Рішення №427 від 20 квітня 2018 року “Про утворення комунального підприємства «Відродження» Овруцької міської ради Житомирської області.”

У К Р А Ї Н А

Овруцька міська рада Житомирської області

Р І Ш Е Н Н Я

Десята    сесія                                                                       VІІ скликання

від 20 квітня 2018року  № 427

Про утворення комунального
підприємства «Відродження»
Овруцької міської ради

Житомирської області.

З метою забезпечення стабільного та безперебійного водопостачання населення, яке проживає в сільських населених пунктах Овруцької міської ради, на виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку Овруцької ОТГ на 2018 рік, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  ст .ст. 55, 56-58, 62-64, 78 Господарського кодексу України, враховуючи рекомендації постійних комісій міської ради, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Створити Комунальне підприємство «Відродження» Овруцької міської ради Житомирської області.

2.Затвердити Статут Комунального підприємства «Відродження» Овруцької міської ради Житомирської області (додаток № 1).

3.Погодити структуру Комунального підприємства «Відродження» Овруцької міської ради Житомирської області (додаток № 2).

4.Овруцькому міському голові Коруду І.Я. призначити в установленому законодавством порядку керівника Комунального підприємства «Відродження» Овруцької міської ради Житомирської області.

5.Контроль за виконанням цього рішення покласти на відділ ЖКГ міської ради, першого заступника міського голови Гришковця В.М. та виконуючого обов`язки керівника даної установи.

Міський голова                                                                             І.Я. Коруд

ДОДАТОК 1

Затверджено

рішення  10-ої сесії Овруцької міської ради

VІІ скликання від 20.04.2018 року № 427

Міський голова_________________І.Я.Коруд

 СТАТУТ
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ВІДРОДЖЕННЯ»
ОВРУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
м. Овруч
2018 р.

Комунальне підприємство «Відродження» Овруцької міської ради Житомирської області (далі – Підприємство) діє на підставі цього Статуту, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, рішень Овруцької міської ради та іншого чинного законодавства України.

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Засновником та Власником майна підприємства Овруцька міська об’єднана територіальна громада, в особі Овруцької міської ради (в подальшому – Представник власника) в розпорядчому порядку на базі відокремленої частини комунальної власності, на підставі Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України, «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншого чинного законодавства України.

1.2. Підприємство входить до сфери управління Овруцької міської ради Житомирської області, яка є Представником власника – територіальної громади міста Овруч Житомирської області і виконує функції в межах, визначених Господарським кодексом та іншими законодавчими актами України.

1.3. Підприємство є самостійним суб’єктом господарювання який діє на основі цього Статуту.

1.4. Майно Підприємства перебуває у комунальній власності Овруцької міської об’єднаної територіальної громади та закріплюється за ним на праві господарського відання.

1.5. Правом господарського відання є речовим правом суб’єкта підприємництва, який володіє, користується і розпоряджається майном, закріпленим за ним власником (Представником власника), з обмеженням правомочності розпорядження щодо окремих видів майна за згодою власника у випадках, передбачених ГК, іншими законами та цим статутом.

1.6. За видом, організаційною формою, способом утворення та формування статутного фонду, формою власності Підприємство є унітарним комунальним підприємством, заснованим на комунальній власності територіальної громади міста Овруч Житомирської області.

1.7. Підприємство самостійно організовує виробництво продукції (робіт, послуг) і реалізовує її за цінами (тарифами), що визначаються в порядку, встановленому Статутом  та законодавчими актами України.

1.8. Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, штампи, бланки організаційно-розпорядчої документації, необхідні для організації своєї роботи. Підприємство має майнові та особисті немайнові права, має обов’язки визначені законодавством, може бути позивачем i відповідачем у суді.

1.9. Підприємство не має у своєму складі інших юридичних осіб.

1.10. Підприємство у своїй діяльності керується Законами України, нормативними актами Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, рішеннями Овруцької міської ради Житомирської області та її виконавчого комітету, іншими нормативно-правовими актами та цим Статутом.

1.11. Підприємство має право від свого імені та в межах своєї компетенції укладати правочини за предметом своєї діяльності, набувати майнові та особисті немайнові права та обов’язки, пов’язані з його діяльністю.

 1. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕ ЗНАХОДЖЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА

2.1. Повне найменування Підприємства

Комунальне підприємство «Відродження» Овруцької міської ради Житомирської області.

2.2. Скорочене найменування

КП «Відродження» Овруцької міської ради Житомирської області.

2.3. Юридична адреса Підприємства:

 11100, Україна, Житомирська область, місто Овруч, вул. Франка 5А

 1. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

3.1. Головною метою діяльності Підприємства є видобування підземних вод, а саме видобування питних вод (для централізованого або нецентралізованого водопостачання), забезпечення водопостачання, водовідведення та очистки стоків на території старостинських округів Овруцької міської ради, з забезпеченням вимог по якості питної води.

 • Предмет діяльності підприємства:

– забір очищення та постачання води;

– експлуатація водопровідно-каналізаційних систем і об’єктів;

-збір та відведення стічних вод на каналізаційні очисні споруди з метою подальшої їх очистки;

-виробництво та розподілення води засобами постійної інфраструктури (мережами труб і трубопроводів) на промислові об’єкти і для цілей житлового господарства шляхом подачі води з свердловин;

-видача технічних умов на водопостачання та водовідведення при наявності вільних потужностей всім забудовникам, підприємствам, організаціям та умов приєднання абонентів до існуючих комунікацій;

-виконання будівельно-монтажних робіт по будівництву, реконструкції, капітального ремонту об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства;

– прокладання внутрішніх сантехнічних мереж;

– прокладання зовнішніх трубопроводів;

– встановлення водомірних вузлів;

-проектні роботи (для нового будівництва, реконструкції та капітального    ремонту; для звичайних умов);

– розроблення містобудівної документації;

– пусконалагоджувальні роботи;

– проектування внутрішніх інженерних мереж, систем і споруд;

-розробка та погодження схем водопостачання і водовідведення в населених пунктах, в зоні діяльності підприємства;

– розвідка, добування, переробка корисних копалин;

– встановлення, ремонт та сервісне обслуговування водолічильників, інших засобів вимірювання водопостачання та водовідведення;

-користування надрами, експлуатація підземних прісних вод для централізованого водопостачання міст, населених пунктів в зоні діяльності підприємства;

– розробка проектно-кошторисної документації;

– транспортно-експлуатаційні послуги;

– надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення;

-виконання будівельних, монтажних, пусконалагоджувальних, ремонтних, дизайнерських робіт;

-розробка проектно – кошторисної документації, виконання і впровадження науково-технічних розроблень у промисловості, будівництві, сільськогосподарському виробництві;

– здійснення функцій технагляду за об’єктами будівництва;

–надання послуг з виробництва, транспортування місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії;

– вироблення, закупка, перероблення і реалізація продукції виробничо-технічного призначення, товарів народного споживання, будівельних матеріалів, сільськогосподарської продукції;

– надання побутових послуг населенню;

– роздрібна торгівля;

-здійснення торгово-закупівельних, посередницьких, брокерських, маркетингових функцій між фондовими, товарними, сировинними та трудовими біржами, суб’єктами господарювання, громадянами, підприємствами, організаціями, установами;

-організація, проведення науково – дослідних і проектно – пошукових робіт, монтаж та демонтаж обладнання, профілактичне обслуговування устаткування;

-заготівля, переробка і реалізація вторинних ресурсів та відходів виробництва;

-надання транспортних послуг, здійснення іншої господарської діяльності, передбаченої  цим Статутом.

3.3. ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА:

36.00 Забір, очищення та постачання води;

43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування;

43.29 Інші будівельно-монтажні роботи;

43.31 Штукатурні роботи;

43.39 Інші роботи із завершення будівництва;

77.21 Прокат товарів для спорту та відпочинку;

81.29 Інші види діяльності з прибирання;

81.30 Надання ландшафтних послуг;

93.11 Функціонування спортивних споруд;

93.12 Діяльність спортивних клубів;

93.13 Діяльність фітнес центрів;

93.19 Інша діяльність у сфері спорту;

47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах;

55.10 Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування;

56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування;

68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна;

71.11 Діяльність у сфері архітектури;

71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг із технічного консультування в цих сферах;

74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у.;

33.14 Ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування;

35.30 Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря;

37.00 Каналізація, відведення й очищення стічних вод;

38.11 Збирання безпечних відходів;

38.21 Оброблення й видалення безпечних відходів;

39.00 Інша діяльність щодо поводження з відходами;

41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель;

42.11 Будівництво доріг і автострад;

42.21 Будівництво трубопроводів;

42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій;

– Інша професійна, наукова та технічна діяльність, не віднесена до інших угруповань;

– Виробництво теплової енергії, транспортування її магістральними та місцевими розподільчими тепловими мережами, постачання теплової енергії;

– Будівництво комунікацій;

– Знесення та підготовчі роботи на будівельному майданчику;

– Електромонтажні, водопровідні та інші будівельно-монтажні роботи;

– Інші роботи із завершення будівництва;

– Діяльність автомобільного вантажного транспорту, транспортне оброблення вантажів, надання послуг з перевезення;

– Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;

– Розробка та здійснення заходів із впровадження досягнень науково-технічного прогресу, впровадження нової техніки, а також технічних удосконалень, раціоналізаторських пропозицій та винаходів, більш досконалої технології обслуговування та організації в сфері надання комунальних послуг;

– Організація діяльності та надання послуг складів тимчасового зберігання;

– Прання, оброблення білизни та інших текстильних виробів;

– Організація поховань та надання пов’язаних з ними послуг;

– Благоустрій та озеленення;

– Надання інших індивідуальних послуг;

– Функціонування атракціонів та парків;

– Організація інших видів відпочинку та розваг;

– Діяльність туристичних агентств;

– Діяльність агентств;

– Надання в оренду власного чи орендованого майна;

– Надання в оренду інших машин та товарів;

будівництво будівель;

– будівництво житлових і нежитлових будівель;
– будівництво споруд;
– будівництво доріг і залізниць;
– будівництво доріг і автострад;
– будівництво залізниць і метрополітену;
– будівництво мостів і тунелів;
– будівництво комунікацій;
– будівництво трубопроводів;

– будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій;
– будівництво інших споруд;
– будівництво водних споруд;
– будівництво інших споруд, н. в. і. у. ;

– спеціалізовані будівельні роботи;

– знесення та підготовчі роботи на будівельному майданчику;
– підготовчі роботи на будівельному майданчику;
– розвідувальне буріння;

– електромонтажні, водопровідні та інші будівельно-монтажні роботи;
– електромонтажні роботи;

– монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування;

– інші будівельно-монтажні роботи;

– роботи із завершення будівництва;

– штукатурні роботи;

– установлення столярних виробів;

– покриття підлоги й облицювання стін;

– малярні роботи та скління;

– інші роботи із завершення будівництва;

– інші спеціалізовані будівельні роботи;
– покрівельні роботи;

– інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у. ;

– діяльність у сферах архітектури та інжинірингу; технічні випробування та

дослідження;

– діяльність у сферах архітектури та інжинірингу; надання послуг технічного –

консультування;

– діяльність у сфері архітектури;

– діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах;

– технічні випробування та дослідження;

– діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами;

– оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним

обладнанням;

– оптова торгівля машинами й устаткованням для добувної промисловості та будівництва;

– надання в оренду будівельних машин і устаткування;
– надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткування;
– надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у. ;

– діяльність пожежних служб.

З дотриманням вимог чинного законодавств Підприємство здійснює такі роботи:

Роботи та послуги, які виконуються в межах діяльності протипожежного призначення:

– проектування установок пожежогасіння (водяне, пінне, газове, порошкове, аерозольне), пожежної сигналізації, систем протидимного захисту, оповіщення та управління евакуацією людей при пожежі, пожежного спостереження, пристроїв для захисту будинків і споруд від розрядів блискавки та вогнезахисту конструкцій;

– монтаж, технічне обслуговування установок пожежогасіння (водяне, пінне, газове, порошкове, аерозольне);

– монтаж, технічне обслуговування установок пожежної сигналізації;

– монтаж, технічне обслуговування систем оповіщення та управління евакуацією людей при пожежі;

– монтаж, технічне обслуговування систем протидимного захисту;

– технічне обслуговування первинних засобів пожежогасіння (водяні, водопійні, –

порошкові, газові вогнегасники, пожежні кран-комплекти);

-монтаж, технічне обслуговування систем пожежного спостереження;

– спостереження за установками пожежної автоматики об’єктів;

– монтаж, технічне обслуговування пристроїв для захисту будинків і споруд від розрядів блискавки;

– монтаж протипожежних воріт, дверей, димових люків, вогнезатримувальних пристроїв;

– вогнезахисна обробка деревини (глибока, поверхнева) та тканин;

– вогнезахисна обробка кабельної продукції;

– захист вогнезахисними матеріалами металевих, залізобетонних та інших конструкцій;

– мурування, ремонт і очищення печей, камінів, димоходів (димарів);

– оцінка протипожежного стану об’єктів.

Землевпорядні роботи:

– розробка проектів державної і регіональної програм використання та охорони земель;

– установлення на місцевості меж адміністративно-територіальних одиниць (область, район, місто, район у місті, селище, село) (крім топографо-геодезичних і картографічних робіт);

– складання схем землеустрою, розроблення техніко-економічних обгрунтувань з використання та охорони земельних ресурсів адміністративно-територіальних одиниць;

– складання проектів створення нових і впорядкування існуючих землеволодінь і землекористувань;

– складання проектів внутрігосподарського землеустрою сільськогосподарських підприємств, установ і організацій, селянських (фермерських) господарств та землеволодінь громадян;

– розробка проектів культуртехнічних робіт, землювання, рекультивації, протиерозійних гідротехнічних споруд, створення захисних лісових насаджень та інших проектів і програм, реалізація яких забезпечує охорону і раціональне використання земель;

– розробка нормативно-технічної документації з питань землевпорядних, ґрунтових, геоботанічних та інших обстежень і розвідувань земельних угідь з метою отримання земельно-кадастрової інформації;

– розробка технічної документації зі складання державних актів на право приватної власності на землю, на право власності на землю і право постійного користування землею, договорів на право тимчасового користування землею (в тому числі на умовах оренди) та договорів оренди землі (крім топографо-геодезичних і картографічних робіт);

– оформлення документів, що посвідчують право приватної власності на землю, право власності на землю або право постійного користування землею;

– складання проектів відведення земельних ділянок у власність або користування (у тому числі на умовах оренди), перенесення в натуру (на місцевість) меж вилучених (викуплених) і відведених земельних ділянок (крім топографо-геодезичних і картографічних робіт);

– ведення державного земельного кадастру, складання земельно-кадастрової документації;

– складання планів земельно-господарського устрою поселень;
– оновлення земельно-кадастрових планів зйомок минулих років (крім топографо- геодезичних і картографічних робіт);

– проведення (оновлення матеріалів) ґрунтових обстежень земель з одночасним визначенням балів бонітету агровиробничих груп ґрунтів;

– складання технічної документації з якісної характеристики земель у межах та за межами населених пунктів;

– інвентаризація земель усіх категорій.

Грошова оцінка земель:

– сільськогосподарського призначення;

– населених пунктів;

– несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів.

Експертна грошова оцінка земель:

– бонітування ґрунтів;
– економічна оцінка земель.

Оцінка майна та майнових прав юридичних і фізичних осіб.

Проведення технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна, видача свідоцтв про права власності на них.

Підприємство виконує роботи з провадження будівельної та проектувальної діяльності за таким конкретизованим переліком,  що визначений відповідно до Закону України „Про ліцензування певних видів господарської діяльності” (коди КВЕД 45 та 74) та Ліцензійних умов провадження будівельної діяльності (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огороджуючих конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж), що затверджені наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 13.09.2001 р. № 112/182:

Код Перелік робіт
2.02.00  АРХІТЕКТУРНЕ ТА БУДІВЕЛЬНЕ ПРОЕКТУВАННЯ
1.00.00  ІНЖЕНЕРНІ ВИШУКУВАННЯ ЗА КЛАСАМИ (для будівель і споруд І класу, для    будівель і споруд II і III класу)
1.01.00  ІНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГІЧНІ ВИШУКУВАННЯ ЗГІДНО 3 УМОВАМИ (для територій з  відсутністю небезпечних геологічних процесів, для територій із небезпечними  геологічними процесами, для територій із звичайними фунтами, для територій з  грунтами, які мають особливі властивості)
1.01.01  Вибір майданчиків будівництва
1.01.02  Бурові роботи
1.01.03  Гірничі роботи
1.01.04  Польові дослідно-фільтраційні роботи
1.01.05  Польові дослідження властивостей грунтів
1.01.06  Геофізичні роботи
1.01.07  Лабораторні дослідження властивостей грунтів
1.01.10  Проектування водозаборів з підземних джерел
2.00.00 ПРОЕКТНІ РОБОТИ (для нового будівництва, реконструкції та капітального
ремонту;   для звичайних умов, для територій підвищеної сейсмічності, для територій зі   складними інженерно-геологічними умовами (просідаючі грунти, підроблювані  території, карстоутворення, зсуви, обвали, лавини, підтоплення))
2.01.00  РОЗРОБЛЕННЯ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ
2.01.01  Регіонального планування
2.01.02  Планування і забудови населених пунктів
2.01.03  Транспортної інфраструктури населених пунктів
2.01.04  Інженерної інфраструктури населених пунктів, захисту’ територій, цивільної оборони
2.01.04.01  схем розвитку водопостачання міст
2.01.04.02  схем розвитку господарсько-побутової та зливової каналізації, попередньої очистки

промстоків

2.01.04.03  схем розвитку теплових мереж міст
2.01.04.04 схем розвитку газопостачання міст
2.01.04.05 схем розвитку енергопостачання міст
2.01.04.06 схем розвитку телевізійних мереж міст
2.01.04.07 схем розвитку мереж зв’язку і радіофікації
2.01.04.08 схем інженерної підготовки територій міст
2.01.04.09 схем інженерного захисту територій від небезпечних геологічних процесів
2.01.04.10 схем інженерно-технічних заходів забезпечення цивільної оборони міст і населених пунктів
2.01.05 Схем розміщення окремих об’єктів
2.01.05.01 транспортних
2.01.05.02 виробничих, складських
2.01.05.03 енергетичних
2.01.05.04 культурно-побутових та адміністративних
2.01.05.05 міського господарства
2.01.05.06 спеціального призначення
2.01.06 Схем розвитку транспортних вузлів та комунікацій
2.01.07 Схем розміщення та формування житлового району (мікрорайону,

кварталу,

 

 

 

 

житлового комплексу)

2.02.00 АРХІТЕКТУРНЕ ТА БУДІВЕЛЬНЕ ПРОЕКТУВАННЯ
2.02.01 Житлових будівель
2.02.02 Громадських будівель та споруд
2.02.03 Будівель та споруд промислових підприємств
2.02.03.01 безкранових
2.02.03.02 обладнаних кранами вантажопідйомністю до 32 т
2.02.03.03 обладнаних кранами вантажопідйомністю більше 32 т
2.02.04 Будівель та споруд сільськогосподарського призначення
2.02.06 Інженерних споруд
2.02.06.01 промислового призначення (водоохолоджувачі, градирні, димові і вентиляційні

труби тощо)

2.02.06.02 ємкісних (силоси, бункери, резервуари, водонапірні башти, газгольдери тощо)
2.02.06.03 конструктивного призначення (етажерки, підпірні стінки, опори, вугільні та інші

копри тощо)

2.02.06.04 для комунікацій (галереї, естакади, колектори, канали, тунелі, опори зв’язку та енергопостачання)
2.02.06.05 для вантажно-розвантажувальних робіт (розвантажу вальні залізничні естакади, відкриті кранові естакади тощо)
2.02.06.06 фундаментів, що виконуються спеціальними способами (кесони, опускні колодязі тощо)
2.02.06.07 фундаментів під обладнання
2.02.06.08 складів вибухових речовин
2.02.06.09 шахт вертикальних та похилих, підземних гірничих споруд
2.02.06.10 відкритих гірничих виробок
2.02.06.11 підземних споруд (склади, сховища, ємкості, гаражі тощо)
2.02.07 Транспортних споруд
2.02.07.01 залізниць (загального користування, промислового призначення)
2.02.07.02 автомобільних доріг
2.02.07.03 підземних
2.02.07.04 мостів і мостових споруд
2.02.07.06 гаражів. СТО. АЗС тощо
2.02.07.07 трубопровідного транспорту
2.02.08 Гідротехнічних споруд
2.02.08.01 гребель
2.02.08.02 морських підхідних каналів
2.02.08.03 причальних споруд
2.02.08.04 берегозахисних та берегоукріпних морських споруд
2.02.08.05 суднопідіймальних споруд, доків
2.02.08.06 зовнішніх морських захисних споруд
2.02.08.07 шлюзів судохідних
2.02.08.08 рибозахисних та рибопропускних споруд
2.02.08.09 водоймищ і водосховищ
2.02.08.10 тунелів
2.02.08.11 протилавинних, протисельових, протизсувних, протиобвальних захисних споруд
2.02.08.12 інженерного захисту  територій від затоплення та підтоплення
2.02.08.13 гідромеханізованих робіт
2.02.08.14 протифільтраційних і дренажних систем та споруд
2.02.09 Енергетичних споруд
2.02.09.01 локальних електростанцій (дизельні та інші)
2.02.09.02 електростанцій теплових
2.02.09.04 електростанцій гідравлічних
2.02.09.05 електростанцій з нетрадиційними джерелами електроенергії
2.02.09.06 електричних підстанцій і розподільних пристроїв
2.02.09.07 спеціальних енергетичних споруд
2.02.10 Реставрація і відновлення пам’яток архітектури
2.02.11 Обстеження та оцінка технічного стану  будівельних конструкцій (визначення параметрів і необхідних характеристик матеріалів і конструкцій із застосуванням спеціального устаткування, приладів та апаратури на об’єктах і в лабораторіях)
2.02.11.02 гідротехнічних споруд і спеціальних споруд морського і річкового транспорту (греблі, причали, шлюзи тощо)
2.02.11.03 мостів і тунелів для залізничного та автомобільного транспорту
2.02.11.04 несучих конструкцій будівель та споруд (за винятком: 2.02.11.01; 2.02.11.02: 2.02.11.03)
2.02.11.05 інженерних мереж та споруд
2.02.11.06 пам’яток архітектури
2.03.00 КОНСТРУЮВАННЯ НЕСУЧИХ КОНСТРУКЦІЙ ЗА КЛАСАМИ І УМОВАМИ БУДІВНИЦТВА (для будівель і споруд І класу, для будівель і споруд II і III класу, у звичайних умовах, у сейсмічних умовах, у складних інженерно- геологічних умовах, крім сейсмічних)
2.03.01 Кам’яних та армокам’яних
2.03.02 Бетонних, залізобетонних, армоцементних
2.03.03 Металевих
2.03.04 Звичайної і клеєної деревини та комбінованих
2.03.05 Інших конструкцій (у т. ч. із застосуванням пластмас, азбестоцементу, скла, фібробетону, склоцементу, композитних матеріалів тощо)
2.04.00 ПРОЕКТУВАННЯ ВНУТРІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ. СИСТЕМ І СПОРУД
2.04.01 Водопроводу та каналізації
2.04.02 Опалення, вентиляції та кондиціонування повітря
2.04.03 Холодопостачання
2.04.04 Газопостачання та газоустатку вання
2.04.05 Електропостачання, електрообладнання і електроосвітлення
2.04.06 Автоматизації і КВП
2.04.07 Зв’язку, сигналізації, радіо, телебачення, інформаційних
2.05.00 ПРОЕКТУВАННЯ ЗОВНІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ, СИСТЕМ І СПОРУД
2.05.01 Водопостачання
2.05.02 Каналізації
2.05.03 Теплових
2.05.04 Газопостачання
2.05.04.01 низького та середнього тиску
2.05.04.02 високого тиску
2.05.04.03 магістральних
2.05.05 Електропостачання та електрообладнання
2.05.05.01 ліній електропередач та трансформаторних підстанцій напругою до 35 кВ
2.05.05.02 ліній електропередач та трансформаторних підстанцій напругою понад 35 кВ
2.05.05.03 залізничного транспорту
2.05.05.04 міського електротранспорту наземного
2.05.05.05 метрополітену
2.05.05.06 автономного
2.05.06 Зв’язку, сигналізації, радіо, телебачення, інформаційних систем
2.05.07 Електроосвітлення
2.06.00 РОЗРОБЛЕННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ РОЗДІЛІВ ПРОЕКТІВ
2.06.01 Оцінки впливу на оточуюче середовище
2.06.02 Охорони праці
2.06.03 Антикорозійного захисту
2.06.04 Проектування організації будівництва
2.06.05 Виконання будівельних робіт
2.07.00 ТЕХНОЛОГІЧНЕ ПРОЕКТУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ
2.07.01 Паливно-енергетичного комплексу
2.07.02 Машинобудування, верстато- та приладобудування
2.07.03 Будіндустрії і будматеріалів
2.07.04 Зв’язку і комунікацій
2.07.05 Транспорту
2.07.06 Металургії
2.07.07 Обробної промисловості
2.07.08 Агропромислового комплексу
2.07.09 Комунального господарства
2.07.10 Освіти та оздоровчо-рекреаційного комплексу
2.07.11 Місцевої, легкої і текстильної промисловості
3.00.00 ЗВЕДЕННЯ НЕСУЧИХ ТА ОГОРОДЖУЮЧИХ КОНСТРУКЦІЙ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД, БУДІВНИЦТВО ТА МОНТАЖ ІНЖЕНЕРНИХ І ТРАНСПОРТНИХ МЕРЕЖ (для нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту; для звичайних умов, для територій підвищеної сейсмічності, для територій зі складними інженерно-геологічними умовами (просідаючі грунти, підроблювані території, карстоутворення, зсуви, обвали, лавини, підтоплення))
3.01.00 ЗВЕДЕННЯ НЕСУЧИХ І ОГОРОДЖУЮЧИХ КОНСТРУКЦІЙ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД
3.01.01 Насипних ґрунтових конструкцій
3.01.01.01 земляних гребель, дамб, насипів
3.01.01.02 шламо- і хвостосховищ, накопичувачів промислових стоків
3.01.01.03 протизсувних, протилавинних, протисельових, протиобвальних споруд
3.01.01.04 гідронамиву територій під забудову
3.01.01.05 берегозахисних та берегоукріплювальних споруд
3.01.01.06 рекультивація грунтів та протиерозійні роботи
3.01.02 Ущільнення та заміна грунтів
3.01.02.01 непросідаючих грунтів
3.01.02.02 просідаючих грунтів
3.01.03 Будівельного водозниження
3.01.03.01 глибинного
3.01.03.02 улаштування майданчикових дренажів
3.01.03.03 улашту вання дренажів глибокого закладання
3.01.04 Закріплення слабких грунтів
3.01.05 Підводно-технічних
3.01.05.01 причалів, пірсів, набережних, шлюзів, сліпів, елінгів, водоприймальних і водопропускних споруд тощо
3.01.05.02 тунелів
3.01.05.03 переходів
3.01.06 Гірничопрохідницьких та тунельних
3.01.06.01 відкритих
3.01.06.02 підземних
3.01.06.03 метрополітенів
3.01.07 Із застосуванням опускних колодязів та кесонів
3.01.08 Фундаментів
3.01.08.01 заглибленням паль та шпунтових огороджень
3.01.08.02 буронабивних паль та анкерів
3.01.08.03 збірних та монолітних
3.01.08.04 під обладнання
3.01.09 Металевих конструкцій будівель і споруд
3.01.09.01 громадських і житлових:
3.01.09.01.01 малоповерхових
3.01.09.01.02 багатоповерхових
3.01.09.02 каркасів виробничих:
3.01.09.02.01 малоповерхових
3.01.09.02.02 багатоповерхових
3.01.09.02.03 спеціальних
3.01.09.03 інженерних
3.01.09.04 щоглових та баштових споруд радіозв’язку, радіомовлення та телебачення тощо:
3.01.09.04.01 висотою до 100 м
3.01.09.04.02 висотою понад 100 м
3.01.09.05 витяжних вентиляційних і димових труб
3.01.09.06 резервуарів, газгольдерів, водонапірних башт, газоходів, бункерів, силосів та посудин, що працюють під тиском:
3.01.09.06.01 об’ємом до 5000 м
3.01.09.06.02 об’ємом понад 5000 м3
3.01.09.07 прогінних конструкцій і опор залізничних, автодорожніх, міських та пішохідних мостів, шляхопроводів, естакад, галерей
3.01.09.08 гідротехнічних
3.01.09.09 великопрогінних конструкцій для ангарів, елінгів, критих стадіонів тощо
3.01.09.10 ліфтів, ескалаторів тощо
3.01.10 Бетонних та залізобетонних монолітних конструкцій будівель і споруд
3.01.10.01 житлових, громадських та виробничих:
3.01.10.01.01 малоповерхових
3.01.10.01.02 багатоповерхових
3.01.10.02 ємкісних і конструкцій баштового типу (башти, труби, елеватори, силоси. градирні тощо)
3.01.10.03 мостів і водопропускних труб
3.01.10.04 гідротехнічних
3.01.10.05 підводних
3.01.11 Збірних бетонних та залізобетонних конструкцій будівель і споруд
3.01.11.01 окремих конструкцій житлових та громадських
3.01.11.02 житлових, адміністративних і громадських будівель каркасного, панельного та об’ємноблочного типів:
3.01.11.02.01 малоповерхових
3.01.11.02.02 багатоповерхових
3.01.11.03 каркасів виробничих:
3.01.11.03.01 малоповерхових
3.01.11.03.02 багатоповерхових
3.01.11.04 інженерних (галереї, естакади, колектори, канали, опори зв’язку та енергопостачання)
3.01.11.05 мостів
3.01.11.06 шляхопроводів і водопропускних труб
3.01.11.07 гідротехнічних
3.01.11.08 промислових труб
3.01.11.09 конструктивного призначення (етажерки, підпірні стінки, опори, вугільні та інші копри тощо)
3.01.12 із дрібноштучних виробів
3.01.12.01 з природного каменю
3.01.12.02 з цегли та блоків:
3.01.12.02.01 простих форм
3.01.12.02.02 складних форм (склепіння, арки тощо)
3.01.12.02.03 стволів промислових труб
3.01.12.02.04 промислових печей та агрегатів
3.01.13 Дерев’яних
3.01.13.01 несучих на об’єктах житлово-громадського призначення
3.01.13.02 огороджувальних та вбудованих
3.01.13.03 інженерних споруд (мости, естакади, рампи тощо)
3.01.13.04 клеєної деревини і комплексними конструкціями із композитних матеріалів
3.01.14 Металопластикових (вікон, дверей тощо), полімерних, комбінованих, пневматичних та інших видів
3.01.15 Скління
3.01.15.01 залізобетонних, металевих, дерев’яних, рам ліхтарів тощо
3.01.15.02 вітрин та вітражів великорозмірним склом і склопакетами
3.01.15.03 профільним склом
3.01.16 Штукатурних робіт на фасадах будівель і споруд
3.01.17 Облицювальних робіт на фасадах будівель і споруд
3.01.18 Конструкцій підлог
3.01.19 Конструкцій покрівель
3.01.19.01 рулонних та мастикових
3.01.19.02 із штучних виробів
301.19.03 металевих
3.01.20 Реставраційні роботи
3.01.20.01 фундаментів і конструкцій з бетону, бутового каменю, цегли
5.01.20.02 дерев’яних конструкцій і виробів
3.01.20.03 металевих конструкцій і виробів
3.01.20.04 архітектурно-ліпного декору
3.01.20.05 позолоти
3.02.00 МОНТАЖ КОНСТРУКЦІЙ ЗОВНІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ  І СИСТЕМ
3.02.01 Водопостачання
3.02.01.01 внутрішньоквартального, внутрішньомайданчикового
3.02.01.02 групового і локального
3.02.02 Каналізації
3.02.02.01 дощової, побутової і виробничої
3.02.02.02 самопливних та напірних магістральних колекторів
3.02.02.03 очисних каналізаційних споруд та систем
3.02.03 Теплових внутрішньоквартальних, внутрішньомайданчикових і гарячого водопостачання
3.02.04 Газопостачання
3.02.04.01 низького та середнього тиску
3.02.04.02 високого тиску
3.02.04.03 газорегулювальні пункти (ГРП) та установки (ГРУ)
3.02.04.04 газорозподільні станції
3.02.05 Магістральних трубопроводів та обладнання
3.02.05.01 нафтопроводів
3.02.05.02 газопроводів
3.02.05.03 водогонів, теплових, інших носіїв
3.02.06 Електропостачання
3.02.06.01 лінійної арматури та проводів ЛЕП напругою до 35 кВ
3.02.06.02 лінійної арматури та проводів ЛЕП напругою понад 35 кВ
3.02.06.03 кабельних ліній напругою до 35 кВ
3.02.06.04 кабельних ліній напругою понад 35 кВ
3.02.06.05 тягового
3.02.06.06 тягового залізничного транспорту
3.02.06.07 тягового тролейвозного транспорту підземних гірничих виробок
3.02.06.08 контактних мереж міського наземного електротранспорту
3.02.06.09 контактних мереж метрополітену
3.02.06.10 трансформаторних підстанцій напругою до 35 кВ
3.02.06.11 трансформаторних підстанцій напругою вище 35 кВ
3.02.07 Зв’язку, сигналізації, радіо, телебачення, інформаційних
3.02.08 Електроосвітлення
3.03.00 МОНТАЖ ВНУТРІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ. СИСТЕМ. ПРИЛАДІВ І ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАННЯ
3.03.01 Опалення
3.03.02 Водопроводу та каналізації
3.03.03 Газопостачання та газообладнання
3.03.04 Вентиляції і кондиціонування повітря
3.03.05 Електропостачання, електроосвітлення
3.03.06 Зв’язку, радіо, телебачення, інформаційних
3.03.07 Автоматизації та КВП
3.04.00 ЗАХИСТ КОНСТРУКЦІЙ. УСТАТКУВАННЯ ТА МЕРЕЖ
3.04.01 Гідроізоляційний
3.04.02 Теплоізоляційний
3.04.03 Антикорозійний
3.04.04 Електричний та електрохімічний
3.05.00 БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНИХ МЕРЕЖ
3.05.01 Залізничних колій
3.05.02 Дорожніх основ та покриттів
3.05.03 Основ та покриттів посадочних смуг та вертодромів
3.06.00 МОНТАЖ ТЕХНОЛОГІЧНОГО УСТАТКУВАННЯ
3.06.01 Паливно-енергетичного комплексу
3.06.02 Машинобудування, верстато- та приладобудування
3.06.03 Будіндустрії і будматеріалів
3.06.04 Зв’язку і комунікацій
3.06.05 Транспорту
3.06.06 Металургії
3.06.07 Обробної промисловості
3.06.08 Агропромислового комплексу
3.06.09 Комунального господарства
3.06.10 Місцевої, легкої і текстильної промисловості
3.07.00 ПУСКОНАЛАГОДЖУВАЛЬНІ РОБОТИ
3.07.01 Паливно-енергетичного комплексу
3.07.02 Машинобудування, верстато- та приладобудування
3.07.03 Будіндустрії і будматеріалів
3.07.04 Зв’язку і комунікацій
3.07.05 Транспорту
3.07.06 Металургії
3.07.07 Обробної промисловості
3.07.08 Агропромислового комплексу
3.07.09 Комунального господарства
3.07.10 Місцевої, легкої і текстильної промисловості

Підприємство займається:

3.4. Видами діяльності, які підлягають ліцензуванню, можуть здійснюватись Підприємством виключно після отримання відповідних ліцензій і дозволів у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

3.5. На впровадження заходів з реконструкції, а також на будівництво об’єктів соціального призначення Підприємству за рішенням Представника власника можуть надаватися цільові фінансові кошти.

3.6 Зовнішньоекономічною діяльністю – експортно – імпортними операціями і утворенням підприємств з іноземними інвестиціями, в порядку, передбаченому чинним законодавством України, за погодженням з Представником власника майна.

Підприємство має право:

У організаційно-правовій сфері:

а) створювати у встановленому порядку та застосовувати власну документацію, вести діловодство, в тому числі спеціального призначення, відповідно до нормативних актів;

б) розробляти символіку Підприємства, наносити її на транспортні засоби, формений одяг, рекламну продукцію i таке інше;

в) організовувати, фінансувати і проводити всі види технічного і професійного навчання, перепідготовки і підвищення кваліфікації персоналу;

г) здійснювати будівництво, реконструкцію, а також капітальний ремонт основних фондів Підприємства, об’єктів зв’язку та інших виробничих будівель, споруд і споруджень, а також культурно-побутове і житлове будівництво, забезпечувати розробку та затвердження у встановленому порядку проектних завдань, технічних проектів та кошторисів на це будівництво, здійснювати контроль за цим будівництвом і визначати готовність закінчених будівництвом об’єктів до експлуатації.

 1. РОЗМІР І ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ ФОНДІВ

4.1. Підприємство утворене територіальною громадою міста Овруч Житомирської області, в особі Овруцької міської ради.

4.2. Підприємство формує в межах своєї діяльності три основних фонди:

– фонд матеріального заохочення;

– фонд соціально-культурних заходів;

– фонд розвитку виробництва;

Розробка порядку формування фондів покладається на керівника Підприємства та підлягає обов’язковому затвердженню Представником власника майна.

Підприємство забезпечує для всіх працюючих безпечні умови праці та нешкідливі умови праці і несе відповідальність за шкоду, заподіяну їх здоров’ю та працездатність, якщо та була зумовлена провиною Підприємства.

 1. МАЙНО ПІДПРИЄМСТВА

5.1. Майно Підприємства становлять виробничі і невиробничі фонди, які передані йому в господарське відання, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Підприємства, або в інших, передбачених законом формах обліку.

5.2. Майно, в залежності від економічної форми, якої набуває майно у процесі здійснення господарської діяльності, належить до основних фондів, оборотних засобів, коштів, товарів.

5.3.Майно Підприємства перебуває у комунальній власності територіальної громади м. Овруча,  відповідно до Законів України, Статуту та закріплене за ним на праві господарського відання. Здійснюючи право господарського відання, Підприємство володіє, користується та розпоряджається зазначеним майном, вартість якого зазначена в балансі.

5.4. Представник власника майна безпосередньо:

– здійснює контроль за використанням і збереженням закріпленого на праві господарського відання майна, відповідності відношення його до одного і того ж виду активу в момент придбання та на момент прийняття рішення про відчуження;

– має право вилучати у Підприємства надлишкове майно, а також майно, що не використовується, або використовується не за призначенням.

5.5. Джерелами формування майна Підприємства є:

– комунальне майно, закріплене за Підприємством на праві господарського відання;

– доходи від реалізації продукції (робіт, послуг);

– доходи від операцій з цінними паперами;

– кредити банків та інших кредиторів;

– капітальні вкладення і дотації з бюджетів;

– надходження від продажу (здачі в оренду) майнових об’єктів (комплексів), що передані йому на праві господарського відання, в порядку визначеному Представником власника майна;

– безоплатні та благодійні внески, пожертвування організацій та громадян;

– частина доходів Підприємства, одержаних ним за результатами господарської діяльності, яка передбачена Статутом;

– інші джерела, не заборонені законом.

 1. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ І КОНТРОЛЮ ПІДПРИЄМСТВА

6.1. Управління Підприємством здійснюється у відповідності зі Статутом, на основі поєднання прав власника майна (Представника власника майна) щодо використання свого майна і участі в управлінні трудового колективу.

Підприємство у відповідності з Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні» є підзвітним Овруцькій міській раді.

6.2. Вищим органом управління Підприємством є Овруцька міська рада.

До компетенції вищого органу управління відноситься:

 • визначення основних напрямків діяльності підприємства;
 • – погодження організаційної структури Підприємства;
 • – затвердження Статуту та внесення до нього змін та доповнень;
 • – прийняття рішень про припинення діяльності підприємства та призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;
 • – визначення порядку створення та розміру статутного фонду;
 • – надання дозволу на продаж або інше розпорядження майном підприємства, що належить до основних фондів.

6.3. Керівництво поточною господарською діяльністю Підприємства здійснює директор, який призначається та звільняється з посади за розпорядженням Овруцького міського голови. Директор вирішує всі питання діяльності Підприємства, за винятком тих, що належить до компетенції Овруцької міської ради. З директором Підприємства укладається контракт.

Директор підприємства:

– без доручення діє від імені Підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, судових органах, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами;

– самостійно вирішує питання діяльності Підприємства в межах Статуту, за винятком тих, які згідно зі Статутом віднесено до компетенції інших органів управління;

– приймає на роботу та звільняє з неї, в межах чинного трудового законодавства працівників Підприємства;

– видає у межах своєї компетенції накази та доручення (в тому числі й нотаріально посвідчені), дає вказівки, обов’язкові для виконання всіма працівниками Підприємства, організує та перевіряє їх виконання.

6.4. Трудовий колектив приймає участь:

– в розробці проекту та затвердженні колективного договору:

– в розробці питань самоврядування трудового колективу;

– у визначенні переліку і порядку надання працівникам Підприємства соціальних пільг;

– у визначенні розмірів та видів заохочення продуктивної праці, винахідницької і раціоналізаторської діяльності;

– у порушенні клопотань про представлення працівників до державних нагород.

При укладанні трудового договору (контракту, угоди) з працівниками Підприємство зобов’язане забезпечити належні і безпечні умови праці, її оплату не нижчу від визначеного законодавством мінімального розміру, а також забезпечення інших соціальних гарантій, передбачених чинним законодавством.

 1. ГОСПОДАРСЬКА, ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

7.1. Основу планів Підприємства становить надання (власними силами або за допомогою третіх осіб) комунальних послуг з централізованого постачання холодної води, водовідведення (які є складовою частиною функціонального призначення житлово-комунальної послуги), а також державні замовлення та договори, укладені із споживачами продукції, робіт,  послуг із постачальниками матеріально-технічних ресурсів.

Підприємство при підготовці планів свого економічного розвитку погоджує їх з Овруцькою міською радою.

7.2. Відносини Підприємства з іншими підприємствами, організаціями і громадянами в усіх сферах господарської діяльності здійснюються на основі договорів. Підприємство з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, вільне у виборі предмета договору, визначенні зобов’язань, будь-яких інших умов господарських взаємовідносин, що не суперечать законодавству України.

7.3. Підприємство реалізовує свою продукцію (роботу, послуги), майно за цінами і тарифами, що встановлюється відповідно до законів та інших нормативно-правових актів або на договірній основі.

7.4. Підприємство має право відкривати рахунки для зберігання грошових коштів і здійснення всіх видів розрахункових, кредитних та касових операцій за місцем реєстрації Підприємства або у будь-якому банку України.

7.5. Підприємство здійснює зовнішньоекономічну діяльність, яка є частиною зовнішньоекономічної діяльності України і регулюється законами України та іншими прийнятими відповідно до них нормативними актами.

7.6 Підприємство виконує всі вимоги держави, передбачені Кодексом законів про працю  щодо своїх працівників, у межах наявних коштів у фондах матеріального заохочення і соціально-культурних заходів.

Підприємство забезпечує визначену відповідно до закону кількість робочих місць для працевлаштування інвалідів, підлітків та інших верств населення, що потребують соціального захисту.

 1. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ

8.1. Підприємство здійснює централізований і оперативний бухгалтерський (фінансовий) облік результатів діяльності Підприємства, веде статистичну звітність результатів своєї діяльності.

 1. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКІВ ТА ЗБИТКІВ

9.1. Прибуток Підприємства із джерелом походження з України та за її межами, визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень Податкового кодексу України.

9.2. Для цілей оподаткування законом (або іншими нормативним документом) може встановлюватися спеціальний порядок визначення доходу як об’єкта оподаткування.

9.3. Підприємство повинно направляти отриманий прибуток (доход) від господарської діяльності на придбання основних засобів, необхідних для безаварійної роботи, на утримання майна, закріпленого за ним на праві господарського відання, заохочення працівників в межах і порядку, встановлених колективним договором, додатками до нього.

9.4. Збитки Підприємства, в залежності від способу їх утворення, підлягають покриттю з прибутку, отриманого Підприємством, шляхом отримання капітальних вкладень, дотацій з бюджетів або шляхом встановлення пільг в межах чинного законодавства.

 1. ЛІКВІДАЦІЯ І РЕОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА

10.1. Припинення діяльності Підприємства здійснюється у відповідності до Господарського кодексу, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців», шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.

Реорганізація Підприємства здійснюється за рішенням Представника власника.

Ліквідація Підприємства здійснюється за рішенням Представника власника або суду у випадках, передбачених законодавством.

10.2. Підприємство ліквідується за ініціативою Представника власника, а також:

– у разі визнання його в установленому порядку банкрутом, крім випадків, передбачених законом;

– у разі скасування його державної реєстрації;

– за рішенням суду.

Скасування державної реєстрації позбавляє Підприємство статусу юридичної особи і є підставою для вилучення його з державного реєстру.

Підприємство вважається ліквідованим з дня внесення до державного реєстру відповідного запису про припинення його діяльності.

10.3. Ліквідація Підприємства провадиться призначеною Представником власника ліквідаційною комісією, а у випадках ліквідації Підприємства за рішенням суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з керування справами Підприємства. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Підприємства, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, вживає заходів щодо сплати боргів Підприємства третіми особами, складає ліквідаційний баланс і подає його Представнику власника або суду.

10.4. Наявні у Підприємства кошти, включаючи виручку від розпродажу його майна при ліквідації, після розрахунків із бюджетом і кредиторами, оплати праці працівників Підприємства, передаються ліквідаційною комісією Представнику власника.

10.5. Ліквідація Підприємства вважається завершеною, а Підприємство припиняє свою діяльність з моменту виключення його з Єдиного державного реєстру України.

10.6. Ліквідаційна комісія відповідає за збитки, заподіяні власнику, а також третім особам, у випадках порушення законодавства при ліквідації Підприємства.

10.7. При реорганізації i ліквідації Підприємства, вивільненим працівникам гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

 1. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ПІДПРИЄМСТВА

11.1. Зміни та доповнення до Статуту Підприємства вносяться за рішенням Представника власника.

11.2. Зміни та доповнення до Статуту підлягають державній реєстрації у встановленому законодавством порядку.

Д О Д А Т О К № 2

до рішення 10  сесії міської ради

VІІ скликання

Від 20 квітня 2018 року  №427

Організаційна структура КП «Відродження»

 Овруцької міської ради Житомирської області

Посада Код згідно ДК Розряд Тарифна

ставка

К-сть Посадовий

оклад

Місячний фонд
Директор 1221.2 1 10000 10000
Головний інженер 1221.2 1 6740 6740
Головний бухгалтер 1231 1 6740 6740
Бухгалтер І кат. 3433 1 4925 4925
Майстер по водопроводу (зовн.мережі) 1222.2 1 4665 4665
Водій 8322 IV 21,14 1 3499 3499
Слюсар АВР 7233 V 24.12 4 3992 15968
Електрогазозварник 7212 V 24.12 1 3992 3992
Електрик 3113 IV 21.14 1 3499 3499
Тракторист 8331 V 2412 1 3992 3992
Всього: 13 64020

Секретар ради                                                                      І.М.Дєдух  Завантажити документ

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *