Проект “Цільова (комплексна) соціальна Програма забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2019-2022 роки по Овруцької міської ради”

ПРОЕКТ
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення сесії
Овруцької міської ради

«      »                   №_____

Цільова (комплексна) соціальна Програма
забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2019-2022 роки по Овруцької міської ради (далі – Програма)
 1. Загальна характеристика Програми
 1. Ініціатор розроблення Програми Овруцька міська рада

 

2. Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми наказ Міністерства соціальної

політики України від 06.11.2015 № 1092 «Про затвердження рішення колегії Міністерства соціальної політики України від 29.10.2015 «Про основні пріоритети державної політики у соціальній сфері з питань забезпечення прав дітей в Україні»

3. Розробник Програми Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради
4. Співрозробники Програми Старостинські округи
5. Відповідальний

виконавець Програми

Овруцька міська рада
6. Учасники Програми Овруцька міська рада, відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради, районний центр соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді (за згодою)
7. Термін реалізації Програми 2019 – 2022 роки
8. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми Кошти обласного та міського бюджетів
9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми 750 тис. грн.
9.1 У тому числі бюджетних коштів, 375 тис. грн.
–      з них коштів обласного бюджету 375 тис. грн.
10. Основні джерела фінансування Обласний бюджет, міський бюджет
 1. Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма

В Овруцькій об’єднаній територіальній громаді станом на 19 жовтня 2018 року на первинному обліку Овруцької міської ради Житомирської області перебуває 77 дітей, які мають статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування. З них 61 дитина – під опікою та піклуванням громадян, 10 дітей виховуються в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях. В інтернатних та інших закладах області перебувають 7 дітей вищезазначеної категорії.

Стан забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, становить 97,4%, переважна більшість з яких має житло на праві користування (70,83%).

Із загальної кількості дітей зазначеної категорії 2 дітей взагалі не мають житла: відповідно до законодавства, 1 дитина, позбавлена батьківського піклування, включена в список для позачергового одержання житла та соціальний квартирний облік (рішення виконкому №194 від 29.05.2018), ще 1 дитина при досягненні 16 років буде поставлена на квартирний та соціальний квартирний облік у 2019 році.

Разом з тим, можливості місцевого бюджету є досить обмеженими порівняно із потребами соціальної сфери, у звʼязку з чим є необхідність виділення субвенції з обласного бюджету з метою співфінансування витрат, пов’язаних із формуванням фонду соціального житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, а також проведення капітального ремонту житла, яке належить зазначеним категоріям дітей/осіб на праві власності.

Програма передбачає вжиття заходів із забезпечення дотримання житлових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа.

 1. Мета Програми

Метою Програми є вирішення пріоритетних завдань державної політики у сфері забезпечення житлових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа.

 1. Шляхи і засоби розв’язання проблеми, обсяг та джерела фінансування,

 строки виконання Програми

Шляхами і засобами розв’язання проблеми є:

 • ведення обліку нерухомого майна, право власності на яке мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;
 • вивчення технічного стану житлових приміщень, що знаходяться у власності дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа;
 • упорядкування житла, що знаходиться у власності дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа шляхом проведення реконструкції чи капітального ремонту житла;
 • вивчення питання щодо необхідності забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа упорядкованим соціальним житлом;
 • ведення обліку дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, які мають право на отримання соціального житла;
 • вжиття заходів щодо постановки дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які досягли 16-річного віку, у яких відсутнє житло або воно перебуває у непридатному стані, на квартирний облік (облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов) та соціальний квартирний облік;
 • формування житлового фонду соціального призначення для забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа житлом шляхом його придбання серед введених в експлуатацію і на вторинному ринку багатоквартирних житлових будинків, житлових будинків, що перебувають у власності фізичних, юридичних осіб та земельних ділянок, на яких вони розміщені;
 • розвиток мережі соціальних гуртожитків для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа.

Ресурсне забезпечення Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів обласного, місцевого бюджетів, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.

Підґрунтям для розрахунку коштів, необхідних на придбання або упорядкування житла, є:

– кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, які повернуться з інтернатних, навчальних закладів, від піклувальників, з прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу за період виконання Програми та у яких відсутнє житло або перебуває у непридатному для проживання стані,

– прогнозовані показники опосередкованої вартості спорудження житла, які визначаються Мінрегіоном на відповідний період згідно з Порядком визначення та застосування показників опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України, затвердженим наказом Державного комітету України з будівництва та архітектури від 27 вересня 2005 року №174, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 12 жовтня 2005 року за №1185/11465,

– норми жилої площі, установлені органом місцевого самоврядування, який надає соціальне житло, але не менше мінімальної норми забезпечення соціальним житлом, яка встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми 2019 2020 2021 2022 Всього витрат на виконання Програми, тис. грн.
1 2 3 4 5 6
Обсяг ресурсів усього,
тис. грн.
350 тис. грн. 100 тис. грн. 100 тис. грн. 200 тис. грн. 750 тис. грн.
у тому числі: обласний бюджет,

тис. грн

175 тис. грн. 50 тис. грн. 50 тис. грн. 100 тис. грн. 375 тис. грн.
міський бюджет,

тис. грн

175 тис. грн. 50 тис. грн. 50 тис. грн. 100 тис. грн. 375 тис. грн.
Інші джерела

Термін дії Програми – чотири роки (2019 – 2022).

Порядок використання коштів бюджету об’єднаної територіальної громади на реалізацію Програми

 1. Порядок визначає механізм використання коштів бюджету об’єднаної територіальної громади та субвенції обласного бюджетів на реалізацію заходів Програми.
 2. Головним розпорядником коштів бюджету громади та субвенції обласного бюджетів по іншій субвенції на забезпечення житлом дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа (далі – субвенція) є фінансовий відділ Овруцької міської ради в частині, передбаченій міжбюджетних трансферів бюджетних територіальних громад.
 3. Фінансування видатків за Програмою проводиться за рахунок міського та субвенції обласного бюджетів на відповідний рік, у межах обсягів, затверджених у міському бюджеті, на зазначені цілі.
 4. Фінансування видатків обласного бюджету здійснюється, як правило, не більше 50% обсягів фінансування для придбання або здійснення реконструкції чи капітального ремонту житла.
 5. Відповідно до Програми розпорядники коштів міського бюджету визначаються рішенням міської ради.
 6. Порядок визначає механізм фінансування таких напрямів Програми як:

1) придбання житла та земельної ділянки для обслуговування житлового будинку та господарських споруд для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, які перебувають на соціальному квартирному обліку у відповідних органах місцевого самоврядування і потребують надання позачергового соціального житла після завершення їх перебування у відповідних інтернатних, навчальних закладах, дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім’ях, закінчення терміну піклування над такими дітьми;

2) здійснення реконструкції чи капітального ремонту житла, що перебуває у власності дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на праві власності, до якого вони будуть повертатися після завершення їх перебування у відповідних інтернатних, навчальних закладах, дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім’ях, завершення терміну піклування над такими дітьми;

 1. При купівлі житла враховуються витрати на придбання земельної ділянки.
 2. Пропозиції щодо розподілу бюджетних призначень субвенції формує Овруцька міська рада на підставі пропозицій служби у справах дітей райдержадміністрації, районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.
 3. Придбане чи реконструйоване житло передається до житлового фонду соціального призначення міської ради для подальшого надання його у користування дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, які перебувають на соціальному квартирному обліку встановленому законом порядку, відповідно до договору найму.
 4. Інформація щодо обсягу необхідних видатків із підтвердженням наявності необхідних документів надається розпорядником коштів міського бюджету до відділу з гуманітарних питань Овруцької міської ради до 17 числа відповідного місяця, а відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради – до служби у справах дітей облдержадміністрації до 20 числа відповідного місяця.
 5. Кошти з міського та субвенції з обласного бюджетів перераховуються на рахунок Овруцької міської ради, відкритий в органах державної казначейської служби, для здійснення відповідних видатків.
 6. Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради щороку до 05 грудня подає міській раді заявку на фінансування потреб видатків, ремонт житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на наступний рік.
 7. Для вирішення питання обсягу фінансування робіт з реконструкції та капітального ремонту житла, що належить дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа на праві власності, міська рада:
 • забезпечує організацію роботи з визначення переліку, видів, обсягів робіт, які необхідно виконати, з урахуванням строку проведення останнього капітального ремонту;
 • складає кошторисний розрахунок витрат;
 • укладає відповідні договори з виконавцями ремонтних робіт на їх проведення в кожному конкретному випадку.
 1. Розпорядник коштів міської ради у межах фактичних надходжень бере бюджетні зобов’язання та здійснює видатки за рахунок обласного та міського бюджетів коштів субвенції відповідно до порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів. Операції, пов’язані з використанням коштів обласного бюджету, здійснюються відповідно до порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 23.08.2012 №938, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.09.2012 за №1569/21881.
 2. Закупівля товарів, робіт і послуг здійснюється в установленому законом порядку.
 3. Не використані на кінець бюджетного періоду відповідно до цього Порядку кошти субвенції підлягають перерахуванню органами Державної казначейської служби до міського бюджету у порядку встановленому чинним законодавством.
 4. Не допускається спрямування бюджетних коштів за напрямами (завданнями та заходами), не передбаченими Програмою, реалізацію завдань і заходів, метою яких є отримання прибутку або виконання яких не може забезпечити ефективну реалізацію державної політики у сфері захисту житлових та майнових прав дітей.
 5. Складання та подання фінансової звітності про використання бюджетних коштів здійснюється головним розпорядником коштів, відповідальним виконавцем та виконавцями завдань, заходів Програми в установленому законодавством порядку.
 6. Відповідальність за цільове та ефективне використання коштів субвенції несе розпорядник коштів згідно з чинним законодавством.
 7. Контроль за цільовим та ефективним використанням коштів міського бюджету здійснюється в установленому законодавством порядку.

Показники продукту Програми

з/п

Назва показника Одиниця виміру Вихідні дані на початок дії Програми 2019 2020 2021 2022 Всього витрат на виконання програ-ми,

тис. грн

1 2 3 4 6 7 8 9  
1 Забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа соціальним житлом і благоустроєними житловими приміщеннями для постійного проживання Кількість осіб 6 2 1 1 2 750 тис. грн.
2 Капітальний ремонт чи реконструкція  житла, що перебуває у власності дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа Кількість осіб
 1. Напрямки діяльності та заходи Програми
Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) Перелік заходів Програми Термін виконання заходу Виконавці Джерела фінансування Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн, в т.ч.: Очікуваний результат
2019* 2020* 2021* 2022*

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Збереження житла, що належить на праві власності або праві користування дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування 1) Забезпечення ведення обліку нерухомого майна дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, його збереження у придатному для проживання стані, встановлення опіки над майном 2019-2022 Виконком Овруцької міської ради, старостинські округи, комісія з інвентаризації міської ради Фінансування не потребує Контроль за наявністю/відсутністю житла та забезпечення належного його утримання
2) Здійснення контролю за своєчасним набуттям дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, права спадщини на житло за законом та заповітом 2019-2022 Овруцька міська рада, старостинські округи Фінансування не потребує Захист майнових прав дітей
3) Сприяння виготовленню правовстановлюючих документів на житло та майно, право власності на яке мають діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, та особи з їх числа

 

 

2019-2022 Виконком Овруцької міської ради, реєстраційна служба

 

Фінансування не потребує
4) Створення комісій для  проведення обстеження стану житлових приміщень, що перебувають  у власності дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, оцінка вартості упоряджувальних робіт з урахуванням встановлених санітарних і технічних вимог

 

2019-2022 Овруцька міська рада, старостинські округи Фінансування не потребує Вивчення питання необхідності постановки на соціальний квартирний облік, придбання житла, проведення капітального ремонту
5) Капітальний ремонт чи реконструкція житла, що перебуває у власності дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа 2019-2022 Овруцька міська рада, старостинські округи Обласний бюджет Приведення у належний стан житла, яке перебувало у непридатному для проживання стані
Міський бюджет
2. Забезпече-ння дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа  упорядкованим соціальним житлом, формування житлового фонду соціального призначення 1) Здійснення аналізу потреби у наданні житла особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, після їх повернення з інтернатних, навчальних закладів, від піклувальників, з прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу 2019-2022 Овруцька міська рада, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (за згодою), виконком міської ради, районна служба у справах дітей (за згодою) Фінансування не потребує Визначення осіб, які потребують забезпечення житлом
2) Ведення соціаль-ного квартирного обліку дітей-сиріт,  дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, які мають право на поза черго-ве  отримання житла із житлового фонду соціального призначення 2019-2022 Виконком Овруцької міської ради, старостинські округи

 

Фінансування не потребує Облік осіб, які потребують забезпечення житлом
3) Сприяння зарахуванню дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, при досягненні ними  16 років, на квартирний та соціальний квартирний облік 2019-2022 Овруцька міська рада, старостинські округи Фінансування не потребує Зарахування на соціальний квартирний облік
4) Забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа соціальним житлом 2019-2022 Овруцька міська рада, виконком міської ради, старостинські округи Обласний бюджет Обсяг фінансування визначається у межах фінансового забезпечення Придбання житлових приміщень для забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа благоустроєним житлом
Бюджет міської ради 175 тис. грн. 50 тис. грн. 50 тис. грн. 100 тис. грн.
5) Формування житлового фонду соціального призначення для забезпечення потреб дітей-сиріт,  дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа 2019-2022 Виконком Овруцької міської ради, старостинські округи Фінансування не потребує Наявність фонду соціального житла для забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа
3. Захист житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 1) Вжиття заходів щодо передачі у власність дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, житла, у разі якщо право користування жит-лом є тільки у них 2019-2022 Овруцька міська рада, виконком міської ради, старостинські округи Фінансування не потребує Забезпечення житлом на праві власності
2) Призначення особи, яка буде представляти інтереси дитини-сироти чи дитини, позбавленої батьків-ського піклування на  здійснення права  спадкування, у випадках, коли така дитина є спадком-цем житла чи майна 2019-2022 Овруцька міська рада, виконком міської ради, старости Фінансування не потребує Захист житлових та майнових прав дітей
3) Взяття дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов 2019-2022 Виконком міської ради, старостинські округи Фінансування не потребує
Всього по Програмі: У межах фінансового забезпечення У межах фінансового забезпечення У межах фінансового забезпечення У межах фінансового забезпечення  

*Конкретні обсяги фінансування визначаються щороку, виходячи з реальних фінансових можливостей

 1. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координацію та контроль за виконанням заходів Програми здійснює Овруцька міська рада шляхом узагальнення оперативної інформації, що подається учасниками Програми.

Контроль за дотриманням житлових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, цільовим та ефективним використанням коштів субвенції здійснюють Овруцька міська рада та старостинські округи.

Овруцька міська рада щороку до 01 лютого надаватиме інформацію гуманітарній комісії Овруцької міської ради про хід виконання Програми.  Завантажити документ

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *