Проект рішення виконкому міської ради “Про виконання міського бюджету за І півріччя 2018 року”

ПРОЕКТ

У К Р А Ї Н А

Овруцька міська рада Житомирської області

Виконавчий комітет

Р І Ш Е Н Н Я

від  19.07.2018 року            №

Про виконання міського бюджету

за І півріччя 2018 року

Заслухавши інформацію заступника міського голови з фінансово- економічних та гуманітарних питань  Рибинської Н.М. про виконання міського бюджету за І півріччя 2018 року,  відповідно до ч. 4 ст. 80 Бюджетного кодексу України, ст. 28 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

В И Р І Ш И В:

 1. Прийняти до відома інформацію заступника міського голови з фінансово- економічних та гуманітарних питань Рибинської Н.М. про виконання бюджету за І півріччя 2018 року по доходах в сумі 137 217,527 тис. грн. і по видатках – 119461,413 тис. грн, в тому числі:
 • по загальному фонду бюджету по доходах у сумі – 126052, 423 тис.грн.,
 • по видатках – 107818,368 тис. грн.;
 • по спеціальному фонду бюджету (інші надходження) у сумі–8113,163 тис. грн.,
 • по видатках – 8616,033 тис. грн.;
 • по власних надходженнях доходи в сумі – 3051,941 тис. грн.,
 • по видатках – 3027,012 тис. грн.
 1. Заступнику міського голови з фінансово- економічних та гуманітарних питнь Рибинській Н.М. винести звіт про виконання міського бюджету за І півріччя 2018 року на розгляд депутатських комісій та на розгляд чергової сесії міської ради.

Міський голова                                                                                  І.Я. Коруд


Інформація про виконання Овруцького міського бюджету

 за 1 півріччя 2018 року (завантажити)

 По загальному та спеціальному фондах міського бюджету надійшло доходів 137 млн. 217,5 тис. грн., виконання в цілому становить 110,7%, по загальному фонду становить 108,1 % – надійшло доходів 126 млн. 52,4 тис. грн., по спеціальному фонду  надійшло доходів 11 млн. 165,1 тис. грн. (виконання 151,4%)

В 1 півріччі 2018 року в порівнянні з 1 півріччям 2017 року (13513,4 тис. грн.) доходів надійшло на 123 млн. 704,1 тис. грн. більше.

До Овруцького міського бюджету протягом звітного періоду надійшло доходів без урахування міжбюджетних трансфертів 61 млн. 244,1 тис. грн., що становить  44,6 %  в загальній структурі надходжень.

До загального фонду бюджету надійшло  50 млн. 436,0 тис. грн. і спеціального фонду – 10 млн. 808,1 тис. грн.   , що в порівнянні з аналогічним періодом  2017 року більше на 47 млн. 730,7 тис. грн.  ( 1 півр  2017р. всього надходжень – 13 млн. 513,4 тис. грн.).

Причиною збільшення надходжень є надходження відповідно до законодавства податку на доходи фізичних осіб та в результаті утворення Овруцької ОТГ надходження інших податків, які надходили до сільських рад.

Найбільшу питому вагу в структурі надходжень ( без урахування трансфертів)    становлять:

 • податок та збір на доходи фізичних осіб -27 млн. 715,8 тис. грн. (45,2%),
 • акцизний податок – 6 млн. 95,4 тис. грн. (10,0%)(1 півр. 2017р.-4807,0 тис. грн.) ,
 • податок на майно- 6 млн. 163,2 тис. грн.( 10,1%) (1 півр. 2017р. – 2672,4 тис.грн.) ,
 • єдиний податок – 8 млн. 373,9 тис. грн.(13,7%)(1 півр. 2017р.-4618,4 тис.грн.),
 • кошти від продажу землі – 2 млн. 539,7 (4,1%)( 1 півр. 2017р.-607,1 тис. грн.),
 • кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності  – 5131,8 тис. грн. (8,4%)(1 півр. 2017р.-147,1 тис. грн.)

Рівень виконання доходів (без міжбюджетних трансферт) загального фонду по річних показниках  становить 53,2 %, спеціальному фонду 112,0%.

Надійшло  міжбюджетних  трансферт всього  75973,4  тис. грн.

За І півріччя 2018 року міським бюджетом   у повному обсязі отримано  з державного бюджету базову дотацію, обсяг якої становить 4 млн. 956,6 грн. та дотацію з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету  5 млн. 798,8 тис. грн.

Загальна сума субвенцій, що надійшли до міського  бюджету, становить 65 млн. 218 тис. грн., у тому числі:

–          освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  36 млн. 204,6 тис. грн.;

–          медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 15 млн. 725,3 тис. грн.;

–          субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад – 3 млн. 266 тис.грн.

–          субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам- 9 млн. 665,1 тис. грн.

–         інша субвенція з місцевого бюджету ( спецфонд) – 357,0  тис.грн.

Всього спрямовано асигнувань (видатків) по загальному та спеціальному  фондах Овруцького міського бюджету за 1 півріччя 2018 року 119 млн.   461,4 тисгрн. 119 186,9

(загальний фонд 107 млн.818,4 тис. грн., спеціальний фонд 11 млн .643,0 тис. грн.) . В тому числі по галузях:

 • галузь “Освіта” (кпк1000)  62 млн. 340,0 тис. грн.,
 • галузь «Охорона здоров’я» (кпк 2000) – 31 млн. 480,5 тис. грн.
 • галузь ”Управління” (кпк 0100)–7 млн. 609,3тис. грн.,
 • галузь “Соціальний захист”(кпк 3000) (допомоги населенню, надання фінансової підтримки громадській організації ветеранів) – 1 млн. 144,1 тис. грн.,
 • галузь “Культура” (кпк 4000) –  2 млн. 921,8 тис. грн.,
 • галузь «Фізична культура і спорт» (кпк 5000)- 1 млн. 056,6 тис. грн.
 • галузь «Житлово-комунальне господарство» (кпк 6000) – 8 млн. 388,9 тис. грн.

В тому числі:

 • «водопровідно- каналізаційне господарство» (кпк 6013) 980,6 тис.грн.
 • «благоустрій» (кпк-6030) 6 млн. 972,6 тис. грн.
 • «Інша діяльність пов’язана з експлуатацією об’єктів ЖКГ» (кпк 6017) – 373,5 тис. грн.
 • «Інша діяльність у сфері  ЖКГ» (кпк 6090)- 62,2 тис. грн.
 • галузь «Економічна діяльність» (кпк 7000)- 4 млн. 232,0 тис. грн.

В тому числі:

 • «будівництво та регіональний розвиток» (кпк 7300)- 3 млн. 510, 2 тис. грн.
 • «утримання доріг» (кпк 7400)- 553,9 тис. грн.,
 • «проведення експертної грошової оцінки земельних» (кпк 7650)-108,1 тис. грн.
 • «здійснення заходів із землеустрою» (кпк 7130)- 59,8 тис. грн.
 • інша діяльність (кпк 8300) –  13,7 тис. грн.
 • Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету (кпк 9800)-46,0 тис. грн.
 • Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам (кпк 9700)-228,6 тис. грн.

Із загальної суми  фінансування  видатки  на заробітну   плату з нарахуваннями  склали 89 млн. 069 ,4 тис. грн. ( 74,5 %), соціальні виплати -2 млн. 784,1 тис. грн.( 2,3  %), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв  5 млн. 260,9 тис. грн. (4,4%), продукти харчування 1 млн. 491,0 тис. грн.(1,2%), медикаменти – 1 млн. 055,2 тис. грн. (0,9%)

Видатки бюджету здійснювались згідно діючих нормативно – правових  актів ( Бюджетний кодекс України,  Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік»,  Постанова Кабінету Міністрів  № 228  від 28.02.2002 року “Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог щодо виконання кошторисів бюджетних установ”,  рішення сесій міської ради).

Прострочена кредиторська заборгованість по соціально-захищеним статтям видатків  відсутня.  Кошти з резервного фонду не виділялись.

Заступник міського голови                                        Н.М.Рибинська

Начальник відділу фінансів                                       Т.М.Шурло


Аналіз проведених видатків в 1 кв.2018 року в порівнянні з 1 кв. 2017р.

Інформація щодо проведених видатків капітальних видатків Овруцькою міською радою в 1 півріччі 2018 року

Додаток №4 “Інформація щодо проведених видатківОвруцькою міською радою в 1 півріччі 2018 року”

Додаток №3 “Звіт про виконання доходів міського бюджету за 1 півріччя 2018 року.”

Додаток №1 “Аналіз виконання доходів за 1 півріччя 2018 року”

Перелік капітальних видатків , які будуть проводитися в 2018 році


Звіти за 1 півріччя 2018 р. Відділ ЖКГ Овруцької міської ради:

Звіт про виконання рішення Виконавчого комітету від 21.06.2018 року № 206 «Про хід виконання заходів з благоустрою та поліпшення санітарного стану території міста та території Овруцької ОТГ»

Додаток №9 “Звіту по відділу житлово-комунального господарства, благоустрою Овруцької міської ради за 1 півріччя  2018 року”

Додаток №5 “Звіту про проведені видатки за 1 півріччя 2018р по Відділу житлово – комунального господарства, благоустрою Овруцької міської ради”(загал.)

Додаток №5 “Звіт про проведені видатки за 1 півріччя 2018р по Відділу житлово – комунального господарства, благоустрою Овруцької міської ради”(спец.)

Звіт про проведені видатки за період з 01.01.2018 по 30.06.18 року по КП “Водоканал” Овруцької міської ради

Звіт про проведені видатки за І півріччя 2018р. КП “Гарне місто”

Звіт про проведені видатки за 1 півріччя 2018р. КП “Овруч”

Додаток №5 Звіт про проведені видатки за ІІ квартал 2018р по Комунальне підприємство КП “Проектувальник” Овруцької міської ради

Додаток №2 “Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма №4-1д, форма №4-1м) за ІІ квартал 2018 року”


Звіти за 1 півріччя 2018 р. Відділ культури, сім’ї, молоді і спорту Овруцької міської ради:

Додаток №5 “Звіт про проведені видатки за 1 півріччя 2018р по Відділукультури, сімї, молоді і спорту Овруцької міської ради”

Додаток 8 “Звіт по відділу культури, сім’ї, молоді і спорту Овруцької міської ради”

Інформація про надходження


Звіти за 1 півріччя 2018 р. Овруцької ЦРЛ:

Додаток №5 “Звіт Овруцької центральної районної лікарні за І півріччя 2018р. (КПК 2010)”

Додаток №5 “Звіт про проведені видатки за 1 півріччя 2018р по Овруцькій ЦРЛ (спецфонд)”

Додаток №6 “Звіт про проведені видатки за 1 півріччя 2018р по 0112111 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги”


Звіти за 1 півріччя 2018 р. Відділ освіти Овруцької міської ради:

Додаток №7 “Звіт про проведені видатки за 1 півріччя 2018р по Відділ з гумунітарних питань Овруцької міської ради”

Звіт  по відділу освіти Овруцької міської ради за 1 півріччя 2018 року. Галузь «Освіта»  Завантажити документ

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Розмір тексту-+=