Рішення №58 виконкому міської ради “Про основні завдання цивільного захисту Овруцької ОТГ на 2018 рік”

У К Р А Ї Н А

Овруцька міська рада Житомирської області

Виконавчий комітет

Р І Ш Е Н Н Я

від  18.01.2018 року        № 58

Про основні завдання цивільного захисту

Овруцької ОТГ на 2018 рік

На виконання розпорядження голови Житомирської обласної державної адміністрації від 26.12.2017 року № 514 «Про основні завдання цивільного захисту області на 2018 рік», з метою якісного і своєчасного вирішення завдань цивільного захисту Овруцької ОТГ, керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

В И Р І Ш И В:

  1. Затвердити основні завдання цивільного захисту Овруцької ОТГ на 2018 рік (додаються).
  1. Затвердити план основних заходів цивільного захисту Овруцької ОТГ на 2018 рік (додаються).
  1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови.

Міський голова                                                                              І.Я. Коруд

Д О Д А Т О К № 1

до рішення Виконавчого комітету

VII скликання

від 18.01.2018 року № 58

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

цивільного захисту Овруцької ОТГ на 2018 рік

  1. Відповідно до вимог статей 10, 18, 19 Кодексу цивільного захисту України основні зусилля зосередити на:

удосконаленні та розвитку законодавчої та нормативно – правової бази з питань цивільного захисту (далі- ЦЗ);

удосконаленні територіальної підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту ланок Овруцької ОТГ;

забезпеченні готовності органів управління, сил та засобів ЦЗ всіх рівнів до оперативного реагування на надзвичайні ситуації (далі-НС) і ліквідації їх наслідків, проведенні пошуково-рятувальних робіт, захисті населення і територій в мирний час та особливий період;

плануванні і проведенні ефективних попереджувальних заходів ЦЗ з метою забезпечення техногенної та пожежної безпеки, досягненні прийнятних рівнів ризику виникнення НС та зменшенні людських і матеріальних втрат;

підвищенні ефективності діяльності існуючих державних, галузевих та об’єктових спеціалізованих аварійно–рятувальних служб і формувань, підрозділів місцевої пожежної охорони, добровільних пожежних дружин (команд);

виконанні місцевих програм щодо зменшення загрози та запобігання виникненню можливих НС і мінімізації їх наслідків, а також забезпеченні пожежної безпеки;

удосконаленні системи спостереження і контролю, насамперед із гідрогеологічних, гідрометеорологічних та епідеміологічних питань;

модернізації системи централізованого оповіщення.

  1. Керівникам цивільного захисту:

забезпечити реалізацію вимог Кодексу цивільного захисту України;

підвищити готовність органів управління і сил ЦЗ до дій за призначенням у мирний час та в особливий період;

підтримувати у готовності існуючі системи оповіщення і зв’язку та сприяти у їх реконструкції;

періодично здійснювати перевірку готовності системи централізованого оповіщення Овруцької ОТГ з доведенням інформації до населення, а також практично застосовувати її у разі виникнення загрози або виникнення надзвичайних ситуацій (небезпечних подій) при проведенні навчань та тренувань з цивільного захисту;

забезпечити засобами радіаційного та хімічного захисту персонал радіаційно та хімічно небезпечних об’єктів, працівників підприємств, які потрапляють у зони можливого радіаційного і хімічного забруднення, та непрацюючого населення, яке проживає у прогнозованих зонах хімічного забруднення;

для проведення радіаційного і хімічного спостереження сформувати перелік диспетчерських служб, постів радіаційного та хімічного спостереження, розрахунково-аналітичних груп;

вжити заходів щодо підготовки, оснащення диспетчерських служб, постів радіаційного та хімічного спостереження необхідними сучасними засобами радіаційного та хімічного захисту, обладнанням;

уточнити переліки суб’єктів господарювання, які надають населенню санітарно-гігієнічні послуги на проведення санітарної обробки людей, спеціальної обробки одягу, майна і транспорту у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, надзвичайних екологічних ситуацій і ліквідації їх наслідків;

визначити обсяги забезпечення населення і працівників формувань цивільного захисту засобами радіаційного та хімічного захисту;

забезпечити впровадження на об’єктах підвищеної небезпеки систем виявлення загрози надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і локальних систем оповіщення населення у зонах можливого ураження та персоналу таких об’єктів;

продовжити проведення технічної інвентаризації захисних споруд ЦЗ;

удосконалювати загальнодоступні інформаційні ресурси, забезпечити надання та оприлюднення інформації про фонд захисних споруд цивільного захисту;

підвищити готовність спеціалізованих аварійно-рятувальних служб і формувань, підрозділів місцевої пожежної охорони, добровільних пожежних дружин (команд) до реагування на НС та ліквідації їх наслідків;

здійснити попереджувальні заходи з метою недопущення загибелі людей на водних об’єктах;

проводити тренування евакуаційних органів щодо евакуації населення у разі виникнення надзвичайної ситуації у мирний час та в особливий період у ході командно-штабних та інших навчань;

  1. Керівникам потенційно небезпечних об’єктів та об’єктів підвищеної небезпеки спланувати діяльність на забезпечення виконання заходів у сфері цивільного захисту на об’єктах та їх фінансування у розмірі не менше ніж 0,5 відсотка обсягу валового доходу об’єкта.

Керуючий справами                                                                   М.В. Чичирко

Д О Д А Т О К № 2

до рішення Виконавчого комітету

VII скликання

від 18.01.2018 року № 58

ПЛАН

основних заходів цивільного захисту Овруцької ОТГ на 2018 рік

№ з/п Заходи Відповідальні Залучаються Термін проведення
І. Заходи щодо удосконалення територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Овруцької ОТГ (далі -ТП ЄДСЦЗ Овруцької ОТГ)
1. Здійснення організаційних заходів щодо впровадження на об’єктах підвищеної небезпеки автоматизованих раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення у зонах можливого ураження та персоналу таких об’єктів Виконком міської ради Підприємства, установи та організації (за згодою) До 15 грудня
2. Здійснення заходів щодо підтримання в готовності до застосування технічних засобів систем оповіщення органів управління цивільного захисту та населення Виконком міської ради Підприємства, установи та організації (за згодою) До 15 грудня
3 Нарада керівного складу ЦЗ з питання протипожежного захисту лісів, торф’яників та сільгоспугідь у весняно-літній пожежонебезпечний період, підготовки до зернозбиральної кампанії 2018 року Лісові та мисливські господарства Овруцької ОТГ, ОРВ  УДСНСУ у Житомирській області Виконком міської ради, підприємств, установ та організацій Травень
4 Нарада керівного складу ЦЗ щодо техногенного та протипожежного захисту закладів освіти, забезпечення підготовки до нового навчального 2018/19 року Відділ освіти Овруцької міської ради, ОРВ УДСНСУ у Житомирській області Виконком міської ради, закладів освіти Серпень

(згідно з рішеннями)

5 Коригування планів евакуації населення усіх рівнів в частині доповнення їх окремим розділом, що стосується евакуації людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення Відділ архітектури, містобудування та земельних ресурсів виконкому міської ради Виконком міської ради Протягом року
6 Поповнення регіонального матеріального резерву ОТГ матеріально-технічними засобами Відділ архітектури, містобудування та земельних ресурсів виконкому міської ради Виконком міської ради, керівники об’єктів підвищеної небезпеки Протягом року, з надходженням коштів
ІІ. Заходи щодо підготовки та визначення стану готовності органів управління, сил та засобів ТП ЄДСЦЗ області
1 Підготовка органів управління та сил територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту ОТГ (далі – ТП ЄДСЦЗ ОТГ) відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 № 443 “Про затвердження порядку підготовки до дій за призначенням органів управління та сил ЦЗ”: Відділ архітектури, містобудування та земельних ресурсів виконкому міської ради Органи управління та сили ЦЗ структурних підрозділів функціональних та  територіальної підсистеми ЄДСЦЗ
1) штабні тренування органів управління міських та ланок ТП ЄДСЦЗ ОТГ Керівник міської ланки Органи управління та сили ЦЗ міських, ланок ТП ЄДСЦЗ ОТГ Згідно з графіком
2) спеціальні навчання (тренування) формувань спеціалізованих служб ТП ЄДСЦЗ ОТГ Керівники спеціалізованих служб ТП ЄДС ЦЗ ОТГ Керівний склад і фахівці спеціалізованої служби ЦЗ Згідно з графіком
3) спеціальні об’єктові навчання з питань ЦЗ Керівники суб’єктів господарювання Члени комісії з питань надзвичайних ситуацій, спеціалізовані служби та формування ЦЗ суб’єкта господарювання Згідно з графіком
4) щорічні спеціальні об’єктові тренування з питань ЦЗ Керівники спеціалізованих служб ТП ЄДСЦЗ ОТГ, керівники суб’єктів господарювання Керівний склад і фахівці, відповідні спеціалізовані служби та формування ЦЗ Згідно з графіком
ІІІ. Перевірка стану цивільного захисту, готовності органів управління, сил і засобів до дій за призначенням
1. Перевірка стану техногенної та пожежної безпеки об’єктів з високим ступенем прийнятного ризику Виконком міської ради Підрозділи УДСНСУ в Овруцькій ОТГ За окремим планом
2. Здійснення контролю за станом утримання та використання захисних споруд ЦЗ їх балансоутримувачами (власниками) Виконком міської ради Підприємства, організації та установи, утримувачі захисних споруд За окремими

графіками

3. Продовження технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту Виконком міської ради Місцеві інвентаризаційні комісії, БТІ, підприємства, організації та установи, утримувачі захисних споруд Протягом року
4 Перевірка стану готовності до:

– пропуску льодоходу, весняної повені та дощових паводків у 2018 році;

– протипожежного захисту лісів, торфовищ і сільгоспугідь у весняно-літній період 2018 року;

– виконання завдань у складних умовах осінньо-зимового періоду

ОРВ УДСНСУ у Житомирській області, міські та районні комісії з питань ТЕБ та НС Органи виконавчої влади, Виконком міської ради, установи та організації до сфери відповідальності яких належить питання проведення перевірок  

Лютий -березень;

 

Квітень -травень;

 

Вересень -жовтень

5 Проведення комплексних профілактичних відпрацювань населених пунктів Овруцької ОТГ із найбільш складною обстановкою з пожежами ОРВ УДСНСУ у Житомирській області Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування Протягом  року
6 Спільно з органами державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування продовжити роботу щодо створення боєздатних підрозділів пожежної охорони в сільській місцевості ОРВ УДСНСУ у Житомирській області, Виконком міської ради Виконком міської ради, підприємства, установи, організації Протягом  року
7 Продовження роботи з організації діяльності добровільних пожежних формувань та пожежно-технічних комісій на підконтрольних об’єктах ОРВ УДСНСУ у Житомирській області, Виконком міської ради Виконком міської ради, підприємства, установи, організації Протягом  року
8 Виконання заходів обласної комплексної Програми забезпечення пожежної безпеки та захисту населення і територій області від надзвичайних ситуацій на 2016-2020 роки ОРВ УДСНСУ у Житомирській області, Виконком міської ради Виконком міської ради, підприємства, установи, організації Протягом  року
ІV. Заходи щодо попередження надзвичайних ситуацій та зменшення ризику їх виникнення
1. Розробка міських планів збереження, вдосконалення і розвитку фонду захисних споруд ЦЗ на 2018 рік Виконком міської ради Виконком міської ради Січень
2. Організація роботи та проведення засідань комісії з питань подальшого використання захисних споруд ЦЗ для господарських, культурних та побутових потреб Виконком міської ради Члени комісії Протягом року
3 Підготовка та надання вихідних даних замовнику на розробку розділу інженерно-технічних заходів ЦЗ у складі проектної документації згідно з п.5.2 ДСТУ Б.А.2.2-7:2010 Розділу ІТЗ ЦЗ (ЦО) у складі проектної документації об’єктів ОРВ УДСНСУ у Житомирській області, Відділ архітектури, містобудування та земельних ресурсів виконкому міської ради Відділ архітектури, містобудування та земельних ресурсів виконкому міської ради, керівники підприємств–замовники проектної документації (за згодою) Протягом року
Розроблення плану організаційних і практичних заходів органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, управлінь, організацій та установ щодо підготовки та безаварійного пропуску весняної повені, льодоходу і осінніх дощових паводків 2018-2019 років Відділ архітектури, містобудування та земельних ресурсів виконкому міської ради Виконком міської ради, підприємства, установи, організації Вересень-жовтень
Підготовка плану організаційних і практичних заходів органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, управлінь, організацій та установ щодо протипожежного захисту лісів у весняно-літній період 2018 року Відділ архітектури, містобудування та земельних ресурсів виконкому міської ради, лісові та мисливські господарства , ОРВ УДСНСУ у Житомирській області Виконком міської ради, підприємства, установи, організації Лютий -березень

 

 

V. Заходи щодо підготовки керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту
1. Функціональне навчання керівного складу і фахівців виконкому міської ради, підприємств, установ та організацій в навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Житомирської області Виконком міської ради Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Житомирської області (за згодою) Згідно з планом
2. Проведення змагань, навчально-тренувальних зборів, польових таборів, семінарів-тренінгів з питань практичної підготовки дітей та молоді до дій у надзвичайних ситуаціях Виконком міської ради Навчально – методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Житомирської області (за згодою), служба у справах дітей Квітень-вересень
3 Проведення в навчальних закладах області Дня цивільного захисту, Тижня безпеки дитини Відділ освіти Овруцької міської ради Виконком міської ради, навчальні заклади Квітень-травень
4 Проведення міських зборів-змагань юних рятувальників “Школа безпеки” Відділ освіти Овруцької міської ради, ОРВ УДСНСУ у Житомирській області Виконком міської ради, навчальні заклади, Овруцьке ВКВГУ Нацполіції України у Житомирській області, районна організація Товариства Червоного Хреста України (за згодою) Квітень – травень
5 Проведення показового навчання з питань цивільного захисту (на базі одного з підприємств за рішенням ОТГ) ОРВ УДСНСУ в області, Відділ архітектури, містобудування та земельних ресурсів виконкому міської ради Одне з підприємств, яке розташовано на території ОТГ (за окремим рішенням) Березень-квітень
6 Проведення в навчальних закладах ОТГ:

–         дня цивільного захисту,

–         тижня безпеки життєдіяльності

–         місячника безпеки життєдіяльності

Відділ освіти Овруцької міської ради Виконком міської ради, навчальні заклади  

Квітень-травень

Квітень-травень

Жовтень – листопад

7 Проведення районного етапу-змагань  серед навчальних закладаів ОТГ “Дружин юних пожежних” Відділ освіти Овруцької міської ради, відділ сім’ї, молоді та спорту ОТГ, ОРВ  УДСНСУ в області Відділ архітектури, містобудування та земельних ресурсів виконкому міської ради,  ОВКВНП ГУ Нацполіції України в області Березень – квітень
VI. Підвищення готовності до реагування на надзвичайні ситуації
1. Проведення навчально-тренувальних занять (навчань) з усім працюючим персоналом потенційно небезпечних підприємств (об’єктів), підприємств, установ, організацій, суб’єктів господарювання з практичним відпрацюванням дій за можливими аварійними ситуаціями Керівники підприємств, установ, організацій (за згодою) Підприємства, установи, організації, персонал потенційно небезпечних підприємств (за згодою) За окремими планами і графіками

Керуючий справами                                                                      М.В. Чичирко

   Завантажити документ

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *