Проект рішення “Про міський бюджет на 2019 рік”

ПРОЕКТ

У К Р А Ї Н А

Овруцька міська рада Житомирської області

Р І Ш Е Н Н Я

Двадцять  ________  сесія                                                                        VІІ  скликання

Від  20 грудня 2018 року   №___

Про міський бюджет на 2019 рік

Керуючись статтями 26, 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 14,72,77 Бюджетного кодексу України, враховуючи рекомендації спільного засідання постійних депутатських комісій міської ради, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Визначити на 2019 рік:
 • Доходи міського бюджету  у сумі 245 585 600 гривень, у тому числі доходи загального фонду міського  бюджету визначити –  238 326 900 гривень, спеціального фонду міського бюджету – 7 258 700 гривень (2108,7-посл), в тому числі бюджету розвитку 5 050 000  гривень згідно з додатком 1 до цього рішення.
 • Видатки міського бюджету у сумі  213 595 110 гривень, у тому числі видатки загального фонду міського бюджету у сумі – 211 036 800 гривень, видатки спеціального фонду міського бюджету – 37 964 300  гривень.

Погашення кредиту – 742500 гривень

 • Профіцит загального фонду міського бюджету міста у сумі 27 290 100 гривень, напрямом використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), згідно з додатком 2 до цього рішення.
 • Дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 31 448 100 гривень, джерелом покриття якого визначити:

–      надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 27 290 100 гривень  , згідно з додатком 2 до цього рішення.

– запозичення до бюджету розвитку кредитних коштів місцевих запозичень від Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО)  в сумі 4 158 000 тис.грн.

 • Оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету у сумі 10 000 гривень, що становить 0,005 % видатків загального фонду міського бюджету, визначених цим пунктом.
 • Резервний фонд міського бюджету у розмірі 100 000 гривень, що становить 0,05 %.
 1. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 211 036 800 гривень та спеціальному фонду 37 964 300 гривень згідно з додатком 3 до цього рішення.
 2. Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення, у тому числі інші субвенції з міського бюджету місцевим бюджетам у розрізі призначень, згідно з додатком 5.1 до рішення .
 3. Надати право міському голові в міжсесійний період упродовж 2019 року у разі надходження міжбюджетних трансфертів з державного та місцевих бюджетів, вносити зміни до доходів та видатків міського бюджету з подальшим затвердженням на черговій сесії міської ради.
 4. Затвердити на 2019 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами згідно з додатком 4 до цього рішення.
 5. Затвердити на 2019 рік розподіл витрат міського бюджету на реалізацію місцевих/ регіональних програм у сумі ___ гривень згідно з додатком 6 до цього рішення.
 6. Затвердити перелік кредитів (позик), що залучаються міською радою до спеціального фонду міського бюджету у 2019 році від міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів згідно з додатком 8 до цього рішення.
 7. Установити, що до джерел формування загального фонду міського на 2019 рік належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтею 97 Бюджетного кодексу України.
 8. 11. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2019 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені пунктами 1, 2,  41, 6 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України та трансферти, визначені статтями 97, 101 Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71, статтею 15  Бюджетного кодексу України;

3) у частині кредитування є надходження, визначені пунктами 10, 11 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України.

 1. Установити, що у 2019 році кошти, отримані до спеціального фонду міського бюджету згідно з відповідними пунктами статей 691 , 97, 101 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених  статтями 89, 91 , частиною 2 статті 71, частиною 4 статті 13 Бюджетного кодексу України.
 2. Визначити на 31.12.2019 року граничний обсяг місцевого боргу у сумі 5 197 500 гривень.
 3. Затвердити на 2019 рік Перелік об’єктів, видатки за якими будуть здійснюватися за рахунок  надходжень по ККД 5011000 “Цільові фонди утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади” згідно з додатком 7 до цього рішення.
 4. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками міського бюджету видатки загального фонду на :

–  оплату праці працівників бюджетних установ;

–  нарахування на заробітну плату;

–  придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

–  забезпечення продуктами харчування;

–  оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

–  обслуговування місцевого боргу;

–  поточні трансферти населенню;

–   поточні трансферти місцевим бюджетам;

– забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;

 1. Надати право міському голові здійснювати в межах поточного бюджетного року на конкурсних засадах розміщувати тимчасово вільні кошти міського бюджету на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.
 2. Надати право міському голові отримувати позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до статей 43,73  Бюджетного кодексу України.
 3. Головним розпорядникам бюджетних коштів міського бюджету :

1) затвердити паспорти бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) здійснювати контроль за своєчасним поверненням у повному обсязі кредитів (позик), отриманих Овруцькою міською радою;

4) забезпечити доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

– здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2019 року;

– оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

5) взяття бюджетних зобов’язань, здійснення витрат бюджету;

6) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо.

7) затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань;

8) забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання;

9) до закінчення першого кварталу 2019 року внести пропозиції щодо приведення мережі та штатів бюджетних установ у відповідність до виділених асигнувань на фінансування галузей соціально-культурної сфери, забезпечивши при цьому неухильне виконання вимог Бюджетного кодексу України щодо утримання керівниками бюджетних установ чисельності працівників та здійснення фактичних видатків на заробітну плату (включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу) лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах;

10) на усіх стадіях бюджетного процесу вживати заходів з безумовного виконання пункту 4 статті 77 Бюджетного кодексу України щодо  забезпечення в першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати,  проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;

11) у бюджетних закладах, в яких допущена незабезпечена потреба із заробітної плати, усі кошти спрямовувати насамперед на обов’язкові виплати із заробітної плати;

12) видатки, пов’язані із стимулюванням, преміюванням працівників бюджетних закладів, здійснювати виключно після забезпечення обов’язковими складовими заробітної плати в річному вимірі;

13) провести інвентаризацію діючих міських  програм та детальний аналіз передбачених у них завдань і заходів з метою упорядкування (та/або припинення) тих програм (завдань, заходів), які не є першочерговими та вважаються неефективними, недоцільними, неактуальними на сьогодні;

14) на підставі проведеного аналізу надати пропозиції міській раді щодо внесення змін до міських  програм, а також припинення їх дії.

15) здійснювати перерозподіли бюджетних призначень у відповідності до статті 23 Бюджетного кодексу України

 1. Внески до статутного капіталу комунальних підприємств Овруцької міської ради здійснювати, в тому числі, шляхом перерахування коштів на банківські рахунки підприємств без включення його до мережі розпорядників і одержувачів бюджетних коштів міського бюджету.
 2. Посадовий оклад, надбавки за ранг, вислугу років, за роботу з відомостями, що становлять державну таємницю міському голові виплачувати в розмірах згідно із чинним законодавством та надбавку за високі досягнення у праці – в розмірі 50% посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг та вислугу років, матеріальні допомоги на оздоровлення, на вирішення соціально- побутових питань виплачувати міському голові під час надання основної відпустки у розмірах середньомісячних заробітних плат.

Поточне преміювання секретаря міської ради , першого заступника міського голови ,  заступників міського голови, керуючого справами     проводити щомісячно в розмірах встановлених розпорядженням міського голови до місячної заробітної плати, з урахуванням посадового окладу, надбавок за ранг, вислугу років, за високі досягнення у праці, інших надбавок і доплат.

В межах затвердженого фонду оплати праці проводити преміювання до державних і професійних свят та ювілейних дат, надання матеріальних допомог на оздоровлення та для вирішення соціально-побутових питань – в розмірах згідно чинного законодавства, визначених розпорядженням міського голови секретарю міської ради , першому заступнику міського голови, заступникам міського голови , керуючому справами, працівникам виконавчого органу Овруцької міської ради  ;

 1. Овруцькому міському голові надати право:

– визначати кількісний склад (чисельність) виконавчих органів міської ради в межах загальної чисельності;

– встановлювати надбавки, преміювати, надавати матеріальні допомоги першому заступнику міського голови, заступникам міського голови, секретарю міської ради, керуючому справами виконавчого комітету, старостам, начальникам відділів та іншим працівникам в межах затвердженого фонду оплати праці міської ради.

 1. Надати право міському голові приймати рішення у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених головному розпоряднику бюджетних коштів, щодо перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету за бюджетними програмами, включаючи резервний фонд бюджету, додаткові дотації та субвенції (з урахуванням частини шостої статті 102 і частини шостої статті 108 Бюджетного кодексу України), а також збільшення обсягу видатків розвитку за рахунок зменшення обсягу інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету), за погодженням з постійною комісією міської ради з питань бюджету і комунальної власності, відповідно до частини 8 статті 23 Бюджетного кодексу України, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 2. Проводити фінансування на виконання робіт, відшкодування понесених витрат комунальним підприємством «Гарне місто» Овруцької міської ради Житомирської області, комунальним підприємством «Овруч» Овруцької міської ради Житомирської області, комунальним підприємством «Водоканал» Овруцької міської ради Житомирської області, комунальним підприємством «Відродження» Овруцької міської ради Житомирської області, комунальним підприємством «Проектувальник» Овруцької міської ради Житомирської області по:

– благоустрою міста КЕКВ 2610, 3210;

– капітальному будівництву, реконструкції необоротних активів, які знаходяться на балансі комунальних підприємств Овруцької міської ради Житомирської області  КЕКВ 3210;

– поточному та капітальному ремонту, будівництву, реконструкції та утриманню доріг (вулиць) міста КЕКВ 2610,3210;

– капітальному та поточному ремонту та придбанні предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря в житлового фонді у відповідності до Програми розвитку житлово- комунального господарства за КЕКВ 2610, КЕКВ 3210;

– капітальні та поточні видатки по утриманню водопровідно-каналізаційного господарства КЕКВ 3210, 2610;

– інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства КЕКВ 2610, 3210.

Фінансування, відшкодування понесених витрат  проводити в межах бюджетних асигнувань, затверджених кошторисами головними розпорядниками бюджетних коштів.

 1. Визначити мінімальну вартість місячної орендної плати одного квадратного метра загальної площі нерухомості Овруцької міської ради (крім об’єктів державної та комунальної власності) на 2018 рік:
 2. Це рішення набуває чинності з 01 січня 2019 року.
 3. Додатки 1-8 до рішення є його невід’ємною частиною.
 4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію…..

 

 

Міський голова                                                                                   І.Я. Коруд  Завантажити документ

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *