Наказ №65 від 16 березня 2018 року “Про конкурс на визначення опорних загальноосвітніх навчальних закладів у Овруцькій міській ОТГ”

У К Р А Ї Н А
Міністерство освіти і науки України
Відділ освіти
Овруцької міської ради

Житомирської області

 НАКАЗ

16 березня 2018 року                      м.Овруч                                    № 65

Про конкурс на визначення
опорних загальноосвітніх навчальних

закладів у Овруцькій міській ОТГ

На виконання рішення дев’ятої сесії 7 скликання Овруцької міської ради від 16 березня 2018 року «Про проведення конкурсу на визначення опорних загальноосвітніх навчальних закладів у Овруцькій міській ОТГ» та з метою визначення опорних загальноосвітніх навчальних закладів у Овруцькій міській ОТГ

Н А К А З У Ю:

 1. Провести конкурс на визначення опорних навчальних закладів у Овруцькій міській ОТГ серед загальноосвітніх навчальних закладів I-III ступенів в період з 19 березня по 06 квітня 2018 року.
 1. Визначити, що:

1) згідно Умов проведення конкурсу на визначення опорних загальноосвітніх навчальних закладів у Овруцькій міській ОТГ (додаються), затверджених названим вище рішенням сесії Овруцької міської ради, матеріали від учасників конкурсу приймаються у відділі освіти Овруцької міської ради з 19 по 30 березня 2018 року включно секретарем конкурсної комісії Ковальчук Людмилою Петрівною – інспектором з кадрів відділу освіти;

2) вивчення та оцінювання конкурсною комісією поданих директорами загальноосвітніх навчальних закладів I-III ступенів матеріалів здійснюється конкурсною комісією з 02 по 06 квітня 2018 року включно;

3) оголошення результатів конкурсу відбудеться не пізніше 6 квітня 2018 року;

4) організаційно-методичне й інформаційне забезпечення проведення Конкурсу здійснюється відділом освіти Овруцької міської ради.

 1. Довести наказ до відома керівників загальноосвітніх навчальних закладів Овруцької міської ОТГ.
 1. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Т.в.о. начальника відділу освіти                                                               І.А.Рожок

Додаток до

наказу відділу освіти

Овруцької міської ради

від 16.03.2018 № 65

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням 9 сесії 7 скликання

Овруцької міської ради

від 16.03.2018

УМОВИ
проведення конкурсу на визначення
опорних загальноосвітніх навчальних закладів

у Овруцькій міській ОТГ

 І. Мета і завдання Конкурсу

 1. Конкурс проводиться з метою створення належних умов для забезпечення якісної освіти учнів, рівного доступу до якісної загальної середньої освіти, підготовки конкурентоспроможного випускника сучасної школи, виявлення, підтримки творчо працюючих педагогічних колективів, їх керівників, концентрації наявних ресурсів для покращення матеріально-технічної та навчальної бази закладів загальної середньої освіти.
 2. Завдання Конкурсу:

− виявлення ефективної моделі опорної школи в освітньому просторі Овруцької міської ОТГ, діяльність якої спрямовується на створення умов для здобуття громадянами якісної загальної середньої освіти, упровадження допрофільної підготовки і профільного навчання, поглиблене вивчення окремих предметів, забезпечення всебічного розвитку особистості;

− визначення кращих проектів опорних шкіл та заохочення їх діяльності;

− поширення перспективного педагогічного досвіду кращих опорних шкіл.

ІІ. Керівництво Конкурсом

 1. Організаційно-методичне й інформаційне забезпечення проведення Конкурсу здійснює відділ освіти Овруцької міської ради.

ІІІ. Терміни проведення та учасники Конкурсу

 1. Конкурс проводиться у період з 19 березня по 6 квітня 2018 року.
 2. Учасниками Конкурсу є загальноосвітні навчальні заклади І-ІІІ ступенів Овруцької міської об’єднаної територіальної громади.
 3. Матеріали учасниками Конкурсу (школами) подаються у відділ освіти міської ради з 19 до 30 березня 2018 року.
 4. Матеріали учасників конкурсу вивчаються та оцінюються конкурсною комісією з 2 по 6 квітня 2018 року.
 5. Оголошення результатів конкурсу відбудеться не пізніше 6 квітня 2018 року.

ІV. Умови участі в Конкурсі

 1. Для участі в Конкурсі у відділ освіти міської ради подаються такі матеріали:

− заявка;

− опис проекту опорної школи;

− відеопрезентація школи на доступних носіях (до 7 хвилин);

− додаткові ілюстративні матеріали.

 1. Матеріали Конкурсу повинні розкривати такі складники:

− структуру освітнього простору (кількість суб’єктів (шкіл-філій)– не менше 1);

− творчий портрет керівника опорної школи;

− якісний склад та досягнення педагогічного колективу;

− план розвитку навчального (як опорного) закладу на 3 роки(базовий для порівняння – 2017/2018 навчальний рік);

− науково-методичне забезпечення освітнього процесу;

− профілі навчання, поглиблене вивчення навчальних предметів;

− раціональність використання варіативної частини у відповідності до профілів навчання;

− результативність роботи навчального закладу за такими критеріями:

результати зовнішнього незалежного оцінювання,

результати моніторингових досліджень,

результати учнівських олімпіад з навчальних предметів,

результати конкурсів-захистів робіт учнів-членів Малої академії наук, інших конкурсів та змагань тощо;

− створення системи виховної роботи в школі;

− відомості про кількість учнів за формою наведеної нижче таблиці:

Назва закладу Кількість учнів, які навчаються у закладі Кількість учнів, які підвозяться

 

Кількість учнів, які будуть підвозитись до опорної школи З яких населених пунктів підвозяться учні і скільки
Опорна школа
Суб’єкт освітнього округу (школа-філія)
Школа, яка може стати філією та її ступінь
Разом

− наявність принаймні двох класів у кожній паралелі вище 4 класу;

– наявність Інтернет-ресурсу опорного закладу;

− наявність та потреба транспорту для підвезення учнів до опорної школи;

− зручність та наявність автомобільних доріг з твердим покриттям для забезпечення безпечного підвезення учнів і педагогічних працівників до місця навчання, роботи та до місця проживання;

− матеріально-технічна база: навчальні кабінети фізики, хімії, біології, географії, інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій (вказати кількість комп’ютерів у кожному з них, доступ до швидкісного Інтернету) та інші, лабораторії, навчальні майстерні (забезпечені відповідним обладнанням) тощо;

– наявність класів з комп’ютерним і мультимедійним обладнанням;

– шкільний методичний кабінет;

– спортивні об’єкти з відповідним обладнанням;

– бібліотека з укомплектованим бібліотечним фондом підручників, науково-методичною, художньою та довідковою літературою;

– їдальня (вказати кількість посадочних місць);

– внутрішні туалети.

 1. Конкурсні матеріали оформляються в одному примірнику комп’ютерним набором, кегель 14, інтервал 1. Обов’язково додається електронна версія.

V. Критерії оцінювання та визначення переможців Конкурсу

 1. Визначення переможця Конкурсу проводиться Конкурсною комісією із визначення опорних навчальних закладів (далі – Комісія).
 2. Підсумки Конкурсу підбиваються за загальною сумою балів. Максимальна сумарна кількість балів – 280 балів за 10-бальною шкалою оцінювання для міських шкіл та 140 балів за 5-бальною шкалою оцінювання для сільських шкіл.
 3. Подані матеріали на Конкурс оцінюються за такими критеріями (максимальна кількість балів за одним критерієм – 10 балів):
Назва критерію Оцінка за критерієм
5 балів 10 балів
Кількість філій опорного закладу одна філія дві філії і більше
Кількість учнів в опорному закладі (без врахування учнів філій) 100-200 осіб 200 осіб і більше
Кількість учнів, що будуть підвозитися на навчання до опорного закладу після консолідації мережі до 100 учнів більше 100 учнів
Використання проектної потужності закладу після консолідації мережі навчальних закладів 65-75% 75% і більше
Протяжність маршрутів перевезення учнів до опорного закладу більше 15 км/15 км і менше більше 15 км/15 км і менше
Тривалість маршруту в одну сторону до 45хв./більше 45хв. до 45хв./більше 45хв
Наявність шкільних автобусів так/ні так/ні
Середня наповнюваність класів до 15 осіб 15 і більше осіб
Кількість профілів у опорному закладі один два і більше
Наявність предметних гуртків у опорному закладі 1-4 більше 4
Кількість класів з поглибленим вивченням предметів у опорному закладі 1 більше 1
Освітній рівень педагогів (вища освіта) 90-95% 95% і більше
Якісний рівень педагогів 60-66% 66,1% і більше
Наявність кабінетів:

фізики

хімії

біології

географії

інформатики

лабораторії

навчальних майстерень

спортивної зали

 

є, але без паспорту

є, але без паспорту

є, але без паспорту

є, але без паспорту

є, але без паспорту

є, але без паспорту

є, але без паспорту

є, але без паспорту

 

так

так

так

так

так

так

так

так

Наявність швидкісного Інтернету так/ні так/ні
Наявність бібліотеки з книгосховищем та читальною залою так, але відсутня одна із складових так, але відсутня одна із складових
Створення умов для навчання дітей з особливими освітніми потребами:

пандус

 

внутрішні санвузли

 

 

 

є, але не відповідає нормам

є, але не відповідають нормам

 

так

 

так

Термін проведення останнього капітального ремонту до 10 років/більше

10 років

до 10 років/більше 10 років
Відповідність інженерного обладнання санітарним нормам менше 50% забезпеченості 51-100% забезпеченості
Відповідність плану розвитку підходам у реформуванні загальної середньої освіти так/частково Так/частково
 1. Комісія працює на громадських засадах.
 2. Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менше 50 % її складу.
 3. Рішення Комісії (за результатами оцінювання) про визначення переможця Конкурсу ухвалюється шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Комісії. Засідання Комісії та прийняті на них рішення оформлюються протоколом, який підписує голова та секретар Комісії

VI. Підведення підсумків Конкурсу

 1. Рішення конкурсної комісії з відповідною пропозицією доводиться до відома учасників Конкурсу та надається для розгляду Овруцькій міській раді.

 

   Завантажити документ

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *