Рішення №159 виконкому міської ради “Про проведення відкритого творчого конкурсу «Бренд Овруцької ОТГ»”

У К Р А Ї Н А

Овруцька міська рада Житомирської області

Виконавчий комітет

Р І Ш Е Н Н Я

від  24.04.2018 року             № 159

Про проведення відкритого творчого конкурсу

«Бренд Овруцької ОТГ»

З метою підготовки Стратегії розвитку Овруцької міської об’єднаної територіальної громади на період до 2027 року, керуючись ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Овруцької міської ради

В И Р І Ш И В:

 1. Провести в Овруцькій громаді відкритий творчий конкурс «Бренд Овруцької ОТГ».
 2. Затвердити положення про конкурс «Бренд Овруцької ОТГ» (Додаток №1).
 3. Затвердити склад конкурсної комісії. (Додаток № 2).
 4. Нагородження переможців конкурсу здійснити за рахунок коштів загального фонду на представницькі витрати згідно кошторису, затвердженого рішенням виконкому міської ради.
 5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Рибинську Н.М., начальника відділу економічного розвитку та залучення інвестицій Левківську О.П.

Міський голова                                                                                  І.Я. Коруд

Д О Д А Т О К № 1

до рішення виконавчого комітету

VII скликання

від 24.04.2018 року № 159

ПОЛОЖЕННЯ

про проведення відкритого творчого конкурсу «Бренд Овруцької ОТГ»

 1. Загальні положення

1.1. Положення про проведення відкритого творчого конкурсу «Бренд Овруцької ОТГ» (далі – Конкурс) визначає єдині вимоги щодо визначення кращого ескізу логотипу та слогану міста.

1.2. Логотип та слоган не замінюють офіційну символіку міста (герб і прапор).

1.3. Організатором конкурсу є виконавчий комітет Овруцької міської ради.

1.3. Організаційно – технічне забезпечення проведення Конкурсу здійснює відділ економічного розвитку та залучення інвестицій міської ради.

 1. Мета Конкурсу

2.1. Метою проведення Конкурсу є здійснення вибору найкращої ідеї для символіки Овруцької ОТГ шляхом забезпечення права громадян взяти участь у формуванні привабливого іміджу громади через відбір кращого проекту слогану та логотипу.

2.2. Визнані найкращими логотип та слоган громади, будуть використані в рекламних, промоційних та інших заходах, спрямованих на формування позитивного іміджу Овруцької ОТГ в Україні та за кордоном.

 1. Умови та порядок проведення конкурсу

3.1. У конкурсі можуть брати участь усі бажаючі, які нададуть:

– заявку (додаток 1 до Положення про проведення відкритого творчого конкурсу «Бренд Овруцької ОТГ»);

– проекти логотипу та слогану Овруцької громади.

3.2. Матеріали надсилаються або подаються у закритому конверті до відділу економічного розвитку та залучення інвестицій міської ради за адресою: м. Овруч, вул. Т.Шевченка, 43 каб. №  7.

3.3. Поданим матеріалам відділ економічного розвитку та залучення інвестицій міської ради надається відповідний реєстраційний номер.

3.4. Загальна кількість робіт, наданих у межах однієї заявки, не обмежується.

3.5. Кінцевий термін подання матеріалів на участь в Конкурсі – 29.06.2018 року.

3.6. Організатор не несе відповідальності за несвоєчасне надходження, втрату чи пошкодження заявки.

3.7. Конкурсні роботи, які надійдуть несвоєчасно, не відповідатимуть умовам Конкурсу, або оформлені з порушенням встановлених вимог, до участі у Конкурсі не допускаються.

3.8. Конкурсні роботи, подані на Конкурс, не повертаються і не рецензуються.

3.9. Організатор має право безоплатно, без відшкодування учасникам Конкурсу публікувати їх роботи в друкованих засобах масової інформації та мережі Інтернет.

3.10. Факт участі у Конкурсі означає ознайомлення та повну згоду учасників з Положенням про конкурс.

3.11. Конкурс проводиться у три етапи:

І етап  – передбачає подання конкурсних робіт (з 01.05.2018 року по 29.06.2018 року);

ІІ етап – передбачає суспільну оцінку овручанами конкурсних робіт (з 01.07.2018 року по 01.08.2018 року);

ІІІ етап – передбачає визначення конкурсною комісією переможця Конкурсу (з 02.08.2018 року по 01.09.2018 року).

3.12. Організатор публікує оголошення про початок Конкурсу у засобах масової інформації та на офіційному веб – сайті міста Овруча.

3.13. Організатор розміщує подані конкурсні роботи у мережі Інтернет на офіційному веб – сайті міста для організації голосування громадськості.

3.14. Кращий логотип та слоган за підсумками конкурсу затверджується рішенням сесії Овруцької міської ради.

 1. Вимоги до конкурсних робіт

4.1. Подані на конкурс проекти мають бути актуальними, здатними зацікавити широку аудиторію, привернути увагу до Овруцької ОТГ як до довершеної інвестиційно – привабливої, туристичної, території.

4.2. Для участі у конкурсі до заяви необхідно надати:

4.2.1. Ескіз логотипу в кольоровому варіанті у друкованому або в електронному вигляді, який має відповідати наступним вимогам:

– відображати пріоритетні напрямки життя Овруцької ОТГ;

-позиціонувати  громаду  як розвинуту, прогресивну, зелену, культурну та при цьому має бути зрозумілим і легко асоціюватися з Овруцькою ОТГ;

– бути чітко зрозумілим як у великому, так і у малому розмірі, не повинен  містити складних деталей та заплутаних фігур/компонентів;

– бути зрозумілим та відтворюватися в чорно-білому та спрощеному кольоровому варіантах;

– супроводжуватися пояснювальним документом, який детально розкриває кольорову концепцію, що використовувалась автором при розробці самого символу логотипа та його складових, розкриває зміст та значення загального образу логотипа; а також коротке есе (приблизно до 250 слів), чому саме цей логотип має використовуватися в якості символу Овруцької ОТГ.

Проект логотипу НЕ повинен містити наступних візуальних елементів:

– елемент, що не є оригінальним. Це означає, що в оформленні не можна використовувати зображення, роботи або подібні твори третіх сторін (наприклад, зображення видатних осіб, будинків тощо), елемент схожий на вже існуючі елементи оформлення, якщо це може порушити права третіх сторін;

– елемент, який є або був комерційним чи отримав права на пов’язання його з комерційним підприємством, брендом, послугою або товаром;

– державні герби, прапори або емблеми організацій;

– комерційні, релігійні або політичні символи чи будь-які логотипи інших організацій;

– підпис та/або ім’я дизайнера/художника;

– оформлення з використанням 3D або фотографії.

Переможець  визнає, що на підставі Положення про конкурс він не претендує та не має будь-яких прав або інтересів до логотипу міста.

Переможець безповоротно та безумовно з повною гарантією назавжди передає виконавчому комітету Овруцької міської ради авторські права та інтелектуальну власність на логотип Овруцької ОТГ.

4.2.2. Проект слогану у друкованому або в електронному вигляді, який має відповідати наступним вимогам:

– бути звучним, чітким та коротким, який при цьому створює гармонічний та позитивний імідж Овруцької громади, розкриває його економічний та туристичний потенціал;

– відображати сукупність аспектів життя Овруцької ОТГ та її мешканців. Має одразу привертати увагу та легко запам’ятовуватись;

– бути оригінальним та не використовувати відомі формулювання, цитати або фрагменти робіт третіх осіб;

– не містить жодний образ, політичні або релігійні мотиви, не є об’єктом інтересу третіх осіб;

– супроводжуватися пояснювальним документом, який детально розкриває сутність та сенс слів, що використовувались автором при розробці слогану;  а також коротке есе (приблизно до 250 слів), чому саме цей слоган має використовуватися в якості символу Овруцької ОТГ.

Не можна використовувати слоган, який є або був комерційним чи отримав права на пов’язання його з комерційним підприємством, брендом, послугою або товаром.

Переможець  визнає, що на підставі Положення про конкурс він не претендує та не має будь-яких прав або інтересів до слогану Овруцької ОТГ.

Переможець безповоротно та безумовно з повною гарантією назавжди передає виконавчому комітету Овруцької міської ради авторські права та інтелектуальну власність на слоган Овруцької ОТГ.

4.3. При розробці ескізів логотипу та проектів слогану слід враховувати, що логотип та слоган мають бути оригінальними та такими, що запам’ятовуються і якнайкраще презентують потенціал Овруцької громади та можливість використання символіки як на великих банерах, так і на сувенірній продукції (футболки, кепки, канцтовари і таке інше), на поліграфічній продукції та фото-відеопродукції.

 1. Конкурсний відбір проекту

5.1. Відбір проектів здійснюється конкурсною комісією з визначення переможця Конкурсу.

5.2. У разі необхідності конкурсна комісія має право залучати експертів відповідного профілю.

5.3. Засідання конкурсної комісії вважається чинним за умови присутності на ньому не менше як дві третини його складу.

5.4. Рішення приймається більшістю від присутніх членів конкурсної комісії відкритим голосуванням. У разі розподілу голосів головуючий має право вирішального голосу.

5.5. Рішення конкурсної комісії оформлюється протоколом, який підписується головою та членами конкурсної комісії.

5.6. Рішення конкурсної комісії є остаточним і не може бути змінено.

5.7. Інформація про результати роботи конкурсної комісії є відкритою.

5.8. Право на використання слогану та логотипу Овруцької ОТГ, що перемогли у конкурсі, належить Овруцькій територіальній громаді .

 1. Процедура нагородження переможця

6.1. Оголошення результатів Конкурсу оприлюднюються у  засобах масової інформації та на офіційному веб – сайті міста Овруча.

6.2. Переможець Конкурсу отримує Диплом, грошову винагороду.

Секретар виконкому                                                                   М.В.Чичирко

Д О Д А Т О К № 2

до рішення Виконавчого комітету

VII скликання

від 24.04.2018 року № 159

С К Л А Д
конкурсної комісії для визначення переможців відкритого конкурсу

«Бренд Овруцької ОТГ»

Голова комісії:

Климович Микола Іванович                 – директор МАНМР

Члени комісії:

 1. Сергійчук Микола Михайлович – начальник відділу культури, сім’ї, молоді та спорту;
 2. Левківська Оксана Павлівна – начальник відділу економічного розвитку та залучення інвестицій;
 3. Кондратчук Тетяна Василівна – директор художньої школи;
 4. Якимчук Марія Федорівна – директор центральної бібліотеки;
 5. Огородов Денис Вікторович – провідний спеціаліст відділу архітектури, містобудування та земельних ресурсів;
 6. Невмержицький Анатолій Олексійович – директор ОНЗ «Овруцька ЗОШ І-ІІІ ст. № 1»;
 7. Кирпа Світлана Петрівна – редактор газети «Зоря», член виконкому міської ради;
 8. Кисіль Віктор Леонідович – депутат міської ради.

Секретар виконкому                                                                  М.В. Чичирко  Завантажити документ

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *