Проект рішення “Про затвердження Програми реформування та розвитку житлово – комунального господарства Овруцької ОТГ на 2018-2020 роки”

У К Р А Ї Н А

Овруцька міська рада Житомирська область

РІШЕННЯ

_______________  сесія                                                             VII скликання

Від  _________________ 2017 року        № ______

Про затвердження Програми реформування
та розвитку житлово – комунального господарства

Овруцької ОТГ на 2018-2020 роки

З метою підтримки новостворених підприємств міста, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Бюджетного кодексу України, враховуючи рекомендації спільного засідання постійних комісій міської ради від ____.12.2017 року, міська рада

В И Р І Ш И Л А :

 1. Затвердити Програму реформування та розвитку житлово – комунального господарства Овруцької ОТГ на 2018-2020 роки (додаток №1).
 1. Заступнику міського голови з фінансово-економічних та гуманітарних питань – начальнику фінансово-економічного відділу Рибинській Н.М. передбачити видатки на виконання заходів вищевказаної Програми.
 1. Директорам Комунальних підприємств «Овруч», «Водоканал», «Гарне місто» Овруцької міської ради Житомирської області щоквартально звітувати про хід виконання Програми реформування та розвитку житлово – комунального господарства Овруцької ОТГ на 2018-2020 роки.
 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань благоустрою та житлово-комунального господарства Латаша Олександра Андрійовича.

Міський голова                                                                     І.Я. Коруд

 

ДОДАТОК № 1

до рішення ________сесії міської ради

VІІ скликання

від «____»______________2017 року  № _____

ПРОГРАМА
реформування та розвитку житлово-комунального господарства

Овруцької ОТГ на 2018-2020 роки

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства Овруцької ОТГ на 2018-2020 роки (далі – Програма) розроблена з врахуванням основних напрямків стратегії реформування житлово-комунального господарства України, з метою підвищення ефективності та надійності функціонування житлово – комунальних систем життєзабезпечення населення міста, поліпшення якості житлово-комунальних послуг з одночасним зниженням нераціональних витрат відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про житлово-комунальні послуги».

Виконання Програми передбачає удосконалення системи управління підприємствами житлово-комунального господарства, розвиток ринкових відносин у галузі, зменшення витрат та втрат енергоносіїв у житлово-комунальному господарстві, проведення ефективної енергозберігаючої політики, підтримку розвитку різних форм самоорганізації населення (ОСББ, ОСН, громадські об’єднання), як партнерів у реалізації Програми.

РОЗДІЛ 1. ПЕРЕДУМОВИ СТВОРЕННЯ ПРОГРАМИ ТА СУЧАСНИЙ СТАН ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА МІСТА

Житлово-комунальне господарство – це важлива соціальна галузь, яка забезпечує населення, підприємства та організації необхідними житлово-комунальними послугами, суттєво впливає на розвиток економічних взаємовідносин у місті.

Житлово-комунальне господарство є найбільш технічно відсталою галуззю економіки з багатьма проблемами, які останнім часом особливо загострилися.

Дійшов критичної межі технічний стан мереж і споруд, які експлуатуються комунальним підприємством «Водоканал» Овруцької міської ради. Планово-попереджувальний ремонт поступився місцем аварійно-відбудовним роботам.

Проблеми та причини, які не дозволяють сьогодні якісно утримувати житлово-комунальне господарство та якісно надавати послуги населенню:

– несвоєчасне оновлення основних фондів;

– низький рівень впровадження енергозберігаючих технологій;

– відсутність комплексної системи обліку та регулювання споживання води, газу, теплової енергії на всіх етапах виробництва, транспортування, постачання та споживання житлово-комунальних послуг;

– недостатність бюджетних коштів, які передбачаються на утримання об’єктів благоустрою міста, капітальний ремонт житлового фонду, доріг, мостів, мереж зовнішнього освітлення, озеленення тощо;

– недостатність залучення у галузь інвестицій та обігових коштів, що призвело до морального та фізичного зносу основних фондів підприємств, підвищення аварійності комунальних об’єктів, збільшення питомих та непродуктивних витрат матеріальних та енергетичних ресурсів, що негативно впливає на рівень та якість надання житлово-комунальних послуг;

– відсутність ефективного власника багатоквартирних будинків, як цілісного житлового комплексу;

– відсутність механізму стягнення заборгованості з населення за житлово-комунальні послуги та механізму нарахування штрафних санкцій за невчасно оплату за спожиті послуги;

– відсутність дієвого механізму контролю за якістю житлово-комунальних послуг споживачами та їх представниками – ОСН та громадськими об’єднаннями;

– відсутність ОСББ для управління, утримання житла;

– неощадливе та неекономне використання ресурсів.

Наявна законодавча та нормативна база недостатня і недосконала, не забезпечує правових засад реформування житлово-комунального господарства, взаємовідносин підприємств і організацій галузі та споживачів послуг.

Усе це свідчить про наявність системної кризи в галузі та про міжгалузевий характер проблем, для розв’язання яких і для забезпечення переходу до нової моделі сталого функціонування житлово-комунального господарства необхідне проведення житлово-комунальної реформи.

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО МІСТА

Житловий фонд Овруцької ОТГскладає 296 домоволодінь, і які є на балансі комунального підприємства, а також 4 будинки, які обслуговують ЖБК. Послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій надаються 187 багатоквартирним будинкам, з них 101 – багатоповерхових. Найстаріші будинки побудовані у 1937 році. Ремонти проводилися у 70 роках.

Загальна площа будинків, які обслуговуються підприємством складає 187300 м.кв. Площа прибудинкової території, яка обслуговується КП «Гарне місто» складає 120810 м.кв.

У житлових будинках міста Овруч мешкає близько 9 тис. чол.

У місті налічується 26 дитячих та 1 спортивний майданчик.

Комунальний житловий фонд включає 296 будинків, загальною площею 200800 кв. м, житловою площею 150600 кв. м, з яких приватизовано – 97,6 %.

Житловий фонд обладнано:

– водопроводом                       90 %;

– каналізацією                         78 %;

– ваннами (душами)                79 %.

Всі житлові будинки обладнані системами пожежогасіння і димовідведення. У дворах старої забудови розташовано 3 дворових туалети.

Коштів, які виділяються з міського бюджету на ремонт житлового фонду, недостатньо для вирішення всіх проблем, у зв’язку з великою потребою в капітальному ремонті покрівель, мереж водопроводу і каналізації, сходів, балконів та інших конструктивних елементів житлових будинків.

Кожний шостий будинок потребує проведення капітального ремонту.

На сьогодні потребують невідкладного ремонту покрівлі в 5 будинках, що складає 6 тис. 820 кв. м на суму 1 млн. 890 тис. грн., ремонту внутрішньобудинкових мереж водопостачання, водовідведення – 10 будинків на суму 78 тис. грн.

Одним з пріоритетних напрямків міської влади є забезпечення мешканців міста житловими умовами належної якості, у тому числі утримання прибудинкових територій в належному санітарно-технічному стані.

Проблеми, пов’язані з функціонуванням житлово-комунального господарства, неефективність реформування галузі призвели до незадовільного стану основних фондів підприємств, зростаючу їх збитковість. Нестача власних і бюджетних фінансових ресурсів, відсутність дієвих механізмів залучення позабюджетних коштів не сприяють вирішенню завдань технічного переоснащення та розвитку комунальної інфраструктури.

Однією з причин неспроможності надання житлово-комунальних послуг в повному обсязі є не 100 % рівень оплати за надані послуги. Зниження собівартості стає неможливим, оскільки постійно зростає вартість матеріальних, паливних та енергетичних ресурсів, які необхідні для використання в роботі підприємств комунальної сфери. Все це зумовлює зростання незадоволення серед населення.

Дефіцит оборотних коштів підприємств призводить до кризи в розрахунках з бюджетом та підприємствами-підрядниками. Кошти спрямовуються не на технічний розвиток підприємства та утримання житлового фонду відповідно до затверджених стандартів, а на виплату заробітної плати з усіма обов’язковими нарахуваннями на фонд заробітної плати, обов’язкових податків і зборів.

Важливим елементом розвитку міського господарства є технічне переозброєння всіх напрямків господарювання, застосування нової техніки, енергозберігаючих технологій, комп’ютеризація всієї системи житлово-комунального господарства.

Аналіз функціонування житлово-комунального господарства свідчить про наявність системної кризи та необхідність прискорення проведення реформ та переходу до роботи в ринкових умовах.

Оскільки проведення системних реформ галузі потребує часу, з метою недопущення подальшого погіршення технічного стану житлового фонду розроблено Порядок надання та використання коштів по Програмі реформування та розвитку житлово- комунального господарства Овруцької ОТГна 2018-2020 роки на здійснення окремих заходів з утримання та поточного ремонту житлового фонду, зокрема на придбання матеріалів для проведення робіт з підготовки до осінньо-зимового періоду, що дозволить в період реформування зберегти житловий фонд, зробити галузь більш привабливою для інвестування. Залучення інвестиційних коштів у впровадження інноваційних проектів у сфері житлово-комунального господарства, дозволить здійснювати впровадження енергозберігаючих технологій, оптимізувати витрати на надання послуг та підвищувати їх якість.

Одним із пріоритетних напрямів діяльності міської ради та її структурних підрозділів є підтримка належного стану водопровідних мереж, санітарного стану міста. Санітарний стан та благоустрій Овруцької ОТГвизначено Правилами благоустрою  території міста Овруч.

Основним завданням на сьогоднішній день є забезпечення населення якісною питною водою. Водопровідні мережі знаходяться у вкрай незадовільному стані, що призводить до постійного проведення аварійних ремонтів.

Водопровідні та каналізаційні мережі міста зношені на 40 %, але придатні для надання послуг з водопостачання та водовідведення. Протяжність водопровідних мереж – 85 км, каналізаційних – 52 км, ливневої каналізації – 23 км.

Водопостачання міста забезпечується з двох насосних станцій другого підйому. ВНС №  1 була збудована в 1961 р., реконструкція проводилась – в 1980 р. ВНС № 2 була збудована в 1955 році, реконструкція виконувалась – в 1967 році.

ВНС обладнані резервуарами чистої води в кількості – 8 шт., два на 1000 м3, і шість на 250 м3.

Встановлена виробнича потужність станцій – 3,2 тис. м. куб. на добу, фактично добувається в середньому 2 тис. м. куб. на добу, 730 тис. м. куб. на рік.

Водоочистка здійснюється станціями знезалізнення:

ВНС № 1 – безнапірні фільтри з важким гравійним завантаженням.

ВНС № 2 – напірні фільтри з піщаними завантаженням.

Для доведення питної води до державних стандартів по вмісту заліза необхідно провести реконструкцію станцій знезалізнення, вартість – до 10 млн. грн.

На балансі 21 артезіанська свердловина, з них 14 працюючих, у 5 малий дебіт, який відновити неможливо, та 2 безводні. У 2017 році проведено роботи з буріння двох нових свердловин. На ВНС № 1 працює 4 свердловини, 2 – резерв, на ВНС № 2 – працює 4, резерв – 4 свердловини.

Вводи в багатоповерхові будинки закоксовані і потребують заміни.

На водопровідній мережі знаходиться 580 оглядових колодязів та близько 580 шт. засувок, з них – 30 % потребують заміни, оскільки закінчився експлуатаційний термін.

90 % каналізаційних мереж прокладено в 1937-1960 рр., з них 52 % втратили пропускну спроможність і потребують гідродинамічного очищення.

Спроможність очисних споруд – 3,6 тис. м. куб. Пропуск стоків за рік складає – 340 тис. м. куб.

В 1987 р. була проведена реконструкція первинних і вторинних відстійників аерофільтрів, мулевих майданчиків, ілососів, біостанків. Чотири каналізаційні станції були збудовані з 1973 по 1987 рр.

Чотири каналізаційні станції були збудовані з 1973 по 1987 рр.

На балансі комунального підприємства 78 пожежних гідрантів. З часом гідранти виходять з ладу і потребують заміни. На даний час 10 – несправні і потребують заміни.

Кількість абонентів, яким надаються послуги водопостачання та водовідведення по місту – близько 7,5 тис.

В місті протягом 2017 року відкрито 7 бюветів, до кінця року планується запустити ще один. Бювети знаходяться за наступними адресами: М. Ващука, 3-а (№1), Т. Шевченка, 42б (№ 6), Т. Шевченка, 24а (№ 7), пров. Стадіонний, 4а (№ 12), Танкістів, 25 (№ 2), Набережна, 12б (№10), Київська, 70б (№5), Б. Хмельницького, 34д (11).

Основними заходами є:

 • Поточний ремонт водопровідних мереж із заміною засувок, металевих вставок;
 • Поточний ремонт водопровідних мереж із заміною вводів та встановлення лічильників води;
 • Поточний ремонт водопровідних мереж із заміною металевих вставок, труб на поліетиленові;
 • Поточний ремонт водопровідних мереж із заміною пожежних гідрантів;
 • Поточний ремонт водопровідних мереж із заміною засувок на ВНС № 1 та № 2;
 • Поточний ремонт каналізаційної мережі, в тому числі гідродинамічне очищення каналізаційного колектора;
 • Поточний ремонт зливової каналізаційної мережі, каналів;
 • Обслуговування зливових каналізаційних мереж;
 • Обслуговування кюветів;
 • Проведення робіт з ремонту та модернізації водопровідних та каналізаційних мереж по сільських радах.

Однією із нагальних проблем, яка потребує вирішення, в Овруцької ОТГє постійне збільшення кількості безпритульних тварин, що призводить до підвищення соціальної напруженості та збільшення скарг від мешканців міста.

Комплекс послуг поводження з тваринами, включаючи  регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами, покладається на КП «Гарне місто» Овруцької міської ради Житомирської області.

Для ефективного та дієвого вирішення проблеми постійного збільшення чисельності безпритульних тварин розроблена схема регулювання їх чисельності, що включає:

– надходження заявки від мешканців міста до КП «Гарне місто» Овруцької міської ради Житомирської області;

– виїзд бригади для відлову тварини – визначення їх місцезнаходження та відлов тварин;

– перетримку в карантині до операції (1-2 дні) – підготовка до операції;

– стерилізацію (кастрацію) або евтаназію та кремацію (за необхідності умертвіння тварин, що становлять небезпеку для мешканців міста, та тварин хворих на сказ чи інше особливо небезпечне захворювання);

– післяопераційну перетримку тварин (1-4 дні) – обробка рани, щеплення проти сказу;

– повернення на місце відлову;

– підготовку та відправку актів наданих послуг до Овруцької  міської ради, погодження актів;

– звіти КП «Гарне місто» Овруцької міської ради Житомирської області по відпрацьованих заявках.

Орієнтовні видатки по відлову травин та їх стерилізації на 2018 рік складуть – 215 тис. грн.

Планові видатки на благоустрій по прибиранню вулиць міста – 108 тис. грн.

Не менш важливим питання є питання енергозбереження та енергоефективності.

Одним із заходів є встановлення металевих дверей за дольовою участю населення у розмірі – 50 %. Підприємством планується установити 30 таких дверей на загальну суму – 195 тис. грн., тобто 50 % – 97,5 тис. грн.

У жахливому стану перебуває асфальтне покриття біля будинків житлового фонду.

Ринкова вартість асфальтування 1 м. кв., товщиною 5 см, складає близько 330 грн. нагальною потребою є асфальтування близько 4000 м. кв.

Основними і постійними завданнями КП «Овруч» є:

 1. Організація санітарного очищення території міста: вивіз твердих побутових відходів; видалення рідких відходів;
 2. Утримання доріг в чистоті, підмітання вулиць, очистка вулиць від снігу та посипка піскосумішшю в зимовий період;
 3. Прибирання парків, пам’ятників, місць загального користування;
 4. Утримання в належному санітарному стані дитячих, та інших майданчиків;
 5. Утримання в належному санітарному стані сміттєзвалища.

Систематичне, щоденне прибирання та вивезення сміття з вулиць міста здійснюється згідно маршрутних графіків, затверджених рішенням міської ради.

Догляд за деревами і чагарниками здійснюється протягом року і
включає: боротьбу з бур’янами, обрізку аварійних дерев та дикорослих кущів, обробку дупел і механічних пошкоджень, формування крон дерев і чагарників.

Планується виконати роботи по обрізанню та зрізанню аварійних дерев, дикорослих кущів по вулицях та скверах міста.

Формувальну обрізку крони дерев планується провести в осінній та весняний періоди по таким вулицям: вул.. Т.Шевченка – 200шт.

Зрізання дерев планується провести по таким вулицям міста: вул.. Набережна – 5 шт., вул.. Гетьмана Виговського – 30 шт.

У місті налічується 33 контейнерні майданчики, на яких розміщено 128 контейнерів. Якість послуг у сфері поводження з ТПВ є недостатнім. Невпорядковано 11 майданчиків, потребують заміни 15 контейнерів. Рівень охоплення ними населення, що проживає у приватних будинках, є низьким і складає 10-30 %, що не дозволяє забезпечити приватний сектор необхідною кількістю контейнерів для збору ТПВ.

Протягом II та III кварталів 2018 року планується облаштувати 15 нових контейнерних майданчиків з 45 контейнерами  для збору твердих побутових відходів та огорожі.

Індикатором критеріїв сприятливого для життєдіяльності людини навколишнього середовища є стан так званих “зелених легенів міста”.

Кількість “зелених легень” міста скорочується: частина зелених насаджень зноситься під час будівництва об’єктів, частина по-варварськи пошкоджується.

На сьогодні сфера утримання зелених насаджень – це важлива соціальна галузь, з багатьма проблемами, які останнім часом особливо загострилися. На території міста розташовано 2 парки.

Основним завданням відділу «Зеленого господарства» в КП «Овруч» є:

– утримання в належному стані парків, скверів, зелених насаджень вздовж бульварів, вулиць та інших зелених насаджень загального користування, здійснення всього комплексу робіт по озелененню, догляду за зеленими насадженнями та їх охороні і захисту на закріпленій за Підприємством території;

– догляд за квітниками полягає у влаштуванні квітників із однолітників  з  усіма  видами   супутніх   робіт   (поливання, прополювання, розпушення грунту, прищіпка і видалення суцвітів, що відцвіли, прибирання  стебел  з  квітників,  штикування  на  зиму,
захист від хвороб і шкідників, стрижка килимових рослин, розкриття багаторічних    квітів    з   прибиранням   сміття,   підживлення, підв’язування рослин та укриття їх на зиму).

Загальна площа догляду за клумбами  міста становить – 1983,68 м. кв. Санітарне та художнє обрізання кущів та стандартних дерев загальною площею 551 м. кв.

Крім утримання зелених насаджень в парках і скверах, які знаходяться на балансі комунального підприємства, необхідно провести відновлення освітлення, ремонт пішохідних доріжок, огорожі, додатково встановити лави та урни.

Протяжність освітлювальних мереж  Овруцької ОТГ складає 58,957 км, де встановлено на вулицях, провулках, парках, площах міста 832 світлових точок на світлодіодних лампах потужність 10w.

Основними завданнями відділу з обслуговування об’єктів освітлення та доріг є:

 • першочергове освітлення вулично-шляхової мережі населених пунктів, аварійно небезпечних ділянок доріг, пішохідних переходів, доріг із насиченим автомобільним рухом та території об’єктів установ і організацій, які забезпечують життєдіяльність населення;
 • забезпечення утримання та обслуговування мереж вуличного освітлення;

Зливова каналізація, водопровідні мережі, мережі освітлення, паркове, дорожнє господарство та площі міста потребують капітального ремонту, реконструкції.

На сьогодні  існуючий парк машин і механізмів по комунальних підприємствах перебуває у незадовільному стані і не відповідає сучасним вимогам.

Комунальним підприємством «Овруч» збирання ТПВ відбувається за контейнерною схемою, згідно графіків вивезення сміття та спеціальними автомобілями та технікою, благоустрій та впорядкування території тощо.

Транспотрний парк підприємства:

– ЗІЛ-431412, КО-431, державний номерний знак АМ52-92АМ, 1991 року випуску, 100% амортизаційний знос;

– ЗІЛ-130, КО-425, державний номерний знак АМ79-16ВС, 1986 року випуску, амортизаційний знос – 99%;

– ГАЗ-53М, державний номерний знак АМ 35-18ВС, 1986 року випуску, амортизаційний знос – 98%;

– ГАЗ-53М, державний номерний знак АМ 38-83 АК, 1986 року випуску, амортизаційний знос – 98%;

– САЗ-3507, державний номерний знак АМ 38-79 АК, 1988 року випуску, амортизаційний знос – 98%;

– ГАЗ КО-503 (бочка), державний номерний знак АМ 39-55 ВС, 1991 року випуску, амортизаційний знос – 99%;

– МАЗ-5551, державний номерний знак АМ 35-19 ВС, 1992 року випуску, амортизаційний знос – 100%;

– трактор Т-40, державний номерний знак 14605АМ, 1986 року випуску, амортизаційний знос – 100%;

– трактор Т-25, державний номерний знак 14604АМ, 1986 року випуску, амортизаційний знос – 100%;

– трактор МТЗ-320, державний номерний знак 14601 АМ, 2014 року випуску;

– трактор МТЗ-82.1, державний номерний знак 15578 АМ, 2016 року випуску;

– міні навантажувач JCB – 225,  державний номерний знак 15576 АМ, 2015 року випуску;

– трактор Т-150 К, державний номерний знак 14604АМ, 1992 року випуску;

– екскаватор ЕО-2621, державний номер 14606 АМ, 1992 року випуску.

В господарському віданні КП «Водоканал» знаходяться наступні одиниці транспорту:

– вантажний автомобіль ГАЗ-53, державний номер АМ 35-14 ВС, 1993 року випуску;

– автокран КС-3575 А, державний номер АМ 3958 ВС, 1992 року випуску;

– асинезаційна машина КО-503, державний номер АМ 35-16 ВС, 1990 року випуску;

– легковий автомобіль ГАЗ-3110, державний номер АМ 3517 ВС, 2001 року випуску;

– легковий автомобіль ВАЗ-21061, державний номер АМ 39-57 ВС, 1995 року випуску;

– екскаватор-навантажувач JCB 3 CX SITEMASTER, державний номер 66945АА, 2017 року випуску.

У господарському віданні КП «Гарне місто» знаходяться наступні одиниці транспорту:

 • автомобіль ИЖ-2715, фургон, державний номерний знак АМ 06-08 АТ, 2008 року випуску;
 • автовишка телескопічна АГП-22 ЗІЛ-130, державний номерний знак АМ 3954 ВС, 1996 року випуску;
 • автомобіль FAWCA 1031, державний номерний знак АМ 6832 СА, 2012 року випуску, придбаний у грудні 2016 року;
 • трактор ЮМЗ-6, номерний знак – 14610 АМ, 1992 року випуску;
 • екскаватор ЕО-2625, номерний знак 14607 АМ, 1992 року випуску.

З метою належного утримання об’єктів комунального господарства, задоволення потреби мешканців міста, мінімально необхідно придбання 9 од. техніки. Для цього необхідно понад 10 млн. грн.

З метою покращення своєчасної та ефективної роботи по збиранню та вивезенню твердих  побутових відходів з територій об’єктів благоустрою, а також надання послуг з обслуговування вуличного освітлення, обрізання  дерев тощо  та зменшення витрат людського ресурсу планується придбати наступне обладнання:

– Сміттєвоз,  в кількості 2 одиниці, ринковою вартістю 1400000 грн. за одиницю на загальну суму 2800000 грн.;

– Спеціальне авто для прибирання сміття (пилесмок) Johnson НАКО 1200 в кількості 1 одиниці, орієнтованою вартістю – 1000000 грн.;

– Тракторний причіп 2ПТС-4 – 1 одиниця, орієнтованою вартістю – 160000 грн.;

– Ковш фронтальний (МТЗ 320.4) – 1 одиниця, орієнтованою вартістю – 55000 грн.;

– Євроконтейнери б/в пластикові в кількості 80 одиниць, орієнтованою вартістю 4000 грн. за одиницю на загальну суму – 320000 грн.;

– Урни для сміття з кришкою – 30 одиниць, орієнтованою вартістю 1800 грн/од. на загальну суму – 54000 грн.;

– Станок для заточки цепу (800Вт) – 1 одиниця, орієнтованою вартістю – 3000 грн.

– Вишку телескопічну (ГАЗ 3309) з двухрядною кабіною з кількістю пасажирів 1+4 в кількості 1 одиниці, ринковою вартістю за 1 одиницю – 1450000 грн..

В результаті придбання  спецтехніки зміцниться матеріально-технічна база КП «Овруч», підвищиться якість послуг у сфері благоустрою та дорожньо-транспортного господарства в місті, а в майбутньому в населених пунктах територіальних громад, а саме:

– підвищиться рівень якості послуг із благоустрою та санітарної очистки;

– покращиться санітарний стан навколишнього природного середовища, що в свою чергу створить сприятливі умови для життєдіяльності мешканців;

– зменшеншиться  шкідливий вплив побутових відходів на навколишнє природне середовище та здоров’я жителів;

– забезпечить безперебійну роботу спеціалізованого транспорту комунального підприємства;

– забезпечить стабільне виконання завдань з благоустрою територій міста та  населених пунктів;

– поліпшиться фінансовий стан комунального підприємства, отримання прибутку та направлення виручених коштів на укріплення матеріально-технічної бази, та розширення спектру наданих комунальних послуг.

З метою вчасного усунення поривів та покращення надання послуг з водопостачання та водовідведення, КП «Водоканал» пропонується придбати техніку:

Екскаватор 2 млн. 400 тис. грн.
АС-машина 1 млн. 160 тис. грн.
Аварійно-ремонтна машина швидкого реагування 900 тис. грн.
Всього: 4 млн. 460 тис. грн.

А також 2 мотокоси, вартість 20 тис. грн.. за кожну, 2 бензопили, вартістю по 10 тис. грн.., причіп двовісний ПТС – 4, вартістю 160 тис. Разом на 220 тис. грн.

З метою належного утримання житлового фонду покращення надання послуг з прибирання прибудинкових територій, додатково необхідно придбати:

 • причіп, орієнтовною вартістю 160 тис. грн.;
 • фронтальний навантажувач, орієнтовною вартістю 65 тис. грн.

Водопровідні та каналізаційні мережі знаходяться в незадовільному стані. Проведення робіт з ремонту та модернізації цих мереж є першочерговим заходом. Загальна протяжність водопровідних мереж в межах Овруцької ОТГ складає 148,06 км. Кількість абонентських рахунків 3078.

В с. Бондарі 8 двоповерхових будинків, побудованих у 1964 році. Опалення в будинках – пічне. Освітлення у під’їздах та на прибудинковій територіях відсутнє. В будинках першочерговим завданням є проведення капітального та поточного ремонту покрівель, ремонт під’їздів, ремонт зовнішньої каналізаційної мережі, ремонт електричної мережі, прочищення димовентиляційних каналів, заміна фільтруючої системи водогінної мережі та її прочищення.

В с. Слобода Шоломківська – 1 двоповерховий будинок. На прибудинковій територій відсутнє тверде покриття.

В с. Дубовий Гай – 6 двоповерхових будинки, загальна кількість квартир – 44. Внутрішньобудинкова водопровідна мережа на 80 % складається із поліетиленових труб, та каналізаційна мережа складається із чавунних труб. Освітлення в під’їздах відсутнє

РОЗДІЛ 2. МЕТА ПРОГРАМИ

Мета Програми полягає у реалізації державної політики реформування житлово-комунального господарства, здійснення заходів щодо підвищення ефективності та надійності його функціонування, забезпечення сталого розвитку для задоволення потреб населення і господарського комплексу в житлово-комунальних послугах відповідно до встановлених нормативів та стандартів, забезпечення стабільності роботи комунальних підприємств міста відповідно до  їх функціональних призначень, виконання зобов’язань з виплати заробітної плати працівникам, забезпечення надійності та безпеки експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж шляхом фінансової підтримки господарських суб’єктів які перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Овруч.

Для виконання поставлених завдань необхідно розробити механізми стимулювання створення ОСББ, сприяти розвитку конкурентного середовища на ринку ЖКГ, залученню в міське господарство інвестиційних надходжень, зокрема на засадах публічно-приватного партнерства для вирішення проблемних питань.

Передбачається здійснення заходів Програми в таких сферах:

– утримання будинків, споруд і прибудинкових територій, у тому числі проведення реконструкції застарілого житлового фонду;

– надання послуг з вивезення побутових відходів;

– надання послуг у сфері обслуговування вуличного освітлення;

– надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення;

– ремонт приміщень, будинків, споруд;

– благоустрій населених пунктів;

– утримання та ремонт автомобільних доріг;

– утримання та ремонт внутрішніх та зовнішніх водопровідних мереж;

– покращення благоустрою та поліпшення умов проживання громадян в приватному секторі;

– створення цивілізованої інфраструктури об’єктів комунального та соціального призначення;

– соціальна рівноправність мешканців приватного сектору та задоволення їх потреб у якісних послугах.

РОЗДІЛ 3. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ ТА ЗАСОБИ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ ЇХ ВИКОНАННЯ

Основними завданнями Програми є:

– узгодження економічних інтересів держави та суб’єктів господарювання;

–  стимулювання створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків;

– створення умов для надійного і безпечного надання житлово-комунальних послуг за доступними цінами, які стимулюють енергозбереження;

– підвищення ефективності використання енергоносіїв та інших ресурсів, радикального зниження енергоємності виробництва, підвищення енергоефективності будинків, створення стимулів та умов для переходу економіки на раціональне використання та економне витрачання енергоресурсів;

– мінімізація техногенного впливу галузі на навколишнє середовище і людину в цілому;

– поліпшення якості управління житлом та комунальною інфраструктурою;

–  стимулювання інноваційної, інвестиційної та енергозберігаючої активності суб’єктів господарювання;

– розроблення прозорого механізму формування цін і тарифів на продукцію та послуги підприємств, що проводять діяльність у житлово-комунальній сфері;

Шляхи розв’язання проблем передбачають наступне:

 1. Розраховувати та затверджувати побудинкові тарифи на утримання будинків, споруд та прибудинкових територій згідно з чинним законодавством.
2018-2020 р Відділ житлово – комунального господарства та реєстрації Овруцької міської ради, КП «Гарне місто» Овруцької міської ради Житомирської області
 1. Продовжити роботу з організації проведення загальних зборів мешканців житлових будинків щодо створення ініціативних груп ОСББ/ОСН та роз’яснення переваг створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків і передачі будинку на баланс ОСББ.

Постійно                              Відділ житлово – комунального господарства та реєстрації Овруцької міської ради, КП «Гарне місто» Овруцької міської ради Житомирської області

 1. Забезпечити беззбиткове функціонування підприємств житлово-комунального господарства міста за рахунок затвердження економічно- обґрунтованих тарифів на житлово-комунальні послуги з урахуванням інвестиційної складової.

При наявності фінансових можливостей розглядати питання надання дотації житлово-комунальному господарству на відшкодування збитків, а також  на відшкодування обсягів заборгованості з різниці в тарифах на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання).

2018- 2020 роки Комунальні підприємства, виконком міської ради
 1. З метою оптимізації та поліпшення роботи з обслуговування житлово-комунального господарства міста, підприємства, які надають відповідні послуги, визнані одержувачами бюджетних коштів, відповідно до Порядку надання та використання коштів, затверджених в кошторисі головного розпорядника для надання фінансування, включаючи дотацію підприємствам комунальної власності, які не мають статусу бюджетної установи, але здійснюють заходи, передбачені місцевими програмами.
2018-2020 роки Виконком міської ради
 1. Проводити щорічне аналітичне дослідження щодо оцінювання рівня задоволення жителів міста якістю надання житлово-комунальних послуг із залученням коштів різних джерел фінансування.
2018 -2020 роки Міська рада, відділ житлово-комунального господарства та реєстрації виконкому  Овруцької міської ради
 1. Проводити комплексне інформування населення про значні події в місті, рішення міської ради у сфері ЖКГ, для залучення громадян в систему реформування ЖКГ, створення ОСББ, ОСН, інформування населення про стан оплати за житлово-комунальні послуги.
Постійно Міська рада, відділ житлово -комунального господарства та реєстрації виконкому Овруцької міської ради
 1. Провести інвентаризацію об’єктів зовнішнього освітлення, діючих кладовищ, парків, зелених зон загального користування, необхідних обсягів робіт та обсягів фінансування для приведення в належний стан.
2018 -2020 р. КП «Овруч» Овруцької міської ради Житомирської області, відділ житлово -комунального господарства та реєстрації виконкому Овруцької  міської ради Житомирської області
 1. Залучення до виконання Програми самих мешканців приватного сектору без особливих матеріальних вкладень. Кожен мешканець повинен мати договір на вивіз твердих побутових відходів та своєчасно виконувати прибирання прилеглої до домоволодіння території, а також благоустроювати її.
2018 -2020 р. КП «Овруч» Овруцької міської ради Житомирської області, відділ житлово-комунального господарства та реєстрації виконкому Овруцької  міської ради Житомирської області
 1. Забезпечити впровадження гуманних методів регулювання чисельності безпритульних тварин на території міста
2018-2020 р. КП «Гарне місто» Овруцької міської ради Житомирської області, відділ житлово-комунального господарства та реєстрації виконкому Овруцької  міської ради Житомирської області
 1. Проводити роботи з утримання, ремонту, реконструкції існуючих об’єктів благоустрою та утримання зелених насаджень міста згідно з технологічними картами та висадка зелених насаджень з урахуванням змін клімату.
2018-2020р. КП «Овруч» Овруцької міської ради Житомирської області, відділ житлово -комунального господарства та реєстрації виконкому Овруцької  міської ради Житомирської області
 1. Створення інформаційно-аналітичних баз даних та організація моніторингу всіх діючих систем водопостачання та водовідведення з наступним коригуванням напрямів розвитку. Проведення ремонтів та утримання в належному стані систем водопостачання та водовідведення.
2018-2020 р. КП «Водоканал» Овруцької міської ради Житомирської області відділ житлово -комунального господарства та реєстрації виконкому Овруцької міської ради
 1. Формування єдиної системи моніторингу і контролю за ефективним використанням паливно-енергетичних ресурсів.
2018-2020р. КП «Овруч» Овруцької міської ради Житомирської області, КП «Водоканал» Овруцької міської ради Житомирської області, КП «Гарне місто» Овруцької міської ради Житомирської області, відділ  житлово – комунального господарства та реєстрації Овруцької міської ради Житомирської області
 1. Впровадження енергозберігаючих технологій в житлово -комунальному господарстві.

2016 -2017р.                                      КП «Овруч» Овруцької міської ради Житомирської області, КП «Водоканал» Овруцької міської ради Житомирської області, КП «Гарне місто» Овруцької міської ради Житомирської області, відділ житлово-комунального господарства та реєстрації Овруцької міської ради Житомирської області.

 1. Проведення ремонтних та інших видів робіт для забезпечення нормального функціонування зовнішніх та внутрішніх водопровідно-каналізаційних мереж, мереж освітлення, доріг, будинків та прибудинкових територій, парків, скверів, площ та інших об’єктів благоустрою.

2018-2020 р.                                      КП «Овруч» Овруцької міської ради Житомирської області, КП «Водоканал» Овруцької міської ради Житомирської області, КП «Гарне місто» Овруцької міської ради Житомирської області, відділ житлово-комунального господарства та реєстрації Овруцької міської ради Житомирської області.

РОЗДІЛ 4. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок державного, обласного та міського бюджетів, інвесторів та інших джерел.

Фінансування заходів Програми здійснюватиметься у межах видатків, що передбачаються у державному та місцевому бюджетах головними розпорядниками коштів, відповідальними за її виконання. Обсяг бюджетних коштів визначається щороку, виходячи з фінансової можливості бюджету.

РОЗДІЛ 5. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ПРОГРАМИ

Реалізація Програми дозволить:

– підвищити рівень і якість житлово-комунальних послуг, забезпечити надійну роботу інженерних систем життєзабезпечення;

– забезпечити господарську самостійність підприємств житлово-комунального господарства, їх відповідальність за якість обслуговування населення;

– зменшити нераціональні витрати матеріальних і енергетичних ресурсів, створити економічний механізм стимуляції економії паливно-енергетичних ресурсів;

– мінімізувати технологічний вплив ЖКГ на навколишнє середовище і людину в цілому;

– залучити додаткові інвестиції надходження на вирішення проблемних питань у міському господарстві;

– стимулювати розвиток ОСН та ОСББ, створення ОСББ в будинках комунальної власності;

– розвивати конкурентне середовище на ринку житлово-комунальних послуг.

РОЗДІЛ 6. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ

Контроль за виконанням цієї Програми покласти на постійні комісії міської ради: з питань містобудування, житлово-комунального господарства, благоустрою, землекористування, екології, розвитку аграрно-промислового комплексу та сільських територій, з питань бюджету, комунальної власності та соціально-економічного розвитку.

Виконкому міської ради, відділу житлово-комунального господарства та благоустрою Овруцької  міської ради, керівникам КП «Овруч» Овруцької міської ради Житомирської області, КП «Водоканал» Овруцької міської ради Житомирської області, КП «Гарне місто» Овруцької міської ради Житомирської області забезпечити безумовне виконання Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства Овруцької ОТГна 2018-2020 роки та щомісячно інформувати міську раду про хід її виконання.

Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення виконання Програми, здійснюється у встановленому законодавством порядку.

Додаток 1

до Програми реформування та розвитку житлово – комунального господарства Овруцької ОТГна 2018-2020 роки

ПАСПОРТ
програми реформування та розвитку житлово-комунального

господарства Овруцької ОТГна 2018-2020 роки

Програму затверджено рішенням міської ради від __________ №_______.

Розробник Програми – відділ житлово-комунального господарства та благоустрою Овруцької міської ради Житомирської області, КП «Водоканал» Овруцької міської ради.

Відповідальні виконавці: Овруцька міська рада, КП «Овруч» Овруцької міської ради» Житомирської області, КП «Водоканал» Овруцької міської ради Житомирської області, КП «Гарне місто» Овруцької міської ради.

Одержувачі бюджетних коштів – КП «Овруч» Овруцької міської ради» Житомирської області, КП «Водоканал» Овруцької міської ради Житомирської області, КП «Гарне місто» Овруцької міської ради.

Термін виконання – 2018-2020 роки

Джерела фінансування: міський бюджет, Житомирський обласний бюджет, Державний бюджет, кошти Фонду Регіонального розвитку.

Орієнтовні обсяги фінансування на 2017 рік _______ млн. грн.

Орієнтовні обсяги фінансування на 2018 рік _______ млн. грн.

Орієнтовні обсяги фінансування на 2019 рік _______ млн. грн.

Орієнтовні обсяги фінансування на 2020 рік _______ млн. грн.

Додаток 2

до Програми реформування та розвитку житлово – комунального господарства Овруцької ОТГна 2018-2020 роки

ПОРЯДОК
надання та використання коштів по Програмі реформування та розвитку житлово- комунального господарства Овруцької ОТГна 2018-2020 роки
 1. Загальні положення:

1.1. Цей порядок визначає умови та механізм надання та використання коштів за рахунок міського бюджету підприємствам комунальної власності, які не мають статусу бюджетної установи, але здійснюють заходи, передбачені Програмою реформування та розвитку житлово-комунального господарства Овруцької ОТГна 2018-2020 роки (далі- Програма).

1.2.Одержувачами бюджетних коштів по даній програмі є:

Назва КТКВК Назва комунального підприємства, одержувача бюджетних коштів
100102 «Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади» КП «Гарне місто» Овруцької міської ради Житомирської області

КП «Водоканал» Овруцької міської ради Житомирської області

100202 «Водопровідно-каналізаційне господарство» КП «Гарне місто» Овруцької міської ради Житомирської області

КП «Водоканал» Овруцької міської ради Житомирської області

100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ» КП «Овруч» Овруцької міської ради Житомирської області

КП «Водоканал» Овруцької міської ради Житомирської області

КП «Гарне місто» Овруцької міської ради Житомирської області

170703 «Видатки на проведення робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг» КП «Овруч» Овруцької міської ради Житомирської області

КП «Гарне місто» Овруцької міської ради Житомирської області

КП «Водоканал» Овруцької міської ради Житомирської області

200700 «Інші природоохоронні заходи» КП «Овруч» Овруцької міської ради Житомирської області

КП «Водоканал»  Овруцької міської ради Житомирської області

КП «Гарне місто»  Овруцької міської ради Житомирської області

150101 «Капітальні вкладення» КП «Овруч» Овруцької міської ради Житомирської області

КП «Водоканал»  Овруцької міської ради Житомирської області

КП «Гарне місто»  Овруцької міської ради Житомирської області

Головний розпорядник коштів може безпосередньо заключати договори з сторонніми підприємствами для виконання заходів Програми у відповідності до затвердженого в установленому порядку кошторису .

1.2. Дія цього Порядку поширюється на головного розпорядника коштів та суб’єктів господарювання, які в установленому законодавством порядку отримали відповідне фінансування на виконання заходів Програми.

1.3. Джерелом фінансування є кошти міського бюджету.

1.4. Головним розпорядником бюджетних коштів є Овруцька міська рада.

1.5. Одержувачами бюджетних коштів є комунальні підприємства, які не мають статусу бюджетної установи, але здійснюють заходи, передбачені місцевими програмами.

1.6. Фінансування підприємствам за рахунок бюджетних асигнувань надається відповідно до рішень міської ради, затвердженого кошторису доходів та видатків, в межах відповідних бюджетних призначень на відповідний рік з метою фінансової підтримки, запобігання банкрутству, підвищення платоспроможності, оздоровлення фінансового стану підприємств, забезпечення їх ефективної господарської діяльності та підвищення конкурентоспроможності продукції (робіт, послуг) у відповідності до укладених договорів між комунальними підприємствами та Овруцькою міською радою.

1.7. Фінансування надається одержувачам бюджетних коштів на рахунки відкриті в управлінні Державної казначейської служби на оплату рахунків  за виконані роботи при  підрядному способі виконання робіт, для отримання заробітної плати та інших витрат при виконанні робіт господарським способом, а також на відшкодування за виконані роботи на підставі актів виконаних робіт (наданих послуг) у відповідності до укладених договорів. Відшкодування за виконані роботи (надані послуги) здійснюється  шляхом перерахування коштів з рахунків комунальних підприємств відкритих в управлінні Державної казначейської служби на рахунки підприємств відкриті в установах банків.

 1. Розгляд питання про надання фінансування на виконання Заходів до Програми.

2.1. Для одержання фінансування, підприємства (далі – заявники) подають головному розпоряднику:

– звернення, у якому зазначають підстави для проведення фінансування, а також мету його використання;

– обґрунтування необхідності здійснення фінансування на заходи та перелік обладнання та інших товарно-матеріальних цінностей, що планується придбати за рахунок бюджетних коштів;

Копії документів засвідчуються підписом та скріплюються печаткою.

2.2. Одержувач бюджетних коштів використовує їх на підставі плану використання бюджетних коштів, що містить розподіл бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі головного розпорядника коштів на відповідний рік.

2.3. У випадку зменшення (збільшення) бюджетних призначень підприємству, головний розпорядник бюджетних коштів здійснює відповідні коригування суми фінансування, одержувач вносить відповідні зміни до плану використання бюджетних коштів.

2.4. Закупівля товарів, за рахунок бюджетних коштів, здійснюється в установленому законом порядку. Попередня оплата таких товарів здійснюється з урахуванням положень бюджетного законодавства.

2.6. Відкриття рахунків, реєстрація, облік юридичних та фінансових зобов’язань, проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюється у порядку, встановленому Державною казначейською службою України.

2.7. Складання та подання фінансової та бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

2.8. Щомісячно, не пізніше 20 числа місяця підприємство – одержувач коштів надає головному розпоряднику бюджетних коштів звіт про фактичне використання бюджетних коштів в розрізі виконаних робіт та наданих послуг та підтвердні документи (акти виконаних робіт, наданих послуг тощо).

 1. Прикінцеві положення

3.1. Контроль за цільовим використанням бюджетних коштів фінансової підтримки та дотації (відповідність до плану використання) здійснює головний розпорядник,  відповідальний – відділ житлово-комунального господарства та реєстрації  виконкому Овруцької міської ради.

3.2. Відповідальність за нецільове використання бюджетних коштів несуть одержувачі коштів відповідно до чинного законодавства.

Додаток 3

до Програми реформування та розвитку житлово – комунального господарства Овруцької ОТГна 2018-2020 роки

ЗАХОДИ

щодо виконання Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Овруч на 2018-2020 роки

Перелік заходів Програми Термін виконання заходу Виконавці Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.
Джерела фінансування 2018 рік
Благоустрій міста

-прибирання вулиць, тротуарів, проїздів, парків, скверів, сміттєзвалищ тощо;

– поточний ремонт та обслуговування вуличного освітлення, ремонт колодязів ливневої каналізації , роботи по озелененню, встановлення турнікетів, знаків, ремонт об’єктів благоустрою (доріг, проїздів, під’їздів від вулиць, тротуарів, парків скверів тощо);

– придбання предметів, матеріалів, інвентарю, придбання транспортних засобів, автомобілів, приладів, машин , механізмів, верстатів, виробничого та невиробничого обладнання ( в тому числі ігрового обладнання), бурового устаткування, інструментів та запчастин до них, придбання багаторічних насаджень, рослин, оргтехніки та комп’ютерної техніки тощо для обслуговування об’єктів благоустрою;

– проведення ремонтів  транспортних засобів, автомобілів, приладів, машин , механізмів, верстатів, виробничого та невиробничого обладнання;

– послуги з відлову собак та витрати по укладених додаткових договорах на проведення відлову та стерилізації, вакцинації тварин тощо)

 

2018 -2020 р.

 

Комунальні підприємства

(КП «Овруч» Овруцької міської ради Житомирської ради,

КП «Гарне місто» Овруцької міської ради

КП «Водоканал» Овруцької міської ради)

Овруцька міська рада

Міський бюджет,

 

Житомирський обласний бюджет

(в межах фінансових можливостей)

В межах кошторисних призначень
Виконання ремонтних,

будівельних робіт, реконструкції

та утримання автомобільних

доріг

2018-2020р. Комунальні підприємства

(КП «Овруч» Овруцької міської ради Житомирської ради,

КП «Гарне місто» Овруцької міської ради

КП «Водоканал» Овруцької міської ради)

Овруцька міська рада

Міський бюджет

(в межах фінансових можливостей)

Інші джерела

В межах кошторисних призначень
– Проведення ремонтних робіт по внутрішніх і зовнішніх водопровідних мережах

– Обслуговування водопровідних мереж, колодязів, бюветів

– Придбання предметів, матеріалів, інвентарю, обладнання, в тому числі придбання транспортних засобів, автомобілів, приладів, машин, механізмів, верстатів, виробничого та невиробничого обладнання, бурового устаткування, інструментів та запчастин до них, оргтехніки та комп’ютерної техніки тощо для обслуговування водопровідно- каналізаційного господарства

2018-2020р. Комунальні підприємства

(КП «Овруч» Овруцької міської ради Житомирської ради,

КП «Гарне місто» Овруцької міської ради

КП «Водоканал» Овруцької міської ради)

Овруцька міська рада

Міський бюджет, Житомирський обласний бюджет інші джерела (в межах фінансових можливостей) В межах кошторисних призначень
Проведення капітального ремонту

по об’єктах житлового фонду

2018-2020р. Комунальні підприємства

(КП «Овруч» Овруцької міської ради Житомирської ради,

КП «Гарне місто» Овруцької міської ради

КП «Водоканал» Овруцької міської ради)

Овруцька міська рада

міський бюджет

(в межах фінансових можливостей)

В межах кошторисних призначень
Проведення робіт з заміни вікон, дверей, ремонтів освітлення, заміні лічильників у під’їздах та інших робіт по житловому фонду 2018-2020 р. Комунальні підприємства

(КП «Овруч» Овруцької міської ради Житомирської ради,

КП «Гарне місто» Овруцької міської ради

КП «Водоканал» Овруцької міської ради)

Овруцька міська рада

міський бюджет

(в межах фінансових можливостей)

В межах кошторисних призначень
Проведення природоохоронних заходів 2018-2020 р. КП «Водоканал» Овруцької міської ради Житомирської області

Овруцька міська рада

Міський бюджет В межах кошторисних призначень
Капітальні вкладення: будівництво, реконструкція та технічне переоснащення по об’єктах благоустрою, дорожнього, водопровідно- каналізаційного, житлового господарства, 2018-2020р. Комунальні підприємства

(КП «Овруч» Овруцької міської ради Житомирської ради,

КП «Гарне місто» Овруцької міської ради

КП «Водоканал» Овруцької міської ради)

Овруцька міська рада

Міський бюджет,

Житомирський обласний бюджет,

Кошти Фонду регіонального розвитку,

Державний бюджет

(в межах фінансових можливостей)

В межах кошторисних призначень
Нагородження кращих підприємств галузі «Житлово-комунальне господарство», визначених під час проведення оцінки результатів  їх роботи  відповідно до Порядку, затвердженого виконкомом міської ради 2018-2020 р. Фінансово – економічний відділ,

Відділ житлово – комунального господарства міськвиконкому, комунальні підприємства

Міський

Бюджет

(в межах фінансових можливостей)

В межах кошторисних призначень

 

 

 

 

 

 

Секретар ради                                                                             І. М. Дєдух  Завантажити документ

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *