Рішення №155 від 22 грудня 2017 року “Про затвердження Програми розвитку первинної медицини та її профілактичної спрямованості в ОТГ Овруцької міської ради на 2018 рік.”

У К Р А Ї Н А

Овруцька міська рада Житомирської області

Р І Ш Е Н Н Я

Четверта сесія                                                                  VІІ  скликання

 Від 22 грудня 2017 року             №155

Про затвердження Програми розвитку
первинної медицини та її профілактичної
спрямованості в ОТГ Овруцької міської

ради на 2018 рік.

Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації спільного засідання постійних депутатських комісій міської ради від 19.12.2017р., міська рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити розвитку первинної медицини та її профілактичної спрямованості в ОТГ Овруцької міської ради на 2018 рік. (Додається)
 1. Контроль на виконанням даного рішення постійну депутатську комісію з гуманітарних питань, освіти, медицини, культури, фізичного виховання та соціального захисту населення та головного лікаря даної установи.

Міський голова                                                                     І.Я.Коруд

Додаток до рішення №155

від 22.12.2017р.

Програма розвитку первинної медицини та її профілактичної спрямованості в ОТГ Овруцької міської ради (далі Центру) на 2018 рік.

 1. Загальні положення.

Програма розвитку первинної медицини та її профілактичної спрямованості (далі – Програма) розроблена з метою подальшого розвитку первинної медицини шляхом формування, збереження і зміцнення здоров’я людей, раннього виявлення захворювань та їх ефективного лікування. Програма передбачає цільове першочергове фінансування заходів, які мають значний вплив на вирішення найважливіших проблем розвитку первинної медичної допомоги населенню на засадах сімейної медицини. Програма розрахована і підготовлена відповідно до законів України, постанов Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства охорони здоров’я України.

 1. Обґрунтування Програми.

Складна ситуація, в якій сьогодні опинилася сфера охорони здоров`я України потребує змін. А трансформаційні процеси, що відбуваються в різних сферах життя українського суспільства, зумовлюють необхідність реформування системи охорони здоров’я України. Стратегічною метою реформ повинно бути підвищення якості та ефективності медичної допомоги. Це завдання є особливо актуальним для України саме тому, що в національній системі охорони здоров’я ще не подолано істотного розриву між якістю медичних послуг та видатками на їх фінансування. Центральне місце в досягненні зазначеної вище мети належить реформуванню первинної медичної допомоги.

У чинних нормативно-правових документах щодо стратегічного розвитку системи охорони здоров’я в Україні одним з основних пріоритетів визнано розвиток первинної медичної допомоги на засадах сімейної медицини з  профілактичним спрямуванням роботи закладів загальної практики – сімейної медицини. Оскільки первинна медична допомога є базовим рівнем надання медичної допомоги в усьому світі, її кардинальне реформування в Україні вимагає суттєвих змін функціональних моделей закладів первинної медичної допомоги.

Тому Програма розвитку первинної медицини в Центрі потребує цільових фінансових зусиль, активних і скоординованих дій закладів охорони здоров’я, спрямованих на забезпечення належних можливостей для наближення якісної первинної медичної допомоги на засадах сімейної медицини до населення, яке обслуговують АЗПСМ, ФАПи і ФП.

 1. Мета Програми.

Метою Програми є  забезпечення  покращення  надання  медичної  допомоги населенню, яке обслуговують АЗПСМ, ФАПів та ФП, спрямованої на виконання наступних завдань:

 1. Оснащення та переоснащення АЗПСМ, ФАПів та ФП апаратурою та обладнанням.
 2. Автоматизація робочих місць лікарів АЗПСМ, ФАПів та ФП.
 3. Реконструкція та капітальний ремонт медичних закладів Центру ПМСД.
 4. Придбання ліків на невідкладну медичну допомогу та дезінфікуючих  засобів .
 5. Забезпечення паливно-мастильними матеріалами та запчастинами   автомобілі, які будуть обслуговувати  населення, що проживає на території обслуговування  АЗПСМ
 6. Санітарно- освітня робота по профілактиці та виявленню захворювань на ранніх стадіях, формуванню здорового способу життя.
 7. Завдання Програми:
 • забезпечення якісної первинної допомоги населенню в закладах сімейної медицини;
 • наближення первинної медичної допомоги на засадах сімейної медицини та покращення її доступності до мешканців міста та села.
 1. Заходи з реалізації  Програми.
 • підвищити якість медичних послуг;
 • підвищити доступність медичних послуг;
 • поліпшити ефективність фінансування;
 • створити стимули для здорового способу життя населення  та здорових умов праці;
 • покращення умов для надання  якісної первинної медичної допомоги населенню, що проживає на території обслуговування Центру.
 1. Фінансове забезпечення Програми.
 2. Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється на підставі фінансової підтримки з міського бюджету шляхом надання поточних  трансфертів із  наведеними  обґрунтуваннями щодо відповідної фінансової підтримки.
 3. Обсяг фінансування Програми визначатиметься виходячи з конкретних завдань та реальних можливостей.
 4. Одержувачем коштів є Комунальна установа «Центр первинної медико-санітарної допомоги Овруцької районної ради» до складу якої входять 11 АЗПСМ, 4 ФАПи та 31 ФП.
 1. Очікувані результати виконання Програми

Виконання визначених завдань дасть змогу досягти   поставленої мети за такими індикаторами:

 • досягнення показника оснащення закладів сімейної медицини медичним обладнанням – 75%;
 • збільшення питомої ваги чисельності населення, якому надається первинна медична допомога на засадах сімейної медицини до 100%;
 • щорічне збільшення частки звернень населення до сімейних лікарів з профілактичною метою на 2% і досягнення цього показника до 100%;
 • покращення результатів проведення профілактичних щеплень;
 • досягнення показника медичної допомоги, що починається і закінчується на рівні ПМСД 100%;
 • зниження на дільницях сімейних лікарів кількості занедбаних первинних форм онкозахворювань;
 • зниження на дільницях сімейних лікарів кількості первинних деструктивних форм туберкульозу;
 • зниження на дільницях сімейних лікарів показника смертності від інфаркту міокарда;
 • зниження по дільницях показника малюкової смертності.
 1. Система управління та контроль за ходом виконання Програми.

Контроль за виконанням Програми здійснює ОТГ Овруцької міської ради, відповідно до своїх повноважень визначених чинним законодавством України.

Комісія з питань бюджету і спільної власності територіальних громад:

–  контролює хід реалізації заходів Програми;

–  готує відповідні матеріали по виконанню програми;

– забезпечує узагальнення інформації  щодо виконання  Програми;

– здійснює контроль за використанням коштів наданих на виконання Програми.

 1. Проблемні питання.
 • недостатність фінансування;
 • незабезпеченість медичним обладнанням  відповідно  до  табелю  оснащення   медичних  закладів;
 • відсутність транспортних  засобів;
 • відсутність типових  сучасних   приміщень  амбулаторій;
 • недостатнє забезпечення ліками для надання невідкладної медичної допомоги.
№ зп Потреба Місце  проведення Кількість  Сума  коштів,  тис. грн
1 Капітальні   ремонти  даху  приміщень ФАП с Острів  та ФАП  с Норинск 2 об’єкти 250,0
2. Придбання та заміна    вікон  та дверей на сучасні  металопластикові АЗПСМ  с В. Хайча

АЗПСМ с. Бондари

АЗПСМ с. В Фосня

ФП с. Раківщина

ФП с. Великі Мошки

ФП с. Гуничі

ФАП с. Збраньки

ФП с Оленичі

ФП с. Невгоди

ФП с. Скребеличі

ФП с Заськи

1 500,0
3. Придбання  холодильників первинна мережа КУ ЦПМСД   Овруцької  міської ОТГ 10 шт * 10 тис грн 100,0
4. Придбання   комп’ютерів  для лікарів   АЗПСМ 38 шт * 20 тис. грн. 760,0
5. Придбання  МФУ  для лікарів   АЗПСМ первинна мережа КУ ЦПМСД   Овруцької  міської ОТГ 33 шт * 6 тис  грн 198,0
6. Встановлення    мережі  інтернет для лікарів   АЗПСМ первинна мережа КУ ЦПМСД   Овруцької  міської ОТГ 8 точок * 1,5 тис грн.  12,0
7. Придбання  проектору та   дошки  первинна мережа КУ ЦПМСД   Овруцької  міської ОТГ 1  шт *15,00 15,0
8. Придбання   апарату ЕКГ первинна мережа КУ ЦПМСД   Овруцької міської ОТГ 3 шт *25 тис. грн.. 75,0
9. Придбання   лабораторного   обладнання  для  експрес  діагностики

 

АЗПСМ с В Хайча

АЗПСМ с В Фосня

АЗПСМ с Бондари

3 шт *300 тис  грн. 900,0
10. Придбання    УВЧ первинна мережа КУ ЦПМСД   Овруцької  міської ОТГ 3  шт *  20,0 тис  грн.. 60,0
11 Придбання  транспортних  засобів:  

 

 

 

 

первинна мережа КУ ЦПМСД   Овруцької  міської ОТГ

–         велосипеди

 

20  шт.  * 3,5  тис  грн. 70,0
–         скутери

 

5шт * 25,0 тис грн. 125,0
–         автомобілі

 

3шт. *300,0 тис грн.. 900,0
12. Проведення  поточних  ремонтів первинна мережа КУ ЦПМСД   Овруцької  міської ОТГ 30 обєктів * 100,0 тис 300,0
13. Заміна  огорож первинна мережа КУ ЦПМСД   Овруцької  міської ОТГ 20  обєктів * 30,0 тис  грн 60,0
14. Оплата контрактного   навчання випускників  за  спеціальністю:  лікар ЗПСМ 3 чоловіки * 30,0 тис  грн 90,0
15. Придбання ліків на невідкладну медичну допомогу та дезінфікуючих  засобів первинна мережа КУ ЦПМСД   Овруцької  міської ОТГ 500,0
16. Придбання   електро   бензопил первинна мережа КУ ЦПМСД   Овруцької міської  ОТГ 5  шт 15,00
17 Виготовлення проектної   документації  для будівництва   сільських  амбулаторій с. Норинськ

с.В.Хайча

с.В.Фосня

с. Хлупляни

4 обєкти

10.Основні завдання Центру на 2018 рік.

– Здійснення заходів, які направлені на покращення надання первинної медичної допомоги населенню ОТГ;

– Вирішення питань проведення поточних ремонтів у структурних підрозділах Центру;

– Комп’ютеризація та забезпечення автомобілями всіх АЗПСМ.

– Впровадження енергозберігаючих технологій в структурних підрозділах Центру.

Секретар ради                                                                  Дєдух І.М.  Завантажити документ

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *