Рішення № 79 від 07 грудня 2017 року “Про затвердження Положення про відділ муніципальної поліції Овруцької міської ради.”

У К Р А Ї Н А

Овруцька міська рада Житомирської області

Р І Ш Е Н Н Я

Третя сесія                                                                 VІІ  скликання

 Від     7 грудня   2017 року    №79

Про затвердження Положення
про відділ муніципальної

поліції Овруцької міської ради.

Керуючись  26, 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації спільного засідання постійних комісій міської ради від 30.11.2017 року, міська рада

В И Р І Ш И Л А :

 1. Затвердити положення про відділ муніципальної  поліції Овруцької міської ради.    ( Додається)
 2. Вважати таким, що втратило чинність Положення про відділ муніципальної поліції Овруцької міської ради, затверджене  рішенням Овруцької міської ради  №1027 від 18.08.2017р.

 Міський голова                                                                           І.Я. Коруд

Додаток до рішення №79

Положення про відділ

муніципальної поліції Овруцької міської ради

 1. Загальні засади

1.1. У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, Кодексом України про адміністративні правопорушення, Законами України, у тому числі: «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про відходи», «Про рекламу», постановами Верховної Ради України, указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, Правилами благоустрою міста Овруцької міської ради, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням та іншими нормативними документами.

1.2. Відділ утримується за рахунок коштів міського бюджету.

1.3. Працівники відділу забезпечуються спеціальними знаками та посвідченнями встановленого зразка. Зразки затверджуються виконавчим комітетом.

1.4. Відділ  співпрацює у забезпеченні благоустрою на території Овруцької міської ради з органами влади, правоохоронними органами, юридичними та фізичними особами.

 1. Основні завдання відділу

2.1. Одним із пріоритетних завдань відділу є взаємодія з органам внутрішніх справ та іншими правоохоронними і контролюючими структурами з питань попередження та профілактики порушень правопорядку на території Овруцької міської ради.

2.2. Завданнями відділу є контроль за дотриманням:

–   екологічних і природоохоронних рішень та програм міської ради та виконавчого комітету;

–   порядку встановлення малих архітектурних форм та наявністю паспорту малої архітектурної форми у фізичних та юридичних осіб;

–   встановленого порядку землевідведення та недопущенням самозахоплень земельних ділянок (спільно з Держземінспекцією);

–   порядку розкопок (земельних робіт) на території міської ради та наявності відповідних ордерів-дозволів;

–   законності знесення зелених насаджень;

–   встановлених вимог щодо вигляду фасадів будівель та споруд;

–   порядку збору коштів за паркування автомобільного транспорту у спеціально виділених місцях;

–   перевізниками правил безпеки перевезення пасажирів;

–   порядку паркування автомобільного транспорту;

–   проїзду великовагового та великогабаритного автотранспорту;

–   встановленого порядку вуличної (в тому числі літньої) торгівлі на території Овруцької міської ради;

–   правил вигулу собак у встановлених місцях;

–   правил перебування неповнолітніх у вечірній і нічний час в громадських місцях;

–   правил благоустрою на території міської ради;

–   суб’єктами підприємницької діяльності заборони продажу неповнолітнім енергетиків, слабоалкогольних і алкогольних напоїв, трав’яних сумішей для паління, що містять наркотичні речовини, галюциногенів і тютюнових виробів, тощо.

–   заходів з охорони громадського порядку в закладах, підпорядкованих міській раді;

–   стану виконання рішень міської ради, виконавчого комітету і розпоряджень міського голови, віднесених до компетенції управління;

–   стану доріг, вулиць міської ради та прибудинкових територій ;

–   законодавчих і нормативних актів про забезпечення тиші та заборони куріння в громадських місцях.

2.3. Відділ координує роботу міських громадських формувань з охорони громадського порядку.

2.4. Відділ надає безоплатні правові консультації та допомогу громадянам міської ради в межах своєї компетенції.

2.5. Відділ виявляє порушення законодавства і складає протоколи про адміністративні правопорушення у відповідності до вимог статей 254, 255, 259 та інших Кодексу України про адміністративні правопорушення.

2.6. Відділ вживає превентивні та профілактичні заходи з метою недопущення порушень правил благоустрою Овруцької міської ради.

2.7. Відділ виконує інші завдання, що не суперечать вимогам законодавства і віднесені до їх компетенції.

 1. Відділ відповідно до покладених на нього завдань

3.1. Бере участь:

3.1.1.    У підготовці та поданні на затвердження Овруцької міської ради  програм  з питань забезпечення правопорядку та підвищення їх ефективності, у межах своїх повноважень організовує виконання та подає міській раді звіти про хід і результати реалізації цих програм;

3.1.2.    У розгляді проектів програм діяльності структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради, підприємств і організацій з питань віднесених до його компетенції;

3.1.4.    У підготовці проектів рішень про покращення криміногенної ситуації на території міської ради, боротьби з підлітковою злочинністю і бездоглядністю та наркоманією, інших напрямків правоохоронної діяльності;

3.1.5.    У розгляді справ про адміністративні правопорушення  з питань віднесених до його компетенції;

3.1.6.    У спільних заходах з уповноваженими органами з питань профілактики та усунення порушень законодавства, рішень міської ради та виконавчого комітету.

3.2. Взаємодіє з підрозділами міської ради та правоохоронними структурами у сфері забезпечення правопорядку та з інших питань, віднесених до його компетенції.

3.3. За дорученням міського голови організовує чергування в  приміщеннях міської ради, організацій, установ і підприємств комунальної власності. У випадку залучення до цього інших охоронних структур контролює і координує їх діяльність.

3.4. Організовує і бере участь у проведенні міських нарад, семінарів, громадських слухань, оглядів, конкурсів з питань правоохоронної діяльності, впровадження нових форм охорони правопорядку та захисту громадян від злочинних посягань, підвищенні рівня правової культури населення та координації цієї діяльності. Проводить заходи із представниками засобів масової інформації щодо діяльності відділу та створення позитивного іміджу працівників муніципальної поліції Овруцької міської ради.

3.5. Розглядає пропозиції інших місцевих органів державної виконавчої влади та звернення громадян, громадських організацій, засобів масової інформації з питань, що належать до компетенції відділу, приймає щодо них рішення, проводить прийоми громадян.

3.6. Здійснює контроль за належним використанням і збереженням майна і приміщень, наданих міською радою для власного використання.

3.7. У співпраці з органами внутрішніх справ, іншими правоохоронними структурами сприяє заходам щодо дотримання законодавства у сфері зміцнення правопорядку і захисту прав громадян.

3.8. Розробляє і надає міській раді та виконавчому комітету проекти нормативно-правових актів, що стосуються компетенції відділу.

 

 1. Відділ має право

4.1. Одержувати у встановленому законом порядку від органів місцевого самоврядування, підприємств і установ  інформацію необхідну для здійснення своїх функцій.

4.2. Одержувати від державних органів, структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради необхідну нормативно-методичну та інструктивну документацію, іншу інформацію з напрямків діяльності, що належать до компетенції відділу.

4.3. За дорученнями міського голови проводити в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

4.4. Залучати спеціалістів інших підрозділів Овруцької міської ради, підприємств, установ і організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до компетенції відділу.

4.5. Відповідно до покладених на відділ завдань виявляти та фіксувати порушення законодавства юридичними і фізичними особами, в тому числі, допущених у сфері благоустрою, а саме:

 • порушення встановлених законодавством екологічних та санітарних норм під час експлуатації об’єктів благоустрою;
 • порушення режиму використання та охорони територій та об’єктів рекреаційного призначення;
 • самовільне зайняття чи захоплення території (частини території) об’єкта благоустрою на території міської ради;
 • пошкодження (руйнування чи псування) вулично-дорожньої мережі та інших об’єктів благоустрою на території міської ради;
 • знищення чи пошкодженні зелених насаджень чи інших об’єктів озеленення на території міської ради;
 • порушення правил торгівлі на ринках;
 • порушення правил охорони і використання пам’яток історії та культури;
 • порушення правил охорони смуги відводу автомобільних шляхів;
 • порушення землекористувачами правил утримання ділянок, прилеглих до автомобільних шляхів, порушення обов’язків по очищенню тротуарів, пішохідних доріжок у межах закріплених за ними ділянок;
 • порушення тиші на вулицях, площах, у парках, гуртожитках, житлових будинках та інших громадських місцях у час заборонений рішеннями міської ради;
 • недодержання правил щодо забезпечення чистоти і порядку території міської ради;
 • неналежне утримання об’єктів зовнішньої реклами відсутність або прострочення дозвільної документації;
 • порушення інших норм, передбачених Правилами благоустрою Овруцької міської ради та іншими нормативно-правовими актами, ухваленими компетентними органами місцевого самоврядування;

4.6.   Для досягнення мети своєї діяльності працівники відділу  мають право:

–  отримувати пояснення від громадян та представників юридичних осіб щодо допущених ними правопорушень, виявляти і фіксувати їх;

–  складати акти та протоколи про адміністративне правопорушення і направляти їх на розгляд адміністративної комісії міської ради або іншим уповноваженим органам для накладання штрафів та відшкодування завданої шкоди;

–  готувати матеріали по відшкодуванню збитків, завданих об’єктам благоустрою щодо осіб, які допустили порушення законодавства у цій сфері;

–  відповідно до закону здійснювати фото-звуко-відео фіксацію фактів, для встановлення наявності або відсутності адміністративного правопорушення щодо вимог законодавства з питань благоустрою;

–  забезпечувати контроль за встановленим порядком розміщення зовнішньої реклами;

–  проводити профілактичну роботу серед осіб, схильних до вчинення правопорушень у сфері благоустрою;

–  здійснювати інші повноваження, які делеговані відділу компетентними органами місцевого самоврядування;

–  у межах своїх повноважень, в разі порушення вимог Порядку розміщення об’єктів зовнішньої реклами, звертатися до розповсюджувачів зовнішньої реклами з вимогою про усунення порушень у визначені терміни. У разі невиконання цієї вимоги та в залежності від правопорушення, посадові особи відділу відповідно до вимог  п.2.ст.255 Кодексу України про адміністративні правопорушення складати протоколи.

–  інформувати керівників підприємств, організацій, установ, приватних підприємців та громадян щодо обов’язкового виконання ними Правил благоустрою Овруцької міської ради.

 1. Керівництво

5.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою.

Начальник повинен мати вищу юридичну освіту та досвід роботи у галузі права не менше двох років.

5.2. Статус працівників відділу визначається відповідно до Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про участь громадян в охороні громадського порядку та державних кордонів», інших законодавчих і нормативних актів та посадових інструкцій.

5.3. Начальник відділу:

5.3.1.    Здійснює керівництво відділом і несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ  завдань.

5.3.2.    Розподіляє обов’язки між працівниками та контролює їх роботу.

5.3.3.    Керує розробкою планів, програм (розділів програм), аналітичних матеріалів, інших пропозицій щодо підпорядкованих йому напрямків життєдіяльності міської ради, звітує про їх виконання.

5.3.4.    Забезпечує контроль за станом справ у сфері діяльності відділу, вживає необхідних заходів щодо їх поліпшення.

5.3.5.    Вживає заходів щодо вдосконалення співпраці відділу з іншими органами місцевого самоврядування, державного нагляду та контролю, правоохоронними органами, а також з підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян.

5.3.6.    Контролює стан трудової та виконавчої дисципліни у відділі.

5.3.7.    Розглядає рекомендації постійних комісій Овруцької міської ради, повідомляє їх про результати розгляду і вжиті заходи.

5.3.8.    Здійснює контроль за виконанням рішень Овруцької міської ради, виконавчого комітету та розпоряджень міського голови віднесених до компетенції відділу.

5.3.9.    Вживає заходів щодо підвищення кваліфікації працівників.

5.3.10.  Перевіряє законність та обґрунтованість складених протоколів про адміністративні правопорушення працівниками відділу.

5.3.11.  Здійснює діяльність по забезпеченню контролю за виконанням Правил благоустрою Овруцької міської ради у взаємодії з відділами міської ради, органами поліції, іншими підприємствами, організаціями, установами (незалежно від форм власності) та громадянами.

5.3.12.  Інформує міську раду та її виконавчий комітет про грубі та неодноразові порушення Правил благоустрою міської ради керівниками підприємств, організацій, установ, приватними підприємцями та мешканцями або особами, які тимчасово проживають чи перебувають в місті.

5.3.13. Звітує 1 раз на квартал депутатському корпусу за виконання покладених на відділ завдань.

5.4.         Інспектор відділу призначається на посаду та звільняється з посади міським головою.

5.4.1.      Інспектор повинен мати вищу юридичну освіту без вимог до стажу роботи.

 1. Ліквідація

6.1. Ліквідація (реорганізація) відділу здійснюється відповідно до чинного законодавства.

6.2. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття. Зміни та доповнення до Положення можуть бути внесені за ініціативою міського голови, заступників міського голови, а також з метою приведення його у відповідність з чинним законодавством.

Секретар ради                                                                                  Дєдух І.М.  Завантажити документ

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *