Проект рішення “Про затвердження Програми соціально- економічного та культурного розвитку Овруцької ОТГ на 2019 рік”

ПРОЕКТ

У К Р А Ї Н А

Овруцька міська рада Житомирської області

Р І Ш Е Н Н Я

__________ сесія                                                                      VІІ  скликання

Від ____ грудня 2018 року           №

Про затвердження Програми соціально-
економічного та культурного розвитку

Овруцької ОТГ на 2019 рік

Розглянувши пропозиції виконавчого комітету Овруцької міської ради, депутатів міської ради, виконуючих обовязки старост по старостинських округах до Програми соціально-економічного та культурного розвитку м. Овруч на 2019 рік відповідно до Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 року № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету», з метою забезпечення комплексного розвитку міста Овруча, підвищення життєвого рівня населення, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації спільного засідання постійних депутатських комісій міської ради, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити Програму соціально-економічного та культурного розвитку Овруцької ОТГ на 2019 рік.
 2. Фінансово-економічному відділу міськвиконкому передбачити в міському бюджеті кошти на реалізацію заходів Програми на 2019 рік.
 3. Виконкому міської ради, керівникам підприємств, організацій та установ міста забезпечити виконання намічених завдань.
 4. Контроль на виконанням даного рішення залишається за міським головою та покладається на голів постійних депутатських комісій міської ради, заступників міського голови, начальників відділів.

Міський голова                                                                     І.Я.Коруд

Д О Д А Т О К № 1

до рішення __-ої сесії міської ради

VІІ скликання

від ___.12.2018 року №

ПРОГРАМА

соціально-економічного та культурного розвитку Овруцької ОТГ на 2019 рік

Програма соціально-економічного розвитку Овруцької ОТГ на 2019 рік (далі – Програма) враховує основні пріоритети розвитку громади, конкретні завдання щодо підвищення ефективності використання наявного природного, виробничого і трудового потенціалів, ґрунтується на комплексі галузевих програм.

Співпраця органів виконавчої влади та місцевого самоврядування на виконання зазначених умов передбачає досягнення визначеної у Програмі  мети, отримання підтримки громади.

Програма розроблена відповідно до вимог законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», «Про державні цільові програми», «Про стимулювання розвитку регіонів» та на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 №558 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2016 рік та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2017 – 2019 роки».

Метою Програми є узгодження спільних дій органу місцевого самоврядування та суб’єктів господарювання різних форм власності по створенню сприятливих умов для забезпечення соціально-економічного розвитку громади.

Основні показники Програми базуються на намірах господарюючих суб’єктів громади, пропозиціях структурних підрозділів міської ради та враховують існуючі тенденції соціально-економічного розвитку громади та  поточну економічну ситуацію в країні.

Спільні дії Овруцької міської ради та її виконавчого комітету спрямовані на реалізацію державної соціальної та економічної політики, підвищення конкурентоспроможності та забезпечення висхідної динаміки розвитку економіки громади, створення якісного та безпечного середовища життєдіяльності населення.

Термін реалізації Програми  соціально-економічного розвитку Овруцької ОТГ – 2019 рік.

Виконання зазначених пріоритетних завдань дасть можливість забезпечити стабільні темпи економічного зростання, сприятиме наповненню бюджету міста та дозволить спрямувати фінансові ресурси у соціальну сферу для створення повноцінного життєвого середовища, додержання державних соціальних стандартів та гарантій.

У процесі виконання Програма може уточнюватися. Зміни і доповнення до Програми  затверджуються Овруцькою  міською радою за поданням депутатів, постійних  комісій міської ради, членів виконкому та мешканців міста. Звітування про виконання Програми двічі на рік – за шість місяців та підсумками року.

І. ОЦІНКА ТЕНДЕНЦІЙ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ОВРУЦЬКОЇ ОТГ

Овруцька об’єднана територіальна громада утворена 13 квітня 2017 року відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» шляхом об’єднання Овруцької міської ради, Бондарівської, Великофоснянської, Великохайчанської, Великочернігівської, Гошівської, Зарічанської, Кирданівської, Невгодівської, Норинської, Підрудянської, Піщаницької, Покалівської, Раківщинської, Хлуплянської, Черепинської, Шоломківської сільських рад Овруцького району.

Овруцька ОТГ розташована у центрі Полісся, межує з районами Гомельської області Республіки Білорусь; Коростенським і Народицьким районами Житомирської області.

Найбільшою річкою є Норинь – притока  р. Уж.

Адміністративний центр – місто Овруч. Площа – 821,67 км², населення – 34 629 мешканців (2018). До складу громади входять 1 місто – Овруч і 68 сіл: Базарівка, Барвінкове, Богданівка, Бондарі, Бондарівка, Велика Фосня, Велика Хайча, Велика Чернігівка, Великий Кобилин, Великі Мошки, Веселівка, Гаєвичі, Гошів, Гуничі, Дівошин, Довгиничі, Дубовий Гай, Заріччя, Заськи, Збраньки, Камінь, Кирдани, Клинець, Колосівка, Коптівщина, Коренівка, Корчівка, Красносілка, Лукішки, Мала Фосня, Мала Хайча, Мала Чернігівка, Малий Кобилин, Малі Мошки, Мамеч, Мишковичі, Мочульня, Мощаниця, Нагоряни, Невгоди, Нивки, Новосілки, Норинськ, Оленичі, Острів, Павловичі, Папірня, Підвелідники, Підруддя, Піщаниця, Покалів, Поліське, Полохачів, Потаповичі, Привар, Раківщина, Сирківщина, Скребеличі, Слобода-Новоселицька, Слобода-Шоломківська, Смоляне, Стугівщина, Теклівка, Хлупляни, Черепин, Черепинки, Шоломки та Яцковичі.

 

 

Назва населеного пункту

 

Площа, всього (га)

Відстань до центру ОТГ (кілометри доріг)
1. Адміністративний центр ОТГ – Овруцька міська рада Житомирської області 887,2 га  

Х

2. Бондарівський старостинський округ 3873,4 га 17 км
3. Великофоснянський старостинський округ 2848,6 га 10 км
4. Великочернігівський старостинський округ 59323,0 га 10 км
5. Великохайчанський старостинський округ 3364,6 га 20 км
6. Гошівський старостинський округ 3990,0 10 км
7. Зарічанський старостинський округ 2891,0 га 2 км
8 Кирданівський старостинський округ 9863,7 га 3 км
9. Невгодівський старостинський округ 1533,5 га 15 км
10 Норинський старостинський округ 3931,4 га 20 км
11 Підрудянський старостинський округ 1790,7 га 1 км
12 Піщаницький старостинський округ 12733,6 га 8 км
13 Покалівський старостинський округ 7966,1 га 15 км
14 Раківщинський старостинський округ 4534,8 га 12 км
15 Хлуплянський старостинський округ 6393,9 га 22 км
16 Черепинський старостинський округ 1988,0 га 5 км
17 Шоломківський старостинський округ 3689,1 га 9 км

Демографічна ситуація

Населення Овруцької ОТГ станом на 01.07.2018 року становить 34629 чоловік  (м. Овруч-16064, старостинські округи-18565)

 

 

Назва населеного пункту

Всього населених пунктів Загальна чисельність жителів, станом на 01.01.2018
1. Адміністративний центр ОТГ – Овруцька міська рада Житомирської області 1 16148
2. Бондарівський старостинський округ 4 1341
3. Великофоснянський старостинський округ 2 1124
4. Великочернігівський старостинський округ 7 832
5. Великохайчанський старостинський округ 4 1322
6. Гошівський старостинський округ 4 891
7. Зарічанський старостинський округ 2 1762
8. Кирданівський старостинський округ 3 1587
9. Невгодівський старостинський округ 2 455
10 Норинський старостинський округ 3 1267
11 Підрудянський старостинський округ 3 1079
12 Піщаницький старостинський округ 6 1352
13 Покалівський старостинський округ 7 1620
14 Раківщинський старостинський округ 6 861
15 Хлуплянський старостинський округ 6 850
16 Черепинський старостинський округ 5 1044
17 Шоломківський старостинський округ 4 1707

Демографічна ситуація  в районі  дуже складна. Смертність населення перевищує народжуваність в 2,0 рази. Щорічно внаслідок природних втрат населення району зменшується на 500-600 чоловік.

Від’ємний приріст населення в районі розпочався з 1986 року. Особливо тривожить смертність чоловіків в працездатному віці, яка майже в 4,2 рази більша ніж серед жінок. Зменшенню кількості населення в районі сприяють і негативні міграційні процеси, особливо після катастрофи на Чорнобильській АЕС.

Виробнича інфраструктура

На території громади представлені такі галузі промисловості: легка, харчова, будівельних матеріалів, сільське господарство.

Підприємства: молочноконсервний завод, хлібозавод, деревообробний комбінат, компанія порційних автоматів, швейна фабрика, лісгоспи; фермерські господарства.

Діє залізничний пункт контролю «Овруч» через державний кордон України та Білорусі.

Підприємства роздрібної торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування населення продовжують оновлювати торговельне устаткування та впроваджувати нові методи та технології в торгівлі та наданні послуг. На сьогоднішній день діє більше 500 торговельних об’єктів та сфери послуг: це продовольчі та непродовольчі магазини, заклади громадського харчування, побутового обслуговування – майстерні по пошиттю одягу, ремонту взуття і техніки, медичного обслуговування, аптеки, та ін.

Банківська система представлена філіями банків «Ощадбанк», «Приват банк», «Райфайзен банк Аваль», та кредитною спілкою «Оберіг».

Транспортна інфраструктура

Регіональні пасажирські та вантажні перевезення здійснюються залізничним та автомобільним транспортом. Із загальною мережею автомобільних доріг України Овруцька громада сполучена дорогами державного значення Вінниця-Житомир-Овруч-Мозир, Київ–Овруч-Іванків та місцевого підпорядкування. Громада має автобусне сполучення з Києвом, Житомиром, Вінницею, Коростенем, Рівним, Бердичевом, Трускавцем, Гомелем. Проходять залізничні маршрути Санкт-Петербург – Одеса, Санкт-Петербург – Кишинів, Мінськ-Кишинів, Брест-Київ, Мінськ-Сімферополь, Мінськ-Варна. Овруч – перше прикордонне місто України у північно-західному напрямку. На під’їзді до нього діє митний пост “Овруч”.

Пасажирські перевезення, в Овруцькій ОТГ,  здійснюються ПАТ «АТП – 11847», ТОВ «Автосвіт ЛТД», ПП «РІМ – Богдан». На території громади на сьогодні функціонує 68 автобусних маршрути. Щоденна кількість рейсів: 186. Усі населені пункти громади забезпечені постійним транспортним сполученням з адміністративним центром. На території ОТГ діє Програма відшкодування пільгового перевезення населення автомобільним транспортом.

Загальна протяжність вулично-дорожньої мережі міста становить 59,7 км., площею 399 тис. м2. В тому числі: з твердим покриттям – 28,2 км, площею 189 тис. м2; удосконаленим покриттям – 31,5 км, площею 210 тис. м2; Загальна площа тротуарів з твердим покриттям – 41 тис. м2, площею 26 тис. м2. Старостинські округи: тверде покриття – 107,7 км,  щебеневе покриття – 161,8 км, ґрунтове – 28,2 км.

Дорожня інфраструктура громади знаходиться в  незадовільному стані, цьому передував низький рівень фінансування дорожніх робіт, через недостатнє фінансування порушувалися нормативні міжремонтні строки, не було можливості здійснити технічне переоснащення дорожньої галузі, широко запровадити нові технології, машини, механізми, матеріали і конструкції.

Найбільш проблемними, що потребують ремонту, є дороги загального користування місцевого значення та вулиці і дороги комунальної форми власності. Наразі ведеться активна робота щодо будівництва, капітального ремонту та реконструкції дорожнього покриття громади, проте у зв’язку з недостатнім фінансуванням значна кількість доріг знаходиться у вкрай занедбаному стані.

Гуманітарна інфраструктура.

Мережа закладів дошкільної освіти ОТГ станом на 01.01.2019 року відповідає потребам населення, функціонує 16 закладів дошкільної освіти. В 2018 році було додатково відкрито 2 групи в с. Велика Хайча та с. Слобода – Шоломківська.

Дошкільну освіту в закладах ОТГ здобуває 966 дітей. 2019 рік буде роком розвитку нової якісної освіти в Новій українській школі, роком створення опорних шкіл, переоснащення закладів освіти сучасним обладнанням.

У зв’язку з інтеграцією України в європейський простір назріла проблема модернізації освітньої галузі, вирівнювання освітнього потенціалу ОТГ, забезпечення рівного доступу до якісної освіти. Тому для забезпечення потреби населення у якісних освітніх послугах було реорганізовано Піщаницьку та Великофоснянську ЗОШ І-ІІІ ступенів у ЗЗСО І-ІІ ступенів, Раківщинська, Великочернігівська, Гошівська, Великохайчанська, Хлуплянська та Невгодівська ЗОШ стали філіями І-ІІ ступенів.

Загалом функціонує 5 опорних закладів освіти з 6 філіями, 4 – ЗЗСО І-ІІІ ступенів та 2 ЗЗСО І-ІІ ступенів, освіту в них здобувають 3597 учнів.

Середня наповнюваність класів в 2018-2019 н. р. становить 15,4 учнів.

Мережа закладів культури Овруцької міської ради, складає 45 установ: 29 сільських клубних закладів, районний будинок культури, 10 сільських бібліотек, 2 районні бібліотеки, музей та  2 школи естетичного виховання Станом на 2018 року в основній і не основній діяльності працює близько 200 чоловік.

Овруч – місто, яке має унікальну історію. В місті досліджено та включено до загального державного обліку 16 нерухомих пам’яток історії та культури, 2 об’єкти архітектури мають національне значення – церква Св. Василя та Свято – преображенський монастир. Місто Овруч включено до Списку Історичних населених міст України, затвердженого постановою КМУ № 878 від 26.07.2001 року.

Овруцька зразкова мала академія народних мистецтв та ремесел. Вихованці якої багаторазові дипломанти та переможці районних, обласних, всеукраїнських та міжнародних виставок в США, Греції, Італії, Лівії, Іспанії, Німеччини.

Овруцький Центр дитячої та юнацької творчості – багатопрофільний заклад, який надає учнівській молоді отримати додаткову освіту, розвинути свої здібності та нахили, змістовно провести дозвілля. Вихованці ЦДЮТ – неодноразові переможці районний, обласних виставок, конкурсів, змагань. Діти беруть участь у районних та обласних масових заходах.

Овруцька дитяча художня школа є початковою ланкою спеціальної мистецької освіти, яка належить до системи позашкільної освіти. Навчання в школі включає в себе теоретичне та практичне вивчення образотворчої грамоти, поступове оволодіння якою досягається послідовністю набуття знань та навичок за принципом «від простого-до складного».

Овруцька дитяча  музична школа багато років є методичним центром для інших шкіл естетичного виховання району, посідає одне з провідних місць в області, а її учні – неодноразові переможці обласних та Всеукраїнських музичних конкурсів. На базі школи проводяться семінари-практикуми та зональні.

В Овруцькій ОТГ недостатньо розвинута інфраструктура спортивного спрямування в якій би населення безперешкодно та без обмежень займалось спортом та мало можливість здорового розвитку. На балансі міста перебуває 2 стадіони, які потребують значних капіталовкладень. Також потребує значних капітальних вкладень дитячо – юнацька спортивна школа, яка також перебуває на балансі районної ради, частина приміщення якої знаходиться в аварійному стані. Функціонує 4 спортивні відділення а саме: футбол, пауерліфтинг, волейбол та настільний теніс загалом займається близько 500 дітей. Проте міською радою ведеться активна розбудова спортивної інфраструктури, в 2018 році придбано та встановлено численне спортивне та ігрове обладнання. Відкрито 4 спортивні майданчики:

– Футбольне поле (штучне покриття) – 42 х 22;

– Тенісний корт ( каучукове покриття) – 40 х 20;

– Пляжний майданчик (пісочне покриття) – 40 х 20;

– Футбольний майданчик (трав’яне покриття) – 40 х 20.Проводяться численні змагання.

Медицина Овруцької ОТГ представлена: Овруцькою центральною районною лікарнею, до якої входить: районна поліклініка, Дитяча консультація; КУ “Центр первинної медико – санітарної допомоги” до якої відносяться – 33 ФП та ФАП, 9 АЗПМС; численні приватні аптеки та стоматологічні кабінети.

Медична галузь Овруцької ОТГ представлена:

Первинна ланка: на території Овруцького  району функціонує 17 амбулаторій загальної практики сімейної медицини, 65 фельдшерських пунктів. Загальною проблемою для сільських закладів охорони здоров′я є низький рівень матеріально-технічної бази, що не відповідає табелям оснащення, затверджених наказами МОЗ України.

Вторинна ланка: до складу КНП«Овруцької міської лікарні»  входить:

 • поліклінічно-діагностичне відділення;
 • стаціонарні відділення.

Серед всього населення громади є такі пільгові категорії, як учасники АТО, постраждалі внаслідок ЧАЕС І кат., ІІ кат., учасників бойових дій,  сім’ї воїнів загиблих в АТО.

Основними складовими сфери житлово-комунального господарства, благоустрою Овруцької ОТГ є водопровідно-каналізаційне господарство, дорожня інфраструктура, обслуговування багатоповерхових житлових будинків, санітарний стан територій населених пунктів, управління  поводження з ТПВ, вуличне освітлення в населених пунктах. Учасниками програми розвитку є Овруцька міська рада, відділ житлово-комунального господарства, благоустрою Овруцької міської ради, КП «Водоканал» Овруцької міської ради, КП «Відродження» Овруцької міської ради, КП «Гарне місто» Овруцької міської ради, КП «Овруч» Овруцької міської ради

У 2018 році проводилось фінансування таких міських Програм:

Програма соціального захисту населення Овруцької міської ради на 2018 – 2020 роки.”

Програма оздоровлення і відпочинку дітей Овруцької об’єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки.”

Програма підтримки обдарованої учнівської молоді на 2018 – 2023 роки Овруцької міської ради.”

Програма розвитку освіти Овруцької міської об’єднаної територіальної громади

Програма розвитку культури і туризму в Овруцькій міській раді на 2018-2020 роки”

Програма  розвитку фізичної культури і спорту у місті Овручі на 2018-2020 роки

Програма розвитку малого та середнього підприємництва в Овруцькій об’єднаній територіальній громаді на 2018-2020 роки.”

Програма соціально-економічного розвитку Овруцької центральної районної лікарні на 2018-2020 роки.”

Програма профілактики злочинності в місті Овручі на 2017- 2021 роки”

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства Овруцької ОТГ на 2018-2020 роки

Програма щодо заходів спрямованих на зменшення захворювання домашніх тварин на сказ у м. Овруч на 2016-2018 роки

Від Фонду ДФРР, у 2018 році, отримано 3133,365 тис. грн. на виконання робіт по реконструкції фізкультурно – оздоровчого комплексу. Роботи на стадії завершення.

На протязі 2018 року за кошти інфраструктурної субвенції руалізуються наступні  проекти:

– Покращення доступу до якісної питної води для громади сіл Норинськ, Мощаниця, Підвелідники Овруцького району (капітальний ремонт) – 3581,177 тис. грн.;

– Створення матеріально – технічної бази для функціонування КП «Відродження» Овруцької міської ради (придбання спецтехніки: автовишки, екскаватора, каналопромивної установки високого тиску) – 6313,9 тис. грн.

– Капітальний ремонт будівлі інфекційного відділення Овруцької центральної районної лікарні за адресою: Житомирська область, м. Овруч, вул. Т.Шевченка, 106 – 2580,832 тис. грн.

У 2018 році надавались субвенції районному бюджету на утримання дошкільної, загальношкільної освіти, медицини, культури та соціального захисту.

За рахунок співфінансування із державного та місцевого бюджету, вартість робіт кожного об’єкту становить 1,5 млн. грн., реалізовано проекти: Реконструкція тенісного корту під спортивний майданчик зі штучним покриттям по вул. Степана  Бандери, 23б в м. Овруч Житомирської області. Реконструкція спортивного майданчику 44х22 на стадіоні «Юність» в м. Овруч Житомирської області за адресою м. Овруч вул. Князя Олега, 11

Відкрито відділення гемодіалізу. На поточний ремонт приміщення спрямували 365 тис. грн з місцевого бюджету, на придбання гемоаналізатора – 261,7 тис. грн за рахунок коштів з державного бюджету на соціально-економічний розвиток окремих територій.

Для дітей та молоді наприкінці серпня розпочала свою роботу сучасна медіатека в Овруцькій ЗОШ №4. У новому навчальному році учні зможуть користуватися якісно оновленими бібліотеками. На ремонт приміщення та закупівлю обладнання та меблів використали 360 тис. грн. (порівну з обласного та місцевого бюджетів).

Згідно наказу Мінрегіону за рахунок субвенції з державного бюджету у 2018 році фінансуватимуться заходи, спрямовані  на розвиток системи охорони здоров’я в сільській місцевості. Наразі Мінрегіон погодив будівництво амбулаторії в с. Покалів Овруцького району. Найближчим часом розпочнеться будівництво.

Враховуючи підсумки 2018 року серед головних пріоритетів економічного і соціального розвитку Овруцької громади у 2019 році мають бути:

 • збереження рівня доходів населення, пом’якшення ситуації на ринку праці в громаді, забезпечення соціального захисту найбільш вразливих верств населення;
 • підвищення якості надання освітніх послуг
 • підвищення якості послуг у закладах охорони здоров’я
 • розвиток туризму в громаді
 • підвищення ефективності енергоспоживання, здійснення заходів із енергозбереження в усіх сферах діяльності;
 • надійне функціонування систем життєзабезпечення населення, реформування і розвиток житлового та комунального господарства;
 • підвищення рівня соціальних стандартів і якості послуг, які безпосередньо надаються населенню, створення належних умов для всебічного та повноцінного розвитку дітей, відродження культурних, просвітницьких традицій та спорту;
 • спрямування наявних ресурсів на соціально-економічний розвиток громади та підвищення доходів його жителів, створення умов для розвитку малого і середнього бізнесу;
 • активізація інвестиційної діяльності, продовження реконструкцій та поточних ремонтів об’єктів життєзабезпечення, розвиток та відновлення мережі доріг;
 • розбудова інфраструктури сільських територій;
 • розв’язання екологічних проблем громади.

ІІ. ЦІЛІ ТА ПРІОРИТЕТИ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ГРОМАДИ У 2019 РОЦІ

Програма спрямована, насамперед, на стабілізацію економіки міста, недопущення погіршення якості життя населення, а також стабільну роботу систем забезпечення життєдіяльності громади.

Пріоритети економічного розвитку громади:

 • збереження та зростання економічного потенціалу громади, забезпечення конкурентоспроможності продукції місцевих виробників через інноваційний розвиток, освоєння нових видів продукції та послуг;
 • сприяння створенню привабливого інвестиційного клімату у громаді та залучення стратегічних інвесторів у реальний сектор економіки громади;
 • участь у проектах міжнародної технічної допомоги;
 • розширення мережі сучасних закладів торгівлі та побутового обслуговування;
 • забезпечення якісними, доступними торгівельними та побутовими послугами;
 • ефективне використання земельних ресурсів громади та об’єктів комунальної власності;
 • якісне утримання території та об’єктів благоустрою;
 • підвищення рівня енергозбереження та ефективності використання енергоресурсів у всіх сферах господарювання;
 • розвиток малого та середнього підприємництва, приватної ініціативи.

У сфері соціальної та гуманітарної політики:

 • забезпечення соціального захисту та підтримки незахищених верств населення;
 • послаблення напруги на ринку праці, підвищення соціальної захищеності безробітних;
 • легалізація робочих місць та недопущення тіньової зайнятості;
 • зростання рівня заробітної плати, в тому числі у бюджетній сфері;
 • підвищення безпеки життєдіяльності населення;
 • забезпечення пріоритетного фінансування соціальних програм;
 • забезпечення подальшого розвитку дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти;
 • якісне медичне обслуговування населення;
 • залучення широких верств населення до занять фізичною культурою та спортом;
 • культурний розвиток громадян, зростання духовно-інтелектуального потенціалу мешканців міста.

Основні завдання Програми полягають у:

 • забезпеченні гідних умов життя громадян за рахунок нарощування та утримання рівня економічного зростання, проведення структурних перетворень, впровадження нових енергозберігаючих технологій;
 • стимулюванні раціонального використання енергоресурсів, що сприятиме забезпеченню потреби мешканців багатоповерхового та приватного секторів в енергоресурсах;
 • створенні позитивної тенденції, щодо залучення вітчизняних та іноземних інвестицій;
 • сприянні суб`єктам господарювання у реалізації інвестиційних проектів, спрямованих на створення нових робочих місць, освоєння передових технологій;
 • забезпеченні подальшого розвитку малого і середнього підприємництва, підвищення їх ролі у соціально-економічному житті громади;
 • забезпечення населення якісними комунальними послугами;
 • здійснення природоохоронних заходів, щодо призупинення погіршення стану навколишнього природного середовища: завершення реконструкції очисних споруд у м.Овручі, поліпшення якості питної води та впорядкування утилізації твердих побутових відходів.

ІІІ. БЮДЖЕТ ГРОМАДИ НА 2019 РІК

Бюджетна політика 2018 року буде спрямована на вирішення вкрай нагальних та проблемних питань, забезпечення цільового та ефективного використання коштів міського бюджету.

Дохідна частина бюджету громади на 2019 рік буде сформована на підставі чинного законодавства з урахуванням змін і доповнень у бюджетному і податковому законодавстві, основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку громади та на основі очікуваної дохідної бази за рахунок закріплених та власних податків і зборів, неподаткових платежів, а також трансфертів із районного, обласного та державного бюджету.

Основні організаційні заходи:

 • забезпечення прогнозування доходів бюджету на основі реальних прогнозних макроекономічних показників економічного і соціального розвитку громади, досягнення їх відповідності та узгодженості на усіх стадіях бюджетного процесу;
 • при формуванні бюджетних програм необхідність виключення непріоритетних та неефективних витрат, зокрема тих, які не стосуються виконання основних функцій і завдань відповідного головного розпорядника.

Пріоритетні напрямки діяльності:

 • забезпечення збалансованості та стійкості бюджетної системи;
 • зміцнення доходної бази бюджету громади;
 • посилення бюджетної дисципліни та контролю за витратами бюджету;
 • забезпечення пріоритетності спрямування коштів на фінансування захищених статей видатків при збалансованому підході до фінансування інших видатків;
 • режим жорсткої економії, оптимізація видатків бюджету;
 • виконання пріоритетних цільових програм, спрямованих на досягнення стратегічних цілей;
 • підвищення ефективності управління бюджетними коштами шляхом впровадження програмно – цільового методу з подальшою оптимізацією бюджетних програм;
 • посилення відкритості та прозорості публічних фінансів шляхом оприлюднення інформації;
 • підтримка галузей сільського господарства, медицини, освіти, культури та інших в тому числі і шляхом надання субвенцій.

ІV. Розвиток економічного потенціалу та підприємництва

Основними завданнями є поліпшення бізнес-клімату, створення сприятливих умов для стабільної та ефективної роботи суб’єктів підприємництва, консолідація зусиль структурних підрозділів міської ради та бізнесу для вирішення актуальних питань цього сектору економіки, скорочення державного регулювання та адміністративного втручання у діяльність суб’єктів господарювання, інформаційно-консультаційна допомога суб’єктам господарської діяльності, підтримка молодіжних  підприємницьких ініціатив.

Розвиток підприємницької діяльності, малого та середнього бізнесу

Перелік заходів Термін виконання Орієнтовні обсяги та джерела фінансування
Всього В т.ч.
Місцевий

бюджет

Інші

джерела

фінансування

Створення сприятливого середовища для впровадження інвестиційних проектів на території громади. Протягом року Не потребує фінансування
Сприяти розвитку малого та середнього бізнесу Протягом року Не потребує фінансування
Забезпечення зростання грошових доходів населення Протягом року Власні кошти підприємств
Залучення підприємців та мешканців до вирішення проблем громади. Протягом року Не потребує фінансування
Інформування мешканців та підприємців про можливості та потреби в організації певного виду бізнесу. Протягом року Не потребує фінансування
Урізноманітнення форм і методів співпраці міської влади з підприємцями та їх об’єднаннями на основі ділового партнерства і співробітництва. Протягом року Не потребує фінансування
Організація роботи з асоціаціями, галузевими об’єднаннями та громадським організаціями підприємців. Протягом року Не потребує фінансування
Продовження роботи щодо легалізації бізнесу. Протягом року Не потребує фінансування
Посилення контролю у сфері торгівлі, особливо алкогольними та тютюновими виробами. Вжиття заходів щодо недопущення продажу цих товарів неповнолітнім та без касового чеку. Протягом року Не потребує фінансування
Удосконалення роботи існуючих ринків як торгівельних комплексів та створення нових. Протягом року Не потребує фінансування
Забезпечення інформаційно-консультативної підтримки підприємців щодо наявності в громаді небанківських фінансових установ і видів послуг, вільних виробничих та невиробничих споруд, устаткування, земельних ділянок тощо. Протягом року Не потребує фінансування
Посилення контролю за торгівлею у невстановлених місцях Протягом року Не потребує фінансування
Сприяння промисловим підприємствам у пошуку нових ринків збуту. Протягом року Власні кошти підприємств
Створення механізмів підтримки осіб, які започатковують підприємницьку діяльність Протягом року Власні кошти підприємств
Виконання Програми розвитку малого та середнього підприємництва в Овруцькій ОТГ на 2018-2020 роки Протягом року Не потребує фінансування
Проведення семінарів, тренінгів, форуму для підприємців Протягом року Кошти спонсорів
Забезпечення функціонування в громаді центру надання адміністративних послуг Протягом року В межах кошторисних призначень, кошти донорів
Всього  х х х х

Інвестиційна діяльність.

На території громади продовжує проводитися політика в напрямку залучення нових інвестиційних проектів та підтримки вже  діючих.

Проблемні питання розвитку:

 • недостатня кількість дієвих важелів стимулювання інвестиційної діяльності;
 • складний процес відведення та надання земельних ділянок інвесторам для здійснення господарської діяльності;
 • нестабільність і непередбачуваність податкової системи, що призводить до високих податкових ризиків для бізнесу й обмежує можливість середньо – і довгострокового планування;
 • складна процедура погодження документів по інвестиційних проектах, для реалізації яких надається державна підтримка.
 • обтяжливий процес підключення енергопотужностей, необхідних для реалізації нових інвестиційних проектів.
 • недосконалість механізмів державно-приватного партнерства.

Основні напрями діяльності:  

 • підвищення інвестиційної привабливості громади за рахунок функціонування стабільного економічного середовища;
 • інвентаризація старих промислових зони на території громади, з метою пошуку незадіяних місць для здійснення діяльності;
 • систематичне оновлення баз даних інвестиційних пропозицій у пріоритетних сферах інвестування, вільних об’єктів нерухомості, земельних ділянок тощо;
 • створення інвестиційного паспорту громади;
 • формування переліку об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів державного бюджету та обласного бюджету;
 • налагодження співпраці з різними міжнародними організаціями та прийняття участі у міжнародних проектах;
 • розробка і захист проектів розвитку інфраструктури громади через Державний фонд регіонального розвитку;
 • співфінансування програм та проектів;
 • участь в інвестиційних форумах, ярмарках, семінарах та конференціях в Україні та за кордоном;
 • запровадження символіки та бренду Овруцької громади;
 • розробка та виготовлення сувенірної продукції, що презентує місто.

Очікувані результати:

 • збільшення обсягу загальних інвестицій в основний капітал та прямих вітчизняних та іноземних інвестицій в економіку громади;
 • створення нових робочих місць на території громади;
 • покращення інвестиційного рейтингу громади;
 • випуск брошури про інвестиційний потенціал громади.
 • проведення форуму для підприємців

V. Управління об’єктами комунальної власності

Головне завдання – збереження, ефективне та цільове використання об’єктів комунальної власності Овруцької об’єднаної територіальної громади.

Основні завдання:

 • підвищення ефективності управління об’єктами комунальної форми власності та збільшення надходжень до міського бюджету;
 • збереження і ефективне використання комунального майна, збільшення надходжень до міського бюджету від його використання.

Заходи з реалізації:

 • проведення балансоутримувачами систематичних перевірок стану утримання, використання та збереження комунального майна громади;
 • пошук нових об’єктів оренди та укладення нових договорів оренди, здійснення контролю за станом їх використання, вжиття дієвих заходів щодо погашення заборгованості з орендної плати.
 • при прийманні-передачі комунального майна здійснення його закріплення за комунальними підприємствами, установами, закладами на правах господарського відання чи оперативного управління шляхом підписання актів приймання-передачі;
 • продовження роботи щодо проведення технічної інвентаризації об’єктів права комунальної власності та заходів по реєстрації прав власності на комунальне майно;
 • виготовлення технічних паспортів на об’єкти комунальної власності;
 • удосконалення форм контролю за виконанням умов договорів оренди майна комунальної власності;
 • вжиття заходів щодо недопущення виникнення заборгованості з орендних платежів та погашення заборгованості минулих років;
 • формування та затвердження переліку об’єктів комунальної власності, які можуть бути приватизовані у 2019 році, забезпечення їх приватизації відповідно до вимог чинного законодавства.

Будівництво

В місті інтенсивно ведеться будівництво індивідуальних житлових будинків громадянами, які отримали земельні ділянки на праві приватної власності для будівництва та обслуговування житлових будинків – це нові мікрорайони по вул. Ващука по обидві сторони, по вул. Р.Шухевича, в районі с. Підруддя.

Розпочаті будівельні роботи по реконструкції казарми під багатоквартирний житловий будинок по вул. Прикордонній, 4.

Заключено договір інвестування будівництва житлового мікрорайону по вул. Героїв Майдану в м. Овручі з ТОВ “Ярмаркове місто”, яке буде здійснювати забудову житлового комплексу в три черги з поетапною здачею готових об’єктів.

Проблемні питання розвитку: 

 • обмеженість коштів на фінансування будівництва нових об’єктів та законсервованих;
 • відсутність детальних планів забудови територій та плану зонування громади;

Основні напрямки діяльності:

 • в напрямку будівництва найбільший акцент буде направлений на проведення реконструкції, капітальних, поточних ремонтів приміщень освіти, культури та спорту та інших нежитлових комунальних приміщень;
 • сприяти забудовникам усіх форм власності щодо закінчення робіт по розпочатим проектам будівництва житлового та комерційного призначення;
 • створити дискусійні майданчики для залучення мешканців громади до планування;
 • виготовлення проектно- кошторисних документацій;
 • виготовлення плану зонування територій громади.

1. РОЗВИТОК ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА БЛАГОУСТРОЮ ГРОМАДИ

Технічне переоснащення житлово-комунального господарства, у тому числі реконструкція та капітальний ремонт житлових будинків, модернізація та розвиток централізованих систем водопостачання, водовідведення, оснащення наявного житлового фонду будинковими засобами обліку та регулювання споживання води, підвищення якості надання житлово-комунальних послуг, зокрема забезпечення споживачів якісною питною водою, створення об’єднань співвласників багатоповерхових житлових будинків – реалізація цих завдань дозволить забезпечити підвищення надійності функціонування житлово-комунального господарства, поліпшення якості житлово-комунального обслуговування населення.

Водопровідно-каналізаційне господарство.

Протяжність водопровідних мереж міста – 86 км., наявні 21 артезіанська свердловина(15 працюючих), 2 ВНС та 2 станції знезалізнення, протяжність каналізаційних мереж  – 55 км., 6 КНС. В сільській місцевості громади водогони наявні  в 9 старостинських округах, 34 сільських населених пунктах (в 27 населених пунктах водопровід експлуатується,  в 7 населених пунктах не експлуатується). Основними показниками сільських водогонів є протяжність водопровідних мереж – 189,88 км. (154,94 км. – експлуатується), 33 артезіанські свердловини (24 – експлуатуються, 9-не експлуатуються), 2 шахтні колодязі, 35 водонапірних башт загальним об’ємом 1185 м³ ( 27 –експлуатуються, 8-не експлуатуються), 7 резервуарів чистої води загальним об’ємом 260 м³, 7 станцій знезалізнення (4 – експлуатуються).

Послуги з водопостачання, водовідведення та обслуговування водопровідно-каналізаційних мереж надаються у м. Овруч КП «Водоканал» Овруцької міської ради та у сільській місцевості КП «Відродження» Овруцької міської ради.

У 2018 році проведено роботи з буріння 4-х свердловин та облаштування павільйонів в м. Овруч. Здійснено поточний ремонт водопровідно-каналізаційних мереж в місті на суму 1104215,00 грн. Для надання послуг з водопостачання в сільській місцевості було створено КП «Відродження». Для обслуговування сільських водогонів придбано екскаватор JCB (1799000,00 грн.). Реалізовано три проекти по заміні технологічного обладнання на артсвердловинах(с. Кирдани, с. Великий Кобилин, с. Велика Хайча). Проведено поточні ремонти сільських водогонів на сумму 250000 грн..

Дорожня інфраструктура.

Загальна протяжність доріг комунальної власності складає 377,5 км, з них у м. Овруч – 59,7 км та в сільських населених пунктах – 317,8 км. Обслуговування даних доріг здійснюється балансоутримувачами: в м. Овруч – КП «Овруч» Овруцької міської ради, в сільських населених пунктах – відділ житлово-комунального господарства, благоустрою Овруцької міської ради.

В 2018 році проведено ремонт доріг з щебеневим покриттям  по 88 вулицям в 22 населених пунктах на суму 2842412,38 грн. Закуплено матеріалу(щебінь, відсів) на суму 795900,00 грн.. Роботи по ремонту доріг з асфальтним покриттям струменевим способом проведено по 38 вулицям в 8 населених пунктах на суму 1216283,00 грн..

За рахунок коштів обласного бюджету здійснено наступні роботи:

 • Заміна асфальтного покриття: Бондари-Бондарівка – протяжність 2 км, Папірня-Велика Хайча-Кобилин – протяжність 3,3 км та Хлупляни-Стугівщина – протяжність 0,5 км.
 • Ремонт асфальтного покриття струменевим способом: під’їзди до с. Невгоди, с. Гошів, с. В.Фосня та ділянка дороги до с. В.Чернігівка.

Обслуговування багатоповерхових житлових будинків

КП «Гарне місто» Овруцької міської ради Житомирської області надає послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій в 184 будинках міста Овруч, в тому числі у 101 – багатоповерхових (це близько 3500 квартир). Послуги з управління багатоквартирним будинком надаються у 2-х багатоквартирних будинках з 01.10.2018 р.

В 2018 році проведено наступну роботу по багатоповерховим будинкам: здійснено прочистку димовентиляційних каналів, поточний ремонт 38 покрівель, в 6 будинках здійснено ремонт внутрішньо розподільчої водопровідної мережі( замінено більше 300 м.п. труб), встановлено 31 дверний блок(за дольової участі мешканців), відремонтовано 34 під’їзди, виготовлено та встановлено 48 козирків над під’їздами, з метою енергозбереження встановлено 560 світлодіодних світильників.

Проведено капітальний ремонт дорожнього покриття прибудинкових територій (асфальтування прибудинкової території) вул. Київська 68, 70, 70А, 72, прибудинкових територій будинків №№ 10 по вул. Базарна та 9/11 по вул. Б.Хмельницького, по пров. Садовому (від вул. Набережної до вул. В`ячеслава Чорновола) в м. Овруч Житомирської області

Благоустрій

Роботи з благоустрою населених пунктів Овруцької міської ради здійснюються в наступних напрямках: вуличне освітлення (28 сіл – відділ ЖКГБ, м. Овруч – КП «Овруч»), санітарний стан(КП «Овруч», прибиральники старостинських округів), прибудинкова територія(КП «Гарне місто»), зливова каналізація (КП «Водоканал»), послуги з вивозу та захоронення ТПВ (КП «Овруч»), обслуговування об’єктів благоустрою (відділ ЖКГБ, КП «Овруч»).

В 2018 році для забезпечення робіт з благоустрою було придбано сміттєвоз(1940000,00 грн), автогідропідйомник (1849998,00 грн), гусеничний бульдозер(41000,00 грн.), сміттєві контейнери(69 шт.), сміттєві урни (50 шт.), паркові лавки (20 шт.), мотокоси (13 шт.), бензопили (18 шт.). Виготовлено 24 ПКД по відновленню вуличного освітлення. Відновлено вуличне освітлення в с. Заськи, с. Великий Кобилин, с. Малий Кобилин, с. Велика Хайча, с. Мала Хайча, с. Веселівка, с. Норинськ, с. Мощаниця, с. Підвелідники. Тривають роботи по відновленню в с. Острів, с. Заріччя, с. Лукішки. Проведено заходи з благоустрою (прибирання кладовищ, скошування трави та вирізка чагарників) у всіх населених пунктах. Проведено розчистку водовідвідних каналів в м. Овруч ( вул. Ващука, Західна, Механізації, Кульчицького, Енергетиків) та відремонтовано водовідвідну систему в с. Збраньки. Практично виконані роботи по капітальному ремонту центрального парку в м. Овруч.

Для забезпечення гідних умов проживання мешканців громади та підвищення інвестиційної привабливості громади необхідним є розвиток сфери житлово-комунального господарства та благоустрою.

Проблемні питання розвитку:

 • заборгованість населення по оплаті за спожиті житлово – комунальні послуги;
 • відсутність фінансування значущих для міста об’єктів, а саме: реконструкції водопровідної та каналізаційної мережі, переробка твердих побутових відходів;
 • зростання рівня мінімальної заробітної плати, цін на енергоносії, матеріали випереджає темпи зростання видатків на потреби ЖКГ, що призводить до зменшення обігових коштів підприємств та, як наслідок, до скорочення обсягів робіт та збитковості;
 • зношеність наявної техніки на підприємствах ЖКГ складає 60-70%, що потребує її оновлення;
 • низький рівень заробітної плати та тяжкі умови праці не спонукають кваліфікованих спеціалістів працювати в житлово-комунальній сфері, особливо це стосується водопровідно – каналізаційної сфери та житлового фонду;
 • пониження рівня та низька якість підземних вод;
 • катастрофічний стан дорожнього покриття в сільських населених пунктах
 • відсутність необхідних дорожніх знаків та належно облаштованих зупинок громадського транспорту
 • зношеність об’єктів житлового фонду (внутрішні водопровідно-каналізаційні мережі, покрівлі, підвальні приміщення, вікна, двері тошо);
 • відсутність вуличного освітлення в сільських населених пунктах та в деяких частинах міста;
 • значна кількість колодязів в сільських населених пунктах, що потребують очистки та ремонту
 • значна кількість несанкціонованих сміттєзвалищ, відсутність переробки ТПВ
 • низький рівень благоустрою на кладовищах в сільських населених пунктах
 • утримання безпритульних тварин.

Основна діяльність:

 • проведення реконструкції, поточного та капітального ремонту доріг;
 • проведення ремонтів тротуарів громади;
 • будівництво нових доріг;
 • облаштування зупинок громадського транспорту;
 • виготовлення проектно-кошторисних документацій;
 • підтримання в належному стані дорожньої інфраструктури (виготовлення та встановлення знаків, турнікетів, банерів тощо);
 • експлуатаційне утримання вулиць громади, з забезпеченням водовідводу з поверхні дорожнього і земляного полотна;
 • проведення реконструкції будинків житлового фонду із застосуванням енергозберігаючих технологій та матеріалів, що передбачає, зокрема, забезпечення оснащення наявного житлового фонду будинковими засобами обліку та регулювання споживання води, електричної енергії тощо;
 • проведення капітального ремонту житлового фонду;
 • проведення ремонтів під’їзних шляхів до будинків та проїздів між будинками та дорогами;
 • продовження заміни вхідних дверей та вітрових вікон в підїзді по принципу 50Х50.
 • проведення з населенням житлового фонду роботи, щодо створення ОСББ;
 • надання фінансової підтримки для реалізації інвестиційних проектів з технічного переоснащення та капітального ремонту об’єктів житлово- комунального господарства;
 • реалізацію заходів із ремонту колодязів і заміни люків, інженерних мереж громади;
 • проведення капітальних, поточних ремонтів водопровідних та каналізаційних мереж з використанням сучасних матеріалів;
 • проведення поточного ремонту з гідродинамічним очищенням зливової каналізації;
 • будівництво нових об’єктів водопровідно-каналізаційної сфери;
 • залучення інвестицій для вирішення екологічних і комунальних проблем громади;
 • придбання сучасної спеціалізованої техніки, запчастин та обладнання для комунальних підприємств;
 • впровадження на підприємствах комунального господарства енергозберігаючих технологій та зменшення споживання електроенергії;
 • реконструкція та модернізація вуличного освітлення в громаді з метою раціонального використання електроенергії, зменшення енерговитрат;
 • будівництво нових об’єктів вуличного освітлення;
 • проведення робіт (капітальний ремонт, реконструкція, поточний ремонт, будівництво) по покращенню вуличного освітлення в сільській місцевості
 • обслуговування мереж зовнішнього освітлення
 • корегування тарифів на житлово-комунальні послуги у разі зміни вартості складових тарифу;
 • впровадження комплексної системи санітарної очистки, яка базується на організації роздільного збирання твердих побутових відходів із подальшим їх сортуванням на спеціальних технологічних лініях.
 • збирання, вивіз та утилізація ТВП;
 • надання послуг з вивезення ТПВ в сільських населених пунктах;
 • забезпечення старостинських округів матеріально-технічним обладнанням для здійснення заходів з благоустрою;
 • створення полігонів для вивезення сміття;
 • проведення робіт по озелененню громади, впорядкування парків, скверів, клумб, газонів, обрізка та кронування дерев;
 • упорядкування прибудинкових територій дитячими ігровими майданчиками та встановлення таких в сільський місцевості;
 • упорядкування контейнерних майданчиків для збору сміття;
 • утримання в належному стані кладовищ;
 • боротьба з безпритульними тваринами;
 • залучення суб’єктів господарювання до благоустрою зупинок громадського транспорту та інших об’єктів комунальної інфраструктури;
 • утримання та ремонт комунального майна територіальної громади;
 • залучення громадян, що перебувають на обліку у центрі зайнятості до робіт з благоустрою територій;
 • проведення конкурсів, акцій з питань благоустрою;
 • запровадження в навчальних закладах громади семінарів, тренінгів з питань збереження навколишнього середовища;
 • запровадження роботи підприємства з обслуговування сільських територій.

Інструменти виконання:

«Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства м. Овруч на 2018-2020 роки»;

«Програма щодо заходів спрямованих на зменшення захворювання домашніх тварин на сказ у м. Овруч на 2016-2018 роки»;

«Програма забезпечення пожежної та техногенної безпеки, захисту населення і території м. Овруч від надзвичайних ситуацій на 2016-2020 роки»;

Очікувані результати:

 • забезпечення беззбитковості підприємств;
 • поліпшення технічного стану будинків та житлових умов громадян;
 • оснащення житлового фонду громади приладами обліку використання води і електричної енергії;
 • економія енергоресурсів внаслідок заміни насосного обладнання;
 • впровадження енергозберігаючих технологій;
 • зменшення аварійності та підвищення безпеки дорожнього руху;
 • високий рівень транспортного сполучення;
 • поліпшення санітарного стану громади;
 • поліпшення благоустрою прибудинкових територій.
 • вдосконалення договірних відносин та розвиток конкуренції на ринку житлово- комунальних послуг;
 • покращення експлуатаційних якостей інженерних споруд та мереж, продовження терміну їх експлуатації;
 • підвищення якості надання послуг з вивезення та роздільного збору ТПВ;
 • покращення благоустрою та екологічного стану міста;
 • задоволення потреб мешканців громади якісною питною водою та якісними комунальними послугами;
 • покращення умов та оплати праці співробітників комунальних підприємств;
 • забезпечення відповідності плати за комунальні послуги, їх кількості та якості.

Енергозабезпечення та енергозбереження

Енергозабезпечення

Основним завданням у сфері енергозабезпечення залишається надійне та безперебійне забезпечення споживачів громади енергоносіями. Здійснення заходів щодо:

 • моніторингу обсягів споживання та стану розрахунків закладів бюджетної сфери за використані енергоносії, забезпечить дотримання затверджених лімітів споживання енергоносіїв розпорядниками бюджетних коштів;
 • забезпечення своєчасної та повної оплати усіма категоріями споживачів громади вартості спожитих енергоносіїв, що сприятиме підвищенню рівня розрахунків за спожиті енергоносії та безперебійному енергозабезпеченню населених пунктів громади.

Енергозбереження

Одним із пріоритетних напрямків роботи міської ради є підвищення ефективності використання та економії енергетичних ресурсів з метою зменшення тепловитрат будівель комунальної форми власності та економії бюджетних коштів.

У липні 2017 року Овруцька міська рада приєдналась до ініціативи ЄС «Угода мерів» в рамках Угоди був розроблений та затверджений План дій сталого енергетичного розвитку Овруцької територіальної громади на 2018-2030 роки. З метою реалізації ПДСЕР започатковано проведення Днів сталої енергії в громаді також планується запровадження системи енергоменеджменту.

Проблемні питання:

 • обмежені фінансові ресурси на впровадження енергоефективних технологій та обладнання;
 • не прогнозоване зростання вартості енергоносів;
 • погіршення фінансового стану споживачів.

Основні завдання:

 • забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів;
 • реконструкція існуючих будівель бюджетної сфери з впровадженням енергозберігаючих технологій, насамперед заміна вікон та утеплення фасадів будівель навчально-виховних комплексів, будинків культури та медицини;
 • переведення котелень закладів бюджетної сфери на альтернативні види палива;
 • реалізація Плану дій сталої енергії;
 • випуск друкованої продукції.

Очікувані результати :

 • відповідне скорочення обсягу бюджетних видатків;
 • збільшення обсягів використання нетрадиційної енергетики та альтернативних видів палива, скидного енергетичного потенціалу;
 • модернізація конструкцій вікон та дверей;
 • спрямування коштів, зекономлених внаслідок впровадження енергозберігаючих заходів, на фінансування заходів з енергозбереження у бюджетних установах;
 • поліпшення умов експлуатації та збереження будівель і споруд бюджетних установ у належному стані, забезпечення санітарно-гігієнічних, інженерно-технічних та естетичних вимог до утримання будівель, споруд та прилеглих до них територій;
 • створення безпечних умов навчання та виховання  дітей у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах;

Навколишнє природне середовище:

Проблемні питання розвитку: 

 • територія громади залишається в зоні радіоактивного забруднення внаслідок аварії на ЧАЕС;
 • відсутність ефективної системи поводження з відходами, як результат накопичення відходів при погіршенні стану місць їх видалення;
 • низький рівень екологічної освіти
 • для більшості підприємств притаманні такі екологічні проблеми, як застарілі технології виробництва та обладнання, низький рівень експлуатації існуючих природоохоронних об’єктів;
 • захаращеність прибережних захисних смуг звалищами твердих побутових і будівельних відходів;
 • захист земель від ерозії на землях Словечансько-Овруцького кряжу
 • попередження водної ерозії
 • недостатнє фінансування природоохоронних програм, що негативно впливає на ефективність їх реалізації;
 • зношеність ливневих та каналізаційних мереж;
 • низькій рівень екологічної свідомості населення.

Ці та інші чинники призвели до значної деградації довкілля, надмірного забруднення поверхневих і підземних вод, повітря і земель, нагромадження у великих кількостях відходів виробництва та побутового сміття. Проведення заходів з охорони навколишнього природного середовища підприємствами міст та сіл сприятиме поліпшенню санітарно – екологічного стану водоймищ, повітря, рівня ґрунтових вод тощо.

Основні напрями діяльності: 

 • залучення інвестицій для вирішення екологічних проблем;
 • впровадження комплексної системи санітарної очистки, яка базується на організації роздільного збирання твердих побутових відходів із подальшим їх сортуванням на спеціальних технологічних лініях;
 • будівництво протиерозійних гідротехнічних споруд по захисту земель від ерозії
 • реконструкція каналізаційних мереж громади;
 • розвиток та збереження зелених зон;
 • проведення заходів з розчистки та регулювання русел річок громади;
 • активне залучення засобів масової інформації до інформування населення щодо стану довкілля та духовно-релігійних установ для формування екологічного мислення населення.
 • розробка програми по ліквідації підтоплень в інших проблемних районах міста та сільських територій і проведення робіт та заходів із запобігання підтоплень.
 • створення «Зелених зон» та «Зелених районів».
 • проведення «Зелених» конкурсів та акцій

Очікувані результати: 

 • зведення до мінімуму кількості відходів та забруднення довкілля;
 • економія енергоресурсів, зменшення викидів в атмосферу  внаслідок  заміни застарілого обладнання та впровадження енергозберігаючих технологій;
 • покращення санітарного та екологічного стану громади;
 • задоволення потреб мешканців громади у якісній питній воді;
 • недопущення стоків нечистот у ливневу каналізацію.
 • покращення комфорту проживання у громаді.

VIІ. ТРАНСПОРТ

Головна мета: забезпечити якісне перевезення пасажирів та надання інших транспортних послуг.

Проблемні питання:

 • Невідшкодування за рахунок субвенцій з державного бюджету втрат перевізників від перевезень пасажирів пільгових категорій;
 • Відкриття нових маршрутів;
 • Поганий стан доріг громади.

Основні завдання на 2019 рік:

 • покращення транспортного сполучення, розвиток маршрутної мережі громадського транспорту;
 • встановлення світлофорів в місцях найбільш завантажених пішоходами та транспортом;
 • посилення безпеки пасажирських перевезень та підвищення їх якості;
 • вдосконалення маршрутної мережі, постійний моніторинг її стану, визначення й уточнення пасажиропотоків.

VIII. ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

У зв’язку із утворенням Овруцької об’єднаної територіальної громади, виникла необхідність у розширенні структури чисельності апарату виконавчого комітету Овруцької міської ради, що тягне за собою створення належних умов для підвищення ефективності діяльності органів місцевого самоврядування, поліпшення матеріально-технічного забезпечення для вирішення ними питань громадського значення.

Основні завдання:

 • поліпшення матеріально-технічного забезпечення роботи органів місцевого самоврядування (ремонт приміщення, придбання автомобіля, придбання комп’ютерної та оргтехніки, обладнання та ін.);
 • організація та проведення органами місцевого самоврядування урочистих заходів та конференцій;
 • організація прийому та перебування офіційних делегацій та налагодження зв’язків з іншими громадами та містами;
 • сплата членських внесків до Асоціацій, учасником яких є міська рада;
 • підвищення рівня кваліфікації спеціалістів органів місцевого самоврядування;
 • випуск інформаційного бюлетеня Овруцької громади та інших друкованих матеріалів;
 • проведення конкурсів і нагород Овруцької міської ради.

Очікувані результати:

 • покращення матеріально-технічного забезпечення органів місцевого самоврядування;
 • створення прозорої системи в прийнятті рішень органами місцевого самоврядування, підвищення рівня довіри до місцевої ради;
 • підвищення кваліфікації посадових осіб органів місцевого самоврядування та депутатів;
 • створення належних умов для реалізації органами місцевого самоврядування прав та повноважень, визначених чинним законодавством України;
 • вивчення та впровадження кращого досвіду в сфері розвитку місцевого самоврядування.

ІХ. Соціальний захист населення

Робота сектору соціального захисту населення Овруцької міської ради спрямована на поліпшення матеріального забезпечення соціально-вразливих верств населення, подолання бідності та зниження ступеня розшарування населення за рівнем доходів. З цією метою ще в грудні 2017 році була затверджена програма соціального захисту населення.  При розробці Програми враховувалися обставини, які є проблемами для покращення розвитку: соціально-економічна проблема, внаслідок якої все більша кількість інвалідів, багатодітних сімей, пенсіонерів , дітей-сиріт; соціальний захист окремих категорій громадян, які відповідно до чинного законодавства мають право на пільги, а саме: забезпечення пільгових категорій населення Овруцької міської ради пільговим перевезенням автомобільним та залізничним транспортом; надання щорічної одноразової допомоги громадянам овруцької міської ради на лікування, для вирішення соціально-побутових питань,згідно положення.

На території Овруцької міської ради проживають близько 12 тисяч пільгових категорій громадян. Протягом 2018 року до міської ради звернулося 426 громадян для надання щорічної одноразової матеріальної допомоги, на лікування та  для вирішення соціально-побутових питань, 41 громадян на допомогу на поховання. Загальна сума виплати становить 1145027 тис. грн.

В місті діє територіальний центр УПСЗН, соціальними робітниками обслуговуються по місту інваліди, престарілі громадяни, ветерани, які потребують стороннього догляду, і отримують соціальні послуги вдома. Також – денне відділення по догляду дітей-інвалідів .

У сфері соціального захисту виконком міської ради співпрацює з громадськими організаціями, трудовими колективами, релігійними громадами, з метою надання соціальної , матеріальної підтримки жителям громади, які її потребують.

      Основні завдання:

 • забезпечити виконання Програми соціального захисту населення м. Овруч на 2018-2020 роки;
 • надавати ритуальні послуги за рахунок коштів міського бюджету , пов’язані з похованням самотніх непрацюючих громадян;
 • апровадити систему надання допомоги одиноким громадянам через волонтерів навчальних та позашкільних закладів громади;
 • провести зкоординовані заходи по підтримці дітей із соціально неспроможних сімей в питаннях забезпечення продуктами і одягом;
 • вжити запобіжних заходів по появі бездомних громадян, забезпечити недопущення незаконного відчуження житла та захист майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, одиноких непрацездатних громадян.

Перелік заходів

Термін виконання Орієнтовані обсяги та джерела фінансування
Всього

 

місцевий бюджет Інші джерела
Матеріальна допомога на поховання осіб, які не працюють Протягом 2019 року В межах кошторисних призначень
Відшкодування витрат на пільгове перевезення Протягом 2019 року В межах кошторисних призначень
Виплата матеріальної допомоги Протягом 2019 року В межах кошторисних призначень
Отримання та розподіл гуманітарних вантажів Протягом 2019 року Не потребує фінансування
Нагородження до свят, пам’ятних дат Протягом 2019 року Не потребує фінансування

Очікувані результати :

 • підтримку громадський організацій, діяльність яких має соціальне спрямування;
 • вирішенню проблеми надання грошової допомоги громадянам міста , ОТГ, які потрапили в скрутне фінансове становище та у зв’язку з виникненням складних життєвих обставин;
 • посилення соціального захисту осіб з обмеженими фізичними можливостями, малозабезпечених, багатодітних сімей , ліквідаторів ЧАЕС, дітей-сиріт, дітей-інвалідів, громадян, які потерпіли від стихійного лиха, пожежі тощо.
 • соціальний захист окремих категорій громадян, які відповідно до чинного законодавства мають права на пільги, а саме: забезпечення пільгових категорій населення Овруцької міської ради пільговим перевезенням автомобільним та залізничним, забезпечення житлових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа;
 • організацію на належному рівні заходів з нагоди з Дня інвалідів, Дня Святого Миколая, для дітей-інвалідів і для дітей-сиріт, Дня вшанування учасників ліквідації аварії на ЧАЕС, вшанування учасників бойових дій та захисників та інші заходи.

Інструментрументи виконання:

Програма забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2019-2022 роки по Овруцької міської ради.”

Програма соціального захисту населення Овруцької міської ради на 2018-2020 роки.

Програма оздоровлення і відпочинку дітей Овруцької об’єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки.

Х. Забезпечення дотримання законності і правопорядку, прав і свобод громадян, безпечних умов проживання

У структурі виконавчого комітету Овруцької міської ради функціонує відділ муніципальної поліції, основні зусилля відділу муніципальної поліції перш за все були орієнтовані на забезпечення публічної безпеки громадян, дотримання Правил благоустрою на території Овруцької міської ради, збереження майна комунальної власності, контролю за дотриманням законодавства про працю, дотримання правил реалізації підакцизних товарів, суб’єктами підприємницької діяльності та юридичними особами, у відповідності та з чіткім дотриманням вимог Конституції України, Закону України «Про органи місцевого самоврядування», Кодексом України про Адміністративні правопорушення та іншими нормативними документами, що регламентують роботу відділу муніципальної поліції.

На виконання розпорядження голови Овруцької райдержадміністрації від 18.04.2012 року №89 «Про легалізацію трудових відносин», працівниками відділу муніципальної поліції в складі робочої групи спільно із працівниками УПСЗН,  пенсійного фонду, центру зайнятості здійснювались  рейди-вивчення  з метою проведення інформаційної – роз’яснювальної  роботи щодо дотримання вимог податкового та трудового законодавства в частині використання найманої праці суб’єктами господарської діяльності, які проводять підприємницьку діяльність на території Овруцької міської ради.

У відповідності з постановою Кабінету Міністрів Укаїни від 26 квітня 2017 р. № 295«Деякі питання реалізації статті 259 Кодексу законів про працю України та статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Розпорядженням Овруцького міського голови № 7к   від 03.01.2018 року на провідного спеціаліста-інспектора відділу муніципальної поліції Овруцької міської ради Гаєвського Валерія Петровича було покладено обов’язки інспектора з праці.

Працівниками муніципальної поліції було підготовлено та розроблено інформаційний лист з питань легалізації найманої праці, проведено численні роз’яснювальні роботи. В результаті проведених заходів динаміка з легалізації найманої праці з кожним наступним місяцем збільшується.

Дотримання законодавства з праці вигідне не тільки для держави, а і для кожного громадянина, сприяє збільшенню кількості платників єдиного соціального внеску та надходжень до Пенсійного фонду. Відповідно збільшаться і надходження до місцевих бюджетів у вигляді податку з доходів фізичних осіб. Це дасть додаткові можливості для громади спрямовувати кошти на соціальний розвиток території.

Працівниками відділу муніципальної поліції за зверненням: КП «Водоканал»,  КП « Овруч»,  КП  «Гарне місто», надано правову допомогу у розшуку боржників та вирішенні питання стягнення боргу за надані комунальні послуги вказаними підприємцями, мешканцями міста Овруч. Було відпрацьовано 157 боржників, за сприянням працівників муніципальної поліції зменшено борги  по КП « Овруч» на суму – 4070,70 грн.,  КП «Водоканал»  на суму – 9193 грн.,  КП  «Гарне місто» на суму – 2200,70 грн.

В даному напрямку співпраця з комунальними підприємствами Овруцької міської ради продовжується.

Працівниками відділу муніципальної поліції спільно з працівниками служби в справах дітей Овруцької РДА  з метою профілактики та вивчення ситуації з дитячої бездоглядності на території Овруцької міської ради в 2018 році здійснюються  виїзні перевірки під час яких обстежуються неблагополучні сім’ї. За  рішенням суду із двох таких сімей вилучено 5 дітей.

Здійснюється перевірка перевезення пільгових пасажирів відповідно до рішення Овруцької міської ради від 18 серпня 2017 року «Про затвердження Програми відшкодування проїзду пільгових категорій громадян Овруцького ОТГ на 2018 рік ».

Також були проведені профілактичні заходи  щодо попередження торгівлі не встановлених місцях в м. Овруч, ліквідовано стихійна торгівля з рук по вул. Т.Шевченка, м. Овруч (в районі поліклініки, та  магазину «Наш Край»).

Налагоджена тісна взаємодія працівників муніципальної поліції з іншими контролюючими та правоохоронними органами з метою забезпечення належного порядку та законності на території Овруцької громади.

Працівниками відділу муніципальної поліції Овруцької міської ради здійснювалась охорона громадського порядку, під час проведення масових заходів зі святкування днів сіл та дня Незалежності України.

Відповідно до вимог чинного законодавства міською радою ведеться тісна співпраця з воєнкоматом із сприяння проведення призовних компаній.

Перелік заходів Термін виконання Обсяги та джерела фінансування
Всього В т.ч.
Місцевий

бюджет

Інші

джерела

фінансування

Постійний моніторинг та належне реагування на виявлені недоліки Протягом року Не потребує фінансування
Забезпечити інформування мешканців громади щодо соціально-економічного стану, проблемних питань, виявлених негативних тенденцій, порушень дотримання законності і правопорядку на території громади. Протягом року  Не потребує фінансування
Проведення громадських слухань Протягом року  Не потребує фінансування
Проводити звітні зустрічі депутатів міської ради з мешканцями відповідних округів з проблемних питань. Протягом року  Не потребує фінансування
Покращити роботу дільничих інспекторів шляхом проведення поквартирних обходів, роботи з підобліковими особами, особами схильними до правопорушень, молоддю громади. Протягом року  Не потребує фінансування
Домогтися виконання мешканцями громади Закону України «Про благоустрій населених пунктів», «Правил благоустрою і утримання території міста». Протягом року  Не потребує фінансування
Посилити роботу муніципальної поліції Протягом року Не потребує фінансування
Матеріально технічне забезпечення органів поліції, підрозділів з надзвичайних ситуацій, військомату, військових частин, підрозділів СБУ, муніципальної, національної поліції, фіскальної служби, громадських організацій, соціальних органів (закладів освіти, культури, медицини, соціального захисту населення тощо) та інших органів державної влади та місцевого самоврядування Протягом року В межах кошторисних призначень
Запровадження системи «Безпечне місто» Протягом року В межах кошторисних призначень

 Інструменти виконання:

«Програма профілактики злочинності в м. Овручі на 2017-2021 роки»;

«Програма мобілізаційної підготовки місцевого значення та забезпечення заходів, пов’язаних із виконанням військового обов’язку, призовом громадян України на строкову військову службу,   військову службу за контрактом до лав Збройних Сил України та інших військових формувань на 2018-2020 роки».

Очікувані результати:

– зменшення проявів порушень дотримання законності та правопорядку, особливо серед неповнолітніх;

– усвідомлення мешканцями громади відповідальності за скоєні порушення;

– збільшення кількості офіційно працевлаштованих громадян на території Овруцької ОТГ;

– посилення діалогу між владою та громадою.

ХІ. Культурний та духовний розвиток, національно-патріотичне виховання мешканців ГРОМАДИ

Рішенням сесії № 497 від від  23 травня 2018 року було утворено відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради.

Метою відділу є створення умов для розвитку особистості і творчої самореалізації кожного громадянина через систему багатопрофільної, різнорівневої дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, забезпечення доступності, безоплатності та обов’язковості освіти для всіх, хто її потребує, формування якісного інформаційно-освітнього простору, забезпечення в межах визначених законодавством прав членів територіальної громади в сфері культури, туризму, збереження та популяризації національного і культурного надбання, створення конкурентоспроможного мистецького середовища задля розвитку культурного та туристичного простору Овруцької міської ради та надання населенню якісних послуг в сфері фізичної культури і спорту, захисту сім’ї, дітей шляхом виконання відповідних державних і місцевих програм, через мережу комунальних підприємств, установ і закладів.

Мережа закладів культури Овруцької міської ради, складає 45 установ: 29 сільських клубних закладів, районний будинок культури, 10 сільських бібліотек, 2 районні бібліотеки, музей та  2 школи естетичного виховання Станом на 2018 року в основній і не основній діяльності працює близько 200 чоловік.

Аматори Овруччини беруть активну участь в обласних, всеукраїнських та міжнародних заходах.

Проводиться певна робота щодо охорони культурної спадщини. Овруч – місто, яке має унікальну історію. В місті досліджено та включено до загального державного обліку 16 нерухомих пам’яток історії та культури, 2 об’єкти архітектури мають національне значення – церква Св. Василя та Свято – преображенський монастир. Місто Овруч включено до Списку Історичних населених міст України, затвердженого постановою КМУ № 878 від 26.07.2001 року.

Заклади культури працюють сьогодні в нелегких фінансово – економічних умовах. Стан матеріально – технічної бази закладів бажає бути кращим.

Станом на 2018 рік – більшість закладів потребують поточних та капітальних ремонтів. Майже всі сільські заклади не опалюються  і зазнають поступової руйнації. Не вистачає необхідної для діяльності аудіотехніки, музичних інструментів, тощо. Більшість працівників закладів культури працює на неповні ставки. Фінансування галузі «культура», є вкрай недостатнім, особливо у сільській місцевості.

Основними  завданнями  міської ради в галузі культури є:

 • посилення ролі культури в громаді, підвищення її значення у розвитку демократичного, громадського, духовного суспільства, виховання почуття патріотизму до рідної країни та міста;
 • створення сприятливих умов для розвитку культурних і творчих ініціатив з урахуванням місцевих особливостей, забезпечення умов для суспільної та культурної самореалізації талановитої особистості;
 • забезпечення доступності послуг з початкової мистецької освіти;
 • задоволення інтелектуальних та духовних потреб населення;
 • популяризація туристичного потенціалу громади, створення туристичного маршруту, випуск друкованих матеріалів;
 • проведення робіт по капітальному, поточному ремонту, реконструкції будинків культури та клубів, бібліотек;
 • створення та матеріально – технічна підтримка музеїв громади;
 • збереження культурної спадщини та сакральних об’єктів;
 • поліпшення матеріально – технічної бази;
 • створення центру культури і дозвілля молоді на базі районного будинку культури;
 • створення «Центру дозвілля» в с. М.Хайча;
 • створення інноваційного центру раннього розвитку дитини «Гармонія».

Інструменти виконання:

 • «Програма розвитку культури і туризму в Овруцькій громаді на 2018-2020 роки»;
 • Комплексна програма “Молодь і родина Овруччини” Овруцької міської ради на 2018 – 2020 роки
Перелік заходів Термін

викона

ння

Орієнтовані обсяги та джерела фінансування (тис.грн)
усього у тому числі за рахунок
міського

бюджету

Інших

джерел

Збереження культурної спадщини, розвиток музейної справи
Виконання в повному обсязі завдань, передбачених чинним законодавством в

пам’ятко-охоронній сфері

2019

 

В межах кошторисних призначень
Підтримка створення і видання краєзнавчої літератури по сторії населених пунктів Овруччини, рекламної продукції  

2019

 

В межах кошторисних призначень
Сприяти проведенню      ремонтів пам’яток культурної спадщини,  що знаходяться на території  Овруцької міської ради  

2019

 

В межах кошторисних призначень
 Здійснювати оновлення  існуючих експозицій музею  на основі новітніх досліджень  

2019

 

В межах кошторисних призначень
Художньо-естетичне виховання та освіта
Забезпечення доступності початкової мистецької освіти  

2019

 

В межах кошторисних призначень
Сприяти участі учнів та викладачів в обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсах  

2019

 

В межах кошторисних призначень
Забезпечити зміцнення, розвиток та модернізацію матеріально-технічної бази

Овруцької ДМШ, Овруцької ДХШ

 

2019

 

В межах кошторисних призначень
 Сприяти системному підвищенню кваліфікації викладачів

 

 

2019

 

В межах кошторисних призначень
Розвиток бібліотечної справи
Популяризація сучасної української та світової літератури  

2019

 

В межах кошторисних призначень
     Впорядкування мережі бібліотечних установ ОТГ (створення централізованої бібліотечної системи) 2019

 

В межах кошторисних призначень
Завершення процесу створення краєзнавчого електронного каталогу  

2019

 

В межах кошторисних призначень
Покращення передплати періодичних видань для повного задоволення інформаційних потреб населення  

2019

 

В межах кошторисних призначень
Забезпечення участі кращих читачів громади в обласних та Всеукраїнських заходах  

2019

 

В межах кошторисних призначень
Проведення заходів до державних свят, ювілеїв українських та зарубіжних письменників та інших знаменних дат (відзначення 100 – літнього ювілею Овруцької ЦРБ; 200 р. від Д.Нр Пантелеймона Куліша; 250 р. від Д.Нр. І. Котляревського та ін…)  

2019

 

В межах кошторисних призначень
     Організовувати проведення персональних виставок самодіяльних художників та майстрів декоративно­прикладного мистецтва 2019 В межах кошторисних призначень
 Систематизація з подальшим виданням накопичених топонімічних матеріалів Овруцької ОТГ 2019 В межах кошторисних призначень
     Створення молодіжного центру на базі Овруцької ЦРБ ім. А. Малишка

 

2019 В межах кошторисних призначень
Розвиток культурно – дозвіллєвої  діяльності, вивчення та розвиток традиційної народної культури Овруччини
 

Сприяти проведенню фольклорно-етнографічних експедицій селами Овруччини

 

2019

 

В межах кошторисних призначень
Здійснювати заходи щодо збереження та відродження традиційних свят народного календаря  

2019

 

В межах кошторисних призначень
Сприяти відновленню, збереженню та вдосконаленню молодіжних та дитячих шоу, свят тощо традиційних форм культурно – дозвілєвої роботи у закладах культури ОТГ  

2019

 

В межах кошторисних призначень
Сприяти стабільній роботі аматорських художніх колективів ОТГ  

2019

 

В межах кошторисних призначень
Проводити роботу по залученню нових учасників до участі у творчих колективах та гуртках

 

 

 

2019

 

В межах кошторисних призначень
Зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури
Продовжити обстеження сільських закладів культури  на території громади

 

2019 В межах кошторисних призначень
Проведення поточних ремонтів в сільських закладах культури 2019 В межах кошторисних призначень
Провести  ремонту приміщення абонементу та фойє другого поверху Овруцької ЦРБ; метод кабінету Овруцького РБК 2019 В межах кошторисних призначень
Провести  ремонт коридору та збудувати приміщення під сан-вузол Овруцької ДМШ 2019 В межах кошторисних призначень
Сприяти збільшенню обсягу надання платних послуг населенню, активізації роботи із залучення позабюджетних коштів, спонсорської допомоги  

2019

 

В межах кошторисних призначень
Туризм
Розроблення та введення в дію туристичних маршрутів на території ОТГ 2018

2019

2020

В межах кошторисних призначень
Проведення консультацій, семінарів, круглих столів з питань розвитку зеленого туризму в регіоні 2018

2019

2020

2

,0 В межах кошторисних призначень ,0

ХІІ. РОЗВИТОК ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ

Пріоритетним напрямком гуманітарної діяльності міської ради є  пропагування здорового способу життя та розвиток фізичної культури і спорту.  Важливим є залучення різних груп населення незалежно від статі, віку та соціального статусу до регулярних і повноцінних занять фізичною культурою і спортом. А для цього працює Дитячо – юнацька спортивна школа, яка має секції футболу, волейболу, пауерліфтингу, тенісу, вільної боротьби, займається близько 500 дітей.

Міською радою ведеться активна розбудова спортивної інфраструктури, в 2017 році придбано та встановлено численне спортивне та ігрове обладнання. Проводяться численні змагання.

В липні 2017 року в місті Овруч розпочато роботи з реконструкції будівлі котельні під фізкультурно-оздоровчий комплекс за адресою Гетьмана Виговського, 15б. Роботи на стадії завершення. Також в 2017 році було реконструйовано та відкрито перший спортивний міні майданчик, що розташований біля дитячо-юнацької спортивної школи. Щодня діти та дорослі проводять там своє дозвілля, тренуються, приймають участь у різноманітних змаганнях і конкурсах. Також у 2018 році реконструконструйовано тенісний корт, якого в місті досі не було, та міні-майданчик на стадіоні “Юність”.Тенісний корт облаштований сучасним поліуретановим покриттям, воротами, баскетбольними корзинами, що сприяє змістовно проводити своє дозвілля овручанам, що полюбляють волейбол, баскетбол, великий теніс та міні-футбол. Майданчик на стадіоні “Юність” має розмір 42х22 метри та облаштований штучною травою, отже спортсменам більше не стануть на заваді погані погодні умови. Варто зазначити, що заплановано повну реконструкцію стадіону “Юність”, а саме – футбольного поля, трибун та іншого приладдя. Також виготовлено проектно-кошторисну документацію «Капітальний ремонт спортзалу ДЮСШ за адресою: м. Овруч, вул. Тараса Шевченка, 55/27»

Перелік заходів Термін виконання Орієнтовні обсяги та джерела

фінансування, тис. грн.

Всього В т.ч.
Місцевий

бюджет

Інші

джерела

Капітальний ремонт спортзалу ДЮСШ за адресою: м. Овруч, вул. Тараса Шевченка, 55/27 Протягом року 3567,677 В межах кошторисних призначень
Розвиток і популяризація здорового способу життя серед населення, підтримка дитячої і молодіжної політики у сфері фізичної культури і спорту Протягом року В межах кошторисних призначень
Забезпечення виступу спортсменів громади в обласних, всеукраїнських і міжнародних змаганнях Протягом року В межах кошторисних призначень
Облаштування велосипедних доріжок Протягом року В межах кошторисних призначень
Підтримка розвитку фізичної культури та спорту людей з особливими потребами та спорту ветеранів, забезпечення підготовки та участі у заходах різних рівнів, здійснення заходів заохочення Протягом року В межах кошторисних призначень
Будівництво спортивних майданчиків Протягом року В межах кошторисних призначень
Будівництво басейну Протягом року В межах кошторисних призначень
Придбання та встановлення спортивного інвентарю Протягом року В межах кошторисних призначень
Реконструкція стадіону «Юність» Протягом року В межах кошторисних призначень
Проведення спортивних змагань  з нагоди свят  Дня молоді, Дня Незалежності, Дня міста (придбання призів, подарунків), Дня Захисника України та ін. свят Протягом року

 

 

 

Згідно кошторисних призначень Кошти спонсорів
Підтримка громадського руху з питань розвитку спорту та фізичного виховання Протягом року Згідно кошторисних призначень Кошти спонсорів
Реалізація заходів Програми по розвитку спорту Протягом року Згідно кошторисних призначень Кошти спонсорів
Придбання автомобілів для потреб спортивних закладів громади Протягом року Згідно кошторисних призначень Кошти спонсорів
ВСЬОГО: х х х

Очікувані результати:

 • підвищення рівня фізичної культури і фізкультурно-оздоровчої роботи;
 • зміцнення кадрового, матеріально-технічного та фінансового забезпечення галузі;
 • покращання стану здоров’я населення.

ХІІІ. Освіта

2018 рік характеризувався напруженою роботою освітян ОТГ, що була спрямована на створення в закладах освіти умов для рівного доступу до здобуття якісної освіти, проведення зовнішнього незалежного оцінювання, оптимізацію мережі ЗЗСО тощо.

Доступність до якісної освіти розпочинається з її базової складової – дошкільної ланки, у якій особлива увага приділяється модернізації змісту освіти, використанню компетентнісного підходу до оцінювання її результатів, орієнтації на розвиток особистості кожної дитини з урахуванням її задатків, здібностей, індивідуальних психічних та фізичних особливостей.

Мережа закладів дошкільної освіти ОТГ станом на 01.01.2019 року відповідає потребам населення, функціонує 16 закладів дошкільної освіти. В 2018 році було додатково відкрито 2 групи в с. Велика Хайча та с. Слобода – Шоломківська.

Дошкільну освіту в закладах ОТГ здобуває 966 дітей. 2019 рік буде роком розвитку нової якісної освіти в Новій українській школі, роком створення опорних шкіл, переоснащення закладів освіти сучасним обладнанням.

У зв’язку з інтеграцією України в європейський простір назріла проблема модернізації освітньої галузі, вирівнювання освітнього потенціалу ОТГ, забезпечення рівного доступу до якісної освіти. Тому для забезпечення потреби населення у якісних освітніх послугах було реорганізовано Піщаницьку та Великофоснянську ЗОШ І-ІІІ ступенів у ЗЗСО І-ІІ ступенів, Раківщинська, Великочернігівська, Гошівська, Великохайчанська, Хлуплянська та Невгодівська ЗОШ стали філіями І-ІІ ступенів.

Загалом функціонує 5 опорних закладів освіти з 6 філіями, 4 – ЗЗСО І-ІІІ ступенів та 2 ЗЗСО І-ІІ ступенів, освіту в них здобувають 3597 учнів.

Середня наповнюваність класів в 2018-2019 н. р. становить 15,4 учнів.

Для забезпечення роботи з обдарованими дітьми працюють позашкільні заклади освіти: Мала академія народних мистецтв та ремесел, ЦДЮТ, Острівський МНВК в яких навчаються більше 500 учнів.

Проблемні питання:

 • недостатність фінансування закладів освіти на ремонт, реконструкцію, оновлення матеріально-технічної бази;
 • постійне поновлення та покращення матеріально-технічної бази шкільних їдалень;
 • зміцнення навчально-матеріальної бази закладів освіти в частині створення відповідних умов навчання і виховання учнів, забезпечення закладів сучасним навчальним приладдям, меблями;

Головна мета та завдання міської ради в галузі «Освіта»:

– створення умов для забезпечення потреб населення громади у якісній освіті дітей, у тому числі з особливими освітніми потребами;

– створення безпечного середовища для перебування дітей у закладах освіти;

– інформатизація освітнього процесу та управлінської діяльності освітньої галузі;

– забезпечення підтримки розвитку інтелектуального та творчого потенціалу дітей;

– сприяння збереженню здоров’я дітей, забезпечення всіх раціональним, якісним та безпечним харчуванням;

– поліпшення матеріально – технічної бази закладів освіти;

– проведення реорганізації закладів освіти громади;

– проведення капітальних, поточних ремонтів закладів освіти з використанням сучасних енергозберігаючих технологій на виконання програми з енергоефективності та Стратегії розвитку громади, виготовлення проектно – кошторисної документації на модернізацію ЗЗСО, ЗДО та ПЗО;

– розвиток творчого потенціалу та підвищення престижності праці педагогів; реалізація кращих практик з організації та проведення заходів з національно – патріотичного та превентивного виховання дітей;

– забезпечення регулярного та безоплатного підвезення учнів та педагогічних працівник ків сільської місцевості до місць навчання та в зворотному напрямку;

– забезпечення екскурсійного обслуговування учнівської молоді, вчителів, їх участі в конкурсах, спортивних змаганнях, спартакіадах, олімпіадах, фестивалях, семінарах, заходах громади, обласного та Всеукраїнського рівнів тощо;

– розвиток видавничої справи та запровадження й випуск журналу «Молодіжний калейдоскоп» з метою підвищення та популяризації надбань учнівської молоді;

– підтримка обдарованої молоді.

Протягом 2019 року реалізації вищевказаних пріоритетних напрямів буде здійснюватися в рамках виконання «Програми розвитку освіти на 2018-2020 роки».

Крім цього, одним з основних пріоритетів буде робота, спрямована на виконання Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа».

Очікувані результати:

 • створення сучасних комфортних умов для навчання й виховання дітей та учнів;
 • удосконалена сучасна матеріальна-технічна база закладів загальної середньої освіти, ЗДО, ПЗО;
 • створені умови для навчання дітей з особливими освітніми потребами;
 • максимальне задоволення освітніх потреб населення громади;
 • інтеграція української шкільної громади в європейський освітній простір;
 • професійне зростання педагогів і як наслідок — вища якість освіти учнів.
Перелік заходів Термін виконання Орієнтовні обсяги та джерела фінансування, тис.грн.
Всього

 тис.грн.

В т.ч.
Місцевий бюджет Інші джерела
Капітальний ремонт та термосанація Овруцького закладу загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів № 3 Овруцької міської ради Житомирської області по вул. Замкова, 13 в м. Овруч Житомирської області Протягом  року В межах кошторисних призначень
Капітальний ремонт (термосанація) опорного закладу освіти «Овруцький заклад загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів № 1» Овруцької міської ради Житомирської області Протягом  року
Створення протипожежного захисту приміщень закладів освіти та закладів дошкільної освіти (встановлення системи пожежної сигналізації та системи оповіщення, обробка деревяних  конструкцій горищ В межах кошторисних призначень вогнетривковою речовиною на відповідність вимогам пожежної безпеки Протягом  року В межах кошторисних призначень
Належне забезпечення матеріально-технічними засобами заклади освіти Протягом  року В межах кошторисних призначень
Проведення капітальних та поточних ремонтів приміщень закладів освіти Протягом  року В межах кошторисних призначень
РАЗОМ:    

Х

 

Х

 

Х

ХІV. ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

Здоров’я є непересічною цінністю, має важливе значення у житті кожної людини, становить ключовий аспект національної безпеки, визначає можливості досягнення індивідуального і суспільного добробуту та благополуччя, перспективи стійкого розвитку.

Медична галузь Овруцької ОТГ представлена:

Первинна ланка

04 квітня 2018 року відбулося перетворення   комунальної  установи на комунальне  некомерційне  підприємство. Була проведена реорганізація установи, всі працюючі залишились на місцях та було розпочато реформування медичної галузі.

На території Овруцького  району функціонує 17 амбулаторій загальної практики сімейної медицини, 65 фельдшерських пунктів. Загальною проблемою для сільських закладів охорони здоров′я є низький рівень матеріально-технічної бази, що не відповідає табелям оснащення, затверджених наказами МОЗ України.

Амбулаторії загальної практики сімейної медицини та фельдшерські пункти  потребують поточних ремонтів.

Для поліпшення надання первинної медико-санітарної допомоги, що надається населенню лікарями, необхідно забезпечити автотранспортом та укомплектувати його спеціальним портативним обладнанням для підвищення якості медичних послуг.

Для поліпшення швидкої та невідкладної медичної допомоги, що надається сільському населенню, підвищення якості послуг, пов’язаних з їх транспортуванням до/з лікувально-профілактичних закладів необхідно створити пункт невідкладної допомоги та забезпечити його спеціальним автотранспортом та укомплектувати спеціальним портативним обладнанням.

Мережа медичних закладів в районі найбільша по області , що потребує забезпечення ефективної організаційно – методичної роботи та контролю за її роботою, зусиль по матеріально – технічному забезпеченню і інше.   Приорітетними напрямками охорони здоров′я є розвиток первинної  медико – санітарної допомоги, удосконалення діагностики патологічних     станів на  догоспітальному етапі, надання невідкладної  медичної допомоги дітям, вагітним, породіллям, інфекційним хворим, в тому числі туб. хворим, проведення імунопрофілактики, дотримання санітарно – протиепідемічних норм в лікувальних закладах.

Здоров’я населення району характеризується високими рівнями захворюваності , інвалідності та смертності. Зростання захворюваності населення району, яке зумовлюється з одного боку його старінням, а з іншого погіршенням соціально – економічних умов існування. Крім того Овруцький район один з найбільш постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, яка має великий вплив на життя населення, його здоров’я та навколишнє середовище.

Трансформаційні процеси, що відбуваються в різних сферах життя українського суспільства, зумовлюють необхідність реформування системи охорони здоров’я України.  Первинна  медицина успішно увійшла   у  реформу медицини, яка  розпочалась  у  2018 році.

Овруцький   центр ПМСД   один   із  перших  в  Україні підключився  до   реформи   медичної  галузі та  підписав    договір з НСЗУ,   що дало змогу  збільшити   фінансування  у майже у два рази та  підвищити   заробітну  плату  медичному  персоналу.

Працівниками структурних  підрозділів   центру  первинної медицини    обслуговується більше  55  тис населення,  яке проживає   на території  Овруцького району. Налічується  167 ліжок денного перебування  в тому числі  на базі 63 ФАПів та ФП розгорнуто 68 ліжок  денного перебування хворих.

Кадрове забезпечення: всього 285  штатних посад  лікарів 34 одиниці

В приміщеннях амбулаторій та ФАПів   розміщено 57 аптечних пунктів  від ЦРА №31, «Є-Аптека» та «Світ здоров’я». Заключено  договори  на відпуск  медикаментів  за програмою «Доступні ліки»

В районі діє Урядова програма «Доступні ліки». Населення отримує безкоштовно або ж з незначною доплатою препарати для лікування серцево-судинних захворювань, бронхіальної астми, цукрового діабету ІІ типу. За 2018 рік відпущено  ліків аптечними закладами району  на загальну суму 1 млн 8 тис. гривень.

З метою запобіганню та зниженню рівня захворювань на дані хвороби проводиться онкологічний  та ендокринологічний моніторинги. Онкологічні хворі забезпечуються знеболюючими ліками.

На всіх дільницях сформовано списки населення із груп ризику, які підлягають обстеженню. Своєчасно, при наявності вакцин, проводяться щеплення від різних інфекційних захворювань.

Забезпечується проведення рентгенологічного обстеження населення із груп ризику по туберкульозу: в першу чергу звільнені з місць позбавлення волі, громадяни без певного місця проживання та ті, що приїхали в район на постійне місце проживання із інших районів та областей. Для цього в районі працює пересувний флюорограф.

Функціонує Рада медичних сестер, щомісячно проводяться заняття з середнім медичним персоналом по різних питаннях надання медичної допомоги населенню.

Всі  амбулаторій загальної практики сімейної медицини підключені до мережі Інтернет  та компютерізовані

Вторинна ланка

Рішенням сесії Овруцької міської ради №698 від 29.08.2018 було утворено комунальне некомерційне підприємство «Овруцька міська лікарня» Овруцької міської ради Житомирської області.

До складу КНП«Овруцької міської лікарні»  входить:

 • поліклінічно-діагностичне відділення;
 • стаціонарні відділення.

Стаціонарну допомогу отримують 8043 хворих на рік, амбулаторну допомогу отримують 271 504 хворих на рік КНП«Овруцька міська лікарня»  в своїй структурі має 185 ліжок фонду по стаціонару (крім того 8 ліжок у відділенні реанімації і анестезіології):

 • терапевтичних – 30
 • неврологічних – 25
 • кардіологічних – 25
 • хірургічних – 23
 • травматологічних – 15
 • гінекологічних – 19
 • пологових – 15
 • ВІТ дорослих – 6
 • ВІТ дитячих – 2
 • дитяче відділення – 20
 • інфекційних – 13

     Забезпеченість стаціонарними ліжками на 10 тисяч населення становить 37,8. В Овруцькій міській лікарні налічується 25 ліжок денного перебування хворих. Стаціонари на дому функціонують при поліклінічно-діагностичному відділенні.

Матеріально – технічна база

Стан медичного обладнання та апаратури:

а) Основна маса обладнання та апаратури в працюючому стані, але морально та фізично застаріла і підлягає оновленню;

б) Списання проводиться згідно технічних висновків при оформленні акту прийому вилучених дорогоцінних матеріалів. .

Твердого та м’ягкого інвентаря  закуплено за 9 місяців 2018 року на  загальну суму –501334,25 тис.грн.

Забезпеченість автомобільним транспортом:

а) кількість одиниць всього – 20 ;

в) підлягає списанню – 0,

г) кількість автотранспорту, що експлуатується більше 8 років – 18,

пригодні до експлуатації – 20  автомобілів ( 90,9 %);

Ліцензія на медичну практику КНП «Овруцької міської лікарні» Наказ МОЗ від 15.11.2018 року №2099

Ліцензія з контролю за наркотиками ЦРЛ: термін дії : з 22 листопада 2018 року по 22 листопада 2023 року; видана 22 листопада 2018 року

Позитивні тенденції діяльності закладу в 2018 році:

 1. Відсутня післяопераційна летальність при гострій хірургічній патології, відсутня материнська смертність.
 2. Відсутні черепно – мозкові та спинальні травми у новонароджених.
 3. Відсутні звернення громадян в МОЗ на незадовільне мед. обслуговування.
 4. Відсоток виявлених хворих на туберкульоз при профілактичних флюорографічних оглядах – 94,4 % (обл.70 %).
 5. Забезпеченість населення ліжками в денних стаціонарах – 28,2% (24,3%).
 6. Охоплення новонароджених вакцинацією БЦЖ в пологовому
 7. будинку – 98,4% (опт.99,0%).
 8. Проведено капітальний ремонт філії відділення гемодіалізу КУ «Житомирська обласна клінічна лікарня ім.. Гербачевського».
 9. Розпочато капітальний ремонт інфекційного відділення Овруцької ЦРЛ

Негативні тенденції діяльності закладу в 2018 році:

 1. На квартирному обліку перебуває 9 лікарів та 6 середніх медичних працівників.
 2. Питома вага раку шийки матки ІІІ-ІV стадії серед вперше  виявлених у  сільських жителів – 100,0% (обл.22,3).
 3. Питома вага раку молочної залози ІІІ-ІV стадії серед вперше  виявлених у сільських жителів 42,9 (обл.27,0).
 4. Питома вага злоякісних новоутворень, виявлених вперше в ІІІ стадії (візуальні форми захворювань) – 31,1 (обл. 14,0).
 5. Питома вага злоякісних новоутворень, виявлених вперше в ІІІ стадії (візуальні форми) у сільських жителів – 19,0 (обл. 14,1).

Проблемні питання в галузі «Охорона здоров’я»:

 • обмеженість бюджетного фінансування;
 • недостатнє кадрове забезпечення;
 • високі показники смертності населення у працездатному віці від серцево-судинних, судинно-мозкових та онкологічних захворювань;
 • недостатній рівень знань у населення з питань здорового способу життя;
 • недооцінка населенням значущості профілактичних заходів для збереження власного здоров’я;
 • недостатня кількість сучасного діагностичного обладнання у медичних закладах, що  утруднює ранню діагностику захворювань, насамперед, серед населення, що мешкає в сільській місцевості;
 • незадовільний стан приміщень;
 • незабезпечення хворих необхідними виробами медичного призначення та медикаментами;
 • запобігання поширенню  ВІЛ – інфікованості населення та іншими;
 • недостатнє забезпечення ліками для надання невідкладної медичної допомоги.
 • зношеність автомобілів.

Інструменти виконання:

«Програма розвитку первинної медицини та її профілактичної спрямованості на 2018»;

«Програма соціально – економічного розвитку Овруцької ЦРЛ на 2018-2020 роки».

Основними  завданнями  в галузі  охорони здоров’я буде:

 • забезпечення населення громади якісною медичною допомогою шляхом підвищення рівня організації діяльності закладів;
 • сприяння зміцненню матеріально-технічної бази лікувальних закладів;
 • проведення поточних та капітальних ремонтів лікувально-профілактичних закладів громади;
 • проведення інших заходів, які сприятимуть розвитку системи охорони здоров’я громади;
 • здійснення енергозберігаючих заходів в закладах охорони здоров’я;
 • виготовлення проектно – кошторисних документацій на проведення капітальних ремонтів приміщень;
 • виготовлення проектно – кошторисної документації на будівництво (реконструкцію) будинку для лікарів;
 • будівництво амбулаторії в с. Покалів;
 • сприяння впровадженню медичними закладами в практичну діяльність нових методів діагностики та лікування, підвищення рівня кваліфікації медичного персоналу;
 • будівництво, реконструкція, проведення ремонту, оснащення обладнанням медичного та офісного призначення, комп’ютерною технікою, високошвидкісним Інтернетом та локальною мережею, засобами зв’язку і автотранспортом
 • подальша оптимізація ліжкового фонду з урахуванням потреб населення у медичному обслуговуванні
 • проведення профілактичної роботи медичними закладами громади серед населення, а саме: виконання планових завдань щодо імунізації дитячого і дорослого населення від керованих інфекцій, профілактичного флюорографічного обстеження, обов’язкового скринінгу візуальних форм злоякісних новоутворень, посилення пропаганди здорового способу життя.

      Очікувані результати:

 • збільшення питомої ваги послуг первинної медико – санітарної допомоги на засадах сімейної медицини;
 • підвищення ефективності та якості надання первинної допомоги населенню громади;
 • покращення показників стану здоров’я населення;
 • зниження смертності від гострих серцево-судинних, онкологічних   та інших захворювань;
 • підвищення кваліфікації спеціалістів медичної галузі;
 • впровадження комп’ютерних технологій при інформатизації міської лікарні;
 • поліпшення медикаментозного забезпечення стаціонарних хворих;
 • покращення результатів проведення профілактичних щеплень;
 • приведення приміщень закладів охорони здоров’я в належний санітарний стан.
Перелік заходів Термін виконання Орієнтовні обсяги та джерела фінансування, тис.грн.
Всього

 тис.грн.

В т.ч.
Місцевий бюджет Інші джерела
Проведення капітальних та поточних ремонтів структурних підрозділів КНП «Овруцький Центр первинної медико – санітарної допомоги» 2019 рік 6565,120 В межах кошторисних призначень
Придбання медичного обладнання, інструментарію, м’якого та твердого інвентарю 2019 рік В межах кошторисних призначень
Придбання матеріально-технічного обладнання для належного функціонування закладів охорони здоров’я 2019 рік В межах кошторисних призначень
Розвиток інформаційних технологій 2019 рік В межах кошторисних призначень
Забезпечення стаціонару лікарні медичними препаратами на невідкладну допомогу та наркотичними засобами 2019 рік В межах кошторисних призначень
Придбання транспортних  засобів 2019 рік В межах кошторисних призначень
Підвищення рівня кваліфікації кадрів 2019 рік В межах кошторисних призначень
Виготовлення проектно-кошторисних документацій 2019 рік В межах кошторисних призначень
Проведення інформаційно-просвітницьких кампаній 2019 рік В межах кошторисних призначень
РАЗОМ:    

Х

 

Х

 

Х

ХV. Агропромисловий комплекс

Головним завданням агропромислового комплексу є забезпечення населення продуктами харчування, тваринництва – кормами, переробної промисловості – сировиною.

Підвищення продуктивності тварин, зростання урожайності сільськогосподарських культур, докорінне поліпшення родючості грунтів, оновлення матеріально-технічної бази, підвищення конкурентоспроможності виробництва продукції, залучення інвестицій та інновацій, підтримка фермерських та особистих селянських господарств, дозволить забезпечити збільшення виробництва валової продукції сільського господарства та істотно поліпшити соціально-економічну ситуацію на селі.

Для досягнення зазначених цілей планується залучити з бюджету близько 1,0 млн. грн.

На даний час на території Овруцької об’єднаної територіальної громади виробничу діяльність здійснюють 14 сільськогосподарських підприємств, 9 дрібних фермерських господарств та близько дев’яти тисяч особистих селянських господарств.

Проблемні питання розвитку:

 • Складні грунтово – кліматичні умови та радіаційне забруднення значної частини Поліської зони вимагають встановлення диференційованого підходу щодо бюджетної підтримки сільськогосподарських виробників громади для забезпечення конкурентоспроможності виробленої ними сільськогосподарської продукції.
 • Порушення частиною сільськогосподарських виробників законодавчо встановлених нормативів оптимального співвідношення культур у сівозмінах.
 • Відсутність мотивації сільгосппідприємств та особистих селянських господарств у збереженні та нарощуванні чисельності великої рогатої худоби, у тому числі корів, через розбалансованість цінової ситуації на ринку молока і м’яса , яка не покриває понесених витрат на виробництво.
 • Недостатній розвиток сільських територій, відсутність робочих місць на селі.
 • Необхідність переходу господарств населення до виробництва продукції у відповідності до вимог європейських стандартів.

Основна діяльність:

 • Забезпечення оптимізації галузевого розвитку сільського господарства у розрізі рослинництва та тваринництва.
 • Покращення якості сільськогосподарських угідь шляхом оптимізації їх кислотності, співвідношення культур у сівозмінах, схем внесення мінеральних та органічних добрив, вапнування грунтів, залуження та перезалуження лук і пасовищ.
 • Забезпечення стабілізації і розвитку тваринництва шляхом збереження та поступового нарощування поголів’я ВРХ.
 • Забезпечення реалізації сучасних технологій у галузі скотарства, у тому числі шляхом зміцнення та реконструкції наявної матеріально-технічної бази.
 • Розвиток спеціалізованих підприємств по утримуванню м’ясних порід великої рогатої худоби та свиней завдяки реконструкції і розширенню наявних тваринницьких комплексів.
 • Розвиток вівчарства та збільшення поголів’я овець.
 • Розвиток бджільництва.
 • Сприяння розвитку інфраструктури сільських територій, у тому числі за рахунок обслуговуючих кооперативів та фермерських господарств, всебічна підтримка особистих селянських господарств.

Очікувані результати:

 • Відновлення родючості поліських ґрунтів.
 • Збільшення виробництва продукції рослинництва на 12%.
 • Припинення процесів деградації ґрунтів.
 • Збільшення виробництва продукції тваринництва на 5%.
 • Підвищення якості тваринницької продукції.
 • Покращення фінансово-економічного становища підприємств та добробуту населення.
 • Зростання рівня зайнятості сільського населення .

 ХVІ. Землеустрій ГРОМАДИ

До основних напрямів формування земельних відносин на території  Овруцької об’єднаної територіальної громади у 2019 році слід віднести: взаємозв’язок між приватними, громадськими та державними інтересами; відкритість дій з управління використанням земель та їх розподілом; гарантію прав на земельні ділянки; достовірність обмежень прав щодо використання земельних ділянок; стабільність типів використання землі; можливість визначення найдоцільнішого використання землі власником або користувачем земельної ділянки.

Овруцькою міською радою планується ефективно використовувати земельні ресурси, вдосконалювати організаційні форми регулювання земельних відносин, здійснювати інформаційну підтримку проведення земельної реформи, забезпечувати прозорість діяльності міської ради в процесах управління земельними ресурсами та надання кваліфікованих роз’яснень чинного законодавства громадянам.

Для регулювання земельних відносин на території Овруцької об’єднаної територіальної громади в 2019 році визначені конкретні цілі. Ними є налагодження взаємодії з власниками та користувачами земельних ділянок, розташованих на території громади; ефективне використання ринку земель; удосконалення управління в сфері використання та охорони земель сільськогосподарського призначення, що передані з державної власності та розпорядження ними; підвищення ефективності управління земельними ресурсами; поліпшення організації та контролю за використанням і охороною земель.

Основними завданнями на 2019 рік є:

 • виготовлення схеми планування території Овруцької ОТГ;
 • формування системи землевласників та землекористувачів ОТГ;
 • формування ринку земель;
 • інвентаризація земель ОТГ;
 • встановлення (зміна) меж населених пунктів ОТГ;
 • виготовлення документації із землеустрою, топографо – геодезичних зйомок, містобудівної документації;
 • виготовлення (поновлення) технічних документацій по визначенню нормативної грошової оцінки землі населених пунктів ОТГ;
 • виготовлення звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок;
 • проведення земельних торгів;

ХVІІ. ЗАХОДИ,  ПОВ’ЯЗАНІ  З  РЕАЛІЗАЦІЄЮ  В ГРОМАДІ КОНКУРЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ:

Овруцька міська рада, виконавчий комітет, комунальні підприємства повинні у своїй діяльності дотримуватись законодавства про захист економічної конкуренції.

Перелік заходів Термін виконання Орієнтовні обсяги та джерела фінансування, тис.грн.
Всього

 тис.грн.

В т.ч.
Місцевий бюджет Інші джерела
Проведення заходів, спрямованих на запобігання порушення законодавства про захист економічної конкуренції: прийняття рішень про порядок проведення комунальним підприємством перерахунків споживачам за ненадані або надані не в повному обсязі послуги з водопостачання та  водовідведення, розгляд питань повноти та якості надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій. Протягом  року Не потребує фінансування
Встановлення чіткої процедури затвердження  та погодження цін і тарифів на житлово-комунальні послуги відповідно до вимог чинного законодавства. Протягом року
Залучення громадських організацій  до здійснення контролю за розвитком житлово-комунального господарства, ціноутворенням у сфері житлово-комунальних послуг. Протягом року
Недопущення встановлення адміністративних бар’єрів, які б перешкоджали вільному руху між регіонами товарних потоків продукції та антиконкурентних дій. Протягом року
Дотримання конкурсних засад при визначенні суб’єктів господарювання, яким надається право здійснювати певні види господарської діяльності. Протягом року
Забезпечення рівних умов здійснення підприємницької діяльності для всіх суб’єктів господарювання незалежно від форм власності. Протягом року
РАЗОМ:   Х Х

 

Х

Секретар виконкому                                                              М.В. Чичирко

Додаток № 1
До Програми
соціально-економічного
та культурного розвитку

Овруцької ОТГ на 2019 рік

Перелік пропозицій щодо об’єктів будівництва, реконструкції, капітального ремонту на 2019 рік

Назва інвестиційної програми, проекту регіонального розвитку Назва замовника Період реалізації Загальна кошторисна вартість, тис. грн. Наявність проектно – кошторисної документації (вказати дату розробки та назву проектної організації) Наявність експертного звіту (зазначити дату і №) Джерела фінансування
1 2 3 4 5 8 9
1. Капітальний ремонт спортзалу ДЮСШ за адресою: м. Овруч, вул. Тараса Шевченка, 55/27 2019 3567,677

тис. грн.

ДФРР
2. Капітальний ремонт та термосанація Овруцького закладу загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів № 3 Овруцької міської ради Житомирської області по вул. Замкова, 13 в м. Овруч Житомирської області 2019 6212,078

тис. грн.

ФОП Невмержицький М.І. №06-0682-18 від 23.11.18 ДФРР
3. Капітальний ремонт (термосанація) опорного закладу освіти «Овруцький заклад загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів № 1» Овруцької міської ради Житомирської області 2019 18432,930 ТОВ «Експертиза МВК» №18480 12.12.2018 ДФРР
4. Ремонт каналізаційної системи Шоломківського ЗЗСО 2019
5. Капітальний ремонт актової зали ОЗО «Овруцька гімназія ім. Андрія Малишка» 2019
6. Виготовлення проектно-кошторисної документації «сортування сміття» 2019
7. Реконструкція вуличного освітлення в

м. Овруч «НЕФКО»

2019
8. Капітальний ремонт приміщення дитячого відділення Овруцької центральної районної лікарні за адресою: вул. Т. Шевченко, 106 м. Овруч, Овруцького району, Житомирської області 2019 2178,153 ФОП Козодой І.В. №15519 від 10.08.2018 Інфраструктурна субвенція
9. Капітальний ремонт приміщення терапевтичного відділення Овруцької центральної районної лікарні за адресою: вул. Т. Шевченко, 106 м. Овруч, Овруцького району, Житомирської області 2019 1498,537 ФОП Козодой І.В. №15526 від 10.08.2018
10. Капітальний ремонт будівлі (енергоефективна термосанація) з заміною покрівлі лікувального корпусу двоповерхового Овруцької центральної районної лікарні за адресою: вул. Т. Шевченко, 106 м. Овруч, Овруцького району, Житомирської області 2019 8060,367 ФОП Козодой І.В. №15521 від 10.08.2018
11. Капітальний ремонт будівлі (енергоефективна термосанація) з заміною покрівлі лікувального корпусу п’ятиповерхового Овруцької центральної районної лікарні за адресою: вул. Т. Шевченко, 106 м. Овруч, Овруцького району, Житомирської області 2019 5790,549 ФОП Козодой І.В. №15522 від 10.08.2018
12. Капітальний ремонт будівлі (енергоефективна термосанація) з заміною покрівлі гінекологічного відділення Овруцької центральної районної лікарні за адресою: вул. Т. Шевченко, 106 м. Овруч, Овруцького району, Житомирської області 2019 5587,087 ФОП Козодой І.В. №15518 від 10.08.2018
13. Капітальний ремонт будівель (енергоефективна термосанація) з заміною покрівлі Овруцької центральної районної лікарні за адресою: вул. Т. Шевченко, 106 м. Овруч, Овруцького району, Житомирської області 2019 9146,285 ФОП Козодой І.В. №15524 від 10.08.2018 Інфраструктурна субвенція
14. Капітальний ремонт прилеглої території Овруцької центральної районної лікарні за адресою: вул. Т. Шевченко, 106 м. Овруч, Овруцького району, Житомирської області 2019 15190,826 ФОП Козодой І.В. №15525 від 10.08.2018
15. Капітальний ремонт приміщень неврологічного відділення Овруцької центральної районної лікарні за адресою: вул. Т. Шевченко, 106 м. Овруч, Овруцького району, Житомирської області 2019 2178,153 ФОП Козодой І.В. №15523 від 10.08.2018
16. Капітальний ремонт будівлі (енергоефективна термосанація) із заміною покрівлі діагностичного відділення Овруцької центральної районної лікарні за адресою: вул. Т. Шевченка, 41 м. Овруч Овруцького району Житомирської області 2019 6565,120 ФОП Козодой І.В. №15520 від 10.08.2018 ДФРР
17. Реконстрекція водопровідної мережі з метою покращення водопостачання для громади с. Піщаниця Овруцького району, Житомирської області 2019 1246,640 тис.грн ФОП Росквасов Ю.А. №06-0415-16 від 29 червня 2016 року
18. Покращення доступу до якісної питної води для громади сіл Норинськ, Мощаниця, Підвелідники Овруцького району (капітальний ремонт) 2019 3618,737 тис.грн ФОП Росквасову Ю.А. №06-0168-16 від 11 квітня 2016 року
19. Нове будівництво комунального ринку м. Овруч, за адресою вул. Князя Олега, м. Овруч Житомирської області 2019 9183,746 тис.грн ТОВ “НВП “Мепал-Проект” №117450-ЗК від 14 листопада 2017 року Кошти інвестора
20. Капітальний ремонт Центрального парку в м. Овруч Житомирської області 2019 1489,748 тис.грн ФОП Невмержицький М.І. № 06-0476-17 від 08 серпня 2017 року
21. Капітальний ремонт тротуару на площі Свободи в м. Овруч Житомирської області (коригування) 2019 2327,779 тис.грн ФОП Невмержицький М.І. №06-0530-17 від 13 жовтня 2017 року Бюджет розвитку (резерв)
22. Реконструкція “Парку памяті” по вул. Т.Шевченка в м. Овруч Житомирської 2019 8270,227 тис.грн КП “Проектувальник” №06-0079-17 від 31 березня 2017 року Бюджет розвитку (резерв
23. Реконструкція спортивного майданчика по вул. Героїв Майдану у м. Овруч, Житомирської області 2019 1426,625 тис.грн ТзОВ “Макро-Будомат” (м. Львів) №06-0692-16 від 21 грудня 2016 року
24. Будівництво каналізаційної мережі по вул. Миротворців в м. Овруч Житомирської області (коригування) 2019 1181,760 тис.грн. ТОВ “Житомирська архітектурно-планувальна майстерня” №06-0957-17 від 11 січня 2018 року Бюджет розвитку
25. Будівництво каналізаційної мережі по вул. Володимира Богораза в м. Овруч Житомирської області (коригування) 2019 1675,804 тис.грн ТОВ “Житомирська архітектурно-планувальна майстерня” №06-0960-17 від 11 січня 2018 року Бюджет розвитку
26. Будівництво каналізаційної мережі по вул. Михайла Жизневського в м. Овруч Житомирської області (коригування) ПЕРЕХІДНИЙ 2019 1040,752 тис.грн ТОВ “Житомирська архітектурно-планувальна майстерня” №06-0959-17 від 11 січня 2018 року Бюджет розвитку
27. Будівництво каналізаційної мережі по вул. Святої Покрови в м. Овруч Житомирської області (коригування) 2019 1313,406 тис.грн ТОВ “Житомирська архітектурно-планувальна майстерня” №06-0958-17 від 11 січня 2018 року Бюджет розвитку
28. Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Енергетиків та вул. Тараса Бульби-Боровця (від вул. Героїв Майдану до вул. Т.Шевченка) в м. Овруч Житомирської області 2019 6811,883 тис.грн ТзОВ “ЖИТОМИРБУДПРОЕКТЕКСПЕРТИЗА” №15990 від 29.08.2018 року
29. Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Набережна (від вул. Київської до вул. Грешевського) в м. Овруч Житомирської області 2019 3865,836 тис.грн ТзОВ “ЖИТОМИРБУДПРОЕКТЕКСПЕРТИЗА” №11566 від 10.01.2018 року
30. Захист земель від ерозії на землях Словечансько-Овруцького кряжу на території  Шоломківської сільської ради Овруцького району. У тому числі: виготовлення робочого проекту будівництва протиерозійних споруд по захисту від водної ерозії. Перехідний 2019 378,260 тис.грн КП “Житомирводпроект” №06-02185-12 від 19 грудня 2012 року
31. Будівництво протиерозійних гідротехнічних споруд по захисту земель від водної ерозії на території Великохайчанської сільської ради Овруцького району 2019 КП “Житомирводпроект” 2007 рік
32. Капітальний ремонт тротуару по вул. Героїв Майдану (в напрямку с. Словечно від перехрестя з вул. Тараса Шевченка – права сторона) в м. Овруч Житомирської області 2019 3210,373 тис. грн. ФОП Невмержицький М.І. №06-0059-18 від 20 березня 2018 року
33. Капітальний ремонт тротуару по вул. Героїв Майдану (в напрямку с. Словечно від перехрестя з вул. Тараса Шевченка – ліва сторона) в м. Овруч Житомирської області 2019 2434,505 тис. грн. ФОП Невмержицький М.І. №06-0060-18 від 20 березня 2018 року
34. Капітальний ремонт тротуару по вул. Героїв Майдану (в напрямку вокзалу від перехрестя з вул. Тараса Шевченка – ліва сторона) в м. Овруч Житомирської області 2019 2705,175тис. грн. ФОП Невмержицький М.І. №06-0061-18 від 20 березня 2018 року
35. Капітальний ремонт тротуару по вул. Героїв Майдану (в напрямку вокзалу від перехрестя з вул. Тараса Шевченка – права сторона) в м. Овруч Житомирської області 2019 2468,658 тис. грн. ФОП Невмержицький М.І. №06-0058-18
36. «Капітальний ремонт дорожнього покриття по пров. Садовому (від вул. Набережної до вул. В`ячеслава Чорновола) в м. Овруч Житомирської області». Перехідний 2019 1266,582 ТзОВ “ЖИТОМИРБУДПРОЕКТЕКСПЕРТИЗА” №11744 від 02.02.2018 року
37. «Капітальний ремонт даху (заміна покрівельного покриття) житлового будинку № 48 по вул. Героїв Майдану в м. Овруч Житомирської області» 2019 825,355 тис. грн. ТзОВ “ЖИТОМИРБУДПРОЕКТЕКСПЕРТИЗА” №12275 від 16.03.2018 року
38. «Капітальний ремонт даху (заміна покрівельного покриття) житлового будинку № 50 по вул. Героїв Майдану в м. Овруч Житомирської області» 2019 825,379 тис. грн. ТзОВ “ЖИТОМИРБУДПРОЕКТЕКСПЕРТИЗА” №12276 від 16.03.2018 року
39. «Капітальний ремонт даху (заміна покрівельного покриття) житлового будинку № 80 по вул. Тараса Шевченка в м. Овруч Житомирської області» 2019 349,926 тис. грн. ТзОВ “ЖИТОМИРБУДПРОЕКТЕКСПЕРТИЗА” №11848 від 14.02.2018 року
40. «Капітальний ремонт дорожнього покриття прибудинкових територій (асфальтування прибудинкової території), вул. Героїв Майдану 42, 44, 46, 48, 48А, 50, 50А в м. Овруч Житомирської області» 2019 2213,171 тис. грн ТзОВ “ЖИТОМИРБУДПРОЕКТЕКСПЕРТИЗА” №12277 від 16.03.2018 року Бюджет розвитку
41. «Капітальний ремонт дорожнього покриття прибудинкових територій (асфальтування прибудинкової території), вул. Відродження 25, 27, 29, 31, 33 в м. Овруч Житомирської області» 2019 2318,435 тис. грн. ТзОВ “ЖИТОМИРБУДПРОЕКТЕКСПЕРТИЗА” №12278 від 16.03.2018 року Бюджет розвитку
42. Будівництво водозабірної свердловини в с. Коптівщини, Покаліського округу Овруцької міської ради 2019 1115,000 тис.грн. КП “Житомирводпроект” Програма «Питна вода»
43. Будівництво водозабірної свердловини в с. Коренівка, Черепинського округу Овруцької міської ради 2019 1108,000 тис.грн. КП “Житомирводпроект” Програма «Питна вода»
44. Будівництво водозабірної свердловини в с. Лукішки, Черепинського округу Овруцької міської ради

 

2019 1110,000

тис.грн.

45. Капітальний ремонт артезіанської свердловини в с. Покалів 2019 300,000

тис. грн.

46. Капітальний ремонт артезіанської свердловини в с. Полохачів 2019 300,000

тис. грн.

47. Капітальний ремонт артезіанської свердловини в с. Поліське 2019 300,000

тис. грн.

48. Капітальний ремонт артезіанської свердловини в с. Кобилин 2019 300,000

тис. грн.

49. Будівництво артсвердловини та реконструкція водогінної мережі в населених пунктах Стугівщина, Оленичі, Хлупляни Овруцького району Житомирської області 2019 4932,320тис. грн. ТОВ “Житомирбудпроектекспертиза” Інфраструктурна субвенція
50. «Реконструкція приміщення Овруцької міської бібліотеки для дорослих  в центр надання адміністративних послуг Овруцької міської ради за адресою: Житомирська обл., м. Овруч, вул. Героїв Майдану, 21» 2019 2308,950 тис.грн. ТОВ “Житомирбудпроектекспертиза” №3162/е/18 від 25.10.2018 Бюджет розвитку
51. «Капітальний ремонт будівлі інфекційного відділення Овруцької центральної районної лікарні за адресою: Житомирська обл., м. Овруч, вул. Т. Шевченка, 106». 2019 2643,310 тис.грн. ТзОВ “ЖИТОМИРБУДПРОЕКТЕКСПЕРТИЗА”
52. «Будівництво системи побутової каналізації з влаштуванням КНС по вул. Шолом-Алейхема та вул. Озерна в м. Овруч Житомирської області» 2019 ТзОВ “ЖИТОМИРБУДПРОЕКТЕКСПЕРТИЗА”
53. Будівництво 2-х свердровин на водозаборі ВНС №1 в м. Овруч Житомирської області 2019 1422,212

 

КП “Житомирводпроект”

 

№3646/е/18 від 29.11.2018 року

 

Інші кошти
54.  Будівництво світлофорного об’єкту на перехресті вул. Б.Хмельницького та вул. Героїв Майдану в м. Овруч Житомирської області; 2019 пректується ТОВ “Комплексні інженерні системи”
55. Будівництво світлофорного об’єкту на перехресті вул. Т.Шевченка та вул. С.Бандери в м. Овруч Житомирської області 2019 проектується ТОВ “Комплексні інженерні системи”
56. Капітальний ремонт спортивного майданчику з штучним покриттям з розміром 42.5х22.5 м, з висотою огорожі h=3,0 м в Опорному закладі освіти “Оврцький заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №1” Овруцької міської ради Житомирської області 2019 проектується ФОП Огорильцевській С.В. Мінрегіон
57. Капітальний ремонт спортивного майданчику з штучним покриттям з розміром 42.5х22.5 м, з висотою огорожі h=3,0 м в Кирданівському закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Овруцької міської ради Житомирської області 2019 проектується ФОП Огорильцевській С.В. Мінрегіон
58. Реконструкція  станції 2-го підйому із застосуванням новітніх технологій та встановленням обладнання з доочистки та знезалізнення питної води в системі централізованого водопостачання в с. Збраньки , Овруцькому районі, Житомирської області 2019 Планується виготовлення ПКД ТОВ «ЮБК «Комплекс» Програма «Питна вода»
59. Реконструкція  станції 2-го підйому із застосуванням новітніх технологій та встановленням обладнання з доочистки та знезалізнення питної води в системі централізованого водопостачання в с. Клинець, Овруцькому районі, Житомирської області 2019 Планується виготовлення ПКД ТОВ «ЮБК «Комплекс» Програма «Питна вода»
60. Реконструкція  станції 2-го підйому із застосуванням новітніх технологій та встановленням обладнання з доочистки та знезалізнення питної води в системі централізованого водопостачання в с. Невгоди, Овруцькому районі, Житомирської області 2019 Планується виготовлення ПКД ТОВ «ЮБК «Комплекс» Програма «Питна вода»
61. Реконструкція  станції 2-го підйому із застосуванням новітніх технологій та встановленням обладнання з доочистки та знезалізнення питної води в системі централізованого водопостачання в с. Черепин, Овруцькому районі, Житомирської області 2019 Планується виготовлення ПКД ТОВ «ЮБК «Комплекс» Програма «Питна вода»
62. Реконструкція стадіону “Юність” в м. Овруч Житомирської області 2019 Планується виготовлення ПКД КП “Житомирпроект”
63. Реконструкція протиерозійних захисних споруд на землях Піщаницького старостинського округу Овруцької міської ради Житомирської області. Перехідний 2019 ТОВ «ЮБК «Комплекс»
64. «Реконструкція каналізаційного колектора господарсько-побутових стічних вод очисних споруд в м. Овруч Житомирської області”. Перехідний 2019 КП “Житомирпроект” Мінекології
65. 2019
66.  «Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Яцковичі, Овруцького району, Житомирської області» 2019 318,809 тис.грн. ПП “Титан” Програма «Засвітлимо Житомирщину»
67. «Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Острів, Овруцького району, Житомирської області» 2019 604,997 тис.грн ПП “Титан” Програма «Засвітлимо Житомирщину»
68. «Капітальний ремонт вуличного освітлення по вул. Зарічна, Лугова, Криничка, Вільшанська, Польова, Вишнева та Ручейна в с. Велика Фосня, Овруцького району, Житомирської області» 2019 767,582 тис.грн. ПП “Титан” Програма «Засвітлимо Житомирщину»
69. «Капітальний ремонт вуличного освітлення по вул. Покальчука, Нова, Садова, Поперечна, Залізнична, Тиха, Молодіжна, Сонячна, Центральна, Дружби та по пров. Тихий в с. Велика Фосня, Овруцького району, Житомирської області» 2019  866,006 тис.грн. ПП “Титан” Програма «Засвітлимо Житомирщину»
70. «Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Бондарі, Овруцького району, Житомирської області» 2019 804,934 тис.грн. ПП “Титан” Програма «Засвітлимо Житомирщину»
71. «Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Бондарівка, Овруцького району, Житомирської області» 2019 306,471 тис.грн. ПП “Титан” Програма «Засвітлимо Житомирщину»
72. «Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Красносілка, Овруцького району, Житомирської області» 2019  306,253 тис.грн ПП “Титан” Програма «Засвітлимо Житомирщину»
73. «Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Велика Чернігівка, Овруцького району, Житомирської області» 2019 827,253 тис.грн. ПП “Титан” Програма «Засвітлимо Житомирщину»
74. «Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Мала Чернігівка, Овруцького району, Житомирської області» 2019 386,276 тис.грн. ПП “Титан” Програма «Засвітлимо Житомирщину»
75. «Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Богданівка, Овруцького району, Житомирської області» 2019 560,791 тис.грн. ПП “Титан” Програма «Засвітлимо Житомирщину»
76. «Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Коренівка, Овруцького району, Житомирської області» 2019 416,125 тис.грн. ПП “Титан” Програма «Засвітлимо Житомирщину»
77. «Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Шоломки, Овруцького району, Житомирської області» 2019 968,34500 тис.грн. ПП “Титан” Програма «Засвітлимо Житомирщину»
78. «Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Слобода Шоломківська, Овруцького району, Житомирської області» 2019 453,653 тис.грн. ПП “Титан” Програма «Засвітлимо Житомирщину»
79. «Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Збраньки, Овруцького району, Житомирської області» 2019 435,072 тис.грн. ПП “Титан” Програма «Засвітлимо Житомирщину»
80. «Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Колосівка, Овруцького району, Житомирської областіі» 2019 277,65372 тис.грн. ПП “Титан” Програма «Засвітлимо Житомирщину»
81. « Реконструкція вуличного освітлення по вул. Хуторянська, Шваб, Садова, Поліська, Заводська, Південна, Колгоспна, Чигиринська, Швабівська, Ясельна та пров. Колгоспний, Рибний, Ясельний в с. Заріччя, Овруцького р-ну, Житомирської області» 2019 1055033 тис. грн. ПП “Титан” Програма «Засвітлимо Житомирщину»
82. «Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Мала Фосня, Овруцького району, Житомирської області» 2019 603,6720 тис. грн. ПП “Титан” Програма «Засвітлимо Житомирщину»
83. «Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Папірня, Овруцького району, Житомирської області» 2019 265,61820 тис.грн. ПП “Титан” Програма «Засвітлимо Житомирщину»
84. «Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Мамеч, Овруцького району, Житомирської області» 2019 140,05418 тис.грн. ПП “Титан” Програма «Засвітлимо Житомирщину»
85. «Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Камінь, Овруцького району, Житомирської області» 2019 114,80029 тис.грн. ПП “Титан” Програма «Засвітлимо Житомирщину»
86. «Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Лукішки, Овруцького району, Житомирської області» 2019  137,76116 тис.грн. ПП “Титан” Програма «Засвітлимо Житомирщину»
87. «Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Черепинки, Овруцького району, Житомирської області» 2019 455,620 тис.грн. ПП “Титан” Програма «Засвітлимо Житомирщину»
88. «Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Довгиничі Овруцького району, Житомирської області» 2019 196,98420 тис.грн. ПП “Титан” Програма «Засвітлимо Житомирщину»
89. «Капітальний ремонт артезіанської свердловини з заміною технологічного обладнання в с. Кирдани Овруцького району Житомирської області» 2019  135,17599 тис.грн. ПП “Титан”
90. «Капітальний ремонт артезіанської свердловини з заміною технологічного обладнання в с. Велика Хайча Овруцького району Житомирської області» 2019 285,566 тис.грн. Novus Cybernetic »
91.
92.
93.
94.
95.
96.

Секретар ради                                                                   І.М.Дєдух

Додаток № 2
До Програми
соціально-економічного
та культурного розвитку

Овруцької ОТГ на 2019 рік

№ з/п

 

Назва суб’єкта подання відомостей Водопостачання Водовідведення Вуличне освітлення Дороги Будівництво та благоустрій Гуманітарна сфера
1 Бондарівський старостинський округ Очистка та часткова ремонт колодязів Проведення робіт по освітленню вулиць Ремонт доріг по населених пунктах Бондарі та Красносілка Будівництво мосту в с. Красносілка

-Розчищення канави від витоку із озера «Зимник» до річки Норинь

-Ліквідація сміттєзвалища та утилізація відходів

-Впорядкування кладовищ

-Проведення робіт по перекриттю житлових будинків робітничого селища

Капітальний ремонт та матеріально-технічне забезпечення Бондарівської ЗОШ

-Капітальний ремонт Бондарівської амбулаторія

-Матеріально-технічне забезпечення ФП в с. Бондарівка

-Надання адресної допомоги найбільш вразливим верствам населення

-Будівництво стадіону біля сільського клубу, встановлення дитячих ігрових майданчиків

 

2 В.Фоснянський старостинський округ Очистка та ремонт громадських колодязів Освітлення вулиць Ремонт доріг -Ремонт будинку культури та бібліотеки в с. В.Фосня

-Ремонт огорожі кладовищ

3 В.Хайчанський старостинський округ Очистка та ремонт громадських колодязів, ремонт водопровідної системи школи. Частковий ремонт водогінної мережі та водорозбірних колонок. Освітлення вулиць Ремонт доріг -Ремонт будинку культури

-Облаштування дитячих майданчиків

-Упорядкування кладовищ

-Заміна вікон у Великохайчанській амбулаторії

-Ремонт покрівлі Великохайчанської ЗОШ
4 В.Чернігівський старостинський округ Відновлення водогінної мережі. Освітлення вулиць Поточний ремонт доріг -Капітальний ремонт будинку культури у с. В. Чернігівка

 

-Заміна вікон у амбулаторії с. В. Чернігівка

-Реконструкція котельні та заміна вікон в адміністративному приміщенні старостинського округу

5 Гошівський старостинський округ Капітальний ремонт вуличного освітлення Ремонт та грейдерування доріг -Будівництво та поточний ремонт огорожі кладовищ
6 Зарічанський старостинський округ Поточний ремонт та очистка громадських колодязів. Закінчити водовідведення вулиць Заводська та Центральна в с. Заріччя Освітлення вулиць Ремонт доріг -Ремонт клубу в с. Острів

-Видалення аварійних дерев

-Заміна огорожі на кладовищі в с. Острів

7 Кирданівський старостинський округ Поточний та капітальний ремонт водогінної мережі

-Будівництво водопроводу по вул.. Луговій та Т. Шевченка в с. Кирдани

-Капітальний ремонт павільйону на артсвердловині в с. Дубовий Гай

-Встановлення станції знезалізнення води в с. Дубовий Гай

-Встановлення пожежного гідранті на водонапірній башті с. Дубовий Гай, закупівля водянко насосів

-Проведення благоустрою та очистка громадських колодязів в с. Корчівка

Капітальний ремонт каналізаційної системи с. Дубовий Гай -Капітальний та поточний ремонт доріг -Благоустрій кладовищ

-Зрізання аварійних дерев

-Впорядкування сміттєзвалищ

-Впровадження системи регулярного вивезення сміття

-Розчищення пожежної водойми

-Проведення ремонту покрівлі в адмінприміщенні

-Закупівля та встановлення ігрових майданчиків, встановлення огорожі на ігровому майданчику в с. Дубовий Гай

-Впровадження заходів щодо запобігання розповсюдження сказу безпритульних тварин

-Розчистка діючих каналів для стоку води

-Зрізання аварійних дерев вздовж дороги «Овруч-Словечне» до с. Клрчівка, біля сільського клубу

-Проведення ремонту концертно залу Кирданівського будинку культури

-Встановлення пам’ятника загиблим під час бойових дій

8 Невгодівський старостинський округ Ремонт водогінної мережі. Освітлення вулиць Ремонт доріг -Ремонт будинку культури

-Видалення аварійних дерев

9 Норинський старостинський округ Капітальний та поточний ремонт доріг Встановлення вітрогенератора біля артсвердловини

-Встановлення сонячних батарей для опалення будинку культури

-Капітальний ремонт покрівлі будинку культури в с. Норинськ
10 Підрудянський старостинський округ -Відновлення вуличному освітлення в с. Колосівка та Яцковичі -Капітальний та поточний ремонт доріг -Огорожа кладовища в с. Колосівка

-Встановлення сміттєвих баків по населених  пунктах

-Відкриття торгівельних точок в селах Колосівка та Яцковичі

-Ремонт приміщення та матеріально-технічне забезпечення клубу в с. Підруддя

 

11 Піщаницький старостинський округ Ремонт водопровідної мережі -Будівництво вуличному освітлення сіл Мочульня, Клинець, Павловичі та Мишковичі Ремонт доріг

 

12 Покалівський старостинський округ Ремонт водогінної мережі

-Проведення водогінної мережі по вул.. Вишнева в с. Коптівщина

-Відновлення роботи водогінної мережі в с. Гаєвичі

Ремонт вуличного освітлення Ремонт доріг -Впорядкування кладовищ

-Впорядкування сміттєзвалищ

-Видалення аварійних дерев

13 Раківщинський старостинський округ Освітлення вулиць Капітальний та поточний ремонт доріг Забезпечення водопостачанням Раківщинської філії ЗОШ №4
14 Хлуплянський старостинський округ -Ремонт водогінної мережі -Освітлення вулиць Ремонт доріг

 

-Впорядкування сміттєзвалищ

-Вирізка аварійних дерев

15 Черепинський старостинський округ – Заміна запірної арматури в с.Черепинки, Коренівка. Черепин

-Поточний ремонт станції знезалізнення в с. Черепин

-Ремонт водонапірної башні в с. Черепин

Капітальний ремонт вуличного освітлення Ремонт доріг -Зрізання аварійних дерев

-Встановлення дитячих майданчиків

16 Шоломківський старостинський округ Реконструкція станції очистки води села Збраньки

-Заміна поліетиленової труби водогону в с. Збраньки

Ремонт вуличного освітлення Ямковий ремонт доріг

 

Додаток № 2
До Програми
соціально-економічного
та культурного розвитку

Овруцької ОТГ на 2018 рік

Основні напрямки діяльності по старостинським округам Овруцької ОТГ на 2018 рік

№ з/п

 

Назва суб’єкта подання відомостей Водопостачання Водовідведення Вуличне освітлення Дороги Будівництво та благоустрій Гуманітарна сфера
1 Бондарівський старостинський округ Очистка та часткова ремонт колодязів Виготовлення ПКД по освітленню вулиць Ремонт доріг -Будівництво мосту в с. Красносілка

–  Впорядкування сміттєзвалищ

–  Впорядкування кладовищ

–  Впорядкування обеліску загиблим воїнам – односельцям

–  Будівництво стадіону

-Впорядкування території робітничого селища

-Ремонт Бондарівської ЗОШ (заміна вікон, перекриття частини даху)

-Відкриття додатково групи в Бондарівському ДНЗ та його матеріальна-технічне забезпечення

-Оновлення матеріальна-технічної бази бібліотеки

–  Ремонт та заміна опалення Бондарівської амбулаторії

2 В.Фоснянський старостинський округ Очистка та ремонт громадських колодязів Виготовлення ПКД на освітлення вулиць Ремонт доріг – Ремонт огорожі кладовищ Ремонт будинку культури та бібліотеки в с. В.Фосня

 

3 В.Хайчанський старостинський округ Очистка та ремонт колодязів, ремонт водопровідної системи школи. Частковий ремонт водогінної мережі та водорозбірних колонок. Освітлення вулиць Ремонт доріг -Облаштування дитячих майданчиків

-Упорядкування кладовищ

-Ремонт пожежного автомобіля

-Підгортання сміттєзвалищ

 

-Відкриття ДНЗ

-Ремонт будинку культури

-Заміна вікон у Великохайчанській амбулаторії

-Відкриття дитячого садочка

4 В.Чернігівський старостинський округ Відновлення водогінної мережі. Виготовлення ПКД на освітлення вулиць Поточний ремонт доріг -Облаштування дитячих майданчиків

 

–      Капітальний ремонт будинку культури

– реконструкція газової котельні адмін приміщення сільської ради та заміна вікон;

– утеплення ФАПу та заміна вікон в с. Богданівка

5 Гошівський старостинський округ Капітальний ремонт вуличного освітлення Ремонт та грейдерування доріг -Будівництво та поточний ремонт огорожі кладовищ
6 Зарічанський старостинський округ Поточний ремонт та очистка громадських колодязів. Водовідведення поверхневих вод. Виготовлення ПКД по освітленню вулиць в с. Заріччя, с. Острів Ремонт доріг  

-Видалення аварійних дерев

-Заміна огорожі

-Виготовлення нормативно-грошової оцінки землі

-перекриття даху ФП в с. Острів

-Ремонт клубу в с. Острів

-Ремонт будинку культури та бібліотеки в селі Заріччя (відновлення опалення)

 

7 Кирданівський старостинський округ -Капітальний та поточний ремонт водогінної мережі. -Закупівля водяних насосів.

-Встановлення пожежного гідранту на водонапірній башті

Капітальний ремонт каналізаційної системи с. Дубовий Гай Ремонт доріг -Капітальний ремонт павільйона на артсвердловині

-Благоустрій кладовищ

-Зрізання аварійних дерев

-Впорядкування сміттєзвалищ

-Впровадження системи регулярного вивезення сміття

-Розчищення пожежної водойми

-Проведення ремонту переходу через канал

-Благоустрій автобусних зупинок

-Ремонт приміщення сільської ради

-Впорядкування стадіону

-Виділення земельної ділянки та облаштування стадіону в с. Корчівка

-Закупівля та встановлення ігрових майданчиків

-Впровадження заходів щодо запобігання розповсюдження сказу безпритульних тварин

-Встановлення накриття криниць

-Ремонт порогу біля приміщення будинку культури в с. Кирдани

8 Невгодівський старостинський округ Ремонт водогінної мережі. Освітлення вулиць Ремонт доріг -Видалення аварійних дерев -Ремонт будинку культури

9 Норинський старостинський округ Капітальний ремонт водогінної системи Ремонт каналізаційної системи ДНЗ Виготовлення ПКД на освітлення вулиць Ремонт доріг -Видалення аварійних дерев

–      Капітальний ремонт покрівлі будинку культури в с. Норинськ
10 Підрудянський старостинський округ Виготовлення ПКД  по освітленню вулиць Ремонт доріг -Облаштування дитячих майданчиків

 

Ремонт приміщення клубів та відновлення роботи в селах Яцковичі та Колосівка

-Відновлення роботи фельдшерського пункту в с. Колосівка

11 Піщаницький старостинський округ Ремонт водопровідної мережі Виготовлення ПКД по освітленю вулиць Ремонт доріг -Розширення дитячого садочка

-Ремонт будинків культури та сільських клубів

-Ремонт покрівлі амбулаторії

12 Покалівський старостинський округ Ремонт водогінної мережі Ремонт вуличного освітлення Ремонт доріг -Облаштування торгівельного майданчика

-Впорядкування кладовищ

-Впорядкування сміттєзвалищ

-Видалення аварійних дерев

13 Раківщинський старостинський округ Забезпечення водопостачанням Раківщинської ЗОШ Освітлення вулиць Ямковий ремонт доріг та підсипка відсівом

 

-Проведення поточного ремонту будинку культури та бібліотеки в с. Раківщина

-Проведення поточного ремонту сільського клубу в с. Великі Мошки та с. Гуничі

-Ремонт фасадів та заміна вікон ФАПів сіл Раківщина, Гуничі, Великі Мошки

-Встановлення бетонної огорожі в ФАП с. Раківщина

14 Хлуплянський старостинський округ Частковий ремонт водогін вод мереж та колодязів, заміна насосів – Виготовлення ПКД на освітлення вулиць Ремонт доріг та мостів -Впорядкування сміттєзвалищ

-Впорядкування кладовищ

-Впорядкування дитячих майданчиків

-Ремонт Будинку культури та опалення;

– Поточний ремонт медпункту в с. Оленичі.

 

15 Черепинський старостинський округ Заміна металевих труб в станції знезалізнення. Заміна запірної арматури в с.Черепинки. Виготовлення КПД та капітальний ремонт вуличного освітлення Ремонт доріг -Зрізання аварійних дерев

-Встановлення дитячих майданчиків

– утилізація сміття з території бувшого колгоспу с. Заськи;

– проектування та облаштування двох переходів через яр в с. Заськи

 

-Заміна теплотраси від котельні до клубу в с. Черепин

16 Шоломківський старостинський округ Ремонт водогінної мережі в с. Збраньки. Очистка колодязів Виготовлення ПКД Ямковий ремонт доріг -Капітальний ремонт гідротехнічної споруди

-Впорядкування кладовищ

Та огорожі ФАПу в селі Збраньки, Сл. Шоломківська

-Облаштування дитячих ігрових та спортивних майданчиків

Поточний ремонт приміщення ФАПу в селі Слобода-Шоломківська, Збраньки

-Ремонт клубу в с. Слобода-Шоломківська, с.Збраньки, Шоломки

 

Секретар виконкому                                                                  М.В. Чичирко  Завантажити документ

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *