Проект рішення виконкому “Про затвердження Положення про роздрібну торгівлю, надання послуг у сфері розваг та проведення ярмарок на території м. Овруч”

ПРОЕКТ

У К Р А Ї Н А

Овруцька міська рада Житомирської області

Виконавчий комітет

Р І Ш Е Н Н Я

від  15.03.2018 року            №

Про затвердження Положення
про роздрібну торгівлю,
надання послуг у сфері розваг

та проведення ярмарок на території м. Овруч

Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про захист прав споживачів», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про безпечність та якість харчових продуктів», «Про дорожній рух», постанов Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 року № 833 «Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів», від 10.10.2001 року № 1306 «Про Правила дорожнього руху», від 30.03.1994 року № 198 «Про затвердження Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони», наказу Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України від 08.07.1996 року №369 «Про затвердження Правил роботи  роздрібної торговельної мережі», інших нормативно-правових актів, які регулюють торговельну діяльність, виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

  1. Затвердити Положення про роздрібну торгівлю, надання послуг у сфері розваг та проведення ярмарок на території м. Овруч (додаток № 1).
  1. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами – секретаря виконкому міської ради Чичирка М.В..

Міський голова                                                                                 І.Я. Коруд

ДОДАТОК № 1

до рішення виконавчого

комітету міської ради

від 15.03.2018 року № _____

ПОЛОЖЕННЯ

про роздрібну торгівлю, надання послуг у сфері розваг та проведення ярмарок на території м. Овруч

  1. Загальні положення

 1.1. Положення про роздрібну торгівлю, надання послуг у сфері розваг та проведення ярмарок на території м. Овруч (далі – Положення) розроблено відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про захист прав споживачів», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про безпечність та якість харчових продуктів», «Про дорожній рух», постанов Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 року № 833 «Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів», від 10.10.2001 року № 1306 «Про Правила дорожнього руху», від 30.03.1994 року № 198 «Про затвердження Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони», наказу Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України від 08.07.1996 року №369 «Про затвердження Правил роботи роздрібної торговельної мережі», інших нормативно-правових актів, які регулюють торговельну діяльність.

1.2. Положення встановлює вимоги до організації дрібнороздрібної торгівлі, надання послуг у сфері розваг та проведення ярмарок з врахуванням архітектурних, санітарно-гігієнічних, пожежних, торговельних норм, функціонально-планувальних, історико-культурних чинників та правил благоустрою м. Овруч.

1.3. Дія цього Положення поширюється на всіх суб’єктів господарювання незалежно від форми власності, які здійснюють підприємницьку діяльність у сфері роздрібної торгівлі, надання послуг у сфері розваг та проведення ярмарок на території міста.

1.4. Для цілей цього Положення наведені терміни вживаються в наступному значенні:

1.4.1.    Роздрібна торгівля – це роздрібна торгівля через торговельну мережу із формою позамагазинного продажу товарів, при якій приміщення не мають торговельного залу для споживачів, а саме:- пункти некапітальної забудови – ларьки, палатки, павільйони для сезонного продажу товарів, візки, торговельні автомати;- засоби пересувної мережі – авторозвозки, автоцистерни, спеціальне технологічне обладнання (низькотемпературні лотки-прилавки), розноски, лотки, столики, тощо.1.4.2.    Послуги у сфері розваг – це послуги, які надаються суб’єктами господарювання за межами закритих приміщень (просто неба), а саме:

– послуги з прокату іграшкових машинок, дитячих мотоциклів, електро-веломобілів тощо;

– послуги, що надаються на батутах, надувних дитячих майданчиках тощо;

– послуги, які надаються при використанні тварин тощо;

– послуги, що надаються на стаціонарних атракціонах;

– інші послуги у сфері розваг.

1.4.3.    Визначена територія – територія міста в межах вулиць Гетьмана Виговського та Степана Бандери, площа Свободи, територія міського парку, територія прилегла до міського парку, територія Парку Пам’яті на вул. Т.Шевченка.

1.4.4.    Ярмарок – захід, безпосередньо пов’язаний з роздрібною або оптовою торгівлею, наданням послуг, що проводиться в певному місці та у визначений строк.

1.4.5.    Учасник ярмарку (продавець) – суб`єкт господарської діяльності, якому в установленому порядку надано торгове місце на ярмарку і який бере участь в її діяльності шляхом здійснення продажу товарів та надання послуг.

1.4.6.    Атракціон – пристрій або комбінація пристроїв, які пересувають або спрямовують відвідувача (відвідувачів) заданою траєкторією або в певній зоні з метою розваги, або інші пристрої, використовувані в місцях дозвілля населення для розваги й активного відпочинку.

1.4.7.    Атракціон стаціонарний – атракціон, призначений для одноразового монтажу на місці експлуатації.

1.4.8.    Інші терміни, що не визначені у цьому Положенні, вживаються у значенні, передбаченому чинним законодавством.

1.5.  Розміщення об’єктів роздрібної торгівлі та надання послуг у сфері розваг здійснюється суб’єктом господарювання відповідно до вимог законодавства про санітарне та епідемічне благополуччя населення, пожежну охорону, правил дорожнього руху, техніки безпеки, правил благоустрою в м. Овруч.

  1. Особливості розміщення та функціонування об’єктів роздрібної торгівлі та надання послуг у сфері розваг на визначеній території

2.1. Розміщення об’єктів роздрібної торгівлі та надання послуг у сфері розваг в межах вулиць Гетьмана Виговського та Степана Бандери, площа Свободи, територія міського парку, територія прилегла до міського парку, територія Парку Пам’яті здійснюється за погодження з відповідним працівником виконавчого комітету міської ради.

 Вимоги до розміщення та функціонування об’єктів роздрібної торгівлі та надання послуг у сфері розваг

3.1. При здійсненні роздрібної торгівлі та наданні послуг у сфері розваг на території міста забороняється здійснювати торгівлю:

– продовольчими товарами, якщо при їх продажу відсутні умови для дотримання санітарних норм і правил, а також для додержання температурних режимів, умов зберігання та продажу цих товарів;- вогненебезпечними товарами побутової хімії, піротехнічними виробами, тощо;- на тротуарах, пішохідних доріжках, алеях, якщо не забезпечено проходу для пішоходів шириною 2 м і більше;

3.2. Об’єкти роздрібної торгівлі та надання послуг у сфері розваг повинні мати належний естетичний вигляд, відповідати вимогам нормативних документів щодо дотримання санітарного стану, охорони праці, техніки безпеки тощо.

3.3. Забороняється зміна спеціалізації об’єктів роздрібної торгівлі та надання послуг у сфері розваг без погодження із виконавчим комітетом міської ради.

  1. Порядок отримання погодження на розміщення об’єктів роздрібної торгівлі та надання послуг у сфері розваг

4.1. Для отримання погодження на розміщення об’єктів роздрібної торгівлі та надання послуг у сфері розваг суб’єкт господарювання подає завчасно у Овруцьку міську раду наступні документи:

– заяву, згідно з додатком 1 до Положення в якій зазначається перелік або кількість об’єктів (торгових точок, палаток, атракціонів тощо), дату та термін розміщення.- копію дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (у разі, коли атракціон чи інше обладнання відноситься до переліку робіт підвищеної небезпеки).- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб , фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

4.2. Після реєстрації пакету документів у міській раді протягом 30-ти календарних днів забезпечується:

– внесення матеріалів для розгляду на засіданні виконавчого комітету міської ради;- підготовку відповідного проекту рішення виконавчого комітету міської ради про розміщення об’єктів роздрібної торгівлі та надання послуг у сфері розваг;- підготовку витягу з рішення виконавчого комітету міської ради або обґрунтованої відмови;

4.3. Виконавець після прийняття відповідного рішення не пізніше наступного робочого дня повідомляє суб’єкта господарювання (заявника) шляхом телефонного повідомлення про надання погодження на розміщення об’єкта роздрібної торгівлі та видає витяг з рішення виконавчого комітету міської ради після проведення оплати за розміщення об’єкту до місцевого бюджету та надання копії угоди про співпрацю (на відшкодування витрат) із балансоутримувачем щодо об’єктів, які розташовуватимуться в межах вулиць Гетьмана Виговського та Степана Бандери, площі Свободи, території міського парку, території прилеглої до міського парку, території Парку Пам’яті на вул. Т.Шевченка.

4.4. Період здійснення роздрібної торгівлі та надання послуг у сфері розваг вказується в заяві та затверджується рішенням виконавчого комітету міської ради.

  1. Оплата за розміщення об’єктів роздрібної торгівлі та надання послуг у сфері розваг

5.1. Оплата за розміщення одного об’єкту роздрібної торгівлі

– Три відсотки від розміру мінімальної заробітної плати, що діє на момент надання погодження, за один день розміщення об’єкта.

5.2. Оплата за розміщення одного об’єкту надання послуг у сфері розваг

– П’ять відсотків від розміру мінімальної заробітної плати, що діє на момент надання погодження, за один день розміщення об’єкта.

5.3. Оплата за розміщення одного стаціонарного атракціону.

– Сім відсотків від розміру мінімальної заробітної плати, що діє на момент надання погодження, за один день розміщення об’єкта.

5.4. У випадку, якщо суб’єкт господарювання, що самовільно встановив об’єкт роздрібної торгівлі/надання послуг у сфері розваг, звернувся до виконавчого комітету міської ради з проханням надати погодження на його розміщення, нарахування проводити в подвійному розмірі за весь період розміщення об’єкта вказаного в рішення виконавчого комітету та у порядку передбаченому пунктом 4 цього Положення.

  1. Скасування погодження на розміщення об’єктів роздрібної торгівлі та надання послуг у сфері розваг.

6.1. Виявлення уповноваженими особами Овруцької міської ради порушень вимог чинного законодавства, цього Положення, інших нормативно-правових актів, що засвідчені відповідним актом, є підставою для скасування погодження, виданого виконавчим комітетом міської ради.

6.2. Сплачені до міського бюджету кошти за розташування об’єктів роздрібної торгівлі та надання послуг у сфері розваг суб’єктам господарювання не повертаються.

6.3. У випадку несплати суб’єктом господарювання коштів до міського бюджету за розміщення об’єктів роздрібної торгівлі та надання послуг у сфері розваг протягом 10 робочих днів з дня повідомлення про надання погодження та/або не укладання угоди про співпрацю (на відшкодування витрат) із балансоутримувачем щодо об’єктів, які розташовуватимуться в межах вулиць Гетьмана Виговського та Степана Бандери, площі Свободи, території міського парку, території прилеглої до міського парку, території Парку Пам’яті на вул. Т.Шевченка, рішення виконавчого комітету про надання йому погодження вважається таким, що втратило чинність.

  Секретар виконкому                                                                   М.В. Чичирко

Додаток 1

до Положення про роздрібну

торгівлю та надання послуг у сфері

розваг на території м. Овруч

Овруцькому міському голові

_________________________

ЗАЯВА

про розміщення об’єктів роздрібної торгівлі та надання послуг у сфері розваг

Прошу дозволити розміщення об’єкту:

роздрібної торгівлі, надання послуг у сфері розваг

(потрібне підкреслити)

з ____________________ по ____________________

Заявник____________________________________________________________________

(назва юридичної особи; ПІП фізичної особи – підприємця,

_____________________________________________________________________________

місцезнаходження, місце проживання, номер телефону,

для юридичних осіб – ПІП керівника)

Для юридичних осіб – ідентифікаційний код в ЄДРПОУ_____________________

Для фізичних осіб – підприємців – реєстраційний номер облікової картки платника податків __________________________

Тип об’єкта та кількість (лоток, палатка, атракціон тощо)__________________-

_____________________________________________________________________________

Загальна площа _______ м.кв

Продукція, що реалізується/послуги, що надаються ________________________

_____________________________________________________________________________

Документи, що додаються до заяви:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Цією заявою підтверджую відповідність розміщення та функціонування об’єкту вимогам чинного законодавства та зобов’язуюсь виконувати вимоги до розміщення та функціонування об’єктів роздрібної торгівлі та надання послуг у сфері розваг.

Про відповідальність за надання в заяві недостовірних даних попереджений.

«____» ____________ 20 __ р.

Документи здав:

_________________________                                             ______________________

(посада, П.І.Б.)                                                                  (підпис)

МП


АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ  Завантажити документ

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *