Рішення №752 від 29 серпня 2018 року “Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення”

У К Р А Ї Н А

Овруцька міська рада Житомирської області

Р І Ш Е Н Н Я

П’ятнадцята  сесія                                                                    VІІ скликання

Від  29 серпня 2018 року       № 752

Про продаж земельної ділянки

несільськогосподарського призначення

Розглянувши заяву ФОП Тимошенка О. Г. про продаж земельної ділянки з розстроченням платежу та звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки несільськогосподарського призначення, виготовлений суб’єктом оціночної діяльності фізичною особою – підприємцем Лапкіною Т.В., керуючись Конституцією України, ст.ст.. 127-128, п. 2 ст. 134 Земельного кодексу України, п. 3 ст. 3, п. 1 ст. 632 ЦКУ, п. 34 ч. 1 ст. 26 Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про оцінку земель», враховуючи рекомендації спільного засідання постійних комісії міської ради від 28.08.2018 року, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

  1. Погодити звіт про експертну грошову оцінку, виготовлений суб’єктом оціночної діяльності фізичною особою – підприємцем Лапкіною Т.В., земельної ділянки, яка розташована: місто Овруч, вулиця М. Ващука, 2, загальною площею 0,4910 га; кадастровий номер *****************************; категорія земель – землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення; цільове призначення – для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості; експертна вартість земельної ділянки 205 385,30 грн. (двісті п’ять тисяч триста вісімдесят п’ять гривень 30 копійок) у розрахунку на 1 м2 земельної ділянки 41,83 грн. (сорок одна гривня 83 копійки).
  2. Продати фізичній особі – підприємцю Тимошенку Олександру Григоровичу земельну ділянку, яка розташована: місто Овруч, вулиця М. Ващука, 2, загальною площею 0,4910 га; кадастровий номер *****************************; категорія земель – землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення; цільове призначення – для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, на загальну суму 205 385,30 грн. (двісті п’ять тисяч триста вісімдесят п’ять гривень 30 копійок) у розрахунку на 1 м2 земельної ділянки 41,83 грн. (сорок одна гривня 83 копійки).
  3. Зарахувати суму авансового внеску, сплачену ФОП Тимошенком О. Г. до ціни продажу земельної ділянки.
  4. Надати дозвіл ФОП Тимошенку О. Г. на розстрочення платежу за придбання земельної ділянки терміном до 01.10.2019 року в розмірі:

102 692,65 грн. (сто дві тисячі шістсот дев’яносто дві гривні 65 копійок) сплатити на протязі 30 календарних днів після нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу земельної ділянки;

залишок суми продажу сплачується відповідно до встановленого міською радою графіку розрахунків (додаток №1), який є невід’ємною частиною договору купівлі-продажу, при цьому під час визначення розміру платежу враховується індекс інфляції, встановлений Держкомстатом за період з місяця, що настає за тим, в якому внесено перший платіж, по місяць, що передує місяцю внесення останнього платежу.

В разі порушення строків сплати за кожен прострочений день сплачується пеня в розмірі 0,3 відсотка від простроченої суми.

Прострочення погашення частини платежу більш як на два місяці є підставою для припинення розстрочення платежу за придбання земельної ділянки. Залишок платежу підлягає стягненню продавцем у порядку, встановленому законодавством.

Нараховані відповідно до графіка щомісячні суми індексації сплачуються після повної сплати суми продажу земельної ділянки.

Встановити обтяження на земельну ділянку, яка розташована: місто Овруч, вулиця М. Ващука, 2, загальною площею 0,4910 га; кадастровий номер *****************************. Вид обтяження – заборона на продаж або інше відчуження земельної ділянки та/або іншого речового права на неї до повного розрахунку за неї.

Договором купівлі-продажу земельної ділянки встановити, що право власності на земельну ділянку переходить до покупця після нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу земельної ділянки та за умови державної реєстрації обтяження права власності покупця на земельну ділянку – заборона на продаж або інше відчуження земельної ділянки та/або іншого речового права на неї до повного розрахунку за неї.

  1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету, комунальної власності та залучення інвестицій, а також заступника міського голови Рибинську Н.М.

Міський голова                                                                 І. Я. Коруд

ДОДАТОК № 1

до рішення 15-ої сесії міської ради

VІІ скликання

від 29.08.2018 року №752

Графік розрахунків

з розстроченням платежу за придбання ФОП  Тимошенком О. Г. земельної ділянки, яка розташована: місто Овруч, вулиця М. Ващука, 2, загальною площею 0,4910 га; кадастровий номер *****************************

з/п

сума платежу

(грн.)

термін сплати

(кінцева дата)

примітка
1. 102 692,65 грн. (сто дві тисячі шістсот дев’яносто дві гривні 65 копійок) 01.10.2018 з урахуванням суми авансового внеску
2. 8 557,72 грн. (вісім тисяч п’ятсот п’ятдесят сім гривень сімдесят дві коп.). 01.11.2018  
3. 8 557,72 грн. (вісім тисяч п’ятсот п’ятдесят сім гривень сімдесят дві коп.). 01.12.2018  
4. 8 557,72 грн. (вісім тисяч п’ятсот п’ятдесят сім гривень сімдесят дві коп.). 01.01.2019  
5. 8 557,72 грн. (вісім тисяч п’ятсот п’ятдесят сім гривень сімдесят дві коп.). 01.02.2019  
6. 8 557,72 грн. (вісім тисяч п’ятсот п’ятдесят сім гривень сімдесят дві коп.). 01.03.2019  
7. 8 557,72 грн. (вісім тисяч п’ятсот п’ятдесят сім гривень сімдесят дві коп.). 01.04.2019  
8. 8 557,72 грн. (вісім тисяч п’ятсот п’ятдесят сім гривень сімдесят дві коп.). 01.05.2019  
9. 8 557,72 грн. (вісім тисяч п’ятсот п’ятдесят сім гривень сімдесят дві коп.). 01.06.2019  
10. 8 557,72 грн. (вісім тисяч п’ятсот п’ятдесят сім гривень сімдесят дві коп.). 01.07.2019  
11. 8 557,72 грн. (вісім тисяч п’ятсот п’ятдесят сім гривень сімдесят дві коп.). 01.08.2019  
12. 8 557,72 грн. (вісім тисяч п’ятсот п’ятдесят сім гривень сімдесят дві коп.). 01.09.2019  
13. 8 557,72 грн. (вісім тисяч п’ятсот п’ятдесят сім гривень сімдесят дві коп.). 01.10.2019  

* сума платежу зазначена без врахування індексу інфляції, встановленого Держкомстатом за період з місяця, що настає за тим, в якому внесено перший платіж, по місяць, що передує місяцю внесення платежу.  Завантажити документ

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *