Рішення №151 від 22 грудня 2017 року “Про затвердження цільової  програми мобілізаційної  підготовка  місцевого значення  та  забезпечення  заходів, пов’язаних із виконанням військового обов’язку, призовом громадян України на військову службу до лав Збройних Сил України та інших військових формувань на 2018-2020 роки.”

У К Р А Ї Н А

Овруцька міська рада Житомирської області

Р І Ш Е Н Н Я

Четверта сесія                                                 VІІ  скликання

 Від 22 грудня 2017 року             №151

Про затвердження цільової  програми
мобілізаційної  підготовка  місцевого
значення  та  забезпечення  заходів,
пов’язаних із виконанням військового
обов’язку, призовом громадян України
на військову службу до лав Збройних
Сил  України та  інших  військових

формувань  на  2018-2020 роки.

Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації спільного засідання постійних депутатських комісій міської ради, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити цільову програму з мобілізаційної підготовки  місцевого значення та забезпечення заходів, пов’язаних із виконанням військового обов’язку, призовом громадян України на військову службу до лав Збройних Сил України та інших військових формувань на 2018-2020 роки.(Додається)
 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради  з питань бюджету комунальної власності та соціально-економічного розвитку.

 

Міський голова                                                                     І.Я.Коруд

Додаток до

рішення 4 сесії № 151

від 22.12.2017р.

 

ПРОЕКТ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ
мобілізаційної підготовки місцевого значення та забезпечення заходів, пов’язаних із виконанням військового обов’язку, призовом громадян України на строкову військову службу, військову службу за контрактом до лав Збройних Сил України та інших військових формувань на 2018-2020 роки м. Овруч
ПАСПОРТ
цільової Програми мобілізаційної підготовки місцевого значення та забезпечення заходів, пов’язаних із виконанням військового обов’язку, призовом громадян України на строкову військову службу, військову службу за контрактом  до лав Збройних Сил України та інших військових формувань на 2018-2020 роки
1. Ініціатор розроблення програми Овруцького ОМВК
2. Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми
3. Розробник програми Овруцький  ОМВК
4. Співрозробники програми Овруцька  райдержадміністрація
5. Відповідальний виконавець програми Овруцький ОМВК
6. Учасники програми Управління, відділи, сектори                                                                            райдержадміністрації,  органи                                                                                 виконавчої влади та                                                                                  місцевого самоврядування,                                                                               підприємства району
7. Термін реалізації програми 2018-2020 роки
8. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми Районний,

міський,

сільські,

селищний бюджети,

бюджети об’єднаних територіальних громад

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми,

Всього:

у тому числі:

коштів районного бюджету

коштів місцевого бюджету

коштів інших джерел

В межах фінансових ресурсів місцевих бюджетів

 

 1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Згідно із статтею 17 та   частиною 1 ст. 140 Конституції України захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою усього Українського народу.

Підготовка молоді до військової служби та забезпечення призову на військову службу (строкову, за контрактом, у військовому резерві, альтернативну службу, за мобілізацією та інше)  завжди була і є важливим елементом будівництва Збройних Сил України та підтримки їх боєздатності.

Ще більшого значення це питання набуває сьогодні, у зв’язку з реалізацією програми розвитку та відновлення боєздатності Збройних Сил України. Враховуючи наявні завдання сьогодення перед Збройними Силами України щодо захисту суверенітету та територіальної цілісності України, захист українського народу від зовнішніх та внутрішніх агресорів, якісного виконання та забезпечення заходів призовів на військову службу (строкову, за контрактом, у військовому резерві, альтернативну службу, за мобілізацією та інше) необхідна всебічна фінансова та матеріальна допомога з боку органів місцевого самоврядування району.

Згідно вимог  Законів України «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про оборону», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»,              «Про Збройні Сили України», «Про органи місцевого самоврядування», на місцеві органи виконавчої влади та самоврядування, державні адміністрації та військові комісаріати покладається відповідальність за всебічну підготовку громадян (призовного віку та військовозобов’язаних) до захисту Батьківщини, військово-патріотичне виховання громадян України та їх призов на військову службу.

Районні державні адміністрації та органи місцевого самоврядування згідно вимог п. 2, 3, 4 ст.43 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»:

для проведення медичного огляду громадян, призову їх на військову службу відправки, призваних до військових частин зобов’язані забезпечити військові комісаріати обладнаними призовними (збірними) пунктами, медикаментами, інструментарієм медичним і господарським майном, автомобільним транспортом а також охорону громадського порядку.

для головного і якісного виконання планів проведення в особливий період місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування разом з підприємствами, установами та організаціям незалежно від підпорядкування і форм власності та районними (міськими) військовими комісаріатами в мирний час утворюють дільниці для оповіщення і збору військовозобов’язаних комплектують їх особовим складом із числа військовозобов’язаних без звільнення громадян від виконання основних обов’язків за місцем роботи та сприяють у набутті ними професійних навичок, а також забезпечують реалізацією інших заходів, пов’язаних з виконанням планів проведення мобілізації.

місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування забезпечують (міські)військові комісаріати службовими будинками, підсобними господарськими приміщеннями і приміщеннями для призовних пунктів (дільниць), здійснюють поточний і капітальний ремонти цих будинків та приміщень, здійснюють районним  (міським) військовим комісаріатам комунально-побутових послуг (освітлення, водопостачання, опалення тощо) за рахунок коштів місцевого бюджету.

Для виконання вказаних вище вимог чинного законодавства необхідно проводити:

оформлення документ  під час проведення вивчення громадян, уточненим військово-облікових даних, проведення тестування, медичного обстеження та огляду, призову до ЗСУ України в тому числі:

– диспансеризація 14-15 річних  юнаків;

– приписку 17 річних  юнаків ;

– медичні огляди призовників;

– медичні огляди військовозобов’язаних;

– призов на строкову військову службу (мінімальна очікувана кількість два рази на рік «ВЕСНА-ОСІНЬ»,  очікувана кількість відправок під час призову на  строкову військову службу до 20 відправок на рік, згідно нарядів на поставку понад 100 осіб)

– призови військовозобов’язаних на військову службу під час мобілізації (очікувана кількість відправок під час чергової хвилі призову по мобілізації на військову службу до 50 осіб, відправки  на рік згідно нарядів на поставку,

– відправку громадян України для проходження військової служби у ЗСУ та інші військові формування (очікувана кількість відправок під час призову  на військову службу за контрактом до 100 осіб, відправки на рік згідно  нарядів на поставку );

– агітацію серед населення району щодо проходження військової  або альтернативної служби в мирний час, у воєнний час або в особливий період;

– заходи з патріотичного виховання молоді, жителів району;

– оформлення документів для встановлення статусу учасника бойових дій та пенсіонерів Збройних Сил України;

Для виконання вище перелічених заходів необхідно: канцелярське приладдя, папір, витратні матеріали для оргтехніки, конверти для листування, проведення  поточного ремонту кімнати професійного відбору  та призовної дільниці, паливо мастильні матеріали.

Під час проведення заходів можливого розгортання роти охорони військового комісаріату та загонів оборони району будуть додатково необхідні: паливо – мастильні матеріали для забезпечення виконання плану навчання та поставлених завдань за призначенням, канцелярське приладдя, папір, закупівля нової додаткової оргтехніки, витратні матеріали для забезпечення функціонування наявної оргтехніки.

Вирішити ці питання без додаткового фінансування  ОМВК неможливо, або вкрай складно.

 1. Визначення мети Програми

Цільова Програма мобілізаційної підготовки місцевого значення та забезпечення заходів, пов’язаних із виконанням військового обов’язку, призовом громадян України на строкову військову службу, військову службу за контрактом до лав Збройних Сил України та інших військових формувань на 2018-2020 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до                         статті   6 Закону України „Про місцеві державні адміністрації ”, та попередня затверджена розпорядженням голови Овруцької районної державної адміністрації від 28.12.2012 року № 267 « Про районну цільову Програму «Призовна дільниця» на 2013-2017 роки»

Мета Програми:

–  підтримання мобілізаційної готовності Овруцького  об’єднаного міського   військового комісаріату  на належному рівні, необхідному для виконання завдань за призначенням;

– підвищення значення роботи місцевих органів державної влади в проведенні військово-облікової роботи на території Овруцького району, залучення до комплектування військ мобілізаційні ресурси району в повному обсязі, що надасть змогу якісного комплектування Збройних Сил України та інших військових формувань молодим поповненням під час призовів громадян на строкову військову службу та військовозобов’язаних  для проходження служби в Збройних Силах України ;

– матеріально-технічне забезпечення спільної роботи районної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, районного військового комісаріату, правоохоронних органів, органів освіти та охорони здоров’я  щодо забезпечення роботи призовної дільниці та мобілізаційної підготовки місцевого значення;

– суттєве підвищення ефективності системи соціальної допомоги в Овруцькому районі через посилення адресності при її наданні та шляхом включення додаткових заходів щодо соціальної підтримки громадян для забезпечення їм гідного існування, вирішення проблем матеріально-технічного, соціально-побутового, культурно-масового характеру, медичної реабілітації, здійснення конкретних заходів, спрямованих на надання адресної підтримки мобілізованим  до Збройних сил України громадянам, учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей (дружині, дітям, батькам).

 1. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми

Фінансування заходів Програми передбачається здійснювати за рахунок коштів районного  бюджету у межах можливостей  дохідної частини, виходячи з конкретних завдань, а також за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством, включаючи бюджети об’єднаних територіальних громад, бюджетів  селищної та сільських рад в межах фінансових можливостей за узгодженням  .

Орієнтовні обсяги та визначення джерел фінансування окремих заходів Програми наведено у додатку 1, 2.

Остаточний обсяг фінансування заходів Програми на відповідний  рік визначається рішенням районної ради, об’єднаної територіальної громади, селищної та сільської ради   в установленому чинним законодавством порядку в межах можливостей дохідної частини  бюджету, які і є  головним розпорядником коштів.

Видатки  на фінансування Програми щорічно затверджуються  бюджетом і можуть коригуватись в залежності від фінансових можливостей  місцевого бюджету.

Фінансування організація транспортного забезпечення (або придбання паливно-мастильних матеріалів)  по підвезенню допризовників,   призовників та військовозобов’язаних  до місць призначення збору, медичного огляду  обласною військово-лікарською комісією від Овруцького об’єднаного військового комісаріату до обласного збірного пункту, військових частин здійснюється в межах фактично понесених  витрат перевізником по факту виконання перевезення та надання підтверджуючих документів  понесених витрат.

Орієнтовні розрахунки обсягу необхідних коштів на реалізацію  заходів Програми наведено в додатку 3.

Всього на реалізацію Програми на 2018-2020 роки необхідно передбачити  185 000 гривень на один рік (без врахування додаткових коштів, які можуть буті необхідні при оголошенні наступних хвиль мобілізації) із  збільшенням суми коштів з  врахуванням  необхідних витрат в залежності від кількості громадян, які будуть призвані по мобілізації.

Програма діє на період 2018-2020 роки.

Відповідальним за надання звітних матеріалів є Овруцький об’єднаний міський військовий  комісаріат.

Узагальнену інформацію про результати виконання заходів Програми Овруцький об’єднаний міський військовий  комісаріат подає Овруцькій районній державній адміністрації до 25 листопада 2017 року. Термін подання звітності до 30 листопада  2017 року включно.

Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення виконання Програми, здійснюється районною державною адміністрацією.

Показники Програми за необхідності  можуть коригуватися у випадках:

– зміни кількості населених пунктів, які обслуговуються військовим комісаріатом;

– під впливом зовнішніх факторів (зміни в законодавстві, економічних та соціальних умов, тощо).

 1. Перелік завдань, заходів Програми та результативні показники

Основними завданнями Програми є:

– здійснення заходів щодо забезпечення поставки людських і транспортних ресурсів у військові організаційні структури;

– сприяти належній роботі районної призовної комісії;

– врахування державних, громадських та приватних інтересів під час призову громадян України на військову строкову службу та мобілізованих до лав Збройних Сил України;

– проведення заходів бойової та мобілізаційної готовності місцевого значення.

– рекламно-агітаційна робота щодо служби за контрактом.

Очікуваними результатами Програми є якісна мобілізаційна підготовка населення і транспортних ресурсів, підготовка молоді до військової служби та призов громадян на строкову військову службу з метою комплектування військ молодим поповненням, підняття престижу професії військовослужбовця та забезпечення можливостей повноцінного виконання функцій держави з оборони країни,  активне усвідомлення молодим поколінням, що захист України – конституційний обов’язок кожного її громадянина. Фінансування заходів щодо виконання Програми здійснюватиметься за рахунок коштів місцевого бюджету із залученням інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.

 1. Напрями діяльності та заходи Програми

Перелік заходів Програми:

1.Забезпечити доставки мобілізаційних ресурсів (техніку, людей) до місць призначення на період мобілізації та призову.

2.Закупівля оргтехніки, канцелярського приладдя, тощо.

Основними напрямами реалізації Програми є:

–    підвищення рівня військово-патріотичного виховання молоді;

– напрямки діяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, відповідно до повноважень, які приймають участь у її реалізації їз встановленням термінів виконання заходів.

 1. Очікувані результати виконання програми:

Реалізація цільової програми фінансування мобілізаційних заходів та цивільного захисту населення в Овруцькому районі сприятиме:

 • забезпеченню заходів своєчасної часткової мобілізації;
 • підтриманню системи управління району у готовності до роботи в умовах переведення військ на воєнний режим;
 • забезпеченню своєчасного оповіщення і прибуття громадян, які призиваються на військову службу, прибуття техніки на збірні пункти та у військові частини;
 • виділенню (тимчасово) будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів, наданню послуг Збройним Силам України, Національній гвардії України, іншим військовим формуванням України відповідно до мобілізаційних планів;
 • підготовці органів державної влади та місцевого самоврядування до мобілізації та роботи в умовах особливого періоду;
 • виконанню мобілізаційних завдань підприємствами, установами, організаціями району у повному обсязі та у встановлені терміни;
 • забезпеченню створення матеріально-технічного резерву;
 • здійсненню заходів у разі загрози виникнення ситуації, пов’язаної з порушенням нормальних умов життя населення;
 • ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків;
 • проведенню невідкладних відновних робіт;
 • розгортанню та утриманню тимчасових пунктів проживання і харчування постраждалих громадян.
 1. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координацію виконання Програми здійснює районна державна адміністрація.

Основними формами контролю за реалізацією заходів, передбачених Програмою є:

рішення районної ради про встановлення контролю за ходом реалізації Програми;

 • підготовка управлінням економіки райдержадміністрації інформації про стан виконання Програми;
 • залучення засобів масової інформації для висвітлення ходу реалізації Програми, виявлення проблем та недоліків;
 • звіт голови Овруцької районної державної адміністрації  про стан виконання заходів Програми.
Ресурсне забезпечення регіональної цільової Програми мобілізаційної підготовки місцевого значення та забезпечення заходів, пов’язаних із виконанням військового обов’язку, призовом громадян України на строкову військову службу до лав Збройних Сил України та інших військових формувань на 2018-2020 роки

                                          Додаток 1

 3 з/п
Найменування видатків
2018 рік
2019
рік
2020
рік
Усього витрат на виконання програми, грн.
1.
Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми
В межах фінансових ресурсів
2.
Обсяг ресурсів, усього,
у тому числі:

 

 

 

В межах фінансових ресурсів місцевих бюджетів
3.
Районний бюджет

(для забезпечення виконання заходів      пункту 1 додатку 2)

 

 

В межах фінансових ресурсів районного бюджету
4.
Овруцька об’єднана територіальна громада

 

В межах фінансових ресурсів місцевого бюджету
5.
Словечанська  об’єднана територіальна громада

 

 

В межах фінансових ресурсів місцевого бюджету
6.
Народицька об’єднана територіальна громада

 

 

В межах фінансових ресурсів місцевого бюджету

Додаток 2

Орієнтовне ресурсне забезпечення цільової Програми мобілізаційної підготовки місцевого значення та забезпечення заходів, пов’язаних із виконанням військового обов’язку, призовом громадян України на строкову військову службу до лав Збройних Сил України та інших військових формувань  на 2018-2020 роки

з/п
Найменування видатків
2018 рік
2019 рік
2020 рік
всього
1.
Оплата послуг ПАТ «Овруцьке АТП-11847» по доставці мобілізованих,  призовників та контрактників  на обласний збірний пункт до Житомирського ОВК
В межах фінансових ресурсів В межах фінансових ресурсів В межах фінансових ресурсів В межах фінансових ресурсів
2.
Забезпечення друкарською продукцією, канцелярським приладдям, оплата поштових витрат та витратні матеріали оргтехніки В межах фінансових ресурсів В межах фінансових ресурсів В межах фінансових ресурсів В межах фінансових ресурсів
3.
Забезпечення заходів військово-патріотичного  виховання (для проведення змагань, дня призовника, конкурсів, поновлення наочної агітації на призовній дільниці та її обладнання). В межах фінансових ресурсів В межах фінансових ресурсів В межах фінансових ресурсів В межах фінансових ресурсів
4.
Проведення поточного ремонту  та дообладнання призовної дільниці

 

В межах фінансових ресурсів В межах фінансових ресурсів В межах фінансових ресурсів В межах фінансових ресурсів
5
ВСЬОГО, грн. В межах фінансових ресурсів В межах фінансових ресурсів В межах фінансових ресурсів В межах фінансових ресурсів

Додаток 3

Розрахунок потреб на відправку призовників та мобілізованих

Призов на строкову військову службу

Доставка призовників планується проводитися через послуги                    ПАТ «Овруцьке АТП -11847».

Оплата проїзду призовників  орієнтовно    коштує:

Маршрут Овруч-Житомир-Овруч, відстань 300 кілометри. Собівартість 1 км в середньому коштує до 15 грн/км

Таким чином вартість послуг по перевезенню орієнтовно складає:

300 км *15грн/км = 4500,00 грн. (чотири тисячі п’ятсот гривень)

Оскільки необхідно здійснити 20 відправок на рік, то орієнтовний обсяг необхідного фінансування на рік складатиме :

4500,00 грн. * 20 = 90 000,00  (дев’яносто тисяч гривень)

Призов на військову службу за контрактом

Оплата проїзду 1 військовозобов’язаного до обласного збірного пункту  орієнтовно    коштує:  91,73 грн. Оскільки необхідно здійснити доставку 100 кандидатів з числа військовозобов’язаних . то орієнтовна потреба коштів складає 91,73 грн. * 100 = 9173,00 грн. (дев’ять тисяч сто сімдесят три гривні)

Призов на військову службу  під час мобілізації

Під час  наступної хвилі мобілізації необхідно буде виконати   відправки  призваних згідно нарядів.   Доставка проводиться за маршрутом Овруч – Житомир, через послуги ПАТ «Овруцьке АТП -11847».

Для забезпечення доставки мобілізованого на обласний збірний пункт в Житомирський ОВК коштує 91,73  грн.(вартість квитка). В разі оголошення наступної сьомої хвилі мобілізації планується  призвати  30 осіб, буде необхідно  2751,90 грн. (дві тисячі сімсот п’ятдесят одна гривня  90 копійок ).

В подальшому сума витрат може бути  коригуватись в залежності від кількості громадян, які будуть призвані по мобілізації згідно встановленого планового завдання на поставку мобілізаційного ресурсу.

Забезпечення друкарською продукцією, канцелярським приладдям, оплата поштових витрат та витратні матеріали оргтехніки:

для придбання паперу 1 пачка 95,00 грн. х 100=9500грн.;

заправка картриджів до принтера 125,00 грн. х12=1500грн.;

заправка картриджів до ксерокса 100,00 грн.  х 10=1000грн;

для придбання конвертів, марок  5,00 грн. х 300 =1500грн.

для придбання канцелярського приладдя = 1500,00 грн.

для придбання бланків 5000,00 грн.

для придбання книг для заведення діловодства на 2018 рік 5000,00 грн.

Забезпечення заходів військово-патріотичного  виховання (для проведення змагань,  дня призовника,  конкурсів, поновлення наочної агітації на призовній дільниці та її обладнання) 10000,00 грн.

Секретар ради                                                                             Дєдух І.М.


Додаток  Завантажити документ

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *