Проект рішення “Про проведення конкурсу на визначення опорних загальноосвітніх навчальних закладів у Овруцькій міській ОТГ”

ПРОЕКТ

УКРАЇНА

ОВРУЦЬКА МІСЬКА РАДА

Житомирської області

Р І Ш Е Н Н Я

Девята сесія                                                                                 7 скликання

16  березня2018 року                                                                           проект

Про проведення конкурсу на визначення
опорних загальноосвітніх навчальних закладів

у Овруцькій міській ОТГ

Керуючись статтею 13 Закону України «Про освіту», статтею 9 Закону України «Про загальну середню освіту, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», пунктом 6 постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №777 «Про затвердження Положення про освітній округ» (зі змінами, внесеними згідно з постановами КМУ від 20.01.2016 №79, від 31.08.2016 № 574 та від 19.04.2017 ), розглянувши лист відділу освіти Овруцької міської ради про проведення конкурсу на визначення опорних загальноосвітніх навчальних закладів у Овруцькій міській об’єднаній територіальній громаді, заслухавши інформацію виконуючого обов’язки начальника відділу освіти Овруцької міської ради Рожка Івана Адамовича, враховуючи рекомендації постійних комісій міської ради, міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Провести конкурс на визначення опорних загальноосвітніх навчальних закладів у Овруцькій міській ОТГ з 19 по 6 квітня 2018 року.
 2. Затвердити:

1) Умови проведення конкурсу на визначення опорних загальноосвітніх навчальних закладів у Овруцькій міській ОТГ  (додаються);

2) Склад конкурсної комісії із визначення опорних загальноосвітніх навчальних закладів у Овруцькій міській ОТГ  (додається).

 1. Відділу освіти Овруцької міської ради (Рожок І.А.):

1) довести до відома керівників шкіл умови проведення Конкурсу та розмістити їх на інформаційній сторінці відділу освіти сайту міської ради;

2) забезпечити проведення конкурсу у визначений термін;

3) надати рішення конкурсної комісії із визначення опорних загальноосвітніх навчальних закладів у Овруцькій міській ОТГ з відповідною пропозицією на розгляд сесії Овруцької міської ради.

 1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з гуманітарних питань, освіти, медицини, культури, фізичного виховання та соціального захисту населення.

Овруцький міський голова                                                                                    І.Я.Коруд

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням ____ сесії ____ скликання

Овруцької міської ради

від ____.03.2016 № _____

УМОВИ
проведення конкурсу на  визначення
опорних загальноосвітніх навчальних закладів

у Овруцькій міській ОТГ

І. Мета і завдання Конкурсу

 1. Конкурс проводиться з метою створення належних умов для забезпечення якісної освіти учнів, рівного доступу до якісної загальної середньої освіти, підготовки конкурентоспроможного випускника сучасної школи, виявлення, підтримки творчо працюючих педагогічних колективів, їх керівників, концентрації наявних ресурсів для покращення матеріально-технічної та навчальної бази закладів загальної середньої освіти.
 2. Завдання Конкурсу:

− виявлення ефективної моделі опорної школи в освітньому просторі Овруцької міської ОТГ, діяльність якої спрямовується на створення умов для здобуття громадянами якісної загальної середньої освіти, упровадження допрофільної підготовки і профільного навчання, поглиблене вивчення окремих предметів, забезпечення всебічного розвитку особистості;

− визначення кращих проектів опорних шкіл та заохочення їх діяльності;

− поширення перспективного педагогічного досвіду кращих опорних шкіл.

ІІ. Керівництво Конкурсом

 1. Організаційно-методичне й інформаційне забезпечення проведення Конкурсу здійснює відділ освіти Овруцької міської ради.

ІІІ. Терміни проведення та учасники Конкурсу

 1. Конкурс проводиться у період з 19 по 6 квітня 2018 року,
 2. Учасниками Конкурсу є загальноосвітні навчальні заклади І-ІІІ ступенів Овруцької міської об’єднаної територіальної громади.
 3. Матеріали учасниками Конкурсу (школами) подаються у відділ освіти міської ради з 19 до 30 березня 2018 року.
 4. Оголошення результатів відбудеться не пізніше 6 квітня 2018 року.

ІV Умови участі в Конкурсі

 1. Для участі в Конкурсі у відділ освіти міської ради подаються такі матеріали:

− заявка;

− опис проекту опорної школи (10 сторінок);

− відеопрезентація школи на доступних носіях (до 7 хвилин);

− додаткові ілюстративні матеріали.

 1. Матеріали Конкурсу повинні розкривати такі складники:

− структуру освітнього простору (кількість суб’єктів (шкіл-філій)– не менше 3);

− творчий портрет керівника опорної школи;

− якісний склад та досягнення педагогічного колективу;

− план розвитку навчального (як опорного) закладу на 3 роки(базовий для порівняння – 2017/2018 навчальний рік);

− науково-методичне забезпечення освітнього процесу;

− профілі навчання, поглиблене вивчення навчальних предметів;

− раціональність використання варіативної частини у відповідності до профілів навчання;

− результативність роботи навчального закладу за такими критеріями:

результати зовнішнього незалежного оцінювання,

моніторингових досліджень,

учнівських олімпіад з навчальних предметів,

конкурсів-захистів робіт учнів-членів Малої академії наук, інших конкурсів та змагань тощо;

− створення системи виховної роботи в школі;

− відомості про кількість учнів:

Назва закладу Кількість учнів, які навчаються у закладі Кількість учнів, які підвозяться

 

Кількість учнів, які будуть підвозитись до опорної школи З яких населених пунктів підвозяться учні і скільки
Опорна школа
Суб’єкт освітнього округу (школа-філія)
Школа, яка може стати філією та її ступінь
Разом

− наявність принаймні двох класів у кожній паралелі вище 4 класу;

– наявність Інтернет-ресурсу опорного закладу;

− наявність та потреба транспорту для підвезення учнів до опорної школи;

− зручність та наявність автомобільних доріг з твердим покриттям для забезпечення безпечного підвезення учнів і педагогічних працівників до місця навчання, роботи та до місця проживання;

− матеріально-технічна база: навчальні кабінети фізики, хімії, біології, географії, інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій (вказати кількість комп’ютерів у кожному з них, доступ до швидкісного Інтернету, наявність локальної мережі) та інші, лабораторії, навчальні майстерні (забезпечені відповідним обладнанням);

– наявність класів з комп’ютерним і мультимедійним обладнанням;

– шкільний методичний кабінет;

– спортивні об’єкти з відповідним обладнанням;

– актова зала;

– бібліотека з укомплектованим бібліотечним фондом підручників, науково-методичною, художньою та довідковою літературою;

– їдальня (вказати кількість посадочних місць);

– внутрішні туалети.

 1. Конкурсні матеріали оформляються в одному примірнику комп’ютерним набором, кегель 14, інтервал 1. Обов’язково додається електронна версія.
 1. Критерії оцінювання та визначення переможців Конкурсу
 2. Визначення переможця Конкурсу проводиться Конкурсною комісією із визначення опорних навчальних закладів (далі – Комісія).
 3. Підсумки Конкурсу підбиваються за загальною сумою балів. Максимальна сумарна кількість балів – 340 балів.
 4. Подані матеріали на Конкурс оцінюються за такими критеріями (максимальна кількість балів за одним критерієм – 10 балів):
Назва критерію Оцінювання за критерієм
5 балів 10 балів
Кількість філій опорного закладу дві філії три філії і більше
Кількість учнів в опорному закладі (без врахування учнів філій) 150-200 осіб 200 осіб і більше
Кількість учнів, що будуть підвозитися на навчання до опорного закладу після консолідації мережі 50-100 учнів більше 100 учнів
Використання проектної потужності закладу після консолідації мережі навчальних закладів 65-75% 75% і більше
Протяжність маршрутів перевезення учнів до опорного закладу більше 15 км 15 км і менше
Тривалість маршруту в одну сторону більше 45 хв. до 45 хв.
Наявність шкільних автобусів один два і більше
Кількість класів на паралелі один два і більше
Середня наповнюваність класів 15-20 осіб більше 20 осіб
Кількість профілів у опорному закладі один два і більше
Наявність предметних гуртків у опорному закладі 1-4 більше 4
Кількість класів з поглибленим вивченням предметів у опорному закладі 1 більше 1
Освітній рівень педагогів (вища освіта) 90-95% 95% і більше
Якісний рівень педагогів 60-66% 66,1% і більше
Наявність кабінетів:

фізики

хімії

біології

географії

інформатики

лабораторії

навчальних майстерень

спортивної зали

 

є, але без паспорту

є, але без паспорту

є, але без паспорту

є, але без паспорту

є, але без паспорту

є, але без паспорту

є, але без паспорту

є, але без паспорту

 

так

так

так

так

так

так

так

так

Наявність швидкісного Інтернету 0,5 – 1 Мбіт 1 Мбіт і більше
Наявність мережі wi-fi з безкоштовним (безпечним) доступом є, але не для всіх учасників освітнього процесу так
Наявність бібліотеки з книгосховищем та читальною залою так, але відсутня одна із складових так
Наявність актової зали у пристосованому приміщенні так
Створення умов для навчання дітей з особливими освітніми потребами:

пандус

 

внутрішні санвузли

 

 

 

є, але не відповідає нормам

є, але не відповідають нормам

 

так

 

так

Наявність у шкільній їдальні технологічного та холодильного обладнання (жарова шафа, електросковорода, холодильна камера) так, але відсутні одна або декілька складових так
Наявність у шкільній їдальні холодної та гарячої проточної води тільки холодна проточна вода так
Термін проведення останнього капітального ремонту 10-25 років до 10 років
Відповідність інженерного обладнання (санітарні прилади) санітарним нормам менше 50% забезпеченості 100%
Відповідність плану розвитку підходам у реформуванні загальної середньої освіти частково так
Масштабність інвестиційних потреб опорної школи частково так
 1. Комісія працює на громадських засадах.
 2. Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її складу.
 3. Рішення Комісії (за результатами оцінювання) про визначення переможця Конкурсу ухвалюється шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Комісії. Засідання Комісії та прийняті на них рішення оформлюються протоколом, який підписує голова та секретар Комісії

VI. Підведення підсумків Конкурсу

 1. Рішення конкурсної комісії з відповідною пропозицією доводиться до відома учасників Конкурсу та надається для розгляду Овруцькій міській раді.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням ___ сесії ___скликання

Овруцької міської ради

від ___.03.2018 № _____

Склад конкурсної комісії

із визначення опорних навчальних закладів

Голова конкурсної комісії
1. Дєдух Ірина Михайлівна Секретар ради
Заступник голови конкурсної комісії
2 Рожок Іван Адамович В.о. начальника відділу освіти
Секретар конкурсної комісії
3 Ковальчук Людмила Петрівна Інспектор з кадрів відділу освіти
Члени конкурсної комісії
4 Криволапчук Ніна Валеріївна Фахівець відділу освіти
5 Бортник Алла Володимирівна Фахівець відділу освіти
6 Левківський Петро Іванович Депутат Овруцької міської ради
7 Мальцев Микола Анатолійович Депутат Овруцької міської ради
8 Кисіль Віктор Леонідович Депутат Овруцької міської ради
9 Вінниченко Іван Андрійович Депутат Овруцької міської ради
10 Скред Олександр Вікторович Депутат Овруцької міської ради
11 Комаревич Сергій Васильович Депутат Овруцької міської ради
12 Гаєвський Валерій Васильович Депутат Овруцької міської ради
13 Старовойт Григорій Володимирович Депутат Овруцької міської ради
14 Дубницький Олексій Петрович Депутат Овруцької міської ради
15 Гаєвська Тетяна Миколаївна Голова Овруцької районної організації профспілки працівників освіти ( за згодою)
16 Селючок Руслан Васильович Член виконавчого комітету міської ради
17 Чавалюк Г.А. Член виконавчого комітету міської ради
18 Доброноженко В.В. Член виконавчого комітету міської ради

Секретар ради                                                                                                      І.М.Дєдух  Завантажити документ

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *