Проект рішення “Про міський бюджет на 2018 рік”

У К Р А Ї Н А

Овруцька міська рада Житомирської області

Р І Ш Е Н Н Я

Четверта  сесія                                                                        VІІ  скликання

Від  22 грудня 2017 року   № ____

Про міський бюджет на 2018 рік

На підставі статті 143 Конституції України, ст. 14,72,77 Бюджетного кодексу України, статей 26, 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації спільного засідання постійних депутатських комісій міської ради з питань ____________ __________.12.2017 року та рекомендації спільного засідання постійних депутатських комісій міської ради з питань ______________________________від ____.12.2017 року, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Визначити на 2018 рік:
 • Доходи міського бюджету  у сумі 213595,110 тис.грн., у тому числі доходи загального фонду міського  бюджету визначити –  208142,810 тис.грн., спеціального фонду міського бюджету – 5452,3 тис.грн. (додаток № 1).
 • Видатки міського бюджету у сумі  213595,110 тис.грн., у тому числі видатки загального фонду міського бюджету у сумі – 189796,976 тис.грн., видатки спеціального фонду міського бюджету – 23798,134 тис.грн. (додаток № 3).
 • Профіцит загального фонду міського бюджету міста у сумі 18345,834 тис.грн., напрямом використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), згідно з додатком №2.
 • Дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 18345,834 тис.грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду), згідно з додатком № 2 до цього рішення.
 1. Встановити, що у 2018 році в бюджетному процесі застосовується програмно- цільовий метод.
 1. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету на 2018 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 189796,976 тис.грн. та спеціальному фонду 23798,134 тис. грн. згідно з додатком №3 до цього рішення.
 1. Визначити оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету у сумі 7,1 тис.грн.
 2. Затвердити на 2018 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком №5 до цього рішення, в тому числі інші субвенції з міського бюджету місцевим бюджетам у розрізі призначень згідно з додатком 5.1 до цього рішення.
 1. Затвердити на 2018 рік перелік об’єктів (додаток № 4), фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку.
 1. Затвердити на 2018 рік Перелік об’єктів, видатки за якими  будуть здійснюватися за рахунок  надходжень по ККД 5011000 “Цільові фонди утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади” (додаток 4.1)
 1. Затвердити на 2018 рік резервний фонд міського бюджету у сумі 73,725 тис. грн.
 2. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду міського бюджету на 2018 рік за їх економічною структурою, а саме:

–  оплату праці працівників бюджетних установ;

–  нарахування на заробітну плату;

–  придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

–  забезпечення продуктами харчування;

–  оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

–  поточні трансферти населенню;

–   поточні трансферти місцевим бюджетам;

– забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;

 1. Затвердити у складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм. (додаток 6)
 1. Головним розпорядникам бюджетних коштів міського бюджету:

–  до закінчення першого кварталу 2018 року внести пропозиції щодо приведення мережі та штатів бюджетних установ у відповідність до виділених асигнувань на фінансування галузей соціально- культурної сфери, забезпечивши при цьому неухильне виконання вимог Бюджетного кодексу України щодо утримання керівниками бюджетних установ чисельності працівників та здійснення фактичних видатків на заробітну плату ( включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу) лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах;

– на усіх стадіях бюджетного процесу  вживати заходів по безумовному виконанню пункту 4 статті 77 Бюджетного кодексу України щодо забезпечення в першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, проведення розрахунків за електричну та теплову енергії, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;

– у бюджетних закладах, в яких допущена незабезпечена потреба із заробітної плати, усі кошти спрямовуються насамперед на обов’язкові виплати із заробітної плати;

– видатки, пов’язані із преміюванням працівників бюджетних закладів, здійснюються виключно після забезпечення обов’язковими складовими заробітної плати в річному вимірі;

– на підставі проведеного аналізу надати пропозиції міській раді щодо внесення змін до міських (регіональних,комплексних) програм, а також припинення їх дії;

– затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

 1. Установити, що джерелами формування загального міського бюджету на 2018 рік у частині доходів є надходження визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України.

Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 691  Бюджетного кодексу України, у частині фінансування є надходження визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України , у частині кредитування є надходження, визначені пунктами 10,11 частини 1 статтею 691  Бюджетного кодексу України .

 1. Відповідно до ст.43 та 73 Бюджетного кодексу України , надати право Овруцькій міській раді в особі Овруцького міського голови отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України , позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду в межах поточного бюджетного періоду за рахунок єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами, з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
 1. Надати право міському голові в міжсесійний період упродовж 2018 року з подальшим затвердженням на черговій сесії міської ради:

– здійснювати додатковий розподіл та перерозподіл загального обсягів міжбюджетних трансфертів;

-у разі надходження міжбюджетних трансфертів з державного та місцевих бюджетів, вносити зміни до доходів та видатків міського бюджету;

– здійснювати перерозподіл видатків за кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і кодами економічної класифікації видатків у межах затверджених розпоряднику призначень;

– здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду;

 1. Внески у статутний капітал комунальному підприємству «Овруч» Овруцької міської ради Житомирської області, комунальному підприємству «Гарне місто» Овруцької міської ради Житомирської області, комунальному підприємству «Водоканал» Овруцької міської ради Житомирської області, комунальному підприємству «Комунальний ринок» Овруцької міської ради Житомирської області здійснювати, в тому числі, шляхом перерахування коштів на банківські рахунки підприємств без включення його до мережі одержувачів бюджетних коштів.
 1. Визначити мінімальну вартість місячної орендної плати одного квадратного метра загальної площі нерухомості Овруцької міської ради (крім об’єктів державної та комунальної власності) на 2018 рік:

-8,93 грн.- для запровадження некомерційної діяльності, у тому числі для проживання фізичних осіб;

-17,86 грн.- для провадження виробничої діяльності;

-26,80 грн.- для провадження іншої комерційної діяльності.

 1. Посадовий оклад, надбавки за ранг, вислугу років, за роботу з відомостями, що становлять державну таємницю міському голові виплачувати в розмірах згідно із чинним законодавством та надбавку за високі досягнення у праці – в розмірі 50% посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг та вислугу років.

Поточне преміювання секретаря міської ради , першого заступника міського голови ,  заступників міського голови, керуючому справами     проводити щомісячно в розмірах встановлених розпорядженням міського голови до місячної заробітної плати, з урахуванням посадового окладу, надбавок за ранг, вислугу років, за високі досягнення у праці, інших надбавок і доплат.

В межах затвердженого фонду оплати праці проводити преміювання до державних і професійних свят та ювілейних дат, надання матеріальних допомог на оздоровлення та для вирішення соціально-побутових питань – в розмірах згідно чинного законодавства, визначених розпорядженням міського голови секретарю міської ради , першому заступнику міського голови, заступникам міського голови ,керуючому справами, начальникам відділів, працівникам виконавчого органу Овруцької міської ради  ; міському голові – згідно рішення сесії Овруцької міської ради

 1. Овруцькому міському голові надається право:

– визначати кількісний склад (чисельність) виконавчих органів міської ради в межах загальної чисельності;

– встановлювати надбавки, преміювати, надавати матеріальні допомоги першому заступнику міського голови, заступникам міського голови, секретарю міської ради, керуючому справами виконавчого комітету, старостам, начальникам відділів та іншим працівникам ради в межах затвердженого фонду оплати праці міської ради.

 1. Встановити, що частина чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до загального фонду міського бюджету, перераховується комунальними підприємствами Овруцької міської ради щоквартально до 19 травня за І квартал, до 19 серпня за І півріччя, до 19 листопада за 9 місяців та до 19 лютого за рік.
 1. Проводити фінансування на виконання робіт, відшкодування понесених витрат комунальним підприємством «Гарне місто» Овруцької міської ради Житомирської області, комунальним підприємством «Овруч» Овруцької міської ради Житомирської області, комунальним підприємством «Водоканал» Овруцької міської ради по:

– благоустрою міста КЕКВ 2610, 3210;

– капітальному будівництву, реконструкції необоротних активів, які знаходяться на балансі комунальних підприємств Овруцької міської ради Житомирської області  КЕКВ 3210;

– поточному та капітальному ремонту, будівництву, реконструкції та утриманню доріг (вулиць) Овруцької міської ради КЕКВ 2610,3210;

– капітальний ремонту в житловому фонді КЕКВ  3210;

– поточному ремонту та придбанні предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря в житлового фонді у відповідності до Програми розвитку житлово- комунального господарства за КЕКВ 2610, КЕКВ 3210;

– капітальні та поточні видатки по утриманню водопровідно-каналізаційного господарства КЕКВ 3210, 2610;

– інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства КЕКВ 2610, 3210.

Фінансування, відшкодування понесених витрат  проводити в межах бюджетних асигнувань, затверджених кошторисами головними розпорядниками бюджетних коштів.

 1. Додатки №№ 1, 2, 3, 4, 4.1, 5, 5.1, 6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з фінансово-економічних та гуманітарних питань та постійну комісію міської ради з питань бюджету, комунальної власності та залучення інвестицій.

Міський голова                                                                                  І.Я. Коруд

   Завантажити документ

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *