тимчасові     споруди      торговельного,      побутового, соціально-культурного чи   іншого   призначення   для   здійснення підприємницької   діяльності, МАФи та  для розміщення рекламних щитів, сіті-лайтів, тощо;

3.1.7.   6-12   відсотків від нормативної грошової оцінки за земельні ділянки, що не ввійшли до даного переліку.

Для всіх категорій земель

3.2.    У випадку, якщо суб’єкт підприємницької діяльності здійснює на одній земельній ділянці декілька видів діяльності, за основу при визначенні розміру орендної плати береться більший відсоток від нормативної грошової оцінки.

3.3.  При встановленні розміру відсотків орендної плати Овруцька міська ради має право зменшити його розмір, передбачений п. 3.1 цього Положення, але не нижче розміру ставки земельного податку, встановленого відповідним рішенням про встановлення місцевих податків та зборів  на території Овруцької ОТГ, у наступних випадках:

– на земельній ділянці розпочинається нове виробництво (в даному випадку знижений відсоток надається на строк не більше 3 років);

– на земельній ділянці розміщений соціально-значимий об’єкт для громади;

– на земельній ділянці розміщений об’єкт торгівельного, побутового соціально-культурного обслуговування населення у віддаленому куточку ОТГ.

3.4.   Остаточний розмір відсотку від нормативної грошової оцінки встановлюється   міською радою на підставі рекомендацій постійної депутатської  комісії з питань житлово-комунального господарства, екології та використання земельних ресурсів.

3.5. Орендодавець переглядає ставки орендної плати не частіше 1(одного) разу на рік.

Секретар ради                                                                       І. М. Дєдух  Завантажити документ

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *