Рішення №499 від 23 травня 2018 року “Про встановлення посадових окладів  міському голові, першому заступнику, заступникам міського голови, керуючому справами виконкому міської ради, секретарю міської ради, виконуючим обов’язки старост та затвердження штатного розпису виконавчого комітету та структурних підрозділів Овруцької міської ради у новій редакції”

У К Р А Ї Н А

Овруцька міська рада Житомирської області

Р І Ш Е Н Н Я

Одинадцята  сесія                                                    VІІ  скликання

від 23.05.2018  року                         № 499

Про встановлення посадових окладів
міському голові, першому заступнику,
заступникам міського голови, керуючому
справами виконкому міської ради,
секретарю міської ради, виконуючим
обов’язки старост та затвердження
штатного розпису виконавчого комітету
та структурних підрозділів

Овруцької міської ради у новій редакції

У відповідності до постанови Кабінету Міністрів України № 363 від 10.05.2018 року «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України № 268 від 09.03.2006 року «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами та доповненнями), керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Овруцька міська рада

В И Р І Ш И Л А:

  1. Встановити з 18.05.2018 року посадові оклади згідно штатного розпису:

– міському голові Коруду Івану Ярославовичу – у розмірі 8000 грн.;

– першому заступнику міського голови Гришковцю Володимиру Миколайовичу – у розмірі 7500 грн.;

– секретарю міської ради Дєдух Ірині Михайлівні – у розмірі 7000 грн.;

– заступнику міського голови з фінансово-економічних та гуманітарних питань Рибинській Наталі Михайлівні – у розмірі 7000 грн.;

– керуючому справами виконкому міської ради Чичирку Максиму Володимировичу – у розмірі 7000 грн;

– виконуючим обов’язки старост – Герасимчук Н.І., Кругляну С.М., Бобик Т.І., Божку С.М., Барановському Ю.І., Комаровій Т.М., Корчемній С.П., Демидчуку А.В., Бортнику В.І., Кудельському О.М., Шелесту О.В., Білоцькому С.Д., Мошківському В.М., Нелеп Л.Є., Козаченку С.В., Могилевцю Ю.М. – у розмірі 6600 грн..

  1. Пункт 1 рішення Овруцької міської ради від 09.11.2017 року №30 «Про встановлення посадових окладів, надбавок міському голові, першому заступнику, заступникам міського голови, керуючому справами виконкому міської ради та секретарю міської ради» вважати таким, що втратив чинність з 18.05.2018 року.
  2. Затвердити з 18.05.2018 року штатний розпис виконавчого комітету та структурних підрозділів Овруцької міської ради у новій редакції (додатки №1-4).

Міський голова                                                                                  І.Я. Коруд

ДОДАТОК №1

до рішення 11-ї сесії міської ради

від 23.05.2018 року № 499

ШТАТНИЙ РОЗПИС

 виконавчого комітету Овруцької міської ради

Назва структурного підрозділу та посад Кількість штатних одиниць Посадовий оклад

(грн.)

Фонд оплати праці

(грн.)

1 2 3 4 5
Керівники
1 Міський голова 1 8000 8000
2 Секретар міської ради 1 7000 7000
3 Перший заступник міського голови 1 7500 7500
4 Заступник міського голови з фінансово- економічних та гуманітарних питань 1 7000 7000
5 Заступник міського голови з  питань благоустрою та житлово- комунального господарства 1 7000 7000
6 Керуючий справами 1 7000 7000
  Всього 6   43500
Старостинські округи
7 Старости (виконуючі обов’язки) 16 6600 105600
8 Діловоди 16 2600 41600
9 Прибиральники 16 2156 34496
  Всього 48   181696
Загальний відділ:
10 Начальник відділу 1 5900 5900
11 Головний спеціаліст 2 4400 8800
12 Провідний спеціаліст 1 4100 4100
13 Головний спеціаліст  з питань інформаційної діяльності 1 4400 4400
14 Провідний спеціаліст з питань інформаційно-комп’ютерного забезпечення 1 4100 4100
15 Водій 1 2251 2251
16 Прибиральник приміщень-кур’єр 1 2156 2156
17 Діловод 2 2600 5200
  Всього 10   36907
Відділ кадрової роботи
18 Начальник відділу 1 5900 5900
19 Головний спеціаліст з кадрової роботи 1 4400 4400
20 Провідний спеціаліст 1 4100 4100
  Всього 3   14400
Відділ бухгалтерського обліку та консолідованої звітності
21 Начальник відділу – головний бухгалтер 1 5900 5900
22 Головний спеціаліст-бухгалтер 3 4400 13200
23 Провідний спеціаліст-бухгалтер 1 4100 4100
24 Бухгалтер 1 2950 2950
  Всього 6   26150
Відділ комунальної власності
25 Начальник відділу 1 5900 5900
26 Головний спеціаліст 1 4400 4400
  Всього 2   10300
Відділ регулювання земельних відносин:
27 Начальник відділу 1 5900 5900
28 Провідний спеціаліст з юридичних питань 1 4100 4100
29 Головний спеціаліст 2 4400 8800
  Всього 4   18800
Відділ економічного розвитку  та залучення інвестицій
30 Начальник відділу 1 5900 5900
31 Головний спеціаліст 1 4400 4400
32 Провідний спеціаліст 1 4100 4100
33 Діловод 1 2600 2600
  Всього 4   17000
Сектор реєстрації місця проживання
34 Завідувач сектору 1 5000 5000
35 Провідний  спеціаліст з питань реєстрації 2 4100 8200
36 Діловод 1 2600 2600
  Всього 4   15800
Відділ фінансів
37 Начальник відділу 1 5900 5900
38 Головний спеціаліст 2 4400 8800
39 Провідний спеціаліст 1 4100 4100
  Всього 4   18800
Центр надання адміністративних послуг
40 Начальник центру 1 5900 5900
41 Адміністратор 2 4400 8800
  Всього 3   14700
Відділ реєстрації
42 Начальник відділу (Держаний реєстратор 1 5900 5900
43 Держаний реєстратор 3 4400 13200
44 Державний кадастровий реєстратор 1 4400 4400
  Всього 5   23500
Сектор соціального захисту населення
45 Завідувач сектору 1 5000 5000
46 Головний спеціаліст 1 4400 4400
  Всього 2   9400
Відділ муніципальної поліції
47 Начальник відділу 1 5900 5900
48 Провідний спеціаліст – інспектор 2 4100 8200
49 Інспектор 1 2950 2950
  Всього 4   17050
Юридичний відділ
50 Начальник відділу 1 5900 5900
51 Провідний спеціаліст 1 4100 4100
  Всього 2   10000

Секретар ради                                                                               Дєдух І.М.

Д О Д А Т О К №2

до рішення 11-ї сесії міської ради

від 23.05.2018 року № 499

 ШТАТНИЙ РОЗПИС

відділу житлово-комунального господарства, благоустрою Овруцької міської ради

Назва  посад Кількість штатних одиниць Посадовий оклад

(грн.)

Фонд оплати праці

(грн.)

1 Начальник відділу 1 6400 6400
2 Головний спеціаліст – архітектор 1 4400 4400
3 Провідний спеціаліст з питань архітектури, містобудування та благоустрою 1 4100 4100
4 Інженер 1 2950 2950
5 Головний бухгалтер 1 5900 5900
6 Економіст 1 2950 2950
7 Бухгалтер 1 2950 2950
8 Юрист 1 2950 2950
9 Діловод 1 2600 2600
  Всього 9   35200
ШТАТНИЙ РОЗПИС
Місцевої пожежної охорони с. Велика Хайча
відділу житлово-комунального господарства, благоустрою

Овруцької міської ради

Назва  посад Кількість штатних одиниць Посадовий оклад

(грн.)

Фонд оплати праці

(грн.)

1 Водій пожежного автомобіля 2 2416 4832
  Всього 2   4832

Секретар ради                                                                               Дєдух І.М.

Д О Д А Т О К №3

до рішення 11-ї сесії міської ради

від 23.05.2018 року № 499

ШТАТНИЙ РОЗПИС

відділу культури, сім’ї, молоді і спорту Овруцької міської ради

Назва  посад Кількість штатних одиниць Посадовий оклад

(грн.)

Фонд оплати праці

(грн.)

1 Начальник відділу 1 6400 6400
2 Провідний спеціаліст з питань культури і туризму 1 4100 4100
3 Провідний спеціаліст у справах дітей, сім’ї і молоді 1 4100 4100
4 Інспектор з питань спорту 1 2600 2600
5 Юрист 1 2600 2600
6 Секретар керівника 1 2900 2900
7 Водій 1 2251 2251
  Всього 7   24951
ШТАТНИЙ РОЗПИС

централізованої бухгалтерії відділу культури, сім’ї, молоді і спорту Овруцької міської ради

Назва  посад Кількість штатних одиниць Розряд Посадовий оклад

(грн.)

Фонд оплати праці

(грн.)

1 2 3 4 5 6
1 Головний бухгалтер 1 10 3207 3207
2 Бухгалтер 3 9 3048 9144
  Всього 4     12351

Секретар ради                                                                               Дєдух І.М.

Д О Д А Т О К № 4

до рішення 7-ї сесії міської ради

від 23.05.2018 року № 499

ШТАТНИЙ РОЗПИС

відділу освіти Овруцької міської ради

Назва  посад Кількість штатних одиниць Посадовий оклад

(грн.)

Фонд оплати праці

(грн.)

1 Начальник відділу 1 6400 6400
2 Головний спеціаліст з загальної середньої освіти 1 4400 4400
3 Фахівець з питань дошкільної освіти 1 2950 2950
4 Фахівець з питань навчально- виховної роботи і позашкільної освіти 1 2950 2950
5 Інспектор з кадрової роботи 1 2950 2950
6 Секретар керівника 1 2900 2900
  Всього 6   22550
ШТАТНИЙ РОЗПИС

централізованої бухгалтерії відділу освіти Овруцької міської ради

Назва структурного підрозділу та посад Кількість штатних одиниць Розряд Посадовий оклад

(грн.)

Фонд оплати праці

(грн.)

1 2 3 4 5 6
1 Головний бухгалтер 1 10 3207 3207
2 Головний економіст 1 10 3207 3207
3 Бухгалтер 8 9 3048 24384
4 Фахівець з державних закупівель 1 9 3048 3048
  5 Фахівець з обслуговування комп’ютерної техніки 1 9 3048 3048
  Всього 12     36894
ШТАТНИЙ РОЗПИС

служби господарського забезпечення відділу освіти Овруцької міської ради

Назва посад Кількість штатних одиниць Розряд Посадовий оклад

(грн.)

Фонд оплати праці

(грн.)

1 2 3 4 5 6
1 Інженер-будівельник 1 9 3048 3048
2 Інженер з технічного нагляду 1 9 3048 3048
3 Механік 1 4 2238 2238
4 Медична сестра 1 8 2890 2890
  5 Водій 1 2 1921 1921
  6 Прибиральник службових приміщень 1 1 1762 1762
  Всього 7     14 907

Секретар ради                                                                               Дєдух І.М.  Завантажити документ

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *