Рішення №634 від 27 липня 2018 року “Про внесення змін до рішення міської ради від 27.11.2017 року № 58 «Про затвердження структури та штатного розпису виконавчого комітету Овруцької міської ради у новій редакції».”

У К Р А Ї Н А

Овруцька міська рада Житомирської області

Р І Ш Е Н Н Я  

Чотирнадцята  сесія                                                                          VІІ  скликання

Від 27 липня 2018 року                   № 634

Про внесення змін до рішення міської ради
від 27.11.2017 року № 58 «Про затвердження структури
та штатного розпису виконавчого комітету

Овруцької міської ради у новій редакції».

З метою оптимізації виробничого процесу, економії бюджетних коштів, враховуючи рекомендації засідання постійних депутатських комісій міської ради, відповідно до статей 26, 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Овруцька міська рада

В И Р І Ш И Л А :

 1. Внести зміни до рішення міської ради від 27.11.2017 року № 58 «Про затвердження структури та штатного розпису виконавчого комітету Овруцької міської ради у новій редакції» таким чином:
 • Виключити з 01 серпня 2018 року зі структури та штатного розпису виконавчого комітету Овруцької міської ради «Відділ реєстрації» у кількості п’яти штатних одиниць: одну посаду «Начальник відділу», три посади «Державний реєстратор» (посадова особа) та одну посаду «Державний кадастровий реєстратор» (посадова особа).
 • Додати з 01 серпня 2018 року до структури та штатного розпису «Центру надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Овруцької міської ради чотири штатних одиниці: три посади «Державний реєстратор» (посадова особа) та одну посаду «Державний кадастровий реєстратор» (посадова особа).
 • Сектор реєстрації місця проживання вважати структурним підрозділом Центру надання адміністративних послуг. Виключити з 01 серпня 2018 року зі структури та штатного розпису сектору реєстрації місця проживання одну штатну одиницю – посаду «Завідувач сектору».
 1. Викласти у новій редакції Додаток №1 до рішення міської ради від 27.11.2017 року № 58 «Про затвердження структури та штатного розпису виконавчого комітету Овруцької міської ради у новій редакції» (додаток №1) та положення про Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Овруцької міської ради (додаток №1).

Міський голова                                                                                   І.Я. Коруд

Д О Д А Т О К № 1

до рішення 14-ї сесії міської ради

VII скликання

від 27.07.2018 року № 634

СТРУКТУРА

виконавчого комітету Овруцької міської ради

Назва структурного підрозділу та посад Кількість штатних одиниць Категорія працівника
1 2 3 4
Керівники
1 Міський голова 1 Посадова особа
2 Секретар міської ради 1 Посадова особа
3 Перший заступник міського голови 1 Посадова особа
4 Заступник міського голови з фінансово-економічних та гуманітарних питань 1 Посадова особа
5 Заступник міського голови з питань благоустрою та житлово- комунального господарства 1 Посадова особа
6 Керуючий справами 1 Посадова особа
  Всього 6  
Старостинські округи
7 Старости 16 Посадова особа
8 Діловод 16 Службовець
9 Прибиральник 16 Робітник
  Всього 48  
Загальний  відділ
10 Начальник відділу 1 Посадова особа
11 Головний спеціаліст 2 Посадова особа
12 Провідний спеціаліст 1 Посадова особа
13 Головний спеціаліст з питань інформаційної діяльності 1 Посадова особа
14 Провідний спеціаліст з питань інформаційно-комп’ютерного забезпечення 1 Посадова особа
15 Водій 1 Робітник
16 Прибиральник приміщень-кур’єр 1 Робітник
17 Діловод 2 Службовець
  Всього 10  
Відділ  кадрової  роботи
18 Начальник відділу 1 Посадова особа
19 Головний спеціаліст з кадрової роботи 1 Посадова особа
20 Провідний спеціаліст 1 Посадова особа
  Всього 3  
Відділ бухгалтерського обліку та консолідованої звітності

 

21 Начальник відділу – головний бухгалтер 1 Посадова особа
22 Головний спеціаліст-бухгалтер 3 Посадова особа
23 Провідний спеціаліст-бухгалтер 1 Посадова особа
24 Бухгалтер 1 Службовець
  Всього 6  
  Відділ комунальної власності
25 Начальник відділу 1 Посадова особа
26 Головний спеціаліст 1 Посадова особа
  Всього 2  
Відділ регулювання земельних відносин:
29 Начальник відділу 1 Посадова особа
30 Провідний спеціаліст з юридичних питань 1 Посадова особа
31 Головний спеціаліст 2 Посадова особа
  Всього 4  
Відділ економічного розвитку та залучення інвестицій
32 Начальник відділу 1 Посадова особа
33 Головний спеціаліст 1 Посадова особа
34 Провідний спеціаліст 1 Посадова особа
35 Діловод 1 Службовець
  Всього 4  
Відділ фінансів
36 Начальник відділу 1 Посадова особа
37 Головний спеціаліст 2 Посадова особа
38 Провідний спеціаліст 1 Посадова особа
  Всього 4  
Центр надання адміністративних послуг 
39 Начальник центру 1 Посадова особа
40 Адміністратор 2 Посадова особа
41 Держаний реєстратор 3 Посадова особа
42 Державний кадастровий реєстратор 1 Посадова особа
  Сектор реєстрації місця проживання
43 Провідний спеціаліст з питань реєстрації 2 Посадова особа
44 Діловод 1 Службовець
  Всього 10  
Сектор соціального захисту населення
45 Завідувач сектору 1 Посадова особа
46 Головний спеціаліст 1 Посадова особа
  Всього 2  
Відділ муніципальної поліції
47 Начальник відділу 1 Посадова особа
48 Провідний спеціаліст – інспектор 2 Посадова особа
49 Інспектор 1 Службовець
  Всього 4  
Юридичний відділ
50 Начальник відділу 1 Посадова особа
51 Провідний спеціаліст 1 Посадова особа
  Всього 2  
  Всього 105  

Секретар ради                                                                               Дєдух І.М.

Д О Д А Т О К № 1

до рішення 14-ї сесії міської ради

VII скликання

від 27.07.2018 року № 634

ПОЛОЖЕННЯ
про Центр надання адміністративних послуг Овруцької міської ради

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Центр надання адміністративних послуг Овруцької міської ради – є відділом Овруцької міської ради, в якому надаються адміністративні послуги суб’єктам звернень через адміністратора шляхом його взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг.

1.1. Повне найменування: ЦЕНТР НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОВРУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ.

Скорочене найменування: ЦНАП Овруцької міської ради.

 1. ЦНАП підконтрольний і підзвітний Овруцькій міській раді, підпорядкований її виконавчому комітету, міському голові.
 2. У своїй діяльності ЦНАП керується Конституцією України, законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про адміністративні послуги”, “Про звернення громадян”, “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, постановами Кабінету Міністрів України, рішеннями Овруцької міської ради і виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, даним Положенням та іншими нормативними актами.
 3. Перелік адміністративних послуг, які надаються через ЦНАП, визначаються Овруцькою міською радою та включає адміністративні послуги органів виконавчої влади, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.
 4. Центром забезпечується надання адміністративних послуг через адміністраторів шляхом їх взаємодії із суб’єктами надання адмінпослуг.

II. МЕТА І ЗАВДАННЯ ЦНАП

2.1. Діяльність ЦНАП здійснюється за принципами:

2.1.1. прозорості, відкритості та послідовності дій при наданні адміністративних послуг;

2.1.2.   орієнтації на суб’єкта звернення – забезпечення ефективної взаємодії із суб’єктом звернення;

2.1.3. інформованості – забезпечення суб’єктів звернення вичерпною інформацією щодо адміністративних послуг;

2.1.4. зворотного зв’язку – встановлення зворотного зв’язку із суб’єктом звернення;

2.1.5.   організаційної єдності – взаємодія адміністраторів ЦНАП з суб’єктами надання адміністративних послуг;

2.2. Метою роботи ЦНАП є надання якісних адміністративних послуг суб’єктам звернень.

2.3. Основними завданнями ЦНАП є:

2.3.1    організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

2.3.2 спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

2.3.3    забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.

IІІ. ПОВНОВАЖЕННЯ ЦНАП

 1. У межах своєї компетенції ЦНАП:

3.1.1   надає суб’єкту звернення вичерпну інформацію та консультацію щодо порядку надання адміністративних послуг;

3.1.2. приймає від суб’єкта звернення заяви та необхідні документи для надання адміністративної послуги, здійснює їх реєстрацію та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг;

3.1.3.   видає суб’єктам звернень результат надання адміністративних послуг (адміністративний акт, рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), оформлені суб’єктами надання адміністративних послуг;

3.1.4.   забезпечує взаємодію із суб’єктами надання адміністративних послуг з метою надання адміністративних послуг у визначені строки;

3.1.5. здійснює організаційне та інформаційне забезпечення проведення представниками адміністративних органів спільного обстеження об’єкта;

3.1.6.   здійснює облік виданих адміністративних актів;

3.1.7. інформує керівництво міської ради про порушення вимог законодавства з питань надання адміністративних послуг;

3.1.8.   готує пропозиції суб’єктам надання адміністративних послуг щодо вдосконалення процедур надання послуг;

3.1.9.   забезпечує  облік звернень суб’єктів звернень, адресованих міському голові, заступнику міського голови, керуючому справами виконкому;

3.1.10.  опрацьовує звернення суб’єктів звернень та надає їх для розгляду міському голові, заступнику міського голови, керуючому справами виконкому, відповідно до розподілу обов’язків;

3.1.11. за дорученням міського голови, його заступника направляє звернення на розгляд виконавчих органів, органів прокуратури, суду, підприємств, організацій та установ, відповідно до їх компетенції, про що інформує заявників;

3.1.12.   отримує у встановленому порядку від виконавчих органів матеріали, інформацію, необхідні для виконання завдань, покладених на ЦНАП;

3.1.13. інформує суб’єктів звернення про результати розгляду їх заяв та прийняті рішення;

3.1.14. забезпечує контроль за правильністю формування, оформлення і зберігання справ у ЦНАП та готує справи для передачі до архівного відділу;

3.1.17.  вивчає досвід роботи у сфері надання адміністративних послуг інших міст України;

3.1.18.  вносить пропозиції міському голові, заступнику міського голови, керуючому справами виконкому щодо вдосконалення роботи ЦНАП;

3.1.19. в межах своєї компетенції проводить розробку нормативно-правих актів (рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови);

3.1.20. реалізація державної політики у сфері надання адміністративних послуг, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців і громадських формувань;

3.1.21. надає  адміністративні послуги у випадках, передбачених законом;

3.1.22. складає протоколи про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом;

3.1.23. розглядає справи про адміністративні правопорушення та накладення стягнень.

3.2. ЦНАП має право:

3.2.1. отримувати від суб’єктів надання послуг інформацію, пов’язану з наданням адміністративних послуг, крім інформації, що становить державну таємницю;

3.2.2. відмовляти у прийнятті документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, у разі подання суб’єктом звернення документів не в повному обсязі з наданням обґрунтованої відповіді (у разі отримання документів поштою – шляхом письмового повідомлення суб’єкта звернення);

3.2.3   інформувати керівників суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення термінів розгляду заяв та інших документів щодо надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень.

ІV. СТРУКТУРА ТА ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЦНАП

4.1. Організаційне забезпечення ЦНАП здійснює його керівник – начальник Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Овруцької міської ради.

4.2. Начальник ЦНАП:

4.2.1. здійснює загальне керівництво роботою ЦНАП, забезпечує організацію та взаємодію адміністраторів ЦНАП з суб’єктами звернень та суб’єктами надання адміністративних послуг;

4.2.2. здійснює моніторинг діяльності ЦНАП, проводить аналіз кількості звернень від суб’єктів звернень, вхідних та вихідних документів;

4.2.3. забезпечує контроль за дотриманням процесів та процедур адміністративних послуг, термінів прийняття рішень по кожній конкретній адміністративній послузі;

4.2.4. забезпечує співпрацю ЦНАП із уповноваженими органами з питань надання адміністративних послуг;

4.2.5. розглядає скарги на дії чи бездіяльність адміністраторів ЦНАП;

4.2.6. вносить пропозиції керівникам виконавчих органів міської ради щодо удосконалення та спрощення процедур і процесів надання адміністративних послуг;

4.2.7. вносить пропозиції керівництву міської ради з питань підбору кадрів, заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності адміністраторів ЦНАП, проведення навчань із працівниками;

4.2.8. вносить пропозиції міському голові щодо структури ЦНАП, технічного оснащення, матеріально-технічного обслуговування діяльності ЦНАП;

4.2.9. забезпечує виконання інших завдань та доручень керівництва міської ради з питань забезпечення організації надання адміністративних послуг ЦНАП та функціонування ЦНАП;

4.2.10. через веб-сайт Овруцької міської ради забезпечує оприлюднення та вільний доступ до необхідних суб’єктам звернень відомостей щодо юридичного оформлення умов реалізації їх прав, свобод і законних інтересів за їх заявою (порядок надання документів, перелік документів, необхідних для одержання адміністративних послуг, бланки формулярів, терміни видачі документів та надання адміністративних послуг, підстави для призупинення дії або анулювання документів, розміру плати за їх видачу (у разі встановлення) тощо;

4.2.11. здійснює функції адміністратора;

4.2.12. виконує завдання, передбачені чинним законодавством, завдання та доручення керівництва міської ради з питань забезпечення організації надання якісних адміністративних послуг через ЦНАП.

4.2.13. бере участь у засіданнях виконавчого комітету, апаратних нарадах, семінарах та інших заходах, що проводяться виконавчим комітетом Овруцької міської ради;

4.2.14. організовує проведення нарад, семінарів, навчань, інших заходів з питань, що відносяться до компетенції ЦНАП.

4.2.15. розробляє положення про ЦНАП, посадові інструкції працівників, подає їх на затвердження в установленому порядку.

4.3. Начальник ЦНАП повинен мати повну вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування та державній службі не менше 3 років або при необхідності (виходячи із виконання виконавчим органом основних завдань та функцій) стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 5 років.

4.4. Начальник ЦНАП приймається і звільняється з посади розпорядженням міського голови в порядку передбаченому чинним законодавством України.

4.5. На час відсутності начальника ЦНАП виконання його обов’язків покладається на одного з адміністраторів.

4.6. Посадові інструкції затверджуються міським головою та погоджуються начальником центру.

4.8. У ЦНАП здійснюється прийняття звітів, скарг, розгляд яких віднесено до повноважень виконавчих органів Овруцької міської ради.

4.9. Штатний розпис та кошторис на утримання ЦНАП затверджує міський  голова.

4.10. До складу ЦНАП входить сектор реєстрації місця проживання.

4.11. Організація роботи ЦНАП здійснюється відповідно до Регламенту ЦНАП, що затверджується рішенням сесії міської ради.

4.12. Діловодство ЦНАП ведеться згідно з номенклатурою справ та вимогами чинного законодавства України.

4.13. Міська рада створює умови для нормальної роботи та підвищення кваліфікації працівників ЦНАП, забезпечує їх окремими приміщеннями, телефонним зв’язком, сучасними засобами оргтехніки.

4.14. ЦНАП є юридичною особою публічного права, має печатку із зображенням Державного гербу України та його власною назвою, штамп.

V. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЦНАП

5.1.  ЦНАП фінансується за рахунок коштів міського бюджету та інших коштів переданих згідно з чинним законодавством.

5.2. Майно ЦНАП використовується на правах оперативного управління та у відповідності до чинного законодавства.

VI. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРАЦІВАНИКІВ ЦНАП

6.1. Працівники ЦНАП несуть персональну відповідальність за неналежне виконання покладених на них завдань та повноважень у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

6.2. За порушення трудової та виконавчої дисципліни працівники відділу притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством України.

VIІ. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Припинення діяльності ЦНАП здійснюється в порядку, визначеному чинним законодавством України.

7.2. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його затвердження.

Секретар міської ради                                                                       І.М. Дєдух  Завантажити документ

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *