Рішення №174 виконкому міської ради “Про впровадження на території Овруцької ОТГ інформаційно – просвітницького проекту «Сортуй заради майбутнього!»”

У К Р А Ї Н А

Овруцька міська рада Житомирської області

Виконавчий комітет

Р І Ш Е Н Н Я

від  05.05.2018 року             № 174

Про впровадження на території Овруцької ОТГ
інформаційно – просвітницького

проекту «Сортуй заради майбутнього!»

На виконання вимог Закону України «Про відходи», з метою поліпшення екологічного стану громади за рахунок впровадження системи роздільного збору, вивозу та переробки твердих побутових відходів та подальшого використання їх компонентів як вторинної сировини, керуючись статтею 30, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  виконавчий комітет

В И Р І Ш И В:

 1. Запровадити на території Овруцької ОТГ інформаційно – просвітницький проект «Сортуй заради майбутнього!» (додаток 1).
 2. Затвердити Положення про проведення конкурсів в рамках реалізації проекту (додаток 2, 3,4).
 3. Оприлюднити інформацію про проект та умови конкурсів у засобах масової інформації та на офіційному сайті міської ради.
 4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови Гришковця В.М., начальників відділів міськвиконкому.

Міський голова                                                                                        І.Я.Коруд

Д О Д А Т О К № 1

до рішення виконавчого комітету

VII скликання

від 05.05.2018 року №174

Інформаційно-просвітницький

проект «Сортуй заради майбутнього!»

Передумови проекту.

Питання сміття в нашій громаді вирішується, а його накопичення на полігонах, на жаль, постає все гостріше.

Тому в 2018 році згідно чинного законодавства та розробленого проекту «Застосування ефективних засобів екологічної безпеки шляхом запровадження комплексної системи роздільного збирання твердих побутових відходів» місцевою владою було запропоновано створити інформаційно – просвітницький проект «Сортуй заради майбутнього!», учасниками якого виступають Овруцька міська рада, КП «Овруч», КП «Відродження», жителі громади та інші організації, установи зацікавлені в даному питанні.

У проекті враховано досвід інших міст та громад по роздільному збору ТПВ, у тому числі й нашої області.

Метою проекту є поліпшення екологічного стану громади за рахунок впровадження системи роздільного збору, вивозу та переробки твердих побутових відходів та подальшого використання їх компонентів як вторинної сировини.

Між учасниками проекту чітко розподілені функції і завдання. Основними напрямками діяльності в ході цього проекту для екологічних організацій, є інформаційно-просвітницька робота з населенням щодо необхідності роздільного збору ТПВ для збереження довкілля регіону.

Актуальність і основна проблема проекту

Проблема екологічної небезпеки твердих побутових відходів (ТПВ) гостро стоїть перед кожним населеним пунктом України. Ця небезпека пов’язана з усіма стадіями поводження з ТПВ, починаючи з їх збирання і транспортування та закінчуючи переробленням, утилізацією або захороненням.

Практика первісного накопичення та збору і вивезення змішаних ТПВ, що склалася в Овруцькій громаді, обумовлює антисанітарні умови на всіх етапах поводження з ТПВ внаслідок біологічного розкладання (гниття) органічних компонентів. Це суттєво ускладнює сортування та відбір сировини, перетворює полігони та звалища для розміщення ТПВ в екологічно небезпечні об’єкти, на яких виділяється біогаз, що забруднює атмосферне повітря та фільтрат, що забруднює ґрунтові води.

Тверді побутові відходи мають різноманітний склад. Сміття, що утворюється в  житловій забудові, містить харчові відходи, скло, метал, пластмаси, старе взуття, ганчір’я, кімнатне сміття, макулатуру, відходи профілактичного ремонту, попіл, шлак, дворове сміття, опале листя, гілки дерев.

Повторній переробці підлягають папір, скло, металеві та алюмінієві банки, текстиль, пластик, органічні відходи. Усі ці матеріали, отримані при сортуванні, знаходять попит з боку організацій, які займаються прийомом вторинної сировини.

Сортування та переробка відходів мають багато переваг:

 • менший обсяг відходів потрапляє на захоронення;
 • матеріали використовуються повторно;
 • сортування побутових відходів відповідає світовим підходам у поводженні зі сміттям, а саме, сприяє запобіганню їхнього надмірного утворення, повторному (багаторазовому використанню) вторинної сировини, утилізації та безпечному розміщенню;
 • заощадження коштів для суспільства, створення нових робочих місць в галузі збирання, сортування та переробки відходів та поліпшення стану довкілля, а також зниження ризику для здоров’я жителів громади.

Враховуючи, що дорослих людей виховувати і перенавчати дуже складно, методом роботи з населенням було обрано вплив на них через виховання і навчання екологічно доцільної поведінки підростаючого покоління через системи дошкільної та шкільної освіти, які функціонують на території громади.

Цілі та завдання проекту

 1. Підвищити рівень екологічної свідомості серед дітей та молоді громади, а тим самим і серед дорослого населення.
 2. Ознайомити їх із системою роздільного збору відходів.
 3. Привернути увагу громадськості до екологічних проблем, зокрема, пов’язаних з поводженням з ТПВ (через поширення інформації у ЗМІ).
 4. Покращити екологічну ситуацію в громаді.

Технологія досягнення цілей

У процесі реалізації Проекту планується застосувати різноманітний комплекс інноваційних та інтерактивних методів роботи – анкетування, практичне навчання, тренінги, ділові ігри, конкурси, створення рекламних матеріалів (листівок, плакатів, буклетів, відеороликів, мультимедійних презентацій), екологічні десанти.

Заходи проекту.

 1. Моніторинг знань дітей, молоді, дорослого населення щодо проблеми ТПВ.
 2. Розробка і впровадження навчальної екологічної програми щодо поводження з ТПВ.
 3. Навчання активної молоді (волонтерів).
 4. Підготовка та виготовлення рекламних матеріалів для роботи з населенням.
 5. Проведення екологічних десантів з роздільним збором ТПВ на територіях навчальних закладів та в парках громади.
 6. Створення дитячих літніх еко – таборів.
 7. Проведення конкурсу «Eco fashion fest».
 8. Проведення конкурсу малюнку серед дітей та учнівської молоді на тему: «Бережи природу – розділяй відходи».
 9. Проведення конкурсу «Креативне використання побутових відходів, або не звичайне життя не потрібних речей».
 10. Проведення молодіжної конференції «Місцеві можливості поводження з відходами. Проблеми та перспективи.»

 План-графік реалізації проекту.

 1. Вивчення досвіду реалізації схожих проектів і програм в інших громадах України і світу. Обмін досвідом.
 2. Проведення опитування жителів громади щодо проблеми ТПВ з метою виявлення основних напрямків діяльності.
 3. Розробка навчальної програми, довідкових та роздаткових матеріалів.
 4. Моніторинг знань учнів навчальних закладів щодо проблеми ТПВ.
 5. Навчання волонтерів, які проводитимуть навчання з учнями і студентами.
 6. Встановлення контейнерів у навчальних закладах, узгодження графіку вивезення відходів.
 7. Проведення екологічних занять згідно навчальної програми.
 8. При бібліотеках громади створити літні еко – табори.
 9. Проведення конкурсу «Eco fashion fest».
 10. Проведення конкурсу малюнку серед дітей та учнівської молоді на тему: «Бережи природу – розділяй відходи».
 11. Проведення конкурсу «Креативне використання побутових відходів, або не звичайне життя не потрібних речей».
 12. Проведення молодіжної конференції «Місцеві можливості переробки і утилізації ТПВ».
 13. Моніторинг відношення населення (дітей, молоді, дорослого населення) громади щодо введення роздільного збору ТПВ.
 14. Написання статей у ЗМІ.

Результативність проекту оцінюватиметься згідно з такими параметрами

 1. Зміна екологічної свідомості населення (за категоріями – учні, молодь, доросле населення), яка визначатиметься анкетуванням до і після реалізації проекту.
 2. Кількість зібраної вторинної сировини (як у навчальних закладах, так і під час екологічних десантів).
 3. Загальною картиною екологічного стану громади (зокрема наявністю-відсутністю несанкціонованих сміттєзвалищ, станом майданчиків з контейнерами для сміття).

Цільова група проекту

Цільовою групою даного проекту є учні, вчителі, жителі громади, підприємства, установи, організації, спонсори.

Очікувані результати проекту

–      підвищення рівня екологічної свідомості населення;

–      перехід до системи роздільного збору ТПВ у громаді;

–      зменшення кількості відходів, що потрапляють на полігони ТПВ;

–      покращення екологічної ситуації в громаді;

–      використання вторинної сировини за рахунок переробки ресурсоцінних відходів;

–      отримання додаткових коштів за рахунок реалізації вторинної сировини.

Примітки

 1. Для проведення результативної інформаційної кампанії необхідний якісний, по можливості кольоровий, роздатковий матеріал, який привертає увагу читача. Розробку буклетів бере на себе виконавець проекту, а витрати на їх друк планується покрити за рахунок спонсорських коштів.
 2. На всіх роздаткових матеріалах та плакатах буде розміщений логотип спонсора(ів) проекту.
 3. Вивезення відсортованих відходів буде здійснювати КП «Овруч» або інше підприємство згідно із досягнутими домовленостями.

Секретар виконкому                                                                      М.В. Чичирко

 

Д О Д А Т О К № 2

до рішення виконавчого комітету

VII скликання

від 05.05.2018 року № 174

Положення про конкурс «Eco fashion fest».

 1. Загальні положення

1.1. Конкурс «Eco fashion fest» (далі Конкурс) проходить в рамках проекту «Сортуй заради майбутнього».

1.2. Організатором конкурсу є виконавчий комітет Овруцької міської ради.

 1. Цілі і завдання.

2.1. Сприяння формуванню екологічної культури у населення громади.

2.2. Залучення дітей, підлітків, молоді та усіх жителів громади до дослідження екологічних проблем.

2.3. Розвиток екологічного мислення.

2.4. Надання дітям можливості вирішувати екологічну проблему утилізації відходів через власну участь і творчість.

2.5. Розширення інформаційного поля екологічної освіти.

2.6. Розвиток і реалізація творчих здібностей населення.

 1. Умови участі в Конкурсі.

3.1. Учасниками конкурсу можуть стати усі бажаючі віком від 5 до 18 років.

3.2. Конкурс проводиться у двох номінаціях по матеріалу:

1 – «Прогресивний костюм» (костюм, вироблений з паперу, пластику, металу, поліетилену та ін.).

2 – « Натуральний костюм» (костюм, виготовлений з використанням природних матеріалів, наприклад соломи, насіння, зерна та ін.).

3.3. Дата проведення конкурсу 1 червня 2018 року.

3.4. Учасники конкурсу кожної номінації готують роботу, яка має бути гарно оформлена та відповідати за всіма критеріями конкурсу. Також підготувати невеличкий коментар, який під час демонстрації костюму озвучуватиме ведучий конкурсу.

3.5. Заявки на участь у конкурсі приймаються до 31 травня 2018 року виконавчим комітетом Овруцької міської ради.

3.6. До участі у конкурсі не допускаються роботи, які не відповідають умовам, що визначені цим положенням.

 1. Визначення переможців конкурсу.

4.1. Журі конкурсу підбивають підсумки, оцінюють роботи та визначають переможців у кожній номінації.

4.2. Критерії оцінки :

– відображення екологічної теми;

– оригінальність рішення;

– цілісність костюму;

– художній рівень та артистизм демонстрації костюма;

 1. Нагородження переможців.

Організатором конкурсу передбачено нагороду за призові місця. Переможці та учасники конкурсу нагороджуються грамотами та екологічними подарунками.

С К Л А Д
конкурсної комісії для визначення переможців конкурсу

«Eco fashion fest»

 Голова комісії:

Кондратчук Тетяна Василівна        – директор Овруцької дитячої художньої школи.

Секретар комісії:

Бортник Алла Володимирівна         – методист районного інформаційного центру відділу освіти.

Члени комісії:

Рожок Іван Адамович                     – начальник відділу освіти Овруцької міської ради.

Сергійчук Микола Михайлович      – начальник відділу культури молоді та спорту міської ради.

Калініна Наталя Сергіївна               – заступник директора з навчальної роботи ЦДЮТ.

Климович Микола Іванович            – директор Малої академії народних мистецтв та ремесл.

Якимчук Марія Федорівна              – директор центральної бібліотеки.

Шадура Марія Семенівна               – майстер цеху «Зелене господарство» КП «Овруч».

Секретар виконкому                                                                 М.В. Чичирко

Д О Д А Т О К № 3

до рішення виконавчого комітету

VII скликання

від 05.05.2018 року № 174

Положення

про конкурс дитячого малюнку «Бережи природу – розділяй відходи»

І. Мета і завдання проведення Конкурсу

1.1. Головною метою проведення Конкурсу є привернення уваги суспільства, зокрема дітей і молоді, до запровадження системи роздільного збору твердих побутових відходів з метою покращення екологічного стану довкілля та надходження додаткових коштів у бюджет  громади.

1.2. Завдання конкурсу:

 • формування свідомої позиції молоді щодо запровадження роздільного збору ТПВ ;
 • зменшити шкідливий вплив на навколишнє середовище та здоров’я людей через широке залучення населення та об’єднань громадян до цієї роботи;
 • вилучити корисні компоненти з ТПВ, що дасть можливість отримати значний економічний ефект, не тільки за рахунок доходу від їх реалізації, але й за рахунок економії ресурсів первинної сировини, попередження забруднення навколишнього середовища та створення умов для отримання з ТПВ інших корисних матеріалів;
 • формування почуття патріотизму до рідного міста чи села серед дітей та молоді
 • активізація творчого потенціалу дітей і молоді, сприяння розвитку дитячої творчості;
 • виявлення, відбір та підтримка талановитої молоді.

ІІ. Організація Конкурсу

2.1. Конкурс організовує і проводить Виконавчий комітет Овруцької міської ради.

ІІІ. Умови участі в Конкурсі

3.1. Учасниками Конкурсу є діти й молодь, які проживають на території Овруцької ОТГ

3.2. Конкурс проводиться за напрямом художньої творчості – малюнок.

3.3. Конкурсні роботи мають бути виконані за тематикою покращення екологічного стану довкілля а саме: містити заклики до роздільного збору твердих побутових відходів; висвітлення актуальних проблем стану навколишнього середовища, його реального впливу на здоров’я людей; виховання дбайливого та ощадливого ставлення до природи.

3.4. Приймають лише індивідуальні оригінальні авторські роботи, що відповідають умовам Конкурсу.

3.5. Роботи, надіслані на Конкурс, не рецензують та не повертають авторам. Наданням роботи на Конкурс автор підтверджує цілковиту згоду з умовами Конкурсу, а також згоду на публікацію конкурсної роботи без будь-яких претензій щодо авторського права в подальшому.

3.6. Роботи будуть використані Овруцькою міською радою для виготовлення друкованих матеріалів і тиражування, під час організації конференцій, семінарів, нарад, презентацій, виставок.

 1. Вимоги до малюнків

4.1. Малюнки повинні відповідати таким вимогам:

4.1.1. На Конкурс подають малюнки у довільній графічній, живописній формах.

4.1.2. Роботи не потрібно оформляти рамкою, паспарту, наклейками тощо.

4.1.3. На зворотному боці кожної конкурсної роботи (або як додаток до роботи) необхідно зазначити розбірливо українською мовою:

– назву роботи;

– прізвище, ім’я, дату народження автора;

– контактний телефон;

– навчальний заклад.

 1. Критерії оцінювання конкурсних робіт:

– відповідність роботи тематиці конкурсу;

– актуальність теми;

– практичне значення;

– втілення творчої ідеї та задуму автора;

– оригінальність та оформлення;

– ступінь самостійності автора під час виконання роботи.

 1. Умови проведення конкурсів:
 • конкурсні роботи приймаються до 28 травня 2018 року включно.
 • визначення переможців відбудеться конкурсною комісією.
 • конкурсні малюнки передаються особисто, через уповноважених осіб, поштою чи кур’єрською службою до Овруцької міської ради (м. Овруч, вул. Шевченка, 43) до 28.05.2018 рокуі після зазначеної дати прийматися не будуть.
 • організатор конкурсів має право одноосібно змінювати умови конкурсу та вносити зміни в порядок нагородження переможців.
 • Нагородження переможців:

Організатором конкурсу передбачено нагороду за призові місця. Переможці та учасники конкурсу нагороджуються грамотами та екологічними подарунками.

С К Л А Д
конкурсної комісії для визначення переможців конкурсу малюнку «Бережи природу – розділяй відходи»

 Голова комісії:

Кондратчук Тетяна Василівна        – директор Овруцької дитячої художньої школи.

Секретар комісії:

Бортник Алла Володимирівна         – методист районного інформаційного центру відділу освіти.

Члени комісії:

Рожок Іван Адамович                     – начальник відділу освіти Овруцької міської ради.

Сергійчук Микола Михайлови        – начальник відділу культури молоді та спорту міської ради.

Калініна Наталя Сергіївна               – заступник директора з навчальної роботи ЦДЮТ.

Климович Микола Іванович            – директор Малої академії народних мистецтв та ремесл.

Огродов Денис Вікторович             – провідний спеціаліст міськвиконкому.

Секретар виконкому                                                                  М.В. Чичирко

 

Д О Д А Т О К № 4

до рішення виконавчого комітету

VII скликання

від 05.05.2018 року № 174

Положення про Конкурс
«Креативне використання побутових відходів або незвичайне життя непотрібних речей»

Мета і завдання конкурсу: підручними засобами, засобами декоративно-прикладного мистецтва сприяти зростанню поінформованості школярів та громадськості про існуючі екологічні проблеми, пов’язані із побутовими відходами; вихованню активної громадянської позиції у справі відповідальності за стан довкілля; привернути увагу широкого кола громадськості до проблем охорони навколишнього середовища та важливості їх вирішення.

Організатор конкурсу – виконавчий комітет Овруцької міської ради.

Учасники Конкурсу – учасниками конкурсу можуть бути учні загальноосвітніх шкіл міста та району, вихованці ЦДЮТ, Малої академії, Художньої школи, ліцею колективи підприємств, установ, організацій Овруцької громади, інші бажаючі.

Умови та терміни проведення Конкурсу:

 1. Оргкомітет приймає матеріали на Конкурс від учасників до 21.09.2018 року виключно
 2. Матеріали на Конкурс повинні містити зворотню домашню адресу конкурсанта і обов’язково номер мобільного телефону батьків або вчителя (без контактних даних, зокрема номеру мобільного телефону матеріали на Конкурс прийматися не будуть).
 3. На Конкурс приймаються роботи, які зроблені власноруч із побутових відходів, наприклад, пластикових пляшок, одноразових стаканчиків тощо. Просимо також додати до конкурсної роботи ессе на тему «Я за чисту планету…», а саме як саме цей виріб, його ідея сприяють приверненню уваги до проблем навколишнього природного середовища та можливості їх вирішення.
 4. Підсумки конкурсу будуть підведені у вересні під час Дитячого екологічного форуму «Діти за довкілля: майбутнє обираємо ми!».

Визначення переможців конкурсу, нагородження.Конкурсні роботи пройдуть оцінювання журі Конкурсу. За результатами оцінювання будуть відібрані 3 кращі роботи, автори яких отримають цінні призи; роботи інших авторів будуть розміщені на виставці.

Конкурсні роботи авторам не повертаються і рецензії на них не видаються.

Організатори Конкурсу залишають за собою право використовувати  матеріали конкурсу з метою промоції та  для включення до рекламних буклетів про місто.

Інформація про проведення конкурсу  буде розміщена на офіційному сайті міської ради  https://ovruch.in.ua/ та у ЗМІ.

С К Л А Д
конкурсної комісії для визначення переможців конкурсу
«Креативне використання побутових відходів або незвичайне життя непотрібних речей»

Голова комісії:

Кондратчук Тетяна Василівна      – директор Овруцької дитячої художньої школи.

Секретар комісії:

Бортник Алла Володимирівна       – методист районного інформаційного центру відділу освіти.

Члени комісії:

Рожок Іван Адамович                   – начальник відділу освіти Овруцької міської ради.

Сергійчук Микола Михайлович    – начальник відділу культури молоді та спорту міської ради.

Калініна Наталя Сергіївна             – заступник директора з навчальної роботи ЦДЮТ.

Климович Микола Іванович          – директор Малої академії народних мистецтв та ремесл.

Якимчук Марія Федорівна            – директор центральної бібліотеки.

Шадура Марія Семенівна             – майстер цеху «Зелене господарство» КП «Овруч».

Секретар виконкому                                                                М.В. Чичирко

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *