Проект рішення виконкому “Про виконання міського бюджету за І квартал 2018 року”

ПРОЕКТ

У К Р А Ї Н А

Овруцька міська рада Житомирської області

Виконавчий комітет

Р І Ш Е Н Н Я

від  24.04.2018 року            №

Про виконання міського бюджету

за І квартал 2018 року

Заслухавши інформацію заступника міського голови з фінансово- економічних та гуманітарних питань  Рибинської Н.М. про виконання міського бюджету за І квартал 2018 року,  відповідно до ч. 4 ст. 80 Бюджетного кодексу України, ст. 28 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

В И Р І Ш И В:

 1. Прийняти до відома інформацію заступника міського голови з фінансово- економічних та гуманітарних питань Рибинської Н.М. про виконання бюджету за І квартал 2018 року по доходах в сумі 60007,648 тис. грн. і по видатках – 51791,078 тис. грн, в тому числі:
 • по загальному фонду бюджету по доходах у сумі – 55421,597 тис.грн.,
 • по видатках – 49007,541 тис. грн.;
 • по спеціальному фонду бюджету (інші надходження) у сумі– 3161,059 тис. грн.,
 • по видатках – 1486,220 тис. грн.;
 • по власних надходженнях доходи в сумі – 1424,992 тис. грн.,
 • по видатках – 1297,317 тис. грн.
 1. Заступнику міського голови з фінансово- економічних та гуманітарних питньРибинській Н.М. винести звіт про виконання міського бюджету за І квартал 2018 року на розгляд депутатських комісій та на розгляд чергової сесії міської ради.

Міський голова                                                                                   І.Я. Коруд


Звіт

про виконання міського бюджету за 1 квартал 2018 року.

По загальному та спеціальному фондах міського бюджету надійшло доходів 60007,6 тис. грн., виконання в цілому становить 109,4%, по загальному фонду становить 103,9 % – надійшло доходів 55421,6 тис. грн., по спеціальному фонду  надійшло доходів 4586,0 тис. грн.(виконання 302,1%)

В 1 кварталі 2018 року в порівнянні з 1 кварталом 2017 року (6911,4 тис. грн.) доходів надійшло на 53096,2 тис. грн. більше.

В загальній  структурі надходжень найбільшу питому вагу займають :

 1. Податок та збір на доходи фізичних осіб 12719,8 тис.грн.( 21,2% ( 1 квартал 2017р – 0,0 тис.грн. (в 2017 році не зараховувався до міського бюджету).
 2. Акцизний податок 2800,8 тис.грн.(4,7%) (1 кв. 2017р.-2444,3 тис. грн.).
 3. Місцеві податки 7443,7 тис. грн. (12,4%) (1 кв. 2017р. – 3826,7 тис. грн.):

податок на майно- 3084,0 тис.грн.(5,1%) (1 кв. 2017р. – 1355,8 тис.грн.):

податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками обєктів житлової нерухомості -9,1 тис. грн., (0,02%)

податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів житловоє нерухомості – 11,1 тис.грн.( 0,02%)

податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості– 41,5 тис. грн. (0,1%)

податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості– 215,7 тис. грн. (0,4%)

земельний податок з юридичних осіб- 522,7 тис.грн. (0,9%) (1 кв. 2017р.-516,5 тис.грн.),

орендна плата з юридичних осіб –  2105,8 тис. грн.(3,5%)(1 кв. 2017р.-546,6 тис.грн.),

земельний податок з фізичних осіб 25,5 тис. грн. (0,04%) (1 кв. 2017р.-29,7 тис.грн.),

орендна плата з фізичних осіб-152,5 тис. грн. (0,3%)(1 кв. 2017р.-144,8 тис. грн.),

єдиний податок 4358,4 тис. грн. (7,3%)(1 кв. 2017р.-2471,7 тис.грн. )

 єдиний податок з юридичних осіб-877,5 тис. грн. (1 кв. 2017р.-397,3 тис.грн.)

єдиний податок з фізичних осіб-3279,9 тис. грн.( 1 кв. 2017р.-2074,4 тис.грн.).

єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків – 200,9 тис. грн.( 1 кв. 2017р.-0 тис.грн.).

 1. Адміністративні збори та платежі -528,8 тис. грн. (0,9%)(1 кв. 2017р.-88,3 тис. грн.)

(плата за надання адміністративних послуг-197,5 тис. грн.(в 1 кв. 2017р-58,1тис. грн.),державне мито-15,6 тис.грн.,надходження від орендної плати за користування майном-79,3 тис. грн.)

 1. Кошти від продажу землі- 2381,3 тис.грн. (4,0%)(1 кв. 2017р.-237,6 тис. грн.) на 2143,7 тис. грн. більше, ніж в 1 кв. 2017 року.
 2. Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності  – 542,8 тис.грн. ( 0,9%) (1 кв. 2017р.-147,0 тис. грн.) на 395,8 тис. грн. більше, ніж в 1 кв. 2017 року.

Доходи загального і спеціального фонду без урахування трансфертів складають 28587,5 тис.грн ( 47,6 %) в тому числі:

податок та збір на доходи фізичних осіб -44,5%,

акцизний податок – 9,8%,

податок на майно- 10,8%,

єдиний податок  – 15,3%,

кошти від продажу землі – 8,3%,

кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності  – 1,9%.

Власні надходження всього 1425,0 тис.грн.

В тому числі:

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством  всього 721,1 тис. грн., в тому  числі:

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю всього 186,9 тис.грн., в тому числі:

відділ культури, сім’ї, молоді і спорту Овруцької міської ради – 33,4 тис.грн.,

відділ житлово-комунального господарства, благоустрою – 136,2 тис.грн.

районна центральна лікарня- 17,3 тис.грн.

Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності всього 424,5 тис.грн., в тому числі:

міська рада 7,9 тис.грн.,

районна центральна лікарня- 89,5 тис.грн.,

відділ освіти –327,1 тис.грн.

Плата за оренду майна бюджетних установ  всього 96,1 тис.грн. в тому числі:

міська рада – 5,8 тис.грн.,

відділ культури, сім’ї, молоді і спорту Овруцької міської ради – 32,8 тис.грн.,

районна центральна лікарня- 54,6 тис.грн.,

відділ освіти – 2,9 тис.грн.

Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) –13,6 тис.грн.

відділ освіти –10,8 тис.грн.,

КНП ( Овруцький центр ПМСД)- 2,8 тис.грн.

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 703,9 тис.грн., в тому числі

Благодійні внески, гранти та дарунки всього 699,5 тис.грн ., в тому числі:

відділ культури, сім’ї, молоді і спорту Овруцької міської ради – 5,7 тис.грн.

КНП ( Овруцький центр ПМСД) – 641,9 тис.грн.

відділ освіти – 51,9 тис.грн.

Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об`єктів 4,3тис. грн., в тому числі :

міська рада – 4,3 тис.грн.- районний центр зайнятості за громадські роботи.

(Детальний порівняльний аналіз в додатку №1 до Звіту)

Проведено видатків 51791,1 тис.грн., що на 45944,2 тис. грн більше, ніж в 1 кв. 2018 року (1 кв. 2017р.- 5846,9 тис. грн.). З них, по загальному фонду 49007,5 тис.грн. (1 кв. 2017р.- 2413,3 тис. грн.), по спеціальному фонду – 2783,5 тис.грн. (1 кв. 2017р.-3433,6 тис.грн.)(інших надходженнях спеціального фонду – 1486,2 тис.грн., інших джерелах власних надходжень -752,6 тис. грн. та платі за послуги (орендна плата) – 544,7 тис.грн.)

(1 кв. 2017р. по спецфонду- 3433,6 тис. грн.ін.надх.-3420,7 тис.грн., ін.. джерела власних надходжень-12,9 тис. грн..)

(Детальний порівняльний аналіз в додатку №2 до Звіту.)

Забезпечення діяльності водопровідно – каналізаційного господарства (ТКВКБМС-6013) – 428,7 тис. грн., на 1823,7 тис. грн. менше, ніж в 1 кв. 2017р. (1кв.2017р. 2252,4 тис. грн., в т.ч. 2,1 млн грн. придбання екскаватора))

В тому числі:

Відшкодування комунальним підприємствам 148,4 тис. грн. (КП «Проектувальник»-3,7 тис. грн., КП «Гарне місто»-7,3 тис. грн., КП «Водоканал»-137,4 тис. грн.) (інформація детальна в додатках до звіту)

Відділ житлово-комунального господарства, благоустрою Овруцької міської ради

КЕКВ-2210 «Придбання предметів матеріалів, обладнання та інвентаря»3,7 тис. грн.

(бланки договорів – 2,2 тис. грн., господарські товари, будматеріали, запчастини (шланги, отводи, бочонки, вентилі, крани)- 1,5 тис. грн.);

КЕКВ-2240 «Оплата послуг( крім комунальних)»  – 19,6 тис. грн.

 • за послуги по поточному ремонту водогінної мережі с.Збраньки (виконавець Овруцьке МУВГ) – 5,6 тис. грн.,
 • за перевірку та пломбування лічильників – 3,3 тис. грн.,
 • за відкачування води при ремонті водогінної мережі с.Піщаниця (виконавець КП Водоканал) – 0,4 тис. грн.,
 • за попоточний ремонт водогінної мережі с.Коренівка (виконавець ПП Вакулов) – 4,3 тис. грн.,
 • за ремонт електродвигуна (виконавець Сингаївський М.П.) – 5,9 тис. грн.;

КЕКВ-2273 «Оплата  електроенергії» – 120,0 тис. грн.;

КЕКВ-2800 «»Інші поточні видатки» (податок за надра) – 5,2 тис. грн.

Спеціальний фонд:

 • перераховано залишки від сільських рад – 123 ,1 тис. грн.,
 • надійшло  від абонентів за 1 квартал – 125,7 тис. грн.
 • проведено видатки на заробітну плату та нарахування на заробітну плату в сумі – 131,8 тис. грн.
 • залишок коштів на рахунку на 1 квітня 2018 року становить 117,0 тис. грн.

Організація благоустрою населених пунктів (КПК 6030)-  2660,5 тис. грн., що на 1293,6 тис. грн. менше, ніж в 1 кв. 2017р.(1 кв. 2017р.1366,9 тис. грн., в т.ч. придбання трактора- 502 тис. грн.)

В тому числі:

Проведено видатків міською радою 468,8 тис. грн.

Проведено видатків відділом житлово- комунального господарства, благоустрою-654,8 тис.грн.

Проведено відшкодування комунальним підприємствам Овруцької міської ради  -1536,8 тис. грн. (КП «Овруч»-13462,3 тис. грн., КП «Гарне місто»-40,5 тис. грн., КП «Водоканал»-150,0 тис. грн) ( в 1 кв. 2017р. 778 тис. грн.) (інформація детальна в додатках до звіту) .

Видатки проведені Овруцькою міською радою:

КЕКВ-3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» – 460,2 тис. грн.:

 • Капітальний ремонт Центрального парку (КП «Водоканал») попередня оплата – 450,00тис.грн.
 • Експертиза кошторисної документації робочого проекту: «Капітальний ремонт тротуару по вул. Героїв Майдану (в напрямку вокзалу від перехрестя з вул..Тараса Шевченка-ліва сторона)»-2,5тис.грн.
 • Експертиза кошторисної документації робочого проекту: «Капітальний ремонт тротуару по вул..Героїв Майдану (в напрямку вокзалу від перехрестя з вул..Тараса Шевченка-права сторона)-2,4тис.грн.
 • Експертиза кошторисної документації робочого проекту: «Капітальний ремонт тротуару по вул.Героїв Майдану(в напрямку с.Словечно від перехрестя з вул. ТарасаШевченка-права сторона» -2,9тис.грн.
 • Експертиза кошторисної документації робочого проекту: «Капітальний ремонт тротуару по вул..Героїв Майдану (в напрямку с.Словечно від перехрестя з вул.Тараса Шевченка-ліва сторона»-2,4тис.грн.

 КЕКВ 2111,2120 Заробітна плата по благоустрою (робітники з РЦЗ та  по інших цивільно- правових угодах)-8,6тис. грн.

Видатки проведені відділом житлово- комунального господарства, благоустрою – 654,8 тис. грн.:

КЕКВ-2210 «Придбання предметів матеріалів, обладнання та інвентаря» 319,5 тис. грн.

(лампи LED  164шт. – 6,2 тис. грн., кабель СИП  – 4700м.; АВВГ- 380м – 79,7 тис. грн., LED лампи та реле часу  – 2,3 тис. грн., світильники та лампи 3шт. – 1,5 тис. грн., масло для бензопил  – 4,5 тис. грн., бензин для бензопил– 9,0 тис. грн., затискач анкерний-290 шт., кронштейн-175 шт., траверса-150 шт. – 49,3 тис. грн., 164шт. – 62,3 тис. грн., дорожні знаки – 28,6 тис. грн., сміттєві урни 40шт. – 76,0 тис. грн.);

КЕКВ-2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»– 108,7 тис.грн.

 • за послуги по очистці від дикорослих аварійних дерев та кущів в с.Острів (виконавець Овруцьке МУВГ) – 40,7 тис. грн.,
 • по розчистці доріг від снігу на території с.Заріччя  (виконавець Овруцьке МУВГ) – 3,6 тис. грн.,
 • за перевірку  та пломбування лічильників – 5,6 тис. грн.,
 • за послуги автовишки (ПП Овруч ГазАвто) – 17,9 тис. грн.,
 • за послуги з благоустрою на кладовищі с.Заріччя (виконавець Овруцьке МУВГ) – 33,3 тис. грн.,
 • послуги відведення стоку поверхневих та підземних водвід житлової забудови по вул.Ручейна (ДП “ПМК-157”) – 7,6 тис. грн.)

КЕКВ 2273 «Оплата  електроенергії»  – 70,9 тис.грн.

КЕКВ 3110 «Придбання обладнання та предметів довгострокового використання» –96,6 тис. грн.

 • придбання 12 бензопил для старостинських округів

КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших обєктів»59,2 тис. грн.

 • попередня оплата по Капітальному ремонту вуличного освітлення с.Заськи – 59,2 тис. грн.

Інша діяльність пов’язана з експлуатацією об’єктів житлово-комунального господарства (КПК-6017)-  218,5 тис. грн.

В тому числі:

КЕКВ 3132 -218,5 тис. грн. в т. ч.:

Виготовлення-проектно-кошторисної документації та проведення експертизи проекту будівництва-8,8 тис. грн. (Капітальний ремонт даху буд.№80 по вул.Тараса Шевченка).

(ТОВ «Аріадна-Полісся») Капітальний ремонт покрівлі будинку №27 по вул.Відродження-209,7тис.грн.

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства (КПК 6090)- 38,3 тис. грн.

Видатки проведені міською радою-  19 тис. грн.

КЕКВ-2240 «Оплата послуг( крім комунальних)»  –19,0 тис.грн.

 • Оцінка частини1/5 нежитлової будівлі, загальною

площею 35,84 м, що складає 1/5  частину від

нежитлової будівлі, вул. Дашкевича,2-а.-4,8 тис.грн.

 • Оцінка нежитлових приміщень майнового

комплексу готелю Овруч вулТ.Шевченка,33-а-

6,2 тис.грн.

-Оцінка нежитлових приміщень вул. Енергетиків, 2-д.-8,0 тис.грн.

Видатки проведені відділом житлово- комунального господарства –19,4 тис. грн.

 • Оплата праці за утримання територій, приміщень, які є комунальною власністю громади- 19,4 тис. грн.

В 1 кв. 2017 року по КТКВК 6310 «Реалізація заходів щодо соціально- економічного розвитку….»  видатків проведено

Будівництво  об’єктів житлово-комунального господарства (КПК-7310)- 79,00 тис.грн ( в 1 кв. 2017 р. КТКВК 6310 «Реалізація заходів соціально- економічного розвитку …»-733,9 тис. грн.):

В тому числі:

КЕКВ-3142  «Реконструкція та реставрація інших об»-24,00тис.грн.

 • Попередня оплата за ПКД по об’єкту: «Реконструкція каналізаційного колектора господарсько-побутових стічних вод очисних споруд» -24,00 тис.грн.

КЕКВ-3122 «Капітальне будівництво *придбання ) інших об’єктів» -55,00тис.грн

 • Попередня оплата за ПКД по об’єкту: «Будівництво систем побутової каналізації з влаштуванням КНС по вул. Шолом- Алейхема та вул.Озерна в м.Овруч» – 51,6 тис. грн.
 • Встановлення ШРП по вул. Т.Шевченка (пусконалагодження, приймання в експлуатацію, техогляд) -3,4 тис.грн.

Будівництво споруд установ та закладів (КПК-7325)-365,00 тис.грн.

 • В тому числі.
 • Розробка-пректно-кошторисної документації по-об’єкту: «Реконструкція-спортивного майданчику 44х22 на стадіоні «Юність в м.Овруч вул.Князя Олега,11.» (ТОВ»Мегастройпроект) – 34,2тис.грн.
 • Розробка проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Реконструкція тенісного корту під спортивний майданчик зі штучним покриттям по вул.Степана Бандери,23б в м.Овруч» -34,2тис.грн.
 • Реконструкція будівлі котельні під фізкультурно-оздоровчий комплекс за адресою:вул.Гетьмана Виговського 15Бв м.Овруч.(ТОВ «Аріанда-Полісся) -296,6тис.грн.

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету (КПК-7461)- 203,5 тис. грн., що на  54,1 тис. грн. менше, ніж в 1 кв. 2017р. (1 кв. 2017р-149,4 тис. грн.)

Видатки проведено Овруцькою  міською  радою-11,4 тис. грн.

КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» –11,4 тис. грн.

 • виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Шолом-Алейхема та вул. Озерна-11,4 тис. грн.

         Видатки відділу  житлово- комунального господарства, благоустрою – 192,0 тис. грн.

 • придбано щебінь для доріг – 192,0 тис. грн

Відділ житлово-комунального господарства, благоустрою Овруцької міської ради

Всього надходження становлять 3028,4 тис. грн.

В т.ч. по спеціальному фонду 484,3 тис. грн.

 (інші надходження 155,8 тис.  грн., плата за послуги водопостачання 136,2 тис. грн., отримано залишок від сільських рад 192,3 тис. грн.)

Видатків проведено 2831,7 тис. грн. В тому числі: по загальному фонду 2544,1 тис. грн., спеціальному фонду 287,6 тис. грн.(інші надходження 155,8 тис. грн., плата за послуги 131,8 тис. грн.

Керівництво і управління у відповідній сфері (КПК 0160) – 150,3 тис. грн.:

КЕКВ 2110 «Оплата праці» 128,1 тис. грн.,

КЕКВ-2210 «Придбання предметів матеріалів, обладнання та інвентаря»  13,0 тис. грн.

(“Token-337M” для електронних ключів (медок) 3 шт.-2,1 тис. грн., мережевий фільтр 2шт.; NETIS (для інтернету) 3 шт.-1,1 тис. грн., канцелярські товари – 0,6 тис. грн., господарчі товари-1,9 тис. грн., лінолеум-7,3 грн.)

КЕКВ-2240 «Оплата послуг( крім комунальних)»  – 9,2 тис. грн.

(послуги виготовлення електронних ключів-0,7 тис. грн., придбання програми “M.E.Doc” – 0,9 тис. грн., за виготовлення статистичної довідки – 0,03 тис. грн., за поточний ремонт  кабінетів (виконавець:  КП Гарне місто) – 6,6 тис. грн., за послуги підключення до інтернет  мережі – 0,9 тис. грн.)

Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї (КПК 7650)- 53,1 тис. грн., що на 45,9 тис. грн. більше, ніж в 1 кв. 2017р. (КТКВК 7310 «Землеустрій» в 1 кв. 2017р. 7,2 тис. грн.)

Спеціальний рахунок -53,1тис.грн (ФОП Лапкіна Т.В)

Послуги з оцінки земельної ділянки за адресою:

м.Овруч, вул..Прикордонна,30-а.-6,5тис.грн.

Послуги з оцінки земельної ділянки за адресою:

м.Овруч, вул.Р.Шухевича 39-в-6,5тис.грн

Послуги з оцінки земельної ділянки за адресою:

вул.Шляхова,65,с.Покалів-6,5тис.грн.

Послуги з оцінки земельної ділянки за адресою:

м.Овруч, вул.Прикордонна,46, -4,2тис.грн.

Послуги з оцінки земельної ділянки за адресою:

м.Овруч, вул.Енергетиків,2-д,-4,2тис.грн.

Послуги з оцінки земельної ділянки за адресою:

вул.Миру,25,с.МалаФосня-5,7тис.грн.

Послуги з оцінки земельної ділянки за адресою:

м.Овруч,вул.Прикордонна,30.-6,5тис.грн

Послуги з оцінки земельної ділянки за адресою:

м. Овруч, вул. Юрія Немирича,1-а.-6,5тис.грн

Послуги з оцінки земельної ділянки за адресою:

м.Овруч,вул.Б.Хмельницького,11-а.-6,5тис.грн

Органи місцевого самоврядування

 (КПК 0150) – 3310,7     тис. грн. (1 кв. 2017р.-843,8 тис. грн.)

В тому числі:

КЕКВ 2110 «Оплата праці»3030,00 тис. грн.

КЕКВ 2210 «Придбання предметів матеріалів, обладнання та інвентаря»  –   79,6 тис.грн.:

 • Паливо-мастильні матеріали-21,3 тис.грн.
 • Автозапчастини-10,2 тис.грн.
 • Запчастини до комп’ютерної техніки (краска,вал магнітний,барабан,тонер) -8,5тис.грн.
 • За печатку,основу для печатки, краску-1,3 тис. грн..
 • Канцелярські товари -25,7тис.грн.
 • Господарчі товари – 0,4 тис.грн.
 • Конверти,марки-7,1 тис.грн.
 • Запчастини до бензопили В.Чернігівський старостинський округ -0,4 тис.грн
 • Будівельні матеріали для Норинського старостинского округу (ремонт приміщення сільської ради під ФАП)- 4,7 тис. грн.

КЕКВ-2240 «Оплата послуг ( крім комунальних)»  –28,7тис. грн.

 • За послуги інформатизації (програмне забезпечення, програмаМЕДОК,ІС-ПРО)-11,2 тис. грн.
 • За картки поповнення мобільного зв’язку-0,4 тис. грн.
 • За послуги абонплати-6,5 тис. грн.
 • Плата за користування інтернетом-3,71тис. грн.
 • Послуги страхування-1,0тис. грн.
 • Інформаційно-консультаційні послуги, послуги хостингу, поштові та нотаріальні тис. грн. 1,92 тис.грн.
 • За послуги формування та подальше обслуговування посиленого сертифіката відкритого ключа електронного цифрового підпису-0,6-тис.грн.
 • За послуги пломбування і перевірка електролічильників(по всіх старостинских округах)-3,07тис.грн.
 • За послуги висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в України засобами масової інформації – 0,3 тис. грн.

КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» –1,5 тис. грн.

 • Екологічний податок-0,7 тис.грн.
 • Земельний податок-0,8 тис.грн.

КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» –9,8 тис.грн.

КЕКВ 2274 «Оплата природного газу»  –120,2 тис.грн.

КЕКВ 2273 «Оплата електоенергії»  – 39,9 тис.грн.

КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» -1,0 тис.грн.

Інша діяльність у сфері державного управління  – 61,2 тис.грн.  (КПК-0180)

КЕКВ 2210 «Придбання предметів матеріалів, обладнання та інвентаря» –4,5 тис. грн.:

 • придбання папок  -0,9 тис. грн.
 • придбання бланки талонів-3,03 тис. грн.
 • придбання ритуального вінка-0,57тис. грн.

КЕКВ 2240 «Оплата послуг( крім комунальних)» -20,7 тис. грн.

 • Послуги з розміщення інформаційних матеріалів у газетах «Зоря», «Овруцький голос»-15,3 тис.грн.;
 • Виготовлення технічної документації-вул. Енергетиків 2д, вул. Новогащанська,6; Дашкевича-2а; Г.Майдану 54-в; 8-го Березня,11.- 5,4 тис. грн.

КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки»: -11,1тис.грн

Судовій збір-11,1 тис.грн.

КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» – 24,9 тис. грн.

 • Нагородження працівників КП»Водоканал» 0,4тис.грн;
 • Нагородження переможців фестивалю колядок та щедрівок»Овруччина-колядує»-12,00тис.грн;
 • Нагородження подяками Овруцької міської ради двірників КП «Овруч», КП «Гарне місто»- 0,5 тис.грн ;
 • Нагородження до святкових дат –0,5 тис. грн;
 • Нагородження переможців фестивалю «дружин юних пожежників» – 1,2 тис.грн;
 • Нагородження подяками працівників КП»Гарне місто», КП «Водоканал», КП «Овруч»-2,3тис.грн.
 • Нагородження з нагоди міжнародного жіночого дня – 8,0тис.грн.

Надання фінансової підтримки громадських організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю інвалідів і ветеранів,діяльність яких має соціальну-спрямованість (КПК 3192) – 20,8 тис.грн., що на 0,8 тис. грн. менше, ніж в 1 кв. 2017р.( в 1 кв. 2017р. 21,6 тис. грн.)

 • На фінансову підтримку Овруцької міської організації ради ветеранів України -20,8тис. грн.

Субвенції Овруцькому районному бюджету ( КПК 9770) -10 тис. грн. (1 кв. 2017р. 263,0 тис. грн.)

 • субвенція для ГО «овруцька районна спілка ветеранів афганської війни» на матеріальну допомогу сім’ям загиблих та померлих, малозабезпеченим сім»ям з нагоди 29 річниці виводу військ з Афганістану- 10 тис. грн.

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (КПК-3033) -146,3 тис. грн.

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (КПК-3242) -226,6 тис. грн., що на 161,6 тис. грн. більше, ніж в 1 кв. 2017р. (1 кв. 2017р.-65 тис.грн.)

    КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» 

 • на матеріальну допомогу 226,6 тис. грн.

Охорона та раціональне використання природних ресурсів (КПК-8311)-3,7 тис. грн.

Захист земель від ерозії на землях Словечансько-Овруцького кряжу на території Шоломківської сільської ради . В тому числі: виготовлення робочого проекту будівництва протиерозійних споруд по захисту від водної ерозії (проектно-вишукувальні роботи) – 3,7 тис. грн.

Відділ культури, сім’ї, молоді і спорту Овруцької міської ради

Власні надходження  по спеціальному фонду 71,9 тис. грн.:

Платні послуги 33,4 тис. грн. (проведення дискотек ЦБК, ксерокопії та друк інформації дітям для навчання ),оренда майна 30,7 тис. грн,  оренда майна 2,1 тис. грн. ДЮСШ, Благодійні внески 5,7  тис. грн.,

 Отриманий залишок 33,5 тис.грн. В тому числі: благодійні внески 2,4 тис. грн., плата за послуги 31,1 тис. грн..

Видатків проведено 2845,0 тис. грн. В тому числі: по загальному фонду 2795,0 тис. грн.., спеціальному фонду 50,0 тис. грн.,  в тому числі:

По платі за послуги  26,8 тис. грн.,

По оренді майна 18,9 тис. грн.,

По благодійним внескам  4,3 тис. грн.

    Керівництво і управління у відповідній сфері (КПК-0160) – 122,02 тис. грн.:

КЕКВ 2110 «Оплата праці» – 89,96 тис. грн.,

КЕКВ-2210 «Придбання предметів матеріалів, обладнання та інвентаря» 32,06 тис. грн..( придбання флешок для електронного підпису – 2,09 тис. грн., придбання бензину для відділу 29,97 тис. грн.)

   Школи естетичного виховання (КПК-1100) (художня та музична школи)– 861,0 тис. грн.:

КЕКВ 2110 «Оплата праці» – 822,87 тис. грн.,

КЕКВ-2240 «Оплата послуг( крім комунальних)» – 0,57 тис. грн.(зв’язок, інтернет);

КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» – 0,23 тис. грн.;

КЕКВ 2273 «Оплата електоенергії» – 3,47 тис. грн.;

КЕКВ 2274 «Оплата природного газу»  – 13,87 тис. грн.;

КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв» – 19,99 тис. грн.(дрова паливні).

 Спеціальний фонд:

Надійшло благодійних внесків за 1 квартал 4,9 тис. грн.

використано на придбання канцелярських та господарських товарів – 1,6 тис. грн., на автопослуги  та інтернет – 2,7 тис. грн.

   Забезпечення діяльності бібліотек (ТКВКБМС-4030) – 752,4 тис. грн.:

КЕКВ 2110 «Оплата праці»– 654,7 тис. грн.,

КЕКВ-2240 «Оплата послуг( крім комунальних)» – 2,2 тис. грн.

(зв’язок, інтернет, вивіз сміття);

КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» – 0,3 тис. грн.(відрядні);

КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» – 1,2 тис. грн.(водопостачання);

КЕКВ 2273 «Оплата електоенергії» – 26,5 тис. грн.(електроенергія);

КЕКВ 2274 «Оплата природного газу»  – 67,5 тис. грн.(газопостачання).

Спеціальний фонд:

Надійшло за І квартал 2018 р. Всього 8,3 тис. грн..

В тому числі :

– за платні послуги 5,0 тис. грн. (ксерокопії та друк інформації дітям для навчання).

– за оренду майна 3,3 тис. грн.

Проведені видатки  8,2 тис. грн..:

В тому числі:

КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» – 0,2 тис. грн.,

КЕКВ 2273 «Оплата електоенергії»– 0,2 тис. грн.,

КЕКВ-2240 «Оплата послуг( крім комунальних1,1тис. грн.

 (послуги інтернету, ремонту та заправки принтеру )

КЕКВ-2210 «Придбання предметів матеріалів, обладнання та інвентаря – 6,7 тис. грн.. (придбання дзеркала, канцелярських товарів та матеріалів для оформлення Великодньої галявини )

Забезпечення діяльності музею (КПК-4040) – 14,6 тис. грн.:

КЕКВ 2110 «Оплата праці»– – 14,3 тис. грн.,

КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» – 0,3 тис. грн.(відрядні).

Забезпечення діяльності будинків культури, клубів(КПК-4060) – 599,1 тис. грн.:

КЕКВ 2110 «Оплата праці»– – 516,8 тис. грн.,

КЕКВ-2210 «Придбання предметів матеріалів, обладнання та інвентаря» – 1,3 тис. грн.(придбанно електролічильник для Шоломківського клубу);

КЕКВ-2240 «Оплата послуг( крім комунальних)» – 7,8 тис. грн.

(зв’язок 0,9 тис. грн., сміття – 0,7 тис. грн., послуги перереєстрації електролічильників по сільським клубним установам – 6,2тис. грн.);

КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» – 0,6 тис. грн.;

КЕКВ 2273 «Оплата електоенергії» – 24,6 тис. грн.(електроенергія);

КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв» – 47,9 тис. грн.

(придбання пелетів для опалення РБК).

Спеціальний фонд:

Надійшло за 1 квартал всього 55,9 тис. грн..

 • за платні послуги- 28,5 тис. грн. (проведення дискотек ЦБК)
 • за оренду майна 27,4 тис. грн.

Проведені видатки всього 34,8 тис. грн..

В тому числі

КЕКВ 2110 «Оплата праці» – 21,8 тис. грн.,

КЕКВ-2210 «Придбання предметів матеріалів, обладнання та інвентаря»-6,5 тис.грн. (придбання госптоварів, канцтоварів, жалюзей для БК)

КЕКВ-2240 «Оплата послуг( крім комунальних)» – 5,9 тис. грн.

(послуги обслуговування програми «Медок», автострахування, юридичні послуги, оголошення про конкурс, заправка картриджів)

КЕКВ 2273 «Оплата електоенергії» – 0,6 тис.грн.,

Забезпечення інших закладів культури (бухгалтерія) (КПК-4081) – 83,9 тис. грн.:

КЕКВ 2110 «Оплата праці»– – 82,0 тис. грн.,

КЕКВ-2210 «Придбання предметів матеріалів, обладнання та інвентаря» – 0,9 тис. грн. (канцтовари, бумага);

КЕКВ-2240 «Оплата послуг( крім комунальних)» – 0,2 тис. грн. (послуги зв’язку, інтернету);

КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» – 0,2 тис. грн.;

КЕКВ 2273 «Оплата електоенергії» – 0,6 тис. грн.

Інші заходи в галузі культури(КПК-4082) – 16,2 тис. грн.:

КЕКВ 2110 «Оплата праці»1,6 тис. грн.,

КЕКВ-2210 «Придбання предметів матеріалів, обладнання та інвентаря»5,5 тис. грн.

(придбання призів для учасників свята Масляної – 3,5 тис. грн.; придбання квітів для жінок до Міжнародного жіночого дня 8-го Березня – 2,0 тис. грн.);

КЕКВ-2240 «Оплата послуг( крім комунальних)»  – 5,9 тис. грн.(авто послуги до заходу «Овруччина колядує» – 3,8 тис. грн., авто послуги – прийняття участі Музичної школи в конкурсі сольного виконання духових інструментів м. Житомир – 2,1 тис. грн.);

КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» –3,2 тис. грн.(грошова винагорода за участь в конкурсах до свята «Масляної»).

                                      Спеціальний фонд

Надійшло до спеціального фонду благодійних внесків за 1 квартал 2018 року 0,8 тис. грн. Видатки не проводилися.

Проведення навчально – тренувальних зборів і змагань

(КПК-5011) – 7,0 тис. грн., що на 2,6 тис. грн. менше, ніж в 1 кв. 2017р.  (в 1 кв. 2017р. 9,6 тис. грн.):

КЕКВ-2210 «Придбання предметів матеріалів, обладнання та інвентаря» – 2,7 тис. грн.

(печиво, солодощі до свята «Масляної», медалі для переможців змагань свята «Масляної»);

КЕКВ-2240 «Оплата послуг( крім комунальних)»  – 1,0 тис. грн.

(послуги суддівства, харчування спортсменів семінару-навчання обласної федерації футболу);

КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» –3,4 тис. грн.

(грошова винагорода за участь в спортивних змагань до св. «Масляної»).

                   Дитячо-юнацька спортивна школа:

Утримання та навчально-тренувальна робота ДЮСШ (ТКВКБМС-5031) – 458,8 тис. грн.:

КЕКВ 2110 «Оплата праці»– – 375,7 тис. грн.,

КЕКВ-2210 «Придбання предметів матеріалів, обладнання та інвентаря» – 4,9 тис. грн.(спортивна форма 0,2 тис. грн., канц. товари 0,08 тис. грн., госп. товари 2,3 тис. грн., бензин для бензопили) 1,0 тис. грн., масло і запчастини для бензопили 1,3 тис. грн., ;

КЕКВ-2240 «Оплата послуг( крім комунальних)»  – 11,8 тис. грн.(АТП Автопослуги 2,3 тис. грн., харчування учасників змагань 6,4 тис. грн., послуги «Укртелеком» 0,8 тис. грн., друкування статей 0,1 тис. грн., опломбування лічильника води 0,03 тис. грн., послуги «Нова почта» – 0,1 тис. грн.);

КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» – 7,5 тис. грн.;

КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» – 1,7 тис. грн.;

КЕКВ 2273 «Оплата електоенергії» – 19,2 тис. грн.;

КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв» – 38,0 тис. грн. (дрова паливні).

Спортивні заходи в ДЮСШ (КПК-5011) – 1,9 тис. грн.

КЕКВ-2210 «Придбання предметів матеріалів, обладнання та інвентаря» -1,9 тис. грн.

(номера для спортивної форми, спорттовари).

         Відділ освіти Овруцької міської ради

Галузь «Освіта»

Власні надходження  392,7тис. грн.

В т.ч. по спеціальному фонду 392,7тис. грн.

 (плата за послуги ( за харчові відходи, від реалізації в установленому поряду майна (      макулатуру) –  340,8 тис. грн., інші джерела власних надходжень (благодійні внески, гранти та дарунки)-  51,9тис. грн.)

Видатків проведено 26429,2тис. грн.

В тому числі: по загальному фонду_25972,0тис.грн, спеціальному фонду 457,2 тис. грн.(інші надходження 121,1 тис. грн., плата за послуги 233,9 тис. грн., інші джерела власних надходжень 102,2тис. грн.)

Видатки по галузі «Освіта» -26 млн. 429,4 тис. грн.

Надання дошкільної освіти (КПК 1010)-5 млн. 956,0 тис. грн.

Надання загальної середньої освіти (КПК 1020)-18 млн.946,6 тис. грн.

Надання позашкільної освіти (КПК 1090 ЦДЮТ, Мала академія народних мистецтв та ремесел)- 889,5 тис. грн.

Забезпечення діяльності інших програм (КПК1161)-595,8 тис. грн.

Будівництво освітніх установ та закладів – інші надходження  (КПК 7321) -41,5тис.грн.

По галузі «Освіта» Овруцької міської ради  за 1 квартал  2018 року проведено видатків по загальному фонду:

КТКВК 0611020 « Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами» – 18млн.766тис.427грн.,

із  них

КЕКВ 2111 «Заробітна плата»  – 13 млн.659,2тис.грн.,

КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці»– 2млн.937,9тис.грн.,

Товари та послуги (КЕКВ 2210,2240) – __990,3__тис. грн..

(- на придбання запчастин 26,1 тис. грн.,

– на виготовлення штампів, печаток – 14,3 тис. грн.,

– ремонт картриджів – 1,2 тис. грн.,

– придбання тросів, труб – 1,6 тис. грн.,

– дизельного пального – 407,4 тис. грн.,

– енергозберігаючих ламп – 5,0 тис. грн.,

– вогнегасників – 7,6 тис. грн.,

– будівельних матеріалів – 12,8 тис. грн.,

– лічильника електроенергії – 1,5 тис. грн.,

– канцелярських товарів – 1,2 тис. грн.,

– оплата інтернету – 3,4 тис. грн.,

– ремонт системи опалення, водопостачання – 52,2 тис. грн.,

– ремонт автобусів – 8,0тис.грн.,

– технічний контроль – 3,5тис.грн.,

– ремонт даху спортивної зали в Гошівській ЗОШ – 165,5тис.грн,

– пломбування лічильників – 8,0 тис. грн.,

– технічне обслуговування вогнегасників – 3,3тис.грн.,

– послуги з харчування – 189,2тис. грн.,

– вивезення побутових твердих відходів – 4,9 тис. грн.,

– реєстрація в державного реєстратора – 9,0 тис. грн.,

– послуги укртелекому – 8,9 тис. грн.,

– проведення лабораторних вимірів – 49,9 тис. грн.,

– автострахування – 5,8 тис. грн.)

КЕКВ 2220 – придбання медикаментів – 4,4 тис. грн.,

КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» – 89,9 тис. грн.,

КЕКВ 2271 „Оплата теплопостачання” 501,2 тис. грн.,

КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» – 81,0 тис. грн.,

КЕКВ 2273 «Оплата електоенергії» – 500,0 тис. грн.,

КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» -– 2,3 тис. грн. (податок на землю)

Видатки по спеціальному фонду

 (по загальноосвітніх навчальних закладах)

Надходження спеціального фонду  всього 46,4тис. грн., плата за послуги (харчові відходи) – 17,8тис. грн., інші джерела власних надходжень  (благодійні внески, гранти та дарунки) –  28,6тис. грн.)

Видатки всього – 18946,6 тис. грн. Загальний фонд 18766,4тис. грн.. Спеціальний фонд 180,2тис. грн.  В тому числі: інші надходження 79,6тис.  грн., плата за послуги 21,8тис. грн., інші джерела власних надходжень 78,8тис. грн.

Інші надходження – 79,6 тис. грн. з них:

КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» – 76,2тис. грн.:

– придбання  насоса для Шоломківської  ЗОШ – 10,6 тис.грн.,

– придбання бензопили для Шоломківської ЗОШ – 11,4 тис.грн.,

– придбання  насоса для В.Хайчанської ЗОШ – 25,0 тис.грн.,

– придбання димососу для  В.Чернігінської ЗОШ – 12,0 тис.грн.,

– придбання  насосу для Невгодівської ЗОШ – 17,2тис.грн.,

КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об’єктів» -3,4 тис.грн.

( експертиза капітального ремонту покрівлі  НВК   Овруцької гімназії )

Надійшло по платі за послуги 17,8 тис. грн..(від господарської діяльності ( харчові відходи) – 7,5тис.грн., оренди майна – 1,5тис.грн., від реалізації в установленому поряду майна (макулатура)- 8,8тис.грн. ).

Видатки по платних послугах 21,8 тис. грн.:

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» 16,9тис. грн.

(придбання меблів ЗОШ №1 – 2,2тис.грн., миючих засобів – 1,7тис.грн., господарських товарів – 8,1тис.грн., придбання картриджа, чорнила – 0,6тис.грн., приладдя до бензопил – 1,0тис.грн., папір, калькулятор – 1,6тис.грн, стереосистема – 1,1 тис.грн., годинник настінний – 0,6тис.грн.,

КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» – поповнення бібліотечного фонду ЗОШ №1 -4,2тис.грн.,

КЕКВ-2240 «Оплата послуг( крім комунальних)»  – 0,6 тис.грн. ( заправка картриджа)

Надійшло по інших джерелах власних надходжень 28,6тис. грн. ( благодійні внески, гранти та дарунки).

Видатки по інших джерелах власних надходжень -78тис.792грн.:

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» – придбання телевізора НВК «Овруцька гімназія» – 5,3 тис. грн, придбання господарських товарів -1,0 тис. грн., придбання ЗОШ №1 – комплекту парт – 49,3 тис. грн., вагонки – 2,8 тис. грн., тюль – 3,2 тис. грн., комплект меблів – 5,8 тис. грн., придбання телевізора ЗОШ №1 – 4,4 тис. грн.,

КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» – поповнення бібліотечного фонду по ЗОШ № 3, В.Хайчанській ЗОШ, НВК «Овруцька гімназія» – 1,9 тис. грн., та телевізор -5,1 тис. грн.

                   КПК 1010 «Надання дошкільної освіти»

Надходження  всього 330,2тис. грн., плата за послуги(батьківська плата за харчування дітей в садочках) –  319,6тис. грн., інші джерела власних надходжень 10,6тис. грн.)

Видатки всього – 5955,9 тис. грн. Загальний фонд 5735,5тис. грн.. Спеціальний фонд 220,4тис. грн. В тому числі: плата за послуги 209,8тис. грн., інші джерела власних надходжень 10,6тис. грн. по загальному фонду -5млн.735тис.516грн.

В тому числі:

КЕКВ 2111 «Заробітна плата»  – 3млн.633,2 тис.грн.,

КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці»– 806,0тис.грн.,

КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» – 1,0тис.грн., КЕКВ 2800- сплата податків – 0,5 тис.грн.,

КЕКВ 2210 та 2240 «Використання товарів та послуг»

(виготовлення штампів, печаток – 11,0 тис.грн., придбання флешок для роботи з казначейством – 37,1 тис.грн., господарських товарів – 5,5тис.грн., канцелярських товарів – 4,4 тис.грн., придбання бензину – 1,0тис.грн., бланків – 1,1тис.грн., дезінфікуючі засоби – 3,2 тис.грн., електротоварів – 5,8тис.грн., фільтри для води – 1,6тис.грн.,  будматеріали -3,3 тис.грн., заправка та ремонт комп»ютерної техніки – 1,6тис.грн. оплата інтернету – 1,4 тис.грн.,  послуги  укртелекому – 5,1тис.грн.,  придбання  програми «Медок» та електронних ключів – 18,2тис.грн., послуги санстанції – 6,7 тис.грн., реєстраційні послуги – 10,7 тис.грн.,  вивезення сміття – 2,3тис.грн., послуги включення та відключення газу – 19,8 тис.грн., заміна лічильника – 0,7тис.грн., замовлення статистичних довідок – 0,1тис.грн)

КЕКВ 2230 «Продукти харчування»  – 411,6 тис.грн., КЕКВ 2272 – оплата водопостачання та водовідведення – 34,8тис.грн.,

КЕКВ 2273  «Оплата електроенергії» – 253,6 тис.грн.,  КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» – 454,2 тис.грн.

Надходження по платі за послуги 319,6тис. грн.. (від господарської діяльності (батьківська плата))

Видатки по платі за послуги – 220,1 тис. грн.

в тому числі – батьківська плата за харчування дітей – 209,6 тис.грн., придбання флешок 0,3тис.грн.,

Надходження по інших джерелах власних надходжень 10,6тис. грн.. (благодійні внески, гранти та дарунки).

Видатки по інших джерелах власних надходжень -10,6тис.грн.,

(придбання штор, постільної білизни, посуду, килима, новорічних подарунків по ДНЗ).

Видатки по спеціальному фонду -24тис.496грн.

КТКВК 7321 «Бідівництво освітніх установ та закладів»

КЕКВ 3142 – Виготовлення проектної документації по реконструкції вузла обліку газу – 17,0тис.грн. – ДНЗ №6 та 7,5 тис.грн. – ДНЗ № 8.

КТКВК 0611090 «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» (ЦДЮТ, Мала академія) по загальному фонду — 887тис.146грн.:

КЕКВ 2111«Заробітна плата» – 495,0 тис.грн.,

КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» – 111,3 тис.грн.,

КЕКВ 2240 «Оплата послуг( крім комунальних)»  – послуги по підключенню та включенню газу -1,9 тис.грн., послуги інтернету – 0,3 тис.грн., пломбування електролічильника – 0,7 тис.грн., послуги зв»язку – 0,9 тис.грн.,  реєстрація у державного реєстратора – 1,1 тис.грн.,

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»  –  придбання господарських товарів – 2,7 тис.грн., придбання канцелярських товарів – 1,0тис.грн., придбання штампів, печаток -1,1тис.грн., придбання електролічильника – 1,4тис.грн.,

КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» –  видатки на відрядження – 5,1 тис.грн., КЕКВ 2272 – оплата водопостачання та водовідведення – 1,6тис.грн.,

КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» – 39,6 тис.грн.,

КЕКВ 2274 «Оплата природного газу»  – 223,6тис.грн.

Видатки по спеціальному фонду -17тис.351грн. (інші надходження)

КЕКВ 3142 – виготовлення проектної документації по реконструкції вузла обліку газу – 17,0тис.грн.

Спеціальний фонд- власні надходження

Надходження по платі за послуги 3,3тис. грн.. (1,3тис.грн. – від оренди майна, 2,0тис.грн – від реалізації в установленому порядку майна )

видатки по платі за послуги – 2,3 тис.грн.:в тому числі  КЕКВ 2240 – ремонт принтера – 0,1 тис.грн.

КЕКВ 2210 –  придбання канцелярських товарів, тканина і матеріали для шиття, гуаш.- 2,2 тис.грн

КПК 0611161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» (бухгалтерія, господарська група, Острів комбінат) по загальному фонду – 582тис.977грн.:

КЕКВ 2111«Заробітна плата – 459,1тис.грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» – 92,1 тис.грн.,

КЕКВ 2240  «Оплата послуг( крім комунальних15,1  тис.  грн.

(послуги зв»язку, інтернет -3,3 тис.грн., підвіз учнів та вчителів – 6,5 тис.грн., програмне забезпечення -1,9тис.грн. заправка картриджа – 0,8тис.грн., пломбування електролічильника – 0,8тис.грн., автострахування – 0,6тис.грн., реєстрація у державного реєстратора – 1,0 тис.грн., перезаправка вогнегасника -0,2тис.грн.,

КЕКВ 2210 «Придбання предметів матеріалів, обладнання та інвентаря»  11,0тис. грн.

(придбання флешок для звітності у казначейство – 2,1 тис.грн., придбання канцтоварів – 2,8тис.грн., штампів, печаток – 2,8тис.грн., автозапчастин -3,3тис.грн.)

КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» – 1,7тис.грн.,

КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» – 2,4 тис.грн.,

КЕКВ 2282 – курси медичної сестри – 1,3тис.грн.

 Надходження – інші джерела власних надходжень  – 12,8тис.грн. ( благодійна допомога)

Видатки по спеціальному фонду – 12,8 тис.грн., в тому числі   видатки по інших джерелах надходжень (благодійна допомога)-12,8 тис.грн. :

КЕКВ 2210 «Придбання предметів матеріалів, обладнання та інвентаря»  – 12,8 тис.грн. (придбання бензину  по Острівському НВК).

КПК 0610160 «Керівництво  та управління в галузі освіти» по загальному фонду -124тис.430грн.

В тому числі:

КЕКВ 2111 «Заробітна плата»  – 100,6 тис.грн.,

КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці»– 22,3тис.грн.,

КЕКВ 2240 «Оплата послуг» ( крім комунальних) – 0,6тис.грн.( послуги зв»язку,  інтернет),   КЕКВ 2273  «Оплата електроенергії» – 0,9 тис.грн.,

КНП «Овруцький центр первинної медико-санітарної допомоги»

Надходження спецфонду всього 663,1 тис. грн.( плата за послуги – 2,8 тис.грн. інші надходження 18,4тис.  грн., інші джерела власних надходжень 641,9 тис. грн.)

Видатки всього – 4930,0 тис. грн. Загальний фонд  4269,7 тис. грн.. Спеціальний фонд 660,3 тис. грн.  В тому числі: інші надходження 18,4тис.грн., інші джерела власних надходжень 641,3 тис. грн

КТКВК 0112111 – Витрати по загальному фонду за І квартал 2018 року становлять 3936,7 тис.грн.:

КЕКВ 2110 «Оплата праці»3560,4 тис.грн.

КЕКВ 2210 «Придбання предметів матеріалів, обладнання та інвентаря»  60,8 тис.грн.

(бензин – 28,7 тис.грн., господарські товари – 3,0 тис.грн., канцтовари – 7,8 тис.грн., запчастини – 0,7 тис.грн., обладнання для проведення інтернетмережі по амбулаторіях – 20,6 тис.грн.)

КЕКВ 2220 „Медикаменти та перев’язувальні матеріали”98,4 тис.грн.

(відшкодування вартості медикаментів для пільгових категорій населення)

КЕКВ-2240 «Оплата послуг( крім комунальних9,9 тис.грн.

(телекомунікаційні послуги – 5,7 тис.грн., послуги заправки картриджа – 0,2 тис.грн., послуги реєстратора – 0,6 тис.грн., послуги вивезення рідких та твердих нечистот  0,5 тис.грн., послуги електронного цифрового підпису – 0,4 тис.грн., виготовлення техпаспорта – 2,4 тис.грн.)

КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» – 0,8 тис.грн.

КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії»183,5 тис.грн.

КЕКВ 2274 «Оплата природного газу»14,3 тис.грн.

КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв»– 8,5 тис.грн.( дрова паливні).

КТКВК 0112146 – Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань – 333,0 тис.грн.

                   Спеціальний фонд

Надходження всього 663,1_тис. грн.(інші надходження 18,4тис.грн -придбання електрокардіографа, плата за послуги – 2,8 тис.грн(від реалізації майна), інші джерела власних надходжень – 641,9 тис. грн. (гуманітарна допомога туберк. препарати та вакцина – 96,5 тис. грн., передача приміщень АЗПСМ – 538,1 тис. грн., благодійна допомога (бензин) – 7,3 тис. грн.)- натуральна оплата.

Видатки спеціального фонду за І квартал становлять660,3 тис.грн.

КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування»– 556,5 тис .грн.

 • придбання електрокардіографа – 18,4 тис. грн. (за рахунок інших надходжень) ,
 • передача приміщень АЗПСМ – 538,1 тис. грн.

КЕКВ 2210 «Придбання предметів матеріалів, обладнання та інвентаря» – 103,8 тис.грн.

 • гуманітарна допомога туберк. препарати та вакцина – 96,5 тис. грн., благодійна допомога (бензин) – 7,3 тис. грн.

         Овруцька центральна районна лікарня (КПК 2010)

Надходження спецфонду  всього 161,3 тис. грн.( плата за послуги 161,3 тис. грн.)

Видатки всього – 9364,5 тис. грн. Загальний фонд 9231,1 тис. грн.. Спеціальний фонд 133,4 тис. грн.  В тому числі: плата за послуги 133,4 тис. грн.,

 Видатки по загальному фонду центральної районної лікарні за І квартал 2018 року – 9231,1 тис. грн.:

КЕКВ 2110 «Оплата праці»  – 7541,0 тис.грн.,

КЕКВ 2210 «Придбання предметів матеріалів, обладнання та інвентаря» 463,3 тис.грн.

(господарські товари -27,5 тис.грн., металопластикові двері(амбулаторія вул. Київська) -30 тис.грн, господарчі товари для ремонту приміщення для проведення гемодіалізу – 107,2 тис.грн., запчастини – 5,0 тис.грн., бланки сертифікатів -5,7 тис.грн., вогнегасники -8,3 тис.грн., бензин – 279,7 тис.грн.)

КЕКВ 2220 «Медикаменти» – 28,2 тис.грн.

(дезрозчини – 21,4 тис.грн., виплата донорам – 0,3 тис.грн., медикаменти – 2,0 тис.грн., кисень – 4,5 тис.грн.)

КЕКВ 2230 «Продукти харчування» – 43,1 тис.грн. (продукти харчування – 15,1 тис.грн., хлібобулочні вироби – 26,5 тис.грн., дитяче харчування – 1,5 тис.грн.)

КЕКВ 2240 «Оплата послуг( крім комунальних)»  230,8 тис. грн.

(послуги з вимірювання доз зовнішнього опромінювання людини – 0,4 тис.грн., послуги з повірки та сервізне обслуговування датчиків – 1,0 тис.грн., обслуговування ліфтів – 5,9 тис.грн., послуги з вивезення та утилізації сміття – 2,9 тис.грн., послуги з користування мережі інтернет – 0,4 тис.грн., послуги охорони – 8,1 тис.грн., послуги з перевезення хворих на гемодіаліз – 30,0 тис.грн., послуги зв»язку – 5,9 тис.грн., послуги з комплексних юридичних консультацій – 16,5 тис.грн., поточний ремонт приміщення дитячої консультації (гемодіаліз) – 160,0 тис.грн.)

КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження»14,0 тис.грн.

Курси підвищення кваліфікації, відрядні – 14,0 тис.грн.

КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення»117,2 тис. грн.

КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії»670,5 тис.грн.

КЕКВ 2274 «Оплата природного газу»107,6 тис.грн.

КЕКВ 2710 «Виплата пенсій і допомоги»15,2 тис.грн.

(відшкодування пільгових пенсій при достроковому виході на пенсію).

Надходження по спеціальному фонду
Овруцької центральної районної лікарні

за І квартал 2018 року161,3 тис.грн.

В тому числі:

– плата за послуги, що надаються бюджетними установами – 17,3 тис.грн. (зубне протезування),

– від додаткової господарської діяльноті – 89,5 тис.грн. (медичні огляди- 60,4 тис.грн., анонімне обстеження та лікування хворих на алкоголізм – 3,9 тис.грн., медичні послуги за договорами із підприємствами – 19,5 тис.грн., реалізація компонентів та препаратів виготовлених з донорської крові – 2,1 тис.грн., інші медичні послуги – 0,3 тис.грн., від реалізації брухту – 3,3 тис.грн.),

– від оренди майна бюджетних установ – 54,5 тис.грн.

Видатки133,4 тис.грн.:

КЕКВ 2110 «Оплата праці» – 14,6 тис.грн.,

КЕКВ 2210 «Придбання предметів матеріалів, обладнання та інвентаря»  – 59,8 тис.грн.

(Господарчі товари – 35,1 тис.грн., запчастини – 12,9 тис.грн., канцтовари – 0,2 тис.грн., бойлери, лампи денного світла – 11,5 тис.грн.);

КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали»– 45,0тис.грн.

(хлорне вапно – 17,7 тис.грн., спецбланки – 0,3 тис.грн., медикаменти – 9,5 тис.грн., дезінфікуючі засоби(хлорне вапно) – 17,6 тис.грн.

КЕКВ-2240 «Оплата послуг( крім комунальних)» – 13,8 тис.грн.

(адмінпослуги – 0,2 тис.грн., послуги з проведення державної реєстрації – 1,33 тис.грн., поштові марки – 2,0 тис.грн., юридичні послуги – 4,0 тис.грн., послуги по литтю зубних протезів – 0,7 тис.грн., послуги з проведення техконтролю – 2,5 тис.грн., послуги бюро технічної інвентаризації(діагностичне відділення) – 3,0 тис.грн. )  Завантажити документ

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *