Рішення №709 від 29 серпня 2018 року “Про затвердження Положення про присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна, розташованих на території Овруцької ОТГ.”

У К Р А Ї Н А

Овруцька міська рада Житомирської області

Р І Ш Е Н Н Я

П’ятнадцята  сесія                                                      VІІ  скликання

Від  29 серпня 2018 року    №709

Про затвердження Положення про присвоєння
та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна,

розташованих на території Овруцької ОТГ.

З метою вдосконалення системи присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна, розташованих на території м. Овруча та старостинських округів Овруцької ОТГ, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», враховуючи аналіз регуляторного впливу проекту зазначеного рішення міської ради принципам регуляторної політики та рекомендації постійних комісій міської ради, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити Положення про присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна, розташованих на території Овруцької ОТГ згідно з додатком.
 2. Рішення набуває чинності з моменту оприлюднення згідно з вимогами чинного законодавства.
 3. Вважати таким, що втратило чинність рішення 39 сесії VІ скликання від 27 березня 2014 року № 51 «Про затвердження Порядку присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна, розташованих на території м. Овруча».
 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань містобудування, житлово-комунального господарства, благоустрою, землекористування, екології, розвитку аграрно-промислового комплексу та сільських територій.

Міський голова                                                                               І.Я.Коруд

Дєдух І.М.___________Рибинська Н.М._______________Муліванцев О.В.__________

Д О Д А Т О К  № 1

до рішення 15-ої сесії міської ради

VІІ скликання

від 29.08.2018 року №709

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ПОРЯДОК ПРИСВОЄННЯ ТА ЗМІНИ ПОШТОВИХ АДРЕС ОБ’ЄКТАМ НЕРУХОМОГО, РОЗТАШОВАНИХ НА ТЕРИТОРІЇ

ОВРУЦЬКОЇ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕТИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про порядок присвоєння та зміни земельних, поштових, будівельних, адрес (далі – Положення) об’єктам нерухомого майна на території Овруцької міської ради встановлює на території Овруцької міської ради єдиний функціональний механізм земельних, поштових, будівельних адрес та закріплює основні принципи присвоєння адрес, їх зміни та анулювання, а також впорядкування адресного господарства.

1.2. Положення діє на території Овруцької міської ради і є обов’язковим для виконання всіма розташованими на відповідній території органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на відповідній території.

1.3. Дія даного положення поширюється на всі види адресної інформації (адреси) щодо об’єктів нерухомості всіх форм власності на території Овруцької міської ради.

 1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

2.1. В даному положенні застосовуються наступні визначення:

Адреса – структурована словесна (на відміну від цифрової кадастрової) сукупність реквізитів, що однозначно визначають положення об’єкта адресації на території населеного пункту відносно пойменованих елементів вулично-дорожньої мережі населеного пункту.

Об’єкти нерухомого майна (далі об’єкти нерухомості) – земельні ділянки, а також об’єкти, розташовані на земельній ділянці (будівля, споруда тощо), переміщення яких є неможливим без знецінення та зміни їх призначення.

Будинок – жила чи нежила будівля;

Тимчасова споруда для провадження підприємницької діяльності – невелика одноповерхова пересувна споруда, яка не має закритого приміщення для тимчасового перебування людей, або стаціонарна споруда, яка має площу до 30 кв.м, яка виконується із полегшених конструкцій і встановлюється тимчасово без улаштування фундаментів.

Власники об’єктів нерухомого майна – юридичні та фізичні особи, у тому числі фізичні особи-підприємці.

Домоволодіння – два і більше будинків, з належними до них надвірними будівлями чи спорудами (чи без них), яким надана єдина адреса.

Жилий ( житловий) будинок – одна будівля капітального типу, призначена для проживання фізичних осіб.

Квартира – ізольоване помешкання в жилому будинку, призначене для проживання фізичних осіб.

Комплекс нежилих будинків – дві і більше нежилих будівель виробничого, господарського, соціально-побутового призначення разом із надвірними спорудами та інженерними мережами (чи без них), яким надана єдина адреса.

Нежилий (нежитловий) будинок – одна будівля капітального типу, призначена для інших, ніж проживання фізичних осіб, цілей.

Об’єкт нерухомого майна – земельна ділянка, а також об’єкт, розташований на земельній ділянці (будівля, споруда тощо), переміщення якого є неможливим без знецінення та зміни їх призначення та якому відповідно до цього Положення може бути надана адреса.

Окремі частини будинків – приміщення в будинках, зазначені в правовстановлюючих документах як самостійний об’єкт права власності, у тому числі нежилі приміщення громадського призначення, вбудовані в житлові будинки на першому та цокольному поверхах або прибудовані до жилих будинків, підвали;

приміщення службового, допоміжного та технічного призначення – комори, сараї, вбиральні, трансформаторні, сходові клітини, вестибюлі, перехідні шлюзи, позаквартирні коридори, колясочні, сміттєкамери, горища, шахти і машинні відділення ліфтів, вентиляційні камери та інші приміщення які входять до складу будинків, їх комплексів, домоволодінь, призначені для забезпечення їх експлуатації та обслуговування і не можуть бути самостійними об’єктами права власності.

Самостійний об’єкт права власності – об’єкт нерухомого майна, визначений у правовстановлюючому документі шляхом присвоєння йому індивідуалізуючої ознаки (перелік будинків, що входять до складу комплексів нежилих будинків чи домоволодінь, найменування приміщень, їх площа, розташування згідно з планом тощо).

2.2. Адресою земельної ділянки є адреса об’єкта нерухомості, розташованого на ній.

2.3. У разі формування земельної ділянки із земель комунальної власності Овруцької міської ради, адреса земельної ділянки, на якій відсутні об’єкти нерухомості, визначається при її передачі у власність рішенням Овруцької міської ради.

2.4. Земельним ділянкам, на яких розташовані декілька об’єктів нерухомого майна або один об’єкт нерухомого майна, який має декілька власників, надається одна адреса, яка складається з назви вулиці, номера будинку (домоволодіння), спільної для всіх об’єктів нерухомого майна.

2.5. У разі виникнення необхідності впорядкування нумерації виконавчий комітет Овруцької міської ради може самостійно змінювати адреси об’єктів нерухомості (окремого об’єкту), про що повідомляються власники цих об’єктів нерухомості та уповноважений орган реєстрації.

2.6. Під час поділу земельної ділянки за однією із земельних ділянок зберігається існуюча адреса, а сформованим новим земельним ділянкам присвоюється адреса існуючої земельної ділянки із додаванням через дріб відповідної цифри.

2.7. Під час об’єднання земельних ділянок за сформованою новою земельною ділянкою зберігається адреса земельної ділянки з меншим номером.

 1. ПОРЯДОК ПРИСВОЄННЯ АДРЕСИ ОБ’ЄКТАМ НЕРУХОМОСТІ ТА РОЗГЛЯД ДОКУМЕНТІВ

3.1. Присвоєння (зміна) поштової адреси об’єктам нерухомого майна здійснюється шляхом прийняття відповідних рішень виконавчим комітетом Овруцької міської ради. Для присвоєння чи зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна юридичні та фізичні особи подають заяву на ім’я міського голови.

3.2. Присвоєння поштових адрес об’єктам нерухомого майна здійснюється після внесення інформації про об’єкт до бази даних служби містобудівного кадастру.

3.3. До заяви про присвоєння поштової адреси новоствореним (новозбудованим) об’єктам нерухомості додаються такі документи:

– копія витягу з Єдиного державного реєстру підприємств, установ, організацій – для юридичної особи та фізичної особи – суб’єкта підприємницької діяльності; а для фізичної особи – копія паспорта та ідентифікаційного номера;

– завірена в установленому порядку копія документа, що засвідчує право власності на земельну ділянку чи на її користування (з відповідним цільовим призначенням);

– дозвіл на виконання будівельних робіт, виданий інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю, у разі присвоєння поштової адреси об’єктам незавершеного капітального будівництва;

– копія технічного паспорта на об’єкт нерухомості, з відміткою про «Прийнято на облік» такий об’єкт;

– копія правовстановлюючого документа на об’єкт нерухомого майна, копія декларації про готовність об’єкта до експлуатації або сертифікат відповідності (для новозбудованих об’єктів);

– довідка з обслуговуючої організації про укладання договору на вивіз твердих побутових відходів.

– довідка Овруцької міської ради про сплату пайової участі у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Овруч.

– довідка Відділу Муніципальної поліції Овруцької міської ради про стан благоустрою об’єкту на предмет дотримання «Правил благоустрою громади».

3.4. Розгляд заяв та підготовка проекту рішення виконкому міської ради здійснюється у термін встановлений регламентом надання адміністративної послуги. Даний термін не повинен перевищувати 30 календарних днів (за умови подання заявником повного пакету документів).

3.5. У разі відсутності або неповного комплекту документів, зазначених у п.2.2. цього Порядку, виконавчий комітет надає заявнику письмову відповідь із встановленням терміну надання таких документів.

3.6. У разі відсутності підстав для присвоєння чи зміни адреси, заявнику виконавчим комітетом Овруцької міської ради надається мотивована письмова відповідь щодо неможливості присвоєння чи зміни адреси.

3.7. За результатами розгляду заяв комісія з питань присвоєння поштових адрес об’єктам нерухомості готує та виносить на розгляд виконкому міської ради проект рішення про присвоєння чи зміну поштових адрес об’єктам нерухомого майна.

3.8. У разі прийняття рішення виконкому міської ради заявникам надаються витяги стосовно питання, порушеного заявниками, протягом 10 днів з моменту прийняття рішення. У разі відмови у присвоєнні або зміні поштової адреси, за потреби, заявникам надається витяг з протоколу з мотивацією відмови стосовно розгляду вказаної заяви.

 1. ПРИСВОЄННЯ, ЗМІНА, АНУЛЮВАННЯ АДРЕС ІСНУЮЧИМ ОБ’ЄКТАМ НЕРУХОМОСТІ

4.1. Присвоєння та зміна поштових адрес (поділ з присвоєнням окремого поштового номера) об’єктам нерухомого майна здійснюється шляхом прийняття відповідних рішень виконавчого органу міської ради, на території якого розміщений об’єкт нерухомого майна.

4.2. Присвоєння самостійних поштових адрес чи їх зміна допускається об’єктам нерухомого майна (житлові будинки (садиби), адміністративні, господарські, промислові та побутові будівлі і споруди або їх частини, тощо) розташованим на земельних ділянках, які знаходяться у власності, оренді або постійному користуванні та переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх цільового призначення.

4.3. Об’єктам нерухомості, що знаходяться на перетині вулиць присвоюється адреса по вулиці, на яку виходить головний фасад цього об’єкта.

4.4. Не надаються поштові адреси наступним об’єктам нерухомого майна:

 • земельним ділянкам;
 • спорудам, які встановлені тимчасово без улаштування фундаменту;
 • дачним та садовим будинкам, садовим товариствам;
 • окремо розташованим гаражам, гаражним підприємствам при відсутності документів про надання земельної ділянки у власність, оренду під капітальне будівництво або постійне користування;
 • вбудованим приміщенням;
 • приміщенням службового, допоміжного та технічного призначення, розташованим у будівлях та житлових будинках, інженерним мережам;
 • об’єктам, які відносяться до категорії самочинного будівництва, без наявності оформлених документів відповідно до законодавства та Порядку чи рішень відповідного суду.
 • об’єктам за які не проводилась сплата пайової участі у створенні соціальної та інженерно – транспортної інфраструктури Овруцької ОТГ.

4.5. Присвоєння самостійних поштових адрес об’єктам нерухомого майна, які у встановленому законом порядку прийняті в експлуатацію, здійснюється за пропозицією виконавчого комітету Овруцької міської ради на підставі документу, що засвідчує відповідність закінченого будівництвом об’єкта проектній документації, державним будівельним нормам, стандартам і правилам.

4.6. Відповідно до цього Положення, у залежності від виду та особливостей об’єктів нерухомого майна, присвоюються такі види адрес: адреси жилих (житлових) будинків, будинковолодіння, квартир. Жилим (житловим) будинкам, будинковолодінням, квартирам присвоюється адреса, яка складається з назви вулиці, номера будинку (будинковолодіння), та номера квартири (за наявності). Номер будинку (будинковолодіння) позначається відповідною арабською цифрою, номер квартири – відповідною арабською цифрою після слова «квартира». Наприклад: вул. Соборна, 2, кв. 7. Адреси нежилих (нежитлових) будинків, їх комплексів, окремих частин нежилих (нежитлових) будинків. Нежилим (нежитловим) будинкам, їх комплексам, окремим частинам нежилих (нежитлових) будинків присвоюється адреса, яка складається з назви вулиці, номера будинку об’єкта нерухомого майна та номера частини об’єкта нерухомого майна (за наявності). Номер об’єкта позначається відповідною арабською цифрою, а номер частини будинку – з вказівкою номера приміщення відповідною арабською цифрою. Наприклад: вул. Соборна, 2.

4.7. У випадках, коли на відповідній вулиці збудовано нові жилі будинки (будинковолодіння), нежилі будинки виробничого, господарського, соціально-побутового та іншого призначення, їх комплекси, і їм, виходячи з вже наявної нумерації об’єктів нерухомого майна по вулиці, на якій вони фактично знаходяться, неможливо надати номер, який є цілим числом, такий об’єкт нерухомого майна при наданні адреси позначається номером найближчого об’єкта нерухомого майна по відповідному боці вулиці в бік зменшення з додатком літературного індексу (а, б, в). Наприклад: по вул. Соборній між жилими будинками 15 та 17 збудовано ще один. У цьому випадку йому присвоюється адреса: вул. Соборна, 15а.

4.8. При присвоєнні адреси об’єктам нерухомого майна використовуються наступні типи: вулиця; провулок; площа; інші (шлях, майдан, сквер тощо). Вулиці зазначаються в адресі таким чином: спочатку вказується один із типів вулиці, а потім її назва. Найменування вулиць, які віднесені до типу «інші», можуть зазначатися в адресі таким чином: спочатку назва вулиці, а потім її тип.

Назви вулиць, які складаються з імені та прізвища, зазначаються в адресі таким чином: спочатку – ім’я, а потім – прізвище.

Назви вулиць, які походять від псевдонімів, зазначаються в звичайному порядку.

Назви вулиць, які складаються із звання та прізвища, зазначаються в адресі таким чином: спочатку – звання, а потім – прізвище.

4.9. Присвоєння поштових адрес об’єктам нерухомого майна, які у встановленому законом порядку прийняті в експлуатацію, здійснюється виконавчим комітетом міської ради, на території якого розміщений об’єкт нерухомого майна на підставі документу, що засвідчує відповідність закінченого будівництвом об’єкта проектній документації, державним будівельним нормам, стандартам і правилам.

4.10.   При реконструкції об’єктів, у результаті якої утворилися окремі об’єкти нерухомості чи об’єднано декілька об’єктів в один або у випадку поділу (об’єднання) об’єкта нерухомості (садиби), заявник звертається до виконавчого органу  міської ради з відповідною заявою на ім’я міського голови.

4.11.   Заява про присвоєння поштової адреси підписується власником (співвласниками) об’єкта нерухомості та подається особисто, через уповноважену особу або надсилається рекомендованим листом з описом вкладення.

4.12.   Для закінчених реконструкцією об’єктів, у результаті яких утворилися окремі об’єкти нерухомості чи об’єднано декілька об’єктів в один або у випадку поділу об’єкта нерухомості до заяви додаються:

–  копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності, статуту підприємства (для  юридичних осіб), паспорта і довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для фізичних осіб), посвідчена нотаріально довіреність (для уповноважених осіб);

– копія документа, що свідчить про прийняття реконструйованого об’єкта в експлуатацію;

– завірена в установленому порядку копія документа, що засвідчує право власності на земельну ділянку чи користування земельною ділянкою;

– копія правовстановлюючого документа, який підтверджує право власності заявника на об’єкт нерухомого майна (завірена в установленому порядку);

–  технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна;

– висновок щодо технічної можливості поділу (виділу в натурі частки) з об’єкта нерухомого майна;

– інформаційну довідку з Державного Реєстру речових прав.

4.13.   Поділ на окремі об’єкти нерухомого майна здійснюється відповідно до законодавства з наданням кожному об’єкту самостійної поштової адреси та повинен відповідати умовам, що передбачені чинними державними будівельними нормами і правилами.

 1. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1. Підставою для звернення до відділу Державної реєстрації речових прав на нерухоме майно м. Овруч є рішення виконавчого комітету Овруцької міської ради про надання поштової адреси об’єкту будівництва.

5.2. Адреси об’єктів нерухомого майна, розташованих на території Овруцької ОТГ, присвоєні до набрання чинності даного Положення, зберігаються та можуть бути змінені для приведення у відповідність до цього Положення.

5.3. Підставою для відмови в присвоєнні чи зміні поштової адреси, крім зазначених у Положенні, може бути:

– порушення вимог державних будівельних норм і правил при поділі (об’єднанні) об’єктів;

– подання заявником недостовірних відомостей;

– подання заявником неповного пакету документів.

5.4. Спори з приводу присвоєння поштової адреси об’єктам нерухомості вирішуються в установленому законодавством порядку.

5.5. У разі заяви власника до уповноважених органів з метою виконання дій з об’єктами нерухомого майна та виявлення невідповідності їх поштової адреси вимогам Порядку ведення Реєстру прав власності на нерухоме майно, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 28.01.2008 року № 7/5, власник (користувач) зобов’язаний звернутися з заявою до виконкому міської ради щодо зміни поштової адреси.

Секретар ради                                                                                    І.М. Дєдух  Завантажити документ

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *