Рішення №425 від 20 квітня 2018 року “Про внесення змін до рішення міської ради від 27.11.2017 року № 58 «Про затвердження структури та штатного розпису виконавчого комітету Овруцької міської ради у новій редакції».”

У К Р А Ї Н А

Овруцька міська рада Житомирської області

Р І Ш Е Н Н Я  

Десята     сесія                                                                        VІІ  скликання

від 20 квітня 2018 року                   № 425

Про внесення змін до рішення міської ради
від 27.11.2017 року № 58 «Про затвердження
структури та штатного розпису виконавчого

комітету Овруцької міської ради у новій редакції».

З метою оптимізації виробничого процесу, відповідно до статей 26, 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та у зв’язку з виробничою необхідністю, враховуючи рекомендації засідання постійних депутатських комісій міської ради, Овруцька міська рада

В И Р І Ш И Л А :

  1. Внести зміни до рішення міської ради від 27.11.2017 року № 58 «Про затвердження структури та штатного розпису виконавчого комітету Овруцької міської ради у новій редакції» таким чином:
  • Перейменувати «Відділ архітектури, містобудування та земельних ресурсів виконавчого комітету Овруцької міської ради» на «Відділ регулювання земельних відносин виконавчого комітету Овруцької міської ради» та виключити з 01 травня 2018 року зі структури та штатного розпису вищевказаного відділу дві посади – «Головного спеціаліста – архітектора» (посадова особа) і «Провідного спеціаліста з питань архітектури, містобудування та благоустрою». (посадова особа).
  • Виключити з 01 травня 2018 року зі структури та штатного розпису Відділу житлово-комунального господарства, благоустрою Овруцької міської ради дві посади – «Заступника начальника відділу» (посадова особа) і одну посаду «Інженера» (службовця) та включити з 01 травня 2018 року дві посади: «Головного спеціаліста – архітектора» (посадова особа) і «Провідного спеціаліста з питань архітектури, містобудування та благоустрою» (посадова особа).
  1. Викласти у новій редакції Додатки №1, №4 до рішення міської ради від 27.11.2017 року № 58 «Про затвердження структури та штатного розпису виконавчого комітету Овруцької міської ради у новій редакції» (додаються).
  2. Т.в.о. начальника відділу житлово-комунального господарства, благоустрою Овруцької міської ради Редчицю О.П., начальнику відділу регулювання земельних відносин Жуку С.П. внести зміни і доповнення до Положень про відділи у відповідності до даного рішення

Міський голова                                                                                   І.Я. Коруд

ДОДАТОК №1

до рішення 10-ї сесії міської ради

VII скликання

від 20.04.2018 року № 425

СТРУКТУРА

виконавчого комітету Овруцької міської ради

Назва структурного підрозділу та посад Кількість штатних одиниць Категорія працівника
1 2 3 4
Керівники
1 Міський голова 1 Посадова особа
2 Секретар міської ради 1 Посадова особа
3 Перший заступник міського голови 1 Посадова особа
4 Заступник міського голови з фінансово-економічних та гуманітарних питань 1 Посадова особа
5 Заступник міського голови з питань благоустрою та житлово- комунального господарства 1 Посадова особа
6 Керуючий справами 1 Посадова особа
  Всього 6  
Старостинські округи
7 Старости 16 Посадова особа
8 Діловод 16 Службовець
9 Прибиральник 16 Робітник
  Всього 48  
Загальний  відділ
10 Начальник відділу 1 Посадова особа
11 Головний спеціаліст 2 Посадова особа
12 Провідний спеціаліст 1 Посадова особа
13 Головний спеціаліст з питань інформаційної діяльності 1 Посадова особа
14 Провідний спеціаліст з питань інформаційно-комп’ютерного забезпечення 1 Посадова особа
15 Водій 1 Робітник
16 Прибиральник приміщень-кур’єр 1 Робітник
17 Діловод 2 Службовець
  Всього 10  
Відділ  кадрової  роботи
18 Начальник відділу 1 Посадова особа
19 Головний спеціаліст з кадрової роботи 1 Посадова особа
20 Провідний спеціаліст 1 Посадова особа
  Всього 3  
Відділ бухгалтерського обліку та консолідованої звітності

 

21 Начальник відділу – головний бухгалтер 1 Посадова особа
22 Головний спеціаліст-бухгалтер 3 Посадова особа
23 Провідний спеціаліст-бухгалтер 1 Посадова особа
24 Бухгалтер 1 Службовець
  Всього 6  
  Відділ комунальної власності
25 Начальник відділу 1 Посадова особа
26 Головний спеціаліст 1 Посадова особа
  Всього 2  
Відділ регулювання земельних відносин:
27 Начальник відділу 1 Посадова особа
28 Провідний спеціаліст з юридичних питань 1 Посадова особа
29 Головний спеціаліст 2 Посадова особа
  Всього 4  
Відділ економічного розвитку та залучення інвестицій
30 Начальник відділу 1 Посадова особа
31 Головний спеціаліст 1 Посадова особа
32 Провідний спеціаліст 1 Посадова особа
33 Діловод 1 Службовець
  Всього 4  
Сектор реєстрації місця проживання
34 Завідувач сектору 1 Посадова особа
35 Провідний спеціаліст з питань реєстрації 2 Посадова особа
36 Діловод 1 Службовець
  Всього 4  
Відділ фінансів
37 Начальник відділу 1 Посадова особа
38 Головний спеціаліст 2 Посадова особа
39 Провідний спеціаліст 1 Посадова особа
  Всього 4  
Центр надання адміністративних послуг 
40 Начальник центру 1 Посадова особа
41 Адміністратор 2 Посадова особа
  Всього 3  
  Відділ реєстрації
42 Начальник відділу (Держаний реєстратор) 1 Посадова особа
43 Держаний реєстратор 3 Посадова особа
44 Державний кадастровий реєстратор 1 Посадова особа
  Всього 5  
Сектор соціального захисту населення
45 Завідувач сектору 1 Посадова особа
46 Головний спеціаліст 1 Посадова особа
  Всього 2  
Відділ муніципальної поліції
47 Начальник відділу 1 Посадова особа
48 Провідний спеціаліст – інспектор 2 Посадова особа
49 Інспектор 1 Службовець
  Всього 4  
Юридичний відділ
50 Начальник відділу 1 Посадова особа
51 Провідний спеціаліст 1 Посадова особа
  Всього 2  
  Всього 107  

 

ШТАТНИЙ РОЗПИС

виконавчого комітету Овруцької міської ради

Назва структурного підрозділу та посад Кількість штатних одиниць Посадовий оклад

(грн.)

Фонд оплати праці

(грн.)

1 2 3 4 5
Керівники
1 Міський голова 1 5300 5300
2 Секретар міської ради 1 4800 4800
3 Перший заступник міського голови 1 4900 4900
4 Заступник міського голови з фінансово- економічних та гуманітарних питань 1 4800 4800
5 Заступник міського голови з  питань благоустрою та житлово- комунального господарства 1 4800 4800
6 Керуючий справами 1 4800 4800
  Всього 6   29400
Старостинські округи
7 Старости 16 4800 76800
8 Діловоди 16 1895 30320
9 Прибиральники 16 2156 34496
  Всього 48   141616
Загальний відділ:
10 Начальник відділу 1 3400 3400
11 Головний спеціаліст 2 3350 6700
12 Провідний спеціаліст 1 3200 3200
13 Головний спеціаліст  з питань інформаційної діяльності 1 3350 3350
14 Провідний спеціаліст з питань інформаційно-комп’ютерного забезпечення 1 3200 3200
15 Водій 1 2251 2251
16 Прибиральник приміщень-кур’єр 1 2156 2156
17 Діловод 2 1895 3790
  Всього 10   28047
Відділ кадрової роботи
18 Начальник відділу 1 3400 3400
19 Головний спеціаліст з кадрової роботи 1 3350 3350
20 Провідний спеціаліст 1 3200 3200
  Всього 3   9950
Відділ бухгалтерського обліку та консолідованої звітності
21 Начальник відділу – головний бухгалтер 1 3400 3400
22 Головний спеціаліст-бухгалтер 3 3350 10050
23 Провідний спеціаліст-бухгалтер 1 3200 3200
24 Бухгалтер 1 2118 2118
  Всього 6   18768
Відділ комунальної власності
25 Начальник відділу 1 3400 3400
26 Головний спеціаліст 1 3350 3350
  Всього 2   6750
Відділ регулювання земельних відносин:
27 Начальник відділу 1 3400 3400
28 Провідний спеціаліст з юридичних питань 1 3200 3200
29 Головний спеціаліст 2 3350 6700
  Всього 4   13300
Відділ економічного розвитку  та залучення інвестицій
30 Начальник відділу 1 3400 3400
31 Головний спеціаліст 1 3350 3350
32 Провідний спеціаліст 1 3200 3200
33 Діловод 1 1895 1895
  Всього 4   11845
Сектор реєстрації місця проживання
34 Завідувач сектору 1 3400 3400
35 Провідний  спеціаліст з питань реєстрації 2 3200 6400
36 Діловод 1 1895 1895
  Всього 4   11695
Відділ фінансів
37 Начальник відділу 1 3400 3400
38 Головний спеціаліст 2 3350 6700
39 Провідний спеціаліст 1 3200 3200
  Всього 4   13300
Центр надання адміністративних послуг
40 Начальник центру 1 3400 3400
41 Адміністратор 2 3200 6400
  Всього 3   9800
Відділ реєстрації
42 Начальник відділу (Держаний реєстратор 1 3400 3400
43 Держаний реєстратор 3 3350 10050
44 Державний кадастровий реєстратор 1 3350 3350
  Всього 5   16800
Сектор соціального захисту населення
45 Завідувач сектору 1 3400 3400
46 Головний спеціаліст 1 3350 3350
  Всього 2   6750
Відділ муніципальної поліції
47 Начальник відділу 1 3400 3400
48 Провідний спеціаліст – інспектор 2 3200 6400
49 Інспектор 1 2118 2118
  Всього 4   11918
Юридичний відділ
50 Начальник відділу 1 3400 3400
51 Провідний спеціаліст 1 3200 3200
  Всього 2   6600

Секретар ради                                                                               Дєдух І.М.

Д О Д А Т О К №2

до рішення 10-ї сесії міської ради

від 20.04.2018 року № 425

СТРУКТУРА
відділу житлово-комунального господарства, благоустрою Овруцької міської ради

(має статус юридичної особи)

Назва посад Кількість штатних одиниць Категорія працівника
1 Начальник відділу 1 Посадова особа
2 Головний спеціаліст – архітектор 1 Посадова особа
3 Провідний спеціаліст з питань архітектури, містобудування та благоустрою 1 Посадова особа
4 Інженер 1 Службовець
5 Головний бухгалтер 1 Посадова особа
6 Економіст 1 Службовець
7 Бухгалтер 1 Службовець
8 Юрист 1 Службовець
9 Діловод 1 Службовець
  Всього 9  
ШТАТНИЙ РОЗПИС

відділу житлово-комунального господарства, благоустрою Овруцької міської ради

Назва  посад Кількість штатних одиниць Посадовий оклад

(грн.)

Фонд оплати праці

(грн.)

1 Начальник відділу 1 4600 4600
2 Головний спеціаліст – архітектор 1 3350 3350
3 Провідний спеціаліст з питань архітектури, містобудування та благоустрою 1 3200 3200
4 Інженер 1 2118 2118
5 Головний бухгалтер 1 3500 3500
6 Економіст 1 2118 2118
7 Бухгалтер 1 2118 2118
8 Юрист 1 2118 2118
9 Діловод 1 1895 1895
  Всього 9  


  Завантажити документ

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *