Проект “ПРОГРАМА РОЗВИТКУ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ В ОВРУЦЬКІЙ МІСЬКІЙ РАДІ на 2018-2020 роки”

Загальна частина

ВСТУП

Програма базується на фундаментальному значенні культури у суспільному житті та розроблена на виконання Закону України «Про культуру» від 4 січня 2011 року.

Програма охоплює головні напрямки культурно-просвітницької діяльності закладів культури Овруцької міської ради. Окремі розділи програми розроблені на підставі Законів України «Про охорону культурної спадщини» (від 8 червня 2000 року №1805-ІП), «Про туризм» (від 09 лютого 2012 №4385-УІ), указів Президента України «Про невідкладні заходи щодо підтримки музеїв України» (від 23 березня 2000 року №489), «Про державну підтримку клубних закладів» (від 21 березня 2000 року №485/2000 ),«Про деякі невідкладні заходи щодо підтримки культури і мистецтв в Україні» (від 30 грудня 2013 року №717/213).

Мережа закладів культури Овруцької міської ради, складає 54 заклади: 29 клубних закладів,  22 бібліотеки, музей та  2 школи естетичного виховання Станом на 01.01.2018 року в основній і не основній діяльності працює більше 200 чоловік.

Аматори Овруччини беруть активну участь в обласних, всеукраїнських та міжнародних заходах.

Проводиться певна робота щодо охорони культурної спадщини.

Заклади культури працюють сьогодні в нелегких фінансово – економічних умовах.

Стан матеріально – технічної бази закладів бажає бути кращим.

Станом на 01.01.2018 – 18 закладів потребують капремонтів, Із них клубного типу-16, 8 – бібліотек, 2 споруди перебувають в аварійному стані. Майже всі заклади не опалюються  і зазнають поступової руйнації. Не вистачає необхідної для діяльності аудіотехніки, музичних інструментів, тощо.

Більшість працівників закладів культури працює на неповні ставки. Фінансування галузі «культура», є вкрай недостатнім, особливо у сільській місцевості.

Мета та основні завдання

Метою Програми є:формування засобами культури та мистецтва

ідеологічних, моральних та духовних цінностей, спрямованих на демократизацію суспільства, відродження і виховання високих громадських ідеалів та патріотизму, розвиток туризму на Овруччині.

Основними завданнями Програми є:

 • залучення різних верств населення до збереження цінностей традиційної культури та забезпечення в сучасних умовах спадкоємності поколінь, консолідації суспільства на основі народних традицій;
 • спрямування культурно – просвітницької діяльності на залучення до активного духовного життя всіх вікових соціально – демографічних груп: дітей, підлітків, молоді, людей похилого віку;
 • поліпшення стану матеріально – технічної бази культурних об’єктів ;
 • створення необхідних соціально-економічних умов для рівноправного розвитку культур етнічних груп, що проживають  на території громади;
 • підтримка обдарованої молоді;
 • створення організаційних, соціальних та морально – психологічних умов для формування високопрофесійного стабільного кадрового складу, який здатен вирішувати задачі у сфері культури громади;
 • забезпечення вільного творчого, інтелектуального, духовного розвитку дітей, доступності мистецької освіти;
 • створення системи підтримки бібліотек як головних центрів інформування населення з усіх галузей знань, організації просвітницької  роботи;
 • популяризація туристичного потенціалу району.

Фінансове забезпечення

Фінансове забезпечення Програми здійснюється у межах коштів, передбачених на її виконання у  бюджеті Овруцької міської ради, та за рахунок інших джерел.

Очікувані результати

Виконання Програми забезпечить:

 • підвищення ролі культури у суспільному житті;
 • відродження кращих традицій народного мистецтва;
 • покращення бібліотечного обслуговування населення, забезпечення інформаційного та читацького запиту кращими творам вітчизняної та зарубіжної книжкової продукції;
 • популяризацію діяльності музею, збільшення кількості відвідувачів, підвищення туристичної привабливості Овруччини;
 • підвищення якості роботи з охорони культурної спадщини ;
 • оновлення та переоснащення матеріально-технічної бази закладів культури

Контроль за виконанням програми

Головним виконавцем та координатором програми є відділ культури, сім*ї, молоді і спорту Овруцької міської ради:

Відділ культури, сім*ї, молоді і спорту Овруцької міської ради:

 • контролює хід реалізації Програми і розглядає матеріали звіту у визначений термін , аналізує надану виконавцями статистичну та аналітичну інформацію;
 • забезпечує використання бюджетних коштів за призначенням, сприяє залученню інших джерел фінансування;
 • надає необхідну допомогу закладам культури;
 • вносить пропозиції щодо змін або подовження терміну виконання заходів, вирішує проблемні питання, що виникають у процесі реалізації Програми.

ЗАХОДИ

Програми розвитку культури і туризму в Овруцькій міській раді

на 2018- 2020 роки

п/п

Зміст заходу Відповідальні за виконання Строки

викона

ння

Прогнозні суми витрат (тис.грн)
усього у тому числі за рахунок
міського

бюджету

Інших

джерел

Збереження культурної спадщини, розвиток музейної справи
1 2 3 4 5 6 7
1. Виконання в повному обсязі завдань, передбачених чинним

законодавством в

пам’ятко-охоронній сфері

Відділ культури, сім’ї, молоді і спорту Овруцької міської ради 2018

2019

2020

2. Підтримка створення і видання краєзнавчої літератури  історії Овруччини, рекламної продукції краєзнавчий

музей

2018

2019

2020

3. Забезпечення просвітницької, виховної ролі культурної спадщини Відділ культури , сім’ї, молоді і спорту Овруцької міської ради

 

2018

2019

2020

4. Складання облікової документації (паспорти, акти технічного стану) на пам’ятки історії, що розташовані на території Овруцької міської ради Відділ культури , сім’ї, молоді і спорту Овруцької міської ради 2018

2019

2020

5.   Сприяти проведенню

ремонтів пам’яток історії,

що знаходяться на території

Овруцької міської ради

Відділ культури , сім’ї, молоді і спорту Овруцької міської ради 2018

2019

2020

6.   Здійснювати оновлення

існуючих експозицій музею

на основі новітніх

досліджень

Відділ культури , сім’ї, молоді і спорту Овруцької міської ради 2018

2019

2020

7. Організація заходів військово- патріотичної спрямованості  та участь в аналогічних обласних заходах Відділ культури , сім’ї, молоді і спорту Овруцької міської ради 2018

2019

2020

8. Запровадити сучасні інформаційні технології у практику музейної роботи, забезпечити музей новітніми технічними засобами Відділ культури , сім’ї, молоді і спорту Овруцької міської ради 2018

2019

2020

Художньо-естетичне виховання та освіта
1. Забезпечення доступності початкової мистецької освіти Відділ культури , сім’ї, молоді і спорту Овруцької міської ради 2018

2019

2020

2. Сприяти участі учнів та викладачів в обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсах Відділ культури , сім’ї, молоді і спорту Овруцької міської ради 2018

2019

2020

3. Забезпечити зміцнення,

розвиток та модернізацію

матеріально-технічної бази

ВРКДШМ

Відділ культури , сім’ї, молоді і спорту Овруцької міської ради 2018

2019

2020

4. Сприяти системному

Підвищенню кваліфікації

викладачів

 

Відділ культури , сім’ї, молоді і спорту Овруцької міської ради 2018

2019

2020

Розвиток бібліотечної справи
1. Популяризація сучасної української та світової літератури Відділ культури , сім’ї, молоді і спорту Овруцької міської ради

Бібліотеки

2018

2019

2020

2. Поповнення фонду централізованої бібліотечної системи новими виданнями Відділ культури , сім’ї, молоді і спорту Овруцької міської ради 2018

2019

2020

3. Комп’ ютеризація основних процесів бібліотечної роботи Відділ культури , сім’ї, молоді і спорту Овруцької міської ради 2018

2019

2020

4. Покращення передплати періодичних видань для повного задоволення потреб населення Відділ культури , сім’ї, молоді і спорту Овруцької міської ради

 

2018

2019

2020

5. Продовжити роботу по розвитку традиційних та пошуку нових форм роботи з читачами з метою підтримки розвитку гармонійної особистості, створення умов для всебічного виховання дітей та моло молодіюнацтва Відділ культури , сім’ї, молоді і спорту Овруцької міської ради,  центральна бібліотека 2016

2017

2018

6. З метою активізації бібліотечного обслуговування населення проводити огляд- конкурс роботи сільських бібліотек- філій Відділ культури , сім’ї, молоді і спорту Овруцької міської ради,   центральна бібліотека 2018

2019

2020

7. Забезпечення участі кращих читачів громади в обласних та Всеукраїнських заходах Відділ культури , сім’ї, молоді і спорту Овруцької міської ради,

центральна бібліотека

2018

2019

2020

8. Проведення заходів до державних свят, ювілеїв українських та зарубіжних письменників та інших знаменних дат 2018

2019

2020

9. Відкриття Інтернет-центру на базі  дитячої бібліотеки Відділ культури , сім’ї, молоді і спорту Овруцької міської ради 2018
Вивчення та розвиток традиційної народної культури Овруччини
1. Проведення районного огляду- конкурсу народної творчості Відділ культури , сім’ї, молоді і спорту Овруцької міської ради 2018

2019

2020

2. Організовувати проведення персональних виставок самодіяльних художників та майстрів декоративно­прикладного мистецтва Відділ культури , сім’ї, молоді і спорту Овруцької міської ради

краєзнавчий

музей

2018

2019

2020

3. Продовжити роботу зі створення відеотеки про кращі аматорські

колективи, народних майстрів,

самодіяльних художників та

майстрів декоративно-

ужиткового мистецтва

Відділ культури , сім’ї, молоді і спорту Овруцької міської ради,

краєзнавчий музей

2016

2017

2018

4. Сприяти проведенню

фольклорно-етнографічних

експедицій селами

Відділ культури , сім’ї, молоді і спорту Овруцької міської ради 2018

2019

2020

5. Здійснювати заходи щодо збереження та відродження традиційних свят народного календаря Відділ культури , сім’ї, молоді і спорту Овруцької міської ради 2018

2019

2020

6. Скласти

орієнтовний перелік елементів нематеріальної культурної  спадщини та відзняти відеофільм

Відділ культури , сім’ї, молоді і спорту Овруцької міської ради 2018
Розвиток культурно – дозвіллєвої  діяльності
1. Сприяти відновленню, збереженню та вдосконаленню молодіжних та дитячих шоу, свят тощо традиційних форм культурно – дозвілєвої роботи у закладах культури ОТГ Відділ культури , сім’ї, молоді і спорту Овруцької міської ради 2018

2019

2020

3. Сприяти стабільній роботі аматорських художніх

Колективів ОТГ

Відділ культури , сім’ї, молоді і спорту Овруцької міської ради 2018

2019

2020

4. Проводити роботу по залученню нових учасників до участі у творчих колективах та гуртках клубні заклади громади 2018

2019

2020

Зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури
1. Придбати автотранспорт Відділ культури , сім’ї, молоді і спорту Овруцької міської ради 2018
3. Провести  обстеження всіх закладів культури  на території громади Відділ культури , сім’ї, молоді і спорту Овруцької міської ради 2018
4. Замінити вікна на енергозберігаючі у закладах культури Відділ культури , сім’ї, молоді і спорту Овруцької міської ради 2018

2019

2020

5. –   Провести ремонт покрівлі:  Відділ культури , сім’ї, молоді і спорту Овруцької міської ради 2018

20192020

 

2

6. Провести капітальний ремонт глядацької зали  Відділ культури , сім’ї, молоді і спорту Овруцької міської ради 2018
7. Провестиикапітальний ремонт будівлі Відділ культури , сім’ї, молоді і спорту Овруцької міської ради 2018

2019

8. Сприяти збільшенню обсягу надання платних послуг населенню, активізації роботи із залучення позабюджетних коштів, спонсорської допомоги Клубні заклади, краєзнавчий музей 2018

2019

2020

Туризм
1. Відкриття туристсько- інформаційного пункту на базі РБК Відділ культури , сім’ї, молоді і спорту Овруцької міської ради, краєзнавчий

музей

2018
2. Розроблення туристичних маршрутів на території ОТГ  Відділ культури , сім’ї, молоді і спорту Овруцької міської ради краєзнавчий

музей

2018

2019

2020

3. Розробка та  виготовлення календаря Овруччини

О

2018

2019

2020

 

,0 ,0 ,0
4. Проведення консультацій, семінарів, круглих столів з питань розвитку зеленого туризму в регіоні Відділ культури , сім’ї, молоді і спорту Овруцької міської ради 2018

2019

2020

2

,0 ,0 ,0
           Фінансове забезпечення Програми розвитку культури і туризму

№№

п/п

Назва, зміст заходу Термін

викона

ння

Виконавці Джерела

фінансування

Усього

(тис.гр

н)

Прогнозні суми витрат

рат

2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Збереження

культурної

спадщини,

розвиток

музейної

справи

2018

2019­

2020

Відділи: міський

бюджет

Інші

джерела

2. Художньо-

естетичне

виховання

2018­

2019

2020

Відділи: міський

бюджет

Інші

джерела

3.   Розвиток

бібліотечної

справи

2018­

2019

2020

Відділи: міський

бюджет

Інші

джерела

4. Вивчення та

розвиток

традиційної

народної

культури

Овруччини

2018­

2019

2020

Відділи: міський бюджет

Інші

джерела

5. Розвиток

культурно-

дозвіллєвої

діяльності

2018­

2019

2020

Відділи: міський

бюджет

Інші

джерела

 

Зміцнення матеріально- технічної бази закладів культури 2018­

2019

2020

Відділи: Міський бюджет
Туризм 2018­

2019

2020

Відділи: міський

бюджет

Інші

джерела

РАЗОМ
міський

бюджет

Інші

джерела  Завантажити документ

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *