Проект рішення “Про затвердження Програми соціально-економічного та культурного розвитку Овруцької ОТГ на 2018 рік”

ПРОЕКТ

У К Р А Ї Н А

Овруцька міська рада Житомирської області

Р І Ш Е Н Н Я

__________ сесія                                                                         VІІ  скликання

 Від ____ грудня 2017 року          №

Про затвердження Програми соціально-економічного

та культурного розвитку Овруцької ОТГ на 2018 рік

Розглянувши пропозиції виконавчого комітету Овруцької міської ради, депутатів міської ради, виконуючих обовязки старост по старостинських округах до Програми соціально-економічного та культурного розвитку м. Овруч на 2018 рік відповідно до Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 року № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету», з метою забезпечення комплексного розвитку міста Овруча, підвищення життєвого рівня населення, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації спільного засідання постійних депутатських комісій міської ради, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити Програму соціально-економічного та культурного розвитку Овруцької ОТГ на 2018 рік.
 2. Фінансово-економічному відділу міськвиконкому передбачити в міському бюджеті кошти на реалізацію заходів Програми на 2018 рік.
 3. Виконкому міської ради, керівникам підприємств, організацій та установ міста забезпечити виконання намічених завдань.
 4. Контроль на виконанням даного рішення залишається за міським головою та покладається на голів постійних депутатських комісій міської ради, заступників міського голови, начальників відділів.

Міський голова                                                                     І.Я.Коруд

Д О Д А Т О К № 1

до рішення __-ої сесії міської ради

VІІ скликання

від ___.12.2017 року №

ПРОГРАМА

соціально-економічного та культурного розвитку Овруцької ОТГ на 2018 рік

Програма соціально-економічного розвитку Овруцької ОТГ на 2018 рік (далі – Програма) враховує основні пріоритети розвитку громади, конкретні завдання щодо підвищення ефективності використання наявного природного, виробничого і трудового потенціалів, ґрунтується на комплексі галузевих програм.

Співпраця органів виконавчої влади та місцевого самоврядування на виконання зазначених умов передбачає досягнення визначеної у Програмі  мети, отримання підтримки громади міста Овруча.

Програма розроблена відповідно до вимог законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», «Про державні цільові програми», «Про стимулювання розвитку регіонів» та на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 №558 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2016 рік та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2017 – 2019 роки».

Метою Програми є узгодження спільних дій органу місцевого самоврядування та суб’єктів господарювання різних форм власності по створенню сприятливих умов для забезпечення соціально-економічного розвитку громади.

Основні показники Програми базуються на намірах господарюючих суб’єктів громади, пропозиціях структурних підрозділів міської ради та враховують існуючі тенденції соціально-економічного розвитку громади та  поточну економічну ситуацію в країні.

Спільні дії Овруцької міської ради та її виконавчого комітету спрямовані на реалізацію державної соціальної та економічної політики, підвищення конкурентоспроможності та забезпечення висхідної динаміки розвитку економіки громади, створення якісного та безпечного середовища життєдіяльності населення.

Термін реалізації Програми  соціально-економічного розвитку Овруцької ОТГ – 2018 рік.

Виконання зазначених пріоритетних завдань дасть можливість забезпечити стабільні темпи економічного зростання, сприятиме наповненню бюджету міста та дозволить спрямувати фінансові ресурси у соціальну сферу для створення повноцінного життєвого середовища, додержання державних соціальних стандартів та гарантій.

У процесі виконання Програма може уточнюватися. Зміни і доповнення до Програми  затверджуються Овруцькою  міською радою за поданням депутатів, постійних  комісій міської ради, членів виконкому та мешканців міста. Звітування про виконання Програми двічі на рік – за шість місяців та підсумками року.

І. ОЦІНКА ТЕНДЕНЦІЙ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ОВРУЦЬКОЇ ОТГ

Овруцька об’єднана територіальна громада утворена 13 квітня 2017 року відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» шляхом об’єднання Овруцької міської ради, Бондарівської, Великофоснянської, Великохайчанської, Великочернігівської, Гошівської, Зарічанської, Кирданівської, Невгодівської, Норинської, Підрудянської, Піщаницької, Покалівської, Раківщинської, Хлуплянської, Черепинської, Шоломківської сільських рад Овруцького району.

Овруцька ОТГ розташована у центрі Полісся, межує з районами Гомельської області Республіки Білорусь; Коростенським і Народицьким районами Житомирської області.

Найбільшою річкою є Норинь – притока  р. Уж.

Адміністративний центр — місто . Площа — 821,67 км², населення — 36 558 мешканців (2017). До складу громади входять 1 місто – і 68 сіл: Базарівка, Барвінкове, Богданівка, Бондарі, Бондарівка, Велика Фосня, Велика Хайча, Велика Чернігівка, Великий Кобилин, Великі Мошки, Веселівка, Гаєвичі, Гошів, Гуничі, Дівошин, Довгиничі, Дубовий Гай, Заріччя, Заськи, Збраньки, Камінь, Кирдани, Клинець, Колосівка, Коптівщина, Коренівка, Корчівка, Красносілка, Лукішки, Мала Фосня, Мала Хайча, Мала Чернігівка, Малий Кобилин, Малі Мошки, Мамеч, Мишковичі, Мочульня, Мощаниця, Нагоряни, Невгоди, Нивки, Новосілки, Норинськ, Оленичі, Острів, Павловичі, Папірня, Підвелідники, Підруддя, Піщаниця, Покалів, Поліське, Полохачів, Потаповичі, Привар, Раківщина, Сирківщина, Скребеличі, Слобода-Новоселицька, Слобода-Шоломківська, Смоляне, Стугівщина, Теклівка, Хлупляни, Черепин, Черепинки, Шоломки та Яцковичі.

 

 

Назва населеного пункту

 

Площа, всього (га)

Відстань до центру ОТГ (кілометри доріг)
1. Адміністративний центр ОТГ – Овруцька міська рада Житомирської області 887,2 га  

Х

2. Бондарівський старостинський округ 3873,4 га 17 км
3. Великофоснянський старостинський округ 2848,6 га 10 км
4. Великочернігівський старостинський округ 59323,0 га
5. Великохайчанський старостинський округ 3364,6 га 20 км
6. Гошівський старостинський округ 3990,0 10 км
7. Зарічанський старостинський округ 2891,0 га 2 км
8. Кирданівський старостинський округ 9863,7 га 3 км
9. Невгодівський старостинський округ 1533,5 га 15 км
10. Норинський старостинський округ 3931,4 га 20 км
11. Підрудянський старостинський округ 1790,7 га 1 км
12. Піщаницький старостинський округ 12733,6 га 8 км
13. Покалівський старостинський округ 7966,1 га 15 км
14. Раківщинський старостинський округ 4534,8 га 12 км
15. Хлуплянський старостинський округ 6393,9 га 22 км
16. Черепинський старостинський округ 1988,0 га 5 км
17. Шоломківський старостинський округ 3689,1 га 9 км

Демографічна ситуація

В загальній структурі населення громади перше місце посідає місто Овруч з чисельністю міського населення в 16,1 тис. чол., решта населення громади відноситься до сільського і складає понад 20 тис. чол.

 

 

Назва населеного пункту

Всього населених пунктів Загальна чисельність жителів, станом на 01.01.2017
1. Адміністративний центр ОТГ – Овруцька міська рада Житомирської області 1 16148
2. Бондарівський старостинський округ 4 1341
3. Великофоснянський старостинський округ 2 1124
4. Великочернігівський старостинський округ 7 832
5. Великохайчанський старостинський округ 4 1322
6. Гошівський старостинський округ 4 891
7. Зарічанський старостинський округ 2 1762
8. Кирданівський старостинський округ 3 1587
9. Невгодівський старостинський округ 2 455
10. Норинський старостинський округ 3 1267
11. Підрудянський старостинський округ 3 1079
12. Піщаницький старостинський округ 6 1352
13. Покалівський старостинський округ 7 1620
14. Раківщинський старостинський округ 6 861
15. Хлуплянський старостинський округ 6 850
16. Черепинський старостинський округ 5 1044
17. Шоломківський старостинський округ 4 1707

Чисельнвсть населення в громаді зменшується за рахунок міграційних процесів, низького рівня народжуваності, незадовільного екологічного стану.

Виробнича інфраструктура

На території громади представлені такі галузі промисловості: легка, харчова, будівельних матеріалів, сільське господарство.

Підприємства: молочноконсервний завод, хлібозавод, деревообробний комбінат, компанія порційних автоматів, швейна фабрика, лісгоспи.

Діє залізничний пункт контролю «Овруч» через державний кордон України та Білорусі.

Підприємства роздрібної торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування населення продовжують оновлювати торговельне устаткування та впроваджувати нові методи та технології в торгівлі та наданні послуг. На сьогоднішній день діє більше 500 торговельних об’єктів та сфери послуг: це продовольчі та непродовольчі магазини, заклади громадського харчування, побутового обслуговування – майстерні по пошиттю одягу, ремонту взуття і техніки, медичного обслуговування, аптеки, та ін..

Банківська система представлена філіями банків «Ощадбанк», «Приват банк», «Райфайзен банк Аваль», та кредитною спілкою «Оберіг».

Транспортна інфраструктура

Регіональні пасажирські та вантажні перевезення здійснюються залізничним та автомобільним транспортом. Із загальною мережею автомобільних доріг України Овруцька громада сполучена дорогами державного значення Вінниця-Житомир-Овруч-Мозир, Київ–Овруч-Іванків та місцевого підпорядкування. Громада має автобусне сполучення з Києвом, Житомиром, Вінницею, Коростенем, Рівним, Бердичевом, Трускавцем, Гомелем. Проходять залізничні маршрути Санкт-Петербург – Одеса, Санкт-Петербург – Кишинів, Мінськ-Кишинів, Брест-Київ, Мінськ-Сімферополь, Мінськ-Варна. Овруч – перше прикордонне місто України у північно-західному напрямку. На під’їзді до нього діє митний пост “Овруч”.

В 2017 році  Овруцькою міською радою проведено капітальний ремонт вулиці І.Богуна на суму 3,3 млн.грн. Завершено капітальний ремонт Привокзальної площі витрачено 1млн.634 тис. грн.

Службою автомобільних доріг в Житомирській області проведено ямкові ремонтні роботи доріг, що проходять в межах м. Овруча, а саме: а/д Т-06-19 – Овруцьке напівкільце (від поста бувшого ДАІ до ж/д переїзду, від літака до виходу на дорогу, біля АТП), вартість таких робіт складає 1 млн. 50 тис. грн.

Р-02 – Київ – Іванків – Овруч (від пам’ятника танкістам до залізничного вокзалу, від перехрестя вул. Б.Хмельницького – Г.Майдану до перехрестя вул. Б.Хмельницького – М.Ващука), вартість робіт – 35000 грн.; а/д О – 06-15-24 Овруч – Словечно – вартість робіт – 33250 грн. Всього зроблено робіт на загальну суму – 1118250 грн.

Проведено облаштування доріг дорожньою розміткою та знаками по вулицях міста.

Одним з найважливіших питань об’єднаної громади є стан дорожнього покриття, який як в межах населених пунктів, так і поза ними, знаходиться в незадовільному стані. Мережа автомобільних доріг потребує капітального ремонту, а подекуди і повної заміни дорожнього покриття. Щороку проводиться ямковий ремонт доріг, але ці заходи не можуть в повній мірі вирішити проблему.

Гуманітарна інфраструктура.

Освіта Овруцької ОТГ представлена: 18 дитячих навчальних закладів, Опорний навчальний заклад «Овруцька ЗОШ I-IIIступенів № 1», навчально-виховний комплекс «Овруцька гімназія ім. А.Малишка», 13 загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів,  2 загальноосвітні школи І-ІІ ступенів та Овруцький професійний ліцей. У загальноосвітніх школах ОТГ навчається 3440 учнів та 1014 дітей відвідують дошкільні навчальні заклади об’єднаної громади.

В 4 дошкільних навчальних закладах відкриті інклюзивні групи, в яких навчається 5 дітей. В Овруцькому ДНЗ №1 працює логопедичний пункт (12 дітей). В усіх навчальних закладах району до нового навчального року були проведені поточні та капітальні ремонти.

Галузь культури Овруцької ОТГ представлена: 1 музична школа, 1 музей, 1 художня школа, 14 будинків культури, 30 бібліотек.

Овруч – місто, яке має унікальну історію. В місті досліджено та включено до загального державного обліку 16 нерухомих пам’яток історії та культури, 2 об’єкти архітектури мають національне значення – церква Св. Василя та Свято – преображенський монастир. Місто Овруч включено до Списку Історичних населених міст України, затвердженого постановою КМУ № 878 від 26.07.2001 року.

Овруцька зразкова мала академія народних мистецтв та ремесел. Вихованці якої багаторазові дипломанти та переможці районних, обласних, всеукраїнських та міжнародних виставок в США, Греції, Італії, Лівії, Іспанії, Німеччини.

Овруцький Центр дитячої та юнацької творчості – багатопрофільний заклад, який надає учнівській молоді отримати додаткову освіту, розвинути свої здібності та нахили, змістовно провести дозвілля. Вихованці ЦДЮТ – неодноразові переможці районний, обласних виставок, конкурсів, змагань. Діти беруть участь у районних та обласних масових заходах.

Овруцька дитяча художня школа є початковою ланкою спеціальної мистецької освіти, яка належить до системи позашкільної освіти. Навчання в школі включає в себе теоретичне та практичне вивчення образотворчої грамоти, поступове оволодіння якою досягається послідовністю набуття знань та навичок за принципом «від простого-до складного».

Овруцька дитяча  музична школа багато років є методичним центром для інших шкіл естетичного виховання району, посідає одне з провідних місць в області, а її учні – неодноразові переможці обласних та Всеукраїнських музичних конкурсів. На базі школи проводяться семінари-практикуми та зональні.

В Овруцькій ОТГ недостатньо розвинута інфраструктура спортивного спрямування в якій би населення безперешкодно та без обмежень займалось спортом та мало можливість здорового розвитку. На балансі міста перебуває 1 стадіон, який через недостатнє фінансування знаходиться в неналежному стані і, на даний час, не має можливості проводити на ньому заняття. Так і стадіон районної ради знаходиться в не менш придатному стані. Також потребує значних капітальних вкладень дитячо – юнацька спортивна школа, яка також перебуває на балансі районної ради, частина приміщення якої знаходиться в аварійному стані. Функціонує 4 спортивні відділення а саме: футбол, пауерліфтинг, волейбол та настільний теніс загалом займається близько 500 дітей. Проте міською радою ведеться активна розбудова спортивної інфраструктури, в 2017 році придбано та встановлено численне спортивне та ігрове обладнання. Відкрито спортивний майданчик біля дитячо-юнацької спортивної школи. Проводяться численні змагання.

Медицина Овруцької ОТГ представлена: Овруцька центральна районна лікарня, КУ “Центр первинної медико – санітарної допомоги”, районна поліклініка, Дитяча консультація, СЕС, 33 ФП та ФАП, 9 АЗПМС, численні приватні аптеки та стоматологічні кабінети.

Кваліфіковану медичну допомогу населенню району надають 130 лікарів, а також 16 зубних лікарів, 546 чоловік середнього медичного персоналу, в тому числі 94 фельдшери.

В 2017 році за сприянням міської ради було відкрито третю в місті амбулаторію загальної практики – сімейної медицини №3, що розташована по вул. Білоруській, 5 також на капітальний ремонт хірургічного відділення Овруцької ЦРЛ, було надано фінансову допомогу у розмірі 344,3 тис. грн. Також придбано електроплиту та пральну машину загальною вартістю – 13 тис. грн.

Серед всього населення громади є такі пільгові категорії, як учасники АТО, постраждалі внаслідок ЧАЕС І кат., ІІ кат., учасників бойових дій,  сім’ї воїнів загиблих в АТО.

У 2017 році проводилось фінансування таких міських Програм:

«Програма соціального захисту населення м. Овруч на 2016-2017 роки»;

«Програма підтримки обдарованої молоді»;

«Програма реформування та розвитку житлово – комунального господарства міста Овруч на 2016-2017 роки»;

«Програма щодо заходів спрямованих на зменшення захворювання домашніх тварин на сказ у м. Овруч на 2016-2018 роки»;

Впродовж 2017 року здійснювались заходи з організації робіт по поточному обслуговуванню та утриманню доріг, вулиць, тротуарів, скверів, газонів, квітників, зелених насаджень, зливових мереж, зовнішнього освітлення, кладовищ, інших об’єктів громадського користування, а також з поліпшення благоустрою міста, його санітарного стану, озеленення.

На благоустрій міста було витрачено – більше ___ мл. грн.

Залучались кошти на ремонт та утримання об’єктів житлово-комунального господарства, на ремонт водопровідно-каналізаційного господарства.

З міського бюджету витрачались кошти на вулично-шляховій мережі на ремонт та утримання дорожнього покриття вулиць та провулків міста.

Проведено капітальний ремонт вулиці І.Богуна та Площі Привокзальної.

За рахунок співфінансування міського, обласного та державного бюджетів виконані такі роботи: завершено будівництво гідротехнічних споруд та лаквідація наслідків підтоплення по вул. Озерна, Ш.Алейхема, Карпінського, Ручейна. Розпочато будівництво фізкультурно – оздоровчого комплексу по вул. Г.Виговського, завершено будівництво спортивного майданчика по вул. Героїв Майдану.

У 2017 році надавались субвенції районному бюджету на утримання дошкільної, загальношкільної мережі та соціального захисту.

Враховуючи підсумки 2017 року серед головних пріоритетів економічного і соціального розвитку Овруцької громади у 2018 році мають бути:

 • збереження рівня доходів населення, пом’якшення ситуації на ринку праці в громаді, забезпечення соціального захисту найбільш вразливих верств населення;
 • підвищення ефективності енергоспоживання, здійснення заходів із енергозбереження в усіх сферах діяльності;
 • надійне функціонування систем життєзабезпечення населення, реформування і розвиток житлового та комунального господарства;
 • підвищення рівня соціальних стандартів і якості послуг, які безпосередньо надаються населенню, створення належних умов для всебічного та повноцінного розвитку дітей, відродження культурних, просвітницьких традицій та спорту;
 • спрямування наявних ресурсів на соціально-економічний розвиток громади та підвищення доходів його жителів, створення умов для розвитку малого і середнього бізнесу;
 • активізація інвестиційної діяльності, продовження реконструкцій та поточних ремонтів об’єктів життєзабезпечення, розвиток та відновлення мережі доріг;
 • розбудова інфраструктури сільських територій;
 • розв’язання екологічних проблем громади.

ІІ. ЦІЛІ ТА ПРІОРИТЕТИ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ГРОМАДИ У 2018 РОЦІ

Програма спрямована, насамперед, на стабілізацію економіки міста, недопущення погіршення якості життя населення, а також стабільну роботу систем забезпечення життєдіяльності громади.

Пріоритети економічного розвитку громади:

 • збереження та зростання економічного потенціалу громади, забезпечення конкурентоспроможності продукції місцевих виробників через інноваційний розвиток, освоєння нових видів продукції та послуг;
 • сприяння створенню привабливого інвестиційного клімату у громаді та залучення стратегічних інвесторів у реальний сектор економіки громади;
 • участь у проектах міжнародної технічної допомоги;
 • розширення мережі сучасних закладів торгівлі та побутового обслуговування;
 • забезпечення якісними, доступними торгівельними та побутовими послугами;
 • ефективне використання земельних ресурсів громади та об’єктів комунальної власності;
 • якісне утримання території та об’єктів благоустрою;
 • підвищення рівня енергозбереження та ефективності використання енергоресурсів у всіх сферах господарювання;
 • розвиток малого та середнього підприємництва, приватної ініціативи.

У сфері соціальної та гуманітарної політики:

 • забезпечення соціального захисту та підтримки незахищених верств населення;
 • послаблення напруги на ринку праці, підвищення соціальної захищеності безробітних;
 • легалізація робочих місць та недопущення тіньової зайнятості;
 • зростання рівня заробітної плати, в тому числі у бюджетній сфері;
 • підвищення безпеки життєдіяльності населення;
 • забезпечення пріоритетного фінансування соціальних програм;
 • забезпечення подальшого розвитку дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти;
 • якісне медичне обслуговування населення;
 • залучення широких верств населення до занять фізичною культурою та спортом;
 • культурний розвиток громадян, зростання духовно-інтелектуального потенціалу мешканців міста.

Основні завдання Програми полягають у:

 • забезпеченні гідних умов життя громадян за рахунок нарощування та утримання рівня економічного зростання, проведення структурних перетворень, впровадження нових енергозберігаючих технологій;
 • стимулюванні раціонального використання енергоресурсів, що сприятиме забезпеченню потреби мешканців багатоповерхового та приватного секторів в енергоресурсах;
 • створенні позитивної тенденції, щодо залучення вітчизняних та іноземних інвестицій;
 • сприянні суб`єктам господарювання у реалізації інвестиційних проектів, спрямованих на створення нових робочих місць, освоєння передових технологій;
 • забезпеченні подальшого розвитку малого і середнього підприємництва, підвищення їх ролі у соціально-економічному житті громади;
 • забезпечення населення якісними комунальними послугами;
 • здійснення природоохоронних заходів, щодо призупинення погіршення стану навколишнього природного середовища: завершення реконструкції очисних споруд у м.Овручі, поліпшення якості питної води та впорядкування утилізації твердих побутових відходів.

ІІІ. БЮДЖЕТ ГРОМАДИ НА 2018 РІК

Бюджетна політика 2018 року буде спрямована на вирішення вкрай нагальних та проблемних питань, забезпечення цільового та ефективного використання коштів міського бюджету.

Дохідна частина бюджету громади на 2018 рік буде сформована на підставі чинного законодавства з урахуванням змін і доповнень у бюджетному і податковому законодавстві, основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку громади та на основі очікуваної дохідної бази за рахунок закріплених та власних податків і зборів, неподаткових платежів, а також трансфертів із районного, обласного та державного бюджету.

Основні організаційні заходи:

 • забезпечення прогнозування доходів бюджету на основі реальних прогнозних макроекономічних показників економічного і соціального розвитку громади, досягнення їх відповідності та узгодженості на усіх стадіях бюджетного процесу;
 • при формуванні бюджетних програм необхідність виключення непріоритетних та неефективних витрат, зокрема тих, які не стосуються виконання основних функцій і завдань відповідного головного розпорядника.

Пріоритетні напрямки діяльності:

 • забезпечення збалансованості та стійкості бюджетної системи;
 • зміцнення доходної бази бюджету громади;
 • посилення бюджетної дисципліни та контролю за витратами бюджету;
 • забезпечення пріоритетності спрямування коштів на фінансування захищених статей видатків при збалансованому підході до фінансування інших видатків;
 • режим жорсткої економії, оптимізація видатків бюджету;
 • виконання пріоритетних цільових програм, спрямованих на досягнення стратегічних цілей;
 • підвищення ефективності управління бюджетними коштами шляхом впровадження програмно – цільового методу з подальшою оптимізацією бюджетних програм;
 • посилення відкритості та прозорості публічних фінансів шляхом оприлюднення інформації;

ІV. Розвиток економічного потенціалу та підприємництва

Основими завданнями є поліпшення бізнес-клімату, створення сприятливих умов для стабільної та ефективної роботи суб’єктів підприємництва, консолідація зусиль структурних підрозділів міської ради та бізнесу для вирішення актуальних питань цього сектору економіки, скорочення державного регулювання та адміністративного втручання у діяльність суб’єктів господарювання, інформаційно-консультаційна допомога суб’єктам господарської діяльності, підтримка молодіжних  підприємницьких ініціатив.

Розвиток підприємницької діяльності, малого та середнього бізнесу

Таблиця 1

Перелік заходів Термін виконання Орієнтовні обсяги та джерела фінансування
Всього В т.ч.
Місцевий

бюджет

Інші

джерела

фінансування

Створення сприятливого середовища для впровадження інвестиційних проектів на території громади. Протягом року Не потребує фінансування
Сприяти розвитку малого та середнього бізнесу Протягом року Не потребує фінансування
Забезпечення зростання грошових доходів населення Протягом року Власні кошти підприємств
Залучення підприємців та мешканців до вирішення проблем громади. Протягом року Не потребує фінансування
Інформування мешканців та підприємців про можливості та потреби в організації певного виду бізнесу. Протягом року Не потребує фінансування
Урізноманітнення форм і методів співпраці міської влади з підприємцями та їх об’єднаннями на основі ділового партнерства і співробітництва. Протягом року Не потребує фінансування
Організація роботи з асоціаціями, галузевими об’єднаннями та громадським організаціями підприємців. Протягом року Не потребує фінансування
Продовження роботи щодо легалізації бізнесу. Протягом року Не потребує фінансування
Посилення контролю у сфері торгівлі, особливо алкогольними та тютюновими виробами. Вжиття заходів щодо недопущення продажу цих товарів неповнолітнім та без касового чеку. Протягом року Не потребує фінансування
Удосконалення роботи існуючих ринків як торгівельних комплексів та створення нових. Протягом року Не потребує фінансування
Забезпечення інформаційно-консультативної підтримки підприємців щодо наявності в громаді небанківських фінансових установ і видів послуг, вільних виробничих та невиробничих споруд, устаткування, земельних ділянок тощо. Протягом року Не потребує фінансування
Посилення контролю за торгівлею у невстановлених місцях Протягом року Не потребує фінансування
Сприяння промисловим підприємствам у пошуку нових ринків збуту. Протягом року Власні кошти підприємств
Розробка канцепції розвитку малого та середнього бізнесу Протягом року Не потребує фінансування
Проведення семінарів, тренінгів, форуму для підприємців Протягом року Кошти спонсорів
Забезпечення функціонування в громаді центру надання адміністративних послуг Протягом року В межах кошторисних призначень, кошти донорів
Всього  х х х х

Інвестиційна діяльність

На території громади продовжує проводитися політика в напрямку залучення нових інвестиційних проектів та підтримки вже  діючих.

Проблемні питання розвитку:

 • недостатня кількість дієвих важелів стимулювання інвестиційної діяльності;
 • складний процес відведення та надання земельних ділянок інвесторам для здійснення господарської діяльності;
 • нестабільність і непередбачуваність податкової системи, що призводить до високих податкових ризиків для бізнесу й обмежує можливість середньо – і довгострокового планування;
 • складна процедура погодження документів по інвестиційних проектах, для реалізації яких надається державна підтримка.
 • обтяжливий процес підключення енергопотужностей, необхідних для реалізації нових інвестиційних проектів.
 • недосконалість механізмів державно-приватного партнерства.

Основні напрями діяльності:

 • підвищення інвестиційної привабливості громади за рахунок функціонування стабільного економічного середовища;
 • інвентаризувати старі промислові зони на території громади, з метою пошуку незадіяних місць для здійснення діяльності;
 • систематичне оновлення баз даних інвестиційних пропозицій у пріоритетних сферах інвестування, вільних об’єктів нерухомості, земельних ділянок тощо;
 • створення інвестиційного паспорту громади;
 • формування переліку об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів державного бюджету та обласного бюджету;
 • налагодження співпраці з різними міжнародними організаціями та прийняття участі у міжнародних проектах;
 • розробка і захист проектів розвитку інфраструктури  громади через Державний фонд регіонального розвитку;
 • співфінансування програм та проектів;
 • участь в інвестиційних форумах, ярмарках, семінарах та конференціях в Україні та за кордоном;
 • розробка та виготовлення сувенірної продукції, що презентує місто.

Очікувані результати:

 • збільшення обсягу загальних інвестицій в основний капітал та прямих вітчизняних та іноземних інвестицій в економіку громади;
 • створення нових робочих місць на території громади;
 • покращення інвестиційного рейтингу громади;
 • випуск брошури про інвестиційний отенціал громади.
 • проведення форуму для підприємців

V. Управління об’єктами комунальної власності

Головне завдання – збереження, ефективне та цільове використання об’єктів комунальної власності Овруцької об’єднаної територіальної громади.

Основні завдання:

 • підвищення ефективності управління об’єктами комунальної форми власності та збільшення надходжень до міського бюджету;
 • збереження і ефективне використання комунального майна, збільшення надходжень до міського бюджету від його використання.

Заходи з реалізації:

 • проведення балансоутримувачами систематичних перевірок стану утримання, використання та збереження комунального майна громади;
 • пошук нових об’єктів оренди та укладення нових договорів оренди, здійснення контролю за станом їх використання, вжиття дієвих заходів щодо погашення заборгованості з орендної плати.
 • при прийманні-передачі комунального майна здійснення його закріплення за комунальними підприємствами, установами, закладами на правах господарського відання чи оперативного управління шляхом підписання актів приймання-передачі;
 • продовження роботи щодо проведення технічної інвентаризації об’єктів права комунальної власності та заходів по реєстрації прав власності на комунальне майно.
 • удосконалення форм контролю за виконанням умов договорів оренди майна комунальної власності;
 • вжиття заходів щодо недопущення виникнення заборгованості з орендних платежів та погашення заборгованості минулих років;
 • формування та затвердження переліку об’єктів комунальної власності, які можуть бути приватизовані у 2018 році, забезпечення їх приватизації відповідно до вимог чинного законодавства.
Перелік заходів Термін виконання Орієнтовні обсяги та джерела фінансування
Всього В т.ч.
Місцевий

бюджет

Інші

джерела

фінансування

Виготовлення проектно – кошторисної документації по будівництву комунального ринку в м. Овруч Протягом року В межах кошторисних призначень
Будівництво комунального ринку Протягом року В межах кошторисних призначень
Виготовлення проектно – кошторисної документації по реконструкції готелю «Овруч» Протягом року В межах кошторисних призначень
Реконструкція готелю «Овруч» Протягом року В межах кошторисних призначень

 Будівництво

В місті інтенсивно ведеться будівництво індивідуальних житлових будинків громадянами, які отримали земельні ділянки на праві приватної власності для будівництва та обслуговування житлових будинків – це нові мікрорайони по вул. Ващука по обидві сторони, по вул. Р.Шухевича, в районі с. Підруддя.

Розпочаті будівельні роботи по реконструкції казарми під багатоквартирний житловий будинок по вул. Прикордонній, 4.

Заключено договір інвестування будівництва житлового мікрорайону по вул. Героїв Майдану в м. Овручі з ТОВ “Ярмаркове місто”, яке буде здійснювати забудову житлового комплексу в три черги з поетапною здачею готових об’єктів.

Проблемні питання розвитку:

 • обмеженість коштів на фінансування будівництва нових об’єктів та законсервованих;
 • відсутність детальних планів забудови територій та плану зонування міста;

Основні напрямки діяльності:

 • в напрямку будівництва найбільший акцент буде направлений на проведення  капітальних, поточних ремонтів приміщень освіти, культури та спорту та інших нежитлових комунальних приміщень;
 • сприяти забудовникам усіх форм власності щодо закінчення робіт по розпочатим проектам будівництва житлового та комерційного призначення;
 • створити дискусійні майданчики для залучення мешканців громади до планування;
 • виготовлення плану зонування територій громади.
 1. VI. РОЗВИТОК ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА БЛАГОУСТРОЮ ГРОМАДИ

Технічне переоснащення житлово-комунального господарства, у тому числі реконструкція та капітальний ремонт житлових будинків, модернізація та розвиток централізованих систем водопостачання, водовідведення, оснащення наявного житлового фонду будинковими засобами обліку та регулювання споживання води, підвищення якості надання житлово-комунальних послуг, зокрема забезпечення споживачів якісною питною водою, створення об’єднань співвласників багатоповерхових житлових будинків – реалізація цих завдань дозволить забезпечити підвищення надійності функціонування житлово-комунального господарства, поліпшення якості житлово-комунального обслуговування населення.

На даний час у місті створено КП «Овруч» по наданню послуг з вивезення і утилізації ТПВ та благоустрою, КП «Гарне місто» з надання послуг по утриманню будинків, споруд і прибудинкових територій, КП «Водоканал», яке надає послуги з водопостачання та водовідведення.

Проблемні питання розвитку:

 • заборгованість населення  по оплаті за спожиті житлово – комунальні послуги;
 • відсутність фінансування значущих для міста об’єктів, а саме: реконструкції водопровідної та каналізаційної мережі, преробка твердих побутових відходів;
 • зростання рівня мінімальної заробітної плати, цін на енергоносії, матеріали випереджає темпи зростання видатків на потреби ЖКГ, що призводить до зменшення обігових коштів підприємств та, як наслідок, до скорочення обсягів робіт та збитковості;
 • зношеність наявної техніки на підприємствах ЖКГ складає 60-70%, що потребує її оновлення;
 • низький рівень заробітної плати та тяжкі умови праці не спонукають кваліфікованих спеціалістів працювати в житлово-комунальній сфері, особливо це стосується водопровідно – каналізаційної сфери та житлового фонду;
 • аварійність покрівель житлового фонду;
 • утримання безпритульних тварин.

Основна діяльність:

 • проведення реконструкції, поточного та капітального ремонту доріг;
 • проведення ремонтів тротуарів громади;
 • підтримання в належному стані дорожньої інфраструктури (виготовлення та встановлення знаків, турнікетів, банерів тощо);
 • експлуатаційне утримання вулиць громади, з забезпеченням водовідводу з поверхні дорожнього і земляного полотна;
 • проведення реконструкції будинків житлового фонду із застосуванням енергозберігаючих технологій та матеріалів, що передбачає, зокрема, забезпечення оснащення наявного житлового фонду будинковими  засобами обліку та регулювання споживання води, електричної енергії тощо;
 • проведення капітального ремонту покрівель житлового фонду;
 • проведення ремонтів прибудинкових територій житлового фонду;
 • надання фінансової підтримки для реалізації інвестиційних проектів з технічного переоснащення та капітального ремонту об’єктів житлово- комунального господарства;
 • проведення робіт по озелененню громади, впорядкування парків, скверів, клумб, газонів, обрізка та кронування дерев;
 • реалізацію заходів із ремонту колодязів і заміни люків, інженерних мереж громади;
 • заміну водопровідних та каналізаційних мереж з використанням сучасних матеріалів;
 • завершення реконструкції очисних споруд у м.Овручі;
 • залучення інвестицій для вирішення екологічних і комунальних проблем громади;
 • придбання сучасної спеціалізованої техніки та обладнання для комунальних підприємств;
 • впровадження на підприємствах комунального господарства енерго- зберігаючих технологій та зменшення споживання електроенергії;
 • реконструкція та модернізація вуличного освітлення в м. Овручі Житомирської області з метою раціонального використання електроенергії, зменшення енерговитрат;
 • проведення робіт (капітальний ремонт, реконструкція, поточний ремонт) по покращенню вуличного освітлення в сільській місцевості
 • корегування тарифів на житлово-комунальні послуги у разі зміни вартості складових тарифу;
 • впровадження комплексної системи санітарної очистки, яка базується на організації роздільного збирання твердих побутових відходів із подальшим їх сортуванням на спеціальних технологічних лініях.
 • упорядкування прибудинкових територій дитячими ігровими майданчиками та встановлення таких в сільський місцевості;
 • упорядкування контейнерних майданчиків для збору сміття;
 • утримання в належному стані кладовищ;
 • бортьба з безпритульними тваринами;
 • залучення субєктів господарювання до благоустрою зупинок громадського транспорту;
 • утримання та ремонт комунального майна територіальної громади;
 • залучення громадян, що перебувають на обліку у центрі зайнятості до робіт з благоустрою територій;
 • виготовлення проектно – кошторисних документацій
 • проведення конкурсів, акцій з питань благоустрою;
 • запровадження в навчальних закладах громади семінарів, тренінгів з питань збереження навколишнього середовища.

Інструменти виконання:

 • «Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства м. Овруч на 2018-2020 роки»;
 • «Програма щодо заходів спрямованих на зменшення захворювання домашніх тварин на сказ у м. Овруч на 2016-2018 роки»;
 • «Програма забезпечення пожежної та техногенної безпеки, захисту населення і території м. Овруч від надзвичайних ситуацій на 2016-2020 роки»;

Очікувані результати:

 • поліпшення технічного стану будинків та житлових умов громадян;
 • оснащення житлового фонду громади приладами обліку використання води  і електричної енергії;
 • економія енергоресурсів внаслідок заміни насосного обладнання;
 • впровадження енергозберігаючих технологій;
 • поліпшення санітарного стану громади;
 • поліпшення благоустрою прибудинкових територій.
 • вдосконалення договірних відносин та розвиток конкуренції на ринку житлово- комунальних послуг;
 • покращення експлуатаційних якостей інженерних споруд та мереж, продовження терміну їх експлуатації;
 • покращення благоустрою та екологічного стану міста;
 • задоволення потреб мешканців міста у якісній питній воді та якісних  комунальних послугах;
 • забезпечення відповідності плати за комунальні послуги, їх кількості та якості.

Енергозабезпечення та енергозбереження

Енергозабезпечення

Основним завданням у сфері енергозабезпечення залишається надійне та безперебійне забезпечення споживачів громади енергоносіями. Здійснення заходів щодо:

 • моніторингу обсягів споживання та стану розрахунків закладів бюджетної сфери за використані енергоносії, забезпечить дотримання затверджених лімітів споживання енергоносіїв розпорядниками бюджетних коштів;
 • забезпечення своєчасної та повної оплати усіма категоріями споживачів громади вартості спожитих енергоносіїв, що сприятиме підвищенню рівня розрахунків за спожиті енергоносії та безперебійному енергозабезпеченню населених пунктів громади.

Енергозбереження

Одним із пріоритетних напрямків роботи міської ради є підвищення ефективності використання та економії енергетичних ресурсів з метою зменшення тепловитрат будівель комунальної форми власності та економії бюджетних коштів.

Для цього необхідно запровадити систему енерго моніторингу споживання паливно-енергетичних ресурсів. Для забезпечення скорочення обсягів споживання енергоносіїв необхідне впровадження енергозберігаючі заходів, перехід на альтернативні види палива. Не менш важливими енергозберігаючими заходами є заміна вікон, вхідних дверей та утеплення фасадів будівель бюджетної сфери.

В 2018 році планується проведення активної роботи з енергозбереження будівель комунальної форми власності, а саме:

 • забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів;
 • реконструкція існуючих будівель бюджетної сфери з впровадженням енергозберігаючих технологій, насамперед заміна вікон та утеплення фасадів будівель навчально-виховних комплексів, будинків культури та медицини;
 • переведення котелень закладів бюджетної сфери на альтернативні види палива.
 • написання Плану дій зі сталого енергетичного розвитку та клімату.

Навколишнє природне середовище:

Проблемні питання розвитку:

 • територія громади залишається в зоні радіоактивного забруднення внаслідок аварії на ЧАЕС;
 • відсутність ефективної системи поводження з відходами, як результат накопичення відходів при погіршенні стану місць їх видалення;
 • для більшості підприємств притаманні такі екологічні проблеми, як застарілі технології виробництва та обладнання, низький рівень експлуатації існуючих природоохоронних об’єктів;
 • захаращеність прибережних захисних смуг звалищами твердих побутових і будівельних відходів;
 • недостатнє фінансування природоохоронних програм, що негативно впливає на ефективність їх реалізації;
 • зношеність ливневих та каналізаційних мереж;
 • низькій рівень екологічної свідомості населення.

Основні напрями діяльності:

 • залучення інвестицій для вирішення екологічних проблем;
 • впровадження комплексної системи санітарної очистки, яка базується на організації роздільного збирання твердих побутових відходів із подальшим їх сортуванням на спеціальних технологічних лініях;
 • реконструкція каналізаційних мереж громади;
 • розвиток та збереження зелених зон;
 • активне залучення засобів масової інформації до інформування населення щодо стану довкілля та духовно-релігійних установ для формування екологічного мислення населення.
 • розробка програми по ліквідації підтоплень в інших проблемних районах міста та сільських територій і проведення робіт та заходів із запобігання підтоплень.
 • створення «Зелених зон» та «Зелених районів».
 • проведення «Зелених» конкурсів та акцій.
 • Очікувані результати:
 • зведення до мінімуму кількості відходів та забруднення довкілля;
 • економія енергоресурсів, зменшення викидів в атмосферу  внаслідок  заміни застарілого обладнання та впровадження енергозберігаючих технологій;
 • покращення санітарного та екологічного стану громади;
 • задоволення потреб мешканців громади у якісній питній воді;
 • недопущення стоків нечистот у ливневу каналізацію.
 • покращення комфорту проживання у громаді.

VIІ. ТРАНСПОРТ

Головна мета: забезпечити якісне перевезення пасажирів та надання інших транспортних послуг.

Проблемні питання:

 • Невідшкодування за рахунок субвенцій з державного бюджету втрат перевізників від перевезень пасажирів пільгових категорій;
 • Відкриття нових маршрутів;
 • Поганий стан доріг громади.

Основні завдання на 2018 рік:

 • покращення транспортного сполучення, розвиток маршрутної мережі громадського транспорту;
 • встановлення світлофорів в місцях найбільш завантажених пішоходами та транспортом;
 • посилення безпеки пасажирських перевезень та підвищення їх якості;
 • вдосконалення маршрутної мережі, постійний моніторинг її стану, визначення й уточнення пасажиропотоків.

VIII. ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

У зв’язку із утворенням Овруцької об’єднаної територіальної громади, виникла необхідність у розширенні структури чисельності апарату виконавчого комітету Овруцької міської ради, що тягне за собою створення належних умов для підвищення ефективності діяльності органів місцевого самоврядування, поліпшення матеріально-технічного забезпечення для вирішення ними питань громадського значення.

Основні завдання:

 • поліпшення матеріально-технічного забезпечення роботи органів місцевого самоврядування (ремонт приміщення, придбання автомобіля, придбання комп’ютерної та оргтехніки, обладнання та ін.);
 • організація та проведення органами місцевого самоврядування урочистих заходів та конференцій;
 • організація прийому та перебування офіційних делегацій та налагодження звязків з іншими громадами та містами;
 • сплата членських внесків до Асоціацій, учасником яких є міська рада.

Очікувані результати:

 • покращення матеріально-технічного забезпечення органів місцевого самоврядування;
 • створення прозорої системи в прийнятті рішень органами місцевого самоврядування, підвищення рівня довіри до місцевої ради;
 • підвищення кваліфікації посадових осіб органів місцевого самоврядування та депутатів;
 • створення належних умов для реалізації органами місцевого самоврядування прав та повноважень, визначених чинним законодавством України;
 • вивчення та впровадження кращого досвіду в сфері розвитку місцевого самоврядування.

ІХ. Соціальний захист населення

Робота з питань соціального захисту населення спрямована на поліпшення матеріального забезпечення соціально вразливих верств населення, подолання бідності та зниження ступеня розшарування населення громади за рівнем доходів.

Пріоритетним напрямком роботи міської ради є вдосконалення дій, спрямованих на посилення соціального захисту соціально вразливих верств населення.

У сфері соціального захисту міськвиконком буде співпрацювати з трудовими колективами, неурядовими громадськими організаціями, релігійними громадами, з метою надання соціальної підтримки жителям громади, які її потребують. З цією метою передбачається:

 • забезпечити виконання Програми соціального захисту населення м. Овруч на 2018-2020 роки;
 • провести зкоординовані заходи по підтримці дітей із соціально неспроможних сімей в питаннях забезпечення продуктами і одягом;
 • вжити запобіжних заходів по появі бездомних громадян, забезпечити недопущення незаконного відчуження житла та захист майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, одиноких непрацездатних громадян;
 • запровадити систему надання допомоги одиноким громадянам через волонтерів навчальних та позашкільних закладів громади;
 • ввести в міськвиконкомі систему моніторингу та оцінки соціального становища ветеранів війни;
 • надавати ритуальні послуги за рахунок коштів міського бюджету, пов’язані з похованням самотніх, непрацюючих громадян.

Таблиця 2

Перелік заходів Термін виконання Орієнтовні обсяги та джерела фінансування, тис.грн.
Всього

тис.грн.

В т.ч.
Місцевий бюджет Інші джерела
1 Матеріальна допомога на поховання осіб, які не працюють протягом 2018 року В межах кошторисних призначень
2 Матеріальна допомога Овруцькій ветеранській організації протягом 2018 року В межах кошторисних призначень
Відшкодування батьківської плати на харчування дітей в дитячих садках м. Овруч Протягом 2018 року В межах кошторисних призначень
Відшкодування витрат за пільгове перевезення Протягом 2018 року В межах кошторисних призначень
Отримання та розподіл гуманітарних вантажів

 

Протягом 2018 року На потребує фінансування
Нагородження до свят, памятних дат Протягом року В межах кошторисних призначень
Виплата матеріальної допомоги на лікування та оздоровлення Протягом року В межах кошторисних призначень
  РАЗОМ:        

 Забезпечення дотримання законності і правопорядку, прав і свобод громадян, безпечних умов проживання

Таблиця 3

Перелік заходів Термін виконання Обсяги та джерела фінансування
Всього В т.ч.
Місцевий

бюджет

Інші

джерела

фінансування

Забезпечити інформування мешканців громади щодо соціально-економічного стану, проблемних питань, виявлених негативних тенденцій, порушень дотримання законності і правопорядку на території громади. Протягом року  Не потребує фінансування
Проведення громадських слухань Протягом року  Не потребує фінансування
Проводити звітні зустрічі депутатів міської ради з мешканцями відповідних округів з проблемних питань. Протягом року  Не потребує фінансування
Домогтися покращення роботи дільничих інспекторів шляхом проведення поквартирних обходів, роботи з підобліковими особами, особами схильними до правопорушень, молоддю громади. Протягом року  Не потребує фінансування
Домогтися виконання мешканцями громади Закону України «Про благоустрій населених пунктів», «Правил благоустрою і утримання території міста». Протягом року  Не потребує фінансування
Матеріально технічне забезпечення органів поліції, підрозділів з надзвичайних ситуацій, військомату, військових частин, громадських організацій, податкових, соціальних органів та інших органів державної влади та місцевого самоврядування Протягом року В межах кошторисних призначень

Х. Культурний та духовний розвиток, національно-патріотичне виховання мешканців ГРОМАДИ

Розвиток культурного і духовного середовища, патріотичне виховання

Основними  завданнями  міської ради в галузі культури буде:

 • посилення ролі культури в громаді, підвищення її значення у розвитку демократичного, громадського, духовного суспільства, виховання в овручан почуття патріотизму до рідної країни та міста;
 • створення сприятливих умов для розвитку культурних і творчих ініціатив з урахуванням місцевих особливостей, забезпечення умов для суспільної та культурної самореалізації талановитої особистості;
 • забезпечення доступності послуг з початкової мистецької освіти;
 • задоволення інтелектуальних та духовних потреб населення;
 • популяризація туристичного потенціалу громади, створення туристичного маршруту, випуск друкованих матеріалів;
 • проведення робіт по капітальному, поточному ремонту, реконструкції будинків культури та клубів, бібліотек;
 • створення та матеріально – технічна підтримка музеїв громади;
 • збереження культурної спадщини та сакральних обєктів;
 • поліпшення матеріально – технічної бази.

Виконання зазначених завдань сприятиме створенню умов для задоволення культурних потреб населення міста, творчого розвитку особистості та естетичного виховання громадян; збільшенню відсотка населення охопленого культурно-дозвіллєвою діяльністю, бібліотечним, музейним обслуговуванням; покращенню матеріально-технічної бази закладів культури.

Заходи з реалізації молодіжної політики будуть спрямовані на виховання у молодого покоління почуття патріотизму, формування особистості на засадах духовності, моральності, толерантності, забезпечення створення умов для інтелектуального, культурного та фізичного розвитку, активізації роботи із залучення молоді, у тому числі з числа осіб з особливими потребами та обмеженими фізичними можливостями, до участі у громадському та суспільному житті, підтримки діяльності молодіжних і дитячих громадських організацій, формування у молоді усвідомлення необхідності у здоровому і безпечному способі життя, проведення профілактики негативних проявів у молодіжному середовищі.

Таблиця 5

Перелік заходів Термін виконання Обсяги та джерела фінансування, тис.грн.
Всього В т.ч.
Місцевий

бюджет

Інші

джерела

1. Посилення культурно-просвітницької та виховної роботи на території громади:
– залучати мешканців громади до проведення державних, національних та релігійних свят Протягом року Не потребує фінансування
– залучати мешканців громади до участі у творчих колективах та сприяти створенню та стаоновленню нових колективів Протягом року Не потребує фінансування

 

– запровадити вивчення у творчих колективах українських пісень, звичаїв, народних обрядів Протягом року Не потребує фінансування

 

– сприяти залученню недержавних коштів у розвиток культури Протягом року Не потребує фінансування

 

-проводити загальнокультурні заходи, конкурси, фестивалі, ярмарки, концерти тощо Протягом року В межах кошторисних призначень Кошти спонсорів
– відзначення та нагородження переможців та учасників культурних заходів Протягом року В межах кошторисних призначень Кошти спонсорів
Випуск друкованих матеріалів Протягом року В межах кошторисних призначень Кошти спонсорів
Організація центрів дозвілля молоді Протягом року В межах кошторисних призначень Кошти спонсорів
Підтримка молодіжного руху Протягом року В межах кошторисних призначень Кошти спонсорів
ВСЬОГО:   х х х

  Збереження національних традицій та історичної спадщини

Таблиця 6

Перелік заходів Термін виконання Орієнтовні обсяги та джерела фінансування (тис. грн.)
Всього В т.ч.
Місцевий

бюджет

Інші

джерела

фінансування

Сприяти організації заходів, спрямованих на збереження національних традицій та обрядів, мистецтва та самобутніх ремесел Протягом року  

Не потребує фінансування

Субвенція іншим бюджетам на підтримку розвитку музейної справи Протягом року В межах кошторисних призначень Кошти спонсорів
Субвенція іншим бюджетам на проведення археологічних та георадарних досліджень територій громади Протягом року В межах кошторисних призначень Кошти спонсорів
ВСЬОГО: х х х

ХІ. РОЗВИТОК ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ

Пріоритетним напрямком гуманітарної діяльності міської ради в 2018 році буде пропагування здорового способу життя та розвиток фізичної культури і спорту.  Важливим є залучення різних груп населення незалежно від статі, віку та соціального статусу до регулярних і повноцінних занять фізичною культурою і спортом.

Таблиця 7

Перелік заходів Термін виконання Орієнтовні обсяги та джерела

фінансування, тис.грн.

Всього В т.ч.
Місцевий

бюджет

Інші

джерела

Реконструкція фізкультурно – оздоровчого комплексу по вул. Г.Виговського, 15 Б Протягом року 8282,384 2484,7152 Кошти ДФРР
Будівництво спортивних майданчиків Протягом року В межах кошторисних призначень
Придбання та встановлення спортивного інвентарю Протягом року В межах кошторисних призначень
Реконструкція стадіону «Юність» Протягом року В межах кошторисних призначень
Проведення спортивних змагань  з нагоди свят  Дня молоді, Дня Незалежності, Дня міста (придбання призів, подарунків), Дня Захисника України та ін. свят Протягом року

 

Згідно кошторисних призначень Кошти спонсорів
Підтримка громадського руху з питань розвитку спорту та фізичного виховання Протягом року Згідно кошторисних призначень Кошти спонсорів
Реалізація заходів Програми по розвитку спорту Протягом року Згідно кошторисних призначень Кошти спонсорів
ВСЬОГО: х х х

ХІІ. Освіта

Головна мета: забезпечення конституційних гарантій доступності та рівності прав громадян на отримання якісної освіти, підвищення рівня охоплення дітей дошкільною освітою, оновлення та удосконалення змісту, форм і методів організації навчально – виховного процесу в загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах, сприяння інноваційному розвитку освітнього середовища, збереження та вдосконалення мережі дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів відповідно до потреб територіальної громади, забезпечення належного рівня їх поточного утримання та функціонування, сприяння збереженню здоров’я дітей, забезпечення всіх раціональним, якісним та безпечним харчуванням, впровадження нових технологій з розвитку освіти.

Проблемні питання:

 • недостатність фінансування навчальних закладів на ремонт, реконструкцію, оновлення матеріально-технічної бази;
 • постійне поновлення та покращення матеріально-технічної бази шкільних їдалень;
 • зміцнення навчально-матеріальної бази закладів освіти в частині створення відповідних умов навчання і виховання учнів, забезпечення навчальних закладів сучасним навчальним приладдям, меблями.

Основними  завданнями  міської ради в галузі освіти буде:

 • поліпшення матеріально-технічної та методичної бази навчальних закладів;
 • виготовлення проектно – кошторисної документації на ЗОНЗ;
 • проведення капітальних, поточних ремонтів закладів освіти з використанням сучасних енергозберігаючих технологій;
 • здійснення зв’язків із різними закладами та організаціями щодо розвитку, соціального захисту обдарованих учнів;
 • підтримка обдарованої молоді;
 • запровадження стипендії міської ради;
 • забезпечення регулярного та безоплатного підвезення учнів та учителів сільської місцевості до місць навчання та в зворотному напрямку;
 • забезпечення екскурсійного обслуговування учнівської молоді, вчителів, їх участі в конкурсах, спортивних змаганнях, спартакіадах, олімпіадах, фестивалях, семінарах, заходах громади, обласного та Всеукраїнського рівнів тощо;

Очікувані результати:

 • створення сучасних комфортних умов для навчання й виховання дітей та учнів.

ХІІІ. ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

Здоров’я є непересічною цінністю, має важливе значення у житті кожної людини, становить ключовий аспект національної безпеки, визначає можливості досягнення індивідуального і суспільного добробуту та благополуччя, перспективи стійкого розвитку.

Галузь охорони здоров’я Овруцької ОТГ представлена центральною районною лікарнею, КУ “Центр первинної медико – санітарної допомоги”, районною поліклінікою, дитячою консультацією, 33 ФП та ФАП, 9 АЗПМС, численними приватними аптеки та стоматологічними кабінетами.

Кваліфіковану медичну допомогу населенню надають 130 лікарів, а також 16 зубних лікарів, 546 чоловік середнього медичного персоналу, в тому числі 94 фельдшери.

Проблемні питання:

 • обмеженість бюджетного фінансування;
 • високі показники смертності населення у працездатному віці від серцево-судинних, судинно-мозкових та онкологічних захворювань;
 • недостатній рівень знань у населення з питань здорового способу життя;
 • недооцінка населенням значущості профілактичних заходів для збереження власного здоров’я;
 • недостатня кількість сучасного діагностичного обладнання у медичних закладах, що  утруднює ранню діагностику захворювань, насамперед, серед населення, що мешкає в сільській місцевості;
 • незадовільний стан приміщень;
 • незабезпечення хворих необхідними виробами медичного призначення та медикаментами;
 • запобігання поширенню  ВІЛ – інфікованості населення та іншими.

Основними  завданнями  в галузі  охорони здоров’я буде:

 • забезпечення населення міста якісною медичною допомогою шляхом підвищення рівня організації діяльності закладів;
 • сприяння зміцненню матеріально-технічної бази лікувальних закладів;
 • проведення поточних та капітальних ремонтів лікувально-профілактичних закладів громади;
 • проведення інших заходів, які сприятимуть розвитку системи охорони здоров’я громади;
 • здійснення енергозберігаючих заходів в закладах охорони здоров’я;
 • сприяння впровадженню медичними закладами в практичну діяльність нових методів діагностики та лікування, підвищення рівня кваліфікації медичного персоналу;
 • проведення профілактичної роботи медичними закладами громади серед населення, а саме: виконання планових завдань щодо імунізації дитячого і дорослого населення від керованих інфекцій, профілактичного флюорографічного обстеження, обов’язкового скринінгу візуальних форм злоякісних новоутворень, посилення пропаганди здорового способу життя.

Очікувані результати:

 • збільшення питомої ваги послуг первинної медико – санітарної допомоги на засадах сімейної медицини;
 • підвищення ефективності та якості надання первинної допомоги населенню громади;
 • покращення показників стану здоров’я населення;
 • зниження смертності від гострих серцево-судинних, онкологічних   та інших захворювань;
 • приведення приміщень закладів охорони здоров’я в належний санітарний стан.

 ХIV. Землеустрій міста

Головною метою є остаточне розв’язання проблем розвитку відносин власності на землю, формуванні цивілізованого ринку земель, удосконалення системи земельних платежів, підвищенні ефективності управління земельними ресурсами, поліпшенні організації контролю за використанням і охороною земель.

Основними завданнями буде:

 • формування системи землевласників та землекористувачів;
 • формування ринку земель, інвентаризація земель;
 • встановлення (зміна) меж  міста;
 • виготовлення проектів землеустрою, топографо – геодезичних зйомок, детальних планів територій.
 • виготовлення звітів про експертно – грошову оцінку земельних ділянок.

ХV. ЗАХОДИ,  ПОВ’ЯЗАНІ  З  РЕАЛІЗАЦІЄЮ  В ГРОМАДІ КОНКУРЕНТНОЇ  ПОЛІТИКИ:

Овруцька міська рада, виконавчий комітет, комунальні підприємства повинні у своїй діяльності дотримуватись законодавства про захист економічної конкуренції.

Перелік заходів Термін виконання Орієнтовні обсяги та джерела фінансування, тис.грн.
Всього

тис.грн.

В т.ч.
Місцевий бюджет Інші джерела
Проведення заходів, спрямованих на запобігання порушення законодавства про захист економічної конкуренції: прийняття рішень про порядок проведення комунальним підприємством перерахунків споживачам за ненадані або надані не в повному обсязі послуги з водопостачання та  водовідведення, розгляд питань повноти та якості надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій. Протягом  року Не потребує фінансування
Встановлення чіткої процедури затвердження  та погодження цін і тарифів на житлово-комунальні послуги відповідно до вимог чинного законодавства. Протягом року
Залучення громадських організацій  до здійснення контролю за розвитком житлово-комунального господарства, ціноутворенням у сфері житлово-комунальних послуг. Протягом року
Недопущення встановлення адміністративних бар’єрів, які б перешкоджали вільному руху між регіонами товарних потоків продукції та антиконкурентних дій. Протягом року
Дотримання конкурсних засад при визначенні суб’єктів господарювання, яким надається право здійснювати певні види господарської діяльності. Протягом року
Забезпечення рівних умов здійснення підприємницької діяльності для всіх суб’єктів господарювання незалежно від форм власності. Протягом року
РАЗОМ:    

Х

 

Х

 

Х

Секретар ради                                                                  І.М.Дєдух

 Додаток № 1

До Програми

соціально-економічного

та культурного розвитку

Овруцької ОТГ на 2018 рік

Перелік пропозицій щодо об’єктів будівництва, реконструкції, капітального ремонту на 2018 рік

Назва інвестиційної програми, проекту регіонального розвитку Назва замовника Період реалізації Загальна кошторисна вартість, тис. грн. Наявність проектно – кошторисної документації (вказати дату розробки та назву проектної організації) Наявність експертного звіту (зазначити дату і №)
1 2 3 4 5 8 9
1 Реконструкція приміщення котельні під фізкультурно – оздоровчий комплекс по вул. гетьмана Виговського, 15 Б в м. Овручі -«»- -«»- 8282,384 КП «Житомирпроект» Проходить експертизу
2 Реконструкція станції знезалізнення ВНС № 1 по вул. Радянській в м. Овруч, Житомирської області Овруцька міська рада 2018 3768,336 ПрАТ «НВФ Екологія України» м. Київ 25.01.2016 № 06-0004-16
3 Реконструкція станції знезалізнення ВНС № 1 по вул. Карпінського в м. Овруч, Житомирської області -«»- -«»- 2643,986 ПрАТ «НВФ Екологія України» м. Київ 25.01.2016 № 06-0005-16
4 Реконструкція та модернізація  вуличного освітлення в м. Овручі Житомирської області з метою раціонального використання електроенергії, зменшення енерговитрат -«»- -«»- Документація в стадії виготовлення
5 Реконструкція стадіону «Юність» по вул. князя Олега в м. Овручі Житомирської області -«»- -«»- Документація в стадії виготовлення
6 Будівництво каналізаційної мережі по вул. Білявського в м. Овруч Житомирської області -«»- -«»- 990,828 ТОВ «Житомирська архітектурно – планувальна майстерня» 04.02.2015 № 06-1094-14
7 Будівництво каналізаційної мережі по вул. В.Інтернаціоналістів в м. Овруч Житомирської області -«»- -«»- 893,142 ТОВ «Житомирська архітектурно – планувальна майстерня» 04.02.2015 № 06-1091-14
8 Будівництво каналізаційної мережі по провул. Сабурова в м. Овруч Житомирської області -«»- -«»- 1225,141 ТОВ «Житомирська архітектурно – планувальна майстерня» 04.02.2015 № 06-1093-14
9 Будівництво каналізаційної мережі по провул. Тітова в м. Овруч Житомирської області -«»- -«»- 795,868 ТОВ «Житомирська архітектурно – планувальна майстерня» 04.02.2015 № 06-1092-14
10 Капітальний ремонт тротуару центральної площі 1479,992 ФОП Невмержицький М.І. ДП «Укрдержбудекспертиза» 19.07.16 № 06-0507-16
11 Капітальний ремонт центрального парку 1499,892 ФОП Невмержицький М.І. Проходить експертизу
12 Капітальний ремонт тротуару по вул. Т.Шевченка від обїзної до будинку № 24 (ліва сторона) в м. Овруч Житомирської області 225,893 ФОП Невмержицький М.І. Екпертизи не потребує
13 Капітальний ремонт тротуару по вул. Т.Шевченка від об’їзної до будинку № 24 (права сторона) в м. Овруч Житомирської області 280,456 ФОП Невмержицький М.І. Експертизи не потребує
14 Встановлення ШРП по вул. Т.Шевченка 148,837 ФОП Невмержицький М.І. Експертизи не потребує
15 Будівництво комунального ринку Документація в стадії виготовлення
16 Реконструкція готелю «Овруч» по вул. Т.Шевченка Документація в стадії виготовлення
17 Капітальний ремонт тротуару по вул. Г.Майдану
18 Реконструкція ливневої каналізації Документація в стадії виготовлення
19 Продовження робіт по реконструкції очисних споруд Управління еконлогії Житомирської ОДА 2018
20 Реконструкція парку Памяті по вул. Т.Шевченка у м. Овруч Овруцька міська рада, кошти спонсорів 2018 8270,227 КП «Проектувальник» Овруцької міської ради ДП «Укрдержбудекспертиза»  від 31.03.2017 року № 06-0079-17
21 Реконструкція підземного водозабору м. Овруч Житомирської області -«»- -«»- 1586,010 КП «Житомирводпроект» 22.03.2016. № 06-0072-16
22 Реконструкція водопровідної мережі з метою покращення водопостачання для громади с. Піщаниця, Овруцького району, Житомирської області
23 Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Підруддя Підрудянської сільської ради Овруцького району Житомирської області 283,907 ФОП Невмержицький М.І. Експертизи не потребує
24 Капітальний ремонт водогінної мережі в с. Кирдани Овруцького району Житомирської області
25 Покращення доступу до якісної питної води для громади сіл Норинськ, Мощаниця, Підвелідники Овруцького району (капітальний ремонт) -»»- -«»- 3618,737 ФОП Росквасов Ю.А. 11.04.2016 № 06-0168-16
26 Реконструкція водопровідної мережі з метою покращення водопостачання громади с. Піщаниця Овруцького району, Житомирської області -«»- -«»- 1246,640 ФОП Росквасов Ю.А. 29.06.2016 № 06-0415-16

Секретар ради                                                                   І.М.Дєдух

Додаток № 2

До Програми

соціально-економічного

та культурного розвитку

Овруцької ОТГ на 2018 рік

№ з/п

 

Назва суб’єкта подання відомостей Водопостачання Водовідведення Вуличне освітлення Дороги Будівництво та благоустрій
1. Бондарівський старостинський округ Очистка колодязів Освітлення вулиць Ремонт доріг –   Будівництво мосту в с. Красносілка

–   Впорядкування сміттєзвалищ

–   Ремонт та заміна опалення Бондарівської амбулаторії

–   Впорядкування кладовищ

–   Впорядкування обеліску загиблим воїнам – односельцям

–   Будівництво стадіону

2. В.Фоснянський старостинський округ Освітлення вулиць Ремонт доріг –       Ремонт будинку культури та бібліотеки в с. В.Фосня

–       Ремонт огорожі кладовищ

3. В.Хайчанський старостинський округ Очистка та ремонт колодязів, ремонт водопровідної системи школи. Частковий ремонт водогінної мережі та водорозбірних колонок. Освітлення вулиць Ремонт доріг –       Ремонт будинку культури

–       Облаштування дитячих майданчиків

–       Упорядкування кладовищ

–       Заміна вікон у Великохайчанській амбулаторії

–       Ремонт пожежного автомобіля

–       Підгортання сміттєзвалищ

–       Відкриття дитячого садочка

4. В.Чернігівський старостинський округ Відновлення водогінної мережі. Освітлення вулиць Поточний ремонт доріг –       Облаштування дитячих майданчиків

–       Ремонт будинку культури

5. Гошівський старостинський округ Капітальний ремонт вуличного освітлення Ремонт та грейдерування доріг в селах Гошів та Потаповичі –       Будівництво та поточний ремонт огорожі кладовищ
6. Зарічанський старостинський округ Очистка громадських колодязів. Водовідведення поверхневих вод. Освітлення вулиць Ремонт доріг –       Ремонт клубу в с. Острів

–       Ремонт будинку культури та бібліотеки в селі Заріччя

–       Видалення аварійних дерев

–       Заміна огорожі

7. Кирданівський старостинський округ Капітальний ремонт водогінної мережі.

Поточний ремонт (заміна труби) водогінної мережі.

Капітальний ремонт каналізаційної системи с. Дубовий Гай Ремонт доріг –       Проведення капітального ремонту павільйона на артсвердловині

–       Благоустрій кладовищ

–       Зрізання аварійних дерев

–       Впорядкування сміттєзвалищ

–       Впровадження системи регулярного вивезення сміття

–       Розчищення пожежної водойми

–       Проведення ремонту переходу через канал

–       Благоустрій автобусних зупинок

–       Ремонт приміщення сільської ради

–       Ремонт порогу біля приміщення будинку культури в с. Кирдани

–       Впорядкування стадіону

–       Виділення земельної ділянки та облаштування стадіону в с. Корчівка

–       Встановлення ігрових майданчиків

–       Впровадження заходів щодо запобігання розповсюдження сказу безпритульних тварин

–       Встановлення накриття криниць

8. Невгодівський старостинський округ Ремонт водогінної мережі. Освітлення вулиць Ремонт доріг –       Ремонт будинку культури

–       Видалення аварійних дерев

9. Норинський старостинський округ Капітальний ремонт водогінної системи Ремонт каналізаційної системи ДНЗ Освітлення вулиць Ремонт доріг –       Видалення аварійних дерев

–       Капітальний ремонт покрівлі будинку культури в с. Норинськ

10. Підрудянський старостинський округ Освітлення вулиць Ремонт доріг –       Облаштування дитячих майданчиків

–       Ремонт приміщення клубів та відновлення роботи в селах Яцковичі та Колосівка

–       Відновлення роботи фельдшерського пункту в с. Колосівка

11. Піщаницький старостинський округ Ремонт водопровідної мережі Освітлення вулиць Ремонт доріг –       Ремонт будинків культури та сільських клубів

–       Розширення дитячого садочка

12. Покалівський старостинський округ Поточний ремонт водогінної мережі Поточний ремонт вуличного освітлення Ремонт доріг –       Облаштування торгівельного майданчика

–       Впорядкування кладовищ

–       Впорядкування сміттєзвалищ

–       Видалення аварійних дерев

13. Раківщинський старостинський округ Забезпечення водопостачанням Раківщинської школи Освітлення вулиць Ямковий ремонт доріг та підсипка відсівом –       Проведення поточного ремонту будинку культури та бібліотеки в с. Раківщина

–       Проведення поточного ремонту сільського клубу в с. Великі Мошки та с. Гуничі

–       Ремонт фасадів та заміна вікон ФАПів сіл Раківщина, Гуничі, Великі Мошки

–       Встановлення бетонної огорожі в ФАП с. Раківщина

14. Хлуплянський старостинський округ Частковий ремонт, заміна насосів Ремонт доріг –       Впорядкування сміттєзвалищ

–       Впорядкування кладовищ

–       Впорядкування дитячих майданчиків

15. Черепинський старостинський округ Заміна металевих труб в станції знезалізнення. Заміна запірної арматури в с.Черепинки. Освітлення вулиць Ремонт доріг –       Зрізання аварійних дерев

–       Встановлення дитячих майданчиків

16. Шоломківський старостинський округ Ремонт водогінної мережі в с. Збраньки Капітальний ремонт вуличного освітлення Ямковий ремонт доріг –       Поточний ремонт приміщення ФАПу в селі Слобода-Шоломківська

–       Ремонт клубу в селі Слобода-Шоломківська

–       Капітальний ремонт гідротехнічної споруди

–       Впорядкування кладовищ

–       Ремонт сільського клубу в селі Збраньки

–       Ремонт огорожі ФАПу в селі Збраньки

–       Облаштування дитячих ігрових та спортивних майданчиків

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *