Рішення №710 від 29 серпня 2018 року “Про затвердження Положення конкурсу «Людина року»”

У К Р А Ї Н А

Овруцька міська рада Житомирської області

Р І Ш Е Н Н Я

П’ятнадцята  сесія                                                                            VІІ  скликання

Від  29 серпня 2018 року    №710

Про затвердження Положення

конкурсу «Людина року»

Відповідно до ст. 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та з метою популяризації економічних, наукових, культурних, інших здобутків мешканців Овруцької громади, стимулювання творчої активності та заохочення представників різних професій за їх активну діяльність, що отримала широке громадське визнання, міська рада

В И Р І Ш И Л А :

  1. Щорічно проводити конкурс «Людина року Овруцької громади».
  2. Затвердити редакцію Положення про конкурс «Людина року Овруцької громади» (додаток № 1).
  3. Загальному відділу міської ради забезпечити організацію проведення конкурсу «Людина року Овруцької громади» відповідно до Положення.
  4. Відділу з гуманітарних питань Овруцької міської ради забезпечити проведення урочистостей з нагоди нагородження переможців конкурсу.
  5. Заступнику міського голови з фінансово-економічних та гуманітарних питань Овруцької міської ради Рибинській Н.М. щорічно передбачати в міському бюджеті виділення коштів для проведення міського конкурсу «Людина року Овруцької громади».

Міський голова                                                                                  І.Я. Коруд

ДОДАТОК № 1

до рішення 15-ої сесії міської ради

VІІ скликання

від 29.08.2018 року №710

ПОЛОЖЕННЯ

про конкурс «ЛЮДИНА РОКУ ОВРУЦЬКОЇ ГРОМАДИ»

І. Загальні положення

1.1. Конкурс «Людина року Овруцької громади» (далі – Конкурс) проводиться до Дня міста з метою виявлення видатних і талановитих особистостей, відзначення інтелектуальної та професійної еліти громади, нагородження представників Овруцької об’єднаної територіальної громади за найбільш вагомі досягнення у різних сферах суспільного життя громади та громадсько-політичній діяльності.

1.2. Звання «Людина року» присвоюється жителям громади, особливі досягнення яких сприяють суспільно-економічному та гуманітарному розвитку життя громади, покращенню благоустрою населених пунктів, характеризують здобуті ними успіхи у професійній сфері, суспільних справах за підсумками року.

1.3. Конкурс проводиться у 13 номінаціях:

–      ГЕРОЇЧНИЙ ВЧИНОК РОКУ – особам, які протягом року відзначилися героїчним вчинком.

–      МЕЦЕНАТСТВО. МИЛОСЕРДЯ. БЛАГОДІЙНІСТЬ. – особам, які здійснили найбільший благодійний внесок із напрямів благодійної діяльності, незалежно від форми надання допомоги; особам, які надали суттєву матеріальну допомогу мешканцям громади, підприємствам, установам, організаціям громади та громадським організаціям.

–      ПРАЦІВНИК ОСВІТИ – викладачі загальноосвітніх шкіл, працівники дошкільних дитячих навчальних закладів, позашкільних установ, професійно-технічних навчальних закладів – за видатні досягнення у праці, підготовку переможців різноманітних конкурсів, учнівських олімпіад, тощо.

–      ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ – фахівці і організатори фізкультурно-спортивного руху, тренери – за вагомі заслуги у підготовці спортивних кадрів; спортсмени – за досягнення високих результатів у спортивних змаганнях.

–      ДІЯЧ КУЛЬТУРИ ТА МИСТЕЦТВА – діячі культури, мистецтва, майстри народної творчості за створення видати творів, що дістали високу оцінку громадськості; працівники бібліотек, клубних та інших закладів культури – за досягнення у розвитку галузі.

–      ГРОМАДСЬКИЙ ДІЯЧ – представники громадських організацій та відомі громадські діячі за активну участь у суспільно-громадському житті громади.

–      МОЛОДЬ ОВРУЧЧИНИ – учнівська, студентська молодь, працівники підприємств, установ, організацій, закладів освіти і культури, охорони здоров’я у віці до 32-х років, активісти молодіжних громадських організацій – за вагомі досягнення у різних сферах суспільного життя громади.

–      ОБОРОНА. ПРАВОПОРЯДОК. ЗАХИСТ. ПОРЯТУНОК – військовослужбовці, працівники Збройних Сил України, правоохоронних органів за активну участь у справі зміцнення оборони, законності, правопорядку, захисту населення та територій від надзвичайних ситуацій. Особи, які відзначилися героїчним вчинком, здійснили особистий внесок у рятуванні життя, здоров’я людей та їх майна.

–      ПІДПРИЄМЕЦЬ РОКУ – підприємці за високий професіоналізм та особливі досягнення у розвитку виробництва.

–      СОЦІАЛЬНИЙ ПРАЦІВНИК РОКУ – внесок у розвиток установи, організації, підприємства, особисті якості номінанта, повага серед членів колективу, професійна майстерність номінанта у соціальній сфері, особистий вклад у вирішення проблем соціальної сфери.

–      ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я – працівникам сфери охорони здоров’я за впровадження новітніх технологій, сучасних методів діагностики та лікування, активну санітарно-освітню та профілактичну роботу, інші вагомі здобутки на ниві охорони здоров’я населення громади;

–      ПРОФЕСІОНАЛ РОКУ В КОМУНАЛЬНІЙ СФЕРІ – особистий внесок в розвиток комунального підприємства, установи, повага в колективі, професійна майстерність домінанта в комунальній сфері, особисті якості номінанта.

–      ПРАЦІВНИК РОКУ – особи що працюють на підприємстві, установі, організації та мають значні досягнення в роботі, високий професіоналізм та внесли значний вклад в розвиток галузі та підприємства.

1.4. За підсумками Конкурсу у кожній номінації визначається один переможець, який стає володарем титулу «Людина року».

1.5. Звання «Людина року» є особистим», неперехідним та довічним.

1.6. Особа, якій звання «Людина року» вже було присвоєно, на здобуття його повторно не висувається.

ІІ. Умови та порядок проведення конкурсу

2.1. У Конкурсі можуть брати участь громадяни, які є членами Овруцької об’єднаної територіальної громади, кандидатури яких офіційно подані на розгляд оргкомітету.

2.2. Підприємства, установи, організації, заклади, об’єднання громадян, дорадчі органи при Овруцькій міській раді відповідно до запропонованого переліку номінацій, визначають претендента на присвоєння звання «Людина року Овруцької громади» і до 1 вересня поточного року подають загальному відділу виконкому міської ради (м. Овруч, вул. Шевченка, буд. 43) наступні документи:

– рекомендацію-клопотання про присвоєння звання «Людина року Овруцької громади» із зазначенням певної номінації від організації, колективу, відповідного органу чи підрозділу, що висуває кандидата згідно з додатком 1.

– реєстраційну картку кандидата згідно з додатком 2;

– довідку про кандидата, його діяльність та досягнення у попередньому році згідно з додатком 3 (у друкованому та електронному вигляді);

– згоду на обробку персональних даних (у довільній формі);

– копії відзнак, грамот, дипломів, отриманих за досягнення у сфері діяльності відповідно до номінації Конкурсу;

– фото кандидата в друкованому вигляді (3х4) – 1 шт. та до 10-ти фото на електронному носії.

ІІІ. Організаційний комітет по проведенню конкурсу

3.1. З метою проведення конкурсного відбору кандидатів на звання «Людина року Овруцької громади» утворюється організаційний комітет Конкурсу (далі – Оргкомітет).

3.2. Персональний склад Оргкомітету затверджується розпорядженням міського голови, члени якого беруть участь у роботі засідань на громадських засадах.

3.3. Організаційною формою роботи Оргкомітету Конкурсу є засідання.

3.4. Засідання Оргкомітету Конкурсу вважається правомочним, якщо на ньому присутні більше половини його загального складу.

3.5. Оргкомітет забезпечує прийняття на розгляд документів, визначених у п.2.2 цього Положення і визначає переможців у номінаціях.

IV. Критерії оцінювання учасників Конкурсу

4.1. Основними критеріями у визначені переможців у номінаціях є:

– вагомість досягнень для відповідної галузі у попередньому році;

рівень професіоналізму кандидата; відзнаки у рамках номінації (почесні звання, дипломи, нагороди, подяки);

оцінка фахівцями відповідної галузі, що міститься у клопотанні-рекомендації;

інноваційність;

громадська (соціальна) активність;

професійний розвиток.

До переваг у відборі кращих кандидатів на звання «Людина року Овруцької громади» належить: виявлення лідерських якостей, моральність, рівень авторитету, приклади патріотичних вчинків, конкретних справ заради інтересів громади, реалізовані ініціативи соціального характеру.

4.2. Під час оцінювання розглядаються досягнення кандидатів у попередньому календарному році.

4.3. Рішення про присвоєння звання «Людина року Овруцької громади» приймається за результатами оцінювання, більшістю від загального складу Оргкомітету та оформлюється протоколом. Протокол підписують голова та секретар засідання Оргкомітету.

4.4. Згідно рішення Оргкомітету про визначення переможців у номінаціях приймається розпорядження міського голови «Про присвоєння звання «Людина року Овруцької громади»».

V. Організаційне забезпечення Конкурсу

5.1. Організаційне забезпечення проведення Конкурсу здійснює апарат виконкому міської ради, який:

5.1.1. Забезпечує прийняття та розгляд документів, зазначених у пункті 2.2 цього Положення.

5.1.2. Надає комплекти поданих документів за номінаціями членам Оргкомітету у відповідних сферах.

5.1.3. Готує листок оцінювання учасників Конкурсу та списки переможців конкурсу за результатами оцінювання членами Оргкомітету.

5.1.4. Забезпечує проведення до Дня міста урочистої церемонії нагородження переможців Конкурсу.

5.2. Підставою для вручення відзнак є список переможців Конкурсу у номінаціях, затверджений головою Оргкомітету відповідно до протоколу засідання Оргкомітету.

5.3. Відзнака являє собою статуетку з написом «Людина року Овруцької громади», диплом про присвоєння звання «Людина року Овруцької громади» із зазначенням номінації переможця та грошову винагороду в розмірі, визначеному кошторисними призначеннями.

5.4. До організації та проведення конкурсу «Людина року Овруцької громади» можуть залучатися спонсори та меценати.

5.5. Вручення відзнак міського конкурсу «Людина року» відбувається на урочистій церемонії нагородження номінантів під час святкування Дня міста.

Секретар ради                                                                            І.М. Дєдух

Додаток № 1

до Положення про міський конкурс «Людина року Овруцької громади»

На ФІРМОВОМУ бланкУ установи

Голові Оргкомітету

по проведенню міського конкурсу «Людина року Овруцької громади»

РЕКОМЕНДАЦІЯ-клопотання

_____________________________________________________________,

(повна назва установи)

звертається із пропозицією про присвоєння звання «Людина року» __________________________________________________________________,

(П І Б)

у номінації «_____________________________________________________».

                               (назва номінації)

Інструкція для заповнення. Рекомендація підписується керівником організації, який порушує клопотання про присвоєння звання «Людина року Овруцької громади», та добре знайомий з професійними та особистими якостями кандидата. Рекомендації від родичів та підлеглих не приймаються.

В рекомендації-клопотанні зазначається наступна інформація:

– як довго та у якій якості Ви знаєте кандидата;

– професійні якості кандидата;

– особисті якості кандидата;

– чому Ви вважаєте, що кандидат заслуговує на звання «Людина року» (приклади).

Необхідний для розгляду Організаційним комітетом Конкурсу пакет документів додається.

Додаток: на _____ аркушах.

_____________________             ___________ _____________________

(посада)                                                                        (підпис)                                         (ініціали та прізвище )

Секретар ради                                                                            І.М. Дєдух

Додаток № 2

до Положення про міський конкурс «Людина року Овруцької громади»

Реєстраційна картка кандидата

Дата отримання  
Реєстраційний №  

(заповнюється  працівником організаційного відділу )

П І Б кандидата  

 

Дата народження  
Вік (повних років)  
Адреса  
Мобільний телефон:  
Еmail:  
Серія, № та дата видачі паспорту  
Ідентифікаційний код  
Номінація

(необхідне підкреслити)

ГЕРОЇЧНИЙ ВЧИНОК РОКУ

– МЕЦЕНАТСТВО. МИЛОСЕРДЯ. БЛАГОДІЙНІСТЬ

– ПРАЦІВНИК ОСВІТИ

– ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ

– ДІЯЧ КУЛЬТУРИ ТА МИСТЕЦТВА

– ГРОМАДСЬКИЙ ДІЯЧ

– МОЛОДЬ ОВРУЧЧИНИ

– ОБОРОНА. ПРАВОПОРЯДОК. ЗАХИСТ. ПОРЯТУНОК

– ПІДПРИЄМЕЦЬ РОКУ

– СОЦІАЛЬНИЙ ПРАЦІВНИК РОКУ

– ПРОФЕСІОНАЛ РОКУ В КОМУНАЛЬНІЙ СФЕРІ

– ПРАЦІВНИК РОКУ

Підпис кандидата:  _______________  __________________________

                                                                                     (ПІБ)

Секретар ради                                                                            І.М. Дєдух

Додаток № 3

до Положення про міський конкурс «Людина року Овруцької громади»

довідка

про кандидата

__________________________________________________________

(П І Б)

ОСВІТА
Навчальний заклад, факультет, спеціальність, науковий ступінь (якщо є)  

 

РОБОТА/НАВЧАННЯ
Місце роботи (посада) / навчання  
Сфера діяльності організації (місця роботи)  
Досягнення
Основні досягнення в рамках номінації за попередній рік ( за що може бути присуджено звання «Людина року»)  
Відзнаки (дипломи, нагороди, подяки тощо)  

 

Визначні досягнення попередніх років  

 

Професійний розвиток (участь у тренінгах, семінарах, курсах, навчаннях, обмінах досвідом тощо)  
Інша громадська (соціальна) діяльність  
Ініціативи та втілені проекти  
Хобі  
Додаткова інформація  

Секретар ради                                                                    І.М. Дєдух  Завантажити документ

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *