Рішення №781 від 10 жовтня 2018 року “Про затвердження Програми для забезпечення виконання рішень суду на 2018-2021 роки.”

У К Р А Ї Н А

Овруцька міська рада Житомирської області

Р І Ш Е Н Н Я

Сімнадцята  сесія                                                                    VІІ  скликання

Від     10 жовтня   2018 року  №781

Про затвердження Програми
для забезпечення виконання рішень

суду на 2018-2021 роки.

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації засідань постійних депутатських комісій міської ради , міська рада

В И Р І Ш И Л А :

 1. Затвердити Програму для забезпечення виконання рішень суду на 2018-2021 роки, згідно з додатком.
 2. Відділу фінансів міської ради спільно з головними розпорядниками коштів передбачити в міському бюджеті на 2018 рік та на наступні роки видатки для забезпечення виконання рішень суду.
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника з гуманітарних та фінансових питань Рибинську Н.М.

Міський голова                                                                             І.Я. Коруд

Додаток

до рішення міської ради

від 10.10.2018 №781

Програма
для забезпечення виконання рішень суду
на 2018-2021 роки
 1. Передумови

Стаття 129-1 Конституції України встановлює, що судові рішення ухвалюються іменем України та є обов’язковими до виконання.

Програма для забезпечення виконання рішень суду на 2018-2021 роки (далі – Програма) розроблена з метою виконання судових рішень, що надходять виконавчим органам міської ради, бюджетним установам, закладам, організаціям та одержувачам бюджетних коштів, які отримують кошти з міського бюджету в процесі виконання ними своїх повноважень.

 1. Дослідження та аналіз
  • Оцінка поточної ситуації

Нормами процесуального законодавства передбачено, що судові рішення, що набрали законної сили, обов’язкові для всіх органів державної влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, посадових чи службових осіб та громадян і підлягають виконанню на всій території України.

Враховуючи відсутність бюджетних призначень на виконання рішень суду, виникла необхідність прийняття Програми для забезпечення виконання рішень суду на 2018-2021 роки.

 • Аналіз законодавчої бази

Правовою основою Програми є Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про виконавче провадження», №845 «Про затвердження Порядку виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевого бюджетів або боржників», зі змінами.

 1. Мета і завдання Програми

Метою цієї Програми є забезпечення виконання грошових зобов’язань, які виникли на підставі судових рішень про стягнення коштів міського бюджету, боржниками по яких є міська рада, виконавчі органи міської ради, бюджетні установи, заклади, організації та одержувачі бюджетних коштів.

Завданням Програми є вирішення питання щодо погашення заборгованості за судовими рішеннями про стягнення коштів міського бюджету, боржниками по яких є міська рада, виконавчі органи міської ради, бюджетні установи, заклади, організації та одержувачі бюджетних коштів.

 1. Фінансове забезпечення Програми

Джерелом фінансування Програми є міський бюджет.

Фінансування Програми здійснюється в межах асигнувань, передбачених в міському бюджеті на зазначену мету КПК 0180.

5. Заходи Програми

Захід Програми Відповідальні

виконавці

Джерело

фінансу­

вання

Термін

вико­

нання

1. Погашення заборгованості за судовими рішеннями про стягнення коштів міського бюджету, боржниками по яких є міська рада, виконавчі органи міської ради, бюджетні установи, заклади, організації та одержувачі бюджетних коштів Міська рада,

виконавчі органи міської ради, бюджетні установи, заклади, організації та одержувачі бюджетних коштів

міський

бюджет

2018­

2021

роки

2. Оплата судового збору, виконавчого збору за примусове виконання рішення суду, штрафів, додаткових витрат, які виникли внаслідок несвоєчасного виконання чи невиконання рішення суду, тощо Міська рада

Виконавчі органи міської ради, бюджетні установи, заклади, організації та одержувачі бюджетних коштів

міський

бюджет

2018­

2021

роки

 1. Очікувані результати від реалізації Програми

Реалізація Програми надасть можливість:

 • зменшити негативні наслідки невиконання судових рішень (блокування рахунків, накладення штрафу, тощо) ;
 • забезпечити виконання рішень судів про стягнення коштів з боржників, які отримують кошти з міського бюджету.
 1. Впровадження та перегляд Програми

Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації її заходів.

Виконавчі органи міської ради, які є головними розпорядниками бюджетних коштів, забезпечують реалізацію заходів Програми в повному обсязі та у визначені терміни.

Загальний контроль за ходом виконання Програми здійснюється: міською радою, постійними комісіями міської ради.

Узагальнення матеріалів від виконавців Програми здійснює юридичний відділ міської ради.

Внесення змін до Програми здійснюватиметься за процедурою внесення змін до місцевих нормативних актів.

Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення виконання Програми, здійснюється в порядку, встановленому бюджетним законодавством України.

8. Індикатори реалізації Програми

Ключові індикатори 2018р.

очікуваний

2019р.     2020р.  2021р.

прогноз  прогноз  прогноз

Кількість рішень суду щодо безспірного списання коштів міського бюджету, боржниками по яких є міська рада, виконавчі органи міської ради, бюджетні установи, заклади, організації та одержувачі бюджетних коштів, що взяті до виконання (од.) по мірі надходження таких рішень по мірі надходження таких рішень
Сума заборгованості, що підлягає безспірному Згідно рішень суду по мірі надходження таких рішень
списанню відповідно до рішень суду (тис.грн.)    
Сума судового збору, виконавчого збору, штрафів та додаткових витрат, які виникли внаслідок несвоєчасного виконання чи невиконання рішення суду, та підлягають відшкодуванню (тис.грн.) Згідно рішень суду по мірі надходження таких рішень
Сума фактичного погашення заборгованості, що підлягала безспірному списанню відповідно до рішення суду (тис.грн.) за результатами річного звіту про виконання міського бюджету
Сума фактичного відшкодування судового збору, виконавчого збору, штрафів та додаткових витрат, які виникли внаслідок несвоєчасного виконання чи невиконання рішення суду, тощо (тис.грн.) за результатами річного звіту про виконання міського бюджету

 

Секретар ради                                                                                      Дєдух І.М.  Завантажити документ

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *