Рішення №802 від 10 жовтня 2018 року “Про внесення змін до рішення міської ради від 27.11.2017 року № 58 «Про затвердження структури та штатного розпису виконавчого комітету Овруцької міської ради у новій редакції».”

У К Р А Ї Н А

Овруцька міська рада Житомирської області

Р І Ш Е Н Н Я  

Сімнадцята  сесія                                                                                        VІІ  скликання

від 10 жовтня 2018 року                         № 802

Про внесення змін до рішення міської ради
від 27.11.2017 року № 58 «Про затвердження
структури та штатного розпису виконавчого

комітету Овруцької міської ради у новій редакції».

З метою забезпечення ефективного здійснення посадовими особами місцевого самоврядування покладених на них функцій, завдань, обов’язків, повноважень та оптимізації виробничого процесу, враховуючи рекомендації засідання постійних депутатських комісій міської ради, відповідно до статей 26, 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Овруцька міська рада

В И Р І Ш И Л А :

 1. Внести зміни до рішення міської ради від 27.11.2017 року № 58 «Про затвердження структури та штатного розпису виконавчого комітету Овруцької міської ради у новій редакції» таким чином:
  • Створити з 15 жовтня 2018 року в структурі виконавчого комітету Овруцької міської ради «Відділ інформаційно-аналітичної роботи та комунікацій з громадськістю» у кількості трьох штатних одиниць:
 • одна посада «Начальник відділу» (посадова особа),
 • одна посада «Головний спеціаліст з питань інформаційно-аналітичної роботи» (посадова особа),
 • одна посада «Провідний спеціаліст з питань інформаційно-комп’ютерного забезпечення» (посадова особа).
  • Виключити з 15 жовтня 2018 року зі структури та штатного розпису «Загального відділу» виконавчого комітету Овруцької міської ради дві штатних одиниці: одну посаду «Головний спеціаліст з питань інформаційної діяльності» (посадова особа), одну посаду «Провідний спеціаліст з питань інформаційно-комп’ютерного забезпечення» (посадова особа).
 1. Затвердити Положення про відділ інформаційно-аналітичної роботи та комунікацій з громадськістю Овруцької міської ради (Додаток №1).
 2. Начальнику відділу кадрової роботи виконавчого комітету Овруцької міської ради Савченко М.І. спільно з начальником відділу інформаційно-аналітичної роботи та комунікацій з громадськістю здійснити розподіл функціональних обов’язків посадових осіб відділу та забезпечити затвердження посадових інструкцій працівників відділу у відповідності до Положення про відділ.
 3. У структурі та штатному розписі виконавчого комітету Овруцької міської ради назву «Відділ муніципальної поліції» змінити на «Відділ муніципальної інспекції».
 4. Начальнику відділу муніципальної інспекції забезпечити внесення змін до Положення про відділ та знаків розрізнення і символіки відділу.

6. Викласти у новій редакції додатки до рішень міської ради від 27.11.2017 року № 58 «Про затвердження структури та штатного розпису виконавчого комітету Овруцької міської ради у новій редакції» та від  29 серпня  2018 року  №703 «Про внесення змін до структури та штатного розпису відділу з гуманітарних питань Овруцької  міської ради» (додатки №2-3).

Міський голова                                                                                        І.Я. Коруд

Д О Д А Т О К № 1

до рішення 17-ї сесії міської ради

від 10.10.2018 року №802

П О Л О Ж Е Н Н Я
про відділ інформаційно-аналітичної роботи та комунікацій з громадськістю виконавчого комітету Овруцької міської ради

I . Загальні положення

1.1. Відділ інформаційно-аналітичної роботи та комунікацій з громадськістю  виконавчого комітету Овруцької міської ради Житомирської області (далі – відділ) утворюється, реорганізується та ліквідується на підставі рішення Овруцької міської ради Житомирської області відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

1.2. Утворення, реорганізація, ліквідація відділу, затвердження Положення, внесення змін та доповнень до нього є виключною компетенцією Овруцької міської ради.

1.3. Відділ є структурним підрозділом виконавчого комітету Овруцької міської ради Житомирської області, не є юридичною особою.

1.4. Відділ утворений з метою сприяння структурним підрозділам виконавчого комітету Овруцької міської ради у встановленні та підтриманні зв’язків із засобами масової інформації; вивчення громадської думки шляхом соціологічних опитувань та експертних оцінок при вирішенні питань, що мають суспільне значення; сприяння виконавчим органам Овруцької міської ради в оприлюдненні суспільно важливої інформації на офіційному сайті Овруцької міської ради, проведення постійного контролю за інформаційним наповненням офіційного веб-сайту Овруцької міської ради; забезпечення постійної інтерактивної комунікації Овруцької міської ради та її виконавчого комітету з громадськістю та мешканцями громади через офіційний сайт Овруцької міської ради та його сервіси, забезпечення постійної роботи прес-центру виконавчого комітету, що діє на базі відділу та задоволення інформаційний потреб мешканців громади.

1.5. Відділ підзвітний і підконтрольний міській раді, виконавчому комітету міської ради, підпорядкований міському голові (особі, яка здійснює його повноваження), першому заступнику міського голови, керуючому справами (відповідно до розподілу посадових обов’язків та функціональних повноважень).

1.6. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про державну службу», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію»,  «Про запобігання корупції», «Про очищення влади», іншими законами України, актами Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, рішеннями обласної ради, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови (особи, яка здійснює його повноваження) та цим Положенням.

1.7. Відділ утримується за рахунок коштів місцевого бюджету в частині видатків на фінансування виконавчих органів виконавчого комітету Овруцької міської ради, їх структурних підрозділів та апарату.

1.8. У процесі службової діяльності відповідно до покладених на нього функцій, завдань та повноважень відділ взаємодіє з органами управління і влади; з іншими органами місцевого самоврядування; зі структурними підрозділами виконавчих органів Овруцької міської ради, в тому числі, окремими управліннями (відділами) міської ради; зі структурними підрозділами виконавчого комітету міської ради; представницькими органами; з підприємствами, установами, організаціями та закладами усіх форм власності; з інститутами громадянського суспільства, з іншими об’єднаннями громадян та окремими громадянами з питань, що входять до компетенції відділу.

ІІ. Основні функції та завдання відділу

2.1. Основними функціями відділу є:

2.1.1. Участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку громади, що стосуються розвитку інформаційної сфери громади.

2.1.2. Внесення пропозиції до проекту бюджету міста.

2.1.3. Розроблення  проектів нормативно-правових актів з питань реалізації повноважень відділу.

2.1.4. Участь у підготовці звітів міського голови для їх розгляду на сесіях міської ради та під час процедур публічного звітування перед громадою міста.

2.1.5. Участь у підготовці проектів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень.

2.1.6. Організація та проведення заходів (прес-конференцій, брифінгів, прес-турів) в рамках роботи прес-центру, що діє на базі виконавчого комітету Овруцької міської ради та забезпечення медіа-супроводу подій, що проходять за участю керівництва громади;

2.1.7. Забезпечення інформування громадян, керівництва району та області про головні події соціально-економічного та суспільно-політичного життя громади.

2.1.8. Здійснення аналізу діяльності політичних партій та громадських організацій в громаді та процесів, що відбуваються у їх середовищі.

2.1.9. Забезпечення підготовки за участю інших структурних підрозділів міської ради річного орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю.

2.1.10. Організація проведення конкурсів з визначення програм-грандів (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями та творчими спілками, для виконання (реалізації) яких надається кошти з міського бюджету.

2.1.11. Здійснення моніторингу заходів, що проводять політичні та громадські організації, взаємодію з їх учасниками, розгляд їх вимог разом з іншими структурними підрозділами виконавчого комітету Овруцької міської ради.

2.1.12. Забезпечення проведення відповідно до компетенції науково-практичних конференцій, засідань за «круглим столом», інших заходів, спрямованих на взаємодію з громадськістю.

2.1.13. Підготовка та участь у підготовці проектів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень.

2.1.14. Підготовка матеріалів та відповідної документації для нагородження громадян відзнаками «Почесний громадянин міста», «За заслуги перед містом», Грамотами Овруцької міської ради та Подякою Овруцького міського голови.

2.1.15. Надання організаційно-методичної, консультативної та іншої допомоги структурним підрозділам міської ради у вирішенні питань, що відносяться до компетенції відділу.

2.1.16. Здійснення організаційно та інформаційного забезпечення діяльності громадських консультативно-дорадчих органів при виконавчому комітеті, сприяє виконанню та впровадженню прийнятих ними рішень.

2.1.17. Участь у підготовці та проведенні в громаді соціологічних досліджень та вивчення громадської думки населення.

2.1.18. Сприяння висвітленню засобами масової інформації міста діяльності Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, Овруцької міської ради, її виконавчого комітету, інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та закладів комунальної форми власності.

2.1.19. Забезпечення інформаційного наповнення сторінок офіційного веб-сайту Овруцької міської ради та оприлюднення в мережі Інтернет інформації про суспільно-політичний, соціально-економічний, культурний, науково-технічний розвиток громади.

2.1.20. Забезпечення оприлюднення на офіційному веб-сайті Овруцької міської ради i сприяння розміщенню в місцевих засобах масової інформації нормативних актів та проектів нормативних актів Овруцької міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень та проектів розпоряджень міського голови та коментарів до них з метою обговорення широкими колами громадськості.

2.1.21. Проведення аналізу та узагальнення інформації про ситуацію в інформаційному просторі міста шляхом моніторингу державних, обласних та міських друкованих та електронних засобів масової інформації теле- та радіо ефіру.

2.1.22. Забезпечення, у межах компетенції та повноважень, підготовки інформаційно-аналітичних матеріалів до брифінгів, прес-конференцій, засідань за «круглим столом», що проводяться в міській раді та її виконавчому комітеті.

2.1.23. Участь у підготовці та проведенні в громаді культурно-масових заходів.

2.1.24. Сприяння самоорганізації журналістів.

2.1.25. Внесення пропозицій міському голові щодо відзначення представників інформаційної сфери та громадськості.

2.1.26. Надання безоплатно місцевим засобам масової інформації, суб’єктам видавничої справи усіх форм власності методичної, організаційної, практичної та консультаційної допомогу з питань, що належать до його компетенції.

2.1.27. Сприяння безперешкодній діяльності засобів масової інформації та утвердженню свободи слова на території громади.

2.1.28. Виконання інших функцій що випливають з покладених на відділ завдань та повноважень.

2.1.29. Виконання інших доручень міського голови, секретаря ради, заступників міського голови та керуючого справами.

2.2. Основними завданнями відділу є:

2.2.1. Всебічне висвітлення діяльності Овруцької міської ради та сприяння структурним підрозділам Овруцької міської ради та її виконавчого комітету, комунальним підприємствам, установам та закладам у висвітленні їх діяльності у засобах масової інформації та на офіційному сайт Овруцької міської ради.

2.2.2. Вивчення громадської думки шляхом соціологічних опитувань та експертних оцінок при вирішенні питань, що мають суспільну значимість.

2.2.3. Сприяння виконавчим органам Овруцької міської ради в оприлюдненні суспільно-важливої інформації на сайті Овруцької міської ради, здійснення постійного контролю за інформаційним наповненням офіційного веб-сайту Овруцької міської ради.

2.2.4. Забезпечення постійної інтерактивної комунікації Овруцької міської ради та її виконавчого комітету з громадськістю та мешканцями громади через офіційний сайт Овруцької міської ради.

2.2.5. Забезпечення ефективної та прозорої діяльності відділу.

ІІІ. Відділ має право:

3.1. Одержувати в установленому порядку від  структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності і підпорядкованості інформацію, документи, відомості та матеріали, необхідні для виконання покладених на відділ завдань і функцій;

3.2. Залучати в установленому порядку науковців, експертів та консультантів для опрацювання окремих питань, а також  спеціалістів інших структурних підрозділів для вирішення питань, що належать компетенції відділу;

3.3. Ініціювати в установленому порядку скликання нарад з питань, що належать до компетенції відділу;

3.4. В установленому законом порядку одержувати від посадових осіб місцевого самоврядування та громадян анкетні, інші персональні дані та відомості, необхідні для виконання покладених на відділ завдань та функцій;

3.5. Вносити в установленому порядку пропозиції щодо вдосконалення роботи структурних підрозділів виконавчого комітету Овруцької міської ради з питань своїх повноважень.

3.6. Користуватися в установленому порядку інформаційними базами Овруцької міської ради, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.

3.7. Покладання на відділ, функцій, завдань, обов’язків та повноважень,  не передбачених цим Положенням та таких, що не відносяться до компетенції відділу, не допускається.

ІV. Структура та організація роботи відділу

4.1. Діяльність відділу здійснюється відповідно до даного Положення, до планів роботи відділу, виконавчого комітету та Овруцької міської ради.

4.2. Відділ очолює начальник.

4.3. Начальник та всі працівники відділу є посадовими особами місцевого самоврядування.

4.4. На начальника та інших посадових осіб відділу у повному обсязі поширюється дія Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про державну службу», «Про запобігання корупції», «Про очищення влади», інших законів України, підзаконних нормативно-правових актів з питань служби в органах місцевого самоврядування та державної служби.

4.5. Начальник та інші посадові особи відділу призначаються на посади           та звільняються з посад міським головою (особою, яка здійснює його повноваження) у порядку, встановленому чинним законодавством України.

4.6. Начальник відділу одноосібно здійснює загальне керівництво роботою відділу.

4.7. Начальник відділу одноосібно несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань, функцій та повноважень.

4.8. Начальник відділу розподіляє обов’язки між посадовими особами відділу. Обов’язки та повноваження посадових осіб відділу випливають із завдань, функцій та повноважень, покладених на відділ та визначених цим Положенням.

4.9. На посади начальника та інших посадових осіб відділу можуть бути призначені особи, які у повній мірі відповідають вимогам Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», мають відповідний рівень кваліфікації згідно з Типовими професійно-кваліфікаційними характеристиками посадових осіб місцевого самоврядування, що затверджені наказом Головного управління Державної служби України від 29 грудня 2009 року № 406 «Про затвердження типових професійно-кваліфікаційних характеристик посадових осіб місцевого самоврядування» у порядку, що визначений законом.

V. Керівництво відділом

5.1. Начальник відділу у межах компетенції:

5.1.1. Очолює відділ та здійснює безпосереднє керівництво його роботою.

5.1.2. Забезпечує виконання покладених на відділ чинним законодавством та цим Положенням завдань та функцій щодо виконання на території громади чинного законодавства України з питань інформаційної, аналітичної роботи та комунікацій з громадськістю.

5.1.3. Бере участь у підготовці проектів розпоряджень міського голови (особи, яка здійснює його повноваження), рішень міської ради та її виконавчого комітету з питань, що входять до компетенції відділу.

5.1.4. У процесі виконання покладених на відділ завдань та функцій, забезпечує взаємодію та співробітництво відділу з іншими структурними підрозділами виконавчих органів міської ради, її виконавчого комітету, апарату виконавчого комітету міської ради, органами виконавчої влади, місцевого самоврядування регіону, територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади, з підприємствами, установами, організаціями різних форм власності, об’єднаннями громадян та громадянами з кола питань, що входять до компетенції відділу.

5.1.5. У  межах своїх повноважень та з метою виконання покладених на відділ завдань і функцій, а також реалізації наданих повноважень, готує проекти розпоряджень та доручень міського голови (особи, яка здійснює його повноваження), проекти рішень міської ради та її виконавчого комітету з питань діяльності відділу на пріоритетних напрямках його роботи.

5.1.6. Здійснює особистий прийом громадян з питань, що стосуються діяльності відділу та входять до його компетенції, вживає заходів щодо своєчасного розгляду заяв, звернень, скарг та пропозицій громадян, юридичних осіб.

5.1.7. Забезпечує та контролює стан трудової та виконавчої дисципліни            у відділі.

5.1.8. Контролює дотримання працівниками відділу вимог з питань охорони праці та протипожежної безпеки.

5.1.9. Надає міському голові (особі, яка здійснює його повноваження) пропозиції щодо призначення на посади, звільнення з посад та переміщення             на посадах працівників відділу.

5.1.10. Оцінює діяльність працівників відділу, вносить пропозиції керівництву щодо застосування до них заохочень або дисциплінарних стягнень.

5.1.11. За дорученням міського голови (особи, яка здійснює його повноваження) представляє інтереси відділу, виконавчого комітету міської ради в органах державної виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях, в правоохоронних органах, органах суду тощо з питань, віднесених до повноважень відділу.

5.1.12. Організовує поточне та перспективне планування роботи відділу, готує звіти про виконання запланованих заходів та результати роботи відділу.

5.1.13. У разі відсутності начальника відділу, виконання його обов’язків відповідним розпорядженням міського голови (особи, яка здійснює його повноваження), тимчасово покладається на одного із спеціалістів відділу.

VІ. Відповідальність

6.1. Відповідальність посадових осіб відділу передбачена чинним законодавством України, цим Положенням та їх посадовими інструкціями.

6.2. Посадові особи відділу, відповідно до чинного законодавства України, можуть бути притягнуті до дисциплінарної, адміністративної, кримінальної або цивільно-правової відповідальності.

6.3. Відповідальність посадових осіб відділу настає у разі невиконання або неналежного виконання ними обов’язків та функцій, закріплених за працівниками відділу їх посадовими інструкціями та цим Положенням.

6.4. Притягнення працівників відділу до дисциплінарної відповідальності за порушення трудової та виконавчої дисципліни здійснюється виключно у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

VІІ. Прикінцеві положення

7.1. Виконавчий комітет міської ради, у порядку та у спосіб, що визначені чинним законодавством, та умовами Колективного договору між адміністрацією виконавчого комітету Овруцької міської ради і трудовим колективом галузевих служб та структурних підрозділів виконавчих органів Овруцької міської ради, забезпечує:

7.1.1. створення необхідних умов для нормальної роботи, професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації посадових осіб відділу;

7.1.2. надання посадовим особам відділу службових приміщень, засобів телефонного зв’язку, комп’ютерної та іншої організаційної техніки, витратних матеріалів, обладнаних місць зберігання документів, законодавчими, іншими нормативними та нормативно-правовими актами і довідковими матеріалами             з питань, віднесених до компетенції відділу;

7.1.3. оплату праці посадових осіб відділу, у порядку та обсягах, що визначені законом.

7.2. Припинення діяльності відділу здійснюється в порядку, визначеному чинним законодавством України.

7.3. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його затвердження.

Секретар ради                                                                              І.М. Дєдух

Д О Д А Т О К № 2

до рішення 17-ї сесії міської ради

від 10.10.2018 року № 802

СТРУКТУРА

виконавчого комітету Овруцької міської ради

Назва структурного підрозділу та посад Кількість штатних одиниць Категорія працівника
1 2 3 4
Керівники
1 Міський голова 1 Посадова особа
2 Секретар міської ради 1 Посадова особа
3 Перший заступник міського голови 1 Посадова особа
4 Заступник міського голови з фінансово-економічних та гуманітарних питань 1 Посадова особа
5 Заступник міського голови з питань благоустрою та житлово- комунального господарства 1 Посадова особа
6 Керуючий справами 1 Посадова особа
  Всього 6  
Старостинські округи
7 Старости 16 Посадова особа
8 Діловод 16 Службовець
9 Прибиральник 16 Робітник
  Всього 48  
Загальний  відділ
10 Начальник відділу 1 Посадова особа
11 Головний спеціаліст 2 Посадова особа
12 Провідний спеціаліст 1 Посадова особа
13 Водій 1 Робітник
14 Прибиральник приміщень-кур’єр 1 Робітник
15 Діловод 2 Службовець
  Всього 8  
Відділ інформаційно-аналітичної роботи та комунікацій з громадськістю
16 Начальник відділу 1 Посадова особа
17 Головний спеціаліст з питань інформаційної діяльності 1 Посадова особа
18 Провідний спеціаліст з питань інформаційно-комп’ютерного забезпечення 1 Посадова особа
  Всього 3  
Відділ  кадрової  роботи
19 Начальник відділу 1 Посадова особа
20 Головний спеціаліст з кадрової роботи 1 Посадова особа
21 Провідний спеціаліст 1 Посадова особа
  Всього 3  
Відділ бухгалтерського обліку та консолідованої звітності
22 Начальник відділу – головний бухгалтер 1 Посадова особа
23 Головний спеціаліст-бухгалтер 3 Посадова особа
24 Провідний спеціаліст-бухгалтер 1 Посадова особа
25 Бухгалтер 1 Службовець
  Всього 6  
  Відділ комунальної власності
26 Начальник відділу 1 Посадова особа
27 Головний спеціаліст 1 Посадова особа
  Всього 2  
Відділ регулювання земельних відносин:
28 Начальник відділу 1 Посадова особа
29 Провідний спеціаліст з юридичних питань 1 Посадова особа
30 Головний спеціаліст 2 Посадова особа
  Всього 4  
Відділ економічного розвитку та залучення інвестицій
31 Начальник відділу 1 Посадова особа
32 Головний спеціаліст 1 Посадова особа
33 Провідний спеціаліст 1 Посадова особа
34 Діловод 1 Службовець
  Всього 4  
Відділ фінансів
35 Начальник відділу 1 Посадова особа
36 Головний спеціаліст 2 Посадова особа
37 Провідний спеціаліст 1 Посадова особа
  Всього 4  
Центр надання адміністративних послуг 
38 Начальник центру 1 Посадова особа
39 Адміністратор 2 Посадова особа
40 Держаний реєстратор 3 Посадова особа
41 Державний кадастровий реєстратор 1 Посадова особа
  Сектор реєстрації місця проживання
42 Провідний спеціаліст з питань реєстрації 2 Посадова особа
43 Діловод 1 Службовець
  Всього 10  
Сектор соціального захисту населення
44 Завідувач сектору 1 Посадова особа
45 Головний спеціаліст 1 Посадова особа
  Всього 2  
Відділ муніципальної інспекції
46 Начальник відділу 1 Посадова особа
47 Провідний спеціаліст – інспектор 2 Посадова особа
48 Інспектор 1 Службовець
  Всього 4  
Юридичний відділ
49 Начальник відділу 1 Посадова особа
50 Провідний спеціаліст 1 Посадова особа
  Всього 2  
  Всього 106  

Секретар ради                                                                               Дєдух І.М.

Д О Д А Т О К № 3

до рішення 17-ї сесії міської ради

від 10.10.2018 року №802

СТРУКТУРА
Відділу з гуманітарних питань Овруцької міської ради

(має статус юридичної особи)

Назва посад Кількість штатних одиниць Категорія працівника
1 2 3 4
1 Начальник відділу 1 Посадова особа
2 Заступник начальника відділу 1 Посадова особа
3 Головний спеціаліст з питань загальної середньої освіти 1 Посадова особа
4 Провідний спеціаліст з питань культури і туризму 1 Посадова особа
5 Провідний спеціаліст з питань дітей, сім’ї і молоді 1 Посадова особа
6 Інспектор з питань спорту 1 Службовець
7 Юрист 1 Службовець
8 Фахівець з публічних закупівель 1 Службовець
9 Інженер з технічного нагляду 1 Службовець
10 Діловод 1 Службовець
11 Секретар керівника 1 Службовець
12 Водій 1 Робітник
13 Прибиральник службових приміщень 1 Робітник
  Всього 13  
 СТРУКТУРА

методичного кабінету відділу з гуманітарних питань Овруцької міської ради

Назва  посад Кількість штатних одиниць Категорія працівника
1 2 3 4
1 Завідувач методичного кабінету 1 Службовець
2 Методист з питань дошкільної та початкової освіти і психологічної служби 1 Службовець
3 Методист з питань навчальної та виховної роботи, позашкільної освіти 1 Службовець
4 Методист з питань кадрової роботи 1 Службовець
  Всього 4  
 СТРУКТУРА
централізованої бухгалтерії відділу з гуманітарних питань

Овруцької міської ради

Назва  посад Кількість штатних одиниць Категорія працівника
1 2 3 4
1 Головний бухгалтер 1 Службовець
2 Бухгалтер 5 Службовець
3 Економіст 1 Службовець
4 Водій 8 Робітник
  Всього 15  

Секретар ради                                                                         Дєдух І.М.  Завантажити документ

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Розмір тексту-+=