Проект рішення “Про затвердження Програми розвитку малого та середнього підприємництва в Овруцькій  об’єднаній територіальній громаді на 2018-2020 роки.”

ПРОЕКТ

У К Р А Ї Н А

Овруцька міська рада Житомирської області

Р І Ш Е Н Н Я

_________   сесія                                                                                     VІІ  скликання

від   _______________  2018 року    №

Про затвердження Програми розвитку
малого та середнього підприємництва
в Овруцькій  об’єднаній територіальній

громаді на 2018-2020 роки.

Програма по підтримці розвитку малого та середнього підприємництва в Овруцькій ОТГ на 2018-2020 роки розроблена у відповідності до чинного законодавства в Україні: Закону України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні», «Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні», «Про державні цільові програми», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших нормативно-правових документів, які містять норми щодо сприяння розвитку підприємництва в Україні.

Головною метою розроблення даної Програми є спрямування дій органів місцевого самоврядування, суб’єктів малого і середнього підприємництва, громадських організацій та об’єднань підприємців на створення сприятливих умов для започаткування, ведення та розвитку підприємницької діяльності, забезпечення конкурентоспроможності товарів, робіт, послуг, поліпшення інвестиційного клімату, впровадження інновацій, ефективного державно – приватного партнерства, що впливатиме на соціально-економічний розвиток громади.

Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації спільного засідання постійних депутатських комісій міської ради, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити Програму розвитку малого та середнього підприємництва в Овруцькій об’єднаній територіальній громаді на 2018-2020 роки.
 2. Фінансово-економічному відділу міськвиконкому передбачити в міському бюджеті кошти на реалізацію заходів Програми відповідно до кожного бюджетного року.
 3. Виконкому міської ради, керівникам підприємств, організацій та установ міста забезпечити виконання намічених завдань.
 4. Контроль на виконанням даного рішення покладається на голів постійних депутатських комісій міської ради, заступників міського голови, начальників відділів.

Міський голова                                                                                      І.Я.Коруд


Програма
розвитку малого та середнього підприємництва

в Овруцькій обєднаній територіальній громаді на 2018-2020 роки

(завантажити)

 1. Загальна характеристика Програми
 2. Стан розвитку та проблемні питання малого та середнього підприємництва в Овруцькій ОТГ
 3. Нормативно-правове регулювання
 4. Мета, цілі та очікувані результати Програми
 5. Заходи по реалізації Програми
 6. Характеристика Програми підтримки малого та середнього підприємництва в Овруцькій ОТГ на 2018-2020 роки
1. Ініціатор розробки Програми Виконавчий комітет Овруцької міської ради
2. Основні економічні напрямки Програми сільське господарство, промисловість, будівництво, транспорт, торгівля, громадське харчування та побут
3. Розробник Програми Відділ місцевого економічного розвитку та залучення інвестицій міськвиконкому
4. Співрозробники програми
5. Відповідальний виконавець Програми Відділ місцевого економічного розвитку та залучення інвестицій міськвиконкому
6. Учасники програми Відділи виконавчого комітету, депутати міської ради, члени виконавчого комітету, представники бізнесу, громадські організації, ЗМІ
7. Термін реалізації Програми 2018-2020 роки
8. Джерела фінансування Державний бюджет, місцевий бюджет (в межах кошторисних призначень на відповідний рік), кошти підприємств, організацій (власні кошти, кредити банків, кошти інвесторів, інші джерела фінансування)
 1. Стан розвитку та проблемні питання малого та середнього підприємництва в Овруцькій ОТГ.

Овруцька міська обєднана територіальна громада утворилася 13 квітня 2017 року.

Перші вибори : 29 жовтня 2017 року 

Кількість рад, що об’єдналися: 17

Площа об’єднаної територіальної громади: 821.7 км 2

Кількість старостинських округів: 16

Чисельність населення громади: 34842

Кількість населених пунктів, що входять до громади: 69

Промисловий комплекс громади складається з харчової, легкої, камянодобувної промисловості, галузі виробництва деревини та виробів з неї. До основного кола підприємств належать: ПАТ «Овруцький хлібозавод», ЗАТ «Овручанка», ДП «Овруцький лісгосп», ДП «Овруцький спецлісгосп», ПП «ВК «Металіст», ТОВ «Райз Полісся», ТОВ «Ліспром України», ТОВ «Ареал ЮЗ».

Однією із головних соціальних задач, що стоять перед бізнесом – є створення робочих місць. При аналізі роботи найкращих підприємств слід звернути увагу на кількість працівників, що є важливими для громади. Проте слід врахувати, що в Україні існує специфіка набору персоналу без трудових книжок. Це унеможливлює точний та реальних підрахунок працюючих (особливо найманих працівників у ФОПів).

Таб 1. Найбільші роботодавці по ОТГ

Підприємство, організація, установа Вид діяльності (основний) Чисельність працівників у 2017р.
ТОВ «Райз Полісся» Рослинництво, тваринництво 36
ПАТ «Овруцький хлібозавод» Хлібобулочні вироби 104
ПАТ «Норинський щебзавод» Граніт, каміь, щебінь 59
ДП «Овруцький спецлісгосп» Надання допоміжних послуг в лісовому господарстві 217
ДП «Овруцький держлісгосп» Лісогосподарська діяльність 512

Вагомим є внесок суб’єктів малого і середнього бізнесу у формуванні доходів бюджетів усіх рівнів.

Податкові надходження до бюджетів усіх рівнів наведені у таб 2.

Таб 4. Набільші платники податків громади

Важливим елементом розвитку економіки громади є сільське господарство.

На території ОТГ діє 22 господарства, які займаються рослинництвом та тваринництвом. Основні площі в рослинництві зайняті під картоплею, овочами, зерновими, зокрема, пшеницею, житом, кукурудзою, соняшником. Успішно здійснюють сільськогосподарське виробництво такі підприємства як ТОВ «Агро- Стандарт», ТОВ «Благодійний Союз», ТОВ «Бальзак», ФГ «Дубенків» та інші. Розведенням та вирощуванням ВРХ займаються ФГ «Мілка – Гуничі», СТОВ «Черепинське», ФГ «Попова», СТОВ «Бондарвське» та ін.

Головна мета розвитку сільського господарства – це збільшення виробництва сільськогосподарської продукції, забезпечення конкурентоспроможності сільського господарства громади на внутрішньому ринку, гарантування продовольчої безпеки, покращення умов життя та праці селян, створення умов для розвитку підприємництва у сільській місцевості.

Сфера внутрішньої торгівлі, ресторанного господарства та послуг є важливою складовою внутрішнього ринку і відіграє значну роль, як у формуванні загальноекономічного потенціалу громади, так і у забезпеченні потреб населення у товарах та послугах. На території Овруцької громади налічується більше 300 торгових закладів, з них: 3 супермакети, 47 закладів громадського харчування, 188 магазинів, 40 тимчасових споруд, 5 АЗС, 13 аптек та аптечних кіосків, 15 майстерень по пошиттю одягу та ремонту взуття, 12 перукарень, 3 майстерні по ремонту побутової техніки.

Станом на 01.01.2018 р. по громаді зареєстровано 56 юридичних осіб та 981 фізичних осіб-підприємців.

Показник 2015 2016 2017 І квартал 2018
Взято на облік ЮО 80 45 80 29
Взято на облік ФОП 197 187 269 77
Знято з обліку ЮО 25 14 19 4
Знято з обліку ФОП 405 163 355 72

Із внесенням змін до законодавчої бази України  спостерігаємо значне припинення підприємницької діяльності підприємцями (фізичними особами), в т. ч. і тих, які фактично не проводили свою діяльність, перейшли на іншу групу оподаткування.

За 2015 рік отримали одноразову виплату по безробіттю для заняття підприємницькою діяльністю 9 безробітних, за 2016 рік – 3 безробітних, за 2017 рік – 0.

Відповідно до проведеної оцінки перспективних напрямків підприємницької діяльності, яка проводилась в рамках реалізації проекту ПРООН «Розвиток місцевого потенціалу для підтримки малого та середнього підприємництва на територіях, що постраждали від Чорнобильської катастрофи, шляхом розбудови місцевої інфраструктури підтримки бізнесу» серед населення та представників бізнесу були зроблені висновки про перспективні напрямки ведення бізнесу, які базуються на специфіці регіону – використання природних ресурсів лісу (деревообробка, переробка ягід та грибів), тепличне господарство. Можна константувати зростання потреби вищих стандартів у сфері послуг та готовність до структурних перетворень у комунальній сфері. Кадрова проблема визначається як головна, що вказує на відсутність або недоступність в громаді установ для навчання/перепідготовки кадрів. Також є проблема доступу до фінансових ресурсів. Необхідність розвитку свери якісних послуг та дозвілля, підкріплюються бажанням якісної експлуатації історичної спадщини регіону та розвитку зеленого туризму.

Створення сприятливого середовища для формування та
функціонування суб’єктів малого і середнього підприємництва є одним із першочергових завдань місцевих органів влади.

У минулих роках реалізація програмних заходів здійснювалася за наступними напрямами: упорядкування нормативного регулювання
підприємницької діяльності, ресурсного та інформаційного забезпечення, формування інфраструктури підтримки підприємництва.

На сьогодні субєкти господарської діяльності можуть скористатися послугами ЦНАПу. Розпорядженнями голови райдержадміністрації та рішеннями міської ради затверджені переліки адміністративних послуг, які можуть надаватися через центр, зокрема, послуги, віднесені до компетенції Мін’юсту, Держгеокадастру, ДМС, Держпродспоживслужби, ДСНС, Держархбудінспекції, Держпраці, райдержадміністрації, міськвиконкому  та інші.

Відповідно до прийнятих законодавчих актів щодо децентралізації у сфері державної реєстрації стали більш доступними для громадян адміністративні послуги з реєстрації нерухомості та бізнесу, реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання осіб, видачі паспортів та дозвільних документів.

За участю суб’єктів підприємницької діяльності, громадських
організацій та об’єднань підприємців міською радою проведено ряд організаційних заходів, тематичних зустрічей, семінарів тощо, спрямованих на покращення ведення підприємницької діяльності.

З метою створення прозорої та ефективної системи державних
закупівель в міській раді впроваджено систему електронних державних закупівель «ProZorro».

Міською радою надаються преференції суб’єктам малого і середнього підприємництва для здійснення ними господарської діяльності, зокрема в частині сплати пайової участі на розвиток інфраструктури громади. Мають змогу укладати договори – сервітуту та встановлювати тимчасові споруди для провадження підприємницької діяльності. Брати в оренду вільні приміщення комунальної власності та право їх викупу.

В рамках програмних заходів проводяться інформаційно- консультаційні семінари та розповсюджуються інформаційні матеріали для суб’єктів малого і середнього підприємництва, підприємців-початківців, бажаючих займатися підприємницькою діяльністю з актуальних питань у сфері підприємництва, застосування діючого законодавства, у т. ч. з реєстрації бізнесу, оподаткування, оплати праці, легалізації заробітної плати, тощо із залученням фахівців органів Державної фіскальної служби, праці і соціального захисту населення, управління юстиції, відділів економічного розвитку та інших установ і служб.

Для покращення роботи в сфері розвитку бізнесу Овруцькою міською радою було підписано меморандум про співпрацю із Агенцією регіонального розвитку Житомирської області.

Стримують розвиток підприємництва проблеми як загальнодержавного, обласного так і місцевого рівнів:

– Недосконалість нормативно-правової бази у сфері ведення
підприємницької діяльності.

-Незавершеність реформування системи надання адміністративних послуг, у т.ч. з видачі дозвільних документів.

– Недостатнє виконання місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

– Недосконалі процедури державного нагляду (контролю) за
регулюванням господарської діяльності.

– Висока вартість фінансово-кредитних ресурсів.

– Недостатнє матеріально – технічне оснащення центрів надання адміністративних послуг.

– Недостатня гнучкість та адаптованість підприємств щодо зміни факторів впливу зовнішнього та внутрішнього середовища.

– Слабке забезпечення рівноправної та справедливої участі суб’єктів господарювання у державних та регіональних тендерах.

– Недосконалі процедури технічного регулювання господарської діяльності.

– Низький рівень обізнаності суб’єктів підприємницької діяльності щодо можливостей використання міжнародної технічної допомоги.

– Недостатня розвиненість інфраструктури підтримки суб’єктів
підприємництва.

– Недостатній освітній рівень суб’єктів підприємництва, брак
спеціальних знань і навичок.

– Відсутність системи ефективного обміну інформацією між суб’єктами господарювання, науковими закладами, об’єктами інфраструктури, органами влади.

– Недостатня державна підтримка бізнесу до впровадження інноваційних технологій, виробництво конкурентоспроможної продукції.

– Територіальна нерівномірність розвитку підприємництва.

– Порушення суб’єктами господарювання норм і гарантій з оплати праці, використання роботодавцями робочої сили без оформлення трудових відносин.

При розробці проекту Програми проведено SWOT-аналіз, у рамках якого визначені внутрішні та зовнішні чинники.

SWOT аналіз розвитку бізнесу в Овруцькій ОТГ

Сильні сторони (S) Слабкі сторони (W)
Зацікавленість місцевої влади в розвитку місцевого бізнес-клімату. Посткризовий стан економіки. Частково зруйновані міжгалузеві зв’язки в наслідок Чорнобильської катастрофи та конфлікту на сході країни.
Великі запаси ресурсів для добувної промисловості. Можуть використовуватись у будівельній галузі та металургійній промисловості. Низька купівельна спроможність населення негативно відображається на роздрібному товарообороті регіону.
Великі лісові насадження, забезпечуватимуть розвиток деревообробної, целюлозно-паперової та меблевої промисловості. Сильне державне регулювання економіки та бізнесу. Можливі міжвідомчі неузгодженості в процесі державного управління. Відсутність ефективних змін у чинному законодавстві, які б дозволили прискорити та спростити процедуру отримання спеціальних дозволів на користування надрами.
Сільськогосподарський потенціал (площа сільськогосподарських угідь 40349,6341 га) Низька якість доріг.
Водні ресурси достатні для промислового розведення риби. Застаріла туристична інфраструктура не дозволяє активно розвивати туризм в регіоні.
Розвинуті транспортні шляхи (залізнична станція Овруч, автомобільні шляхи міжнародного та регіонального сполучення). Низький розвиток сфери побутового обслуговування населення, в сільській місцевості.
Потужна сировинна база для розвитку харчової промисловості. Високий ступінь зносу основних фондів. Велика енергомісткість устаткування, що негативно впливає на конкурентоздатність підприємств.
Близьке розташування місцевих енергетичних потужностей та мереж. Незначний прогрес в усуненні бюрократичних перешкод, які стримують розвиток господарського комплексу
Багатопрофільний сільськогосподарський комплекс.  
Сприятливі кліматичні умови  
Можливості (О) Загрози (Т)
На переломі негативного тренду найбільш доцільно виходити на ринок та організовувати бізнес. Це створить додаткові переваги перед конкурентами. Загострення конфлікту у східних регіонах країни.
Посилення позицій вже існуючого бізнесу за рахунок інвестицій. В першу чергу добувна промисловість. Нестача кваліфікованої робочої сили (відтік людських ресурсів із сільської місцевості до міста, з регіону за кордон).
Вдале географічне положення для активізації роботи з європейськими партнерами, з урахуванням переваг Зони Вільної Торгівлі з ЄС. Нестабільність законодавчої бази.
Декларування державної підтримки сільського господарства та низки інших високотехнологічних галузей. Невизначеність із продажем земель сільськогосподарського призначення.
Можливість використання незадіяних виробничих приміщень та об’єктів незавершеного будівництва після відповідних процедур узгодження з місцевою владою. Складні та тривалі процедури відведення земельних ділянок, серед яких видання вихідних даних, розроблення експертизи та затвердження проектно-кошторисної документації.
Забезпечення безвідходного використання лісових ресурсів шляхом впровадження сучасних технологій переробки деревини. Можлива нестабільність та непрогнозовані коливання національної валюти, а також зростання вартості банківських кредитів.
Розвиток «зеленого» туризму та системи дорожнього сервісу. Зниження купівельної спроможності населення, рівня його зайнятості.
Впровадження інтенсивних технологій вирощування рослинницької продукції – овочівництва та садівництва.  
Виробництво будівельних матеріалів на основі сировинної бази.  
Формування сучасної інфраструктури заготівлі, транспортування, зберігання і реалізації сільськогосподарської сировини та готової продукції.  
Не забезпеченість в достатній мірі житлом створює перспективи для розвитку будівельної галузі.  
 1. Нормативно-правове регулювання

Програма по підтримці розвитку малого
та середнього підприємництва в Овруцькій ОТГ на 2018-2020 роки розроблена у відповідності до чинного законодавства в Україні:

 • Закон України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні»,
 • Закон України «Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні»,
 • Закон України «Про державні цільові програми»,
  · Закон України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України»,
  · Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»
  та інших нормативно-правових документів, які містять норми щодо сприяння розвитку підприємництва в Україні.
  4. Мета, цілі та очікувані результати Програми

Метою Програми є спрямування дій органів місцевого самоврядування, суб’єктів малого і середнього підприємництва, громадських організацій та об’єднань підприємців на створення сприятливих умов для започаткування, ведення та розвитку підприємницької діяльності, забезпечення конкурентоспроможності товарів, робіт, послуг, поліпшення інвестиційного клімату, впровадження інновацій, ефективного державно – приватного партнерства, що впливатиме на соціально-економічний розвиток громади.

Основні цілі Програми:

 • створення сприятливих умов для започаткування підприємницької діяльності;
 • реалізація регуляторної політики шляхом підвищення рівня підготовки регуляторних актів та забезпечення публічного обговорення проектів регуляторних актів, які зачіпають права та інтереси підприємців;
 • фінансово-кредитне забезпечення та матеріально-технічна підтримка розвитку малого та середнього підприємництва;
 • сприяння створенню робочих місць суб`єктами підприємництва;
 • підтримка ділової та інвестиційної активності, розвитку конкуренції на ринку товарів та послуг;
 • активізація співпраці органів влади з громадськими організаціями та об`єднаннями підприємців;
 • підвищення ефективності діяльності центрів з надання адміністративних послуг;
 • залучення суб’єктів малого і середнього підприємництва до процесів здійснення публічних закупівель;
 • сприяння безробітним в організації підприємницької діяльності;
 • запровадження системи консультаційних послуг для підприємців;
 • удосконалення інформаційно-консультативної, навчально-методичної та ресурсної підтримки;
 • впровадження освітніх програм з підприємницької діяльності для суб’єктів господарювання та широких верств населення;
 • сприяння у формуванні розгалуженої інфраструктури підтримки бізнесу.

Очікувані результати:

Результатами реалізації Програми стане прискорення розвитку малого та середнього підприємництва, повноцінне використання його потенційних можливостей, перетворення його на дієвий механізм розв`язання економічних і соціальних проблем, сприяння структурній перебудові економіки, вирішення проблем зайнятості та насичення вітчизняного ринку товарами та послугами.

В залежності від соціально-політичного становища на державному рівні, змін в економіці та соціальній сфері, змін чинного законодавства у Програму можуть вноситись корективи.

Система організації контролю за виконанням Програми проведення моніторингу один раз на рік.

 1. Заходи по реалізації програми по підтримці
  розвитку малого та середнього підприємництва в Овруцькій ОТГ на 2018 – 2020 р
Захід Термін
виконання
Виконавці
1. Впорядкування нормативно-правового регулювання підприємницької діяльності
1.1 Забезпечення процедури розробки та прийняття
регуляторних актів відповідно до Закону України «Про
регуляторну політику у сфері підприємницької
діяльності»
Протягом
року
Керівники управлінь
та відділів,
юридичний відділ
1.2 Підтримка Реєстру місцевих регуляторних актів Протягом
року
Юридичний відділ
міськвиконкому
1.3 Залучення громади, спеціалістів до розробки
регуляторних актів
Протягом
року
Керівники управлінь
та відділів
міськвиконкому,
громадські об’єднання
1.4 Друкування діючих місцевих регуляторних актів
в ЗМІ та на офіційному сайті міської ради
Протягом
року
Юридичний відділ міськвиконкому
1.5 Забезпечення видачі документів дозвільного характеру
через адміністраторів ЦНАПу
Протягом
року
Адміністратори
ЦНАП
2. Ресурсна та інформаційна підтримка
2.1 Надання консультативної допомоги суб’єктам
підприємницької діяльності через ЦНАП, громадські організації, засоби масової
інформації, місцеву Інтренет-сторінку
Протягом
року
Відділи міськвиконкому,
адміністратори
ЦНАП, громадські організації, ЗМІ,
консультативні
пункти
2.2 Підтримка бази даних (через місцеву Інтренет
сторінку) інформації про банківські та небанківські
фінансово-кредитні установи, програми розвитку бізнесу національного та міжнародних рівнів та забезпечення доступу
до інформації представників бізнесу
Протягом
року
відділ
економічного розвитку та залучення інвестицій, банківські
установи, управління АПК
2.3 Забезпечення функціонування
інформаційно-консультаційного пункту для
підприємців міста
Протягом
року
Відділ економічного розвитку та залучення інвестицій, залучені експерти, консультанти
2.4 Організація виставок, ярмарків для суб’єктів малого
бізнесу. Забезпечення доступу до інформації про
проведення національних, регіональних та
міжнародних виставок
Протягом
року
Відділ економічного розвитку та залучення інвестицій, Управління АПК
2.5. Висвітлення позитивного досвіду ведення бізнесу в ЗМІ    
2.6 Сприяння розвитку зеленого туризму Протягом року Міськвиконком, гуманітарний відділ, Управління АПК
2.7 Проведення конкурсів. Кращий підприємець року вересень Міськвиконком
2.8 Проведення конкурсу на найкращий бізнес-план серед
молоді міста.
Протягом року Гуманітарний відділ, відділ місцевого економічного розвитку та залучення інвестицій,
громадські організації
2.9 Проведення Дня підприємця Серпень –
вересень
Міськвиконком, громадські організації
3. Формування інфраструктури підтримки підприємництва
3.1 Організація співробітництва з міжнародними фондами
і фінансовими інституціями, спрямованими на
матеріально-технічну підтримку підприємництва
Протягом
року
міська рада
3.2 Опрацювання механізму та надання фінансової підтримки суб’єктам
малого і середнього підприємництва за рахунок часткового відшкодування
відсоткових ставок за банківськими кредитами на реалізацію бізнес –
проектів
Протягом року Міська рада, банківські установи
3.3 Залучення суб’єктів малого і середнього підприємництва до
формування інвестиційних проектів та пропозицій
Протягом року Міська рада, субєкти господарської діяльності
4. Підвищення кваліфікації кадрів в сфері підприємництва
4.1 Проведення навчання членів комітету конкурсних
торгів
Протягом
року
Центр навчання,
міськвиконком
4.2 Проведення семінарів, навчань по підготовці кадрів
для бізнесу: стратегія малого бізнесу, менеджменту,
маркетингу, фінансування, планування
Протягом
року
Міськвиконком Центр
зайнятості,
4.3 Проведення профорієнтації серед незайнятого
населення міста щодо зайняття підприємницькою
діяльністю
Протягом
року
Центр зайнятості,
4.4 Надання одноразової допомоги по безробіттю для
започаткування власної справи
Протягом
року
Центр зайнятості
4.5 Працевлаштування за рахунок надання дотацій Протягом
року
Центр зайнятості
4.6. Матеріальне забезпечення Програми по підтримці
розвитку малого та середнього підприємництва на 2018-2020 роки
I, II, III, IV
квартали
Міська рада

   Завантажити документ

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *